Reklama

neděle 8. listopadu 2015

Právo Řecka na reparace


Werner Rügemer
8. 11. 2015       zdroj
Několik řeckých vlád léta upomínalo zbytečně Německo o reparace. Za jejich hrozné ztráty, způsobené přepadením hitlerovským Německem. Nikdo nepopírá, že hitlerovské Německo přepadlo v dubnu 1941 zločinným způsobem Řecko a do října 1944 ho nemilosrdně drancovalo. Wehrmacht, SS a vojenská správa tam zuřily krutěji, než v jiných, stejně protiprávně obsazených státech, například ve Francii, Lucembursku, Belgii nebo Nizozemí.Veškerá úroda byla odvezena do Německa, statisíce Řeků zemřely hladem , byla uloupena tovární zařízení a suroviny – například chromová ruda pro zbrojaře Krupp v Essenu. Řecké hospodářství bylo úplně zničeno. Řecko muselo, stejně jako ostatní obsazené státy, dokonce nést náklady německé okupace, například za ubytování a stravu personálu, který vedl válku – vrchol cynismu, i když byl právně kryt haagským ustanovením o vedení pozemní války.

Židé museli zaplatit svou deportaci

Navíc byl však řecký stát přinucen Německem zaplatit stravu německých jednotek pod vedením tankového generála Rommela v Severní Africe. A to bylo a zůstává podle válečného mezinárodního práva ilegální. Tyto „ obchody“ se provedly nucenou půjčkou řecké národní banky Německé říšské bance. Židé (nebo židovská obec) museli Říšské bance zaplatit na osobu 39 říšských marek za jejich transport z Thessaloniki do Osvětimi a Treblinky – to patřilo k rutinním okupačním nákladům!

Němečtí okupanti narazili na odpor – a reagovali se slepou zuřivostí. Nasazené skupiny bezpečnostní policie, bezpečnostní služby a tajné vojenské policie popravovaly partyzány, zastřelily rukojmí, vypálily vesnice, prováděly masakry na civilním obyvatelstvu. Bývalý řecký odbojář, autor a politik Manolis Glezos, napsal v roce 1995 pod titulkem „ Bezpráví se musí odčinit“ v týdeníku Die Zeit: „ Při tehdejším celkovém počtu obyvatelstva sedmi miliónů ztratilo Řecko: 70 000 osob v důsledku přímých válečných konfliktů, 12 000 civilistů v důsledku nepřímých válečných konfliktů, 38 960 popravených, 100 000 rukojmí, zavražděných v koncentračních táborech/velká část z nich řečtí Židé/, 600 000 zemřelých hladem.“ Při svém ústupu zničil německý wehrmacht, co mu přišlo pod kanóny: silnice, mosty, železniční koleje, nádraží, domy, továrny, lodě, přístavy.

Po válce, 25. února 1946, vstoupila v platnost „ Pařížská reparační smlouva“ mezi západními vítěznými mocnostmi a nejdůležitějšími zeměmi, které byly obsazeny nacistickým Německem. Pro 18 států byly stanoveny nároky vůči nástupnickému státu německé Říše. Pro Řecko to mělo být 7,1 miliard amerických dolarů , které se měly zaplatit v penězích, zbožím, loďmi apod. To mělo sloužit pouze k první obnově – pozdější úplný výpočet škod a reparací zůstal otevřen. Mezispojenecká reparační agentura IARA měla tyto první nároky vyřídit do roku 1951.Tehdejší řecké nároky mají dnes včetně úroků z úroků několikanásobně vyšší hodnotu, podle odhadů až 90 miliard EUR.

Ovšem zejména USA se tehdy vydaly jiným směrem. Vybudovaly SRN , založenou v roce 1949 jako svého spojeneckého partnera, kterému byly při „Londýnské dluhové konferenci“ v roce 1953 krok za krokem prominuty předválečné, válečné a poválečné dluhy, zbytek byl při nízkých úrocích odložen na desetiletí. Reparace byly odsunuty až do uzavření budoucí mírové smlouvy. V neposlední řadě bylo tímto způsobem umožněno znovuvybudování SRN a západoněmecký „ hospodářský zázrak“ padesátých let.

Řecko dostalo z fondu IARA několik drobtů: 25 miliónů dolarů do r. 1959, v roce 1961 dalších 115 miliónů německých marek jako „ globální odškodnění“ za nacistické oběti, nakonec v roce 2001 ještě 20 miliónů EUR pro řecké občany, kteří během války museli v Německu vykonávat nucenou práci. Všechny další nároky řeckých vlád byly opakovaně příkře odmítnuty.

Arogance Adenauera

Spolková vláda pod vedením Konrada Adenauera přitom postupovala s nerozvážnou arogancí. 115 miliónů německých marek bylo – samozřejmě nezveřejněno – zaplaceno jen proto, že zároveň byl v Řecku propuštěn z vězení jistý Max Merten.Merten byl v roce 1957 během své cesty v Řecku zatčen a odsouzen k 25- letému vězení : Jako válečný správní rada organizoval deportaci řeckých Židů do Osvětimi a Treblinky a vydíral židovskou obec v Thessaloniki. Adenauerova vláda zaplatila organizátoru vražd odškodné za věznění, trestněprávní vyšetřovací řízení nechala německá justice zmizet.

Ostatní státy, Itálie a Bulharsko, které se jako spojenci hitlerovského Německa podílely na okupaci Řecka, své platby uskutečnily. Spolková republika Německo ne. Její vlády odkládaly platby na jindy, poněvadž považovaly platby za beztak neoprávněné. Jejich argumentace: Čekáme na mírovou smlouvu, která vyjasní i reparace. Zároveň se spolkové vlády společně s USA, Velkou Británií a Francií postaraly o to, aby k žádné mírové smlouvě nedošlo.

V roce 1990 byla uzavřena smlouva 2+4 mezi tehdejšími ještě dvěma vládami v Německu a čtyřmi vítěznými velmocemi 2. světové války. Technický pojem „ 2+4“ má ten účel, že smlouva není pojata jako mírová, a proto také nemusí být upraveny reparace. Pojem „ mírová smlouva“ byl a je tabu. Smlouvou „ 2+4“, která zpečetila i německé opětovné sjednocení, byla otázka reparací mlčky definitivně prohlášena za vyřízenou.

Tak také argumentovala tehdejší německá spolková vláda za kancléře Helmuta Kohla a ministra zahraničí Hanse- Dietricha Genschera, a dnešní vláda Angely Merkelové se k tomu připojuje. Ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier prohlásil 12. března 2015 v pořadu Kontrasty: „ Máme stálý a pevný názor, že všechny otázky reparací, včetně nucených půjček, jsou právně uzavřeny.“

Není to jen morálně, ale i politicky pochybné. Spolková vláda prohlásila v roce 2010 na dotaz Levice ve spolkovém sněmu v tiskopise: „ 65 let po konci války a po desetiletích mírové, důvěryhodné a plodné spolupráce SRN s mezinárodním společenstvím států včetně člena NATO a EU Řeckem ztratila otázka reparací svůj význam.“ Byl vojenský puč v Řecku v roce 1967 organizovaný NATO proti pravděpodobnému vítězství volebního spojenectví výrazem „ důvěryhodné spolupráce?“ A svědčí výdaje na zbrojení uložené Řecku NATEM , které jsou nad proporce, o mírových úmyslech? A nemilosrdná politika škrtů, kterou EU uložila malé zemi od r. 2010 , a tím způsobila její zadlužení a hospodářský úpadek a zchudnutí velké části obyvatelstva? EU, která po 2. světové válce chtěla v Evropě sjednat mír, sjednává dnes proti Řecku nepokoje a opovržení.

Spolková vláda odsouvá objasnění

Řecko se reparací nikdy nevzdalo. Řecké vlády je opakovaně diplomaticky připomínaly. Ze smlouvy „ 2+4“ bylo Řecko vyloučeno, takže s tím nesouhlasilo. Podle „ Haagského ustanovení o vedení pozemní války“, které po staletí upravuje válečné mezinárodní právo, nesmějí okupanti vyvlastnit žádný soukromý majetek, ale také zničení soukromého majetku představuje vyvlastnění. Pro taková vyvlastnění jsou právně nabídnuta odškodnění. Náklady, které platilo Řecko z nucené půjčky tankové jednotce Rommela v Severní Africe, se podle mezinárodního práva stejně musí zaplatit. A vůbec: Státní půjčky se musí splatit vždy, v každém případě to v současnosti Řecko tak nezvratně požaduje.

Staré mezinárodní právo je obtížný terén. Je možno konstatovat: Otázka reparací není vyjasněna. Vlády SRN vsadily vše na to, aby i formálním trikem „ smlouvy 2+4“ její objasnění odsunuly a diskreditovaly. Ale také řecké vlády dosud nikdy nezahájily mezinárodně právní formální řízení, například před Mezinárodním soudním dvorem OSN v Haagu. To by současná vláda měla nyní urychleně udělat. U Mezinárodního soudního dvora mohou podat žalobu jen státy, na to zde je. Reparační výbor vytvořený řeckým parlamentem za předchozí vlády prostudoval během několika let práce statisíce dokumentů. Musely se částečně vyzvednout ze zatuchlých sklepů a zhnilých pytlů, mezi nimi mnoho neznámých.

Evropu založit nově demokraticky

Předložení dokumentů soudu by mělo být umožněno s mezinárodní podporou. Teprve pak se požadavky stanou závazné, a teprve potom se problém reparací dostane do povědomí širší veřejnosti. Takový postup, doprovázený evropským objasněním, by s diskuzí o současných dluzích neměl nic společného, které na řecký stát od vstupu do eurozóny uvalily domácí vlády a zahraniční aktéři v New Yorku, Paříži, Berlíně , Frankfurtu a Bruselu.

Řecká otázka reparací je především politická otázka. A je to aktuální otázka, a sice evropská, nejen německá. Dotýká se nutných mechanismů korekce eura a Evropské unie. Také proto to znamená: Evropu založit nově, demokraticky, mírově a sociálně.

Pozn. Dr. Werner Rügemer je autor, publicista. Přednáší na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Zabývá se poměry na pracovním trhu, mezinárodními vztahy, současnými politickými a hospodářskými otázkami.
Pro Novou republiku vybrala a přeložila Mgr. Zdeňka Holešová

30 komentářů :

 1. Nebyt koketovani se socialismem, mohlo na tom byt dnes Recko stejne, jako valkou zcela znicene Nemecko. Jen se podivejte na rozdil, jaky byl pred 25 lety mezi vychodnim a zapadnim Nemeckem.
  Nam by meli za znicenou zemi platit dodnes Rusaci. A neplati......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 5:37 - Ty jsi nám ale historik a spravedlivý rozhodce.
   Proč se jednomu musí platit dluhy ale reparace už on nemusí? Protože dlužník koketoval se socialismem?

   Najdi si, kolik NSR nacpalo peněz do NDR. To není o produktivitě země bývalé NDR a kapitalismu. Najdi si, jak se stále západoněmec kouká na východoněmce.

   Můžeš vypsat v pár bodech fakta co zničili Rusáci, za co mají platit? Kdyby to v 1945 Rusáci nevyhráli, tak jsi dnes (v lepším případě) mohl krásně nevolničit/otročit za uralem.

   Víš jak se pracovití Němci zmohli? Víš co to byl Marshallův plán? (Koukni třeba na wikipedii.) Víš proč poskytli druhé největší množství peněz viníkovi války? To nebyla útlocitnost Američanů. Němci nemuseli/nesměli živit armádu. Víš kolik peněz pak můžeš navíc v ekonomice točit? Celé to bylo o zadržování ideálů socialismu a nasraných lidí, kteří ještě uměli z války bojovat. Lidé v Evropě toho ve válce dost zkusili, a kdyby USA nedali prašule, tak se celá Evropa mohla stát socialistická.

   Ono totiž nic není černobílé a vytrhávání jednotlivostí správný výsledek nedá.

   Smazat
  2. Pro 5:37:
   Upřesni a prokaž, za co by nám měli Rusi platit za zničenou zemi !!! Máš na to 6 hodin, jinak se sám označíš za veřejného blba a lháře! A také se nauč interpunkci (čárky, háčky), nedouku!

   Smazat
  3. An. 5:37 jsi takový primitiv, nebo ti za ten blábol někdo zaplatil?

   Smazat
  4. No, a kolik bychom pak my museli "Rusákům" zaplatit za to, že nás osvobodili od nacismu, a že díky nim vlastně vůbec žijeme, to jste asi vůbec nedomyslel, že? Inu, nevděk světem vládne...

   Smazat
  5. pro Anonymní 5:37-přečtětte si něco o dohodách v Jaltě a pak se pokoušejte někoho oblažovat svou inteligencí

   Smazat
 2. hlúposti hovoríš, žiadne koketovanie sa nestalo, popravde tam nastúpili angličania a svojimi počínaním proti grékom predčili aj nacistov, a žiadni rusáci tam nenastúpili, slávny Churchil zariadil nástup do Talianska a Grécka, mäsiar z Gallipoli postrieľal všetkých čo s ním nesúhlasili, žiadne "demokratické" voľby sa nekonali, tak ako dnes v Lýbii a okolí - nie každý ti žerie tvoje somariny -

  OdpovědětSmazat
 3. Pozri chumaj, vsude kde byl socialismus je dnes bida a bordel jako v tanku. Podivej treba na jizni a severni Koreu. Cimpak to asi je ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:54 To jsou argumenty. Ptej se hlavně komu ta bída a bordel přináší zisky. To, že naivní státy východního bloku přistoupily na hru kapitalismu byla chyba. Je to jako když v 1920 učila Kanada hrát svět hokej. Byli sehraní, měli techniku a strategii hry a ostatní ne.

   No uvidíš sám, jak západní EU zavede pořádek a prosperitu v celé Evropě. Těš se.

   Smazat
  2. Ještěže tu severní Koreu máte a zapomněl jste zmínit Kubu, s tou se tací jako vy také rádi ohánějí. Ale podle vaší argumentace se ve zbytku světa (Jižní Amerika, Afrika, Asie) žije skvěle, protože se tam úspěšně buduje kapitalismus....
   Já v socialismu žila půlku svého života a moc dobře si vzpomínám na slova svého otce, který se narodil do kapitalismu v chudé venkovské rodině, když říkával - "Máme se dobře, děti, všechno, co potřebujeme k životu je zabezpečeno a navíc jsme se stali lidmi, už nejsme občané druhé kategorie."
   Pohled na život je o prioritách a osobní blahobyt bez ohledu na ostatní je prioritou malých sobeckých dušiček.

   Smazat
  3. Bída a bordel je tak akorát ve vaší hlavě. Čímpak to asi je? Pavel.

   Smazat
  4. Chujmer jako genitální historik......nebo spíš genitální histerik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
 4. Nabízí se spousta otázek. Kdo a nebo co způsobilo, že se Hitler dostal k moci? Hlad a krize? Neděje se dnes to samé? Nebudou se opakovat dějiny?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlad? Ty jsi příkladem že je to spíše neomalenost, rozežranost, neskromnost a naprostá ztráta soudnosti.
   A teď si běž něco vybrat ze svojí narvané chladničky.

   Smazat
 5. Aááá, komunističtí pohrobci a zkrachovanci opět bědují nad jejich ztraceným "rájem" který násilím proti vůli obyvatel všem ordinovali. Na těchto stránkách klasika.

  OdpovědětSmazat
 6. Tak proč zde chodíš ty modro -bílý-bolševiku a komunisto z pražské kavárny z václavského náměstí 3 kde je sídlo hlavních trollů v české republice. A nebo ti to přikázal reichprotector šapiro za zelený odpad...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chodím se sem bavit nad vaším zcela beznadějným bolestným skřehotáním a nad vašimi přitroublými konspiračními teoriemi. Je to vážně legrace a dobrá forma odreagování.

   Smazat
  2. Drahý koloušku, co se sem "chodíte bavit" jak sám říkáte i my se bavit a k tomu smát budeme až i takový jako Vy jednou budou utíkat( a určitě jako první) na Východ, protože na Západ nebudět puti, tam budět šarija. A jak známo kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp....tak jen relaxujte dokud můžete, je to vážně legrace že jo? Jak Vy relaxujete ted a my budeme potom, no ne?

   Smazat
  3. 10:34 Chodíš se sem bavit stejně inteligentně jako usmrkanec, který "rozčiluje" slušné lidi tím, že zazvoní a uteče. Tvoje duševní úroveň je na úrovni toho nablblého spratka. Měl jsi jistě stejně kvalitní výchovu.

   Smazat
  4. Když už ses jako pohrobek toho potrata Havla vyskytnul,tak alespoň svou neskutečnou blbost a neznalost nedávej všem na odiv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
 7. Otázky reparací jsou velmi složité, není země, která by nebyla poškozena. Ale v poslední době mám pocit, že Řecko se rozhodlo pomstít EU za oprávněné i domělé křivdy opravdu razantně. Nehledě k mnoha mil.euro z EU na uprchlíky, udělali velmi málo. Kdyby své obří trajekty postavili na moři před ostrovy Lesbos, Kos a Chios nejblíže k Turecku jak je ,možné a čluny tam důsledně vraceli, zas pár dní by byl pokoj. To ani nemluvím o tom, že Řecko má jistě silné námořnictvo.

  OdpovědětSmazat
 8. Kdy naše vláda důrazně požádá o vyplacení reparací kremelské bolševiky?Ty kurvy by měli platit jak mourovatý.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Říka se, že antikomouši jsou buď blbí nebo ještě blbší. Vyber si sám, kam patříš, Chocholouškův rektální výkal !!! A uvědom si, že v dnešním multipolárním světě antikomoušství už netahá a není vůbec, fakt vůbec zajímavé!!!

   Smazat
  2. 14:09 Kdy? Hned, jak Tatra ve správě jedinečných US manažerů, 5x po sobě vyhraje Dakar. Nebo až se přestanou kroutit palivové tyče Westinghouse v JE Temelín. (Westinghouse demonstrates its technology leadership at a broad range of conferences all around the world. Find out where we'll be and learn more about what we're doing to drive innovation in the nuclear industry.)

   Smazat
  3. 14:09 = лишний человек

   Smazat
 9. Kdo ještě kromě Řecka a Československa čeká na reparace?
  KR

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 11. doktor Řekové si musí uvědomit, že byli za II.sv. války Němci multikulturně obohaceni a tedy na tom jenom a pouze získali.Po té , co je hned po odchodu Němců vraždila Velká Británie byli obohaceni i o faktor gentlemanství anglosaské kultury.....To jsou ty nehmotné statky, které jsou k nezaplacení....Jinak Řekové jsou hrdý národ (viz válka a vláda !černých plukovníků",takže bych se o ně do budoucna nebál....Je možné, že se vrátí doba, kdy se němečtí turisté budou bát sejít ze značených tras (tak jak to bylo v padesátých letech).

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.