Reklama

pondělí 26. října 2015

Nejen k pobytu B. Posselta v Praze


Ogňan Tuleškov
26.10.2015  České národní listy

Při nejrůznějších návštěvách v současnosti i v dřívějších dobách nebylo často nejdůležitější to, o čem se oficiálně mluvilo a psalo. Za oponou probíhala zpravidla jednání, která měla daleko větší význam, než ta viditelná. Tak tomu bylo zřejmě i průběhu návštěvy B. Posselta v Praze.

Přesto je však důležité si uvědomit některé skutečnosti, které jsou zachyceny německými médii o mluvčím sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) a jeho návštěvě našeho hlavního města a dál jimi sdělovány. Které to jsou? Podle našeho názoru si musíme nejdříve všimnout, které naše vnitřní síly, o nichž píše pan Šonka ve svém článku, jsou více či méně spojeny se SL a jeho cíli, jež sleduje. Mezi příznivce „sudetoněmecké věci“ můžeme, i podle uvedených tiskových zpráv, řadit především velkou většinu německé menšiny v ČR. To je pochopitelné. Její část již počátkem 90. let minulého století se prohlásila za součást sudetoněmeckého kmene. Tedy SL a oni jedno jsou. Sudeti se tak vnitřně dělí na „zůstavší ve vlasti“ a na „vyhnané. Německá menšina a její organizace zaujímají v naší republice privilegované postavení.

Dlouhodobě mezi germanofilní a sudetomilné síly patří i TOP 09. I to není nic nového. Dosavadní předseda této strany, K. Schwarzenberg, jak se v nepříliš dávné době vyjádřil, se necítí být Čechem ale bémákem. A tak kníže má k sudetům blíže. Podle něj pak i někteří funkcionáři TOPky jako Jaromír Štětina, místopředseda strany, Marek Ženíšek, Helena Langšádlová a zřejmě i Terezie Radoměřská.

I když v článku o cestě B. Posselta do Prahy se mluví výslovně jen o biskupu V. Malém, je třeba uvést, že někteří představitelé katolické církve, např. kardinál D. Duka, jsou členy Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), formálně právně samostatného spolku v republice registrovaného, v jehož čele stojí, „páter vyklouz“, Daniel Herman. Fakticky jde o složku mnichovské Ackermann-Gemeinde (AG), s ní má SAG společné tzv. říšské (celoněmecké) sjezdy a společné orgány. A právě AG je jednou ze základních složek SL. Katolické církvi je „sudetoněmecká věc“ blízká a má její podporu. Velmi aktivní v tomto směru je plzeňský biskup F. Radkovský, přestože již ze svého úřadu odchází. Uvedené skutečnosti jsou zvlášť důležité i proto, že zřejmě, aniž by to obyčejným občanům bylo řečeno, došlo k dohodě mezi „trůnem a oltářem“ o vzájemné podpoře a spoluvládě. Její začátek je třeba hledat v době, kdy došlo k dohodě o tzv. církevních restitucích. I současná vládní koalice, B. Sobotka je, jak známo, velkým křesťanem, v trendu nastoupeném nečasovskou vládou, viditelně pokračuje. Těmto vládám bylo a je zřejmě jedno, že většina občanů republiky především ke katolické církvi, i tzv. církevním restitucím, má více či méně záporný vztah. Zásada „Hlas lidu, hlas Boží“ již ani pro křesťany neplatí, a to dokonce ani pro křesťansky orientované sociální demokraty. Pro ně je bližší hlas kardinála Duky.

O tom, že mnozí chartisté mají dávný vřelý vztah k SL a k jeho cílům, je obecně známo. Sám V. Havel byl a je pro ně v tom směru příkladem

Je zajímavé, že v článku J. Šonky o cestě B. Posselta do Prahy není nic řečeno o dalších germanofilních a sudetomilných silách v ČR. Nevíme, zda došlo ke kontaktu s KDU-ČSL, Zelenými, německou skupinou v ČSSD, v hnutí ANO. Pravděpodobné je, že k jednání s některými představiteli uvedených subjektů došlo. Co bylo předmětem jejich pozornosti, však nevíme. Co je šeptem, to je čertem, říkali již naši předkové. A co se utajuje, zpravidla bývá ještě horší. Co všechno bychom měli očekávat? To naznačují, pokud ovšem Sudetendeutsche Zeitung (SZ) nás pravdivě informuje, alespoň v tomto případě, následující slova: Během dvou dnů se Bernd Posselt zúčastnil v Praze čtyř důležitých akcí, na nichž byly projednány sudetoněmecké otázky. Bylo dosaženo i většího vzájemného porozumění. Co konkrétně bylo projednáno a s kým, v čem bylo dosaženo většího porozumění, to se z textu článku nedozvíme. A proto naše obavy jsou zcela na místě. Náčelník sudetů přece nejednou řekl, že jednání, která probíhají s českými politiky na vyšší i nejvyšší úrovni jsou důvěrná. Můžeme dodat, že jsou utajená. To je ostatně již delší dobu obvyklý způsob jednání sudetů. Asi jednání, která probíhají mezi SL a některými našimi politiky nesnese světlo světa a musí být především předčasnou veřejností utajovaná.

Posselt v Praze opět jako vždy mluvil o kolektivním vyhnání, o jeho bezprávnosti, a vyvlastnění sudetských Němců po druhé světové válce. Kolikrát jsme nejen my, uváděli na pravou míru taková tvrzení. Historickou pravdou je, že k vyhnání Němců z Československa nedošlo. Byli přesídleni, odsunuti, transferování, to jsou termíny Postupimské konference, jíž pan Posselt a jeho věrní zřejmě neberou ani v úvahu. A pokud jde o tvrzení SL, že tzv. vyhánění Němců z Československa bylo kolektivní, jde opět o pokus o přepisování dějin. Jaká je skutečnost? Při posledních volbách v Československu získali henleinovci asi 90% německých hlasů, tedy jen o něco méně než 200 tisíc Němců je nevolilo. Po odsunu Němců z ČSR německá menšina v republice čítala asi 250 tisíc duší. Nesmíme však zapomenout, že němečtí antifašisté, kteří zůstali republice věrní i v těžkých dobách, v počtu přibližně 90 tisíc, dobrovolně do Německa přesídlili, a to za zcela zvláštních, pro ně výhodných podmínek. Neplatili pro ně předpisy pro odsun německého obyvatelstva. Odjížděli zvláštními transporty. Existovala i výzva, která je podnítila k přesídlení. Měli se v Německu zúčastnit při výstavbě nových správních orgánů. Němečtí antifašisté odjížděli zejména do sovětské a americké okupační zóny.

To všechno pan Posselt ví, ale nehodí se mu to do krámu. A tak historická fakta přehlíží a dějiny přepisuje. Bohužel nic nevíme o tom, že by někdo z přítomných na sešlostech v Praze, kde Posselt řečňoval, na překrucování dějin upozornil nebo dokonce protestoval. Platí obecně uznávaná zásada, že kdo mlčí, souhlasí. Při složení posluchačů bájení náčelníka SL nás to ani nemůže překvapit.

Vlastenecká česká veřejnost by si už konečně měla uvědomit, že ze strany sudetů a určitých německých kruhů nám, republice i našemu lidu, hrozí nebezpečí, jež postupem doby stále roste. V první etapě bychom všichni měli alespoň věnovat zvýšenou pozornost skutečným požadavkům landsmanšaftu, které se snaží v ČR prosazovat, a důrazně na ně nikoliv jednotlivě, ale společně odpovídat. Musíme si však uvědomit, že jakýkoliv složený vlastenecký subjekt byl vždy napadán a rozkládán. Totéž potkalo, jak se domníváme, i Vlastenecké fórum, které spí jako Šípková Růženka a jen ojediněle se vždy za delší čas vzbudí k jednotlivým štěkům. Podle mého názoru již delší dobu svou funkci neplní. Je otázkou, zda jej můžeme vzkřísit do potřebné aktivity. Je dále otázkou, zda skutečně všechny subjekty v něm si takovéto probuzení přejí. Pokud zmrtvýchvstání Vlasteneckého fóra se nebude konat, stane se naléhavým požadavkem vytvoření nového složeného vlasteneckého subjektu, a to v době co nejkratší. Nejde o to vytvářet hned centralizované struktury, spíše o výměnu informací, o průběžnou spolupráci jednotlivých subjektů, a případně i o zaujímání společných stanovisek v důležitých otázkách. V této fázi se nacházíme. Jak dlouho budeme ještě kolem otázek, které jsou na pořadu dne, jenom tancovat a do nekonečně povídat, aniž bychom začali seriózně konat?

Dr. O. Tuleškov

17 komentářů :

 1. Tento člověk je DUVĚRYHODNĚJŠÍ,než nějaký německý zahrádkář https://www.youtube.com/watch?v=ViJOvBGGTp8 TVÁŘ zduraznuje STAVN DUŠE....

  OdpovědětSmazat
 2. Tento landsmanšaft má naše zkorumpované politiky omotané kolem prstu a čekají jen na vhodnou příležitost získat zabavené majetky zpět . S jezuitou Bělobrádkem a jemu ve vládě podobných tak mají velkou šanci .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hloupí Češi nikdy nepochopí,že DEUTSCHES REICH,tedy ŘIŠE dále právně ,tedy DE JURE existuje,nebot se nám Němcům podařil prima husarský kousek.Neuzavřeli jsme s ČR po válce nikdy Mírovou smlouvu,nebot by to bylo spojeno se zaplacením reparací v bilionových částkách.Nyní na vás vy pitomci nebudeme chtít naše nemovitosti,ale ODŠKODNĚNÍ za VYHNÁNÍ,což lze před soudy EU dřive nebo později požadovat nebot ŘÍŠE stále DE JURE existuje a jenom soudy mohou rozhodnout zda existuje v hranicích SUDETENLANDU,což možné je.Vaše polit.třida si musí uvědomit,zda půjde do drahého procesu NEBO NÁM ZAPLATÍ a dá odhlasovat Parlamentu miliardy patřicí NÁM.Ostatně ani církev není proti a naše pátá kolona už ví co má dělat a taky to dělá.
   VAŠI PŘÁTELÉ ZE SUDET,KTERÉ PATŘILY VŽDY K ŘIŠI

   Smazat
 3. ...podáš prst a... Stát vítězné protihitlerovské koalice, za výrazného přičinění Havla, uzavřel v r. 1996 Česko-německou deklaraci a 34 x se v ní omluvil či litoval svých provinění na Němcích z doby po 28.9.1938 do konce II. sv. války a proti tomu přijal stejný počet omluv za téměř 400 tis. zmařených životů Čechů, za zvěrstva v Lidicích.Ležících, Javoříčku i jinde, za brakování českého nerostného bohatství, loupež měnového zlata, za likvidaci vysokých škol.... .
  Inu, české zájmy byly a jsou stále cizí jak ODS, KDÚ- ČSL, nyní TOP 09 i jiným vč. kléru okolo kardinála Duky. Tehdy nám vnucený "untermensch" pociťují a stále jako podnět k současnému a budoucímu "vlísávání se" do náruče " ubermenschu".
  Proč?
  Skrývané zájmy našich "untermenschů" jsou zamlčované.
  Ale jsou to peníze, majetek, vliv o které se jedná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapomněl jste mezi zrádci uvést toho prolhaného hňupa Sobotku a tu jeho aSociální paDemokracii....vzpomínáte si na předvolební sliby o referndu a o přehodnocení církrvní loupeže století ?!
   Jestli se tu za posledních 25 let odehrála nějaká echt sviňárna a byla v režii těch ňoumů z Lidového domu,vždy u toho byl i on,Mostecká uhelná,OKD ty výše jmenované záležitosti ohledně církve a mnoho dalších....
   Mě ten nanicovatej zmetek připadá,jako "českej Jaceňuk",jen po něm nejde žádná Julča,to by mohlo být zajímavé,pak by se ukázalo,jak pevná je ta jeho katolická víra,v těch ostatních přikázáních prokázal,že je velice vlažná....

   Smazat
 4. Vlastenka  Měli bychom být ostražití i vůči Německu a celé západní Evropě, která se v poslední době krásně demaskovala.
  Jakmile Češi nevyšlapují tak, jak se očekává, hrozí jim odebráním dotací (které si sami zaplatili) nebo dalšími sankcemi.

  To je asi ta západní demokracie, jíž jsme ještě nedorostli.)))

  OdpovědětSmazat
 5. Mě fascinuje, jak jim to pořád stojí za to, aby se o ty svoje majetky hrdlili, spousta Čechů ani neví, že jim někde patří nějaké nemovitosti, pozemky a nehlásí se o ně, kdežto Germán je prostě pořád ve střehu a s lejstrem v ruce žádá to svoje. Že už se na to nevykašlou, to přece nemá úroveň. Ale to je asi právě ten rozdíl mezi plebejským Čechem a nadčlověkem Germánem, pro toho i ten pozemeček někde na Šumavě vedle trati stojí za to, aby tomu věnoval čas a úsilí a vyštěkal si ho zpět. Oni jsou prostě póvl. A Sobotka je normální křivák, jak s restitucema, tak i s tou slavnou státní bankou. Nezapomínám a volit je už, podvodníky, nebudu. Ať se pomodlí s Dukou, aby s nimi byl pánbůh a všichni svatí. Na mě spoléhat už nesmějí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dukátovy ovečky jsou ještě horší, vždyť fasují majetky, které jim byly zabaveny už za císaře Josefa II !

   Smazat
 6. Nezapomínejme, že t. zv. sudetští Němci byli v první řadě REPATRIOVÁNI na území státu, jehož měli občanství.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
 7. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlášeny za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou ,,Češi vlastenci", kteří se budou Sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstane. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta Československé republiky T.G.Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

  Váš Dr.Edvard Beneš

  Praha, květen 1947

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Splnila se neblahá předpověď prezidenta Beneše o "českých vlastencích", nebo-li novodobých kolaborantech sudetoněmeckého landsmannschaftu. Štváče Posselta tady vítají a paktují se s ním a ten odsun označuje dokonce za genocidu. Nikdo nepřipomíná Postupimskou dohodu vítězných velmocí o odsunu německých menšin z východní Evropy.Mezi přední kolaboranty patří špičky české katolické církve, oslavovaný biskup Malý sudeťákům dokonce sloužil mši na jejich srazu. Páter Halík přednáší za dolary na amerických univerzitách o vyhnání Němců, ale zapomněl jim říci, že to byly USA, které a V.Británií a Ruskem v Postupimi odsun rozhodly. Kolaborantství proniklo i do současné vlády. Bělobrádek dokonce v Mnichově položil květiny u toho landsmannschaftu a omlouval se jim, prominentně se v sudetské kampani angažuje ministr kultury, bývalý páter Herman. Sudetský Čech, vyhnaný z Jablonce n./N - Gablonz an der Neisse.

   Smazat
  2. Pater Halík bude naražen na kůl . Muslimové to rádi dělají fáderníkum . Až je tu přerozděli tak ponich pujdou jak po uzeným . Nebude mít ani čas na prezidentské volby .

   Smazat
 8. Ono jim nestačí, že skrze EU vysávají celou Evropu, tedy i nás. Také je známo, že Angela je s nimi otevřeně za jedno a co si přeje Angela, to je pro Evropu závazné (neplatí pro Rusko, Putin ji dohání k brunátným barvám v obličeji, což je nádhera). Na silného soupeře si troufnou jen poštěkávat zpoza plotu, a tak se hojí na nás slabších, pro jistotu předem předposraných. Myslím, že dočasnou čáru přes rozpočet jim učinila nezdařená (pro ně) prezidentská volba, ale stejně jako církev, i oni si počkají na tu správnou konstelaci a aby se mezi tím nenudili, připravují si politicko-mediální píseček, aby poté bylo masáž na čem stavět. Nic nového pro nás a divila bych se, kdybychom my jako občané něčím účinným překvapili. To je smutná zkušenost, ne vrozený pesimismus. I přesto jsem ochotná jakýkoliv odpor proti této sviňárně podpořit všemi dostupnými prostředky. Dělám to tak pokaždé, byť si u toho připadám směšně bezvýznamně...

  OdpovědětSmazat
 9. Oduševnělá tvář je vnější výraz krásné duše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, je to kluk sympatická, jen se na něj podívejte... No nedali byste mu hudlana?

   Smazat
 10. Jen si vzpomeňte na nedávnou omluvu brňáků německým sudeťákům.
  Ten jejich šéf z hnutí žít brno je jeden z těch kolaborantů.Tohle si totiž
  tento debilní národ volí za své zástupce,aby řídili jejich domovy.Hanba
  všem tzv.Čechům(Moravákům i Slezanům),kteří jsou ochotni za nějaké
  sliby či koblihy volit tyto zrádce.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 11. Doktor ad 17.41 po předchozím vedení Brna zůstal na Svoboďáku mramorový pyj,tak současní pohrobci se potřebují také zvěčnit.Mimochodem zapomněl jste také na nabídku stejného uspořádat příští sjezd "sudetlansmanšaftu" na výstavišti pod patronací magistrátu...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.