Reklama

pondělí 12. října 2015

Uprchlíci a praxe spiknutí

12. 10. 2015    NWOO    Thenewamerican
Peter Sutherland (zobrazený) je zvláštní zástupce generálního tajemníka Spojených národů pro mezinárodní migraci pronášející jedno kázání za druhým s poselstvími plnými naděje, že tsunami uprchlíků dokáže, že národní suverenita je „iluzí“ a pouhou „pověrou“, s níž se musí skoncovat. Sutherland navíc říká, že Spojené státy a Evropská unie „už nejsou pouze morálně, nýbrž i právně zavázány uprchlíky chránit.“ A to znamená, že dává jasně najevo, že Spojené státy a EU jsou zavázány přijmout nespecifikované kvóty – ale potenciálně v milionech – uprchlíků a migrantů, z nichž většina v současnosti proudí z muslimských zemí válkou zdecimovaného Středního východu a z Afriky.

8. října v interview s UN News Centre odpověděl Shutherland na otázku: „Jaké je vaše poselství vládám?“ touto odpovědí: „Požádám vlády, aby spolupracovaly, aby uznaly, že suverenita je iluzí – že suverenita je absolutní iluzí, kterou musíme nechat ležet za sebou. Ty dny skrývání se za hranicemi a ploty jsou už dávno pryč. Musíme společně pracovat a vzájemně kooperovat na dosažení lepšího světa. A to znamená skoncovat s určitými starými pověrami, skoncovat s historickými vzpomínkami a představami o své vlastní zemi a uznat, že my všichni jsme jen součástkami lidstva.“

Sutherland před tím v tomto interview dostál své reputaci soucitnosti, když konstatoval: "

"Nedávno, před dvěma týdny, jsem byl v táboře v Calais ve Francii a vše, co k tomu mohu říci, je, že to bylo a je odporné – hygienicky, z hlediska sanitárních podmínek, z hlediska způsobu, jakým ti lidé žijí. Viděl jsem i jiné tábory, v nichž je to lepší. Něco s tím ale tady musíme udělat…

Každý, kdo se dívá na televizi s filmy o odporné povaze konfliktu, který se tam odehrává, jasně chápe, jakou ti lidé, zvláště ti s dětmi, musí cítit potřebu odejít.

To ohromné množství, které přichází, je nevyhnutelným průvodním jevem strašlivého konfliktu.

A měli bychom být obeznámeni a vědět, že kde je dnes strašlivý konflikt, stejně jako tomu bylo v minulosti, má to nevyhnutelný důsledek v ohromných migračních tocích.

No, „my“ jsme tu v The New American věděli, a opakovaně jsme varovali, že probíhající války vedené US/EU/NATO/OSN, tedy Sutherlandem a jeho spolu-globalisty, co je vedou pod různými značkami, jako válka s terorismem, změna režimu, Arabské jaro, budou mít strašlivé důsledky včetně, jak to teď on formuloval „nevyhnutelných ohromných migračních toků.“ Teď, když k té nevyhnutelnosti došlo (a nadále k ní dochází, protože Shutherland a globalisté nadále vyhlazují a devastují celé regiony), tak mají ti odpovědní za ta jatka jako „řešení“ další doplněk k této zkáze.

Ale kdo je Peter Shutherland kromě toho, že je speciálním reprezentantem pro mezinárodní migraci, a proč by na čemkoliv, co říká, mělo záležet více než na kecech jakéhokoliv dalšího naboba v OSN? Sutherland není jen nějaký OSN poskok. Ač nenese žádné z jmen mocenských domů, je Sutherland insider mezi insidery, který je po celém světě znám v mocenských kuloárech reálné moci. Uvedení u UN News Centre poskytuje pouhý stín týkající se jeho postavení v hierarchii globální politické a ekonomické elity, když uvádí: „Bývalý generální prokurátor Irska, pan Sutherland sloužil i jako EU komisař pro politiku hospodářské soutěže a vedl Globální dohodu o tarifech a obchodu (GATT) a Světovou obchodní organizaci (WTO).“


Kdo je a byl  Peter Sutherland

Pozice komisaře EU, GATT a WTO jsou všechno posty Velké ligy, ale UN News Centre zanedbala a nezahrnula ta nejdůležitější biografická data, která by čtenářům řekla, proč byl Shutherland do těchto vrcholných vůdčích rolí jmenován. Zde je pár klíčových vodítek:
Sutherland byl do minulého června předsedou Goldman Sachs International, tj. mamuta globálního bankovnictví známého kritikům jako „upíří chobotnice“ pro své predátorské a korupční praktiky;
Je pravidelným návštěvníkem a bývalým členem řídícího výboru ultra-tajnůstkářské a ultra-elitní Bilderberg Group;
Byl evropským předsedou Trilaterální komise;
Je bývalým předsedou British Petroleum (BP);
Je čestným presidentem Transatlantic Policy Network (TPN) – Transatlantické politické sítě – jedné ze stěžejních korporativistických insider organizací podporujících fúzi EU s US prostřednictvím Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP);
Je stěžejním architektem WTO, takže byl veleben jako „otec globalizace“; a
Jako vrcholný Eurokrat sehrál vůdčí roli v ničení národní suverenity nahrazováním národních měn (a národní monetární kontroly) eurem, stejně jako zinscenováním „Evropy bez hranic“, která se v současné migrační krizi ukazuje být tak zkázonosná.

Výše uvedený stručný seznam zdaleka není vyčerpávající, ale dává nám náhled, jak vysoké postavení Sutherland zastává v mezinárodním klovacím pořadí a jakou důležitost globalistická oligarchie přikládá urychlování přívalu migrantů pro další destabilizaci a denacionalizaci Evropy, než rostoucí hněv a nespokojenost s EU vykrystalizuje do životaschopného politického hnutí, které by mohlo vyvolat skutečné odtrhávání národů od EU.

Interview UN News Center je jen jednou z mnoha nedávných snah Sutherlanda o protlačování globalistické propagandistické linie o nezbytnosti přijímat migraci jako správnou, garantovanou Spojenými národy jako „normativní“ mezinárodní zákon. 30. září byl Sutherland jako hlavní řečník na akci sponzorované Výborem pro zahraniční vztahy (CFR) nazvané „Globální odpověď na středomořskou migrační krizi“ (viz video a přepis zde).


Dezintegrací k "integraci"

Poté, co uznal „štědré uvedení“ řekl Sutherland svému posluchačstvu z CFR sladce o svém „antagonismu k nacionalismu“ a o své dlouhodobé posedlosti „integrací“, což je kódové slovo pro globální postupné kradmé vzájemné fúzování národů (politické, ekonomické, sociální) až do bodu, kdy centralizovaná mezinárodní vláda nakonec podryje zbývající připomínky suverenity, a lidé se probudí, aby objevili, že přišli o svobody, nezávislost a sebeurčení.

„Předpokládám, že bych si rád myslel,“ přiznával Sutherland, „ač je to přeháněním, že leitmotivem mého politického života byl koncept integrace a antagonismus, který cítím k nacionalismu, který jsem spatřoval až příliš ve své vlastní zemi i jinde v 80. letech, kdy jsem byl v Evropské komisi, když jsme se pokoušeli dát dohromady svobodný pohyb osob, kapitálu, služeb a zboží, a pak jsem šel k WTO.“

Pak přiznal, že probíhající války představují „valící se katastrofu“, ale samozřejmě podezřele zapomněl zmínit, že právě on a jeho společníci z jediného světa v kabalách jako CFR, Bilderberg, Trilaterála udělali vše pro to, aby tyto zkázonosné konflikty rozdmychali a prodlužovali. On ale místo toho zahájil jedovaté útoky na vůdce Maďarska, Polska, České republiky a další v EU, kteří odporují globalistickému řešení této katastrofy, tj. zaplavení Evropy nekonečným přívalem muslimských migrantů a uprchlíků. Uvedl:

"A dospěli jsme do časů, kdy je tu valící se katastrofa – a to nebudu zacházet do příčin té valící se katastrofy v Sýrii, Eritrei, Afghánistánu, Libyi – která vytvořila podmínky, které nevyhnutelně vyvolávají vzestup ohromných migračních toků – neboť války vždy vyvolávají migrační toky – takže nám přinesla narůstající výzvu, výzvu, k níž se někteří politici postavili, zatímco jiní před ní uhnuli. Někteří reagovali projevením postojů, které shledáván jako odporné. Ani se nebudou ostýchat je identifikovat. Některé ze Středoevropských a Východoevropských zemí, které např., když mluvily o uprchlících, jimž jsme podle konvence z roku 1951 povinni poskytnout útočiště, a na základě principu nenavracení je zakázáno posílat je zpět, tak říkaly: Vezmeme všechny potud, pokud to budou křesťané. To je v přímém rozporu s tím, na čem byla založena Evropská unie, a jdeme-li ještě více do základů, proti všemu, o čem jsou Spojené národy."

Pár týdnů před tím v široce přetiskovaném úvodníku pro Sorosem financovaný Project Syndicate nadepsaném „Špatný příklad Evropy“ Sutherland také proklínal za „nemorální a xenofobní postoje“ Evropany, kteří odporovali drtivé migrační tsunami – kterou on a jeho spolu-globalisté požadovali.

„Reputace Evropské unie utrpěla i přes smělé vůdcovství Německa, Švédska a Evropské komise,“ sekýroval. „Ten hořký rozkol mezi členskými státy ohrozil Schengenský prostor cestování bez hranic uvnitř EU. Populisté mají žeň.“ 
 


A Barroso...
 
K těm mnohým aktivistům elity přidal svůj hlas k migračnímu chóru i José Manuel Barroso, člen Řídícího výboru Bilderbergu, který nedávno odstoupil z funkce presidenta Evropské komise, tj. nejmocnějšího úřadu Evropské unie. Když Barroso 4. října promlouval k International Bar Association (IBA) ve Vídni, tak volal po tom, aby se imigrační politika odňala z rukou jednotlivých národních států. „Mezinárodní migrace by měla podléhat stejnému druhu mezinárodní regulace jako znečišťování vzduchu, řekl včera tento bývalý šéf Evropské komise,“ napsala 5. října Law Society Gazette. „Migrace je nejméně regulovaným jevem na světě,“ řekl podle Gazette Barroso při zahajovacím zasedání konference IBA Vienna. „Je zjevné, že regulace na národní úrovni nestačí.“

Článek Law Society Gazette nadepsaný, „IBA 2015: migrace potřebuje mezinárodní pravidla – bývalý šéf Komise,“ pokračuje:

"Národní státy přijaly potřebu mezinárodní regulace v potýkání se s klimatickou změnou a s finanční krizí. „Při realizaci po-krizových finančních regulací to vždy bylo o zajištění vyrovnaného hřiště pro všechny, takže by se i na toto měly uplatnit společné principy.“
Uznal ale, že „některé velice silné členské státy“ nebudou chtít ztratit kontrolu nad svými hranicemi."
To, že Barroso využil IBA, aby současnou migrační krizi přetvořil na zase další apel na zavádění mezinárodních zákonů a globální vlády, vůbec nepřekvapuje ty, kdo jsou obeznámeni s historií a vedením této organizace. Snad by mohlo stačit, uvedeme-li, že jak president IBA David Rivkin, tak jeho výkonný ředitel Mark Elis, co sehráli prominentní roli na této vídeňské konferenci, jsou oba vůdčí členové Výboru pro zahraniční vztahy (CFR).

10 komentářů :

 1. Jeden darebák větší než druhý. Jako ateista jim přeji aby jim osud nadělil stejné svinstvo jaké nadělili oni svými finančními spekulacemi, válkami a podvody ostatním.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takovým darebákům by bylo nejlépe se smažit v ohni nebo vidět je s podřezaným hrdlem nebprostřeléne kulometem popř.jiným způsobem to by byl pro mnohé dobrý pohled a zadostiučinění za zvěrstva jimi způsobenými a organizovanými.

   Vymazat
 2. On je POSEDLÝ! Je posedlý dobrem, které vede rovnou do Pekla chaosu... Bláznivý alchymista rozhodnutý vyrobit jednotného Člověka Homunkula navzdory přirozenému vývoji! Tzv světlehnědá rasa, IQ 80, pracovitá, nenáročná, poslušná, ... Martin von Brünn

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrem? Tak to ani omylem. To je nebezpečný psychopat schopný jakéhokoliv svinstva.

   Vymazat
 3. DODATEK K ČLÁNKU:
  Sutherland, zvláštní zmocněnec OSN pro migraci, úporně loboval za to, aby mezinárodní migrace byla jako faktor rozvoje (sic!) zahrnuta do OSN Agendy pro udržitelný rozvoj pro roky 2015-2030. Bohužel se mu to koncem minulého měsíce skutečně podařilo a mezinárodní migraci jako FAKTOR ROZVOJE najdete v Agendě v bodě 29:

  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

  To znamená, že během let 2015-2030 budou vyčleněny mohutné zdroje na její rozvoj.

  Evropská komise - ta komise, která má bojovat s migračním návalem do Evropy - OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 nadšeně přivítala:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5708_en.htm

  Evropa je pro globalisty pokusným příkladem, jak migrací (která je řízená a někým mastně financovaná) zničit nebo přinejmenším rozmělnit národní státy.

  Velký byznys spolu s neprůhlednými neziskovkami a nadnárodními organizacemi rozjel tento pokus v Evropě. Evropští obyvatelé si zaplatí péči o migranty, všechny negativní následky takového soužití, pobídky byznysu k přednostnímu zaměstnání migrantů. Ekonomové hovoří o migrační vlně jako o stimulačním balíčku. V Německu již se těší stavební podniky, protože se díky imigrantům očekává stavební boom. Ale kdo ty sociálně dotované byty zaplatí? Imigranti ne. Zaplatí je němečtí a evropští občané a ti je také budou ze svých daní dlouhodobě dotovat. A oni to budou, kdo bude žít v prostředí s vysokou zločinností, ohroženi isklámskými extremisty - to jejich ženy budou znásilňované nevybouřenými mladíky plnými testosteronu.
  Byznysmeni, kteří na tom vydělají, a činitelé nadnárodních organizací, kteří tím realizují svou "vizi", tyto následky neponesou. No není to geniálně vymyšleno? Zaplatíme si svou vlastní genocidu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozvoj - z novověku rovnou do středověku. Demokratická S.Arábie s burkami a středověkými tresty náš vzor.

   Vymazat
  2. A německý ministr již prohlásil, že budou muset prodloužit věk odchodu do důchodu, aby všechny imigranty dokázali uživit. To je skutečné obohacení stárnoucí německé populace. Němci budou pracovat do 80ti, aby se mladíci migranti mohli flákat, rabovat a znásilňovat. Gratuluji, Merkelová.

   Vymazat
  3. Chmurná budoucnost pro Evropu . Bohužel stane se to zřejmě skutečností . Je smutné , že většina lidí to nevidí , protože to nechtějí vidět .Špatně to všechno skončí pro Evropany . Naplní se tak Sibylino proroctví , že my živí budeme závidět mrtvým

   Vymazat
 4. Ano má pravdu, že národní státy a vlády se svými zákony jsou přežité. Jsou totiž už to poslední co stojí v cestě globálnímu diktátu kartelu elit historicky ovládajících světové finance a zdroje, které jednoznačně zastupuje. Proto taková nenávist vůči Rusku, které chce zůstat Ruskem. Je tedy naprosto evidentní že smlouva TTPI je programovou součástí vyšachování národních států a národní jurisdikce. A je také naprosto evidentní, že hra na city v podobě zubožených běženců není nic jiného, než obrovská lež, která je součástí stejného plánu a z druhé strany tlačí na rozbití národních Evropských států infiltrací cizorodého elementu do národního organismu. Tradiční Evropa je totiž příliš vzdělaná, příliš emancipovaná a příliš nepoddajná. To globální elity ke svým plánům opravdu nepotřebují. Nejvyšší čas na přerozdělení vlastnictví světového jmění!

  OdpovědětVymazat
 5. Proč jste z NR sundali projev předsedy Národní obrody na Táboru lidu v Brně? Vždyť měl pravdu - prosím o jeho opětovné zařazení "na scénu". Vždyť kromě těch - které někteří zdejší čitatelé označují absolutně nesmyslně za fašisty - tzn. podobné lidi, jako byl předseda NO - nikdo nic nedělá - a obzvlášť naši vládní politici! To, co uvedl Anonym ve 14:51 je STRAŠNÉ - a znamená to, že se to týká VŠECH států světa - nejen EU!!!!!!

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.