Reklama

čtvrtek 8. října 2015

Pandořina skříňka frau Merkel a Evropské komise

Jiří Pálka
8. 10. 2015      (zasláno autorem)
Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že plán na rozdělení 120 000 uprchlíků je jen začátek a že je nutno udělat daleko víc. Zdůraznila v parlamentě: „Jsem hluboce přesvědčena, že nestačí pouze selektivní relokace tohoto druhu, ale musí vzniknout daleko trvalejší proces férového rozdělování uprchlíků mezi členské státy.“ 

 Znamená to, že v dalších letech bude pokračovat podporovaný příliv uprchlíků, který bude rok od roku vyšší. EU bude na naše území umisťovat pomocí čím dál tím vyšších kvót více a více běženců. Pokud to neodmítneme a nezarazíme, rozplyne se naše kultura, tradice i naše právo pod náporem muslimů a jejich náboženství. Pokud rychle neobjevíme v sobě pud sebezáchovy, nemáme šanci přežít na našem vlastním území. Naše tisíciletá historie bude zničena, naše památky zbourány a my sami budeme prchat z vlastní země.
Od května letošního roku začaly do Evropy přes Řecko a Itálii denně proudit tisíce uprchlíků z islámských zemí. Vedení EU se však touto problematikou doopravdy začalo zabývat až v září. Uběhla řada měsíců, kdy vedení EU i EK spalo. Všichni jsme se domnívali, že je to neschopnost a bezradnost vedení EU. Teď už je zřejmé, že je to záměr. Dnes už víme, že proud uprchlíků je řízený a podporovaný. Je jedno, jestli toto moře běženců je řízeno a navigováno tajnými službami USA, Turecka nebo agenty „Islámského státu“, či někým jiným. Zarážející však je, že vrcholní představitelé EU s tím souhlasí a podporují to. Zřejmě se řídí nějakou doktrínou, kterou pozapomněli sdělit obyvatelům EU. Jak tedy taková doktrína může znít ? Oficiálně se prezentuje jako solidarita se strádajícími běženci. Ano- zní to hezky, ale nějak to ani paní Merkelové ani moralizujícím šéfům západních zemí nevěřím. Proč nebyli takto aktivní již před deseti lety, kdy se USA vydaly na křižácké tažení proti státům severní Afriky a rozkládaly jeden stát za druhým. I zde byli miliony strádajících a EU nic. Proč EU nepozvala Palestince do své náruče ? Proč mají některé země výjimky při přijímání uprchlíků? Proč Francie káže o nesolidárních východních zemích a sama zavírá hranici s Itálii ? Proč vyhání romské návštěvníky? Proč si snížila kvóty pouze na 30 000 uprchlíků, když na ni vyšlo vyšší číslo ? A tak by se dalo pokračovat. /Navíc vyžadovat solidaritu od občanů České republiky je asi stejné, jako žádat čerta, aby se koupal ve svěcené vodě. Na našem území byl nastolen mafiánský kapitalismus, kde pro solidaritu není místo. Proč naši dělníci nemají v německých podnicích na našem území za stejnou práci stejné mzdy jako v Německu ? Kde je německá solidarita ? Nikoho nezajímají bezdomovci umírající v mrazech. Nikoho nezajímají matky samoživitel- ky, jejichž děti si nemohou koupit školní obědy, protože na to nemají. Nikoho nezajímají důchodci, kteří se rozhodují mezi tím, jestli zaplatí nájem nebo si koupí rohlík nebo si vyzvednou lék s doplatkem. Nikoho nezajímají nezaměstnaní, ať už mladí nebo staří. Stát se k nim chová po reformě asociála J.Drábka z TOP 09 jako k těm nejhorším zločincům. Ano, pouze silní, zdraví a bohatí individualisté mají právo na život a slabí a chudí jedinci ať jdou k čertu. Ano, na území ČR solidaritu neznáme a nemáme ji k dispozici pro nikoho/. Ano- solidarita je pouze hezky znějící politické šidítko pro vyděšené masy EU.

Merkelová zdůraznila, že potenciální prospěch z přílivu uprchlíků je daleko větší než jakékoliv možné nebezpečí. "Výhody jsou daleko větší než rizika, musíme je prostě jen uznat a využít jich." Bingo. Kdo tedy by mohl mít prospěch z přílivu běženců ? Občané jednotlivých zemí ? Těžko. Budou se muset dělit o práci s běženci, což bude při dnešní vysoké nezaměstnanosti ve všech zemích svízelné. Budou se muset dělit o sociální dávky, takže podle všeho dojde k jejich snížení. Bude se tím rozkládat sociální stát a za čas se úplně rozpadne. Ano, to jistě bude jeden z cílů. Občanům to přinese pouze problémy a snížení životní úrovně. V ulicích se zvýší kriminalita. Zvláště ohrožené budou mladé dívky a ženy. Policie bude rozšiřovat své řady a bude získávat čím dál tím více pravomocí. V rámci těchto pravomocí se budou omezovat jednotlivé svobody a především právo na svobodné slovo. Bude se cenzúrovat internet, aby se vedení EU a především EK lépe vládlo.

Na přílivu utečenců jistě vydělají nejrůznější ubytovatelé, majitelé hotelů a penzionů, které bude štědře platit stát z daní svých občanů. Možná, že někteří domácí obyvatelé budou vystěhováni ze státních bytů na ulici, aby se mohli nastěhovat běženci. Jakkoliv se mi to zdá neuvěřitelné, pak některé zprávy z Německa to jasně ukazují. Samozřejmě na tom všem primárně vydělají mafiánské struktury, které realizují za šílené finanční sumy přesuny milionů utečenců do Evropy. Tyto peníze podle všeho přitékají do bank ve Frankfurtu nad Mohanem. Jestli z toho vedení EU a EK něco má, se neodvažuji ani spekulovat. Ale v našem šíleném světě je možné úplně všechno.

Bude příliv běženců velkou vzpruhou pro německý a unijní průmysl? Musím odpovědět: ano bude. Ne snad, že by běženci byli takovými pracovními „lúmeny“. Když by to dobře dopadlo, pak by každý čtvrtý běženec byl schopen se zařadit do pracovního procesu. Tedy výsledek nic moc. Ale bude tu obrovský nadbytek pracovních sil a tudíž cena práce bude klesat. Celý unijní průmysl bude moci konečně začít snižovat mzdy. A o to jde. Kdyby však skutečným cílem bylo snižovat mzdy a zabezpečit pracovními silami průmysl a rozkládat sociální stát , dalo by se to udělat jistě efektivněji / při typické německé preciznosti./ V táborech na hranicích Schengenu by se provedla selekce a do Německa a vybraných států by se pouštěli pouze perspektivní běženci plus ti válkou skutečně ohrožení, aby to vypadalo dobře. To se však nestalo, jak víme. Takže musí existovat, ještě nějaký jiný kardinální důvod podpory utečeneckého exodu.

Pokud přijmu vizi, že třeba 10 let budou do Evropy přicházet ničím a nikým neomezovaní muslimští běženci, docházím k neuvěřitelným závěrům. K neuvěřitelným číslům. Za těmi již umístěnými muslimy dorazí jejich rodiny /mají na to podle azylových pravidel nárok/. Tedy každý jedinec x 10 lidí. Kolik to bude muslimů: 100 milionů nebo 250 milionů? Nevím. V některých státech /Německu/ může být koncentrace muslimů smrtelně vysoká. Důsledky? Budou vznikat muslimské regiony vedle regionů původních obyvatel. V každém regionu bude platit jiné právo. V muslimských regionech zvítězí právo šárija a jiné islámské lahůdky. V regionech původních obyvatel budou přetrvávat zbytky civilního práva 21. století. V této skrumáži zájmu, násilností a právních systémů pochopitelně přestane existovat národní stát. Bingo. O to podle všeho jde. Kdo má zájem na rozpadu národních států ? Globální kapitál. Americko-evropské nejvyšší elitě brání národní státy ve skutečně volném pohybu kapitálu, v dosahování skutečně vysokého a ničím neomezovaného zisku. Bankéři konečně rozjedou naplno své finanční virtuální hry. EU nepřestane existovat, ale skutečným vládcem se stane nikým nevolená EK, jejíž moc bude udržovaná placenou armádou a policií, proti které nebudou mít jednotlivé regiony šanci. EK nastolí jednoznačná ekonomická pravidla a jednotlivé regiony nechá svému osudu. Mám nějaké důkazy pro své tvrzení? Je to politická realita našeho světa. USA je země, která svou domácí i zahraniční politikou důsledně naplňuje zájmy globálního kapitálu. Veškerá vojenská dobrodružství na této planetě proběhla v jeho zájmu. Nejdříve se pracovalo s vizí vnutit všem státům, kam vstoupila vojenská bota, kapitalismus s některými demokratickými prvky. Jako mezinárodní šidítko to fungovalo dobře a dosti dlouho. Jenže to nevycházelo. Byznysmeni a bankéři ale zjistili, že rozložené státy – polostáty- jsou pro byznys nejvhodnější. Vzniknou nejméně dvě bojující strany / v arabském světě šíité proti sunitům/, jinde jiné znepřátelené skupiny. Oběma stranám se dají draho dodávat zbraně a levně získávat suroviny. A tak se zrodila a dopracovala doktrína rozkladu národního státu. Když se podíváme na výsledky amerických válek z tohoto pohledu, pak mají vynikající výsledky. Prakticky rozložená severní Afrika. Pouze Egypt zklamal. Zemi zachránila místní armáda, ale všem dnům není konec. Afganistán se začíná štěpit podle klanového vzorce. Ukrajina je také ukázkou skvělého výsledku, země se rozpadá na jednotlivé regiony podle načrtnuté doktríny. Místní oligarchové rozdělí zemi na několik regionů. Jenom ten Krym se vymknul, a přitom tam mohly být tak skvělé americké základny. Evropu se nepodařilo vmanévrovat do války s Ruskem, ale aspoň se vrazil mezi státy svár ohledně sankcí a celkově se podařilo Evropu ekonomicky oslabit a poškodit. A pak nejlepší sólokapr je běženecká historie, která je podle všeho primárně namířená proti Německu. Globální kapitál nepotřebuje silné státy. A Německo se svými sociálními programy a předpisy a zákony podporujícími veřejnoprávní zájmy, je jistě trnem v oku globalistů. Myslíte, že aféra s podvodnými emisemi koncernu Volkswagen, která vypukla právě teď, je čirá náhoda? Podvádět se nemá, ale správně použitá informace ve správnou chvíli z odposlechů NSA má cenu zlatého dolu. Ani to ale ještě na Německo nestačí. Bude nutné použít nejméně ještě jeden razantní ekonomický nástroj, který konečně silný německý stát položí na lopatky. Je docela možné, že to bude energiewende. Příklon státu k obnovitelným zdrojům a vytváření podmínek pro decentralizaci energetiky je ošklivou ránou globálnímu kapitálu. Zakládají se malá energetická družstva , německá města vykupují energetické sítě a to jistě s nelibostí nesou německé energetické koncerny, které navíc musely začít zavírat jaderné elektrárny. Myslím, že by mohly vystoupit proti Německu a žádat u mezinárodních soudů vysoká odškodnění. Atd.

Z těchto úvah vyplývá, že je nutné říci dalším kvótám pro uprchlíky (které mohou přijít příští rok ve stejnou dobu) rozhodné Ne a to bez ohledu na pohrůžky a další dopady. Musíme důsledně pracovat s předběžnou bezpečnostní opatrností. Splňme požadavek EU na 3000 běženců a dál nesmíme pustit na naše území ani jednu muslimskou nohu. Pokusme se zachovat naše české území v duchu tradiční evropské kultury a původního evropského práva . Vybojujme si, aby se naše kotlina stala oázou původní tradiční Evropy. Máme na to právo! Času je ale málo ! A měli bychom pro jistotu začít připravovat diplomatické a právní kroky nutné k vystoupení naší republiky z EU.

27 komentářů :

 1. Nechci být falešným prorokem, ale situace se vyvíjí díky Merkelové a EU tak, že nám nakonec nezbude než se obrátit na Putinovo Rusko s prosbou o "internacionální pomoc" , abychom ochránili naši křesťanskou civilizaci. A to říkám jako bezvěrec a někdejší osmašedesátník.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak to dopadne jak píšete 22:25
   Mám na to stejný názor a taky jsem to zde již napsal . Přijde doba, kdy polezeme za Putinem po kolenou s prosíkem . Je ale otázkou jak se k nám zachová po tom všem kydání hnoje na Rusy v čele se Štětinou ?

   Smazat
 2. Mne by jenom zajímalo, z jakého titulu německá premiérka mluví za celou Evropu, jakým právem chce cokoliv nařizovat státům jejichž premiérkou není. Nač máme potom vůbec nějaké volby, když stejně vládne německá kancléřka?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsme dávno suverénní stát, ale protektorát. EU+NATO=záhuba.

   Smazat
  2. TO SI NAPISAL SPRAVNE UZ Nie!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  3. Dnes má dostat Merkel Nobelovu cenu míru a bude nedotknutelná.

   Smazat
  4. Bohužel Vás nepotěším,pane Merkel - stále KVOTÁ, stále KVOTÁ !!!

   Smazat
  5. Článek má pravdu, je to katastrofa co se děje a já mám dojem, že paní Merkelová , EU a EK rovná se čtvrtá říše
   a tzv. uprchlíky nám sem dodává USA , byl o tom krásný článek na serveru Střípky za světa OD Tonyho Cartalucciho
   kterým v pořadu Václava Moravce uklidnil europoslanec Ransdorf ministra Stropnického, který mlel co si o putinovské propagandě a řekl , že tihle lidé jsou nepřizpůsobiví a kde se jich ujali, tam vzrostla kriminalita o 80 %. Čeští nezaměstnaní, většina důchodců, invalidních důchodců má životní minimum 3400 Kč, komu by se z toho podařilo vyjít, tak je vážným kandidátem na ministra financí a náš stát dává měsíčně na jednoho uprchlíka 15 000 Kč v uprchlickém zařízení a tito lidé tu nezaplatili ani korunu daní. Ať si je vezme USA, to je hlavní viník válek v Sýrii, Libyi , Afganistánu a Iráku. Ropa netekla holt těm správným lidem na západě a v USA. Proč to má platit Evropa, kvůli řiťolezce \Merkelové ? Já se divím Němcům, že tohle trpí, vždyť je to tam , jak na divokém Západě.Proč si své spolubratry nevezmou islámské státy a hlavně proč nechtějí odškodné po USA?Zdá se , že opravdu asi polezeme před Ruskem po kolenou , aby nás zachránilo.Kdyby to tak věděli ti pitomci co jásali v roce 1989 a ječeli o svobodě a demokracii, jen jsme vyměnili rudou totalitu za bílou, která je ještě mnohem horší , než byla ta rudá.

   Smazat
  6. Nobelovka dnes na Makrelu nezbyla . Jako důvod bych viděl to ,že se jí doposud nepodařilo do Evropy narvat tolik uprchlíků kolik k tomu bylo potřeba .Snad někdy příště .

   Smazat
 3. http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/479161/chybicky-ceske-propagandy.html

  Dlouholeté zkušenosti z Německa:
  https://www.youtube.com/watch?v=CuZDFYoKoVM

  OdpovědětSmazat
 4. Není ovšem jasné, jaký konečný cíl tím globalisté sledují. Okamžitý zisk je jasný, článek ho popisuje. Ale dlouhodobě? USA se svými necelými 200 miliony nemá nejmenší šanci ovládnout Čínu, která má prudce spurtující ekonomiku. A ještě jí ti pitomci přihráli Rusko se zbraňovou technikou a surovinami. Možná, že si představují, že Čínu ošvindlují stejným způsobem, jako se pokusili ošidit jelcinovské Rusko. Jenže chyba, konfuciovská strategie je poněkud inteligentnější než prosté oloupení a primitivní podvod pomocí propagandy. Nezapomínejme, že Čína je nejstarší civilizace, která se sice sjednotila díky obrázkovému písmu, ale na druhé sraně ze stejného důvodu nemohla projít informační revolucí způsobenou Guttenbergem. Jenže tahle nevýhoda skončila rozšířením počitačů a Čína jede. A primitivní populace Afriky, islamizované Evropy a anglo- hispánské USA se svými IQ 90 má proti IQ 106 v Číně nulové vyhlídky. Takže daleko spíš jde místo o geniální dlouhodobou strategii o kopání dodělávající kobyly nenažraných vyčůránků. jogín

  OdpovědětSmazat
 5. Je to jasné. Evropa byla ještě před časem vcelku stabilní, myslím tím EU. A začala se rozvíjet spolupráce EU s RF. To však USA nemohly připustit za žádnou cenu. A tak vymyslely migraci národů nebo chcete-li, migraci jiného náboženství do Evropy. Časem tyto náboženské skupiny začnou vytvářet ohniska nepokojů a to je to oč USA jde. Rozvrátit státy EU, poštvat je proti sobě. Vznikne chaos, demonstrace, možná i revoluce. Proč asi roky sledovala tajná služba USA Merkelovou a další státníky? No přece proto, aby je USA mohli využít pro "svoji věc", jednoduše řečeno, vydírají je a tito politici, můžete jim říkat i jinak, jim zobou z ruky a po vlastním národu je jim fuk. Slušně řečeno. S rozvrácenou Evropou si budou USA pohrávat jako kočka s myší. Přisluhovačů mají USA i vašem státě spoustu. Stačí sledovat ČT24, vystupují tam jako "experti na všechno", poslouchat je opravdu zážitek. Nejhorší na tom však je to, že Rusové už nám nepomůžou. Poučili se z 2. světové války, obětovali desítky mil. lidí v boji s Hitlerovským Německem a dnes po nich Evropané jenom plivou a urážejí je. Tak si tu "evropskou demokracii" vylížeme až do dna. A nakonec budou naše děti a vnoučata rádi, že je Rusové vezmou jako Slovany na svoje území schovat se před zuřícím islámem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vsetko toto co da deje je dlhodobo planovane.USA to planovalo roky.Roky uplaca dosadzuje babkove vlady vrazdi ludi.Vsetko kvoli nesastnemu bohatstvu.Oni sa boja len nas.To 1%bohatych sa boji nas chudoby.

   Smazat
 6. Angela Merkelová prohlašuje v reakci na sílící odpor z Bavorska, že "k nám nepřicházejí anonymní masy", ale "jednotliví lidé". To je podivné tvrzení tváří v tvář skutečnosti, že značný počet těchto jednotlivých lidí přichází bez dokumentů nebo s falešnými dokumenty, a že odmítají nechat se identifikovat, a to dokonce i po příchodu do vytouženého Německa.
  - Zkusme si představit, že by občan kterékoli evropské země přišel na úřad žádat o podporu, odmítl se identifikovat a pokoušel se argumentovat "férovým rozdělováním". -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7,17

   Andělka dospěla k názoru, že když voliči neposlouchají vrchnost bude je asi potřeba vyměnit. Již na tom, holka jedna šikovná pilně pracuje.

   Smazat
  2. Makrelo, makrelo, všichni vidí, že to, co k vám přichází, jsou "anonymní masy lidí" ))) I když jsi je chtěla, férově se o ně rozděl se světovým kurvítkem, které ti je přihrálo. My jsme o ně neprosili.

   Smazat
 7. Když se immigrace nezastaví a Merkel neskončí ve vězení a s ní všichni její američtí idioti - pak je konec Evropy - alespoň západní ...

  ??????
  Immigrace slouží k několika účelům ...

  1. USA se snaží kontrolovat Evropu aby Evropa dělala přesně to co USA chtějí - ať je to TPP atd - USA je mafie - pokud Evropa nebude dělat to co USA chtějí pak v Evropě budou teroristické útoky skrze tyto ismamisty koordinovanými CIA - JE TO FAŠISMUS -

  Samo sebou sponsorovaný bankami a jezuitsko-sionistickým aparátem -ISLAMSITÉ je nový HITLER.

  Švédové se již dohodli s McCainem (tak jako to udělali Švédové s Hitlerem - dovolili mu projít Švédskem aby se dostal ke svým strategickým cílům..) stejným způsobem NOVÝ HITLER .. aka ISLAMISTÉ budou směřování severní cestou na RUSKO kde by měli vykonávat teroristické útoky .... to samé Polsko... Polsko bude budovat kempy pro tyto ISLAMISTI blízko KALININGRADU ....

  Tak jak Polsko spolupracovalo s NACISTY tak se HISTORIE opakuje před našima očima ..

  MERKEL dostane NOBELOVU cenu za Mír - aka - umožnění TERORU v Evropě a rozvrácení evropských kultur ...

  2 Islamizace je vedlejším cílem - to co se odehrálo v AFGHANISTÁNU během 2-3 desetiletí kdy z moderní země kterou by našinec nerozpoznal od Evropské kultury - se stal díky USA - teroristická základna kontrolovaná TALIBÁNEM která věšela lidi na veřejnosti .... Ve Švédsku s tímto tempem to bude trvat 1 desetiletí -Francie, Holandsko, Belgie budou následovat...

  Tak jako nacista Obama dostal Nobelovu cenu za nic tak se to bude opakovat....

  OdpovědětSmazat
 8. Merkelová se zapíše do historie stejně jako jeden německý, resp. rakouský občan o kterém se hovoří dodnes. Má na to fakt dobře vykročeno, jen to opírá o evropské hodnoty a on byl čistokrevný nacionální "árijec". Podle mne se Merklová snad zbláznila nebo, jak řekl Hejma je navedená. Každopádně není psychicky fit. Aby jejím zvěrstvům byl dán ten správný akcent, hodlají ji jako další rozporuplné osoby vyznamenat Nobelovou cenu za mír a to považuji za stejná výsměch jako toto dělení Arafatovi a vlastně i Obamovi, strůjci našich barevných revolucí. Absolutní devalvace tohoto vyznamenaní.

  OdpovědětSmazat
 9. Vlastenka  Velmi zajímavý článek.
  I našim podnikatelům jde o snížení ceny práce na trhu.
  Ale je to velmi krátkozraké počínání.
  Cena za to bude vysoká, aniž si to ti nenažraní majitelé firem uvědomují. Ostatně, kam až chtějí snižovat mzdu českou,která se blíží minimální?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oni ještě nevědí, že k práci jich nebude mnoho použitelných, většina bude na soc.dávkách. Bude zle.

   Smazat
 10. Rozdělení migrantů na ekonomické a ostatní je zastírací manévr. Zásadní je rozdělení na muslimy a nemuslimy protože muslimové sem přichází i jako šiřitelé víry a aktivně ji budou šířit. Jaké prostředky používají je známé.
  https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg
  Pokud se sem nějací dostanou musí být základním opatření nepřipustit vytváření jejich souvislého osídlení a ubytování o což se sami vždy snaží a pobyt na dobu jen určitou. Je to stejné jako s Romy, pokud nedovolíte vytváření jejich společného ubytování a sídlišť je klid. Pokud ano, máte problémy.
  V dobách království byl problém s imigrací židů. Královské předpisy to řešili tak, že v zemi mohl zůstat z rodiny jen jeden syn, ostatní museli zemi opustit.
  Někdo by se mohl pokusit rozplést pavouka neziskovek, protože se ukazuje, že pracují na ovlivňování politiků, teď už veřejně. Společnosti a neziskovky, které podporují příchod migrantů do ČR, protože je to pro ně jenom obchod.
  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/
  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/jak-pomoci-for-czech-citizen/
  zajímavá je účetní uzávěrka "Člověk v tísni":
  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=39825067&subjektId=733575&spis=383874
  stáhnout pdf dokument, strana 13 , příspěvky ze státního rozpočtu, EU a jiných vlád, komu tyto peníze plynou se, ale odsud nedovíte.

  OdpovědětSmazat
 11. Na článku, považuji za nejvýznamnější, větu: „Teď už je zřejmé, že je to záměr.“ Podle mého názoru, záměr, jak rozvrátit státy a zlikvidovat právní a životní jistoty občanů. Pracovním nástrojem politiků k tomu, jim jsou lži. Kdo se při této „práci“ obohatí, to jsou také promyšlené, ale vedlejší efekty.
  Při dnešní informovanosti, již není namístě, nějaké divení a nevěřícné kroucení hlavou. Je nutno vycházet z toho, že je proti nám veden útok. Že jsou k tomu útoku použiti také ti, které jsme si zvolili, je realita.
  Nyní ta nejobtížnější část, co s tím můžeme dělat? Ačkoliv jsem nevolil ČSSD, chtěl bych vyzdvihnout postoje ministra vnitra, Chovance. Jeho přístup, považuji z celé vlády, za nejméně zrádný. Jedná realisticky a spolupracuje s ostatními státy V4 na ostraze hranic a ještě by bylo třeba na těch hranicích postavit hlídané tábory, hezky orwellovsky, „check pointy“. Samozřejmě, co platí dnes, nemusí platit zítra. Jistě jsou na něj vyvíjeny odpovídající tlaky. Proto bych považoval za pozitivní, uspořádat na jeho podporu (a také na podporu maďarských a slovenských postojů), demonstraci. To by mohlo posunout myšlení, také ostatních členů vlády. P.K.

  OdpovědětSmazat
 12. Sluníčkový svět: Imigranti skupinově znásilnili aktivistku. Její kolegové jí nutili mlčet
  http://pravyprostor.cz/slunickovy-svet-imigranti-skupinove-znasilnili-aktivistku-jeji-kolegove-ji-nutili-mlcet/

  OdpovědětSmazat
 13. Dobře jí tak,kurvě,nemá je sem tahat.

  OdpovědětSmazat
 14. Já té Merkelové opravdu nerozumím. Do Německa chce přes milion lidí z Afriky a Asie - jen do Německa. K nám do Česka požádalo o azyl asi 80 Syřanů. Ti asi opravdu potřebují azyl a ne jen zbohatnout. Paní Merkelová je vítá, žvaní o evropských hodnotách - snad tím chce odčinit vinu Němců za II. sv.válku či co. Díky jejím "řečem" se sem chystá ještě více emigrantů - vždyť si je zve. Přicházejí s jejím jménem na rtech. A ta úžasná demokratka Merkelová najednou chce statisíce utečenců rozdělit jinam, tam, kam oni nechtějí a kde nechtějí je. Nechceme je proto, že se jich snad trochu bojíme, určitě ale na ně nemáme peníze, vždyť sami máme půl milionů nezaměstnaných a důchodcům přidáváme 40 korun. Já sama nemám nic proti tomu, aby se přijaly nějaké syrské rodiny s dětmi - vždyť v Sýrii je dost křesťanů, kteří opravdu mají důvod utíkat před IS - myslím, že většina Čechů by proti tomu nic neměla - ale musí se jednat o desítky rodin, ne o stovky. Takže zpět k pí. Merkelové - opravdu nevidím logiku v jejim chování a rozhodování ohledně utečenců - znamená to tedy , dle mého, že je za tím něco jiného, že se tím opravdu sleduje jiný cíl, ale nevím jaký.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "se tím opravdu sleduje jiný cíl, ale nevím jaký" proboha četl jste vůbec ten článek? :-O

   Smazat
 15. https://plus.google.com/+VaclavKral/posts/GPT3MoPJWf5 To jsi ty, Angelo?!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.