Reklama

sobota 7. listopadu 2015

Řekli jsme si o toStanislav A.Hošek
7. 11. 2015    
Považoval jsem a dosud považuji za duchovně nejvyzrálejší osoby mystiky. Všichni z nich, alespoň ti, s jejichž díly jsem se měl možnost seznámit, nejenže odmítali hovořit o budoucnosti, ale takovou činnost si zakazovali. Měli k tomu pádný důvod. Věděli, že každý, kdo se pokouší předvídat budoucnost, tím do ní už fakticky zasahuje, ovlivňuje ji. Jsem hluboce přesvědčen, že kdyby nebylo starozákonních proroků, tak by nebylo ani Ježíše Nazaretského, pozdějšího Krista. 

pozn: Článek je velmi užitečný pro diskuzi, ale nevyjadřuje stanovisko spolku Nová republika.


Dokonce si myslím, že kdyby Marx neporadil proletářům, jak se mají v budoucnu chovat, tak by se ani jejich třídní protivníci tak rychle nesjednotili, neboť příslušníci toho společenství jsou převážně sobečtí individualisté, jejichž „božstvem“ je nejen maximální zisk, ale především jeho dosahování cestou bezohledné konkurence, čili vzájemným bojem a ne spoluprací. Konečně dneska i ekonomové, či spíše burzovní spekulanti, znají a využívají hypotéz o očekávání, ať již racionálního, či adaptivního. Což jsou všechno teorie odvozené od určitého druhu předpovědí.

Pýcha Abendladňanů

Jen pro vysvětlení připomínám, že Abendlandem je pro mě kultura Západu na sestupné křivce jeho vývoje. V mých očích je totiž Západní rádoby „civilizace“ už skutečně na sestupné trajektorii, jež je vlastní každému jevu podléhajícímu zákonitostem evoluce. Termín „Západ“ proto používám jen tehdy, když popisuji myšlenky osob, jež ještě pořád vnímají Západ jako prozřetelností, historií, či dokonce bohem pověřeného vůdce člověčenstva.

Za prvotní pýchu Západu považuji již jeho nejméně půl tisíciletí existující přesvědčení, že je tím nejlepším, co na této planetě vzniklo a že je proto oprávněn svůj model šířit, prosazovat, ba dokonce jen z toho důvodu zbytek světa okupovat. Už toto chování bylo v mém vnímání první známkou dokonce i jeho budoucího úpadku.

V dějinách Západu to nebylo jenom křesťanství, ale i ortodoxie vědeckého světonázoru, dále všechny nenáboženské ideologie od liberalismu, přes marxismus po dnešní neokonzervatismus, které si všechny činily a dosud činí nárok na univerzální, globální platnost, jíž vždycky ostatním cítíme za povinnost vnucovat. Druhý to rys pýchy Západu.

V posledním období existence Západu, tedy po pádu bipolárního světa, vzkypěla jeho pýcha dokonce v nebezpečnou předpověď, alias proroctví. Ta byla pojmenována střetem civilizací. Při tak pokročilé globalizaci hovořit o mnoha lidských civilizacích je doslova zvrhlost. Na naší malinkaté planetě je pouze jedna civilizace, všelidská, projevující se ale v mnoha stovkách kultur. Dokonce si troufám tvrdit, že existence mnoha kultur je nezbytným vývojovým principem člověčenstva, jako je pro evoluci přírody bezpodmínečné nutná vývojová pestrost druhů. Lidstvo bude proto multikulturní, nebo nebude vůbec.

Předpověď střetu civilizací, i když byla následně jinými učenci společenských věd odmítnuta až vyvrácena, zanechala bohužel v celosvětovém vědomí svou stopu, jako konečně každá předpověď budoucna. I když ji Západ v zásadě odmítl, tak doslova otrávila globální vědomí.

Některé následky očekávaného střetu civilizací

Nehodlám zkoumat, zda byla dřív slepice, nebo vejce, čili zda napřed radikální islamisté prohlašovali poživačný Západ a konkrétně USA za světového Satana, nebo to byl až Bush, kdo vyhlášením války s terorismem doslova zahájil střet „civilizací“. Skutečností je, že Bush mladší sice se snažil světovou veřejnost přesvědčit, že jeho zem nevede válku s islámem, ale sám se choval vždy natolik jako dogmatický křesťan, že o svém pojetí boje s terorismem přesvědčil málokoho. Muslimy tedy ve většině určitě ne.

Již v mém dětství jsem se seznámil s jednou doslova hororovou předpovědí. Prezentovali ji tehdy především ti, kdo odmítali kolonialismus všeho druhu. Byli toho názor, že pokud Západ bude neustále tak enormně zvyšovat své bohatství, že vytvoří společnost nesrovnatelně vyššího životního standardu, než jaký existuje ve zbytku světa, musí zákonitě očekávat, že se jednou zvednou všichni ostatní a přijdou si onoho bohatství také užít. Což později ještě podbarvili socialisté tvrzením, že Západ stejně si tak dobře žije právě proto, že okrádá jiné národy. Takže jejich obyvatelé si jednou docela přirozeně přijdou pro všechno to, co jim Západ ukradl.

Již skoro před půl stoletím jsem dokonce viděl, asi na Filmovém festivalu v Karlových Varech, na toto téma film Finské produkce, v němž až v příšerných obrazech táhly davy z Afriky Evropou, ničily, doslova jako kobylky, všechno s čím se střetly a ukončily tak západní „civilizaci“. I to jsem vnímal jako proroctví a nepochybně jsem nebyl sám, v němž tento působivý snímek zanechal celoživotní stopu. Přiznám se, že jsem vždycky svým dětem a nyní i vnukům radil a radím; stavíte-li si dům, tak jej situujte tak, abyste ho jednou mohli bránit proti nezvaným vetřelcům.

Ideologii o střetu civilizací podlehl i představitelé některých církví, napříč všemi druhy náboženství, především pak jejich nejortodoxnějších větví až sekt. A netýká se to jen islámu, ale též mnoha křesťanských, ortodoxních byzantských a hinduistických církví. Jen jaksi o buddhistických nemám nějak zpráv. Asi proto, že buddhismus není ve své prvotní formě náboženstvím, ale učením, jak ho velmi výstižně pojmenovali a vnímají v Číně.

Očekávání střetu civilizací se projevilo rovněž v růstu nacionalismů, které jsou hypertrofií patriotismu a vlastenectví všeho druhu. Jsem odpůrcem názoru, že teprve zánik socialismu ve studené válce uvolnil stavidla nacionálních projevů. Už jenom proto, že se nacionalismus neprojevuje zdaleka jen v postsocialistických státech.

Shrnutí předešlého

Je to Západ, kdo vyprodukoval samotnou hypotézu o střetu civilizací. Předpověděl ji a dokonce ji „rozpracoval“ do podrobnějších dějů. Tím ji vlastně přivolal, ba doslova si o ni řekl. Vzhledem k tomu, jak se choval ke zbytku světa po celé půl tisíciletí, tak k tomu prorokovanému jevu dokonce zavdal celou škálu příčin a tak ji i přivolal. Jedním z projevů střetu civilizací je pohyb příslušníků globální chudiny do světa přežraného boháčství, které Západ rovněž prorokoval. Mně tedy nezbývá, než se pouze divit, že se Západ vůbec nepřipravil, dokonce ani na nejočekávanější projev střetu civilizací, na příliv uprchlíků.

A co na to všechno levice?

Je tomu už padesát let, co jsem se náhodou seznámil s člověkem, který v řadách Cizinecké legie bojoval u Dien Bien Phu. Jen pro mladší připomínám, že šlo v roce 1954 o rozhodující bitvu v osvobozovacích bojích Vietnamu z francouzského kolonialismu. Dotyčný veterán mi mimo jiné řekl. Nemohli jsme vyhrát. Vietnamu tehdy pomáhali Číňané. Naše kulomety už pro přehřátí nedokázaly střílet a oni pořád lezli a lezli jako mravenci k nám. Přes své mrtvé pořád a pořád. Nešlo je všechny postřílet. Na jeho slova si bezděky vzpomínám dneska při pohledu na televizní šoty o pohybu současných nezvaných příchozích do Evropy. I kdybychom chtěli, tak je nikdy nezastavíme, pokud se jednou rozhodnou k nám přijít. Berme to jako jedinou pravdu, z níž proto jsem povinni vycházet při hledání řešení.

V prvé řadě levice musí v oblasti celosvětového vědomí neustále a velice důrazně odmítat jakékoliv názory o střetu civilizací, přesněji kultur, ať již náboženských, etnických až nacionalistických. Ve svých regionech se pak s nimi nekompromisně střetávat a pranýřovat je.

Levice, alespoň ta opravdová, by měla dělat všechno proto, aby Evropa co nejdříve, pokud možno okamžitě, ukončila všechny války a boje v oblastech vytvářejících možnost mezikulturních střetů. Evropská Unie by měla mít navíc sílu vyloučit ze svého středu každého, kdo není ochoten přestat válčit se státy či jen jejich částmi, které jsou kulturně odlišné. Při tom by se ale velice silně měla postarat o svou vlastní obranu a především v ní nespoléhat na nikoho jiného. Tedy ne především na USA, ale ani ne na Rusko či Čínu, ale ani na nikoho jiného, kdo by se z jiných kulturních okruhů hodlal s námi spojovat proti někomu dalšímu.

Konečně by se Evropa měla chovat jako suverén. Měla by vytvořit takovou vojenskou sílu, která zbytek světa přesvědčí, že sice nezaútočíme, ale stejně důrazně dá na vědomí, že se každému útočníkovi ubráníme.

Proti exodům hladových ovšem musíme přijmout jinou politiku. Opravdu levicovou. Tedy s redistribucí bohatství. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme udělat všechno proto, aby se ukončil proces nesouměřitelného sociálního rozdílu mezi Evropou a zbytkem světa. A to nejen proto, aby naše země nebyly lákadlem pro jiné, ale především proto, že si přiznáme, že základem stability světa je a bude, pouze únosný rozdíl v životním standardu. Tak, jako se dařilo udržet v Evropě sociální smír díky přerozdělování statků, tak se v globální vesnici sociální smír udrží tehdy a jen tehdy, když uděláme co je v našich silách, aby svět okolo nás žil v dostatku. Máme dost investičních prostředků, abychom pozvedli velkou část sociálně strádajícího světa. I v tomto procesu se nespoléhejme na nikoho jiného. USA mají co dělat se sebou samými, stejně jako Rusko i Čína. Všechny ty veleříše jsou ohroženy dokonce víc, jak Evropa samotná. Jen to musíme poznat, získat tím patřičné sebevědomí a skutečně si pak jít za svými, mimo jiné i zde vyjmenovanými zájmy.

36 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 2. Německo se připravilo:

  Líc:

  Německo je země otevřená imigraci.

  "Politicky pronásledovaní mají právo na azyl", stojí v ústavě Spolkové republiky Německo. To znamená, že každý, kdo do Německa přijde z důvodu politického pronásledování nebo jako uprchlík před občanskou válkou, má právo na důstojné zacházení a bezpečný pobyt. Zároveň má každý právo na to, aby jeho důvody pro útěk do Německa byly řádně projednány.
  (http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/01/Seite__Dossier__Migration__Einstieg__cz.html)


  Rub:
  Jak se Němci projevují
  http://rodobrana.org/nemci-sa-buria-335-utokov-na-utecenecke-centra-za-8-mesiacov/

  Všechno možná bude jinak?

  Tři fáze islamizace:

  http://sinagl.cz/zahranicni-tisk/5659-tri-faze-drihadu.html

  OdpovědětSmazat
 3. Příliš mnoho slov dunících prázdnotou. Poradenství o absolutně nereálném, čili mudrlantské rady na nic a o ničem. Viz ukázky : Levice, alespoň ta opravdová, by měla dělat všechno proto, aby Evropa co nejdříve, pokud možno okamžitě, ukončila všechny války a boje v oblastech vytvářejících možnost mezikulturních střetů.
  Konečně by se Evropa měla chovat jako suverén. Měla by vytvořit takovou vojenskou sílu, která zbytek světa přesvědčí, že sice nezaútočíme, ale stejně důrazně dá na vědomí, že se každému útočníkovi ubráníme.
  Proti exodům hladových ovšem musíme přijmout jinou politiku. Opravdu levicovou. Tedy s redistribucí bohatství. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme udělat všechno proto, aby se ukončil proces nesouměřitelného sociálního rozdílu mezi Evropou a zbytkem světa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, ne. Právě naopak. Slova velice moudrá. Byla by to ta nejlepší dlouhodobá strategie.

   Nemít za vůdce Evropy idioty vedoucí ji do zkázy.
   Děda.

   Smazat
  2. pro 19:33
   Myslím, že pisatel má pravdu. Mudrlanství to nám vždy šlo a skutek utek.Levice - kdo to je a čím se projevuje ? To je strana Bohuše ? Nebo strana Filipa? Ani jedna ani druhá, obě mají prospěch z toho co zde vidíme a kritikou, kterou dělají k žádnému řešeni nepřispívají. Suveréní Evropa nikdy nebude, pokud takové nebudou jednotlivé státy. Prozatím je však vedou lidé, kteří suverenitu prodávají za materiální vyhody pro ně samé.Co chcete redistribuovat ? Chudobu obyčejných lidí ?Bohatství , které vlastní nějaké jedno procento obyvatel, na to jim nikdo nešáhne a oni ho dobrovolně k nějaké redistribuci nedají. Takže samé knížecí rady " když není na chleba, jezte koláčky". Jak chcete změnit ty co vládnou světu ? Volbami ? Nic dosud nikde nevyřešily. Revolucí ? Každá revoluce plodí nové tyrany. Prostě některé věci jsou dány a nic k nim nenamudrujeme.

   Smazat
  3. Máte pravdu 8:26
   Žádná levice ani pravice ve skutečnosti v Česku není . Tzv levicové strany se za levici pouze vydávají ale ve skutečnosti jsou s pravičáky dohodnuti a naoko se jenom tak v parlamentu poštuchují . Pan Dolejš z KSČM se svými názory patří spíš do smečky zvané ANO - bude líp . Všichni pěkně spolu sedí v teplých místečkách ve sněmovně kam je ovčani zvolili a starají se především o sebe a svoje tučná konta v bankách . Starosti obyčejných lidí je nezajímají a referendum o odvolatelnosti politiků nikdy nepřipustí , protože by automaticky o tato teplá místečka přišli .

   Smazat
 4. No nevím, podle mě to je trochu jinak - viz V.V.Pjakin 2.11.2015 - zde:
  http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-02-11-2015-titulky-cz.html

  A kdyby to bylo tak, jak říká autor, tak by to bylo fajn, protože my jsme nikdy žádné kolonie neměli, žádnou zemi jsme neokupovali a cizí bohatství nezneužívali, Vše jsme si vydobyli vlastníma rukama nebo koupili za vlastní peníze. Maximálně jsme se nechali zneužít nebo rozkrást - takže my bychom také měli jít na Západ pro to, co nám zcizil. ... a pokud vím, tak česká parlamentní levice - ani ukončit války nechce - tedy ČSSD určitě ne - viz Hamáček!!!!!

  OdpovědětSmazat
 5. Jak je to dnes s levicí a s pravicí? Asi takto (hodně zobecním): Levice chce bohatým brát a chudým dávat, a to je hezké. Problém je, že tak nějak mnohdy bere těm přičinlivým a snaživým a nejednou dává těm líným, co jen čekají, co jim spadne do klína. Pravice zase nikomu nic nebere a nic nedává, ale tak nějak nechtěně zase naopak podporuje vrstvu lidí, která žije kořistnickým způsobem, ale "problém je", že umožňuje žít mnoha přičinlivým a pracovitým.Takže obě varianty mají svá pozitiva a negativa. Dnešní světové elity však umně využívají negativ i pozitiv levice i pravice jen ve svůj prospěch. Když je potřeba podojit ty pracovité..., prosadí k moci levici, která od pracovitých přerozdělí k líným a nesnaživým. Pak dosadí k moci pravici, a ty nesnaživé a líné o to, co dostali podojí... Optimální řešení by však mělo být opačné... Se závěrem článku tedy souhlasím, ale jen částečně neb myslím, že přerozdělováním bohatství bohatého 1,5 miliardového světa k populačně rostoucímu 6 miliardovému světu se nikam nedostaneme. Cesta je jen jen o výsledky jeho snažení neobírat, což se bohužel děje... + podporovat ty snaživé... Ale ani to vlastně již není řešení. To mohlo být řešením ještě tak před 60 lety.Protože je zde otázka: Je planeta Země schopna zajistit aspoň z 1/2 tak vysoký životní standard 8 miliardám lidí, jaký má nyní ta "bohatá" část světa? Obávám se, že ne. A zde je ten problém lidstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není to pravda, co jsi napsal. Pravice zase chudým bere a bohatým dává!!! A pamatuj si: Kapitalistický zisk je tvořen z námezní práce chudých!!!

   Smazat
 6. Vždyť je všechno uspořádáno tak záměrně nelogicky - celý svět! Celý svět je zneužíván..... v klidu, v pohodě a v bohatství mohou žít všichni, jen kdyby to 1 % nemělo 90% majetku celého světa. A když už je řeč o mystice (alespoň tak to v úvodu autor konstatuje), tak vezměme v patrnost, že lidstvo je mnoho tisíc let pěstováno a zneužíváno. Film Matrix totiž není vůbec fantazie, ale realita.

  OdpovědětSmazat
 7. O čem to ten vědec mluví ?
  Ti co něco mají, ti jim nic nedají ! (Werich)
  A chudáky by česal ?
  To by nebyl první, ani poslední.
  A naši kapitáni průmyslu .... neškolí ani vlastní dorost, aby někdo uměl řezat, svařovat, brousit , soustružit, frézovat ...
  řežou si pod sebou větev, na které sami sedí.
  Inu, v EU je to teď téměř standard.

  Váš Jířa

  OdpovědětSmazat
 8. S autorovou koncepcí nesouhlasím - není možné či proveditelné aplikovat takové rovnostářství (byť i jen přibližně), o jakém autor soudí, že by vedlo k "soužití" kultur. To je sociální inženýrství nejhrubšího zrna. Migrující masy, které se nejspíš daly do pohybu z více než jednoho motivu a které k tomu nepochybně dostaly impuls, jsou masy lidské, a lidé prosté "vyrovnání" nepřijmou. Lidé, ať jsou odkudkoliv, chtějí vítězit. Sám autor zastává jim kritizovaný paternalistický západní postoj, protože automaticky předpokládá, že bude záležet jen na tom, jak se k problému postaví lépe situovaná část lidstva a předpopkládá, že migrující masa řešení elit zkrátka přijme (protože tak rozhodly elity) - ?
  Evropská mutace homo sapiens bude pohlcena a asimilována islámskou masou - na to stačí jednoduchá demografická statistika. Nedá se proti tomu nic dělat, ale dokud se to nestane, nemusíme si to pochvalovat.

  OdpovědětSmazat
 9. no vzhledem k tomu,že multimilionová migrace je z hlavy individualistických globálních parazitů,oněch 140 nadnárodních korporací a 360 rodových klanů nelze aplikovat jinou obranu než verzi genocidního útočníka: individualismus,jestli k tomu stačí správně nasměrovat vchodové dveře nevím,ale vím, že současní prozíraví lidé a současné přemnožené průměrné krysy,čímž nemyslím autora,se tak chovají.Vzhledem k tomu,že stejný přístup jedinců na mnoha místech současně vytváří přirozeně síť,bude vše probíhat tak,jak v historii od
  Spartaka po druhou světovou válku.To je dost historicky podmíněná předpověď,abych nezasahovala do vývoje dějin ne ? :) ale rozhodně
  má autor pravdu,že vypustit z huby cokoliv je velice,velice zodpovědné.
  Naděje se nevzdávám,ale radši budu pesimista v očekávání,když vyslovím znova: identifikace nepřítele je prvotní,nepřeceňování sebe a nepodceňování protivníka je dobrý způsob,jak vyhrát válku,ať již soukromou nebo veřejnou.

  OdpovědětSmazat
 10. Všechno je špatně,teď uź je pozdě na rétoriku,je čas se připravit.To je vše.

  OdpovědětSmazat
 11. Všechno je špatně,teď uź je pozdě na rétoriku,je čas se připravit.To je vše.

  OdpovědětSmazat
 12. Máme armádu sice , profesionální tu mají i okolní země. Ovšem úplně na nic. Děláme společná cvičení proti Rusům, naše letectvo v poštu pár pronajatých strojů demonstruje svoji sílu v pobaltských republikách, ale hranice v Řecku neumíme ochránit. Situace se mě jeví jako špatný hororový film.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím, nejde o film. Jde o realitu.
   Souhlasím, špatnou a hororovou. Ani netušíme jak.
   Jedinou snad záchranou před totální skázou by bylo, aspoň teoreticky, aby se Evropa přidala k Rusku. A to je zatím ještě málo pravděpodobné.
   Děda.

   Smazat
 13. "...Přijdou "chudáci" Syřané a my jim předáme v plném rozsahu to, co v každé zemi EU lidé budovali po generace. Neobyčejně nebezpečné."

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vladimir-Zelezny-pro-PL-Prijdou-chudaci-Syrane-a-my-jim-predame-v-plnem-rozsahu-to-co-v-kazde-zemi-EU-lide-budovali-po-generace-Neobycejne-nebezpecne-399559

  OdpovědětSmazat
 14. Bych se proto na ty starozákonní proroky nezlobil, oni je "lidi" stejně většinou ukamenovali nebo jinak popravili.

  OdpovědětSmazat
 15. Autor článku p. Hošek by měl otázky duchovna a mystiky obcházet co možná největším obloukem. Protože jim nejen absolutně nerozumí. ale šíří tím bludy, kterými hodně lidí zbytečně uvede ve zmatek. To se týká i těch, údajně
  "duchovně vyspělých", s kterými měl prý tu čest se seznámit a mluvit - (tím myslím, že by svých zbytečných aktivit na tomto poli měli pro dobro všech zanechat i oni).
  Kdyby o těchto záležitostech něco věděli, raději by varovali před chaosem příštího roku....třeba stylem: víte-li jakým způsobem, či způsoby ochránit sebe a své milé, buďte nachystáni včas.  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Psát chce, možná i musí v jakési osobní duchovně mystické fantasmagorii, že to jeho dunění prázdna, co by se mělo a že by se mělo - vzdálené realitě na sto honů, je něčemu prospěšné či užitečné. Nic proti tomu, holt slušně placený, mnohoslovný odborář dobrý tak pro nic a k ničemu.

   Smazat
 16. Mysticismus znamená, že si vezmete za měřítko věcí Vesmír a Věčnost. Z hlediska funkcionality je to obdobné, jako když se zabýváte motorem, který má tisíc převodových stupňů, přičemž vaši bližní používají prvních 5.

  OdpovědětSmazat
 17. autor má pravdu jen zčáti protože, kdyby se lidé chovali k sobě mírotvorně a láskyplně ( tj.podle Ježíšova učení) a nebylo v zájmu jen co největší bohatství a vlatní,sobecké zájmy, tak by nebylo žádných uprchlíků.Ti nám jen naznačují,kde se stala chyba.A další polemika o tematu je jen řešením situace,která je jasná a chyba viníků zřetelná

  OdpovědětSmazat
 18. autor má pravdu jen z části protože, kdyby se lidé chovali k sobě mírotvorně a láskyplně ( tj.podle Ježíšova učení) a nebylo v zájmu jen co největší bohatství a vlatní,sobecké zájmy, tak by nebylo žádných uprchlíků.Ti nám jen naznačují,kde se stala chyba.A další polemika o tematu je jen řešením situace,která je jasná a chyba viníků zřetelná

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ježíšovo učení je návod na dokonalý systém, jeho odmítnutí znamená vydat se cestou nekonečných pokusů a omylů, při kterých se vždycky něco pokazí, vybouchne, provalí, podělá, a začíná se odznova.

   Smazat
 19. Vlastenka


  Autor pozapomněl na to, že díky levici, která dnes zcela ovládá EU, jsme tam, kde jsme. Tedy v řiti.

  Zásadně nesouhlasím s tím, že bychom z toho, co jsme my a naši předkové krvavě vydřeli, měli ještě vydržovat celou Afriku.
  Máme dost svých chudých a potřebných, a to v rámci celé Evropy.

  Nikdy jsme jako Češi neměli kolonie, nevedli jsme žádnou válku a hladovějící Afrika není náš problém.
  Úplně by stačilo, kdyby levicoví dementi v západních vládách (ale ono se to týká i např."konzervativců" v Británii) škrtli veškeré soc.dávky a výhody pro imigranty a udělali tomu v médiích patřičnou reklamu.
  Je třeba postavit islám mimo zákon a donutit muslimy buď zcela asimilovat nebo odejít. Naše pozice to umožňuje, pro Francouze, Němce a další státy s milionovou muslimskou populací to bude zřejmě mnohem těžší. Ale na toto drakonické opatření stoprocentně časem dojde.

  Pak už jen potopit pár kocábek s uprchlíky a postřílet ty, kteří se agresivně a nelegálně domáhají vstupu na cizí území a problém se rychle vytratí.
  Rozhodně si nemyslím, že se sem přestanou vyčůraná netáhla z Afriky sáčkovat jen proto, že jim zlepšíte životní podmínky.
  Oni budou chtít vždycky to, co máme my a pokud jim v tom silou nezabráníme, vezmou si to sami.
  Stačí se podívat, jak to fungovalo v Zimbabwe, které odráží názorně mentalitu Afričanů - ukrást, vyžrat, zdevastovat a pak fňukat, že nemám, co do hrnce. Očekávat od nich nějakou práci nebo snahu se vzdělávat, je vcelku mylná premisa. Možná s výjimkou některých! Syřanů.


  Já osobně vidím cestu jen v represi, buzeraci, stěžování podmínek a nemilosrdných deportacích.
  Vstřícný přístup a laskavost pokládají tihle lidé za slabost, jíž je třeba využít. Chodit se v tom naučili skvěle. Zřejmě se učili o tom, jak šermovat s pojmy "diskriminace a rasismu", od jednoho neblaze proslulého evropského etnika.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že není řešení současného stavu. Co když je vše jinak? Co když se jedná o evoluční vývoj, tak jak vyhynuli mamuti tak vyhynou i Evropané, prostě jeden druh převálcuje jiný. Ono některé věci prorokovala Sybila, Nostradamus a nakonec i ten májský kaledář mluví o konci světa v podobě jak ho známe.

   Smazat
  2. Sybila a mnozi dalsi.
   A co? Lze snad tomu, co se deje prisoudit vyssi moc, nebo je to dilem cloveka? Posudte sam.

   Tyto veci jsou o necem jinem. Protestuji snad americane proti vlatni zahranicni politice, ktera vrazdi lidi kdekolik na planete? Ne. Hnuti Occupy bylo zamereno pouze proti bankerum. Sice je to spojena vetev, ale je to mimo.

   Nemecko. Protestuji snad Nemci proti ekonomicke nadvlade nad Evropou, proti ozebracovani Recka, proti monopolnimu jednani a uzurpovani si rozhodnuti v narodnich statech EU? Ne, samozrejme nikoi. Pokud protestuji, obcas proti NATO, nyni proti imigrantum.

   Primarni problemy vlastnich zemi nejsou obcany reseny, protoze samotni obcane z nich maji profit a sami se chovaji egoisticky vuci jinym. Soused proti sousedovi, stat proti statu. EU nebyla zalozena ke spolupraci, ale nadvlade. A ta nadvlada byla ucinena velmi kriminalnimi metodami.

   V nasem svete dokonale plati princip akce reakce. Pokud cinite zle veci, nemusi se vam nic stat, ale vase deti budou stejne, spise jeste horsi, nez jste byl za zivota sam. To je genetika, zde neni nutno chodit daleko od vedy, naopak si staci podlozit davno sepsane. Pokud nahodou zivot cloveka nakloni jinym smerem, neznamena to, ze nenosi v sobe nejake geny o kterych on, ani okoli nevi. Jednoduseji, pokud nekdo v sobe nese geny klavirniho virtuosa a je cely zivot treba zednik, neni to podivne. Misto klaviru se mu dostane lopata a klavir se mu vyhne. To je epigenetika.

   Stejne spatne je pohled na psychopaty. Odbornici je deli na kriminalni a nekriminalni. Ale no tak. Vemte tem "hodnym" majetky, postaveni a moc. V TEN okamih se stanou kriminalnimi. Ostatne, lekaru se tyce nemale procento, tak z kolegiality mlci.

   A to duchovno ma vice stranek. Rozhodne to neni vyvolenost, ani ten clovek neproziva radostne okamihy c tezkych casech.
   Nekdy tedy v zivote probihaji veci tak, ze ac si prejete, nebo neprejete, stejne jste bez vlastniho prani, bez snahy priveden tam, kde jste mel byt vzdy. Ten pomyslny "klavir" pada na hlavu z vysky i pod sirym nebem. A nekdy velmi drsnym zpusobem. Prejete si klid, ktery neni dopran, prave naopak. Tibecti mnisi se izoluji od spolecnosti, ovsem v tom je jejich velky omyl, mimo tu nadrazenost nad spolecnosti. Nenesou plnou zatez a neprocituji, tim neodevzdavaji. A to jedine stoji za vyssi uvahu, proc nekdo nese vahu sveta v hlave a jineho zajima aktualni stav vlastniho konta.
   A proc musi i kdyz nechce. To "nitro" nepusti ani o pid.

   Smazat
 20. p. Hošku,

  ti, s kterymi jste mluvil nejspise zadni mystifikatori nejsou. Kalousek take pouziva mystifikace, fabulace a jine cizi nazvoslovi pro lez.

  Ke zhmotneni myslenky neni potreba myslenku vyrknout, ani napsat. Navic, proroci jevy popisovat muzou i nemusi. Muzou se vypnit a nemusi a vedi, ze absolutne nezalezi na tom, co udelaji, nebo proroctvi vyslovi.
  To by mohl byt "mystifikatorem" i Obama, ktery tydny caroval s chemickymi zbranemi Assada a najednou, kde se vzali, tu se vzali... Jenomze, ono ty zbrane jaksi Assadovy nebyly.

  Stejne tak lze mluvit o proroctvi zapadu, ktery mluvi 10 let o islamizaci. Jenomze, dovoz je placeny, organizovany, ihned byly na miste velmi kvalitne provedene mobilni "vyrobny dokladu" a najednou je temer kazdy Syran a uprchlik.
  Ovsem jejich mentalita neodpovida utlacovanym, jejich zivotni styl neodpovida dosavadnimu zivotu zchudleho a utlacovaneho zivota. Jejich jednani je natlakove, pouzivaji alkohol, islam maji pouze jako hraci skrinku. Zbytek uvidite dale, verte.

  To o cem pisu je social engeeniring nejtezsiho zrna, zadna mystifikace, nebo proroctvi. Navic, na analyzu soucasnosti a minulosti, z ni odvodit jednu mouznou budoucnost, neni az tak slozite. A panove, pokud sami sebe oznacili za proroky, kteri odmitaji mluvit, sami sebe vlastne shodili tim, ze se za "proroky" povazuji, ne tim, ze nemluvi.

  OdpovědětSmazat
 21. Pan Hošek před časem napsal, že komunisté zabírají sociálním demokratům v parlamentu místo. Vzhledem k jeho upřímnému doznání a katastrofálním důsledkům jeho odborářské činnosti mu doporučuji, aby se plně soustředil na život důchodce a bez reptání užíval plodů kapitalismu.

  OdpovědětSmazat
 22. Autor článku vychází ze špatného předpokladu. Předpokládá, že současný muslimský import do Evropy je živelný a vyvolaný bídou importované masy. Podle mého názoru, neplatí ani jedno. Ti lidé byli k odchodu přesvědčeni a jejich hromadný odchod, byl organizován. Domnívám se, že ve většině případů, byli přesvědčeni podobným argumentem, který fungoval i na naše Rómy, když odcházeli do Kanady a Anglie. Tímto argumentem jsou štědré sociální dávky a bydlení, které jsou rozdávány, bez jakéhokoliv vlastního přičinění.
  Otázku, kdo to organizuje, politici odmítají řešit. Jistě to nejsou ti pašeráci a průvodci. Ti jsou pouhými žoldáky této akce, stejně jako evropští politici, kteří odmítají reagovat a nečinně přihlíží na ohrožení Evropy.
  A jsme u sociální nerovnosti, která autora a jistě každého levicového člověka, trápí. Snad si uvědo-muje, že největším, i když jistě ne jediným, zdrojem této nerovnosti, je soukromé držení centrálních bank všech států. Tím se dostává, úzkému okruhu osob, takové bohatství, že pro ně ovládání politiků a organizování hromadného přesunu lidí, není větším problémem. Levicový člověk a všichni občané, by měli upřít svoji pozornost sem. Od svých zastupitelů, vzhledem k výše uvedenému, to očekávat nemůžeme.
  A ještě, ke konkrétní pomoci, těm opravdu chudým. Ti zůstávají doma a těm je potřeba pomáhat tam, aby si mohli vybudovat uspokojivou existenci v místě, kde dlouhá desetiletí žili. Z jakých peněz, by se to mělo financovat, vyplývá z předchozího odstavce. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Se závěry pana Hoška plně souhlasím. Ať on vychází z čehokoliv. (A mystika ani v nejmenším není můj terén.)

   Jeho závěry jsou velmi obecné, výhledové, nejde o návod k okamžitému řešení současné situace. Co se této týká, souhlasím plně s vámi.
   Děda.

   Smazat
  2. V delsim casovem kontextu to neni nic jineho, nez priprava na "svatou valku" a obrani o uzemi.

   Nikdo se totiz nepozastavi nad podstatnym.

   Proc by nekdo dovazel do zeme uprchliky, kdyz moc dobre vi (a to by vedek i idiot, ne nejaky zapadni planovac), ze to povede k extremizaci spolecnosti.

   Oni s tim pocitaji. Nepomahaji masaze proti Rusku. Od Jizni Osetii propagacne prohravaji. Samozrejme, prohravat budou nonstop, kdyz lzou. Ale prvotni efekt funguje dokonale.
   Tam si pinkaji politiky, politology a ruzne podstatne figurky. Prave prvotni reakce je pro ne dulezite. Zeman napr. chtel okamzite poslat na Ukrajinu vojska NATO. Tedy ano, je sice prorusky, spise prozidovsky, funguje u neho vyfabrikovany efekt "spolecneho nepritele", uznava nase historicka tazeni a hlavne "uplatnovani kolektivni viny" - je to nas clovek.
   Ono, tezko by se nasel i pro bezne lidi lepsi vitez voleb, z mnoha jinych duvodu, ktere jsou spise Zemanovou kladnou strankou. Jen ekonomove proste nevidi. Nevidi nic, jsou bez intuice, bez odhadu, neni vyjimka.

   Ta svata valka, kdy rozhnevany narod, pote jiz jednotny, evropsky, obrati svoji nevoli vuci islamu, kolektivne, bude samozrejme jen zabrani zdroju, tezkych kovu v Afganistanu, ropu, plyn. Ne, nemyslim, ze jsou vzdelani a chytri. Jsou hloupi, pres svuj dzihad nevidi vlastni konec.

   Nikdo si nemysli, ze Evropu prevalcuji, tim spise, kdy USA ceka pouze na volani o pomoc. Neni to Rusko a samozrejme to bude neco za neco. Jako ve 2ww, vlastne jako vzdy. Nemecky ekonomicky monopol nad evropou vznikl take tisknutim papiru od stejne vetve rodu, ktere rotacky od 2. svetove nezastavilo.
   Nepodvadi pouze vw, cela zapadni ekonomika je podvod. Za natistene nuly nakupuji realni bohatstvi. Pote se jiz tvari jako spravni kapitaliste. Dorazi podvodem ekonomiku narodniho statu na kolena, donuti k privatizaci a nasledne nakupuji cela odvetvi, ktera jsou jedina ziskova a vyzaduji spoluucast obcanu. Tzn. dotace z preziti obcanu, sektory, jejiz sprava nalezi statu. Typicky a vzorovy priklad Recko, ovsem nejen. I CR prisla timto o rozhodovani a politici musi kvuli zavislosti poslouchat naslovo.

   Ovsem, jak se zda, ucho se utrhlo a scenare se opet budou menit. Stejne jako po Syrii I., i aktualne Syrii II.

   Smazat
 23. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

  An Thái Sơn với website anthaison.vn chuyên sản phẩm máy đưa võng hay máy đưa võng tự động tốt cho bé là địa chỉ bán máy đưa võng giá rẻ tại TP.HCM và giúp bạn tìm máy đưa võng loại nào tốt hiện nay.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.