Reklama

středa 11. listopadu 2015

Listopad a opadané iluze

Marek Řezanka
11.11.2015  Literární noviny
Sedmnáctý listopad je za dveřmi a nezbývá než se zeptat, jakou cestu jsme od roku 1989 urazili. Nebude to příjemná otázka, respektive, odpověď na ní nás moc nepovzbudí.


Prošli jsme si obdobím divoké privatizace, tvrdého asociálního individualismu a výchovy v tom směru, že žádné hodnoty kromě „postarání se o sebe“ neexistují. Viděli jsme, jak miliardy a stovky miliard mizejí v černých děrách. Jak různí Janouškové jsou odsouzeni až téměř zázrakem či nedopatřením a jak mnozí Rittigové se nám vysmívají do očí. Zato nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva jsou kárány a napomínány, aby si utahovaly opasky. Ti, kteří už nemají co utahovat, si nejspíš mohou hodit mašli.

O to více potom bije do očí drzost různých Kalousků, kteří rozesílají složenky, kolik každý z nás dluží. Již nám však nepošlou účet, o kolik více nás všechny sami zadlužili.

Z televizních obrazovek nás potom tito „experti“ jako Kalousek či Drábek poučují, jak by se věci měly dělat lépe. Jako by snad pan Drábek neměl nic společného s panem Šiškou či s rozvrácením sociálního systému. Je to podobné, jako bychom k hašení požáru zvali notorického pyromana – a s vážnou tváří se ho ptali na jeho „odbornou“ radu.

Často pak zapomínáme, v jakém žijeme systému. Že jeho hlavním motorem je maximalizace zisku co nejužších skupin. Že je tento systém neslučitelný s demokracií i humanitou – a že to se zákonitě někde projeví. Že tento systém má své zcela zřetelné limity.

Zapomínáme, kdo vlastní hlavní mainstreamová média. Možná jsme ani nezachytili, že ta u nás přešla ze zahraničních rukou do rukou domácích oligarchů.

Žijeme ve společnosti, kde se opět houfují všelijaké jednotné fronty – ať již se jedná o frontu mediální, uměleckou či akademickou.

Místo toho, abychom se učili poznávat, jsme učeni, jak máme myslet.

Když mluví sprostota

Například politoložka Magdaléna Leichtová se překonala, když na sociální síti zveřejnila svůj postoj, jenž ovšem není kritikou, ale ničím nepodloženou urážkou: „Pan prezident sám, zdá se, trpí debilitou, možná by měl být taky ve zvláštní třídě s „rovnocennou komunitou“ oddělen od zbytku společnosti.“

Na webu ztohoven.com je jako jeden z důvodů, proč tito lidé odcizili standartu a místo ní zavěsili trenky nad Hradem, uvedeno, že prezident republiky „vykazoval zdravotně postižené děti ze společného vzdělávání“.

Politoložka Leichtová ani zloději prezidentské standarty (po jejich akci byla zcizena a dosud nebyla nalezena) opomenuli to hlavní. Zamyslit se nad argumentem protistrany a věcně se k němu vyjádřit. Mohli polemizovat, kritizovat, uvádět argumenty, proč se domnívají, že názor hlavy státu není správný. Místo toho se snížili k nic neříkajícím nadávkám a urážkám.

Přitom nikoli prezident republiky, ale nová podoba zákona, která vystaví handicapované děti nebývalému stresu, zasluhuje podle mého ostrou kritiku.

Neschopnost argumentace považuji po více než 25 letech od listopadu 1989 za alarmující. Místo, aby se posilovala občanská práva a diskuse ve společnosti, podporovala se nová ideologie a nová klišé. Jedny „propagační kafemlejnky“ vystřídaly nové. Podobný trend lze vysledovat u „našich elit“.

Nevzdělaná společnost základem demokracie?

Mnohé o stavu každé společnosti napoví její úroveň školství. Podívejme se na generace našich středoškolských a vysokoškolských studentů. Valná část jich nezná ani základní historická data v nedávných dějinách naší země, natož, aby znala historické souvislosti a utvářela si na ně svůj názor.

Bezpočet mladých lidí podléhá mediální masáži, která se velmi neuctivě vyjadřuje na adresu jejich rodičů a prarodičů. To má být ta „stará neflexibilní generace, na kterou doplácíme a která je zodpovědná za vše špatné“. „Bábu“ je přece potřeba přemlouvat, aby náhodou nezvolila „špatný kurs“ pro tuto zemi.

Je až neuvěřitelné, kolik mladých lidí je schopno hlasovat proti svým zájmům – například v otázce školného. Aby byli „in“ u svých vrstevníků, podporují klidně něco, co je a jejich rodiče vzhledem k sociální situaci jejich rodin handicapuje a odsuzuje k nevzdělanosti. Školné je prostředek pro bohaté, jak si uzurpovat vzdělání jako výsadu pro sebe.

Navíc přestává platit argument, který se jako gramofonová deska objevuje u ODS, TOP09 či Svobodných, že vysokoškolské vzdělání lidem umožňuje život v blahobytu. Možná si ještě vybavíme sexistické spoty ve znamení 3B, jež cílily na mladé muže: Studujte a budete mít barák, bourák a blondýnu (pochopitelně vnadnou a peníze požadující).

Realita je ovšem taková, že pro řadu vysokoškoláků adekvátní uplatnění na trhu práce není. Někteří pak zastávají vzhledem ke své kvalifikaci podřadné profese, jiní jsou dokonce nezaměstnaní. Vysokoškolský titul již dávno ztratil svůj lesk – na některých vysokých školách pak dvojnásob.

Sedmnáctého listopadu přitom slavíme Mezinárodní den studentstva. Již proto bychom se měli ptát, zda v dnešní době opět nedochází k diskriminaci některých studentů pro jejich názor. Zda není nadřazována ideologie nad fakta a zda je možné, aby v prostředí, kde politologii učí významné tváře TOP09, pro něž je vše ruské „fuj“, mohl některý ze studentů přijít s objektivním pohledem, aniž by se setkal se zavržením (VíceZDE nebo ZDE)

Studenti jako takoví přestali být revoltující silou – a stali se oporou establishmentu – bez ohledu na svou sociální situaci či rozdílnost svých zájmů. Slyšíme je tehdy, když se pořádá hon na někoho pro jeho „nežádoucí“ politickou příslušnost (například hon na paní Baborovou). Nebo tehdy, když je potřeba ukázat rudou kartu prezidentovi republiky.

Neslyšíme je ovšem, pokud se jedná o ochranu práv sociálně slabých. Neslyšeli jsme je, když kulminovala hysterická protiruská propaganda - pomalu verbující mladé muže do války.

Společnost, kde se mladí nedokážou vzepřít systému, pokud tento vykazuje rysy kolapsu, není společností zdravou.

Na právo?

A už vůbec není zdravou, můžeme-li pociťovat, že není společností spravedlivou. Že právo funguje selektivně. Stačí vyjmenovat kauzy zametené pod koberec (ProMoPro, CASA, IZIP, nefunkční padáky, a mnohé další).

Důvěru v soudní systém neposílí ani výroky (je jenom náhoda, že zaznívají opět před výročím 17. listopadu?) v kauzách vrhání vajec na prezidenta republiky či odcizení prezidentské standarty. V prvním případě prý nešlo o nic trestného či nezákonného, ve druhém pak údajně není jasné (existujícímu videu navzdory), kdo na střeše Hradu spáchal škodu. Mnohé z nás může napadnout: To si z nás dělají srandu?

Současně v těchto výrocích můžeme spatřovat vzkaz: Blíží se sedmnáctého, tak klidně vrhejte, my vás neodsoudíme.

Návrat před Listopad?
Ještě se však chvíli zabývejme onou neschopností diskuse. Tady svůj velký díl odpovědnosti nesou mainstreamová média. Na jednu stranu chce někdo trestat lidi na sociálních sítích, budou-li šířit hoaxy, nepravdivá tvrzení – a budou pomocí nich rozeštvávat společnost a vést ji k nenávisti. Na straně druhé proběhla navzdory všem faktům, jež vyvracejí ruskou invazi v Ukrajině, mediální kampaň, která z Putina udělala „Putlera“ a z Ruska „hrozbu míru“. Je příznačné, že v situaci, kdy je zjevné, že na Ukrajině žádná ruská invaze neprobíhá a že Rusové bojují proti takzvanému Islámskému státu někde úplně jinde, média Ukrajině pozornost nevěnují. Přitom by bylo co komentovat. Občanská válka tam neskončila. Oligarchové se perou o moc. Politická pluralita v zemi neexistuje a k demokracii snad neměla Ukrajina nikdy dál, než dnes. Roste počet zbídačených lidí – nemluvě o uprchlících a těch, kteří na Ukrajině zůstali, ale živoří.

Přesto bude M. Zeman nazýván „prokremelským agentem“ a lidé jako Putna, Halík, Štětina či Šafr budou Rusko nekriticky odsuzovat. Někteří pak požadují Zemanovu demisi.

Dokonce budeme na školách žáky vzdělávat, jak je třeba se Rusa bát. O americké propagandě ovšem jistě nepadne ani slovíčko. Jakou jen dobu mi tento stav připomíná?

Vláda jediné pravdy?

Není snad příhodnější datum, než sedmnáctý listopad, abychom poukázali na selhání "elit" - mnohých novinářů, akademiků a pedagogů, umělců. Všichni tito jmenování vlastně ani tak neselhávají, jako představují systémovou oporu. Za připomenutí též stojí situace našich nezaměstnaných a nezaměstnatelných, seniorů, osob handicapovaných, rodin samoživitelek (samoživitelů) s dětmi, dětí, které nemají na oběd ve školní jídelně a dětí z Klokánků, které se prý vejdou kamkoli jinam.

Svoboda slova je pro nás závazná do chvíle, než má někdo jiný názor než pan Shapiro. Lidská práva hájíme pouze tam, kde to vyhovuje zájmům nadnárodních kruhů v USA. Demokracie je nám dobrá výhradně tehdy, když prosazujeme svou. "Vláda jediné pravdy" snad přitom není stavem, ke kterému jsme si přáli po roce 1989 směřovat.

Máme se nejlépe, tak jaképak copak…

Otázka sociální se v naší zemi v podstatě neřeší – a pokud se ozvou hlasy, že situace zde dobrá není, ozve se blahosklonný hlas některého politika, který nám oznámí, že se přece všichni máme skvěle a žijeme v „nejlepším možném systému“, tak co si stěžujeme.

Není Sedláček jako Sedláček

Je velice smutné, že si nepřipomínáme oběti Jana Opletala či Václava Sedláčka, zato prostor dostává Sedláček zcela jiný. Obecně lze říci, že se nás snaží zmámit pseudoalternativy, jež nám ale ve skutečnosti systémovou alternativu nenabízejí. Buď jsou programově zcela vyprázdněny (IvČRN) nebo je jejich program ještě více asociální než u TOP09 (a tu považuji za etalon asociálnosti). Asociálním programem se vyznačují například Svobodní. Žádný sociální program též nenajdeme u Národní demokracie.

Aspoň díky za odbory…

Za jedno z mála pozitiv na naší domácí scéně považuji v poslední době vzedmutí odborové scény, jejíž tváří se stal Josef Středula. Odbory nehrají zástupnou imigrantskou kartu, nesnaží se sbírat laciné body, ale soustředí se na témata sociální a na ochranu těch, které hájit mají. Jejich hlas byl důležitý například při jednání o dřívějším odchodu do důchodu v případě velmi namáhavě a riskantní práce horníků. Je též dobře, že hlas odborářů zazněl – a to zcela jasně – proti smlouvě TTIP.

Věřím, že tato aktivita se časem ještě posílí a že odbory přijdou na to, že je zapotřebí, aby nebyly rozdělené, ale aby se sjednotily a hájily práva všech zaměstnanců bez výjimky. 

Společnost humanitní je společností sociální

Jedině společnost hluboce sociální může být společností humánní a humanistickou. Pokud budeme společností roztříštěnou, individualistickou, asociální – svá práva neobhájíme, natož abychom si je byli schopni vybojovat zpět. Bez tohoto poznání si můžeme každý rok 17. listopadu pouze postěžovat, že jsme přišli o iluze. A že čím více oslavujeme demokracii, tím více se jí vzdalujeme.

38 komentářů :

 1. Ať se každý zaptá jakou ON za těch 26 let urazil cestu. Jak a čím ON přispěl k lepší společnosti, co udělal ON sám proto aby se on a jeho blízcí měli lépe.
  Před 26 lety spadli lidem okovy a každý měl naprostou svobodu splnit si všechny své sny, každý měl možnost ukázat co v něm je a co umí. Každý se mohl už bez požehnání soudruhů vzdělávat dle libosti, cestovat, podnikat, provozovat koníčky které ho naplňují atd.
  Mnoho lidí ale těchto možností vůbec nijak nevyužilo a pořád čekají, že někdo jiný za ně něco udělá, někdo jiný zařídí aby se jim vedlo lépe, aby byli spokojení. Tito lidé jsou potom frustrováni, ale místo toho aby se konečně probrali tak obviňují ze svých neúspěchů a nenaplnění své okolí, společnost...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou slinty jak přes kopírák z Mladé fronty, nehul tolik ty trumpeto.

   Smazat
  2. Máte naprostou pravdu! Vždyť běžným Čechům stačí k životu pivo, bůček, fotbal a v televizi Esmeralda. Podle toho to také tak dopadlo. Nedokážeme se bránit, rvát se za lepší život, když ne pro sebe, tak pro další generace. Je nám to všem šuma fuk. Vždyť jsem to viděl v práci. Každý se za rohem mlátil v prsa a když měl něco říct, tak sklopil uši a šel zařezávat. A takhle to s námi dopadne v nedaleké době. Pár jedinců se najde, co se vzepřou, ty vlna smete a budeme opět pod něčí knutou, mlčky a odevzdaně trpět.

   Smazat
  3. Připojuju se. Slinty jak od Goeblse. Oženil jsem se, založil rodinu, společně jsme si dobře vychovali děti, pořád jsem byl zaměstnán jako dělňas, tudíž jsem řádně státu odváděl daně. Moje koníčky nezávisí na penězích, chodit po lesích, na to nepotřebuju závratný příjem.Ale moje přesvědčení o prohnilosti tohoto systému je neotřesitelné- zkuste si jen změnit zubaře, když s tím svým nejste spokojení, zkuste udělat něco když vaše dítě nesedne do oka učiteli, jen se zkuste ozvat- muka tantalova pro to dítě.Spravedlivá mzda? a pracovní podmínky? Nenechte se vysmát-jako jeden z mála na průmě dosáhnu, nebo aspoň se mu blížím. druhou práci?Ani náhodou nechci chcípnout někde na cestě mezi dvěma zaměstnáníma, a pro mně je podstatná spokojená rodina, že fungují vztahy, jsem ale silně přesvědčen že tady dělňasy odírají, naše továrny možná nejsou nejmodernější, ale zkuste po někom ze západu, aby udělal to kvantum práce co dnešní lidé u nás ve fabrikách.U nás je ta produktivita dohnána za hranu myslitelnosti- a proto tvrdím, že jsme silně podhodnoceni a systém odměňování JE nespravedlivý- co vy na to?

   Smazat
  4. ON začal navrhovat,aby polit.třida dala do prvního článku ÚSTAVY tam vyrabované slovo SOCIÁLNÍ STÁT,avšak nikdo z politiků,zvolených vadnými zákony ho nevyslyši.Není divu,že nyni už začinají i tady vznikat návrhy,jak tu kurvokracii,lidový název našich prý zastupitelů poslat na rozptylovou loučku.Ono kdo proboha zvolil ty,kteři chtějí v TOP straně bojovat za jejich svobodu ATOMOVÝMI PUMAMI ,nebo toho PRASEČIHO CHLUPA,který změnil od komunistů k fašistům,či pana ANO,BUDE LIP,který odmítá presidentovi doporučit,aby zločince z ČNB,kteři nám snižují platy a vykrádají úspory,poslal na prcak a tak je zachránil před soudem,který by se jich mohl brzy optat kde v zákonech je uzákoněna jejich DESETIPROCENTNÍ nebo jaká jiná inflace. ATD.

   Smazat
  5. 11:31 - Drzé čelo a poplužní dvůr. Kdyby každý přispěl k lepší společnosti jako ty, je celá společnost ze zlata a každý si žije bez těch okovů, co ti vlezly tolik moc na mozek a do nevymáchané tlamy, jak ve splněném snu. Ty musíš být vzorným absolventem VUMLu, s takovými nehoráznými kydy. Mluvíš přesně tak, jako mluvil kůl v plotě - soudruh Jakeš. Předčíš Gazdíka. Není ti stydno? Ty jsi tak pitomý, že papouškuješ přesně ty samé budovatelské fráze, kterými nás krmili ti nejkovanější soudruzi v minulém režimu. Mnohokrát jsem si říkal, kde se berou tací kreténi, že se nestydí krmit nás takovými hovadinami. A tak jsme jim ty hovadiny odzvonili svazky klíčů, abychom se dočkali rozkradení republiky, nezaměstnanosti, vzniku a rozkvětu bezdomovectví, značného zadlužení republiky a kopírování stylu propagandy s obrovským nárůstem lhaní a podvodů. A nemlich stejných budovatelských stupidních hovadin, jaké zde beze studu píše novodobý uvědomělý Pavka Korčagin.

   Smazat
  6. 14:22

   Vy jste tedy vřískající, deprasivní frustrát. Nezávidím těm nešťastníkům kteří jsou nuceni setrvávat ve vaší blízkosti. To musí být na mašli.

   Smazat
  7. Lepší frustrát - než být úplný debil jakým jsi ty. Nemyslel jsi tupče náhodou depresivní místo deprasivní? Tvé slinty s chybami o přílišné pohodě nevypovídají. Nebo jsi tolik rozhozen jako ti nešťastníci co jsou nuceni setrvávat v mé blízkosti? Hlavně moc nepřemýšlej tolik o té mašli, o které tak rád píšeš, zřejmě protože k ní máš blízký vztah.

   Smazat
 2. Individuální úspěchy jsou jen díky fungující společnosti jako celku. Kdo se výrazněji prosadil byl spíše spekulant, nebo někdo, kdo zneužil výsadního postavení. Žádní extra géniové co obohatili společnost u nás moc nejsou a uměle výtvářené "celebrity" to jen zvýrazňují. Výhledy s takto nastavenými parametry mohou být spíše negativní se zhoršujícím se prostředím blížícím se své limitě.

  OdpovědětSmazat
 3. Smutná, výstižná bilance. Věřím ale, že 40let tak pokřivený systém nevydrží.
  ON 11:31 by se zde mohl pochlubit "jakou ON za těch 26 let urazil cestu", ale byla by to zase jen lež, na jakou jsme zvyklí z mainstreamu, takže pohádky si může nechat pro slabomyslné, jemu podobné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já jsem nepsal nic o tom, že by se měl někdo něčím chlubit. Psal jsem ať si každý SÁM pro SEBE po pravdě odpoví.

   Já se nemám potřebu ničím chlubit. Nejsem miliardář ani nejsem nositelem Nobelovy ceny. Na rozdíl od vás ale aspoň nemám neustále potřebu stále dokola skřehotat jak je všechno a celá společnost celých 26 let na hovno, všechno stojí za prd, kam jsme to dopracovali apod. Když mám problém, nevymlouvám se na tamto a tamtoho a prostě ho řeším.
   Naopak, jsem vcelku spokojen. Až vy se dopracujete k tomuto stavu tak můžete jásat jak jste zmoudřel.

   Smazat
  2. 12:43 Ne, opravdu jste nepsal, že by se měl někdo něčím chlubit. Psal jste "Ať se každý zaptá jakou ON...". Tak se tedy nechlubte, ale "zaptejte" - sám sebe. Nikdo, "neskřehotá", "nevymlouvá se". Článek jen popisuje smutná fakta. Psal jste, že "Před 26 lety spadli lidem okovy...". Není to pravda, máme daleko pevnější eurookovy, vytunelováno, prodáno, rozkradeno...ale s vámi nemá smysl diskutovat, nezmoudříte nikdy.

   Smazat
  3. 13:03

   Napište KONKRÉTNĚ kdo, co a jak vám brání v rozletu, a aplikování vašich geniálních myšlenek, podnikatelských nápadů, zručnosti, vašeho umu.
   Brečíte a vymlouváte se jak 5 leté děcko. Styďte se.

   Smazat
  4. Tihle komunisti budou jen bolstne kvicet a stezovat si na to, ze se nemaji tak tak dobre jako vetsina lidi. Ale delat nepujde ani jeden.
   Poivejte na Dvoraka, to je uplny loser.

   Smazat
  5. 14:30 - A TY JSI ÚPLNÉ HOVNO !

   Smazat
  6. Chujmer s IQ plnýho lejnosrku se opět projevil!!!!!Ty tvoje výroky by měl někdo tesat do kamene pro budoucí generace.....nikdy soudnej těm tvejm píčovinám v budoucnu neuvěří!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  7. Dělat advokáta systému, který jen odírá lidi, vyvádí peníze do zahraničí, generuje dluh, ve kterém několik vychcaných vykuků, si podnikání spletlo s přisátím na veřejné rozpočtu s pomocí mafie vzájemně se uplácejících kamarádíčků, to musí být extra silný žaludek. Jeho slepota je ale asi jen předstíraná - on je to propagátor individualismu na úkor ostatních a to za každou cenu - lékaři tomu říkají sociopat. Nedivil bych se, kdyby například neplatil alimenty.Bude to v osobním životě asi dost velká svině. Smrdí tu často a vede stále stejné plky. Argumentačně prázdný, jen ideologie. Marek

   Smazat
  8. "Drahý" Marku,
   já jsem jen slušně všem diskutérům i autorovi navrhl, aby se každý sám sebe zeptal co konkrétně on udělal a jak přispěl k blahu svému, své rodiny a potažmo celé naší země.
   A zřejmě proto, že každý z vás ví, že odpověď na tuto otázku pro vás vyznívá neslavně, tak na mě duševní mrzáci vašeho kalibtu lijí vagony svých hoven. Hnusíte se mi, takhle nějak si představují "lůzu".

   Smazat
  9. 13:21, 14:30, 15:44 - článek pojmenovává nešvary současného stavu, ke kterému jsme se dopracovali za 26let. Jsou to fakta. Podle vás je vše v naprostém pořádku, takhle jste si to představovali, čím větší chlívek a smrádeček, tím lépe? Nebo to taky podle vás v pořádku není, ale může za to většina, a vy, v menšině, mimořádně schopných (všeho?) a pracovitých doplácíte na tu většinu, kterým přisuzujete ty nejhorší vlastnosti? Myslíte si, že ta většina pracujících, zhruba dvě třetiny, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu a často, aby zaplatila běžné výdaje, má ještě další zaměstnání, by souhlasila s tím, jak ji titulujete, jak ji obviňujete z neschopnosti, z toho chlívku, který tu vznikl atd.? Je to sakra nemorální a je to ukázka toho, kam jsme i s tou morálkou dospěli. Jo, a pan Marek má pravdu, nepoužiji nechutností, kterými jste se ho snažil ponížit, ale zasloužíte si jen neúctu. Morálce zdar.

   Smazat
 4. ON 12:43
  " V peněžní kultuře je podmínkou úspěchu mravní nevázanost, necitlivost, nepoctivost a bezohlednost k cizímu životu."
  Thorstein Veblen

  Stačí? Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Úspěchem" není mít moře prachů, ale být spokojený. Pokud je pro vás podmínkou ke spokojenosti vlastnictví zámků, jachet a letadel, tak to o vás říká víc než byste chtěl a lichotivé to zrovna není.

   Smazat
  2. Jasné. Ovšem být spokojený v moři lží, pokrytectví, tunelů a bezpráví, s migrantama za krkem a s hrozbou atomové války za svobodu, před sebou s bezdomovci a s křivdami dějícími se jak na běžícím pásu, to vyžaduje hodně silný žaludek a zaprděného sobectví. Vskutku je čím se honosit. Není nad osobní spokojenost jepice - teď, hned, zítra ať se naše konvertované děti třeba poserou.

   Smazat
 5. Je mě nesmírně líto, ale chtě nechtě musím s A12:43 (který je asi totožný s A 11:31) souhlasit. Prostě proto, že tato dnešní pokřivená republika, ve které žijeme a jejíž politiku soustavně kritizujeme, je přece naše republika, naše vlády, naše státní orgány a naší státní politikou. Exituje a funguje zde přece proto, že jsme to chtěli, volili tyto pazdráty a dělámě to stále. Není možné si stále pouze stěžovat. Klacky do rukou a mlátit. Volit jiné - velice odlišné partaje. Co třeba KSČM. Kecy, že to nepomůže, že se to může zvrtnouut, že komunisté nejsou alternativou, jsou pouze akademické bláboly poseroutků, nebo zakamuflovaných kývačů se současnou politikou. Pokusničení s tkzv. "novými košťaty - novými partajemi", účelově vznikajícími před volbami, nebo volbou starých psů je pitomost. Zdravý risk je volit komunisty. A uvidíte - vyplatí se. Když ne jinak, znejistí a vytočí to staré politické psy. Budou nervozní, budou ňafat, ale budou se muset snažit, pokud nechtějí o svoje tučné sousto přijít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podívejte se na dnešní komunisty. To jsou bábovky, kteřé se už dávno o nic nervou. Dolejš - čistý eurohujer, Marta Semelová - čistá stalinistka - no co to je za program, co to je za stranu, která má takhle rozdílné lídry s rozdílnými programy? Já osobně zatím nemám koho volit. Pavel P.

   Smazat
 6. Gustíku ne!Tady nám vtloukali jak to tu nebylo špatné, zaujatá média, byty v králíkárnách, okupování(zajímavé že jen SSSR, i když to zjevně není pravda)- dnes? Vždyť je to úplně stejné, horší akorát naopak! Kde máte diskutéry z obou stran, alespoň v ČT, Moravec, který neustále skákal do řeči levicovým politikům, Silně se tu zakořenil individualismus a sobectví, rozprodala se republika, nepatří nám doly, lesy, pole, voda, KDE JSME?Proboha, lže se nám, že komanči znárodňovali, ale s pozemkovou reformou se začalo už za první republiky, neustále nás obelhávají, to je jako dobře?Vždyť toto je válka- nevybojovala ji pěchota a tanky ale banky a a nadnárodní koncerny, podrobili nás, odrali nás. Zkuste si založit stranu vyhrát volby a znárodnit doly banky...co myslíte, že by se stalo?Arbitráže a v konečném důsledku by si řekli vlastníci bank, nu což, tak jim vezmeme to co mají na účtech, a je to- máme to kryté zlatem? NEe, teď mne napadlo, proč jsou tak populární reklamy na půjčky, nu jasan, pokud dlužím a mám majetek, ručím něčím hmatatelným, co mi můžou vzít a zpeněžit že jo, lehké- kdepak, tato doba je absolutně asociální, a jakkoliv tu může být slovo komunista zprofanované, stejně jako socialismus, tak podstata těch slov by měla být pochopena správně, je to o tom, abychom se jako celek měli dobře.A já klidně vyměním bezplatné zdravotnictví, za možnost lítat na dovču do tramtárie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jen poupravím svůj příspěvek, vzdám se možnosti dovolených v exotických destinacích a za to budu mít třeba bezpl. zdravotnictví- napsal jsem to výše zmatečně, omlouvám se.

   Smazat
  2. ON NAVRHNE MINISTRU VÁLKY PANA ANO,BUDE LÍP

   aby toho spokojeného pána poslal i s manželkou a potomstvem bojovat na UKRAJINU společně s fašisty za suroviny prý patřicí NWO-USA,jak to má ten ANO oligarcha,kterému ministerstvo války patři v plánu.No a tam může narazit na pancečové pěsti námořní pěchoty toho našeho prima cara PUTINA a pohnojit tu zem zabranou NWO nenažranými boháči,kteři nikdy nepřestanou zvažovat jak vyrobit z kostí něho a jeho rodiny suroviny pro mydlo,aby byl aspon profit,když je takový neškodný a jim přitulný.

   Smazat
 7. Česko je takové malé páté kolo u vozu, které musí finančně podpírat celosvětovou finanční pyramidu (někteří ekonomové tomu říkají Ponziho schéma nebo letadlo), která slouží k žití (a dnes už i k samotnému přežití) Říše dobra. Dokud se tato pyramida nezřítí, bedeme muset pod dohledem místních vyvolených loutek pokračovat v zadlužování celé země, a tím i k bezvýchodnému zotročení obyvatel (nejlépe se ovládají zadlužení otroci). Pokud by si snad zaměstnanci chtěli vyskakovat, tak jsou jim právě ve velkém dováženi stávkokazové, kteří dále stlačí cenu práce. Stávající systém lze prý ještě pár let udržet při životě, ale bude to chtít ještě více pracujících otroků.

  OdpovědětSmazat
 8. Stačí srovnat pokrok v ČR od r.1963 do r.1989 a roky 1990 až 2015. I přes různé neférové podmínky ze strany kapit.států byl vývoj jednoznačně pro všechny občany výrazně perspektivnější. Těch pár vždy nenažraných jedinců se najde v každé společnosti. Změna je možná. Bez ohledu na současný stav KSČM je volit. Tato demonstrace nespokojenosti je jediné, co zasáhne i média. To, že toho ještě dlouho nebudeme schopni je vidět všude kolem. Dokud mají lidé o co přijít, i když už nebudou mít žádnou perspektivu, budou se toho držet. Koneckonců vždyť ani na těchto stránkách si nikdo neví rady s placeným provokatérem........

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:57 - Tak si tedy představme stav po vítězství KSČM ve volbách. Domýšlíte ty konce? Nevíte co se stane se zemí, kde občané zvolí nevhodné kandidáty? Viz lajdácky odvedený pokus svést na Asáda útok plynovými bombami proti obyvatelům a důsledky, přestože bylo dokázáno, že státní vojska to provést nemohla. Mimochodem současný stav levicových stran je tristní, včetně KSČM. A tenhle režim si nenechá diktovat od nějakých voličů absolutně nic. Když se mezi sebou hádají, tak je to v pořádku. Jenom nesmějí být sjednoceni, to by poznali zač je toho loket.

   Smazat
 9. za komunistu jsme mohli jet k mori jen do Jugoslavie ted Cesi jezdi az do Chorvatska ...)))) je jedno kdo byl u moci ale VY lidi jste byli vic lidi ted se jen hadate mezi sebou kdo ma vic kdo je lepsi a kdo ma pravdu..driv bylo 15 milionu MY ted 10milionu JA....myslite si ze prezijeme jako narod ...?

  OdpovědětSmazat
 10. 16:00 - za kapitalistů toho za průměrnou českou mzdu moc nenacestujete, a 2/3 pracujících jsou pod ní. Ostatně, kam vyjet? Střední východ, nebo severní afrika - to jsou ty země, z kterých k nám proudí utečenci před válkou (a za lepším životem). Kdysi koloval vtip o tom, že není rozdíl mezi českým a americkým důchodcem - oba si mohou dovolit cestu do Prahy. Jaký je asi rozdíl mezi českým důchodcem a utečencem...Kdo tohle chtěl!

  OdpovědětSmazat
 11. Jen pár slov k tématu článku. Počkejte tu smršť pomluv po "výročí" na presidenta republiky. Ať udělá cokoliv, VŠE bude špatně a to co si "dovolil" nemá v našich dějinách obdoby, atd, atd. Nemusím být študovaný, ani prognostik, abych zhodnotil situaci, která za několik dní nastane. Už teď se mi z některých lidí dělá zle!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak 19:41 Banda sluníčkářů pod taktovkou Čapíra už je připravena si zopakovat svoje výkony z loňského výročí 17 listopadu . Vloni jim to všechno prošlo tak letos ještě přitvrdí . Urážet prezidenta přece není trestné podle Českých zákonů . Bylo by to trestné jen tehdy kdyby na tribuně místo Zemana podřimoval hajnej Šláfenberk Kchárl Nepomuk .

   Smazat
  2. Nic co by nás mohlo nějak překvapit neřku-li zaskočit. Nadměrná trapnost nanejvýš.

   Smazat
 12. Ten článek docela věrně analyzuje stav společnosti po 26 letech budování "rozvinutého kapitalismu". Není to veselé čtení. Ale položme si otázku. Mohou za ten stav opravdu jen ti zkorumpovaní a zlobovaní politici? Ne, v prvé řadě za to můžeme MY! My jsme (tedy já osobně ne) byli zvonit klíčí na Václaváku (a dalších náměstích). MY u každých voleb dávámé svůj hlas těm "zkorumpovaným a zlobovaným" politikům. Bez nás by to nemohli dělat. Já jsem vložím pro ukázku jeden můj oblíbený vtip, jenž je bohužel pravdivý:

  Přijel Brežněv a Husák svolal na Staroměstské náměstí manifestaci pracujících aby ukázal, jak už má zemi pod kontrolou. Od příštího měsíce se zdvojnásobují ceny, vyhlásil. Ať žije KSČ, začal skandovat dav a Brežněv uznale pokýval hlavou. Platy se snižují na polovinu, vyhlásil dál. Ať žije soudruh Husák, skandoval dav a Brežněv údivem zakroutil hlavou. A polibte nám všichni prdel, zakončil Husák projev. Skandování utichlo, v davu to začalo šumět. Teď jsi to přehnal, povídá mu Brežněv. Vzápětí se k nim prodral jeden z organizátorů. Soudruhu, lidé potřebují vědět, jestli se mají řadit do dvoustupů či trojstupů.

  K oblíbeným diskusím, zda bylo hůře dříve či dnes budiž připomenuto, že za minulého režimu to byl jen vtip.

  Když režim skončil, byla země bez dluhů a disponovala majetkem kolem 15 bilionů korun v dnešních cenách, neboli kolem 1 milionu korun na každého občana. Z jeho výnosů mu hradila školy, zdravotní péči i důchod.

  Stát je nejhorší hospodář, vyhlásil Klaus. Ať žije privatizace, skandoval dav. Není špinavých peněz, vyhlásil Klaus. Sem s nimi, skandoval dav. Bohatství zlodějů bude prokapávat ke každému, pokračoval Klaus. Ať žije Kožený, skandoval dav. Vytvoříme kapitálově silnou vrstvu obyvatel, vyhlásil Klaus a dav se začal řadit do čtyřstupů na kupónové knížky.

  Už nic nezbylo, jsme v dluzích, potřebujem další peníze, vyhlásil po dvaceti letech Kalousek a rozeslal občanům složenky. Ať žije rozpočtová zodpovědnost, skandovali a šli ho zvolit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, Nobody, ten příspěvek je k zamyšlení.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.