Reklama

pátek 9. října 2015

Informační válka jejímž hlavním principem je rusofobie. Po 70 letech Slované zapomněli, že je před genocidou zachránila Rudá armáda. SSSR neporazil jenom fašistické Německo, porazil fašistickou Evropu.

Karel Kluz
9.10.2015   České národní listy

V souvislosti s pučem v Kyjevě, vyvolaným Spojenými státy a jejich lokaji v NATO, po kterém následovalo připojení Krymu, jehož obyvatelstvo se v celonárodním referendu vyslovilo ke sjednocení s Ruskem, a po první porážce v preventivní imperialistické válce proti Rusku, vedené pod krytím potlačení ruského obyvatelstva v Donbasu ukrajinskou armádou, rozpoutal světový a evropský imperialismus informační válku, jejímž hlavním principem je rusofobie.


Neméně důležitým prvkem v informační válce proti Rusku, do níž se zapojily i slovanské národy Evropy, které by již bez rozhodnutí sovětských komunistů neexistovaly, je úsilí o přehodnocení výsledků druhé světové války. SSSR je označován za okupanta evropských zemí, a naopak autoři genocidy komunistů, židů a Slovanů, němečtí nacisté, wehrmacht a svazky SS, bojující proti Sovětskému svazu, masově vraždící civilní obyvatelstvo a ponechávající za sebou spálenou zemi, jsou považováni za hrdiny.

Při přepisování dějin používají buržoazní propagandisté nejen polopravdy, ale i otevřené lži.

V období existence SSSR nevěnovalo jeho politické vedení velkou pozornost těm spojencům hitlerovského Německa ve válce proti SSSR a komunistům světa, kteří se stali členy Varšavské smlouvy a RVHP. Ve skutečnosti Rudá armáda nebojovala pouze proti Německu, ale proti celé Evropě. Některé vlády posílaly na frontu proti SSSR své armády, další dodávaly Německu nejmodernější zbraně a bojovou techniku.

Společně s Hitlerem


Do agrese proti SSSR se zapojily v rozsáhlém měřítku země nacistického bloku, Slovensko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Finsko, Bulharsko a dokonce i maličká Albánie. Od prvního do posledního dne války bojovalo proti Rudé armádě 55­-75 procent pozemních vojsk německých ozbrojených sil a sil jeho spojenců, přes polovinu sil luftwaffe a kriegsmarine.

Po otevření druhé fronty v létě 1944 se tento poměr nezměnil. Proti Rudé armádě stálo 235 divizí, (1,7krát více než proti spojencům).

Do wehrmachtu bylo zařazeno 1,8 milionu vojáků z jiných států. V průběhu války z nich bylo zformováno 59 divizí, 23 brigád, několik samostatných pluků, oddílů a praporů.

Itálie vyslala na frontu proti SSSR expediční sbor, který čítal 62 tisíc vojáků. Rumunská armáda v průběhu války okupovala Besarábii, část Ukrajiny a Krym. Její armáda byla ze spojeneckých armád nejpočetnější - celkem 262 727 osob. Maďarsko vyslalo armádní sbor o síle 40 tisíc osob, čtyři pěší brigády (63 tisíc osob), druhou armádu, složenou z devíti pěších divizí. Slovensko vyslalo proti SSSR dvě pěší divize a další síly: celkem 56 tisíc osob.

Bulharsko se tažení na Východ neúčastnilo, poskytlo však nacistům své vojenské základny. Finsko plnilo v plánu Barbarossa významný úkol blokády severního přístupu k Leningradu přes Karelskou šíji. Německé válečné dokumenty potvrzují, že po napadení SSSR v roce 1941 vznikla v Evropě vlna antisovětské hysterie a tisíce evropských občanů usilovaly o vstup do wehrmachtu. Euforie trvala až do porážky u Stalingradu.

Ve wehrmachtu bojovaly proti SSSR i dobrovolné formace fašistů ze Španělska (Modrá divize), Švédska, Norska a Portugalska. Kromě toho bojovaly proti Rudé armádě síly z Estonska, Bosny, Lotyšska, Dánska, Norska, Holandska, Belgie, zařazené do vojsk Waffen SS. (Ještě 10. 2. 1945 byla zformována francouzská divize SS, která byla nasazena proti Rudé armádě v Pomořansku a pak v Berlíně.) Hitlerovi nepomáhaly okupované a neutrální státy pouze dodávkami zbraní a bojové techniky.

Řada katolických biskupů si pospíšila schválit přepadení SSSR a nazvat je Evropskou křížovou výpravou.

Kde se zrodila současná ruská »pátá kolona«

Wehrmachtem a vojsky SS prošlo v průběhu druhé světové války celkem 250 tisíc Ukrajinců, sedmdesát tisíc Bělorusů, sedmdesát tisíc kozáků, 150 tisíc Lotyšů, devadesát tisíc Estonců, sedmdesát tisíc Středo-asiatů, dvanáct tisíc Volžských Tatarů, deset tisíc Krymských Tatarů. Sedm tisíc Kalmyků, čtyřicet tisíc Ázerbajdžánců, 25 tisíc Gruzínů, dvacet tisíc Arménů a třicet tisíc příslušníků severokavkazských národů.

Celkový počet sovětských občanů, kteří nosili německou uniformu, činil asi milion dvě stě tisíc. Z toho čistých Rusů asi 310 tisíc. Pouze 450-500 tisíc bojovalo se zbraní v ruce. Ostatní byli zařazeni do strážních a jiných služeb a pomocných praporů.

Němci zformovali celkem 75 praporů z kavkazských národů a Tatarů - asi 80 tisíc osob. Vzniklo rovněž deset krymských policejních praporů (Tataři), byly zformovány i speciální jednotky z Kalmyků a jiných národů. Pobaltské státy vytvořily 93 policejních praporů (33 tisíc osob) a dvanáct pohraničních pluků (30 tisíc).

Postupně pobaltské státy vytvořily i tři divize a dva pluky SS (70 tisíc osob). V německé nacistické armádě tak bojovalo asi sto tisíc Estonců, Lotyšů a Litevců.

V Bělorusku bylo vytvořeno dvacet policejních praporů (pět tisíc osob). V Běloruské zemské obraně vznikly 34 prapory (dvacet tisíc osob). Na Ukrajině v Haliči bylo zformováno deset policejních praporů a později jedna divize SS a pět policejních pluků (třicet tisíc osob) na zbytku Ukrajiny 53 policejních praporů (pět tisíc osob). Po vzniku Ukrajinského národního výboru (v březnu 1945) byla 14. haličská divize SS přejmenována na 1. ukrajinskou divizi a začalo formování další.

Z Rusů, Bělorusů a Ukrajinců bylo zformováno celkem 90 tzv. ochranných praporů Ost. V těchto útvarech bylo vycvičeno celkem 80 tisíc osob.

Je třeba připomenout i 1. ruskou národní brigádu SS, která pak přešla k partyzánům, Ruskou národní armádu Smyslovského a armádu Kaminského (RONA).

Největší počet vojáků na frontu proti Rudé armádě vyslaly baltské státy. Kromě tří divizí SS se bojů zúčastnily i samostatné policejní prapory a pluky. Dvacátá estonská divize SS byla rozbita u Narvy. Lotyšské 15. a 19. divize SS byly zničeny Rudou armádou v létě 1944. Většina jejich příslušníků dezertovala.

Z běloruských policistů byla vytvořena 30. divize SS. Ta byla pak přesunuta do Francie k boji proti spojencům. Haličská 14. divize SS byla Rudou armádou obklíčená u Brodu a celá zlikvidována. Později byla obnovená a jeden její pluk se účastnil bojů proti SNP na Slovensku, další byly vyslány do bojů proti jugoslávským partyzánů a tam se jim podařilo uprchnout k Britům.

Vlasovská Ruská osvobozenecká armáda se stala bojeschopnou až koncem roku 1944. Do té doby existovala pouze jako propagační exponát. Koncem války měla formálně 120-130 tisíc osob, celkem byla třikrát nasazena v bojích proti Rudé armádě - bez úspěchů. V bojových akcích proti Rudé armádě tyto síly složené z kolaborantů neměly úspěch. O to krvavěji si počínaly v bojích proti partyzánům a ve vyvražďování civilního obyvatelstva, jak Rusů, tak i Ukrajinců, Poláků, Francouzů a Srbů.

Současnou nacistickou genocidu Rusů na jihovýchodní Ukrajině a přípravu nové barevné revoluce v Moskvě podporují především jejich potomci. Těch lidí, kteří zvěrsky vraždili na území SSSR a Jugoslávie v sestavě divizí SS, sloužili ve wehrmachtu jako dobrovolní pomocníci, objímali se v Mnichově s Hitlerem. Nyní na sebe navlékají soudcovské taláry a s definitivní platností chtějí zúčtovat se zemí, jejíž občané, vedení komunisty, přerazili hřbet nacismu.

Chtějí lidovým masám v EU vnutit názor, že odpovědnost za rozpoutání druhé světové války nesou ve stejné míře nacistické Německo i SSSR. Předstírají, že kromě Stalina nikdo žádné smlouvy s nacistickým Německem neuzavíral
Jako by neexistoval polsko-německý pakt o vzájemném nenapadení z roku 1934 a mnichovská smlouva o rozbití Československa.

Nezapomínejme, že v době světové války ekonomika celé Evropy jako v extázi pracovala ve prospěch »rajchu a wehrmachtu«. Churchill po skončení druhé světové války napsal: »Pádem ČSR jsme ztratili síly rovnající se 35 divizím. Němci získali druhé největší zbrojní závody ve střední Evropě - závody Škoda, které jen od srpna 1938 do přepadení Polska v září 1939 vyrobily množství zbraní, rovnající se vojenské produkci všech závodů Anglie za stejné období. Do přepadení SSSR 21. června 1941 byl každý pátý tank dodaný wehrmachtu vyroben v závodech Škoda.« Podle přesných německých údajů české závody zvyšovaly po celou dobu války svou vojenskou výrobu. V roce 1944 dodávaly německé armádě měsíčně 300 tisíc pušek, tři tisíce kulometů, 625 tisíc dělostřeleckých nábojů, sto samohybných houfnic, tanky, tankové kanóny a pancíře, letouny Messerschmitt 109, letecké motory atd. Nikdo nespočítal, kolik párů vojenských bot dodal Hitlerovi nynější národní hrdina Baťa. Poslední stíhač tanků Panzerjager 38t Hetzer byl předán wehrmachtu v květnu 1945, po pádu Berlína. V Polsku vyrábělo zbraně a bojovou techniku celkem 264 velkých, devět tisíc středních a 76 tisíc malých podniků. Dánsko dodávalo Německu deset procent jeho celkové spotřeby másla, 90 % čerstvých ryb a 20 % čerstvého masa.

Vojenský průmysl Francie (1 600 000 zaměstnanců) dodal Německu do ledna 1944: 4000 letounů, deset tisíc leteckých motorů, 52 tisíc nákladních vozidel, obrovské množství lokomotiv a další techniky. Belgie a Holandsko dodávaly uhlí, litinu, železo, mangan, zinek a další. Kolaborantské vlády všech těchto států se dobrovolně zavázaly financovat pobyt okupačních vojsk. Rovněž veškerou vojenskou produkci financovaly vlády z úvěrů, jejichž splacení mělo být zahájeno po vítězství. Například Francie platila Německu do podzimu 1942 denně dvacet milionů DM a později 25 milionů. Tyto prostředky stačily nejen na hrazení pobytu vojsk, ale i na financování války proti SSSR. »Neutrální« a obdivované Švédsko dodávalo Německu ložiska, přesné přístroje a zaměřovače, protiletadlové 40mm kanóny Bofors. Obchody probíhaly až do konce roku 1944. Přes švédské přístavy postupovaly mnohé dodávky surovin z Latinské Ameriky. Jen od ledna do října 1942 bylo dodáno do Německa přes švédské přístavy více než šest milionů tun zboží. Švýcarsko dodávalo přesné strojírenství a přístroje, součástky pro rakety V1 a V2, protiletadlové kulomety ráže 20 mm. Zisky Švédska z války nikdy nebyly a nebudou zveřejněny, podobně jako zisky Švýcarska z tajných prostřednických bankovních operací mezi Německem a USA. Okupací Evropy se německý průmyslový potenciál zdvojnásobil a zemědělský ztrojnásobil.
Potomci kolaborantů dovedli své země do NATO a nyní začali, pod vedení amerického imperialismu, realizovat nové tažení proti Rusku, s cílem ovládnout jeho suroviny. Na pomoc si vzali i bývalé ruské spojence a hlavně část slovanských národů, kterým se snaží zatajit, že za svou existenci mohou děkovat pouze ruskému vojákovi a hlavně sovětským komunistům.

34 komentářů :

 1. Rusofobie každým dnem v panickém ústupu před sympatiemi k mocnému, sílícímu Rusku. Zásluhou tupé propagandy.

  OdpovědětVymazat
 2. Úžasný článek !

  OdpovědětVymazat
 3. Zapomneli jste nacisticka lejna kdo nas okupoval v roce 68 ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O takovou okupaci by v Afganistánu ,Syrii ,Libyi přímo prosili !! U nás bylo nejlíp za Husáka !

   Vymazat
  2. dle tvého stylu psaní jsi tady ještě nebyl, tak že jedna paní povídala....a nebyli to jen Rusové.....

   Vymazat
  3. Pro 19.27
   Blbečku,raději Rusáky,než zdegenerovaný amíci.Digitální demente,vyhledej si to,jak jseš nemocnej.

   Vymazat
  4. Ne nezapomněli ! Ale musíme porovnat příčiny i důsledky ! Hitlerovské německo nás okupovalo, protože si chtělo totálně podmanit naši zem, část obyvatelstva poněmčit, část vyvraždit a část poslat jako otroky na Sibiř, kterou si mysleli, že dobudou. Teror, který rozpoutali, stál Český národ 365 000 životů ! Rusové nás okupovali, protože věděli, kam rozvolnění systému povede - k rozvratu sféry jejich zájmů a obrany. V roce 68 ttotiž Ušáci rozmístili v Západním Německu rakety středního dolet a Rusové potřebovali umístit svoje u nás - to byl také jeden z důvodů. Současné veřejně dostupné údaje o počtu mrtvých z roku 68 je 109 obětí. To je jen zlomek ve srovnání s obětmi Německého fašismu.
   Německo najednou považuješ za dobré, demokratické, přátelské i při tom, že Němci zabili 3300 x více Čechů než Rusové ? Rusům nelze zapomenout 109 obětí ? Jsi normální, demente ? A především jak v případě Němců tak i v případě Rusů tyto újmy nám způsobili dědové či pradědové obou národů, kteří jsou až na vyjimky dávno mrtví !!!! V čem nám ublížili současní Rusové - vůbec v ničem stejně jako současní Němci. Vzpamatuj se vymytá hlavo.

   Dnes jsme ale v důsledku zrádné a prospěchářské politiky našich politických loutek protektorátem současného Německa, které nám opět diktuje ! A násilná imigrace, kterou nám vnucují, je absolutní zločin. Hitler rozpoutal genocidu Židů, Merklová rozpoutala genocidu evropských národů a pokud se náš národ nepostaví proti této formě Německé agrese, tak nepřežije. A jestli si myslíš, že tacé dementi a kolaboranti jako jsi ty budou ušetřeni, tak jsi ještě větší kretén, než si tvoje děcka myslejí a připravíš i pro ně "krásnou" budoucnost !


   Okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy

   Vymazat
  5. Dnes bych si přála okupaci Čech,Moravy a Slovenska vojsky Varšavské
   smlouvy!
   A ať se 19:27 třeba podělá!!!
   jituš

   Vymazat
  6. Jo a Rusko se nám za to již nejednou dobrovolně omluvilo! No fakt je, že Brežněv byl Ukrajinec! Asi by se měla omlouvat i Ukrajina. A když půjdete do hloubky, tu okupaci si Západ vlastně přál. Ono to totiž zlomilo páteř Západním levicovým hnutím, strašně sílícím díky válce ve Vietnamu. Skoro to vypadá, že Brežněv nás okupoval na přání Západu. Ostatně o reformy Oty Šika nestál ani Východ a ani Západ... Přemýšlejte o tom.

   Vymazat
  7. Máte pravdu, v 68 Rusové, Poláci, Němci, přijeli svrhnout komunistickou vládu to byl opravdu zločin, jediní kdo se nás zastal byli Srbové, (ze západu nikdo) a taky si to západ se Srbskem vyřídil

   Vymazat
  8. Předchozí přispěvatel zapomněl ve výčtu okupantů z roku 1968 vyjmenovat ještě Bulhary a Maďary. Rumuni se tomu vyhnuli a proto si to v prosinci 1989 s Čaučeskem Velký Bratr vyřídil.

   Vymazat
  9. K 21:06 Nikoli ... "skoro to tak vypadá"... Bylo to předem odsouhlaseno z Bílého domu, což je známo. Ostatní text sedí, včetně Brežněva a Ukrajinců, kterých na pokyn Ukrajince Brežněva přijelo nejvíce. Ukrajinci se neomlouvají.

   Vymazat
  10. zeptejme se třeba Vietnamců , kdopak je v roce 68 vraždil napalmem .Kdo podporoval Rudé Kmery , kdo dnes podporuje Al-kajdu , Taliban v Afghanistanu atd atd,IS nevyjímaje . To ta "strašlivá! naše okupace Varšavskou smlouvou 1968 je proti tomu h...o .

   Vymazat
 4. 19.27 Jste duševně zdráv ? "Normální" člověk by nemohl napsat takový blábol ! Doporučuji Vám, co nejdříve navštívit odborníka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesúhlasím, mal by skočiť pod vlak

   Vymazat
 5. IQ toho z 19:27 musí být hodně nízké .Neuvědomuje si , že jenom díky ruskému lidu tady může psát bláboly .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To sprosté, vulgární hovado si neuvědomuje téměř nic, pouze slepě věří tomu, co mu nakuká kavárenská vulgární chátra. Hlupákem se narodil a jako hlupák i sejde.

   Vymazat
 6. pražáci vždy byli kolaboranti a prodejné děvky! když přijel hitler, hajlovali jak pominutí, dnes k nám lákají islamisty což je akt vlastizrady. ale dostane se jim za dosti učinění... ruské rakety budou bombardovat prahu. dostane se jim odvety. a bude konec té žumpy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co byste chtěl od Pražáků. Před válkou tady třetina mluvila německy a druhá třetina hebrejsky, česky mluvící byli v menšině. Ty první dvě třetiny tu mají stále dost potomků, kterým jsou socky z českého vidlákova zcela ukradené.

   Vymazat
  2. přesně. oni ve své nadutosti ani neví že je islamisti vyhladí. když chtějí spáchat sebevraždu, jejich věc. ale zbytek republiky ať do toho netahají.

   Vymazat
  3. Jděte do řiti s těmi kecy. My tu v Praze pořádáme pravidelně demonstrace, píšeme trestní udání, podepisujeme petice, děláme přednášky, natáčíme to všechno na videa a pak to dáváme na net. Co děláte vy? Smrdíte doma, čenich nevytáhnete, natož abyste se angažovali. Raději zmlkněte a zpytujte svědomí, hrdinové od kompu!!

   Vymazat
  4. Ty pražský osle, kolik vás tam je a kolik se vás tam sleze? To je k smíchu.

   Vymazat
  5. Aspoň něco děláme a dáváme veřejně na srozuměnou, co si myslíme. A co vy? Jen nadáváte!

   Vymazat
  6. ..Nečekal jsem zázraky, ale imperialisté by se zaradovali, kdyby viděli, jak se tu hádáte. Chce se mi zvracet....

   Vymazat
  7. My se tu nehádáme. My si objasňujeme stanoviska. Praha je viditelně nejaktivnější voporu proti zloděějině, kterou nazvali ´církenví restituce´, proti zločineckému paktu NATO i proti sebepoškozování ČR organizovanému naší vládou, mnoha poslanci a senátory (např. příjem imigrantů, sankce proti Rusku, chystaný podpis smlouvy TTIP atd.). Tak se zkuste vytáhnout také vy, mimo Prahu. Rádi pozvnánku na vaši akci budeme šířit internetem a přijedeme vám pomoct.

   Vymazat
  8. Copak máme, nebo jsme, nějaké OF, s poradenstvím a finanční podporou tajných služeb USA, zkušených a zběhlých v organizování chaosu a převratů???

   Vymazat
  9. primitivní hlupák .ruské rakety , to myslí vážně ?A má komplex před pražáky . Není to Jožin z bažin ?

   Vymazat
 7. Kvalitní článek. Informační válka jejímž hlavním principem je rusofobie má blahodárný vliv na prozření lidí. Konečně vidí ten hnus západní propagandy. Rusofobové si kadí do vlastního hnízda, podporují rusofilství. To je moc dobře. Jen tak dál.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velice rozšířený názor, který si dovoluji sdílet taky.
   L.P.

   Vymazat
 8. Rusové byli a jsou našimi jedinými spolehlivými přáteli. Díky 45. jsme se mohli narodit a žít v míru, díky 68. jsme mohli žít ještě 20 let beze strachu, že nás ožebračí novodobá buržoazie. Lze jen doufat, že nás zachrání ještě jednou před islamickou invazí. Amíci to nebudou, protože oni tu boudu na nás šijí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Plný souhlas.

   Vymazat
  2. Bohužel nemáte pravdu. V roce 1968 to Sověti dokonale pos.ali, přivedli k vládě naprosto neschopné konzervativní idioty, kteří naši zem přivedli až k listopadu 89. Ztrapnil se tu i Gorbačov, když podpořil Husíka a Jakešovo vedení. Sami svou imperiální politikou dokonale zničili tradiční přátelství s Ruskem. Dnes se z toho těžko vymotáváme, veřejnost schválila několik kroků, které poškozují české národní zájmy a to všechno mohlo projít jen pro silný odpor veřejnosti k "Rusům". Pavel P.

   Vymazat
 9. Nikdy,nikdy bych kdysi neuvěřil, že z moji nenávisti k Rusům po roce 1968, dokáže naše propaganda vytvořit, obdiv, úctu a tolik veliké sympatie, včetně sympatie k jejich prezidentovi, k Alexandrovcům, k jejich armádě. Pluk nesmrtelných je výjimkou, protože úctu i značné sympatie jsem cítil po shlédnutí i bez přičinění naší skvělé protiruské propagandy.
  L.P.

  OdpovědětVymazat
 10. Po 70 letech Slované zapomněli, že je před genocidou zachránila Rudá armáda....
  Slované jsou i Poláci - i ty zachraňovala RA v Katyni? A Slované jsou i Ukrajinci - ty Stalin po nástupu k moci zachraňoval tak dobře, že Hitlera vítali jako osvoboditele. Lidi neblbněte - RA primárně nezachraňovala Evropu kvůli Slovanům, ale v rámci likvidace Hitlera co nejvíc rozšířila svůj vojensko-politický prostor (logicky - z druhé strany zachraňovali USA). Ale to by udělal každý velký (tj. expanzivní) národ, který by měl na to sílu. Kdyby nebyla otevřena 2. fronta, tak by RA zachránila před genocidou celou Evropu a USA by utřela nos.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.