Reklama

neděle 29. listopadu 2015

Jak probíhá monstrproces

Zdeněk Jemelík
29. 11. 2015       jemelikzdenek
Aktivista spolku "Šalamoun" Zdeněk Jemelík popisuje stav a průběh procesu v němž jde o desítky miliard pro fotovoltaickou mafii, jejichž vyplacení překáží představitelky ERÚ Alena Vitásková a Michaela Schneidrová. Odvolání Aleny Vitáskové z funkce odmítl prezident Miloš Zeman.

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V úvodním článku „ Jak se dělá monstrproces“, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami, jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné pro orientaci v něm . Navázal jsem pak dalšími články, jež jsem později soustředil na svém bloggu. Zdá se, že jejich řada se konečně blíží ke konci.

Proces se podivuhodně vleče. Hlavní líčení od zahájení dne 2. června 2014 bylo zprvu vedeno intenzivně, ale v r.2015 se více nesoudí než soudí. Od 2.dubna 2015 do 19.října 2015 se hlavní líčení nekonalo a hned 20. října 2015 bylo další jednání odročeno na 10. až 12. listopad 2015. Ani v listopadu se nepodařilo realizovat plánovaný program a účastníci řízení se znova sejdou v soudní síni ve dnech 1.-3. a 9.-11. prosince 2015. Nezbývá než doufat, že se tentokrát podaří dokončit dokazování a dojde na závěrečné řeči, možná i ne vynesení rozsudku. Příčinou opakovaného odročování byla neúčast předvolaných svědků. Ale hlavní zdroj průtahů, tedy půlroční přerušení hlavního líčení je věcí organizace soudu.

Obžalované představitelky ERÚ Alena Vitásková a Michaela Schneidrová žádné důvody k průtahům dosud nezadaly. Nadbytečné ztráty jejich času a energie jdou ke škodě státu, který je okrádán o jejich pracovní výkon. Kromě toho doplácejí enormním zvýšením nákladů na obhajobu a dopady zákona o státní službě (postavení mimo službu, poloviční plat, popř. nemožnost zastávat funkci).Trpí za geniální nápad spojit jejich věc s řízením proti osmičlenné skupině obžalovaných, zapletených do vydání licencí dvěma fotovoltaickým elektrárnám o silvestrovském večeru r.2010. Bez vlastního zavinění jsou kráceny v právu na rychlé vyřízení věci.

Bojovné „drzé holce“ Aleně Vitáskové, zjevně odsouzené tajemnými temnými silami k uštvání, průtahy v soudním řízení nepřinesly úlevu. Naopak jejich časový prostor vyplnily nové trampoty v podobě trestního stíhání kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu. Pod záminkou vyšetřování velmi jednoduchého, průhledného a hlavně sporného provinění policie věnuje Energetickému regulačnímu úřadu obtěžující pozornost.

Souběžně vedla Alena Vitásková neúspěšný boj proti přijetí novely energetického zákona, která přinesla omezení nezávislosti Energetického regulačního úřadu, zkrátila její funkční období proti smluvnímu ujednání a nahradila její funkci pětičlennou radou. Nezávislý úřad se stane přívěškem Ministerstva průmyslu a obchodu, jemuž budou držitelé „trafik“ členů rady vděční za jmenování. Vedlejším produktem přijetí novely je riziko zvýšení cen energií pro koncové spotřebitele .

Nezanikne-li její funkce v důsledku působnosti novelizovaného energetického zákona, její protivníci se mohou těšit, že jako trestně stíhaná nebude moci zastávat funkci, bude-li od 1.1.2016 podřazena pod zákon o státní službě.

V poslední době Alena Vitásková vyvolala přímo bouři nevole prohlášením, že do cenového rozhodnutí pro r. 2016 nezahrne podporu obnovitelným energetickým zdrojům (majitelům solárních a vodních elektráren či bioplynových stanic), které nemají tzv. notifikaci, čili jejichž podpora nebyla schválena Evropskou komisí.

Ve hře je 42 miliard, jejichž nevyplacení by přivedlo některé majitele obnovitelných zdrojů do velkých ekonomických nesnází. Vyjednání notifikací s Evropskou komisí je v pravomoci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úsilí o vytlačení Aleny Vitáskové z vlivu na ekonomiku podnikání v energetice je nepřehlédnutelné, i když koordinaci akcí z jednoho místa nelze prokázat. Důvody k němu vyplývají ze souvislostí s historií obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren. Na počátku jejich zavádění chytří lidé v tichosti nastavili ekonomické podmínky pro poskytování podpory obnovitelných zdrojů tak, že umožnily jejich majitelům dosahovat nemravně vysokých příjmů. Podnítili tím obrovský zájem investorů, jenž vedl k zahlcení Energetického regulačního úřadu žádostmi o licence. Vedení úřadu nápor organizačně nezvládlo, nastal chaos. Když pak stát se zpožděním zjistil rozsah škod a bez výstrahy přístup k zvýhodněným sazbám dotací časově omezil, nastal obrovský tlak na získání licence do konce r.2010 za každou cenu, třeba i cestou nezákonného jednání. Vzniklo ideální prostředí pro bujení korupce. Kdyby protikorupční policie důkladně rozkryla vlastnickou strukturu některých fotovoltaických elektráren, možná bychom se divili jménům počestných veřejných činitelů, tiše se podílejících na jejich zisku.

Alena Vitásková podnikla různé kroky, které ohrožují příjmy držitelů neoprávněně nabytých licencí, ale vynášejí také na denní světlo otázku po odpovědnosti původců počátečních nesmyslných cenových pravidel a také po zavinění bývalého vedení ERÚ, za jehož působení docházelo k nezákonnostem při vydávání licencí. Vývoj směřuje i ke zkoumání možného korupčního pozadí vydání některých licencí včetně možného majetkového propojení některých veřejných činitelů se solárním byznysem. V zkratovém vidění ohrožených je Alena Vitásková veřejný nepřítel č.1, kterého je třeba „zaříznout“. Nenapadá je, že „drzá holka“ nedělá nic mimořádného, co by dělat nemusela, takže její nástupce bude pokračovat v jejích šlépějích.

V každém případě atmosféra ve vládnoucích kruzích je pro Alenu Vitáskovou krajně nepříznivá. Nestrannost a nezávislost soudu při rozhodování o jejím osudu bude proto vystavena náročné zkoušce.

18 komentářů :

 1. Díky p. Jemelíkovi, že celou problematiku sleduje a publikuje, čímž zabraňuje tomu, aby byla pod energetickým svícnem největší tma...
  Zemana chválím, že pí. Vitáskovou podržel, zatím co p. ministr Chládek se na její adresu mohl pos..t.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bývalý ministr školství Chládek? Není to překlep? Ten stávající průmyslový se jmenuje Mládek. Nazdar

   Smazat
  2. Jo, jasně, Mládek (ke je Mládek, tam je Stárek,...jak jsem mohl zapomenout).

   Smazat
 2. "Nestrannost a nezávislost soudu při rozhodování o jejím osudu bude proto vystavena náročné zkoušce."
  Tak to se máme na co těšit!
  Nestrannost je k smíchu i u tak banálních případů, jako byl "tykadlový proces", "trenýrková anabáze" a pak stovky a možná tisíce "nestranných rozhodnutí v případě likvidace firem na základě podvržených návrhů soudců, advokátů, konkurentů atd.
  Volič-Vilč

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak se po 26 letech ukazuje, máte pravdu. A to včetně surovinové, a energetické základny mezi, kterou patři i voda. Následné vyvedení pojišťovnictví a zdravotnictví je nabíledni, protože privatizace prokázala mimořádnou neefektivitu vůči poplatníkovi a neadekvátní příjmy na vlastnické straně.

   Smazat
  2. doc. Švihlíková pro to má termín "dobývání renty". Platí to doslova a do písmene, protože třeba akcionáři našich "VAKů" jsou zahraniční důchodové fondy, např. Čevak tvoří důchody pro rakouské důchodce.

   Smazat
  3. Zestátnění, či znárodnění je veskrze spravedlivá věc, nejen co se týká strategických zdrojů. Vrátilo by majetek do rukou těch, kteří jej vytvořili.

   Smazat
  4. Nežijte v iluzi o všenápravě zestátněním. Jak Jste četl uvedený článek (a navíc i diskusi k němu), když z něho jasně vyplývá, jak jsou státní instituce zlobované? Zestátnění má význam jedině tehdy, když bude řízení státních firem a řídící kritéria nastavena ve prospěch státu, nezneužitelná intrikami politických kruhů. Jinak Vám milé státní podniky nějací vykukové vytunelují dřív, než se nadějete. Navíc byste mohl mít nějaké povědomí o předlistopadových poměrech, o nástrojích řízení, které měly hodně, ale hodně daleko k efektivitěa byly jedním z klíčových důvodů nespokojenosti a pádu režimu.
   Určitou pákou by mohlo být smíšené vlastnictví - stát plus pracovníci firmy. Aby pracovníci firmy (zaměstnanečtí akcionáři, družstevníci) suverénně dohlíželi manažerům pod prsty, aby je svobodně volili nebo schvalovali, aby spoluvytvářeli hodnotící kritéria jako rovný s rovným atd.
   Nic z toho není vymyšleno, natož promyšleno, ani se o tom nedebatuje, dokonce se o tom ani neuvažuje, jen se řekne zestátnit, znárodnit. Bez nového způsobu řízení státních firem je obrovské nebezpečí nejen chabé funkčnosti firmy, ale i opětovného zkompromitování státního vlastnictví. Na to apologeti soukromého vlastnictví čekají. Takže jestli zestátnit, znárodnit, řídit státem, kraji, obcemi - tak to musí být promyšlené skrz naskrz a domyšlené na x kroků dopředu.
   KR

   Smazat
  5. Počátkem 80.let si Egon Bondy v knize Neuspořádaná samomluva povšiml, že současní (tehdejší) vládnoucí mají takovou moc, že k dokonalosti jim chybí jen střelit hospodářství do zahraničí a peníze vyvést ze státu. Několik let po převratu napsal, že skutečnost překonala jeho obavy.
   Samozřejmě, že třeba Lubomír Štrougal by neprodal státní Poldi Kladno do frcu, ale v mocenském aparátu už čekali jiní...

   Smazat
 4. Lidé by si svou elektřinu měli vyrábět pro sebe sami, celoročně:
  http://www.jakbydlet.cz/clanek/541_tepla-voda-denne-zdarma-.aspx

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč, když Evropa ve spolupráci s Islámským státem dokáže zásobit každou evropskou domácnost tou nejlevnější energií pro vytápění i pro ohřev TUV ?

   Smazat
 5. Rád bych věřil na čisté úmysly paní Vitáskové, ale je tu jeden zádrhel Tím je Vesecká! To jméno mi jaksi nezapadá do "čistoty", nestrannosti a korektnosti v jednání, zvláště když se jedná o tzv."mocenský"vliv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak s tím můžu jen souhlasit. Ta baba je všecko jen ne poctivá.

   Smazat
  2. Ona ji ale přijala a jmenovala jako zástupce pro právní záležitosti, k čemuž IMHO Vesecká má jak vzdělání, tak i dostatečnou praxi. Připomínky, že nenaplňuje požadavky potřebné na funkci zástupce (náměstka), protože nemá vzdělání v odvětví energetiky je tedy irelevantní. Přesto, že to je blbost, tak Vitásková to akceptovala, sundala ji z funkce náměstka a ponechala ji jen (snad jako vedoucí, nebo ředitelka) vedení právního odboru. Podat na někoho trestní oznámení za personální věci, je vrchol debility a ještě větší je, že to vůbec nějaký "nestranný soud" vzal a nehodil státnímu zástupci na hlavu.

   Smazat
 6. a dovetok aj o tom na Slovensku - preniklo to aj sem - ale rýchlo to skončilo - práve pre mafiánske praktiky - lenže od Bruselu smrad vanie

  OdpovědětSmazat
 7. Třeba ji zavřou jako Jourovou a potom po nějakém politickém otřesu pustí a znašich daní bohatě odškodní a pošlou pro bohatou nadílku do Bruselu N A Z D A R !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 8. Jourová se dokonale asimilovala na bruselskou kvoknu to co kvoká to je pro české ucho hnus kvoká za brusel ne za čechy !!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.