Reklama

úterý 8. září 2015

Vaše věc: Přihrávka uhlobaronům?

Zbyněk Fiala
8.9.2015  Vaše věc

V souboji o uhelné limity nejde o energii. Studie ministra Mládka ukazuje, že za čtvrtstoletí bude při plném zachování limitů stále dost uhlí, informuje Hnutí Duha.

ČR bude v roce 2040 potřebovat 150 petajoulů energie z hnědého uhlí, ale severočeské velkolomy Vršany, Jiří a Doly Nástup Tušimice budou i při zachování limitů produkovat hnědé uhlí poskytující 164 petajoulů. Ukázala to studie ministerstva průmyslu, která je podkladem pro rozhodování vlády o otázce těžebních limitů. Na existenci studie upozornila zpráva Hnutí Duha. Číslo o očekávané spotřebě pochází z vládou schválené státní energetické koncepce.

Z toho je zřejmé, že uhlí ležící za limity na velkolomech Československé armáda a Bílina nebude až do roku 2040 potřeba, píše Duha. Konstatuje, že na těchto ostatních velkolomech bude i v předpolí limitů uhlí většinou víc, než bude dle energetické koncepce potřeba.

Jak Duha dále uvádí, po roce 2040 ovšem nastane úbytek dostupného uhlí, neboť končí zmiňované velkolomy Jiří (Sokolovská uhelná pánev) a Doly Nástup Tušimice (Mostecká uhelná pánev, součást firmy Severočeské uhelné doly, a.s.). Velkolom Bílina (také součást firmy Severočeské uhelné doly, a.s.) vyčerpá uhlí před limity někdy v roce 2038.

Schválená Státní energetická koncepce však „vidí“ pouze do roku 2040. Jasně tedy ukazuje, že uhlí za limity na velkolomu ČSA potřeba není. A neprokazuje ani potřebnost prolomení limitů na velkolomu Bílina. Ekonomické studie, které si dalo zpracovat samotné ministerstvo průmyslu, naopak spočetly, že prolomení limitů způsobí státnímu rozpočtu ztrátu, neboť celospolečenské škody z pálení uhlí převýší příjmy čtyřnásobně.

Doporučení Hnutí Duha

Naše země má tak 25 let na to, aby srazila spotřebu hnědého uhlí na úroveň odpovídající budoucí produkci. Nabízí se k tomu například tato opatření:

• urychlit zavírání starých nepotřebných elektráren, které plýtvají uhlím pro výrobu elektřiny pouze na vývoz: šest nejstarších vyrábí 16 TWh elektřiny ročně, vývoz činí 17 TWh elektřiny [4];

• zvýšit investice do zateplování domů a obecně zvyšování energetické efektivity: 60 % tepla v českých budovách se dá ušetřit [5], v průmyslu lze snížit spotřebu energie o 23 % s využitím současných technologií [6] (to samo odpovídá čtyřnásobku uhelné elektrárny Počerady, která hltá téměř celou produkci velkolomu Vršany);

• nahrazovat uhelné lokální vytápění domů kotly na biomasu, solárními panely na ohřev vody či tepelnými čerpadly a snížit tak smog, který trápí český venkov;

• rozběhnout rozumné motivační schéma pro investice do větrných elektráren, které mohou v roce 2030 vyrobit víc elektřiny než uhelné zdroje v Prunéřově, Ledvicích a Tušimicích dohromady [7].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Ministr Mládek navrhuje vládě prolomit limity na velkolomu Bílina a odložit jejich jasné potvrzení na velkolomu ČSA. Přitom studie samotného jeho ministerstva a energetická koncepce ze stejné dílny ukazují, že uhlí za limity až do roku 2040 potřeba nebude. Pokud chce ministr zajistit příznivou budoucnost naší energetiky, pak by měl místo prolomení limitů přijít s návrhem na rychlejší zavírání starých a plýtvavých uhelných elektráren, výměnu uhelných kotlů způsobujících smog, posílení energetické efektivity budov i v průmyslu a rozběhnutí investic do obnovitelných zdrojů elektřiny.“

Poznámky:

[1] Státní energetická koncepce ČR: http://download.mpo.cz/get/52826/60155/632395/priloha004.pdf, str. 105

[2] Analýza potřeby dodávek hnědého uhlí pro teplárenství s ohledem na navržené variant úpravy územně-ekologických limitů těžby: http://download.mpo.cz/get/53118/60568/634491/priloha002.pdf , str. 33

[3] Těžba uhlí za limity se nevyplatí. Vyplývá to z nové studie ministerstva průmyslu a obchodu: http://hnutiduha.cz/aktualne/tezba-uhli-za-limity-se-nevyplati-vyplyva-z-nove-studie-ministerstva-prumyslu-obchodu

[4] ČR – 7. největší světový exportér elektřiny – vyváží 17 TWh elektřiny ročně. Výroba elektráren Počerady, Mělník, Tisová, Hodonín, Dětmarovice a Chvaletice je celkem 16 TWh.

[5] Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/uspory_obytne_budovy_final_v3.pdf

[6] Studie možností úspor energie v českém průmyslu, EkoWATT pro Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/moznosti_efektivnosti_prumysl.pdf

[7] Analýza větrné energetiky v ČR, Komora OZE: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/analyza_vetrne_energetiky.pdf

Přehled výroby uhelných elektráren: http://cozpserver1n2.jinonice.cuni.cz/wp/12/01.pdf (str. 15)

6 komentářů :

 1. Tyhle šílené výplody tzv. ochránců přírody by nestály ani za komentář, kdy by to nebylo tak vážné, a nebezpečné. Protože atmosfera v mediích nutí zodpovědné politiky kličkovat jako zajíce.
  "Experti" Hnutí Duha velmi dobře ví, že zastavit těžbu na velkolomu do roku 2040 znamená, že už se nerozjede nikdy, protože náklady na znovu-uvedení do provozu jsou ještě větší, než otvírka úplně nového lomu.Navíc tvrdím, že zcela úmyslně, neřeší takové otázky, co se stane, když nebude dodáván zemní plyn, je jedno odkud. Co se stane, když se budou častěji opakovat sucha jako to letošní, a nebude energie z vody. Co se stane, když bude nutné odstavit, z jakéhokoliv důvodu, jaderné elektrárny. Zdá se to nemožné? V sousedním Německu to udělali. A teď kupují tu naši elektřinu.
  Vynechám privatizaci energetického systému, včetně dolů. K tomu nemělo nikdy dojít, doly a elektrárny měli zůstat, v rukách státu. Ale i tak, zastavení těžby uhlí znamená zásadní ohrožení energetické soběstašnosti a bezpečnosti státu. Solární panely na ohřev vody jsou fajn vynález.Ty na úrodných polích, na výrobu elektřiny už ale ne. Ale ani tyto panely, anibioplynové stanice tuto energetickou bezpečnost nezachrání. Navíc, pokud nejsou určeny na zpracování bioodpadu, kejdy, hnoje,, tak "sežerou" značnou část zemědělské produkce. Na úkor produkce potravin. O větrných elektrárnách v našem prostředí je škoda slov. Kdyby nebyly bohatě dotovány z peněz spotřebitelů nařízením státu, tak nestojí ani jedna.Nevyplatí se.
  Hnutí Duha a jiné obskurní "ekologické" organizace ve svatém nadšení brání energetickému využívání komunálního odpadu, který je dnes zahrnován do skládek, místo toho, aby se z něj ještě vyrobilo teplo a elektřina. Což je mimochodem také dost významný zdroj.Místo toho tlačí na různé zateplovací a úsporné programy. Nic proti nim, ale i na to je třeba někde vydělat, a navíc i maximálně zateplený dům se alespoň bez nějaké energie neobejde.Každý fanatismus je zhoubný. I kdyby měl sebelepší myšlenku.
  Ostatně soudím, (nejen já), že největším škůdcem přírody jsou zhusta její ochranáři. Čest vyjímkám. J.B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednoho krásného dne tak jako tak uhlí černé, uhlí hnědé, rašelina, ropa či plyn dojdou. Chápu, že Vás i nás z toho hlava bolet už nebude. Máme si myslet, že jsou Vám a Vám podobným ukradeny Vaše děti, vnouča, pravnoučata? Řadě lidí nikoli, jde nám o to, abychom jim Zemi, kterou nám osud propůjčil, předali v použitelném stavu. A nejen svým potomkům, ale i potomkům jiných lidí.
   Znevažovat zateplení – to vypovídá o schopnosti myslet a zvládat porovnání vstupů a výstupů. Otázkou jsou technologie zateplení; proč stát podporuje používání materiálů omezené životnosti místo třeba minerální vlny, či jiných způsobů. Ohledně potřeby energie pro pasivní domy – je jí třeba tak málo, že na to budou stačit obnovitelné zdroje.
   Sluneční kolektory jsou už několik let provozovány i na vysokých činžácích – pročpak stát nepřijde s dotačním, či úvěrovým programem pro tuto technologii.
   Fotovoltaické plantáže mají nálepku velké lumpárny. Do značné míry oprávněně. Staly se kvůli poslancům pro vykutálence neskutečným zlatým dolem, který má významný podíl na každoročním schodku státního rozpočtu. Fotovoltaika měla především využít střechy a fasády budov. Na druhou stranu – v situaci, kdy je nemalá část zemědělské půdy neobdělávána a dávají se dotace za nečinnost, tak je to alespoň nějaké využití. Když nebude dojit stát a když nebude pro půdu jiné využití (včetně toho, že bude zajištěna potravinová bezpečnost), tak klidně i fotovoltaickou plantáž.
   Fotovoltaika, větrníky, biostanice – vše má svou míru. Má své podmínky, kde je to vhodné a účelné, a pak také stavy, kdy to jde přes míru, kdy původně ekologická výroba je ekologický děs (např. splavování půdy z ploch pro pěstování energetických plodin.)
   Značná část domácností se může stát energeticky soběstačnými, osvobodit se od energetických monopolů a mít je jen jako zálohu pro případy nouze. (Je to jedna ze svobod, na které se zapomíná.)
   Problém jsou velkoodběratelé – fabriky, hutě, chemičky, hromadná doprava, úřady, školy. U části z nich (úřady, školy, dílny a jiné malé provozy) lze výdej energie snížit zateplením, část spotřeby energie vykrýt vlastními zdroji, ale přesto zůstane velká část na velkododavatelích. Hutě, slévárny, kovárny, lisovny, velké montovny, vlaky apod. se bez externí dodávky neobejdou. Část dopravy ještě může zafungovat coby elektromobilita jako součást systému výroby, skladování a spotřeby energie z nárazových obnovitelných zdrojů, část nárazové výroby a spotřeby lze pořešit dálkovým přenosem – Euroasie je dost velká, plus lze zapojit do řízení výroby a spotřeby i Afriku, ale nějaké velké zdroje budou stejně asi třeba. Přinejmenším jako záloha proti výpadku, ať již technickému nebo politickému.
   Neobnovitelné zdroje enerige by ale měly posloužit právě k tomu, abychom vytvořili udržitelný systém výroby energií, jejich distribuce, skladování, spotřeby a řízení celého tohoto komplexu. Přepnout na tento smysl využití neobnovitelných zdrojů nějaký čas potvrvá, ale třeba tuto cestu nastoupit. Čím dříve, čím efektivněji, tím více zbyde bezpečnostní rezervy pro budoucí generace, která je může setsakra zatraceně potřebovat. Nebude to vždy komfortní, patrně to nebude univerzální, nýbrž spíše kombinace různorodého, a bude to nákladné (tj. dá to lidem práci). Pokud to nezvládneme, tak alespoň sázejme stromy – ať se mají naši potomci kam vrátit.
   Jestliže někdo nehledí na omezenost budoucnosti neobnovitelných zdrojů, spoléhá na ně a obnovitelné zdroje zlehčuje, marginalizuje a nehledá jejich lepší řešení, tak je projevuje nedostatek inteligence a přebytek egoismu.
   KR

   Smazat
 2. Souhlasím , vyjímky neznám.

  Věděli jste to ?

  Gazprom se rozhodl prodávat plyn pro Evropu v aukci
  7. září začal Gazprom poprvé obchodovat s plynem určeným pro vývoz prostřednictvím plynovodu Severní proud, v aukci. Podle mínění zástupců ruské společnosti umožní aukce prodat plyn evropským spotřebitelům za vyšší cenu, a v Rusku se tak objeví první analog obchodování na burze, oznámila RIA Novosti.

  Více: http://cz.sputniknews.com/byznys/20150908/1085774.html#ixzz3l9YQXyuM

  OdpovědětSmazat
 3. Škoda že hornické odborové organizace jsou tak měké . Prašna expozice téměř zrušena . Odchod do důchodu skoro v šedesáti letech . Měli by se školit u našich severních sousedu . SOLIDARNÓŠČ .

  OdpovědětSmazat
 4. Hnědé uhlí je především pro teplárny a vzhledem k oteplování ho nebude tolik potřeba. Efektivní nové technologie se lépe prosazují, když ty staré nemjí tolik dotací (nejen externality, které nehradí majitelé dolů).

  OdpovědětSmazat
 5. Já nejsem pro větrné elektrárny, je z nich šílený hluk. A jsem příznivcem Duhy.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.