Reklama

středa 28. října 2015

Analytik Koller natvrdo: "Sluníčkáři" dnes pravděpodobně sedí doma, pláčou a dávají si jointy. Vlast a národ jsou jim odporné


Analytik Koller natvrdo: "Sluníčkáři" dnes pravděpodobně sedí doma, pláčou a dávají si jointy. Vlast a národ jsou jim odporné

28. 10. 2015   ParlamentníListy
Hrdinové tohoto národa bojovali a umírali v minulém století za vlast, za naši civilizovanou, evropskou, případně křesťanskou republiku, nikoli jakousi totalitní americkou EU zvrácených multikulturních islamistických ideologií, zločinné americké politické korektnosti, parazitů z politických neziskovek, propagandistických médií zatajujících pravdu, svobody pro zločince, lidských práv pro parazity, spravedlnosti jen pro bohaté, byrokratů, pokrytců, korupce a eurokolonialismu. Když se podíváme na naše politické spektrum, máme tady pouze dvě, možná tři strany, které mohou jít hrdě k pomníkům naší historie společně s naším vlasteneckým prezidentem, uvádí mimo jiné k ve svém komentáři ke dni výročí vzniku samostatného Československa pro ParlamentníListy.cz analytik Martin Koller.


Kdo a co dnes slaví a kdo ne?


Slavnostní akty, nástupy, demonstrace, rozdávání metálů, záplava velkých slov. Máme tu opět výročí vzniku naší republiky 28. října 1918. Mnozí politici se předvádějí, jakoby se jednalo o jejich zásluhu. Kde je najednou totalitářská EU a její islamistický multikulturalismus?

Již vznik naší republiky je dokladem nepravdivosti a neudržitelnosti zcestných a zvrhlých teorií a ideologií, které nám již čtvrt století vnucují v souladu se zájmy USA a islamistů politici z vedení EU a jejich poskoci na politické scéně a v mnohých médiích. Můžeme bez nadsázky konstatovat, že názory a projevy mnohých českých politiků v době současné bezpečnostní i ekonomické krize, propagandistická práce ČT a různých politických neziskovek jsou urážkou památky prezidenta osvoboditele, všech jeho spolubojovníků a následovníků v době první i druhé světové války, včetně současných vlastenců a všech civilizovaných Evropanů.

Měli bychom si připomenout, že vznik samostatného státu podporovala převážná většina obyvatel budoucího Československa. Na tom nic nezmění snaha různých současných historiků, spíše propagandistů či politruků amerických a bruselských zájmů označovat Rakousko Uhersko za jakýsi radostný ráj a následně opěvovat německý, ukrajinský, litevský i jiný nacismus a fašismus.

Většina obyvatel Čech, Moravy, Slezska a Slovenska nechtěla žít v rakousko-uherském soustátí, které bylo trefně označováno za žalář národů. Jinak by se nebouřili naši vojáci, nepřebíhali by ve velkém k nepříteli, nevznikly by legie ve Francii, Rusku a Itálii, neexistoval by brutálně potlačovaný domácí odboj. Jinak by občané s nadšením nepodpořili politiky, kteří se rozhodli vytvořit samostatný stát. Stalo se tak na základě přirozeného práva národů na sebeurčení, které patří k základním postulátům OSN. Vznikly i další státy na územích okupovaných a vykrádaných po staletí cizáky.

Proti samostatnosti byli především příslušníci rakušácké feudálně-germánsky myslící šlechty, někteří z nich zdegenerovaní sňatky mezi příbuznými pro udržení majetku a mamonu. Je zajímavé, že jeden z nich Richard Coudenhove Kalergi je pravděpodobně autorem současné teorie likvidace národních států a zvrhlé multikulturně islamizační ideologie masového importu Afričanů do Evropy. Popisuje to v knize Praktischer Idealismus již v roce 1925. Tento rakušák s československým pasem, jehož pravděpodobně nechtěli ani doma v Rakousku, se stal později jedním ze zakladatelů Společenství uhlí a oceli, předchůdce EU. A my se divíme, z jakých hlubin vanou páchnoucí větry islamistického multikulturalismu. (van Rompuy: „éra národních států je dávnou minulostí“). Veledíla ideologa současné americké zahraniční politiky Thomase Barnetta jsou jen amerikanizovaným odvarem Coudenhoveho praktického idealismu a současná EU rovněž.

Dalšími nepřáteli vzniku ČSR byli váleční zbohatlíci, vysoký církevní klérus, Němci, Poláci a Maďaři. Mnozí přišli o nevyužívané pole a lesy v rámci pozemkové reformy, která zajistila republice nejen potravinovou soběstačnost, ale i export zemědělských produktů. Že Němci chtěli žít v Německu a Poláci v Polsku, nikoli jakémsi Československu lze pochopit. Krev není voda a multikulturalismus funguje akorát v hlavách bruselských poskoků amerických zájmů, přestože se v reálné praxi neprosadil ani v USA. Němci nakonec dokázali v ČSR prosperovat a nečinili větší problémy až do poloviny třicátých let. Otázku Slezska právně vyřešila válka s Polskem o Těšínsko ukončená mezinárodní arbitráží.

Prezident Masaryk vycházel z ideje konfederace s výrazně samostatnými národnostními částmi po vzoru Švýcarska. Čecháčkovští politikáři okresního formátu tomu ovšem zabránili. Maďaři měli většinou strach z odvety za svoji dlouhodobou brutální maďarizační politiku vůči Slovákům a Zakarpatoukrajincům a zůstali většinou nepřáteli republiky až do roku 1939 a mnichovského diktátu, přičemž ani v následujícím období se situace moc nezlepšila. Přístup části Poláků byl obdobný a zůstává dodnes jako doklad „úspěchů“ multikulturalismu i mezi dvěma evropskými národy.

Zde je třeba připomenout ještě jeden důležitý fakt. Vítězné státy Dohody, včetně USA, nijak zvlášť nepodporovaly vznik nových států. Například neprosadily mezinárodními konferencemi dohodnutý vznik Kurdistánu a Arménie, což vedlo ke genocidním masakrům a etnickým čistkám vůči Kurdům a Arménům tureckou armádou. Garantem vytvoření Arménie byly a jsou dodnes USA. Zbytky Arménů se zachránily v tehdejším Sovětském Rusku, kde vznikla nová Arménie. Důležitým faktorem působení na amerického prezidenta Wilsona ve prospěch vzniku Československa byla nakonec česká vystěhovalecká komunita žijící v USA a což se běžně zapomíná, židovské organizace, které podpořily vědce a odbojáře Tomáše Masaryka. Dále to byly mezinárodní vědecké kruhy podporující Milána Rastislava Štefánika, jehož zásadní podíl na vzniku republiky se rovněž zamlčuje.

Naši reprezentanti vyhlásili samostatnost a odtržení od Rakouska bez ohledu na zahraničí v souladu s vůlí většiny národa či národů žijících na historickém území českého království. Dnes by to pravděpodobně nebylo možné. Stačí se podívat na přístup USA a EU k obyvatelům Krymu, kteří se z 90% rozhodli odtrhnout od Ukrajiny, přičemž referendum nezpochybnili ani zahraniční pozorovatelé. Podobná situace je v Jižnín Osetii a Abcházii. Největší zločinec je podle EU a USA tamní legálně zvolený prezident, který bojuje proti islamistickým teroristům. Jen bych doplnil, že naši hamižní demokratičtí spojenci nejen nechali bojovat naše legionáře za svoje zájmy v Rusku do roku 1921, ale ještě si nechali od naší republiky zaplatit značnou část válečných reparací Rakouska. V roce 1939 nás nechali Hitlerovi.

V období mezi světovými válkami přišlo do Československa mnoho Rusů, Jugoslávců, Rumunů a Bulharů, a to bez větších problémů. Jednalo se o Evropany a křesťany, kteří dokázali žít v nové vlasti bez problémů a začlenili se do společnosti. Republika sice trpěla ekonomickými problémy, korupcí a krizemi, ale stmelovalo ji aspoň vlastenectví většiny obyvatel s perspektivou lepšího života. Výrazně se zdvihla životní úroveň především na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině. Před vypuknutím druhé světové války byli ochotni bojovat za Československo nejen Slované, ale i mnozí Němci, především komunisté a sociální demokraté.

Praktický multikulturalismus tedy existuje, ovšem jen tam, kde je to možné z hlediska účastníků a nelze ho prosazovat násilím do formy nacistického etnicko-sociálního inženýrství. V každém případě je však multikulturalismus z dlouhodobého hlediska nestabilní záležitostí kdekoli, stačí se podívat do historie. Dokladem odporu našich vlastenců za druhé světové války je 360 000 mrtvých, statisíce uvězněných, raněných a invalidů a děsivé hospodářské škody jako důsledek šesti let vlády německého nacismu. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit jednotnou Evropu pro vyvolenou zájmovou skupinu kontrolující každý krok každého obyvatele a zbavit se těch nadbytečných, kteří by kladli odpor vládnoucímu národu (Coudenhove použil výraz Führernation). K realizaci svých zvrhlých cílů používali nacisté rovněž islámské divize SS, jejichž příslušníci páchali válečné zločiny v Rusku, na Balkáně i u nás za pražského povstání. Nepřipomíná vám to něco zcela aktuálního?

Takzvaní sluníčkáři dnes pravděpodobně sedí doma, pláčou a dávají si jointy. Vlast, národ a tisíciletou praxí potvrzené hodnoty jsou jim evidentně zcela odporné. Z toho žádné dolary nekoukají. Jen nechápu, proč se pro ekonomické parazity a poskoky cizích zájmů používá tak hezký název. Doma by měli 28. října sedět a stydět se i mnozí politici, kteří dlouhodobě podporují etnicko-sociální multikulturalismus ve formě zanedbávání vlastních občanů a podpory islámské invaze proti vůli převážné většiny národa. Hrdinové tohoto národa bojovali a umírali v minulém století za vlast, za naši civilizovanou, evropskou, případně křesťanskou republiku, nikoli jakousi totalitní americkou EU zvrácených multikulturních islamistických ideologií, zločinné americké politické korektnosti, parazitů z politických neziskovek, propagandistických médií zatajujících pravdu, svobody pro zločince, lidských práv pro parazity, spravedlnosti jen pro bohaté, byrokratů, pokrytců, korupce a eurokolonialismu. Když se podíváme na naše politické spektrum, máme tady pouze dvě, možná tři strany, které mohou jít hrdě k pomníkům naší historie společně s naším vlasteneckým prezidentem. Ostatní jsou buď rozděleny, nebo mlčí. Největší komedií od listopadu 1989 je hnutí jednoho muže, který se staví jakoby proti islamizaci, zatímco všichni ostatní jeho političtí reprezentanti aktivně říkají ano ose zla Washington, Brusel, Rijád, Ankara, Teherán. Lze takovým politikům věřit? Jakou budoucnost má stát a národ jako kolonie v současné EU? Co tedy dnes oslavujeme? S hrdostí naši republiku nebo cosi stále hůře definovatelného v rámci rozbředlé hnědé ideologie Obamy, Junckera, Merkelové a islámských mullahů.

17 komentářů :

 1. Üžasný článek !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Koller !
   Byl jste prý udavač StB-VKR .
   Co nám na to můžete říci ?Jste nepochybně evidován a máte založenou agenturní složku
   Proč pomahači komunistických služeb zase
   vylézají a manipulují veřejným míněním ?
   Jste oddán i nadále ideím našich ex "spojenců" v Rusku ?

   Smazat
 2. http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2031-vznik-ceskoslovenska-trochu-jinak-masaryk-benes-a-dalsi-jako-stiny-prvni-republiky-obnova-statnosti-z-cizich-rukou-cas-boje-za-nasi-narodni-existenci-je-opet-tady-osvedcime-se-jako-nasi-predkove.htm

  OdpovědětSmazat
 3. Z jakých důvodů je dobré slavit vznik státu, který již více než dvacet let neexistuje?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jde o stát 1. samostatného čs. státu, který vznikl 28.10.1918. Tento stát zanikl v roce 1938 po Mnichovské zradě. Československý stát, který máš zřejmě na mysli, vznikl po ukončení 2. svět. války. Tento stát zanikl bez referenda dnem 31.12.1992 v tiché dohodě tehdejších politických lídrů Havla, Klause a Mečiara.

   Smazat
 4. Právě jsem se vrátil z náměstí Míru v Praze, demonstrace telemostem spojená s Ostravou,Plzní a měla být i s Brnem ale tam jim vypnuli signál.Na demonstraci vystoupili předáci Pegidy,a Poláci.Hnutí spojuje národy lidmi od spoda,poprvé mám dobrý pocit.Viděl jsem poprvé v Praze vlát Německou vlajku s Českou, přičemž oba národy byli kámoši,super!!Předáci Pegidy mluvili o společné bitvě Evropanů v boji s turky o Vídeň,mluvilo se o tom že národy mají mít svoji identitu,mezi sebou bratrské vztahy a společně nekompromisně proti Islámu.Lidi jde to od spoda a dobrovolně!! S ,,obyčejným"lidem kterého je v Polsku,Německu,Čechách, Slovensku a Maďarsku většina nikdo nic nezmůže, teď jde o to aby jste se do mezinárodních předvánočních protiislámských akcích v rámci svého bydliště zapojili všichni.Šance na normální Evropu je a veliká.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, Brno bylo zablokované a telemost se nepodařilo zprovoznit.
   Atmosféra byla výborná a tady jsou pro fejzbukáře fotky: Jeden agresivní sluníčkář zranil hozenou lahví člověka, ale byl identifikován a posléze zadržen PČR! Martin von Brünn https://www.facebook.com/ivcrnbrno/

   Smazat
  2. Pro 18:46 : Jsi naivní.

   Přesto, že je Pegida masové hnutí občanů bývalé DDR, je vládou Německa nálepkována jako extrémistická, xenofobní...atd.atd.

   Stejné je to i v ČR, kde jsou akce proti islámu stejně onálepkovány.

   Měl by sis uvědomit, že stát má svůj represivní aparát a pokud
   nastane nějaká masovost akcí, nikoliv těch pár tisíc lidí, ale desetitisíce, tak se nasadí policie, armáda, celníci... prostě ozbrojené složky a pustí se do toho....

   Já jsem zažil "normalizaci poměrů" v srpnu 1969, tak vím,
   co stát proti svým občanům tehdy nasadil i když, jako v dnešní době byla VĚTŠINA OBČANŮ proti okupaci.

   Teď je to podobné, většina občanů je také proti islamizaci a "uprchlíkům" , ale stát se svými prodejnými loutkami má na své straně to již výše popsané...

   Soames

   Smazat
  3. No vidíte. Já se byl kouknou na Nám. Republiky, za vystoupení z NATO, tam bylo cca 70 lidí. Pak jsem přešel na Václ. nám. Tam byla demoška za svobodné podnikání pořádaná SSO. Tam bylo asi 150 -200 lidí. Ta na Míráku mi ušla. Doporučoval bych všechny tyto akce zkoordinovat příště v jednu. Příště asi 17.11.!

   Smazat
  4. Pro 19:06,nebuď připosranej-vše na své straně měl i ten navoněnej fešák,co vyřvával že "stát jsme my" a jak dopadl....pod gillotinou....nikdo z nich to tu nemá nikdy jistý a pokud ano,tak díky připosranejm.A proto je potřeba nesrat se s nimi,oni se s náma taky neserou a brát je k zodpovědnosti a na jejich výhružky nedbat....jinak budem otroci.

   Smazat
  5. Drobný omyl. Pod gilotinou skončil Ludva XVI, že stát je on měl prohlásit Ludva XIV.

   Smazat
  6. Pro (19:15)
   Protagonisté každé z Vámi zmiňovaných akcí mají jiný hodnotový žebříček, proto jen za velmi specifické konstelace byste je mohl najít na jediné akci. To, co je rozděluje, je silnější, než to, co by je mohlo spojovat. A, domnívám se, nejde o fazulky. Není to v osobních věcech a vztazích, kráčí skutečně o důležité lidské a společenské hodnoty. Zkuste se příště nejn zaposlouchat do toho, co říkají, ale rozmýšlet i nad tím, co říkají jinak a co neříkají.
   KR

   Smazat
 5. Já jsem byl na demonstraci na Klárově, bylo tam tak 150 lidiček možná.
  Mám jeden postřeh - chce to výraznou politickou osobnost, je zjevné že mluvčí jsou vlastenci leč amatéři co se projevu a rétoriky týká. Je dobře, že jsou , ale měli by si lépe připravovat svoje projevy, Okamura navzdory populismu když mluví tak mluví souvisle, má to hlavu a patu a nepoužívá "lidové" výrazy. Jinak jsem byl v šoku jak málo národních vlajek bylo po Praze vidět, že to nedávají na oficiální budovy bych chápala, ale že si to lidi nekoupí a nedají do oken to už ne...hlavně, že všichni shánějí dýně na Halloween

  OdpovědětSmazat
 6. hrabě Kocharowski28. října 2015 22:58

  v Polsku,Německu,Čechách, Slovensku a Maďarsku

  xxxxxxx

  tak snad nejen v Čechách, ale i v Moravě a ve Slezku!

  OdpovědětSmazat
 7. Chcem sa Vám poďakovať za tento výborný článok. Málokto je dnes schopný sa takto s nadhľadom pozerať na históriu. Chcem Vám tiež poďakovať za zmienku o zaznávaní zásluh M.R. Štefánika na vzniku spoločného štátu. Je však smutné, že nielen češi, ale aj slováci takmer úplne vygumovali z histórie zásluhy Jozefa Murgaša o vznik spoločného štátu. Nielen, že bol geniálny vynálezca (bezdrátová telegrafia, v podstate dnes smartfón. O vynález ho podvodne okradol Marconni - zdokumentované !!!) ale bol aj nadšený podporovateľ vzniku prvej ČSR. Ako kňaz v Amerike zorganizoval zbierku na podporu vzniku ČSR, keď farníci a farníčky českého a slovenského pôvodu darovali na tento účel svoje častokrát posledné doláre (tiež zadokumentované). Preto Vás prosím, aby Ste na tohoto velikána slovenského národa nabudúce nezabudli. Je aj veľa ďaľších obetavých čechov a slovákov, ktorí by si zaslúžili zmienku, ale Jožko Murgaš si ju určite zaslúži.

  OdpovědětSmazat
 8. Rozklad státu způsobily síly, které byly sice odovědí na totalitu, ale nebyly ve většině. Havel jako umělá figura roku 1989 sám nevěděl, co vlastně chce. Jeho hloupost a nerozhodost způsobila nárůst některých skupin a jejich povědomí o výjimečnosti. Důsledkem dneska je, že minoritní část obyvatelstva sy myslí, že je předurčena vést společnost, a považuje většinu národa za blbou. Důkazem jsou voliči TOP, kteří tvrdí, že voliči Zemana jsou méněcenní. Z historického hlediska to není mic jiného, než onen fašismus, který ničil, vše, co bylo židovské, banky i chudáky, co byli na tom stejně jako nežidovské obyvatelstvo.
  Onen vzájemný bojkot presidenta a rektorů spadá do stejné kategorie.
  Zeman si kolíkuje území a rektoři nepochopili, že poškozují stát, oseněné a vyznamenané, nikoliv Zemana jako presidenta, ten z tohoto konfliktu může jen těžit.
  Vedení EU je stejné, jako Havel. Nemá žádnnou odpovědnost a je neodvolatelné. Příliv uprchlíků paradoxně zřejmě přispěje ke změně uvnitř EU. EU je umělý slepenec a chybí tu integrace z dola. Ovšem uvolňují se síly, které nikdo neovládá. Čas ukáže.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.