Reklama

pátek 13. listopadu 2015

Nesvatá aliance, užiteční idioti a džihád

Ivan David
13. 11. 2015
Při hledání kořenů problému příchodu muslimských imigrantů nelze přehlédnout slabost evropské společnosti reprezentované slabými vládami. Evropští představitelé mluví o evropských hodnotách, z nichž mnohé jsou příčinou evropských nehodnot a rozkladu evropské společnosti. Pachatelem je nesvatá aliance „kulturního marxismu“, který se od marxismu liší asi jako kazajka od svěrací kazajky a neoliberalismu, který Evropě prospívá podobně jako zhoubný nádor oslabenému organismu.


Příchod zanedbatelného počtu muslimských imigrantů do Čech přinesl veliký užitek tím, že pomohl demaskovat neschopnost vlád a ukázal, že se dosud nepodařilo vymýtit zbytky zájmu o zebezáchovnou soudržnost společnosti.

Nesvatá aliance

„Kulturní marxismus“ od padesátých let stále více ovládal západoevropské „humanitní“ akademické prostředí. K jeho základním tezím patří svoboda individua, kterou vidí v protikladu k utlačovatelské společnosti a zejména k jejím organizovaným silám. Dovozuje se, že jedinec nesmí být usměrňován, společnost má k němu povinnosti, on ke společnosti nikoli, atd, atd. Dospívá tak z jiných pozic k podobnému závěru jako neoliberalismus prosazující „štíhlý“ (rozuměj slabý) stát. Někdejší britská premiérka Margarita Thatcher dokonce tvrdila, že společnost neexistuje, jen jednotlivci. Neoliberalismus odmítá sociální stát včetně podpory rodin s dětmi, atd. Marxismus dělil lidi podle jejich vztahu k výrobním prostředkům a tím podle jejich sociálního postavení. S odpovědností jednotlive ke společnosti a naopak rozhodně počítal. "Akademici" se cítí být nad lidem a sociální postavení je nezajímá, proto mohou klidně volit Karla.

Horečná diskuse o „migrační krizi“ ukázala nesvatou alianci v další oblasti jejího rozkladného působení na společnost. Tak nás nemůže překvapit, že příchod muslimských imigrantů vítá „proevropská“ TOP09 v čele s Karlem Schwarzenbergem na jedné straně a kavárenská levice na straně druhé. Rozdíl je jen v tom, že TOP09 slouží horním deseti tisícům uvědoměle, zatímco kavárenská levice ovládaná „neomarxistickou“ ideologií slouží téže cílové skupině v roli užitečných idiotů. Obě uskupení bok po boku usilují o oslabení národní identity a státu, přičemž neoliberálové směřují k vítězství majitelů nadnárodních korporací nad národními státy a jejich občany, zatímco „kulturní marxisté“ se domnívají, že uskutečňují vznešené ideály.ČSSD má své "kulturní marxisty", své snaživé úředníky i odbojné poslance a rozhodně se neshodne. ODS v čele s politologem je bezradná, KSČM má pochybnosti a ostatní jsou špatně viditelní. Vyberte si!

Naopak silný společný zájem o zachování národní komunity a kultury k sobě přitahuje část „konzervativní“ pravice a levici, která nezapomněla na nutnost zachování společenské soudržnosti včetně autority státu, který nesmí panáčkovat ani před zájmy oligarchů, ani před zhoubnými levičáckými extrémně individualistickými „právy“ bez odpovědnosti.

Ne islám, ale džihád a šaria

Heslo „ne islámu!“, nevystihuje podstatu problému. To, před čím je nutné se důsledně zaštítit není islám, ale džihád, tedy povinnost každého muslima šířit islám a nutně potlačovat jakoukoli jinou víru, včetně víry, že bůh není. A za džihádem samozřejmě přijde středověké právo šaría. Bojovníci za práva muslimských přistěhovalců jsou tak daleko mimo realitu, že odmítají vidět, že jejich oponentům nejde o potlačení práva na svobodu vyznání, ale naopak o uchování tohoto práva (včetně třeba nenáboženské víry ve spravedlivou společnost). Tolerance k netoleranci je sebevražedná. Jistě ne každý muslim je při naplňování povinnosti džihádu připraven jiným utínat hlavy. Všichni nejsou zlí. Tak jako ne všichni sudetští Němci chtěli vraždit Čechy, to jen někteří, ale 90% hlasovalo pro společné ideje. I velmi umírnění muslimové jsou jistě připraveni přijmout výhody všeobecného prosazení islámu v Evropě.

Nejsem zaujatý, ostatně i můj děda byl muslim. Za Rakouska-Uherska bylo náboženství povinné, ale současně byla svoboda vyznání. A tak praděda bezvěrec přihlásil svého syna k muslimskému náboženství. Tenkrát na Ústecku žádná mešita nebyla. Džihád může vést k tomu, že také díky bojovníkům za práva muslimských utečenců už žádná svoboda vyznání nebude, mešity budou.

Někteří lidé jsou velmi přizpůsobiví a tak může vzniknout národ „Čeští muslimové“ podobně jako „národ“ Bosenských muslimů. A ti nepřizpůsobiví budou vyhubeni - v důsledku boje za lidská práva.

61 komentářů :

 1. Někdejší britská premiérka Margarita Thatcher dokonce tvrdila, že společnost neexistuje, jen jednotlivci.

  Tohle je jádro pudla a je to asi tak moudré jako říkat, že neexistuje třešeň, jenom třešně.

  Co se týče Islámu, tak ten stojí celý na tekutém písku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. AMERIKA SE SNAŽI VNUTIT SVĚTU,ŽE SVOBODA JE ABSENCE AUTORITY STÁTU.

   to ovšem znamená ve výsledku výrobu chaosu s cílem zničit národní státy,vlády,deformování zákonů tak,aby havarovaný stát byl poslušnou loutkou,jejíž obyvatelé budou tleskat svému vydírání a dovolí svoje vyrabování do posledního krejcaru ve prospěch korporací a bank.

   Smazat
  2. Ano, přesně tak.

   Smazat
  3. marxisté zase jako podstatné dělení lidí viděli příslušnost ke "třídě" ne k národu - takže mezinárodní buržoazie, mezinárodní proletariát atd. Nejen bolševici tak hlásali "proletářský internacionalismus". I neomarxisté v USA, EU a kdekoliv jinde imigranty stále vítají, Pokud jde o Thatcherovou, tak právě ta byla hlavní obhájkyní práv států/národů proti Bruseli, stejně jako V. Klaus, který se k Thatcherové tak hlísí..

   Smazat
  4. Marxisté používali zjednodušenou terminologii, aby ji pochopil každý. Proletariát-Buržoazie-Imperialismus-Mír-Socialismus-Jednota-Soudržnost atp.

   Smazat
  5. 6,15 "Marxisté jako podstatné dělení lidí viděli příslušnost ke "třídě" ne k národu" ale přesto za vlády komunistů zůstala zachzována Československá republika, ctily se národní a hostorické tradice, dni národního vzmachu a obrození a stát byl lidu - ne nadnárodních korporací a v držbě lichvářů (dluh, odkupy za symbolickou cenu atd.).

   Smazat
  6. OSV POZORUJE V ČLÁNKU-VZNIKÁ POMALU HzNR

   tedy NOVÁ SÍLA,potřebná k uskutečnění NOVÉ REPUBLIKY NOVOU POLITIKOU.ČSSD,která nám lže už ve svém názvu,že je sociální. Odmítá to stejně jako všechny ostatní strany tzv.zastupitelů z polit.třidy zařadit do svého programu,aby se v prvním článku naši už tak zubožené ÚSTAVY neobjevilo jedno slovo SOCIÁLNÍ STÁT.Dobře ví,že to mají sousedi v jejich ZZ,což spolu s navazujícími zákony ve výsledku způsobilo vznik homogenního a solidárního státu.To je trnem v oku teroristům NWO-USA,kteří posílaji svou IS,aby byl zničeny zbytky sociálního státu i u nás.

   Proto HzNR,která chce poradit VŠEM POLIT.STRANÁM JAK ZVÍTĚZIT VE VOLBÁCH doporučuje,aby si ty strany to jediné slovo zařadily do svých Programů,jinak je volit nemusime.

   Ono nepomůže demolovat naši ÚSTAVU vyřazením toho známého paragrafu SLOVO LIDU SLOVO BOŽI.Co by tomu řekl náš bratr ŽIŽKA.Že by jim ten nebožtík zase zazpíval starosvětský hit NEPŘÁTEL SE NELEKEJTE A NA MNOŽSTVÍ NEHLEDTE v nové modernějši podobě?

   Smazat
 2. V ČT se už objevují protesty proti shromáždění Na Albertově. Dá se očekávat nějaká protiakce, proto připomínám trestní zákon:

  § 202 Výtržnictví
  (1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem RUŠÍ přípravu nebo PRŮBĚH ORGANIZOVANÉHO sportovního utkání, SHROMÁŽDĚNÍ nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako ČLEN ORGANIZOVANÉ SKUPINY.

  Doporučuji všem, kdo se shromáždění zúčastní, zapamatovat si tento paragraf a pokud se někdo pokusí shromáždění rušit, okamžitě požadovat zákrok policie a zadržení pachatelů. Je s podivem, že před rokem byl tento zákon naprosto ignorován.

  Někteří zde diskutující by si měli přečíst také § 196 až § 198a a být ve svých vyjádřeních opatrnější. Celou hlavu 5 najdete tady: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/cast2h5.aspx

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celý Korán je jedno velké podněcování k omezování práv a svobod.

   Smazat
  2. 2:07 To jste "probudil" až teď ? Když vše tak ovládáte proč jste necitoval uvedené zákony senátorce Prahy 2 paní Černochové a příslušnému soudu, kteří přece tvrdí, "že házení vajec na prezidenta republiky a prezidenty jiných stát není trestným činem ani přestupkem" ?! Prozraďte nám alespoň laskavě, kdy uvedené zákony platí a kdy ne ! Když se to "Vám" hodí ?!

   Smazat
  3. 8:53 Jste si jistý, že jste správně pochopil smysl toho příspěvku? Jak rozumíte větě: "Je s podivem, že před rokem byl tento zákon naprosto ignorován."? Máte-li problém s chápáním psaného textu, doporučuji držet se staré moudrosti "Mluviti stříbro, mlčeti zlato".

   Smazat
 3. JE TEDY NA ČASE ZAČIT TVOŘIT NOVOU SÍLU

  a to NOVOU POLITIKOU,přičemž je třeba pranýřovat a odhalovat politiku starou, včetně těch,kteři nebudou váhat dále způsobovat ničení sociálních hodnot,jen,aby mohli po zvolení desertovat na pozice PENÍZE JSOU AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ,což nepochybně jednoho dne povede k tomu,že naše kosti budou v důsledku bezohledného honu za profitem ZA KAŽDOU CENU,zpracovány jimi na mýdlo v už připravované myšlence koncentračních táborů pod krycím názvem FEMA,které maji být budovány všude tam,kde jsou tzv.americké základny,což je vždy podepisováno vládani ve smlouvách o jejich zřizování.

  A TA BUKUREŠT,KDE SE PODEPISOVALA NOVÁ OKUPACE TOMU NASVĚDČUJE..

  OdpovědětSmazat
 4. ne nadarmo jsou marxisté na Západě tak vstřícní k multikulti a imigrantům. Znají marxismus a proletářský internacionalismus lépe nežli autor - "Proletáři všech zemí, spojte se !" . Tvrdit, že tohle nemá nic společného s marxismem, je podobné jako když pseudomohamedáni tvrdí, že vraždění nevěřících nemá nic společného s islámem..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte v logice malý problém - proletariát (podle marxismu - viz Komunistický Manifest ) to je námezdná pracující vrstva závislá na BURŽOASII. Většina migrantů ovšem přichází rovnou ze středověku a (nadnárodní) buržoasie kapitalistických zemí do jejich zemí právě vstrčila své nenechavé prstíčky (predátory, páté uplacené kolony, bombardéry, nájemní žoldáci...) Jak zotročování, tak války i uměle vyvolaná migrace jsou důsledky působení ( kapitalistů).

   Smazat
 5. Totalita vyhraje jen v jednom případě když lidi zůstanou sedět doma na prdeli a začnou remcat jak nemá smysl chodit na demonstrace a podpisovat petice,protože se tím nic nezmění.Hrdí Poláci,Němci chodí pravidelně do ulic a tady se už lidi klepou do předu že by se o státní svátek mohlo něco stát,tak radši nepůjdem.Ve skutečnosti je to záminka jak doma čučet na Novu a cpát se kontaminovaným jídlem z LIDLu.Udatní českové si neuvědomují že tím připravují otroctví pro své děti-islámismus,TTIP ,připravované zrušení peněz,válka s Ruskem která je jen otázkou času,a nemyslete si že NATO do toho nepůjde když má horší zbraně,NATU nikdy nešlo o to zvítězit ale rozmlátit.V případě s ruskem půjde ho oslabit a nechat vystřílet vzpurné Slováky, Maďary a Čechy.Tak se v klidu doma napapejte,popovídejte si u Novy o tom jací ty lidé jsou pitomci ldyž jdou o svátek do ulic přesto že se na beton něco semele!? Ale jen si uvědomte že kdo se vzdá svobody ve prospěch majetku,příjde o obojí.A pro chataře a chalupáře co se budou o svátek kochat na svém majetečku,doopravdy se vás to netýká?chaty budou první zkonfiskovány pro uprchlíky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To, o čem hovoříte je jako rozdávat na Titaniku kyblíky.

   Smazat
  2. Demonstrace proti vládě v Praze dne 17.11.2015
   http://narodnidemokracie.cz/aktualizace-informaci-k-4-taboru-lidu-17-11-2015-praha/

   Smazat
 6. Je neuvěřitelné,kolik lidské hlouposti,nevzdělanosti,strachu a zášti je mezi námi.Stačí si pozorně přečíst všechny příspěvky.
  Soudruzi ! Takovými pitomostmi jakoukoliv válku prohrajete.Je to bohužel efekt setrvačnosti z dob reálného socialismu před rokem 1989.Opravdu o Islám a imigranty vůbec nejde. Probuďte se ! I pan Ivan David má tmu před očima a vidí jen to,co chce vidět..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To Bedrich Dvorak 13. listopadu 2015 8:11
   Ani nevíte, jak mi mluvíte z duše, ale obávám se, že se zdejším čtenářům a přispěvatelům hned tak nerozsvítí.

   Reálný svět je jako cibule - skládá se z vícero vrstev a dostat se k oné podstatě (řízení světa) znamená odkrývání jednotlivých vrstev. Většina lidí funguje tzv. prvopánově - reaguje na přímé podněty (jevy) a řešení těchto jevů pokládá za řešení problému. Asi tak, jako opraví děravou střechu instalací lavoru dole v bytě. Velké většině lidí to stačí, protože barák není v jejich vlastnictví, nebo nemají sebedůvěru (sílu, znalosti, schopnosti, ochotu, a vůli) ke změně stavu. Česky se tomu říká předposranost a nezájem. Dokud stav bezprostředně neohrožuje jejich bytí, tak se nepohnou!!

   A tak je to i tady. Hezky si o problému (jevu) pokecáme, k hlubším a pravým příčinám se však nedostaneme. Ti, kteří na ně poukazují jsou za nebezpečné sektáře, nebo za konspirační teoretiky a tak jsou jejich příspěvky většinou bez komentářů. Naopak desítky komentářů jsou k nic neříkajícím heslovitým příspěvkům typu "už aby ty američany někdo nakopal....", nebo dehonestace příspěvatele s provokativně antivětšinového vidění reality, než je zde.

   To však neznamená, že je možné osvětu a rozšiřování vědomostí mezi lidmi vzdát!!

   Mír s námi!
   Ferro

   Smazat
  2. Máš v tom zmatek. Samozřejmě že jde i o islám, pokud nevěříš, podívej se na Francii, která bude islámská během 15 let. 80% mladých jsou muslimové díky obrovskému rozdílu porodnosti. Pokud ty tyhle věci nedocházejí, tak se k tomu raději nevyjadřuj. Jsi tu pak za troubu.

   Smazat
  3. Islám je zbraň v rukou globálních banksterů. Jde o útok globálních banksterů za světovládu globálních banksterů islámem, který plní funkci jejich zbraně proti nebanksterské pospolitosti!

   Smazat
 7. Jaký je rozdíl mezi kapitalismem a komunismem? Ano kapitalismus je založen na vykořisťování člověka člověkem; v komunismu je tomu naopak. Který společenský a hospodářský model je nejúspěšnější? Jaký rozdíl je mezi duševně zběsilým kapitalistou a duševně zběsilým komunistou, nakonec se oba dohodnou a stanou se partneři aby zničili jiného, třetího vládce viz francouzská revoluce, viz ruská revoluce, viz libyjská revoluce, viz syrská revoluce. A v té poslední, ti co nechtějí vraždit druhé prchají do Evropy, aby po prozření zázraku plných obchodů se zbožím vyvraždí jak kapitalisty, tak komunisty a potom bude následovat ten pravý ráj na zemi v zeleni, s vodou, krásnými ročními obdobími a jedinou správnou myšlenkou, která bude znamenat osvobození člověka-nejsladší je pouze ta jediná vědomost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To Anonymní 13. listopadu 2015 8:49
   Srovnáváte věci bez znalosti podstaty problému - hybných sil, které uvedly masy do pohybu a znalosti vektoru cíle těchto pohybů. Pak vám z toho vyjde takový dort pejska a kočičky. Na venek docela v poho, po rozříznutí to není ke konzumaci.

   Ferro

   Smazat
  2. 9:47

   Ty zase nechápeš, že je úplně jedno, kdo co uvedl do pohybu, protože důležitý je výsledek a ten je jasný. Zničení Evropy, tak jak ji známe.

   Smazat
  3. 8:49 + 9:47 Jako černý humor dobrý, jako analýza naprostý zmetek. Ignorujete základní vizi každého z těch systémů. Zřejmě proto, že o komunismu víte jen to, co "jedna paní povídala". A právě perpektivní vize, chcete-li "celkové směřování společnosti", je to, co dnešní západní společnosti chybí. Nebo si myslíte, že zásada "urvi co můžeš" zajišťuje dlouhodobé přežití lidstva? JL

   Smazat
 8. ČSSD mi připadá jako politický hermafrodit. Na veřejném prostranství nabízí kolemjdoucím své služby, těm chudším slibuje modré z nebe. Za jejich nastřádané peníze shodí akorát svršky ale celý sortiment svých služeb poskytne pouze těm co mají velké peníze. Je to taková politická prodejná děvka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ani Lenin by dnešní, prodejnou sociální demokracii lépe nnepopsal ! Historie se prostě jenom opakuje.

   Smazat
  2. Jak říkali naši dědové, ČSSD je jako předkožka na pánském přirození. Stahuje se vždy, když jde do tuhého!!!

   Smazat
 9. Islám je ideologie středověké společnosti - zkostnatělá, neměnná, nesmiřitelná.

  OdpovědětSmazat
 10. Pro připomenutí "o co jde" Islámu a komu tento stav "vyhovuje" dva odkazy :

  https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI
  http://www.tedeum.cz/4_2014/frankfurtskola_0414.htm

  OdpovědětSmazat
 11. Ta Davidova věta "Tolerance k netoleranci je sebevražedná" by se měla vytesat a umístit hodně vysoko. To aby na ni stále viděl každý a odkudkoliv.

  OdpovědětSmazat
 12. Něco mi na tom nesedí.
  Předpokládám, že procentuální zastoupení marxistů, neomarxistů, liberálů,
  konzerv, neo-conů, kapitalistů a proletariátu je ve Švýcarsku plus mínus podobné jako jinde v Evropě.
  Jak je možné, že ve Swiss se nesmí stavět minarety a nemají nejmenší problém s muslimskými imigranty ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že by tam měli přísnou přistěhovaleckou politiku a jak každý přistěhovalec ví, tak je ve Švýcarsku přistěhovalcem ještě další 4 generace. A taky tam nemají asi tak sociálně výhodné žití, ostatně i od nás tam mířili akorát vysoce vzdělaní, podvodníci tam nešli.

   Smazat
  2. Asi ti bude tím, že Švýcarsko není podřízeným slouhou eurobruselských byrokratů (není v EU) a rozhodují v něm Švýcaři mohou ovlivnit (i přistěhovaleckou) politiku v referendu.

   Smazat
  3. Ano, ano, a také nevlezli jako ovce do EU a ctí národní stát.
   PS. Slyšel jste někdy v poslední době, že by se nějaký trotl z EU jen náznakem otřel o netoleranci Švýcarů k uprchlíkům ?

   Smazat
  4. jestli to není tím, že ve Švýcarsku rotuje jejich vrcholové vedení a že toto vedení má zdravý selský rozum a je prozíravé a předvídavé - před pár týdny proběhlo ve Švýcarsku cvičení, jehož tématickým zaměřením byl rozpad EU a následné nepokoje v Evropě

   Smazat
  5. pro 9:41: jestli to nebude tím, že ta naše slavná elita (a jejich trollíci) má ve švajcu v bankách ulité svoje "těžce vydřené" prašulky

   Smazat
  6. Ve švýcarsku dle oficiálních zdrojů stojí 160 mešit a žije zde téměř půl miloónu muslimů, dvakrát více, než před 15 lety.

   Smazat
  7. Švýcarsko se vůči imigrantům řídí jednoduchým principem: "Věř si čemu chceš, dělej si co chceš, ale přitom důsledně dodržuj naše pravidla a zákony. Pokud je porušíš, bez milosti tě vypakujeme". A funguje jim to skvěle. V zemi žije asi 25% imigrantů (naprostá většina z Evropy). Je to hodně, proto si Švýcaři letos referendem omezili roční imigraci na 0,2% populace. I tak je to zhruba 16 tisíc. JL

   Smazat
 13. Tak TOP rozhodně není proimigrantská, to tam zastává jenom hlasitě Předseda a pak už snad nikdo moc. Kalousek naopak chválí vládu za odpor ke kvótám a i jinak naznačuje, že tentokrát nestojí na straně liberalistů. Přece jenom je chytřejší, než jsem si myslel. A ne, nedělá to z populistických důvodů, ale protože ví, že to bude veliký průser a chce dožít tady,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem si jist, že kdyby Zeman obhajoval imigraci, byla by TOPka jejím nejfanatičtějším odpůrcem. Kalousek není chytřejší, než jste si myslel, jen je ještě "vychcanější".

   Smazat
 14. Bedrich Dvorak13. listopadu 2015 8:11

  V podstatě souhlasím. Nebo aspoň napůl.

  Navzájem si tu ukazovat, jaké pupínky komu naskákaly z toho ošklivého islámu, to je na prd.

  Tohle je jak - při tom o co se teď po Evropě hraje - to je jak zvysoka odsuzovat a vůbec řešit osobnost rotvajlera, co mě pokousal, místo páníčka, který ho na mě poštval (a dřív samozřejmě čokla totálně zkazil). To páníček potřebuje řešit, dle situace, možností a nátury, několika přes hubu, žalobou atd. Ten pes je zkažená nevychovaná mrcha, ale každý rotvajler přeci nekouše, i když to samozřejmě umí.

  Na druhé straně říkat, že "islám" není problém, to asi taky zas úplně ne. "Islám" je už realita kolem nás, je to jeden z klacků na nás knechty. Akorát pro stromy neignorujme les. Pitvat jeho kořeny a hledat to hlavní zlo v nějaké jeho středověké prvopodstatě, to by byla samozřejmě blbost.

  Marx se musí, tam kde je, a't je to kdekoli, chytat za hlavu. Problém není ze středověku, je z 21. století a jde od dnešních ekonomických a mocenských poměrů.

  V R-atata

  OdpovědětSmazat
 15. Pane Davide, máte pravdu, že Rakousko-Uhersko bylo demokratickým , multinárodním, státem. Právě proto byl nepřítelem zničen, rozcupován, a teprve teď, pod hrozbou islámských hord, jeho střípky nacházejí společnou řeč.
  Zděšení, které sjednocování nástupnickch států R-U v záležitosti invaze muslimských hord, vzbuzuje v ostatních státech EU mne naplňuje optimismem stejně, jako pud sebezáchovy německého obyvatelstva. Němci začali chápat, že když se nemohou bránit na úrovni celé SRN, tak to mohou zkusit alespoň na úrovni spolkových zemí. Je velice potěšitelné, že iniciativní jsou hlavně naši sousedé, Sasko a nyní i Bavorsko.
  Těžiště EU leželo na západě, nyní se mobilizuje východ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rakousko zničili menšinoví Němci, kteří se vzhlédli v pangermánství a zatáhli národy R.-K. do nesmyslné války proti malému Srbsku. To, že většina národů jihovýchodní a střední Evropy hledá odpověď na migrační vlnu a zároveň odmítá idioty z Bruselu s jejich neřešením krize ukazuje, že tu máme jiné historické zkušenosti. Brzdou řešení jsou však ve všech těchto zemích (snad s výjimkou Maďarska a Slovenska) navolené politické elity budižkničemů, slouhů a poslušných předposránků. Pavel P.

   Smazat
 16. Vlastenka  Teď uhodil David hřebíček po hlavičce.
  Přesně tak vnímám situaci v EU i já.
  Jen nechápu, proč ČSSD drží ve straně neomarxistické škůdce jako Dientsbier, Marksová a pár dalších exotů. Měla už je dávno vyvrhnout. Budou důvodem, proč socanům hodí svůj hlas mnohem méně voličů.
  Ještě pár podobně dementních prohlášení ze strany Dientsbiera ( á la islám je neškodný a mírumilovný) a ČSSD to může zabalit.
  Za Topku se podobně činí Kárl (čmouda do každé rodiny).)))))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..a já zas říkám nikoli čmouda,ale "Čermáka do každé rodiny..."(pro ty méně znalé:Ing.Jiří Čermák byl konstruktérem Sa58)....

   Smazat
 17. Pane doktore Davide, považujete se stále za levicově smýšlejícího člověka? Šermováním pojmy jako "kulturní marxismus" se řadíte spíše ke konzervativně katolickým kruhům páně Hájka (z jehož Protiproudu přejaté články zveřejňujete čím dál častěji, tak čemu se vlastně divím...)
  Můžete mi, z titulu své odbornosti, potvrdit či vyvrátit domněnku, že nenávistný přístup k imigrační krizi je vlastní především pesimistům? A dále, není-li extrémní podoba antiimigrační hysterie dána situací v bývalém Východním bloku? V těchto zemích jen totiž soustavně a cíleně již od tzv. "nabytí svobody" vytvářena umělá atmosféra strachu, pesimismu, skepse, nedůvěry v politiku a víru v to, že "lépe už bylo". To pak značnou měrou přispívá ke stavu, kdy je obyvatelstvo náchylnější k záměně konspirací za fakta, otevřenější, ba přímo toužící po vládě pevné ruky (a to nikoliv ruky levicové), uvyklé být ke všem "novotám" již dopředu nepřátelsky naladěno atd.
  Pak, i kdyby na chleba nebylo, raději upnou svou pozornost k pseudoproblémům a mediálním konstruktům, než aby demonstrovali za vyšší mzdy, spravedlivější daně a vůbec vše, co reálně tvoří jejich spokojený/nespokojený život.
  Přiznám se, že na jedné straně to nechápu, na druhé chápu moc dobře. Elitám se to podařilo beze zbytku a zde se někteří stále hrdě bijí v prsa, jak "nepodléhají mediální propagandě"...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý pane, asi sociální demokrate) podle toho vašeho popleteného psaní). Přečtěte si prosím článek pana doktora Davida ještě jednou. On tu správně píše, že musíme odmítnout dnešní migrační vlnu, jako nebezpečný předvoj džihádu, šaríje a zpátečnické středověké netolerance. Zdůvodňuje i proč. To, že si dnešní skutečná levice - nemyslím tím kafemlejnky na peníze jakými jsou dnes ČSSD a KSČM - rozumí s neparlamentní pravicí je přece přirozené, chceme-li zachovat demokratickou civilizaci v Evropě. Boj za sociální a další lidská práva v podmínkách islámského státu se trestá smrtí. To si uvědomte a nepište prosím příště tak zbrklé soudy. Marek

   Smazat
  2. Sociální demokrat jako straník ČSSD nejsem. Za sociálního a demoraticky smýšlejícího člověka se však dovoluji považovat.
   Co je to odmítnutí migrační vlny, přiznám se, nechápu. Přijde mi to stejně absurdní jako odmítání gravitace. Jednou tady je, tak prostě nesmíme skákat z mostu, nechceme-li přijít k úhoně. Migrační vlna tady také jednou je, tak se s ní musíme vyrovnat. Ignorovat ji nejde, odmítnout také ne. Chytřejší se vždy ptají po příčinách, aby se neopakoval nechtěný důsledek. Pokud není člověk zabedněný ultrapravicový konzervativec, musí vidět, že migrační vlna JE způsobena chováním západních zemí, které vykořisťovaly země rozvojové. Je způsobena válkami vedenými pod kuratelou Spojených států. A nikoho nezajímá, že jsme neměli kolonie, nebo že naše letadla nebombardovala Sýrii. Na to se nikdo neptá, jen antiimigrační hysterici neustále omílají, že starat se má ten, kdo ničil. Ano, měl by, ale takových "měl by" znají dějiny nespočet a hlavně, nikdo s nimi ještě nijak nepochodil.
   Otázka, která stojí před námi tudíž není, jak "odmítnout" uprchlíky, ale jak se k nim postavit. Názor, který považuji za nepřípustný, ale který bohužel mnohým přijde normální, je tyto lidi vracet zpět, nebo ještě hůře je zastavovat násilím.
   Ekonomická imigrace zde byla, je a bude. Chtějí-li být odmítači důslední, pak by měli požadovat návrat do vlasti snad 50% mladé polské populace, která od Irska po Nový Zéland hledá lepší živobytí než jim nabízí ultrakatolické konzervativní Polsko (které se po volbách stane, vedle Orbánovského Maďarska, jistě glorifikovaným spojencem pro kruhy ala Protiproud).
   Řeči o zachování civilizace atd. jsou s prominutím jen kecy. Kolikrát denně pomůžete někomu slabšímu? Kolikrát uděláte něco dobrého bez ohledu na "rentabilnost" atd.? Z prozatimních zkušeností mi vychází, že nejvíc plná ústa "obrany hodnot" mají ti, kteří by nejraději zmlátili všechny, kteří nemají stejný názor a jejich vlastenské povědomí končí tam, kde by měli vyjmenovat osobnosti na korunových bankovkách (přitom jsou to ty nevýznačnější v našich dějinách!).
   Tak jaképak hodnoty to bráníme? Já se cítím být vlastencem a byl jsem jím i v dobách, kdy většinové společnosti bylo vlastenectví pro smích. Kdy důkazem příslušnosti k "lepší společnosti" bylo co nejokázalejší napodobování západního stylu života a největší frajer byl ten s nejvíc anglickými nápisy na triku. Kdy se bez zájmu veřejnosti kritizoval Žižka i Jirásek. V těch dobách bylo potřebné bít na poplach, ale to bylo každému tak nějak jedno. Zato dnes, to je vlastenec každý. Dnes se to nosí, je to v módě, jako ty gumové boty s dírami.
   Chcete-li bránit hodnoty, ubráníte je nejlépe svým osobním příkladem. Slavte vánoce v prostém, tradičním duchu a nenechte se zmámit importovanou komercí. Choďte s pomlázkou, vynášejte Morenu. Ale především buďte slušným, tolerantním a solidárním člověkem, což je to hlavní, čím se naše kultura vždy vyznačovala.
   Ten, kdo se chová jako utržený z řetězu a nenávist ke všemu a všem cizím mu čiší z očí, kdo odmítá dát korunu na "cizáky", ale zároveň neváhá ji nacpat do automatu, ten, kdo kritizuje kulturní zvyky, ale neváhá po návratu z hospody preventivně plácnout jednu své manželce, nebo pro nic za nic seřvat děti, ten dělá veškerému vlastenectví jen tu nejhorší reklamu a celý ten ušlechtilý pojem degraduje na nejnižší mez.

   Smazat
  3. Při čtení Vašeho článku mně napadla věta:Promiň,že tak obsáhle píší,ale nemám Ti co říci...

   Smazat
  4. 13:28 V obecné rovině máte pravdu a souhlasím s vámi. Ale převedeno do reality se nehorázně mýlíte. Vycházíte z toho, že odpor k této konkrétní vlně s konkrétními riziky je dán "nenávistí ke všemu a všem cizím". Porovnejte si pravdivost svého tvrzení s tím, jak se chováme k více než 200 000 cizincům, kteří u nás žijí. Zjistěte si, jaká část imigrantů přichází ze zemí, kde žádná válka není (je jich naprostá většina). Jestli se domníváte, že v rámci humanity jsme povinni zajistit lepší život i těmto lidem, pak vysvětlete, proč stejně vehementně nebojujete za lepší život našich bezdomovců, "nepřizpůsobivých" a nezaměstnaných. Necítíte potřebu dělat v první řadě něco pro ně, místo snahy rozšířit jejich řady? Představa, že ten, kdo cpe sociální dávky do automatu by je mohl je dá na "cizáky" je opravdu úsměvná. Udělal by to snad jen proto, aby získal parťáky. JL

   Smazat
  5. 13,28 nejlépší pomoc je ukončit války a imperialistické vměšování (podpořila a podporuje krom jiných i "ČSSD") a pomoct jim v jejich zemích - mnohem levněji a efektivněji. Proč bychom imigraci nemohli zarazit? Tak jak jí Merkelová vyšla vstříc se dá taky zastavitř. Prostě se řekne, Merkelová je dementní, slíbila co se nedá splnit i za ty, za které není oprávněná nic slibovat a rozhodovat. Prostě se proud ilegální migrace zastaví. Když to dokázala Austrálie, dokáže to taky EU. Pravidla je možno kdykoliv upravit.

   Smazat
  6. Otázka k Anonymovi 13\.28\.: Jste blázen? Co to říkáte za blbosti? Píšete:
   "Co je to odmítnutí migrační vlny, přiznám se, nechápu. Přijde mi to stejně absurdní jako odmítání gravitace. Jednou tady je, tak prostě nesmíme skákat z mostu, nechceme-li přijít k úhoně. Migrační vlna tady také jednou je, tak se s ní musíme vyrovnat. Ignorovat ji nejde, odmítnout také ne."
   To myslíte vážně, že tuto cíleně řízenou migrační vlnu nemáme odmítat?
   A co ty vaše hloupé řeči, že odmítáme dát "peníz na cizáky". Zpamatujte se člověče! Ty vaše výplody jsou fakt děsné!

   Smazat
  7. K 11:30:
   Vážený, kdyby Vám měl MUDr. David vyvrátit Vaše domněnky z titulu své odbornosti, dostal byste klecové lůžko, svěrací kazajku, elektrošoky a skotské střiky. Vám totiž nelze pomocí jako normálnímu. Pro Vás to je však odpověď na hovno, protože blázen se za blázna nepovažuje.

   Smazat
  8. Prosím pt čtenáře, aby ignorovali podobné výlevy hlouposti, jakým je 11:30. To se jen někdo vyhekrdlil.

   Smazat
 18. Pravdivé
  https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/1500237786943851/

  OdpovědětSmazat
 19. Davidův článek je opět výtečný. Naprostý souhlas. Jirout P.

  OdpovědětSmazat
 20. Ne džihád, ne právo šaría!
  Bohužel, současný vývoj spěje k pravému opaku. Pod rouškou Barcelonského procesu, či Programu Euromed (pachatelem je EU) si k nám do Evropy pouštíme právě tu agresivní formu islámu! Proč to tvrdím? Krvavé střety mezi radikálními a umírněními vyznavači dokazují, že islamisté nejsou schopni se od džihádu a práva šaría distancovat - vždyť islám vycházející z Koránu je jak známo nereformovatelný!!! Takže nemáme moc možností. Buďto se v našem státě (v Evropě) pod hrozbou tvrdých trestů zakáže každá i sebemenší inklinace k džihádu a šaríi (t.j. k agresivním projevům náboženské netolerance), nebo se musíme již dnes připravit na to, už naši vnuci a jejich děti budou muset konvertovat k islámu, který Evropu ovládne! A s původními obyvateli - křesťany a lidmi bez vyznání bude zacházeno jako s otroky či se zvěří! Je děsivé vidět, jak EU svojí neschopností tomuto konci napomáhá. Vzpamatujeme se konečně?
  J.A. Slyšel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tolerance Islámu je v Evropě více politická, než právní otázka. Kdyby se na muslimské zvyky aplikovaly platné normy, tak by musel být Islám zakázán coby Hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka.

   Smazat
  2. Bohužel EU a náš stát nemají odvahu, či chuť! Proto strkají hlavu do písku! Nebo, že by korupce?
   J.A.Slyšel

   Smazat
 21. Pan anonymní z 13:28 je excelentním exemplářem "kulturního marxisty", tak jak ho popisuje I.David. Kázat morálku, toleranci, solidariru. Žvanit, blbě žvanit.
  Věta:"Otázka, která stojí před námi tudíž není, jak "odmítnout" uprchlíky, ale jak se k nim postavit", se sice zdá dobrá, ale její autor se ani nepokusil naznačit, jak tedy.
  Vlastně asi ano viz:"Chcete-li bránit hodnoty, ubráníte je nejlépe svým osobním příkladem". Slavením vánoc, vynášením Moreny atd. atp. Neuvěřitelná slabomyslnost, řekl bych.
  Bylo publikováno nesčetně konkrétních důkazů, že žádná tolerance z řad islámu neexistuje. Slavení našich Vánoc je uráží. Naše hygienické návyky jsou jim k smíchu. To nemá smysl pořád opakovat.
  Řešení, učinné a jedině možné, praktikuje Austrálie. Bez ohledu, kdo zrovna vládne. Pustím do země je toho, koho chci pustit, ostatní ne. A basta. My, bohužel, nemáme odloučený ostrov, kde mohou být nezvaní vetřelci v detenci. A ČR nemá ozbrojené loďstvo, aby vracelo lodě s imigranty. Ale jiné evropské země ano. Takže řešení je nasnadě. Jenže to by k tomu musela být vůle.
  Tady nejde o "hodnoty", tady jde o svobodu a o život. A je dobře, že lidé, kteří se jinak shodnou (v politice) na tom, že se neshodnou na ničem, vidí to obrovské nebezpečí, a jsou schopni se proti němu společně postavit.
  Znovu, jde o svobodu a holý život. Řečmi o gumových botách s dírkami a fackování manželky se neubráníme. Ani omylem. J.B.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.