Reklama

sobota 17. října 2015

Jan Campbell: Doktrína informační bezpečnosti

Jan Campbell
17.10.2015 Vaše věc

V 2016 bude přijata nová Doktrína informační bezpečnosti (DIB) Ruské federace, o které se zmínil v květnu t.r. sekretář BR RF, Nikolaj Patrušev. Ta nahradí stávající doktrínu, pocházející z roku 2000. 

Autoři nové doktríny ji formulují jako „dokument strategického významu,“ na základě kterého budou rozpracovány konkrétní státní programy a organizace komunikace s ostatními státy a mezinárodními organizacemi. Návrh nové doktríny, kterou ještě nepodepsal prezident Putin, identifikuje pět hlavních nebezpečí:


 • První nebezpečí: Cizí státy rozvíjejí a zintenzivňují své informačně–kybernetické technologie (IKT) a potenciály, včetně technické rozvědky ve vztahu ke státním orgánům, vědeckým institucím a podnikům, především s vojensko–průmyslovým zaměřením. 
 • Druhé nebezpečí: Tajné služby cizích států a jim podřízené nebo ovlivňované „občanské organizace“ jednotlivých států aktivně využívají IKT s cílem „rozrušení státní suverenity a teritoriální celistvosti“ včetně „destabilizace vnitropolitické a sociální situace.“ Výsledkem je tendence zvýšení množství materiálů v zahraničních mediích obsahující neobjektivní informaci o vnitřní a zahraniční politice RF, které jsou vědomě namířeny především na mladou generaci s cílem rozrušení kulturních a duchovních hodnot, patriotických tradicí a historických skutečností. 
 • Třetí nebezpečí: Rozměr trestní činnosti s pomocí ITK, především ve finanční sféře, ochraně občanských práv. 
 • Čtvrté nebezpečí: Zaostávání RF od vedoucích států s vysokou úrovní ITK. Tento stav způsobuje závislost od exportní politiky těchto států. Především v dobách konfliktů nebo války. 
 • Páté nebezpečí: Snaha jednotlivých států zneužít svojí současnou technologickou dominanci v globálním informačním prostoru pro dosáhnutí svých hospodářských a geopolitických cílů.

Ruská federace a dalších devatenáct států nedávno položily základ pro globální pakt o elektronickém nenapadání pod záštitou OSN. Nehledě na tuto aktivitu bude RF na základě zkušeností vyvíjet vlastní obranné informační síly a prostředky pro strategické omezení vojenských konfliktů. Zde se prakticky jedná o analog omezení použití jaderných zbraní. RF bude také připravena pomáhat svým spojencům. Ti ale nejsou, z pochopitelných důvodů v dokumentu konkrétně pojmenováni.

Povrchní analýza dokumentu dovoluje očekávat omezení rozšiřování idejí spojených s národní výjimečností, komplexnější ochranu obyvatelstva před možnostmi zneužití sociálních sítí, jak tomu bylo na příklad v případě „arabského jara,“ před zhoubnou slepotou a krčením se před Západem (německy Kriecherei vor dem Westen, anglicky cringing, v ruštině тлетворное влияние Запада) a dalších. Je zcela logické, že dojde k posílení všech těch aspektů IKT, o kterých je v dokumentu málo psáno, které ale patří do prioritní skupiny ochrany státu a jeho legitimních zájmů.

Výsledkem nové ITK doktríny bude podle mého hodnocení ruského intelektuálního potenciálu rychlý přechod od vyspělých civilních ruských IT k IKT. Vedlejším výsledkem bude pohřeb hlavní téze doktríny z roku 2000: Ústavní práva a svoboda člověka. A potvrzení, že RF bude chránit své národní zájmy, nehledě na vše ostatní, co se děje doma a ve světě.

5 komentářů :

 1. Zavedení uváděná doktríny informační bezpečnosti do praxe je nutné pro
  přežití Ruska jako samostatného státu .Politika USA a NATO dostává stále hnědší zabarvení.

  OdpovědětSmazat
 2. Cíl je evidentní. Jednotná snadněji ovladatelná Evropa, celý svět rozdělený na více a méně privilegované departmenty, s ovladatelnými poslušnými občany, s početně jednoznačně převažující, (současným imigračně-sociálním inženýrstvím, namíchanou), podřadnou a řádně vycepovanou hnědou rasou. Sídlo světové vlády v USA. Absolutní poslušnost departmentů zaručena. Bývalá ČR – budoucí velice opovrhovaný department, s opovrhovanými méněcennými obyvateli (našimi potomky).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. v číně.a v každé metropoli pobočka.síť je hotová již dávno.
   jen závislí a neinformovaní si myslí že budují něco pro sebe.
   jako kdyby si tiskli své peníze,pracovali pro své okolí a rozhodovali o nakládání s neobnovitelnými zdroji.
   V OSN bylo řečeno jen doslova pár důležitých slov.
   Je sice hezké mít vlastní zemi patřit k národu,ale to by musel
   být opravdový a pravdivý,životaschopný.Jestliže nám byla milostivě přidělena vlastní republika a lidé s ní zachází,tak jak zachází.No - existují vyšší cíle na nižším základě.


   Smazat
 3. Obrana je přinejmenším dvojí, 1. Být na čele pelotonu, tj. být rychlejší než ostatní; 2. Být mimo peloton, (nejpomalejší?) a používat jiné, třeba právě staré, již nepoužívané technologie. Příkladem může být strategie rozvědek USA a SSSR/RF. První vsadila na technologie a upozadila osoby agentů na místě, druhá byla konzervativní a pak poskytovala informace a služby USA, protože technika není vše. Sledovatelní a ovladatelní informačně kybernetickými systémy v zásadě budeme jen natolik, nakolik do nich zabředneme, i když je jasné, že až tak jednoduché to zase nebude.
  KR

  OdpovědětSmazat
 4. skryté skrytým
  a pořádně rozmýšlet kdo a proč občansky iniciuje,jenže to je pro lidi,
  děvky to mají jednoduché
  Teprve včera jsem si uvědomila, že i nerostné suroviny pro Čínu od Ruska nejsou žádnou nezvratitelnou nevýhodou Ruska,krmícího Čínu.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.