Reklama

úterý 6. října 2015

Odchod z EU - byl by to odvážný krok, ale stojí za ten risk

David Bartas
5.10.2015  Svobodní

Řekněme, že od 1. 1. 2016, tedy po 12 letech, vystoupíme z EU. Co se stane? Poznáme to vůbec nějak, nebo se pro nás vůbec nic nezmění? Je možné, že se staneme druhým Švýcarskem a naše ekonomika odchodem z EU ještě posílí?
Takto Jan Jetmar na Svobodném fóru otevřel svůj článek s názvem „Co by se stalo, kdybychom vystoupili z EU?“ Předkládá nejčernější představitelný scénář okořeněný čísly z propagandistické vládní studie, která vyšla před eurovolbami v roce 2014. V závěru autor názorně ilustruje (pokud by to náhodou někomu nedošlo z předchozích řádku), jak se na možnost vystoupení z EU dívá: „Odejít z EU a vrhnout se do náruče Ruska a Číny je jako vystoupit ze Škodovky a pak sjet v Ladě Samaře ze skály. Prostě, ekonomická, kulturní, sociální a morální sebevražda.“

V tomto článku se pokusím přinést o něco vyváženější pohled na vystoupení z EU. Článek 50 Smlouvy o EU stanoví, že v okamžiku, kdy členský stát oznámí svůj záměr vystoupit z Evropské unie, sjedná Unie s tímto státem dohodu „o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií“. Jinými slovy není dopředu jasné vůbec nic a vše je věcí vyjednávání. Kdo popisuje jasnou představu, jak by probíhalo, tak předkládá svou vizi, která je většinou buď namalovaná růžovými, nebo černými barvami. Článek Jana Jetmara patří do té druhé kategorie.

Ve skutečnosti je proces vystoupení z EU krokem do neznáma a buď máte odvahu a důvody se na tu jízdu vydat, nebo budete svým hlasem držet a podporovat současné uspořádání. Než uvedu důvody, proč si myslím, že bychom se na tuto cestu při vědomí všech rizik vydat měli, vypořádám se s některými tvrzeními pana Jetmara.

1. „Zavedou nám víza a zhorší se možnosti cestování.“ Zaprvé, pořád jsme i v Schengenu. Ten je sice od Amsterodamské smlouvy součástí práva EU, ale není exkluzivním klubem určeným jen pro členské státy. Postupně do něj vstoupily Island, Norsko, Švýcarsko i Lichtenštejnsko, které stojí mimo struktury EU. Vyjednat si setrvání v Schengenu by mělo být pro tranzitní stát v srdci Evropy poměrně snadné. Otázka spíš je, jestli jeho součástí být chceme. Není pravda, že by se „zcela jistě zavedla víza tam, kde byla po vstupu do EU zrušena“. EU má od roku 2010 platné nařízení zajišťující jednotnou vízovou politiku zemí Schengenu. Nedávalo by ani smysl, aby země Schengenu měly rozdílnou vízovou politiku, když lze z jedné snadno přejet do druhé a vízům se vyhnout.

Takže jestli někdo věří, že se nám budou chtít všechny členské státy pomstít, může si myslet, že nám nedovolí zůstat v Schengenu a zavedou nám víza. Já z toho obavu nemám. Mstít se nám bude chtít leda tak pan Juncker a ostatní euroelity. Věřím, že představitelé států mají více rozumu a hlavně odpovědnosti vůči voličům a veřejnému mínění. Nemyslím si, že by EU chtěla uprostřed Evropy ostrov, kam se nesmí bez víz. Je to sci-fi představa a strašení.

2. „Vyletí nám úroky za dluhovou službu.“ Krátkodobě mohou být trhy nervózní a úroky se lehce zvýšit, dlouhodobě je ale pro Českou republiku ekonomicky bezpečnější zůstat mimo problémy zmítanou eurozónu a vystoupením z EU se zbavíme závazku do ní vstoupit. Nemyslím si, že investoři vnímají EU jako „ekonomicky nejsilnější celek světa“ a členství v něm automaticky zvyšuje naši důvěryhodnost při splácení závazků. Fungovalo to jen u eurozóny a jen do příchodu její dluhové krize. Jedná se o nepodložené strašení. Tezi o zdražení peněz, zboží a úvěrů vůbec nerozumím. Navíc je tento argument v kontradikci s dalšími prezentovanými tezemi o devalvaci měny a poklesu investic a HDP v důsledku chybějících evropských dotací.

Budou nás snad trestat?

3. „Ochranářská cla by nám bránila ve vývozu zboží do zemí EU.“ Je to stejné jako se Schengenem. I mimo EU lze být součástí Evropského hospodářského prostoru a obchodovat bez cel. A znovu je to o tom, věříme-li, že nás státníci okolo nás budou chtít vytrestat a vytvářet izolovaný ostrov uprostřed Evropy. Co je realističtější? Dohoda, kterou mají s EU i další podobné státy stojící mimo, nebo exemplární potrestání, na kterém budou tratit i všechny státy okolo nás? Nejvyšší povolená ochranářská cla podle pravidel WTO jsou navíc dost nízká a ztráty by nebyly tak katastrofální. Rozhodně by to neznamenalo konec obchodu a nutnost hledání úplně jiných trhů.

4. „Už nyní přicházíme o zhruba 7 % HDP díky nepřijetí eura.“ Nikdo nic takového neprokázal. Nestačí se podívat na Slovensko, které euro přijalo, a na to, že roste rychleji než Česká republika. Slovensko provedlo řadu reforem, zatímco naše politické reprezentace dlouhodobě přešlapují na místě, a když se k něčemu odhodlají, tak další vláda jako první, co udělá po nástupu, je, že opatření zruší. Za stagnaci si můžeme sami. Ne to, že nemáme euro.
Kdyby euro pomáhalo růstu, nebyla by celá eurozóna stagnující oblastí padající do dluhů.

5. „Rozhodnutí přijmout euro by znamenalo zpevnění koruny a následné revalvace řízené ČNB tak, že by po přijetí eura byla kupní síla každého Čecha minimálně o 60 % vyšší než dnes. Odchod z EU by měl ten samý dopad, jen s opačným znaménkem, výrazně by se snížila kupní síla i životní úroveň nás všech.“ Revalvace řízená ČNB by byla stejným sociálním inženýrstvím a zásahem do trhu, jako je devalvace a umělé udržování kurzu koruny nad 27 Kč za euro. Ani jedno není dobré pro ekonomiku a pro občany. Revalvace není žádný zázračný recept na zbohatnutí. Odchod z EU by žádný zmiňovaný efekt neměl, stejně jako jsme po příchodu do EU zázračně nezbohatli. Tedy alespoň většina z nás.

Zbytečné peníze

6. „Pokud by Česko nebylo členem EU, byl by HDP za loňský rok o12 procent nižší, než jaký byl... Členství v EU přineslo naší zemi 3000 miliard korun, to je 300 tisíc korun na každého člověka v této zemi.“ 3000 miliard Kč, tedy 3 biliony Kč, je číslo, které nám členství v EU mělo přinést podle vládní studie, která byla zveřejněna před eurovolbami v roce 2014. Ve studii se píše: „V tomto konzervativním rozložení modelu Česká republika v letech 2002 až 2013 rostla v průměru o 1,1 procentního bodu rychleji, než by rostla bez vstupu do EU. Tím si od roku 2004 kumulativně přišla na zhruba 3,1 bilionu korun.“ Procento HDP v tom období činí cca 35 miliard Kč. To za 11 let fakt nedělá 3100 miliard Kč, to ať se na mě na vládě nezlobí. 12 % HDP není 3100 miliard Kč, ale něco přes 400 miliard Kč. Kdo ta čísla nekriticky cituje, něco to o něm vypovídá. Využité modely by navíc šlo stejně dobře otočit a mohl by nám vyjít i negativní vliv EU. I když přistoupíme na hru, že nám EU přinesla za roky členství stovky miliard Kč, připomíná mi to počty jako z dob komunismu. Peníze se točí. Vznikají cyklostezky, obrovské solární parky, úředníci se posílají na školení, jen se nikdo neptal, jestli o ty služby někdo stojí. Miliardy se vyhodí, HDP vzroste, životní úroveň stagnuje.

7. „Repatriace Čechů pracujících v zahraničí.“ Svoboda pracovat v zahraničí je zachycena v Evropském hospodářském prostoru. Jeho součástí jsou i Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Pokud nám
nedovolí setrvat v rámci dohody a nějaký stát pošle zpět naše pracovníky, my můžeme poslat zpět jejich, všichni tratí.

8. „Katastrofální dopad na zemědělskou produkci.“ Aby se zemědělský sektor vyhnul šoku, není nic snazšího než nahradit evropské dotace českými a využít na to peníze ušetřené za odvody do rozpočtu EU. Žádný krach zemědělců nehrozí.Náruč Ruska a Číny

10. „Odejít z EU znamená vrhnout se do náruče Ruska a Číny.“ Přijde vám, že se Island, Norsko nebo třeba Česká republika před vstupem do EU vrhaly do náruče Ruska a Číny? Vzpomeňme si prosím na 15 let porevolučního vývoje.

11. „Vystoupení z EU = Ekonomická, kulturní, sociální a morální sebevražda.“ To vážně stále někdo věří tomu, že vstup do EU nám přinesl nějaký ekonomický, kulturní, sociální či morální vzestup? Proč se vydat na cestu z EU? Ta cesta má nepochybně mnohá rizika. Existuje mnoho proměnných, které závisí na tom, co by se nám povedlo či nepovedlo vyjednat. Žádný stát tento proces ještě nepodstoupil. Je jasné, že by se jednalo o drtivý šok pro všechny eurofederalisty. O vyjednávání ale nerozhodují úředníci v Evropské komisi, ale představitelé států na Evropské radě. Bude nás chtít Evropa za rozhodnutí o vystoupení rituálně ukřižovat? Tomu věří pan Jetmar a i tak se v mnoha svých vizích mýlí a přehání je.

Nechápu ale, jak může člověk s klidným svědomím fandit a zároveň vyzdvihovat do morálních a kulturních výšin organizaci, která by na odchod z ní reagovala způsobem, jaký popisuje. Způsobem, při kterém ztrácejí všechny strany. Pan Jetmar zcela pomíjí jakékoliv výhody plynoucí z nečlenství v EU. Nebere v potaz, že EU a její právo přináší každoroční nevyčíslitelné náklady tím, že enormně zatěžuje podnikatele, firmy a ty, kteří by podnikat chtěli začít, odrazuje. Kdyby byla Evropská unie tak skvělá a výhodná, proč tolik jako celek zaostává za světem?

Vydat se na cestu z Evropské unie považuji za odvážné, ale zároveň jediné správné a dlouhodobě životně důležité. Evropa si zaslouží jiný typ organizované spolupráce a je naším úkolem s optimismem se vydat alternativu tvořit. Máme to štěstí, že již i existuje výhodné uspořádání Evropského sdružení volného obchodu a stačí se na tu stranu přidat a Evropské unii konkurovat. Pokud ve strachu z krátkodobého nepohodlí a možné ztráty dílku našeho blahobytu obětujeme naši svobodu, tak si za 50 let naši vnuci budou ťukat na čelo, proč jsme vládu nad Evropou předali do rukou úředníků směrovaných německo-francouzským tandemem. Hospodářské výsledky budou srovnatelné s komunismem.


Autor je člen Republikového výboru Svobodných a asistent europoslance Petra Macha

Vyšlo na Svobodném fóru

28 komentářů :

 1. S nadpisem článku plně souhlasím ale je to prd platné. EU je neskutečně prohnilý celek. Naše politická reprezentace, s výjimkou prezidenta, taky.

  OdpovědětSmazat
 2. Dobrý den..

  Po dlouhé době velmi inspirující příspěvek.Děkuji Vám za Váš
  čas který jste nám tímto věnoval,budu se těšit na další kvalitně zpracované postřehy.

  Pavel Malý. Litoměřicko

  OdpovědětSmazat
 3. Je dobrý, že se někdo ty hrozný bubáky pro strašení malejch harantů pokusil rozehnat.

  Váš Jířa

  OdpovědětSmazat
 4. Provdou je, že od euroouřadů je možný čekat cokoli. I znemožnění obchodu se světem vůbec. Nemáme totiž vstup do moře jako třeba Řekové. Takže nejlíp by bylo jediné. Poučit se od našich snědejch spokuobčanů. Do EU neplatit nic, řídit se pouze nešimi českými zákony a ty "nadřazené" ignorovat. A tím pádem od EU nic nedostávat a ani nic nechtít. A ono se to nějak vyvrbí. YMyslím, že brzo by se přidalo i pár ostatních. Prostě - ony cikánský metody jsou jak známo vbždy nejúčinnější. To dnes a denně vidíme všade kolem sebe....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Němečtí podnikatelé nebudou chtít přijít o zisky z firem, které u nás vlastní, žádná ekonomická katastrofa by se po vystoupení z EU nekonala. A jak by nám znemožnili obchod se světem? Poslali by na naše hranice vojáky? Ale běžte...:-) Nestrašte lidi, nic tak hrozného by se nestalo a to ječení od eurokomisařů bychom přečkali v klidu. Jsem pro vystoupení z Nata, EU i Schengenského prostoru, pokud nebude odpovídajícím způsobem chráněn před migranty z Afriky. Vystoupit a to nejpozději od ledna 2016.

   Smazat
  2. To je nereálný termín, ale po příštích volbách by to šlo. kdyby ovšem u nás fůra nasraných lidí chodila k volbám a kdyby někteří voliči vzali rozum do hrsti a nenechali se zblbnout různými politiky-hochštaplery. Pavel P.

   Smazat
 5. No, a kdyby to s tím vystoupením z EU nakonec proti očekávání nevyšlo, může se příště pan Bartas pokusit dostat na druhé místo na kandidátce Svobodných do europarlamentu.

  OdpovědětSmazat
 6. EU se doufejme rozpadne sama dřív, než dosáhneme kvalit Řecka.

  OdpovědětSmazat
 7. Výborný článek -chtělo by to rozšíŕit letákovou formou...
  j.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kvalitní článek,ale proboha procedurálně nemožný! S naší vládou a poslanci a hlavně za podpory europoslanců? Toto přání výstupu z EU musí přijít zezdola od lidí§! A jak víte, u nás se jenom kecá bla,bla, a nikdo nepřijde na demonstraci. Pokud nebude z vůle lidu plný Václavák několikrát,mohou se tu psát kvalitní články každý den. 17.10. ve 14.hod. je demonstrace na Vávlavském náměstí pod Muzeem. Tak přijďte i vy, kteří jenom sedíte na zadku a vymýšlíte konspirační teorie!Jinak je s námi amen,s našimi dětmi a vnuky bude ještě hůř a nikdy nám to neodpustí!

   Smazat
 8. Možná by bylo lepší pracovat na vystoupení z EU než čekat až se ten"brontosaurus" sám rozpadne. Pak bude mela a ten kdo odejde první už bude mít své kontakty a infrastrukturu založenou. Naše zemědělství bylo vždycky soběstačné a nyní u nás nevidíte ani prase. Takže pokud se opět obnoví chovy prasat, drůbeže a přestane se dotovat chov skotu (eko), který se stejně vyveze do Německa a najede se na dojnice a vlastní produkci mléka navázanou na máslo, sýry, sušené mléko a další komodity, budou mít naši občané jednak zaměstnání a budeme jíst domácí produkty i bez farmářských trhů. Doplatí na to jen Poláci a nevím zda by to právě nebylo dobře, poněvadž je potravinová produkce Polska poněkud podezřelá. Zkrátka přestat dávat peníze a dotacena blbosti a začít dělat rozumné hospodaření. Dotace na kdejako ovci, která má spást trávu namísto usušení, dotovat švestkové sady na kterých nevyroste ani švestka, dávat dotace na zatravnění namísto pěsotvání obilí? Co zavést pěstování cukrové řepy a rozjet cukrovary, přestat bláznit s řepkou. Má cenu ještě pokračovat o tom co jsme měli a nemáme?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, ale tahle vláda na vystoupení z EU pracovat nebude.

   Smazat
  2. To zatravnění by nebylo ještě tak hrozné jako je zastavování orné půdy montovnami.

   Smazat
 9. Skuteční dobré řešení pro nás je:
  - co nejdřív vyměnit vládu,
  - vystoupit z EU a NATO,
  - vyhlásit neutralitu,
  - zvýšit státní suverenitu a ostrahu hranic,
  - volně se přidružit k BRICS,
  - spolupracovat se zeměmi BRICS, zejména s Ruskem a Čínou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S tím se dá jedině souhlasit. Aby přechod byl schůdnej, museli bychom si vyhrnout rukávy a začít pracovat. A to je právě kamenem úrazu. Poslední dobou je nejčastějším zdrojem obživy žvanění. Ale i tak bych se o to pokusil.

   Smazat
  2. Naprostý souhlas...

   Smazat
 10. Myslím že to,abychom v současné době vystoupili samostatně z EU nejde realizovat.Musely by se k nám přidat další státy.Naše země je
  s ostatními státy EU zejména pak s Německem natolik provázaná
  že by nás EU odvetnými kroky hospodářsky zničila.
  Věřím ale ,že když EU bude pokračovat ve své sebevražedné politice se zřejmě duševně nemocným vůdcem Merkelovou ,tak se během několika let rozpadne sama .Na kolik ale ještě do té doby po všech stránkách poškodí jednotlivé evropské státy ,toť otázka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud není známo tak Německo si podalo přihlášku pro přidružení k zemím BRICS. Jen jaksi o tom moc nemluví.

   Smazat
  2. Provázanost je na jdnu stranu dobré.Utnutí spoluoráce by poškodilo obě dvě strany a to si žádný stát nemůže dovolit. A to nepřemýšlíte určitě o podvodné smlouvě TTIP,která zlikviduje malé státy v EU, hlavně právě malé a střední podnikatele! A pokud si toto neuvědomíme,pokud budeme v područí velkých států, pod zástěrkou EU a USA, kdy je vše připraveno,je s námi zle! O běžencích je zbytečné mluvit! Pochopte,vláda a spol pracují podle příkazů Prediktorů jak USA tak Evropy, a klidně napíšu, že jsou zrádci národa!

   Smazat
 11. Lze si velice snadno představit, co by se v naší společnosti dělo, kdyby některá vláda začala jednat o vystoupení z EU? Při úrovni ČT a darebáků typu kavárna by to bylo něco nepředstavitelného. Většina lidí by se lekla a místo podpory by zalezla do ústraní. Není také pochyb o tom, že by se určitě našli obětavci, kteří by pozvali na nás pomoc z NATO. To sice je ve vážných věcech na hovno, ale jezdit s jejich tanky po Václaváku by ještě zvládli. Nevím kdo by chtěl toto riskovat a obětovat se. Jedině KSČM by to uměla, ale bez podpory obyvatel by to nešlo. A jak je vidět, podporu by neměli. Jsme už, bohužel , ve sračkách až po uši. A není žádná mocnost, která by za námi stála s velkým klackem a bránila nás. Dá se říci, že máme co jsme chtěli. Za blbost se vždy platilo. Je mi líto našich dětí. Ty nic neprovedly a budou za všechno platit. Za pár let Česko zanikne v propadlišti dějin. Toto jsme v 1989 chtěli?
  Ps: Možná se nad námi Rusko ještě jednou smiluje a osvobodí nás. Naděje umírá poslední.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšete blbé defétistické řeči. Uvědomte si, že jste ve stejném stavu mysli, jako většina chartistů v polovině roku 1989. Tehdy je veřejně podporovala také jen hrstka. ostatní byli zalezlí a dělali, že se jich to netýká. No a pak to ruplo. To nás čeká také. Tak hlavu vzhůru a do práce, aby to bylo co nejdřív!

   Smazat
  2. Právě takové jako vy EU potřebuje. Takové lidi, kteří se po.... strachy ještě dříve než se objeví problém. Pokud naše děti budou za něco platit, pak to bude i za tento váš postoj.

   Smazat
  3. Je podělaný z reality, nikoli strachy. Já taky.

   Smazat
 12. tak s takovýmto vysvětlením jsem pro, je pravda, že se nelze dopředu na všechno připravit, ale i za takového rizika jsem pro. Jenže takových je nás jen poskrovnu, ostatní jsou nadále závislí na tom, co jim sdělí náš mediální průmysl.

  OdpovědětSmazat
 13. USA se rozhodly pro malou změnu - dnes to vyšlo. Chtějí, aby Německo opustilo Eurozonu a vratilo se k marce. Jinakřečeno z EU vystoupí Británii a Německo jako největší spojenci USA. Zbytek EU bude v moci TTIP.

  OdpovědětSmazat
 14. Před zveřejněním záměru vystoupit z EU to chce pár let makat na vytvoření ekonomických podmínek suverénní existence a dostaečné silné vyjednávací pozice podmínek odchodu. Jinak by to bylo repete řeckého osudu, kdy měli velké oči, silné řeči a dopadli jako členové JZD u Chlumce nad Cidlinou.
  Strategie odchodu z EU se tudíž musí skládat z tiché teoretické přípravy, tiché praktické přípravy, oznámení, vyjednání podmínek a oficiálního přetváření ekonomiky, resp. vytváření základů ekonomiky samostatné republiky. Nutné je zajištění ekonomické bezpečnosti, tj. soběstačnosti, a uchování klíčových sociálních jistot. Třeba mít pod kontrolou výrobu a rozvod energií a vody, výrobu a distribuci (obchodní síť) dostatečného množství potravin, nouzovou síť výroby a distribuce/obchodů s dalším zbožím pro chod domácností (oděvy, obuv, léky atd.), dopravní síť a provozovatele, základní komunikační síť, samozřejmě bankovní síť, ale třeba také odpadové hospodářství a další zboží a činnosti, které by se mohly stát nástrojem vydírání. Třeba mít přitom už rozmyšleno co se státním dluhem, resp.bylo by dobré, kdyby v okamžiku zveřejnění úmyslu už dluh klesal a ČR mělo kredit spolehlivého plátce.
  To je jen letmo o ekonomické oblasti, byť ta by byla nejdůležitější, klíčová pro úspěch přežití. Strategie vystoupení musí být formulována i pro další oblasti. Varuji před hurá akcemi antieurohujerů, v současným podmínkách nutno mít krytá záda, kdyby se EU začala živelně rozpadat, byla by strategie samozřejmě jiná - patrně zachraň se, kdo můžeš, ve stylu kdo uteče, vyhraje.
  Důležitější než ne/členství v EU je to, zda je politika vykonávána ve prospěch, nebo v neprospěch občanů ČR a spravedlivě, nebo nespravedlivě vůči okolí - a to lze činit jak uvnitř, tak mimo EU. Silným hráčem a nebo naopak vazalem může být ČR jak uvnitř, tak vně EU
  KR

  OdpovědětSmazat
 15. tak pan autor se opět v článku očišťuje před fórem, když mluví o "komunismu". Pokud má minimální znalosti z ekonomie, tak jistě ví, že zde byl socialismus, ne komunismus. To je idea.
  Čili takovému blbovi / autorovi, ať je jaký je, nevěřím.
  Jinak mé stanovisko: V roce 2004 jsem hlasoval proti vstupu do EU, nikdy jsme názor nezměnil. Před vstupem jsem s lidmi hodně mluvil. Nenaslouchali, neměli zájem. Prasata s lidskou tváří mají zájem pouze o žrádlo a pohodlí a je jim jedno zdali bude EU nebo ne.
  Začněte vážený odjinud a neobhajujte své jsoucno pliváním na socialismus ( nebýt SSSR, tak tady nežijete a prdíte někde do hlíny, vlastně ani to ne: Cyklon B a následné pece pracovaly bezodpadově).
  PS: Od nestraníka pozdrav.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.