Reklama

středa 7. října 2015

Sýrie 2.0


Croix
7.10.2015   Zvědavec

Pokusme se odhadnout další směřování vývoje v Sýrii pro nejbližší týdny a měsíce na základě toho, co se odehrává aktuálně na mezinárodní politické a mediální scéně od přímého vstupu Ruské federace do tohoto ozbrojeného konfliktu. Domnívám se, že vstupem Ruské federace do konfliktu vznikla natolik nová a kvalitativně odlišná situace oproti dosavadní, vytvářené během několika let probíhající občanské války v Sýrii, že po vzoru z prostředí informačních technologií lze článek pojmenovat Sýrie 2.0.

Položme si otázku: Proč 7 států tak kategoricky vystoupilo proti zásahu Ruska krátce na to, jak začaly bojové akce ruského letectva dislokovaného v Sýrii? Jedná se o USA, Německo, Velkou Británii, Francii, Turecko, Katar a Saúdskou Arábii. Povšimněme si, že ve výčtu chybí kupodivu Izrael, kterého se vývoj v arabském světě a v Sýrii zejména nejvíce dotýká, vzhledem k blízkému sousedství se Sýrií a komplikovanými vztahy mezi ním a arabskými sousedy prakticky od jeho založení. Izrael na rozdíl od těchto 7 států vidí tedy ruskou účast v konfliktu úplně jinak, nikoliv jako faktor situaci zhoršující. Je také známo, že vztahy Izraele s Ruskem jsou v posledních letech lepší, než vztahy Ruska a USA.

Pokud jde Německo a Francii, tyto dva největší státy kontinentální západní Evropy jsou v pozici naprosté podřízenosti vůči USA po dlouhá desetiletí. Německo je doposud okupovanou zemí od konce 2. světové války, poslední v Evropě. Německé manévrování a snaha o emancipovanější politiku vůči USA dosud nepřineslo podstatnější výsledky, ačkoliv pokud jde o jednání ve vztahu k ukrajinským záležitostem, jistý pokrok snad už bylo možné kdesi na horizontu zahlédnout. Neschopnost čelit přílivu uprchlíků, který má přímou souvislost s americkou politikou na Blízkém východě a v severní Africe, dokonce takříkajíc sebevražedný postoj německé kancléřsky v tomto směru, však ukazují, že Německo se plánům USA stavět neodvažuje. Podobné je to s Francií, která byla ochotná se také angažovat před nedávnem účastí svých leteckých sil na událostech v Libyi a aktuálně poslušně sehrává roli oddaného spojence, když se podílí na jakýchsi náletech při zvláštním již rok trvajícím marném boji s Islámským státem (dále IS). Velká Británie pak v zahraniční politice byla vždy věrným spojencem USA, protože zájmy Albionu a Washingtonu jsou provázanější, než by se leckdy mohlo zdát.

Zbývá ještě několik protestujících přímo z oblasti ze seznamu 7 států. Tito všichni jsou přímo zapojení do událostí v Sýrii a do podporování konfliktu zvnějšku.

Je třeba si přiznat, že s IS a Al-Kaidou v Sýrii a severní části Iráku doposud nikdo nezačal seriózně bojovat. Údajné již rok trvající nálety USA a spojenců na pozice těchto uskupení jsou vzhledem k jejich bezvýslednosti spíše parodií s nejasným pozadím, než skutečným vojenským zákrokem. Objevily se dokonce informace, že americká dopravní letadla v oblastech ovládaných IS přistávala, nebo že „omylem“ shazovala zásobovací materiál do oblastí ovládaných IS.. Za rok údajné války proti IS tento postupně zesílil a proměnil se v mohutné dobře vyzbrojené uskupení. Srovnejme to například s účinnosti obou úvodních leteckých kampaní USA a spojenců v obou válkách proti Saddámovu Iráku. Proti vyzbrojené pravidelné armádě čítající k 1 milionu příslušníků byly vedeny velice účinné a přesné údery, které přinesly zásadní výsledky v řádu týdnů, či téměř dnů…

Proti IS je podle všeho postupováno jinak. Přinejmenším se nálety vyhýbají infrastruktuře, zásobovacím trasám, velitelským stanovištím, muničním skladům a pod. Západními médii jsme byli informováni nepřímo v tom smyslu, jako by se snad desetitisíce bojovníků IS vylouply náhle se vší výzbrojí a logistikou někde v pustinách a pouštích Iráku a Sýrie skoro jako by zázrakem z ničeho a od té doby si s nimi nikdo včetně USA nedokáže poradit.

O jaké síly se vlastně jedná? Podle ruských zdrojů bojuje v řadách IS až 200.000 bojovníků, k tomu islámská fronta An Nusra čítá až 100.000 bojovníků a dalších 60.000 jich bojuje v řadách tzv. Svobodné syrské armády. Na rozdíl od výše uvedených uskupení Svobodná syrská armáda je primárně nenáboženská, tedy jakési želízko v ohni možného budoucího pseudoliberálního režimu podporované ze strany USA. Svobodnou syrskou armádu USA označují jako protiassadovskou umírněnou opozici, oddělují ji mediálně od IS a dalších radikálních islamistických struktur a přiznávají, že se podílejí na jejím výcviku a logistickém zajištění skrze své spojence v oblasti – již zmiňované Turecko, Saúdskou Arábii a Katar. „Sedmička“ je pohromadě.
Syrská domobrana

Pokud jde o Svobodnou syrskou armádu, ještě můžeme doplnit, že v září 2014 uzavřela na bojišti na předměstí Damašku dohodu s IS za účelem společného boje proti syrské vládě. Jak se ostatně uvádí i na běžně dostupné wikipedii, k IS přeběhlo následně „mnoho bojovníků Svobodné syrské armády, které cvičila a vyzbrojovala americká CIA.“

K „opozici“ USA ovšem počítají také různé vyloženě zločinecké gangy působící ve městech neovládaných Assadem a to jen proto, že jsou neloajální Damašku.

Je přiznáváno i v západních médiích, že Svobodná syrská armáda resp. skupiny cvičené a vyzbrojované v Turecku i prostřednictvím dalších amerických spojenců, s IS a jinými radikálními islamistickými strukturami v řadě případů spolupracují nebo dokonce se takto vytvořené oddíly bojovníků k IS přímo přidaly, popřípadě „kolegům“ z IS předaly svoji výzbroj. A to je problém. Ze společného syrského, ruského i íránského pohledu jsou všechny skupiny bojující proti mezinárodně uznávané syrské vládě v Damašku teroristy a nebezpečným zdrojem nestability nejen pro tyto tři státy. Víme však, že válečné události v této oblasti jsou také významným zdrojem uprchlické vlny do Evropy. Stejně jako je fakt, že většina syrských utečenců nepochází z území, kde zůstala konsolidovaná moc oficiálního režimu, ale z „osvobozených“ zpod Assadovy moci území ovládaných islamisty a „umírněnou“ opozicí.

V případě dalšího posílení a rozšíření IS hrozí např. Rusku riziko, že se obnoví přes Kavkaz a z Kavkazu k němu proudící nebezpečí destabilizace v podobě islamistických uskupení, kteří zde opakovaně útočí prakticky od rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let. Dagestán, Tádžikistán, Čečensko – zde uskupení islamistů v soudobé historii, vlastně takříkajíc v současnosti, opakovaně pronikala na území Ruské federace. Není tedy nelogické, že pokud syrská legitimní vlády s souladu s mezinárodním právem požádala Rusko o pomoc (jak uvedl Vladimír Putin, v tomto ohledu pouze ruské ozbrojené síly působí na území Sýrie legálně, v souladu s mezinárodním právem), Moskva má zásadní motivaci všechna tato nebezpečná a rozvrat působící uskupení důsledně eliminovat a nerozlišovat podle amerických plánů – na tyhle smíš, na tyhle už ne!

Na straně oficiálního Damašku stojí syrská armáda (Syrská arabská armáda) čítající asi 150.000 příslušníků, dále milice z řad domácího obyvatelstva, organizované mimo rámec pravidelné armády v jejichž řadách bojuje asi 120.000 loajálních občanů a na severozápadě pak zasahují do bojů milice hnutí Hizballáh s 30.000 příslušníky (podle ruskojazyčných zdrojů).

Co tedy před našima očima právě začalo probíhat?

Zapojením Ruska do bojů v Sýrii formou letecké podpory Assadovu režimu nastal patrně přelom v dosavadním vývoji na Blízkém východě. Damašek díky této podpoře dostal možnost svými silami, s podporou Hizballáhu a s případným rozsáhlejším zapojením íránských milicí než doposud, o jejichž přípravách na rozsáhlejší vstup do konfliktu probleskují zatím neurčité zprávy, obrátit vývoj pozemní války ve svůj prospěch. Ruské letecké útoky přesně cílené na velitelská centra, muniční sklady, komunikace, ale i letiště a další infrastrukturu IS v oblastech dotykových linií i v hlubokém zázemí, umožní syrské armádě ofenzívu do severních oblastí, tj. směrem k hranicím s Tureckem. Zde na severu se nacházejí hlavní uskupení Svobodné syrské armády a stoupenců Al Kaidy a An Nusry a dalších skupin podporovaných Saúdskou Arábií a Katarem, které jsou zásobované fyzicky z tureckého území (IS působí v oblastech východněji). Odříznutím od turecké hranice budou tyto síly izolovány a už nebude možné je dále doplňovat a podporovat novými bojovníky, zbraněmi a penězi.

Pokud dojde k takové operaci a k jejímu úspěšnému provedení syrskou vládní armádou s podporou ruských leteckých sil, způsobí to rychlý kolaps těchto struktur a to i ve vzdálenějších více na jihu se nacházejících oblastech, protože i tam budou rovněž konečně zcela zbaveny přísunu zásob a posil ze severního směru.

Působení ruského letectva způsobí, že v tomto vzdušném prostoru, nyní nekontrolovaném Damaškem, už nebude moci operovat americké, turecké nebo francouzské letectvo. Tím padá americká hrozba Assadovi, že pokud bude útočit na ta uskupení, která Američané hájí, budou terčem bombardování jeho jednotky, jak uvedl Jakov Kedmi, bývalý šéf izraelské služby Nativ. Tato dosud skrytě realizovaná hrozba plus skutečnost, že turecká protivzdušná obrana v rámci svého dosahu nad území Sýrie neoficiálně vytvořila bezletovou zónu pro syrské letectvo v příhraničních oblastech, až dosud bránila účinnému postupu samotných pozemních syrských jednotek proti „opozici“ v severních oblastech, což přivedlo syrské síly postupně do defenzívy a k ztrátě ovládaného území.

Velkým Assadovým úspěchem v nastalé situaci by bylo domluvit se s Kurdy například na rozsáhlé autonomii výměnou za aktivní vstup do konfliktu proti islamistům, neboť Kurdové dosud zaujímali v podstatě neutrální pozici spočívající v obraně území, které nyní kontrolují.

Vše výše uvedené, pokud se podaří, přivede vniveč plány na likvidaci Sýrie i kurdského „problému“ a vytvoření podmínek pro další expanzi IS ze strany americké koalice.

V případě realizace a úspěchu operace na severu Sýrie bude s ruskou leteckou podporou možný další postup, tentokrát přímo proti IS na územích, která ovládá v rozsáhlém, i když řídce osídleném prostoru mezi syrskou Palmýrou a oblastmi severně od iráckého Bagdádu, zejména pokud se připojí irácké a íránské ozbrojené síly. Spolupráce s Íránem je ze strany Ruské federace dlouhodobá a iráčtí představitelé se již dali slyšet, že Irák má zájem o rozšíření ruské vojenské aktivity formou leteckých úderů i na svém území ovládaném IS. Vzdušný koridor v severním Iráku mělo Rusko k dispozici již před zahájením současných bojových leteckých operací.

Jak rovněž uvedl J. Kedmi, plány USA, Saúdské Arábie a Kataru na vytvoření nového pořádku na Blízkém východě otevřeným vstupem Ruska do událostí padly. To také vysvětluje příslušnou vlnu hysterie na politické a mediální scéně na Západě, která se opětovně zvedla po 30. září tohoto roku.

Z těch zemí, kterých se dotýká bezprostřední ohrožení ze strany IS a dalších teroristických uskupení působících v oblasti, nikdo už nevěří v ochotu USA a jejich spojenců účinně se vypořádat s touto hrozbou. Proto se obracejí na někoho jiného, kdo má ostatně v tomto ohledu stejný zájem – na Rusko. Jaký další vývoj v aktuální situaci je skutečně v zájmu Evropy?

21 komentářů :

 1. Americka propaganda v slovenskych a ceskych mediach pise ze Ruske stihacky bombardovali staroveke mesto Palmyra.To je neuveritelne.USA bombardovalo nemocnicu zahynulo tam 22 ludi to uz sa zabudlo???????????Ved to nebolo tak davno.Syria znici s pomocou RF americku tajnu armadu(IS)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 8:31: Na debilni uSSackou propagandu jsme jiz zvykli a nikoho neprekpvapi ani obsahem, ani primitivni pruhlednosti. Co je ale nejdulezitejsi, to se samozrejme nedovime. Ja bych to videl takhle: Pod Ruskymi bombami bylo fyzicky zlikvikvidovano nekolik (nejspis nekolik desitek) operativcu CIA, MI5/6 a buhvi jakych dalsich tajnych sluzeb kteri organizovali ISIL/ISIS/FSA spravodajstvi, akce a zasobovani a vubec vsechno. Strata techniky se da nahradit, ale tyhle uSSacke kadry nerostou na strome.... to je pro uSSaky (a jejich vykonavatele a poskoky) OPRAVDOVY problem. Proto je dobra i Palmyra do Göbbelsovske debilni uSSacke "novinarske" zumpy.
   A jeste neco - velice pekne cteni o prolhanosti cohokoliv co nam serviruje uSSacka "novinarska" a oficialni kamarilla: http://www.rtdeutsch.com/33509/headline/wieso-funktioniert-us-satellitentechnik-in-syrien-aber-nicht-in-der-ukraine/

   Smazat
  2. podle Pjakina by Amerika stejně nechala ty své operativce zlikvidovat (stejně jsou to většinou jenom barevní námezdníci), aby odstranila stopy těch svých skvělých tajných operací na podporu Islámského státu, takhle si na ně ani nebude muset najímat zabijáky (vizh třeba likvidace celé jednotky námořní pěchoty, která údajně zlikvidovala BinLadina)

   Smazat
 2. Výborné stručné shrnutí situace.
  O scéně, na které se před celým světem odhaluje fašistický charakter USA a fašizující tendence v euroatlantické společnosti.
  Zároveň se zde v praxi potvrzují dosud jen dohady o síle Ruska v oblasti konvenčních zbraní a připravenosti jejich vojáků. A to ještě nejde o praktickou kooperaci s Čínou.
  Svět se prudce mění, proces je ještě na samém začátku. Bude pokračovat separací od dolaru, přeskupováním ekonomické spolupráce, normalizací poměrů v Sýrii a okolí. Tato oblast už zůstane pod ochranou Ruska a Číny, coby nových světových mocností. Bohužel bude pokračovat i všestranný rozklad a úpadek předlužené, zesláblé a islamizující se Evropy, zavěšené na upadajících USA. Tato populace zpohodlněla a zestárla tak, že ztrácí i pud sebezáchovy.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co zlatem Zlatý dvouhlavý orel který zničí dolar, Dědo? Zase nejpozději od nového roku? :-D

   Smazat
  2. Konečně tady čtu informace, které vysvětlují ty ruské přelety nad Turecko. Pokud tam mají Turci protiletadlové systémy, díky kterým byla fakticky nad tímto územím bezletová zóna a bránili tak bombardovat ISIS na hranicích s Tureckem, tak jim tímhle Rusové naznačili, aby si dali bacha a nenapadlo je náhodou sestřelovat letadla za hranicemi Turecka.

   Smazat
  3. Říkala jsem si, proč Rusko nevyvalí svoje zlaté ruble? tém by položilo nejen USA, ale i eurozónu.
   Pak jsem se dočetla, že MMF přímo zakazuje platidla podložené zlatem. A Ruská centrální banka je podřízena MMF, což zajistilo USA po rozpadu SSSR.
   Takže Rusko, možná i Čína, budou muset něco vymyslet. A určitě vymyslí.

   Smazat
  4. Pro 9:52. Zajímavý článek o tom je zde:
   http://outsidermedia.cz/rusko-neprodysne-uzavrelo-nebe-nad-syrii-pro-vsechna-letadla-krome-tech-svych/
   Z diskuze tamtéž:
   "Do Sýrie přivezli Krasuchu-4.
   Nová zbraňj Krasucha-4, kterou vytvořili odborníci z koncernu Radioelektronnye technologii, je obávaná zbraň pro boj prakticky s jakýmikoliv vzdušnými cíli nepřítele. Nevítězí nad nimi výkonnými raketami ani rychlopalnými zbraněmi či protiletadlovými velkorážními kulomety. Díky Krasuše se letadla stávají doslova slepými a hluchými. Takticko-technické charakteristiky Krasuchy-4 jsou vojenským tajemstvím, avšak z otevřených zdrojů je známo, že její akční rádius je 300 km."

   Smazat
 3. JAN DUŠEK:
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Prednasejici-Humanitarni-bombardovani-je-nesmysl-Na-kusy-roztrha-deti-svatbu-i-pohreb-Diky-utoku-USA-ted-stoupne-nenavist-Vojaci-utikaji-pred-Islamskym-statem-402391

  OdpovědětSmazat
 4. Já bych myslela, že spíš rusové hlídali, aby zase turci jen tak neletěli bombardovat kurdy.
  Protože proti tomu jednomu MIGu, stálo osm F-16. Copak dělalo osm tureckých stíhaček naráz ve vzduchu?
  Kurdové teď bojují po boku syrské armády a s podporou ruského letectva, takže Rusko nemůže dovolit jejich bombardování a v Iráku kurdové taky spolupracují s Ruskem, Rusko jim dodává účinné zbraně proti ISIL, takže bych řekla, že Rusko už žádné bombardování kurdů ať v Sýrii nebo v Iráku, nedovolí.

  OdpovědětSmazat
 5. Solidní souhrn. Dodám pouze, že Turci to s protestem proti údajnému přeletu ruské stíhačky nad tureckým pohraničním městem zkusili a byli ihned Ruskem upozorněni, že cokoli tureckého či jiného nad Sýrií bude ihned sestřeleno a že mise ruských letadel při severní syrské hranici není konfrontací s Tureckem ale nutnou součástí efektivních operací proti teroristům v Sýrii. Proto se také na popud Ruska vytvořila rusko-turecká skupina pro "předcházení leteckých incidentů" na syrsko-turecké hranici. Přeloženo do normálního jazyka - Turkům bylo dáno na vědomí, že mají se svýmletectvem pěkně sedět na zemi a ani nedutat, nechtějí-li být pohnáni k odpovědnosti za nálety na kurdské jednotky v Sýrii bojující proti teroristům. Rusko toti provádí mediálně nepokrytou úspěšnou vojenskodiplomatickou ofenzívu, která pomáhá oficializovat faktickou ruskou vzdušnou dominanci nad Sýrií a v brzké době i nad Irákem, pokud ne ještě jižněji a současně zlikvidovat logistické trasy k IS a ostatním hrdlořezům v Sýrii a Iráku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omluva za chybky, prstíky to občas se svobodou přehánějí :)

   Smazat
  2. Buffere, pár chyb nevadí - jinak výborný komentář.
   Pepan

   Smazat
 6. Pro 9.29:
  Moc se dědovi neposmívej,má ve všem pravdu.Podívej se o článek výš. V Asii už dolar klesl v mezinárodním obchodu na čtvrté místo a žádné TPP a zbožná Obamova přání o světovém obchodním diktátu ho nezachrání.
  Západ se ještě nedávno cítil neporazitelný díky válkám ve kterých bojovaly nejmodernější US zbraně proti 30 let starým zbraním z dob SSSR ( a to ještě vývozním zbraním druhé kategorie ) v Iráku, Lybii atd. Teprve nyní poprvé od druhé světové války nastoupily na scénu nejmodernější ruské zbraně a to ještě jen v takové maličké síle asi dvaceti letadel a Západ se zmůže jen na ubohé kvičení před novináři.
  Nedávno indičtí piloti na ruských SU 30 MKI při psích soubojích na společném cvičení s britskými piloty na TYPHOONech angličany zdebaklovali poměrem 12:0 ! TOTÁLNÍ FIASKO pro západní špičkovou techniku. Ještě před měsícem velicí frajeři před Rusy utíkají jako kluci ( úprk čtyř izraelských F-15 před SU 30 , strach amerických pilotů v Turecku na F-16 se jen přiblížit k syrské hranici ) A to ještě svět neviděl v akci dnes bezpochyby bezkonkurenční ruské protiletadlové
  systémy, bezkonkurenční protilodní nadzvukové rakety, proti kterým jsou americké 40 let staré HARPOONY a francouzské EXOCETY jen dětskými hračkami. Stačí se jen podívat do Středomoří - k ruským lodím se nikdo nedokáže ani přiblížit - kde jsou ty doby, kdy Západ jen s posměšky provokoval - dnes se drží mimo dostřel a velitelé NATO ublíženě kń učí na tiskovkách se smyšlenými báchorkami. Vždyť se stačí podívat na stav naší armády - o tom přeci není potřeba vůbec diskutovat. Poslední samopaly, co naše armáda má ve skladech pro nás, záložáky chce Stropnický poslat Kurdům. Nic proti pomoci Kurdům, ale nám už tady pro obranu naší země zbydou jen ty naše vzduchovky, co máme doma na střílení myší.
  Pepan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, nové Breny bych nezatracoval, jen se zdejší zrádci národa bojí jimi vyzbrojit byť jen celou českou armádu. Mimochodem, je téměř neznámé, že se pasivní nízkofrekvěnční systémy REB do Ruska dostaly i z ČR navzdory zákazu takových transferů technologií papaláši z NATO. Spolupráce s Ruskem je seriozní téma pro naše ustrašené a podplacené politické kormidelníky.

   Smazat
  2. Buffere, i tady máš pravdu, ale s těmi Breny - osobně se znám se dvěma našimi profi vojáky a když mi nedávno ukázali svou fotku z cvičení v rámci NATO, tak měli v rukách zase jen naše staré známe SA 58 rok výroby typuji tak cca 1960.
   Na nákup nových zbraní při současném zvyku nakupování a všemožném rozhazování za nic dlouho nebude. Pár příkladů:
   - modernizace 30 let starých T-72 stála 150 a 120 mil. Kč za kus - pro srovnání u supertanku ARMATA T 14 se počítá s cenou cca 180 mil. Kč a to se ve světě hovoří o tom, že bude extrémně drahý
   - za PANDURY jsme zaplatili 3x vyšší cenu, než Portugalsko - ta trapná zdůvodnění jak jsou ty naše lepší ani nestojí za komentář
   - od ZEVETY Bojkovice armáda nakoupila ruční granáty za 13 000 Kč za kus.a to ještě třetina nebouchá.
   - cena za letadla CASA - to je stejné jako s těmi Pandury.
   - kdysi ministr financí Klaus prohlásil, že jedna letová hodiny našich MiGů 29 stojí 400 000 Kč a že to si my nemůžeme dovolit. Tak je vykšeftovali za nepotřebné polské vrtulníky SOKOL a pronajali jsme si Gripeny za cenu 1 milion korun za letovou hodinu ( 21 miliard za 21 000 letových hodin ). Takže nás provoz jednomotorového Gripenu stojí 3x dráž než dvoumotorového MiGu a všichni jsou spokojeni ( palivo, předletové úkony si samozřejmě platíme sami, ehm, že? ). o tom, že slavné Gripeny první rok létaly bez jakékoliv munice, o tom se taktně mlčí a daslších pět let jedinou výzbrojí našeho stíhacího letectva bylo 900 ks nábojů do jejich kanonů , které zase za tučné peníze někdo koupol jako staré, repasované od Německa. Při kadenci jejich Mauserů 1500 ran za minuty, tak naši republiku pět let bránilo letectvo, jejichž jedinou výzbrojí byla 40ceti sekundová dávky palubního kanonu ráže 27 mm. A všichni byli spokojení, hlavně že miliardy tekly a tečou, ale kam? To z nás nikdo neví, ale do zbraní toho moc nejde.

   Smazat
 7. Chlape, ten Bren jsem měl v ruce a můžu k tomu říci, že mě překvapila jeho váha, je to těžké poleno. a představit si s tím běhat, ani pomyslet.

  OdpovědětSmazat
 8. je to v suchu, to "zdravé jádro" teroristů Islámského státu je ze Sýrie úspěšně evakuováno pro další nasazení: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/teroristy-islamskeho-statu-urychlene-prevazeji-ze-syrie-do-libye/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:57 že ty si chodil do školy po 1989? Byl jsi někdy vzhůru na zeměpisu? Do Jordánu, do Iráku, do Turecka to by asi šlo, ale urychleně do Libye??? To je jak postižené povodní v Praze urychleně převážet do Řecka.

   Smazat
 9. Sdělný komentář, který dává představu o souvislostech. Díky za něj!, autoru "Croix" i Václavu Dvořákovi z redakce NovaRep!!

  OdpovědětSmazat
 10. Pokud si ještě stačím ve svém věku pamatovat, je to bezkonkurenčně nejlepší text, který jsem o situaci v současné Sýrii četl. Je vysoce pravděpodobné, že se nepodaří úplně naplnit předpokládané cíle spojované s aktivitou ruského letectva, protože hodně bude záležet na operačních schopnost pozemních proasádovských vojsk. Především je ale jisté, že druhá strana zase cosi vymyslí a možná se více, či méně bude i vojensky angažovat. Mám na mysli především Saudskou Arábii, které jde v nynější bitvě prakticky o moc v regionu a potažmo možná i o existenci monarchistické despocie. Je sice vidět, že mezinárodní antiasádovdká koalice, kterou bych nazval spíše uskupením mocichtivé touhy o podmanění si celé Levanty, Blízkého Východu a celého Arabského světa, se poněkud přepočítala. Její předáci předpokládali, že Rusko je příliš zahleděno a tím zaměstnáno Ukrajinou a tak v Sýrii vojensky nezasáhne. Obrovskou výhodou ruského angažmá je, že přímá podpora IS a dalších divočejších, či „umírněnějších“ teroristů na území Sýrie, je na nějaký čas prakticky znemožněna. Jestli se jejich příslušníky podaří dokonce v tomto čase porazit v pozemním boji, bude Rusko rozhodovat o tom, kdo „vyhraje“ budoucí volby v Sýrii. Nás se to týká alespoň tím, že by se nejen zastavil proud uprchlíků do Evropy, ale jasně by se ukázalo, že ti, co by se odmítali vrátit, by mohli být v jednotlivých zemích obviněni jako teroristé. A navíc vlády, které by je za teroristy nepokládaly, by se jednoznačně prozradily, že terorismus v Arabském světě přiživují. Američtí vykonavatelé zájmů globální predátorské mafie jsou nyní nuceni zase se poněkud odkopat a před veřejností odhalit alespoň kousek své skutečné podstaty.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.