Reklama

pátek 18. září 2015

Šéf „stínové CIA“: Konflikt v Evropě vznikne. Amerika už má na Ukrajině svou armádu. Římské impérium náš vzor. Rozděl a panuj. Hlavní cíl - vrazit klín mezi Německo a Rusko. Konvoj byl test

18. 9. 2015   Protiproud

Redakce ProtiProudu přinesla 31.3. podstatné myšlenky z přednášky zpravodajského experta George Friedmana, který s nečekanou otevřeností odhaluje mocenské zájmy USA vůči Rusku a celé Evropě. Redakce Nové republiky se domnívá, že by se čtenáři měli seznámit s myšlenkovými pochody vlivných mužů USA.


George Friedman je americký zpravodajský expert a odborník na národní bezpečnost. Je zakladatelem a šéfem přední americké soukromé konzultační zpravodajské agentury Stratfor (Strategic Forecasting), která je průkopníkem v oblasti soukromého zpravodajství. Pro své mimořádně kvalitní informační zdroje bývá nazývána stínovou CIA.Americký konvoj je jenom test

Spojené státy se podle Friedmana snaží vybudovat pás od Baltu k Ruskému moři z protirusky naladěných zemí (Pobaltí, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko), kterými by bylo Německo a Rusko odděleno. Říká, že skutečným cílem mocenských zájmů USA není Ukrajina, ale pokud možno nevratné poškození vztahů Německa s Ruskem. Prozrazuje i metodu, jak toho chtějí Američané dosáhnout.

Netají se s tím, že také „Jízda dragounů“ – konvoj americké armády (tedy ne NATO) – byl jen test, jak snadné či obtížné bude vytvoření toho nárazníkového pásu. Význam České republiky pro USA tak dostal celkem zřejmý rozměr. Nejsme pro Spojené státy partner, natož někdo, koho by bylo třeba chránit. Potřebují nás jako izolaci. Něco jako lepenku, gumu nebo vatu.

Je proto pro nás mimořádně zajímavé seznámit se s některými zásadními myšlenkami a výroky z jeho přednášky na kongresu Chicagské rady pro globální záležitosti, v nichž poodkrývá imperiální uvažování a ambice světové velmoci číslo jedna:


Konflikt vznikne

„Neexistuje země, která by byla věčně mírumilovná. To platí i pro Spojené Státy. Vedli jsme mnoho válek. Evropa, jak předpokládám, se nevrátí do časů světových válek, ale vrátí se k lidskosti. Jistě, nějaké války se rozhoří, ale budou i období míru.“

„Idea evropské výjimečnosti bude první obětí. Vznikne konflikt. Už tu byl konflikt v Jugoslávii. A teď tu máme další na Ukrajině. Pokud jde o vztah USA k Evropě: My nemáme žádný vztah s Evropou. Máme vztahy s Rumunskem, máme vztahy s Francií a ano, i s Německem. Avšak neexistuje nějaká jednotná Evropa, se kterou bychom mohli mít nějaký vztah.“

„Takzvaný islámský terorismus je pro USA problém, ale není to existenční problém. Je třeba se s ním vypořádat, ale musí být také řešen s úměrnou vážností. Máme jiné zahraničně politické zájmy. Hlavním zájmem USA, pro který jsme vedli války, tu první, druhou, ale také tu studenou, je vztah Ruska s Německem. Protože jejich jednota je pro nás skutečnou hrozbou. Proto musíme udělat vše pro to, aby k ní nedošlo.“
Americká armáda na Ukrajině

„Pokud jste Ukrajinec, je samozřejmé, že oslovíte jedinou zemi, která vám pomůže. A tou zemí jsou Spojené státy.“

„Před deseti dny generál Hodges navštívil Ukrajinu. (Generál Frederick „Ben“ Hodges je velitelem armády USA v Evropě. Několikrát obvinil Vladimíra Putina, že chce zničit NATO). Oznámil, že američtí školitelé tam teď přijedou oficiálně, ne už jen neoficiálně. Předal medaile ukrajinským vojákům, což není ve shodě s vojenským protokolem, vyznamenání se cizím vojákům nedávají. On tak ale učinil. Chtěl tak ukázat, že toto je jeho armáda.“

„Následně v Pobaltí oznámil, že USA budou přemisťovat výzbroj, obrněné dělostřelectvo a další vybavení do Pobaltí, Polska, Rumunska a Bulharska. Pak USA oznámily, že tam budou dodávat zbraně. Dnes večer to samozřejmě popřely, ale přesto tam zbraně poputují.“

Římané také neposílali obrovskou armádu. Raději dosadili na trůn svého krále. Takto vytvořená království se pak zodpovídala císaři. Byli zodpovědní za udržování míru. Například Pilát Pontský.

„V tom všem jednaly USA mimo rámec NATO. Protože v NATO musí mít souhlas 100 procent hlasů a kterákoliv země může vetovat cokoliv. Třeba Turecko to bude vetovat. Jen tak pro zábavu.“


Oceány a vesmír pod kontrolou

„Vtip je v tom, že Spojené státy jsou připraveny vybudovat sanitární koridor okolo Ruska. Rusko o tom ví a domnívá se, že USA chtějí rozbít Ruskou federaci. Myslím, že to řekl Peter Lawrie: Nechceme vás zabít, chceme vám jen trochu ublížit.“

„Jinak řečeno, jsme zpátky ve hře, a pokud se zeptáte Poláka, Maďara nebo Rumuna, zjistíte, že žijí v úplně jiném vesmíru než Němci nebo Španělé. V Evropě není žádná jednota. Každopádně však kdybych já byl Ukrajincem, udělal bych přesně to, co dělají. Vtáhl bych do děje USA.“

„Spojené státy mají zásadní zájem mít pod kontrolou všechny oceány světa. To zatím nikdo nedokázal. Díky tomu můžeme zaútočit v podstatě proti komukoli, zatímco on nás napadnout nemůže. Udržení kontroly nad oceány a vesmírem je základem naší moci. Nejlepší způsob, jak porazit nepřátelskou flotilu, je zabránit její výstavbě. Britové to zařídili tak, že žádná evropská síla nemohla vytvořit flotilu tím, že přiměli Evropany, aby si šli vzájemně po krku.“


Rozděl a panuj

„Doporučuji vést takovou politiku, jakou vedl Ronald Reagan proti Iránu a Iráku. Podporoval obě strany, a tak zajistil že nepůjdou proti nám.“ (pozn.: Válka Iráku s Iránem trvalo od roku 1980 do roku 1988. Zahynul při ní milion vojáků a civilistů. Prezident Reagan tehdy usoudil, že si USA nemohou dovolit prohru Iráku, tak do této země dodávaly zbraně. V roce 2003 zaútočily USA na Irák a nenechali v něm kámen na kameni. Na těchto troskách vyrostl Islámský stát, který dnes děsí celý svět.

Německo je ve velmi choulostivé pozici. Jeho bývalý kancléř Gerhard Schröder je na palubě Gazpromu. Němci mají velmi komplexní vztah s Ruskem. Sami nevědí, co dělat.

„Bylo to cynické, jistě ne morální, ale fungovalo to. Trik je v tom, že USA nemohou okupovat Eurasii. Ve chvíli, kdy vstoupíme na pevninu, zjistíme, že jsme přečísleni. Jsme schopni porazit jejich armádu, ale nemůžeme okupovat Irák. Představa, že 130 tisíc vojáků okupuje zemi s 25 miliony obyvateli je nemyslitelná. Například poměr policistů a občanů v New Yorku je větší, než našich vojáků a Iráčanů.“

„To neumíme. Co umíme, je zaprvé politicky podporovat vícero soupeřících sil, aby spolu bojovaly. Umíme finanční podporu, vojenskou podporu, poradce. V krajním případě umíme to, co jsme dělali v Japonsku, severním Vietnamu, Iráku a v Afghánistánu. Poškozující útoky. Poškozující útoky neslouží k porážce nepřítele. Jejich účelem je vyvést ho z rovnováhy.“

Jsme impérium římského typu

„To se nám podařilo v každé v těchto válek. Například v Afghánistánu jsme narušili rovnováhu Al Kajdy. Protože jsme ale byli mladí a hloupí, nastal problém. Místo toho, abychom si řekli OK, dobrá práce, pojďme domů, řekli jsme OK, to byla hračka, vybudujme tady demokracii. To byl moment, kdy nám přeskočilo.“

„Je jasné, že USA nemohou zasahovat v celé Eurasii. Musejí zasahovat selektivně a jen zřídka. Takže nemůžeme hned jako první krok posílat americké vojáky. A když, tak musíme vědět proč, a nevytvářet si nějaké psychotické fantazie.“

„Doufejme, že jsme se poučili. Dětem také chvíli trvá, než pochopí učivo. Myslím, že máme absolutní pravdu a jako impérium takové věci dělat nesmíme. Británie neokupovala Indii. Zabrala několik indických států, poštvala je proti sobě a dodala britské důstojníky do indické armády.“

„Římané také neposílali obrovskou armádu. Raději dosadili na trůn svého krále. Takto vytvořená království se pak zodpovídala císaři. Byli zodpovědní za udržování míru. Například Pilát Pontský.“

Pro Rusy byly karty pořád na stole. Musejí mít alespoň neutrální Ukrajinu, ne prozápadní. Ten, kdo mi řekne, co Němci udělají, zná vývoj na dalších 20 let.

„Takže impéria, která jsou přímo řízena jen vojenskou silou, jako například nacistická říše, zákonitě zaniknou. Nikdo nemá tolik sil. Na to musíme mít jistou míru vychytralosti.“

„Ale to ještě není náš problém. Zatím jen přiznáváme, že jsme impérium. Takže jsem se konečně dostal k tomu, že si můžeme říct, pojďme domů, vše je hotovo. Nejsme ještě připraveni na další kapitolu.“


Postavili jsme Rusko před existenční otázku

„Otázkou pro Rusy je, zda udrží nárazníkovou zónu alespoň neutrální, nebo je Západ přetlačí tak hluboko do Ukrajiny, že budeme 100 km daleko od Stalingradu a 500 km od Moskvy. Pro Rusko je situace na Ukrajině existenční hrozbou. Rusové si ji nemohou dovolit nechat plavat.“

„Pokud se Rusko udrží na Ukrajině, kde se zastaví? Protože není náhoda, že to byl generál Hodges, kdo byl obviněn z toho všeho a mluví o přemísťování amerických jednotek do Rumunska, Bulharska a Polska včetně Pobaltí. V podstatě je to mezimoří od Černého moře k Baltu, o kterém sníval Pilsudský. To je to správné řešení pro USA.“ (pozn. Generál Hodges první promluvil o tzv. Jízdě dragounů, demonstrativním konvoji armády USA, který projela územím České republiky na konci března. Józef Pilsudski (1867 – 1935) byl vrchní velitel polských ozbrojených sil, premiér a významný zednář.)-
Vize "mezimoří" generála Pilsudkého

„Otázka, na kterou nemáme odpověď, je: Co udělá Německo? To je ta největší neznámá v Evropě. USA budují svůj sanitární koridor ne na Ukrajině, ale na Západě. Rusové se z něho pokusí Ukrajinu vyvléknout. Jenže neznáme postoj Německa.“

„Německo je ve velmi choulostivé pozici. Jeho bývalý kancléř Gerhard Schröder je na palubě Gazpromu. Němci mají velmi komplexní vztah s Ruskem. Sami nevědí, co dělat. Musí exportovat, zatímco Rusové nemohou importovat.“ (Pozn. Gerhard Schröder, bývalý lídr německých sociálních demokratů, je členem vedení ruského ropného gigantu Gazprom. Žije v Rusku od roku 2005, kdy v Německu neuspěl ve volbách.)

Musíme vrazit klín mezi Rusko a Německo

„Na druhou stranu, pokud přijdou o zónu volného obchodu, musí přijít něco nového. Pro USA je tu odvěká obava z německého kapitálu, německé technologie. K tomu ruské přírodní zdroje a ruská pracovní síla – to je jediná opravdu silná kombinace, která po staletí straší USA.“

„Jak z toho ven? USA nyní vyložily karty na stůl. Je to čára od Baltu k Černému moři.“

„Pro Rusy byly karty pořád na stole. Musejí mít alespoň neutrální Ukrajinu, ne prozápadní. Ten, kdo mi řekne, co Němci udělají, zná vývoj na dalších 20 let. Ale Němci se bohužel dosud nerozhodli. To je jejich odvěký problém. Neschopnost sladit enormní ekonomickou sílu a geopolitickou křehkost. Už někdy od roku 1871 to byla potíž pro Německo i Evropu.“

„Uvažujme o německé otázce, protože dnes se opět vynořila. To je ta hlavní otázka, na kterou chceme znát odpověď. (Pozn. Sankcemi proti Rusku, které na nátlak USA zavedla Evropská unie, trpí především Německo, pro které jsou ruské trhy klíčovým odbytištěm).

Video z vystoupení George Friedmana zde:

49 komentářů :

 1. Situace islámského Německa je už jasná a začíná se od něj oddělovat uvažující evropská populace. Moc spojenců mít nebude.

  OdpovědětSmazat
 2. Jistá je jen jedna věc. Ve střední evropě bude válka. Pražáci se konečně dočkají humanitárního bombardování. A budou spaseni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. JA FRIDMANOVI NAPIŠU CO UDĚLAJI NĚMCI

   naposledy totiž dostali na dekel od bolševiků a tak nenajdou žádného nového HITLERA.To,že by se jim stala vazalka Makrela nepřipadá v úvahu.USA jí totiž schválně přikázali,aby NEUZAVŘELA Mirovou smlouvu,která dodnes NĚMECKU chybí a proto budou nadosmrti žit v okupačním režimu . Usaci totiž dluži Německu tisíce tun zlata a Makrela by ho musela použit na reparace zejména pro ČESKO,kterému dluži 3,6 BILIONU dnešních korun,tj pro každého našeho domorodce včetně kojenců milion na hlavu.

   USA jsou zadlužené a bez peněz v poslední době jejich Army nic nevyhrála a tak nám tu namísto pořádných tankových kolon,se kterými by jsme se mohli fotit,ukázali koloniální šrot transportéry z minulého století.Připomínám,že v 68 nám na naši žádost poslal BREŽNĚV prima tanky a jak jsme tleskali,což vydrželo DVACET LET.

   Podívejte se všichni na to že USA došli němečtí inženýři,které zajali.Od té doby už ani nelítají do vesmíru.Potřebují na to PUTINOVY motory.

   Dělá mi starosti zejména to kdo tomu rozumbradovi FRIEDMANOVI poradí.Ono když se před FAŠINGTONEM vylodí zabijáci z PUTINOVY námořní pěchoty podporované MAO OCET TUNGEM,kdo bude bránit neštastné usa,když armadu mají roztroušenou po celém světě a černochy jediná síla, jim tam vraždí jejich policie..

   Smazat
  2. Mně ten milion nevychází, ( 360 000) ale ono na tom tolik nesejde, ono nám nehrozí, že by nám Makrela nějaké peníze nutila. Ale splatilo by to státní dluh,který jinak nesplatíme. Ovšem jednou jsme splatili dluhy USA a britským firmám (poč.80.let) a k ničemu to nebylo.Nejsou zkrátka seriózní.

   Smazat
 3. Vysněné to má, pan kecálek z ameriky, hezky. Ale snad si nemyslí, že Rusko, když o plánech USA ví, bude čekat jen tak až USA zaútočí. Prý ovládají oceány. Kolem Ameriky je spousta ruských ponorek o kterých nevědí. A v případě útoku se nebude Rusko s nimi kočkovat jen v Evropě, ale okamžitě zaútočí na USA. A Německo asi nebude chtít vykrvácet za zájmy USA. Putin to ví a proto si může dělat co chce. Na USA už kašle docela viditelně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jsem si přečetl zdejší diskuzí a musím většině k probuzení popřát Dobrý den.Věděj,už v r.2010 vyšla u nás kniha G.Friedmana -Příštích sto let..Kdo tu knihu četl,tak se nediví tomu co zde psáno o konferenci /únor '015/ a myšlenkových pochodech autora.Přečtěte si tuto knihu i vy co tak vehementně obhajujete ruského vládce,by diskuze v NR byla aspoň o něčem.

   Smazat
  2. Už to stahuju. Škoda, že nemáš jméno, protože ti nebudu mít jak odpovědět, až to přečtu, neboť tato diskuze zmizí v čase...a já ti nemám jak napsat v jiné budoucí anonyme.

   Smazat
  3. To.p.Brus.Ale jó,stačí napsat pro Všudybla a je to. K čemu po přečtení dojdete je výše věc a i když p.Dvořàk představil Friedmena a jeho Stratfor jako prestižní a žádanou agenturu / stín CIA byl dán účelově/ kniha je vlastně studií chování států.Dá se tedy očekávat,že lecos se stane a za těch 5 let jen od vydání knihy...no posuďte sám.Prognóza je o 21.století a autor nepředpokládal,že se najdou lidé věrchušky Putina s myšlením 19 století. Nevěděl,že to co v Praze podepsal Putin,Obama,Medveděv 2008/bude jen cár papíru,když v r.2014 podepíše V.V.Putin co by prezident RF novou vojenskou doktrínu v níž uż nejsou přátelé,ale jen nepřátelé a jasně definovàn vztah k Arktidě,že?

   Smazat
 4. FUCK OFF USSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. Všichni ti naivní pravdoláskařští kreténi,co se na Ameriku třepou jak slípka na sopel a dali by za ní život k tomu nejspíš dostanou příležitost....K čemu Americe bude "spojenectví" s námi je zřejmé z řeči toho sionistického gaunera Friedmana a není žádných pochyb o tom,jakým směrem se s vysokou mírou pravděpodobnosti bude odvíjet náš osud.
  Masky padají dolů a zločinci už vyjevují své cíle nahlas a přesto kvanta idiotů i na oficiálních místech neví a ani nechtějí vědět,že byli podvedeni a co je čeká....a budou nadšeně mávat americkejm rozhrkanejm vehiklům a těm pologramotům uvnitř a provolávat "Bůh žehnej Americe" i když budou chcípat !!! ....Nedá se nic dělat,asi to musí bejt....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Amíci skonči,jak múže zapomenout na Čínu,Indii, Pákistán to jsou všechno jaderné velmocí které Ameriku nemusí.Pak jsou tady stovky milionů muslimů pro které je Amerika satan.A pak je tu zatím slabá ale v budoucí silná Jižní Amerika která USA za to zvěrstvo co tam napáchali nenávidí a jednou jim to vrátí.Jestli nejsou v americe na drogách tak musí vědět ž už na ,,kopci"byli a teď díky tomu bohatství co na vrcholu nabrali už jedou vklidu ale skopce dolů.Jejich výhoda byla že neměli doma od občanské války boje ale i to se díky muslimským černochům,které tam střílejí jak králíky, může změnit.

   Smazat
 6. Starší, ale pořád důležitý a aktuální článek!!!

  Ten borec je určitě Putinův agent, celou jeho řeč mu psal Putin osobně jo a je to KOMUNISTA a BOLŠEVIK;););)

  Slunce v duši;)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím jestli je tento pán, kterého tak rádi citují místní bolševici, komunista a bolševik. Vím ale jistě, že je nádherným příkladem fungující demokracie v USA. Spolu například s PC Robertsem a mnoha podobnými. V rusku by podobný "šéf stínové FSB" (co to kurva vlastně je, "stínová CIA"?) nepřežil ani týden.

   Smazat
  2. 14:36

   No já si zase myslím, že tento pán (kterého tak rádi citují všichni objektivní a skuteční, pravdy hledající;) ), zcela jistě NENÍ ani komunista ani bolševik, protože je to velmi úspěšný podnikatel v rámci korporátní Ameriky;)

   A jako takovýto člen high society, si zcela určitě může dovolit říci i prosazovat dsleko více než "běžný občan" v korporátní Americe;)

   O to se snad nebude se mno nikdo přít;)

   Zde jde o obsah jeho sdělení a ten je jasný!!!

   Světové problémy úmyslně vytváří SSA proto aby zamezily vzniku jakékoliv možné konkurence v globálním měřítku;)

   Spousta Amerických patriotů má stejné názory jako většina zde diskutujících, keré někteří místní konfrontační ignoranti, právě proto, protože třeba zrovna s tímto pánem souhlasí, označují jako komunisty a bolševiky;)

   Takže pro místního konfrontačního nácka, tento pán a ostatní Američtí patrioté, kritizující a popisující, stejnýmy slovy, (tak jako my) Americkou zahraniční politiku MUSÍ BÝT KOMUNISTÉ a BOLŠEVICI:)

   O tom se snad tady taky nikdo nebude se mnou přít;)

   V Rusku kritizují Putina dnes a denně tisíce zaměstnanců zahraničních agentů ( NGO placených, prokazatelně,sami se k tomu rok co rok musí dnes přiznat;) ze zahraničních zdrojů;)

   Mají televize, noviny, internet shromažďovací právo a NIKDO je tam za čistě politické názory, neperzekuje;)

   To je pouhá NEPROKAZATELNÁ, primitivní, protiruská propaganda;)

   V dnešní době internetu a google překladače vyzívám hledače pravdy, aby si našli 100 Rusů, třeba na Facebooku a udělali si vlastní průzkum;)

   Smazat
  3. 14:36

   Taky žádná odpověď.

   Zajímavé :)

   Smazat
  4. Až na to vyzívání vcelku souhlasím, zejména s: Světové problémy úmyslně vytváří SSA proto aby zamezily vzniku jakékoliv možné konkurence v globálním měřítku;)

   Smazat
 7. A s Čínou se zatím podle autora nepočítá? Jenomže Ćínské lodě se vypravily k Aljašce, s RF založily ekonomickou protiváhu FEDu (BRICS) a společnou měnu podloženou zlatem. Takže Asii už americká říše ztratila.
  Číňani jsou pragmatici a neplánují podle volebních období, mají v udržování impéria bohatší skušenosti...

  OdpovědětSmazat
 8. Já vím jen jedno - západ v čele s US se vydaly tou nejhorší možnou cestou. Na jejím konci, a ten může nastat prakticky kdykoli, nás čeká jaderná konfrontace. Vyvolá ho obava, že překvapující preventivní úder i za cenu vlastního poškození je už to jedinou a poslední možnou záchranou před zotročením.
  Bohužel, nejde o žádnou pohádku.

  OdpovědětSmazat
 9. Co na ty sluníčkáři? Co na to ti, kteří těm joudům pekli koláče a v dešti stáli frontu, aby mohli slédnout vyvražďovací armádu světa? Doufám, že jsou někde na facebooku. Snad už konečně čeští burani nebudou vařit americké brambory Ty tady lidi dělali už před rokem 89, tak nechápu, kterej vůl to takhle pojmenoval. A doufejme, že ty české krafky už nebudou v údivu říkat wow....

  OdpovědětSmazat
 10. Plánovat se musí, ale ne vždy plány vycházejí, jak si přáli plánovači. Tento text už je starší a vývoj se posunul. Střet na Ukrajině už není tak horký a nesplnil úkol, zatáhnout Rusko do války. Nyní podobný scénář probíhá v Sýrii.
  Oddělení Ruska od Německa, všem znepřátelenou Ukrajinou, také svůj plánovaný účel zcela nesplnilo. Nezabránilo, aby tyto země, nadále neuzavíraly významné obchody.
  Absolutní námořní převaha USA na mořích, je již také minulostí, minimálně v Jihočínském moři.
  Toto jsou hry velmocí. Ale z nich nabývám dojmu, že by se jim líbilo, kdybychom zde, ve střední Evropě, vytvořili vlastní stát. To by bylo i v našem zájmu, např. na půdorysu V4, nebo V4+Rumunsko. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. Nová INVAZE na Evropu právě začala, použitím armády muslimů.Kdo takto destabilizuje EU, rozbitím ekonomiky,ůplného odpojení od Ruska ? Z Ruska jde plyn do Německa a EU ( víc jak 30 % !) Rozložit,zavést krvavé konflikty,včetně občanské války....včetně odvedení POZORNOSTI od hlavního -- Sýrie, Iránu, Ruska..a Ukrajiny...dalších postupů na ovládnutí východ.SLOVANSKYCH zemí,zejména RUSKA,zmocnit se prostoru a surovin.bohatství. Šmejdi z Waall Streetu, CHazarové, a po krvi toužící Pentagon a CIA. zneužitím Německa a celé EU. Amíci odchod,táhněte domů, yankee go home ! Mtants - pig opice.

  OdpovědětSmazat
 12. vítači, přínašeči buchet a štrůdlů i piva pro US ARMY v dubnové Dragounské jízdě, nosiči vlajek s hvězdami a pruhy .... sešikujte se!
  US ARMy vás vezme s sebou jako živé štíty jejich transportérů a budete si moci na Ukrajině zastřílet a pak se chystat budovat na ruských městech i pláních demokracii. Tedy podobně jako čeští sudetští Němci věřili a které po 1.10.1938 povolala Třetí( tisíciletá) říše do wermachtu, také do divizí SS. Na 200 000 jich padlo za Hitlera.. a jejich bližní ani nevědí, kde a kde jsou zahrabáni.
  Zná někdo ze svého okolí jménem a příjmením nějakého soudobého vítače?
  Vypsat na desku!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. USA jedou na cvičení do Maďarska ne na Ukrajinu, blbečku.

   Smazat
  2. Jeden se ti přihlásil v 15:08.:-) Jen nevím, zda bude stíhal vítat africké imigranty a současně sloužit jako živý štít US army na Ukrajině?

   Smazat
  3. Nevítám imigranty a mám je asi stejně rád jako místní rudohnědé frustráty, kteří se tady klanějí Putinovi, Rusákům a Číňanům

   Smazat
  4. 19:29 jo tak ty je nevítáš? Jak to, že zrazuješ své soukmenovce, kteří je vyrobili tím, že jim bombujou domovy? Ale, vlastně banderovci a jejich otroci nemůžou uvažovat logicky, když nemají čím. Je ti odpuštěno. Dokud neoblíkneš mundúr, jsi neškodný.

   Smazat
  5. 20:03

   Nádherná krása :)

   Chudák dneska dostal takovou bídu kterou zatím viděl jenom v televizi:)

   Teda jenom černobíle za socíku, bo teďka v exekuci, televizi nemá :)

   Smazat
 13. "70 milionů Američanů je závislých na potravinových poukázkách"

  Tak mě napadlo tento "fakt" ověřit. A přesně jak jsem čekal, opět lež. Není to 70 milionů, ale 45 milionů.
  A nejsou na nich "závislí". Na tuto pomoc v průměrné výši 130 dolarů měíčně má nárok každý s přijmem menším než 12.000 dolarů ročně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:35

   To je všechno? Na rudého anti-ami pošuka ale i tak slušný výkon :-D

   Smazat
  2. To jsou údaje staré několik let, poohlédněte se po novějších dezinformacích. Děkuji americkému soudruhovi....

   Smazat
  3. 19:04

   To jsou údaje z června 2015. Nevymýšlej si a nelži.

   Smazat
  4. "...Jenom 45 milionů ..." to je fakt málo, to je skoro nic. To přece nejsou žádné žebračenky. Rudohnědý kvičící a vřískající amerikanofil je opět na té mezi vítězem. Hezkou zábavu.

   Smazat
 14. Nevím, proč nechají na veřejnosti přednášet jeden z prvních plodů T. P. M. Barnetta bez svěrací kazajky, když ještě nedosáhl IQ 90. Na NR komentáře k článkům těchto sousplozenců nevadí, ale pouštět to do světa a ještě k tomu na videu ... směšné

  OdpovědětSmazat
 15. To chemtrails omámené stádečko cvičených cirkusových opiček obětuje víkend a půjde si prohlédnout do Mošnova vojenskou techniku spojenců NATO, aby viděli z blízka kdo jim bude sypat na hlavy bomby s humánním úmyslem vyhladit je z povrchu zemského. Redukci lidské populace se nevyhneme, poněvadž v Evropě vázne porodnost a tak je nutné doplnit početní stav hladovou a zmátořenou migrací. Technika je na místě, jen je potřeba urychlit přesun migrantů. Putin dal jasný varovný signál, který v této chvíli přehlušují tryskové motory stíhaček a bombardérů. Bude se odehrávat poslední dějství na evropské scéně?

  OdpovědětSmazat
 16. 13:22 ty prase fašistický,proč mě přeješ bombardování! Jen že jsem se narodil v Praze? To seš jako něco víc? Pražská kavárna je z 90% složená z mimopražsky narozených lidí,ale o tom držíte hubu,protože by jste neměli na koho nadávat,akorát mě děsí že pod článkem kde se píše že si amíci udělají z naší vlasti střelnici ty ochotně souhlasíš s bombardováním Prahy,jako by tady nežili lidi.Jseš ubožák.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale no tak, nepřehánějte, jde o ironii. Ja pravdou, že hlavně Praha je sídlem pravdoláskařských idiotů a je naprosto jedno, odkud pocházejí.

   Smazat
 17. S potěšením sleduji, jak tady ten kokotoid vyšiluje. On si snad myslí, že je chytřejší než ten Friedman, ha, ha.

  OdpovědětSmazat
 18. Kokotoidi ze Strakovy akademie omámeni chemtralis,zalezlí jako krtci a zesraní zbabělci se nedokázali jasně ani vyjádřit k invazi alláhovců.Neschopnost se vyjádřit pramenící i s řiťovlezovstvím USA ,která toto organizuje za pomocí Merkel-Reistagu.Strkají hlavu do písku,nechtějí vidět začátek občanské války uvnitř Evropy,kterou toužebně očekává zasraná USA. Kokotoidi ze Strakovy akademie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky námi placená ČT jak rychle otočila po výtce kavárenských šmejdů.Co by ti usoplenci na ČT 24 dali všem islámčanům tisíce hubiček,vzali si je domů,jak hezky kokrhají,stejně jako Merkel-Reistag,vstříc novému Goebelsovskému typu fašizmu,kolaborantsky placené propagandě.

   Smazat
 19. Pane bože - takhle zahnojené diskuze zase. Starými blbci,kteří si hrají na důležité a žvaní a žvaní furt totéž. Mazejte nazpátek na novinky chátro praštěná, odkud jste sem přilezli! Novinky už píšou jenom sračky a bulvár, tak jste vlezli sem, a tady to bude za chvíli to samý. Rozumní a normální lidi, kteří tady občas diskutovali, už jsou všichni pryč, protože nápor diskuzních blbců už je nezvladatelný. Že vás to pořád baví žvejkat takový kraviny! Škoda tohoto serveru - vy zničíte úplně všechno smečko trapná. Takovýhle hovadiny vypotí jen blbci mezi pětašedesátkou a smrtí, na kterých už vůbec - ale vůbec nezáleží. Žádná žena tady - kdo by se taky mezi takový žvásty plet! No - jen tak dál,žvaňte ty kokotiny mezi sebou navzájem - sere vám na to pes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ageista by měl číst opravdu jiné weby.

   Smazat
  2. Nezlobte se, ale z vás ta naprogramovaná hloupost přímo čiší. Takovou hovadinu může napsat snad jen omezenec mezi 15 a 25. Schválně si porovnejte váš přínos k diskuzi s ostatními, pro mě jste jen nechutný egoista.

   Smazat
  3. 19:50

   To je prostě náš korporátní nácek, který je zoufalý z toho jak jej ničí naše Slunce :-)

   Díky milovníku přírodních úkazů, na tohle jsme dlouho čekali, výtok zoufalého konfrontačního psychopata na úrovni výtrysku pubertálního jebáku na řitích cikámských dvojčat :-)

   Jak sladké to počteníčko ;-)

   Smazat
 20. Neví někdo jakou úspěšnost mají předpovědi Stratforu? Není to jen prachsprostá drbárna? Ten člověk mi totiž připadá lehce pod vlivem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hňupe,evidentně nevíš oč jde...,ten Stratfor není žádná "drbárna" a ten Friedman není na rozdíl od tebe vůl...,měl bys něco naštudovat a teprve potom si otvírat chebárnu...

   Smazat
 21. Klídek. Dnes je všechno jen drbárna. Vyfabulované zprávy,aby byly co možná nejvíc šokující a deprimující, protože media nějak usoudila, že šoky, nehody, nemoci, hrozby, války, a další druhy hrozeb a hrůz jsou mentálně nejobchodovatelnější. Že to lid nejvíc vzrušuje, dokonce to už mnozí potřebujou k životu. Kdyby se psaly radostné články plné optimizmu a pohody, naděje a lásky, budou se dříve narození lidé zhnuseně odvracet, a horečně hledat nějaké horory a šoky. Jak už to kdysi říkal z obrazovek Vovka Železný ..lidi to chtějí a my jim to dáme... No a novináři už se přizpůsobili tak, že nic jiného než horory a šoky psát neumějí. Vyhledávají to po celém světě a pak to vyfabulují a současně komentují, podsouvají svůj názor apod - všechno, co novinářská etika nepřipouští. Ale dnes je všechno na ferbla. Všechno tím počmáraným navrch. Všechno fuk. Už kdysi dávno Pepa Švejk mínil, že se mu líbí, když lidi začnou "takhle blbnout na kvadrát". A teď se blbne fest, ve všech zeměpisných šířkách a délkách. Už není úniku -snad jen tím, že si vypnem "proud" a při světle petrolejky si budem číst nebo luštit křížovku, vyprávět se sousedy a tak - jako to bylo kdysi, než svět zblbl.

  OdpovědětSmazat
 22. George Friedman je madarskeho pövodu.Podla niektorych politikov bol tento prilis otvoreny prejav.prihovor Europana k Europanom.Akoby vedome upozornoval, ako Amerika robi politiku voci Europe.Vylozil americke karty na stöl.

  OdpovědětSmazat
 23. Zatímco se tady napadají diskutující tak od 31. srpna do 22. září probíhá společné letecké cvičení příslušníků armády ČR a armád členských států NATO Ample Strike 2015. Létat se bude od 7. do 18. září, denně od 9.00 do 23.00 hodin, mimo jiné i do vojenského prostoru Libavá. Součástí cvičení budou také ostré střelby na Libavé.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.