Reklama

neděle 11. října 2015

Cíle Agendy 2030 s velkým otazníkem


Květa Pohlhammer Lauterbachová 
11.10 2015  E-republika

Plní Angela Merkelová misi Agendy 2030 v duchu Cloward–Pivenovy strategie? Podívejte se, jak lze změnit politický systém pod blahovolnou diktaturou OSN. Proletáři všech zemí se nespojili, spojily se ale elity, které se už nechtějí s nikým dělit.


Agenda 2030 byla oficiálně spuštěna tímto prohlášením OSN (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development). Podpisy pod 193 jmény světových státníků, kteří se cítí oprávněni rozhodovat o budoucnosti lidstva, a to včetně Ruska a Číny, ještě neuschly, a již se na nás valí skvělá kampaň za celosvětovou kulturní revoluci: „We, The People for The Global Goals“. My, lidé globálních cílů. Představují se vám úžasné cíle Agendy 2030. Moderní kampaň, vedle které byla kampaň „Yes, we can“ Baracka Obamy slabým čajíčkem.

Posunuli jsme se. Jsme supermoderní a s příslušnou mediální manipulací a zmatkem, viz video zde. Jak snadno se dá moderním a rafinovaným způsobem za pomoci Zuckerberga, ikony planetárních zítřků, působit na mládež, nakaženou celoplanetární digitální gramotností a nedigitální demencí. Chybí pouze vlajky a hesla "Dopředu levá a zpátky ni krok".

Kdo by něco namítal? Kdo by nechtěl odstranit hlad, války, mít čistý vzduch, vodu? Ale jakou cenu budou globalisté požadovat od lidstva ?

Jak řekla irská rocková hvězda kdysi velmi populární skupiny U2 Bono, jinak nejbohatší kytarista světa. Politická administrativa se neobává rockových hvězd a aktivistů, ona je využívá. Jedno procento má ale strach z angažovaných přemýšlivých lidí, přesvědčených fanatiků a církevního lidu různých náboženství a denominací. Proto jim začalo věnovat globální pozornost.
 

Neziskovky jako globální faktor politických změn

Vliv na veřejnost začal narůstat pomalu od doby, kdy byla přijata Deklarace lidských práv a založena nevládní organizace Amnesty International v roce 1961. Síla a vliv těchto nevládních organizací se začala na Západě projevovat kolem roku 1970. Mezi léty 1973-83 se jejich počet zdvojnásobil a staly se mezinárodními, dobře institucionalizovanými a financovanými organizacemi. Tyto sítě a jejich spojenci (média, akademická obec, legislativa, etnické a politické zájmové skupiny) spoléhají na dva faktory, které jim umožňují ovlivňovat bez demokratické legitimity vnitřní politiku států. Jednak mají obzvláštní schopnost se identifikovat s institucionalizovanými mezinárodními normami a dále mají schopnost prosazovat se při získávání podpory pro cíle nadnárodních organizací. Jejich úlohu při prosazování cílů globálních elit v dnešních časech již nelze bagatelizovat a přehlížet.

Amnesty International byla dokonce konzervativci ve Vatikánu a Papežskou radou pro spravedlnost a mír označena v roce 2007 za organizaci, kterou by měli věřící katolíci přestat finančně podporovat, poněvadž její cíle nejsou slučitelné s katolickou vírou. To se psal ovšem rok 2007. Dnes jsme svědky masívních změn, jejichž cílem je vyvolání totálního chaosu a rozšiřování strachu, ať už v podobě válek, výkyvů na finančních trzích, sociálních nepokojů, ale především vyvolání rozsáhlé, očividně nezvladatelné vlny migrace. Co přijde na konci časů, které se podle sociálních inženýrů budoucnosti blíží? Jedna vláda, jedna víra, jedna globální rasa obyvatel zeměkoule?
 

Zapojení NGO do světové politiky

V době, kdy se zdá, že vše je postaveno na hlavu, chaos se stupňuje, se sešlo Valné shromáždění OSN a 193 zástupců států podepsalo Agendu 2030. Podepsalo ji i Rusko a Čína a země BRICS. Svět bude podle této rezoluce spasen, nejpozději do roku 2030. Žádné války, žádný hlad, království Boží na zemi pod pláštíkem „udržitelného rozvoje“. Protože pouze jedna světová vláda , Nový světový řád pod hlavičkou OSN, která povede skutečnou kulturní revoluci, je lékem na bolesti světa. Čím více se člověk prokousává 35 stránkovým dokumentem, tím víc chápe, co se skrývá za hesly, slibujícími zářné zítřky.

Lidé se stávají pouhými pěšáky na šachovnici globalizátorů, rozvracejících tento svět a sledujících pouze své vlastní zájmy. Najednou hlásá Angela Merkelová, že je křesťanskou povinností přijmout všechny uprchlíky. Ale předtím neviděla rumunské bezdomovce v ulicích západních metropolí a nevadilo jí, že ženy ve východoevropských zemích opouštějí rodiny, aby svou levnou pracovní silou byly k dispozici Německu a dalším západním zemím. Alespoň tímto způsobem nenechaly své děti doma padnout hladem. Dnes jakoby pro tuto matku všech imigrantů neexistovaly všechny dosavadní smlouvy o fungování Schengenského prostoru a řízení legální imigrace.

Jak dlouho se museli obyvatelé východní Evropy doprošovat, aby byl pro ně otevřen pracovní trh? Ale mezitím už byly roky předtím otevřena všechny myslitelná vrata volnému pohybu kapitálu a zboží. To znamenalo pro ekonomiky střední a Východní Evropy katastrofu a dotování západních firem podhodnocenou prací otroků z východu. Čína naopak do této pasti nespadla, jak je dnes jasně vidět. Rozvíjela si z velké části vlastní ekonomiku podle vlastních potřeb a možností.
 

Problematická role velkých NGO

Dnes šíří mnohá média a nevládní organizace, umělci a všichni, kteří jsou přisáti na granty, na dotace z EU i na peníze daňových poplatníků nenávist mezi lidmi, rozdělují podle náboženství, posilují nacionalistické tendence, posunují tak politiku k extrémní pravici a manipulují veřejným míněním. Přitom však je politika, náboženští představitelé a finanční svět řízena právě těmi, kteří manipulují a kontrolují. Asi se popadají smíchy za břicho, když vidí tu lidskou hloupost a jak snadno se lidem prodávají všechny ty pohádky, aniž by o nich přemýšleli.

Cloward–Pivenova strategie přechodu na jiný společenský systém, když třídní boj patří historii. Právě před rokem byl kritizován Barack Obama dvěma americkými republikánskými kongresmany za to, že prosazuje s vyvolání krize dle Cloward–Pivenovy strategie. Článek, uveřejněný 8. července 2014 se jmenuje Yes, Obama is using Cloward–Piven Strategy to Collapse the System. Vysvětluje se zde, jak je možné dosáhnout přes kolaps sociálního státu změny společenského zřízení v době, kdy neexistuje žádné masívní levicové hnutí odporu vůči kapitálu.

Pak platí následující: "Proletáři všech zemí se nespojili, spojily se ale elity, které se už nechtějí s nikým dělit". Samozřejmě vše pod hlavičkou odstranění chudoby, autoři se zaštiťují názvem Weight of Power: Strategy To End the Poverty, česky „Váha chudých: Strategie k ukončení chudoby“. Totéž heslo – odstranění chudoby pod hlavičkou OSN nabízí Agenda 2030. Dobré čtení před spaním, hezké růžové sny budou následovat samy.

Tématem se zabýval již dříve rovněž Tylor Durden v Zero Hedge, důležitý článek je zde. V roce 2014 chce Obama nechat také dveře otevřené uprchlíkům, stejně jako činí dnes Angela Merkelová. Z textu páně profesorů Clowarda a Piveho (celé zde) tento malý úryvek.

To generate an expressly political movement, cadres of aggressive organizers would have to come from the civil rights movement and the churches, from militant low-income organizations like those formed by the Industrial Areas Foundation (that is, by Saul Alinsky), and from other groups on the Left. These activists should be quick to see the difference between programs to redress individual grievances and a large-scale social-action campaign for national policy reform.


Stručně řečeno, pro realizaci cílů je potřeba vygenerovat politické hnutí, kádry agresívních organizátorů, kteří se budou rekrutovat z nevládních lidsko-právních organizací a církví, z militantních nízko-příjmových organizací jako Areas Foundation Saula Alinskeho a jiných skupin na levici. A tito aktivisté by měli rychle pochopit rozdíl mezi programem odčinění individuálních křivd a široce založenou kampaní za reformu politického systému.

Věřím, že se najde překladatel, který z angličtiny přeloží kompletně celý text, aby lidé pochopili, jaká teorie stojí za odstraněním chudoby a jaké cíle a prostředky jsou v dosažení cílů nasazovány. Zrada totiž je zabudována v detailu. Již jsme dostatečně poučili ze smluv Evropské unie. A tím se vracíme k úvodnímu odstavci, věnovanému úloze médií, nevládních organizací, umělců a akademiků na začátku. Pozor, červená kontrolka bliká, a my ji nevidíme.

 

Související články:

4 komentáře :

 1. Nějak mi to připomíná pohádku, kdy se hledá rytíř, který utne tisícihlavé sani všechny hlavy a osvobodí obyvatele království, odměnou je království a krásná princezna. Jenže nepřítelem není jen saň, ale i její stvořitelé, kteří šíří i chaos a strach mezi lidem a v záloze mají určitě i další nestvůry. Třeba se už bojuje jen to nevíme. Je třeba se zdvihnout, najít ho a pomoci mu.

  OdpovědětSmazat
 2. Pohádku říkáte? No tento národ nemá šanci,když mu kolaps civilizace připomíná pohádku.

  OdpovědětSmazat
 3. Ono je to poněkud jinak. Třídní boj nejenže nepřestal existovat, ale se naopak stupňuje. Sice ne tak, jak si to myslel Stalin, čili že je nutné ho vystupňovat v SSSR. Ovšem byl to asi právě on, kdo s instinktem celoživotního revolucionáře jako první vycítil, že světová třída pánů se nikdy bez boje nevzdá privilegií, která si vypěstovala za celá tisíciletí od neolitické revoluce. Po definitivním rozpadu dynastických monarchií si třída světovládců vygenerovala národní státy, v nichž se pevně usadila do mocenských pozic v jakémkoliv politickém režimu od diktatur, přes demokracie, dokonce postupně až po tak zvaný reálný socialismus. Rozpadem bipolárního světa se mafii globálních predátorů, tvořících jádro globální panské třídy, otevřely nevídaně nové možnosti. Mají šanci skutečně ovládnout reálně celý svět. Takže my všichni ostatní jsme na druhé straně této barikády. Řečeno jasně, jsme možnými bojovníky tohoto globálního třídního boje. Pokud jejich rukavici k souboji nezvedneme, budeme na dlouhé další období otroky.

  OdpovědětSmazat
 4. Cíl je evidentní. Jednotná ovladatelná Evropa, celý svět rozdělený na více a méně privilegované departmenty, s ovladatelnými poslušnými občany, s početně jednoznačně převažující, sociálním inženýrstvím vědecky namíchanou, podřadnou a řádně vycepovanou hnědou rasou. Sídlo světové vlády v USA. Absolutní poslušnost departmentů zaručena. Bývalá ČR – budoucí velice opovrhovaný department, s nejopovrhovanějšími obyvateli (našimi potomky), dejme tomu - department pod zn.: V-EU 353. Musíme být nápomocni již dnes, aby to všechno dobře dopadlo. Média plus mladí - z rodu svazáků, vysoce uvědomělých patolízalů a udavačů - se činí, jak nejlépe umí. Naše teatrální prolhaná vláda si vede v tomto směru perfektně, podporovaná zmíněnými mladými, oddanými stoupenci svobodných, demokratických USA - (oněmi mladými z populace těch, co dříve, v době normalizace, byli „chytře“ - nejvíce oddanými stoupenci jedné strany a vlády - geny se nezapřou). Jsou jedné mysli a jedné krve se soudruhy Štětinou, Mitrofanovem, Kalouskem, Sobotkou a jim podobnými tvory.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.