Reklama

pátek 9. října 2015

Nejzločinnější smlouva v historii je konečně předložena k podpisu

Eric Zuesse
9. 10. 2015   Zvědavec

5. října 2015 byla k podpisu předložena super tajná smlouva 12 zemí zvaná TPP (Transpacifické partnerství) a podmínky tohoto masivního mezinárodního kontraktu budou drženy v tajnosti do doby, než bude smlouva v platnosti čtyři roky, v kteréžto době může (ale nemusí) být obsah zveřejněn. Půjde o velkou novou mezinárodní vládu, která byla léta vyjednávána mezinárodními korporacemi, a která byla nyní potvrzena zkorumpovanými politiky v jejich prospěch. Zatímco mezinárodní korporace znají podmínky kontraktu, lidé, kteří zvolili ony politiky, kteří jim vládnou, ne, a po čtyři roky (přinejmenším) znát nebudou.


Zde je oněch 12 zemí:
 1. Austrálie
 2. Brunej
 3. Kanada
 4. Chile
 5. Japonsko
 6. Malajsie
 7. Mexiko
 8. Nový Zéland
 9. Peru
 10. Singapur
 11. Spojené státy
 12. Vietnam

Každý, kdo dohodu viděl (vyjednavači mezinárodních korporací a jejich politici) podepsal formulář, kde slíbil:

„že bude zacházet s vyjednávanými texty a dalšími dokumenty, které kolují během vyjednávání, jako s důvěrnými vládními informacemi“ a „že tyto požadavky důvěrnosti budou platit čtyři roky po vstupu TPP v platnost“.

Důvodem, proč veřejnost těchto „demokratických“ zemí nebude tajné podmínky, které jejich vláda podepsala, znát po čtyři roky je, že jejich vláda podepsala, že mezinárodním korporacím umožní žalovat jejich vlády (samotné daňové poplatníky) požadujíc potenciálně ochromující sumy, nikoliv u demokratického soudu, do kterého veřejnost zvolila soudce či lidi, kteří soudce jmenovali, ale místo toho u ansámblu typicky tří „rozhodců“, kteří budou voleni v souladu s něčím, co má název „Konvence ICSID“; a „Konvence ICSID uvádí, že většina rozhodců nesmí být národnosti stran ve sporu,“ – jinými slovy: většina rozhodců budou cizinci; až na jednoho rozhodce budou vybíráni mezinárodními korporacemi; a dokonce i ten jeden rozhodce, který (takový) není, nemusí být nezbytně vybírán vlastní zemi; avšak v každém případě země nemůže vybrat více než jednoho rozhodce. Pokud bude nekorporátní rozhodce vybrán cizí zemí, pak domácí země nebude zastoupena v procesu vůbec, a tak by mohly být uvaleny pokuty ochromující žalovanou zemi, a to by enormně obohatilo žalující mezinárodní korporaci. To nutně nebude znamenat, že pokuta, bude-li udělena, bude vyšší, než by měla, ale prostě to, že v tomto procesu rozhodování o výši pokuty stanovené žalované zemi neexistuje žádná demokratická zodpovědnost.

Navíc se proti rozhodnutím, která budou v těchto ansámblech dosažena, nelze, na rozdíl od soudních rozhodnutí, kde se lze odvolat k nejvyššímu soudu, odvolat.

Dále v tomto kontraktu TPP nemá žádná země právo žalovat nějakou mezinárodní korporaci – právo žalovat je přiřknuto pouze mezinárodním korporacím, a ty mohou v tomto procesu žalovat pouze národní vládu.

Většina těchto ansámblů se bude skládat ze tří rozhodců. ICSID uvádí (37.2b):

„Když se strany neshodnou na počtu rozhodců a metodě jejich jmenování, bude se Tribunál skládat ze tří rozhodců, jednoho rozhodce jmenovaného každou ze stran a třetího, který bude prezidentem Tribunálu a bude jmenován na základě dohody stran.“ 
Takže: dva z členů ansámblu budou zástupcem soukromého subjektu, žalované vlády, a třetí bude jedinec, o kterém ostatní dva rozhodci věří, že je přijatelný. Tato volba třetího člověka bude klíčová a zavede bezprecedentní prvek, který pravděpodobně určí výsledek. Vůbec ničím to nepřipomíná rozhodnutí činěná u právního soudu v demokratické zemi. V každičkém případě to bude připomínat spíše sázku do loterie. Nicméně protože korporace nemohou být žalovány, převáží vše proti samotným signatářským zemím, které si zvolily, prostřednictvím tajného a nedemokratického procesu, vystavit se natrvalo této formě diktatury mezinárodních korporací.

Účelem těchto arbitrážních ansámblů není specificky obohatit mezinárodní korporace na úkor daňových poplatníků žalované země. (Ačkoliv přesně to se bude dít). Nemá to ani být hlavním prostředkem přímo poskytujícím další zdroj příjmu akcionářům. Má to terorizovat zákonodárce a regulační agentury v každé členské zemi, aby vydávali jen takové zákony a regulace, které neomezují to, co je mezinárodním korporacím umožněno dělat podle tajných podmínek TPP, a nepřekračuje maximální požadavky stanovené dohodou TPP. Tyto požadavky obsažené v TPP budou drženy v tajnosti po čtyři roky. Například: může existovat požadavek nemít u léků, chemikálií, potravin a dalších produktů více než jisté bezpečnostní normy; takže pokud žalovaná země vydá přísnější bezpečnostní normy, pak budou muset daňoví poplatníci této země zaplatit jakékoliv žalující korporaci pokutu za porušení „práv“ korporace podle dohody TPP, jak je interpretovali tito rozhodci.

TPP pevně stanoví všem signatářským zemím to, jak přísnou může daná norma být; a pokud následné vědecké objevy týkající se této normy zjistí, že by norma měla být přísnější (například emise CO2 by měly být menší, než se dříve myslelo), pak smůla, ale úprava normy bude prakticky nemožnou, protože by si to vyžadovalo opětovné vyjednání TPP, se všemi účastnickými zeměmi.

V krátkosti: zákony a regulace omezující korporace budou oblasti TPP ochromeny, prakticky natrvalo, pokud bude TPP podepsána. Akcionářům mezinárodních korporací to přinese to, že TPP bude terorizovat členské země, aby nezvyšovaly uvedené bezpečnostní, pracovní a další normy, plus udělenou pokutu, kterou zaplatí daňoví poplatníci obviněné země dané korporaci za údajné porušení podmínek TPP (které budou nejméně po čtyři roky tajné).

Takto to prezentuje nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz:


Představte si, co by se stalo, pokud by tato opatření platila, když byly objeveny smrtící účinky azbestu. Místo uzavření výroby a donucení výrobců zaplatit kompenzace lidem, kteří byli poškozeni, by, podle ISDS, vlády musely zaplatit výrobcům za to, aby nezabíjeli jejich občany. Daňoví poplatníci by byli zasaženi dvakrát – zaprvé by zaplatili za zdravotní újmu způsobenou azbestem, a pak by odškodnili výrobce za jejich ztráty u zisku, když by vlády přistoupili k regulaci nebezpečného produktu.

Zvýšení regulace bude znamenat Hobsonovu volbu pro jakoukoliv zemi, která takovou dohodu podepsala.

Navíc převážná většina – přes 70% -- jmenování rozhodců ICSID, rozhodnutí, které pravděpodobně určí výsledek těchto případů, jsou jmenování činěná lidmi z „vyspělých“ zemí; méně než 30% budou jedinci z „rozvojových“ zemí. (Viz poznámku 23 zde). Následně tak například Peruánci budou za TPP vykořisťováni mnohem pravděpodobněji, než Kanaďané nebo Američané.

Rozhodci ICSID jsou také uzavřenější pevně svázanou skupinou lidí, než rozhodci v dalších typech ekonomických sporů, jako jsou případy WTO; a zatímco rozhodci WTO mají tendenci pocházet z vlád, rozhodci ICSID mají tendenci být ze soukromého sektoru. Takže: tento systém pracuje na větší koncentraci moci, z čehož budou mít prospěch akcionáři ve vyspělém světě, a ztráty půjdou na bedra spotřebitelů, daňových poplatníků a obzvláště obyvatel v nerozvinutých zemích. (Samozřejmě, že ve všech zúčastněných zemích to bude znamenat větší znečištění a více jedovatých potravin atd., poškozujících život).

Navíc rozhodci ICSID budou placeni v průměru 200,000 dolarů za případ, zatímco rozhodci WTO dostávají jen 20% této částky, jsou-li ze soukromého sektoru, a nic jde-li o vládní představitele; takže zisky z rozhodování v systému ICSID jsou mnohem vyšší – což je dalším příkladem privatizace přínosů.

Tím, co z této dohody – a pokud bude schválena, tak také z Obamou navrhované dohody TTIP s atlantickými zeměmi, a také Obamovy dohody TISA týkající se finančních a dalších služeb – činí „nejvíce zločinnou v historii“ bude nejen kolaps demokratické národní suverenity v regulačních a právních věcech, ale také obrovská tržní oblast, která bude v tomto zrádném systému systematické zrady (silně proti-demokratickém) zkorumpována způsobem, kdy bude “spravedlnost“ zprivatizována způsobem, který bude přelévat bohatství od mnoha k velmi malé hrstce.


The Most Criminal Treaty in History is Finally Presented for Signing vyšel 7. října 2015 na Strategic Culture Foundation. Překlad v ceně 559 Kč Zvědavec.

Demonstrace proti TPP v Japonsku

Poznámka editora serveru Zvědavec:
Hlavní večerní zprávy v kanadské CBS se tomuto tématu věnovaly několik dnů po sobě v rozsahu zhruba minuty každý den. CBS prezentovala smlouvu jednostranně jako velkou výhodu. Sice prý producenti mléčných výrobků ztratí zhruba 4 % trhu, protože například máslo se bude do Kanady vozit z Nového Zélandu místo aby se vyrábělo na místě (Kocourkov, který redaktorům nestál ani za povytažené obočí), ale na druhé straně většina kanadských výrobků na zahraničních trzích díky odstraněným tarifům zlevní, což prý vyvolá jejich větší produkci.

Jaké že to budou výrobky, jsem nepochopil a reportáže se tím příliš nezabývaly, ale protože Kanada v podstatě prodává především své nerostné a přírodní bohatství (naftu, plyn, vodu, dřevo), je třeba tomu rozumět tak, že nová smlouva umožní zahraničním nadnárodním korporacím plundrovat kanadské zdroje s ještě větším ziskem než doposud.

To plundrování se již řadu let děje v rámci existující smlouvy NAFTA mezi Kanadou, USA a Mexikem, především ze strany Spojených států, které zde s požitkem frakují z břidličných písků naftu za hubičku, rafinují ji na svém území a pak ji Kanaďanům radostně prodávají zpět za světové ceny. Kanaďané si toho dosud nevšimli. (Malá vsuvka: Důvodů, proč si nevšimli, je více - nízké vzdělání, kolaborace médií, nulová diskuze - ale jeden z hlavních je to, že kanadský národ ztratil jakékoliv vnitřní vazby. Vliv multi-kulti komunit je devastující. Jsou tady komunity čínské, indické, pákistánské, italské, polské a další, každá z nich žije svými problémy a stará se jen o své věci. Něco jako národní zájem neexistuje. Už chápete, proč nám titíž zločinci teď cpou do Evropy naprosto nepřizpůsobivé migranty? Důvodů je více, ale toto je jeden z nich. Jen si vzpomeňte na biblický příběh zmatení jazyků při stavbě Babylónské věže.)

Poslední roky si USA také brousí zuby na vodu, které mají nedostatek. Části smlouvy NAFTA jsou tak tajné, že budou zveřejněny až za 70 let.

Podobná sranda v modrém bude patrně kolem smlouvy TPP. A potažmo kolem již brzy aktuální smlouvy TTIP s Evropou.

Člověk si nutně musí položit otázku, jak hluboko jsme klesli jako lidi, když dovolíme těmto kriminálníkům a mafiánům takto legálně rabovat státy za účelem zisku pro několik zmrdů ve správních radách převážně amerických nadnárodních firem a jejich akcionářů.

16 komentářů :

 1. Hovori sa,ze kazdy politik ma v pivnici politicku mrtvolu.Brusel ma pravdepodobne v pivniciach cele cintoriny.A vdaka odpocuvaniu,vedia nasi priatelia za morom o kazdej politickej mrtvole.Tak mözme cakat,ze TTIP bude bez odporu Bruselu podpisane.Nerobim si iluzie,co sa tyka buducnosti EU.Ekonomovia ocakavaju krach svetoveho financneho systemu,tato utecenecka invazia pravdepodobne rozostve a dorazi EU uplne.Nie je vylucene,ze kazdy stat sa bude musiet zachranovat sam.Ci bude niekto dodrzovat TTIP a ostatne zmluvy o ktorych nevieme,co obsahuju,ktore podpisali tajne, nevoleni uradnici,neverim.

  OdpovědětSmazat
 2. KAŽDÁ NEVÝHODNÁ SMLOUVA SE DÁ PO ČASE ZRUŠIT A TO MŮŽOU AKTÉŘI VYSKAKOVAT JAK CHTĚJÍ TAKŽE ŽÁDNÝ KŘEČE OBCHODOVAT BUDEM S KÝM CHCEM A NE KOHO NÁM URČÍ NĚJAKÝ VYPATLANEC Z USA NEBO Z BRUSELU !!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 3. No ono v tý kanadě proti tomu všemu velmi hlasitě vystupovali indiáni jelikož kanada jim zabírá další uzemí a pak tam práve těží. Jmenuje se tu plán nord je to jako velké využití severu ale ve skutečnosti to je zničení a zneužití severu. Dá se toho najít dost na youtubu, byl jsem tam když tam byly nějaký demonstrace a navštívil jsem i indiánské rezervace přičemž to funguje jako dřív každá rezervace má svého náčelníka a vláda s eje snaží uplacet seč může a bohužel s eto i daří a t co se nedají se sjednocují ale jak vít ev demokracii nemá žádný člověk sílu cokoliv změnit nebo prosdit takže jsou dost vyřízený.

  OdpovědětSmazat
 4. Kdo podpořil Klause, když nechtěl podepsat lisabonský diktát? Proč mávali lidé na Miloše Zemana červenými kartičkami, které jim rozdávali sluhové vrahů? Proč máme ve vládě Zaorálka a Dientsbiera, proč se má Špidla jako prase v žitě a bere penzi jako prezident plat za to, že začal jako první dělat stamiliardové dluhy? Proč je Sobotka druhý nejpopulárnější politik, odkud pocházejí živočichové, které dotáhl do parlamentu Okamura, kdo mu je tam nasadil? Proč ČSSD vyhrála v Ostravě volby, když prodal Bakalovi byty horníků? Je asi jediné vysvětlení, voliči jsou debilové!

  OdpovědětSmazat
 5. USA půjdou do prd...ele. Věcí je že díky PETRO-DOLARU jsou schopni vydírat stát za státem..... Jednoduše řeknou, nebudete dělat to co chceme - odřízneme vás od finančního systému ale prvně vám vyhodíme do vzduchu pár chemiček a zbrojních skladů aby jste si pamatovali kdo je tady pánem ....

  Samo sebou že MÉDIA pro properou a řeknou lidem že za to může PUTIN...

  Asi napíši článek to vysvětlit trochu jak NACISTI v USA fungují.....

  15 října Čína začíná obchodovat Yuanem - ne více nacistický dolar ... uvidíme jak se situace vyvine .... podle mne to bude LAVINA - nebo populárněji řečeno TSUNAMI

  OdpovědětSmazat
 6. Vlastenka  Pokud se EU rozpadne, jako že se to nejspíš stane (spíš dříve nežli později), budou si moci USA vytřít s TTIP pozadí.

  Tohle svinstvo je něco nehorázného a je třeba vědět, kdo ho v naší kotlině tak úporně hájí.
  Tak např. Goldman Sachs Dlouhý, Zahradil (v podstatě celé ODS, Topka, lidovci).
  Socani proti ní taky nevystupují. Jediní, kdo upozorňují na tuto nebezpečou smlouvu, která ohrozí ekonomicky i právně země EU, jsou, bohužel, komunisti.

  Připadá mi nehorázné, že ani po jejím podepsání nebyla zveřejněna.
  Před podpisem se operovalo žvásty (zejména ústy politiků z "pravice") "vyjednáváním podmínek" a podobnými kravinami.
  Přesto dodnes její znění nikdo nezná.

  Za naprosto nepřijatelné pokládám to, jestliže k ní mají velmi omezený přístup i europoslanci. Tajnosti kolem této smlouvy jsou obecně známé.
  Nikdo v podstatě neměl možnost si ji podrobně prostudovat.
  Předpokládám, že většina europoslanců nejsou právníci a neměli tedy ani možnost konzultovat obsah TTIP s odborníky.


  Jak tedy mohli, probůh, fundovaně hlasovat????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Šmejdi si s námi dělají, co chtějí a už se ani nenamáhají nám sdělovat, co s námi zamýšlejí. Rozpad EU bude vysvobozením.

   Smazat
 7. Šustáček Lubomír10. října 2015 9:48

  K podpisu takovéto smlouvy je nutné referendum. Musí rozhodnout občan co si přeje.Už jenom to, že smlouva bude tajná vyvolává podezření, že něco neni OK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Šustáček, nežijte v iluzi. Zatím se právníci a politici ani neshodli, zda smlouva TTIP bude schvalována jen EK a EP, nebo i národními parlamenty.Tudíž šance na referendum, které jde ještě blíž k občanům, než je národní parlament, je velmi, ale opravu velmi malá.
   Pro budoucí postoj k TTIP. Tajná smlouva, pokud se bezprostředně netýká vojenské oblasti či podobné bezpečnostní otázky (zbraní a zařízení, nikoli dodávek ponožek ap.), je v demokratickém státě nelegitimní, protiústavní, neplatná od samého počátku. Jen je třeba tuto "drobnost" prosadit - to, že Mnichovská dohoda je od počátku nulitní, uznala SRN až po více než 30 letech.
   Utajení TTP na čtyři roky dává také čas korporacím a jejich politickým divizím na schválení TTIP, aby se občané EU nemobilizovali k odporu, když by se seznámili s detaily podobného svinstva.
   I kdyby TTP a TTIP nebyly tajné, tak jsou nedemokratické, a tedy v demokratickém státu protiústavní ještě z jednoho důvodu - staví korporace, resp. jejich majitele a manažery do jiného, a to výhodnějšího postavení, než ostatní občany. Taková nerovnost je ze samotné podstaty demokracie protiústavní. Už takto stačí dvojí právo v podobě poslanecké imunity a stíhání soudců. Opět ale nebude lehké tuto věc, byť vyplývající z podstaty demokratické společnosti, právně vymoci a uznat.
   KR

   Smazat
 8. Tak nejen Čt,ale i kanadská CBS informuje jednostranně! Ještě že máme v Česku lidí tak vzdělané a tak všímavé,oproti kanadským nevzdělancům,jako je editor ze Zvědavce!Jen mě vrtá hlavou,proč si pán myslí,že je lepší rozhodováíní vládních úředníků ve WTO než signatářů zemí TTP.Žeby také chytřejší ve WTO,asi ano protože už dopředu pàn ví,co se bude dít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Editor Zvedavce je nezamestnany, soudne trestany nacista.
   Zminena smlouva vytvori nejvetsi obchodni blok na svete, proti kteremu bude BRICS vypadat jako detska hracka.
   Proto ma Putin a jeho rudohneda hovna takovy strach. :-)

   Smazat
  2. Blbe 13:33 - 1/ článek nepsal editor Zvědavce ---2/ sem nechodí 'rudohnědá hovna' ale slušní přemýšliví lidé různého vyznání a různé politikcé oriantace....3/ jediné hovno jsi tady ty se svými nadávkami.....4/ TTIP je smlouva, která má v prvé řadě připoutat Evropu k USA jako jejich kolonii - má znemožnit přirozené ekonomické a technické sbližování na kontinentu Auroasie, který by při svém sjednocení byl konkurentem a měl nad USA vrch....5/ podle textace smlouvy by lšo o tunelování států - jejich veřejných rozpočtů nadnárodními korporacemi....6/ byl by to konec sociálního státu. To všechno se může líbit jen vlastizrádcům a sociopatům. K nim ovšem patří většina trollů, kteří nás tu pravidelně obšťastňují svými nenávistnými výpotky.

   Smazat
  3. Jste chudák. Hmotný i duchovní. Pokud Vy a Vaši chlebodárci nemáte na českou klávesnici pro Vás, tak váš "největší obchodní blok na světě", pardon, "nejvetsi obchodni blok na svete" nebude moc silný. A nebude ani největší - ledy byste započítali i rozlohu Pacifiku. I případný blok TTIP by měl mít více lidí. Oba bloky ovšem mohou počítat jen se stamiliony lidí, BRICS však čítá hodně přes dvě miliardy, zhruba téměř dvojnásobek součtu TTP a TTIP.
   Takže doplňte si vzdělání a požádejte o příspěvek na klávesnici.
   KR

   Smazat
  4. Vlastenka   1. Stwora není žádný nacista, jen ho udal jeden zamindrákový český blbeček z Yukonu, protože ho vyrazil z diskusí na Zvědavci. A ten soud byl taková taškařice ,aby se vlk nažral...


   2. Pokud se někdo domnívá, že Amík připravil TTIP proto, aby se EU lépe obchodovalo s USA, tak je trestuhodně naivní.
   Američani nedělají nic jen tak zbůhdarma - vždycky z toho těží USA a ostatní spláčou nad výdělkem.


   Kolegu výše bych v jeho výčtech "dobrodiní" TTIP ještě doplnila o předem prohraná arbitrážní řízení, která budou probíhat vždy v prospěch amerických korporací.
   Kanada i Latinská Ämerika už tuhle tristní zkušenost udělala.

   A také se povážlivě sníží standardy ochrany zaměstnanců, na které jsme tady v Evropě zvyklí. Proto podnikatelé tak radostně vítají TTIP. Jenže si neuvědomují, že je korporace převálcují dumpingovými cenami, jimž nemají šanci konkurovat, o prohraných soudech s amer.firmami nemluvě.

   Stejně tak se sníží standardy kladené na výrobu potravin.
   Maso z USA je plné ATB, zelenina se hnojí Monsantem.
   Takže přeju dobrou chuť.


   A z toho mála, co uniklo "ven", je zajímavé také to, že se na obalech potravin nebude uvádět země původu.
   Tím USA zabrání tomu, abychom měli svobodnou možnost volby a jejich sračkám se mohli vyhnout.   Nepřipadá mi normální, aby europoslanci měli možnost "přečíst" si za hodinu smlouvu v ANGLIČTINĚ, čítající desítky stran a pak oní erudovaně rozhodli!
   Kolik z nich tu smlouvu vůbec vidělo?
   Kolik z nich ji asi tak přečetlo?
   A kolik z nich tomu přečtenému rozumělo?

   Smazat
 9. EU spolehlivě již rozkládají a rozloží statisíce imigrantů a dokončení provede USA se svojí TTIP!!!TTIP postihne všechna odvětví hospodářství, zdravotnictví, školství atd.,zejména zemědělství a potravinářství.Jedovaté levné potraviny zahltí evropský trh, evropští výrobci absolutně nemohou konkurovat.Na obalech si USA vyhrazuje neuvedení místo původu.Čekají nás hezké věci.Doufám, že dvojice Merkel a Holland, kteří nakazujíí zbytku tupého spolku, jako je EU, ještě větší integraci, vlastně fašizaci, půjdou s EU do propadliště dějin.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.