Reklama

čtvrtek 12. listopadu 2015

Demokracie bude nahrazena vládou korporací – korporátní tyranií

demokracie-bude-nahrazena-vladou-korporaci-korporatni-tyraniiEmil Kalabus
12. 11. 2015 CzechFreePress
Dnes už většina z nás tuší, že globalizovaný trh a kapitál si vynucuje ústupky na demokratické politice národních států.


Není veřejným tajemstvím, že politické strany jsou závislé na velkých penězích, privatizaci a masivní korupci. Současná krize tak není jen krizí ekonomickou. Je také krizí liberální demokracie, potažmo krizí demokratického státu.
Globalisté se dožadují „reforem politiky“, demokracie i když se jí ohánějí jim fakticky nevyhovuje. Splnila sice svůj historický účel, ale dnes jim překáží, prostě je omezuje.

Vše nasvědčuje tomu, že demokracie bude nahrazena vládou korporací, které budou nad zákonem každé země. Nebudou vládnout vlády jednotlivých států, ale budou vládnout nadnárodní korporace. Právě to je snem dnešních globalistů a k tomu směřuje supertajná dohoda TTIP.


Paul Craig Roberts vidí příští vývoj na Západě takto.

Západním zemím hrozí série násilných revolucí, které vypuknou, až lidé zjistí, že ztratili veškerou kontrolu nad všemi aspekty svého života a že jejich jedinou možností je revoluce nebo smrt, tvrdí americký politolog Paul Craig Roberts.

Příčinou takové katastrofy bude několik faktorů, zejména mluvíme o hospodářské politice Západu a předpokládaný růst finančního sektoru na hrubém domácím produktu. Dalším faktorem je vytvoření tzv off-shore zaměstnanosti - například ve Spojených státech se snižuje účast lidí na produkci zboží a služeb, které jsou uváděny na trh. Podle Robertse, tyto dva faktory zbaví lidi ekonomické perspektivy. A ke ztrátě politických perspektiv dojde uzavřením Transatlantického a Transpacifického obchodního partnerství (TTIP, TPP), které „eliminují politickou suverenitu a vládami se stanou globální korporace," je si jistý analytik.

„Demokracie bude jednoduše nahrazena vládou korporací," uvádí Roberts, zdůrazňuje, že tato partnerství nepředstavují veřejný zájem, ani obchod, ale slouží pouze zájmům korporací. „Poté, co se dospěje k dohodám, bude vláda zprivatizovaná. Zákonodárný sbor, prezident, premiér a soudy následně přestávají mít smysl," konstatoval analytik a upozornil, že firmy v rámci dohod dostanou imunitu vůči národním zákonům. Analytik následně nevylučuje, že nechtěným důsledkem bude snaha lidí odstranit vládu „jednoho procenta.“

Paul Craig Roberts dne 21.duben 2014 napsal, že v USA není naprosto žádná demokracie. Volební hlasování jen maskuje vládu hrstky mocných zájmových skupin. Ve dvou rozhodnutích 21. století (Citizens United a McCutcheon) americký Nejvyšší soud rozhodl, že kupování si americké vlády soukromými zájmovými skupinami je pouhým uplatněním svobody projevu. Tato rozhodnutí umožňuje mocným korporátním a finančním zájmům používat své peníze-moc k dosazování vlád, které slouží jejich zájmům na úkor obecného blaha, píše Paul Craig Roberts.

Kontrola soukromých zájmů nad vládou je tak naprostá, že tyto soukromé zájmy mají imunitu a nelze je stíhat za zločiny.
USA se dostala do začarovaného kruhu korporátního fašismu. Ale na rozdíl od pasivní české veřejnosti a zdejší aktivistické základny si americká společnost toto nebezpečí dobře uvědomuje. Na mnoha úrovních proti němu bojuje, a dokonce i úspěšně. Příkladem je "hnutí occupy", "democracy now!", "real news" či "elisabeth warren".

Václav Umlauf komentuje současnou situaci následovně: „V roce 2016 ovládne jedno procento polovinu zdrojů planety, tj. bude bohatší než 99 % lidstva. A z toho pouhých 85 (!) miliardářů slízne smetanu. A o tom je současná politika ve světě. Zbytek jsou mediální kecy, intelektuální ideologický žvást a ekonomický platonismus pro nemyslící lid.“

Za prezidenta Bushe ono bájné jedno procento vyždímalo v letech 2002-2007 celkem 65 centů z každého dolaru zisku. To znamená, že zbývajícím 99 % Američanů sebrali veškerý zisk, který vytvořili i zvýšenou produktivitou práce. Toto tempo se za demokratického prezidenta Obamy ještě zvýšilo, což jednoznačně vypovídá o povaze jeho vlády.

Kolik stojí americký kongres a prezident? To se dá nepřímo zjistit z aktivit bratří Kochů. Politická síť kontrolovaná bratry Kochovými, miliardáři dlouhodobě podporujícími a ovlivňujícími americké republikány, oznámila, že v kampani před nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2016 utratí 889 milionů dolarů. To je o 230 milionů více, než v posledních prezidentských volbách utratila celá Republikánská strana. Obří impérium Kochových, které sestává z think tanků, analytických center, lobbyistických i obchodních firem a organizací shánějících hlasy voličských skupin (např. Hispánců), reálně představuje jednu ze tří největších politických sil v USA. Celkově bude kampaň před volbami 2016 pravděpodobně výrazně nejdražší v historii.

Kochové jsou dlouhodobými oponenty zveřejňování rozpočtů politických kampaní. Jejich síť je převážně složená z neziskových organizací, které nemusejí zveřejňovat dárce. Je tedy téměř nemožné zjistit, kolik peněz vlastně poskytují přímo Kochové, jedni z nejbohatších lidí v USA, a kolik ostatní.
Ano všechno v USA se dá koupit tedy i politika. Máte stále ještě pocit, že USA jsou demokratickou zemí? Podle Paul Craiga Robertse je to jen fasáda za kterou se schovávají oligarchové, kteří vytvářejí korporace.

Republikánský prezidentský kandidát Ron Paul kritizoval na předvolebním mítinku v Kansas City v roce 2012 americký systém moci. Prohlásil, že ekonomická a politická moc tlačí zemi do fašismu 21. století.
„Opustili jsme skutečnou republiku,“ řekl Paul tisícům svých podporovatelů na mítinku. „Nyní se měníme ve fašistický systém, kde jsou zkombinovány vláda, mocný byznys a autoritativní vládnutí a potlačení individuálních práv fakticky každého amerického občana.“

Podepsáním TTIP se stanou nadnárodní korporace všemocnou korporátní tyranií, která bude vládnout Západnímu světu.

Roberts upozornil, že existují země, které do uvedeného partnerství nevstoupí. Podle něj těmito zeměmi jsou Indie, Rusko, Čína, Jihoafrická republika, Írán či Brazílie. „Tyto země se stanou ochránci národní suverenity a společenské kontroly, zatímco svoboda a demokracie budou na Západě mizet.

Zdroj: http://blisty.cz/art/76272.html#sthash.kYjLpJvI.dpuf

http://www.netsocan.cz/socan/num0212/storonp.html

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zapad-ceka-velka-vlna-revoluci-Muz-ktery-radil-prezidentum-tusi-dramaticke-zmeny-407517

5 komentářů :

 1. Kapitalismus je antidemokratický podvod. Kde vládne vlastnické právo, pro demo-kracii už nezbývá místo. Platí to pro každou oblast. Kapitalismus je restituce feudalismu, ve stejně líbivém jako prolhaném kabátku. Jestli uvažujete o budoucnosti jako o feudální, potom jste v kapitalistickém klubu správně. Jestli jej považujete za krok zpět, potom začněte uvažovat o formách socialistického uspořádání.

  OdpovědětSmazat
 2. Obrázek k zamyšlení

  http://i.imgur.com/JnCRZkp.jpg

  OdpovědětSmazat
 3. Alternativu k uvedené prognóze budoucnosti popisují následující články:
  - Dopis všem lidem na planetě: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
  - Světová vláda je nevyhnutelnou nutností, ale už nikdy nesmí být fašistická: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/11/svetova-vlada-je-nevyhnutelnou-nutnosti.html

  OdpovědětSmazat
 4. Imperialismus,
  /lat./, v nejširším slova smyslu úsilí o světovou nadvládu. V tomto smyslu se používá termínu i. pro politiku územní expanze Římské říše nebo Napoleona I. Za Jindřicha VIII. se v Anglii rozuměla i. úplná nezávislost světské moci na papežské. Nový smysl dostal tento termín po r. 1900, zejm. v Anglii, kdy se ho začalo užívat k politické a ekonomické charakteristice nejnovější fáze kapitalismu.
  Pět charakteristických rysů imperialismu:
  1.    koncentrace výroby a kapitálu dosáhla tak vysokého stupně, že vytvořila monopoly, které mají rozhodující úlohu v hospodářském životě. Hlavním procesem, který vůbec vedl ke vzniku i. byl postupující růst koncentrace výroby, při němž se stále vyšší podíl celkové výroby soustřeďoval v největších podnicích; ty nabyly monopolního postavení. Monopoly představují skupinu kapitálově nejsilnějších podniků, které zpravidla mezi sebou uzavírají dohody o omezení konkurence a o diktování vysokých cen. Vedle těchto gigantických podniků existují desetitisíce drobných a středních podniků, které v konkurenčním boji nemohou čelit monopolům a jsou jimi postupně buď pohlcovány, anebo se dostávají do jejich závislosti.Vysoká koncentrace existuje i v bankovnictví.
  2.    dochází ke srůstání kapitálu bankovních a průmyslových monopolů, vzniká nový druh kapitálu, finanční kapitál. Z buržoazie se vyděluje zvláštní skupina, početně sice neveliká, která však u sebe soustřeďuje veškeré rozhodování nad ekonomikou a politikou kapitalistických zemí.
  3.    na rozdíl od vývozu zboží nabývá neobyčejně velikého významu vývoz kapitálu, jehož prostřednictvím se největší monopoly zmocňují surovin v cizích zemích, podřizují si cizí trhy.
  4.    v souvislosti s tím vznikají monopolistické mezinárodní svazy kapitalistů, které si rozdělují světový trh ve sféry svého vlivu.
  5.    zahraniční expanze kapitalistických států vedla zač. 20. stol. k úplnému teritoriálnímu rozdělení světa mezi největší kapitalistických velmoci. I. tak rozdělil svět na několik vyspělých metropolí, které vykořisťovaly celý svět, a na ostatní hospodářsky zaostalé země, které byly v postavení koloniální, hospodářské, politické, vojenské a jiné závislosti. Koloniální soustava se stala nedílnou součástí světové kapitalistické soustavy. Za i. vrcholí parazitní charakter kapitalismu a monopolní buržoazie vystupuje ve světovém měřítku jako největší reakční síla.
      Reakční povaha i. se projevuje jak v ekonomice, tak i v politice a ideologii. Monopoly vytvářejí těžko překonatelné překážky technického vývoje, brzdí ekonomický vývoj celých zemí a kontinentů. Potřeba upevnit panství úzké skupiny finanční oligarchie uvnitř i navenek si vynucuje omezení zákl. demokratických práv, vede k obcházení volených institucí, hlavně parlamentu, k nebývalému růstu potlačovatelského aparátu: policie, armády, soudů atd. V zemích, v nichž je panství finanční oligarchie zvlášť ohroženo, dochází k nastolení krvavé fašistické diktatury. Reakční charakter monopolistické buržoazie se projevuje i v její ideologii, ve vypjatém nacionalismu, v teoriích rasové nadřazenosti a kolonialismu, v malthuziánství, v antikomunismu.
      Imperialismus. je posledním stadiem kapitalismu. Co přijde po něm?
  Podstatu imperialismu rozebral V. I. Uljanov (Lenin) ve svém spise "Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu (1916)".

  OdpovědětSmazat
 5. Vláda korporátního fašismu a zla nastoupí s americkou TTIP, která bude podepsaná s evropským jásotem a americkým úsměvem Husseina a frau Makrely, žvásty, jak státy EU zbohatnou a HDP stoupne do závratných výšin.Mezitím US korporace omezí moc elit v jednotlivých státech a kolotoč arbitráží se roztočí na plné pecky.EU musí splácet dluhy USA a být loajální.Vše, co funguje přestane fungovat nebo se fungování zhorší až do komunální úrovně.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.