Reklama

pondělí 9. listopadu 2015

Jste si jistí svým jističem?

- StanFred -
9.11.2015  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Autoři Kosy tímto upozorňují na další chystané zdražování elektrické energie, které na chudé domácnosti dopadne víc než na lépe situované. A protože jde o opatření související s "obnovitelnými zdroji energie" a zároveň o opatření nepopulární, jsou fakta před veřejností tajena. Co kdyby se dolních 10 milionům našich občanů, na které zdražení podobné "dani z hlavy" dopadne, naštvalo?!


Jsem průměrný člověk, občan se svými každodenními starostmi a radostmi. A v této obyčejnosti jsem se dostal ke článku na serveru solarninovinky.cz. Přiznám se, že asi podobně jako u většiny lidí v tomto státě při slovech „solár“, „fotovoltaika“ či „obnovitelné zdroje“ se mi také lehce ježí porost na celém těle. Víme proč – ať už to byl záměr nebo ne, parlament schválil zákony (180/2005 Sb. a poté 165/2012 Sb.), které zcela nepochopitelně zvýhodňují a garantují investice do ekologických zdrojů energie. A protože tyto garance něco stojí, od roku 2010 se vymýšlí, kde na to vzít peníze.

Zmiňovaný článek s lehce hysterickým názvem „Výzva: Připomínkujte “tarifní revoluci”, která způsobí “šokovou kůru” pro domácnosti“ (který už mimochodem na serveru není k nalezení, což můj zájem ještě zvýšilo) informoval, že Energetický regulační úřad (ERÚ) nedávno zveřejnil koncept nového tarifního systému (NTS) v elektroenergetice, který bude spuštěn s platností od 1. ledna 2016. Z návrhu NTS vyplývá, že NTS dramaticky postihne české domácnosti absurdní fixní platbou příspěvku na podporované zdroje energie – a to dle hodnoty hlavního jističe. Tedy nikoli tak, jak to známe ze současnosti, kdy podle množství odebrané elektřiny platíme silovou energii, distribuci, systémové služby, činnost operátora trhu (OTE) a podporu výkupu energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Pravda, zapomněl jsem na fixní platbu, která již funguje dávno – platbu za odběrné místo. Podle návrhu NTS se však podpora výkupu OZE bude v budoucnu platit právě formou „paušálu“. A rozhodně to nemá být málo. ERÚ navrhuje hodnotu 21,98 Kč/A/měsíc/fázi. To znamená, že ať se budou lidé snažit šetřit elektřinou sebevíc, nebude to vůbec nic platné. Napadá mne paralela, kdy by se platilo vodné a stočné nikoli podle spotřeby vody, ale podle světlosti trubek a rour vedoucích do bytů a domů.
Příklad (počítána pouze složka na podporu OZE):
Byt v bytovém domě s elektro vytápěním, jistič 3x25A, spotřeba cca 5MWh/rok
Současný stav: 5MWh x 495 Kč plus DPH = 2995
(pro srovnání – v sousedním Německu je plánovaná výše pro rok 2016 na podporu OZE ve výši 1720 Kč/MWh, tedy stejná domácnost za rok zaplatí 10234 Kč). 

Dle návrhu NTS: 3 x 25A x 21,98 x 12 měsíců plus DPH = 23936 Kč!

Kdo jezdíte na chatu a chalupu, určitě používáte sekačku, svářečku, nějakou tu troubu nebo třeba fukar na seno. Všechny tyto spotřebiče vyžadují mít hlavní jistič alespoň 20A. Nejsou ovšem využívány často, takže spotřeba elektřiny na chalupě nebývá oproti celoročně obývaným bytům a domům vysoká. Bohužel paušál na podporu OZE zaplatíte v plné výši.

Proč tohle všechno?

Na podporu OZE je vypláceno ročně okolo 40 mld. Kč (2013 37,5 mld., 2014 40,6 mld., 2015 cca 44 mld.) přičemž stát částečně přispívá z rozpočtu (2013 11,7 mld., 2014 15,7 mld., 2015 15,7 mld., 2016 22 mld.)
Zbytek hradí spotřebitelé. Můžeme se pouze domnívat, co vedlo poslance ke změně energetického zákona, který přináší výše uvedenou změnu a co vedlo EZÚ k návrhu, jak jej představuje na svých webových stránkách. Zda energetická lobby, snaha státu ještě více utáhnout opasky občanům nebo snížení zatížení a tím zlepšení konkurenceschopnosti podniků. Možný důvod je i ve státní firmě ČEZ, jejíž zisk (ať už kvůli neustále klesající ceně elektřiny nebo nepovedeným expanzím na zahraniční trhy) od roku 2009 neustále klesá (2009 52 mld., 2014 29,5 mld.) a stát jako hlavní akcionář se snaží najít výpadek příjmů. Určitě bude argumentováno i harmonizací s legislativou EU. Co je ale fakt, že návrh na NTS lze dohledat na stránkách ERÚ. Každý, kdo má zájem, si jej může přečíst a udělat si vlastní názor. I přes to, že ministr Mládek po hlasování o novele energetického zákona prohlásil, že „dopady na domácnosti by neměly být nijak dramatické“.

Dlužno podotknout, že v zákoně je prozatím stále pojistka, která představuje zastropování částky kdy maloodběratel zaplatí maximálně 495 Kč za odebranou MWh. Toto řešení je údajně zvoleno kvůli tomu, aby ČR nemusela povinně dovážet zelenou elektřinu ze zahraničí. Její odběratelé v ČR by totiž žádali o vratku již zaplaceného poplatku na podporu OZE, což by mohlo vést k různým machinacím. Naskýtá se otázka, na jak dlouho je v zákoně ona pojistka plánována.

Do 11. listopadu do 12 hodin je možné psát připomínky k návrhu NTS, který je k dispozici na adrese http://www.eru.cz/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhum-cenovych-rozhodnuti-v-elektroenergetice
 
O změně na účtování za jistič pojednává článek 4.1.b) z prvního PDF na stránce.

StanFred

Dovětek:
Ještě pár slov k ERÚ. Byl zřízen v roce 2001 jako nezávislý úřad pro regulaci, ochranu zájmů spotřebitelů a zákazníků a další činnosti se vztahem k energetice. V poslední době je o něm slyšet zejména kvůli osobě jeho předsedkyně – ing. Vitáskové, která na jednu stranu čelí vyšetřování za jmenování JUDr. Vesecké, či za ukončení přezkoumání vydání podezřelých licencí na dvě velké solární elektrárny. Na druhou stranu podala trestní oznámení na bývalé vedení ERÚ, které mělo kvůli navrženým vysokým podporám na OZE způsobit několikamiliardovou škodu. Podle policie však v dané věci nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Poslední výrok předsedkyně ERÚ ze začátku listopadu je v souvislosti s možným nevypsáním podpory na OZE, protože ČR zatím stále nezískala oprávnění pro poskytování podpory pro OZE ve formě tzv. notifikace v Bruselu. Zákony o podpoře OZE totiž potřebují být pro svou platnost schváleny Evropskou komisí.


Vlkův dovětek:
Když jsem dostal první mail s upozorněním na problém a jeho možné kolosální dopady na naše peněženky a vyzval dnešního autora k sepsání samostatného článku, netušil jsem , zda jej opravdu napíše. Takže mi přišlo jako nutné začít ověřovat skutečnosti. Mám sice vystudovanou techniku se specializací Výroba, rozvod a užití elektrické energie , čili téma by mi mělo být velmi blízké, ale tuhle profesi jsem jaksi nikdy nedělal. Okamžitě tedy šel mail na toho z kosířů, kterého znám ze všech z vás, co na Kosu chodíte, určitě nejdéle – však se s Pepou známe od 1.9.1965…. A on byl v energetice ještě nedávno velmi exponovaně činný. Se žádostí, aby mi ta data přezkoušel a okomentoval. Že jako to chci pustit na Kosu a nehodlám se blamovat.
Dost dlouho bylo ticho a pak zazvonil telefon a Pepa mi stručně sdělil – hele vlkouši, něco se peče. Ale nikdo nechce o tomhle mluvit. Všichni jako by oněměli. Materiály, které ještě nedávno visely na internetu jsou staženy nebo neúplné. Schází konkrétní údaje. V tomhle ti nepomohu….

Takže když ani dříve vysoce postavený člověk v branži nemůže prorazit k informacím, tak se nejspíš opravdu něco děje. Řekl bych.
Všechno jaksi tenduje k jednoduchému závěru – že zkrátka někdo si zcela vážně pohrává s myšlenkou hodit platby solárním baronům na lidi. Nasvědčovalo by tomu i opakované vystupování zástupců firemní sféry ve sdělovacích prostředcích, kde si mnohočetně stěžovali na to, že elektrická energie je v ČR drahá a jim nákladově zatěžuje výrobu. Že v Německu dostaly zejména velké firmy ze zákona úlevu na ceny energií, tak aby nebyly zatěžovány platbami za solární byznys. U Němců s tím nemám osobní problém. Jednak to nezatěžuje moji peněženku, ale hlavně oni se v tzv. obnovitelné energii vidí. A když s ev ní vidí, tak at si ji zaplatí. Jenže ten výpočet v článku za platbu za hodnotu jističe je děsivý. Nevidím sebemenší důvod, proč by firmy měly mít nějaký pardon a já to naopak za ně měl zatáhnout, když jsou spotřebitel zrovna jako já. Ostatně – za megawattu už takhle platí daleko nižší cenu než já, z titulu velkospotřebitele.
Ačkoli jsme se zařekl, že diskuse jen velmi zřídka a pokud možno vůbec, k tomuhle ji prostě otevřít musím. Nebot věřím, že se do ní zapojí ti, kteří mají k validním informacím k danému problému blízko a vnesou do toho jasno. Výkřiky o spiknutí politiků, komplotu Bruselu mne nezajímají. Ale konkrétní sdělení, co a jak a jestli ten výpočet z hodnoty jističe opravdu vážně zvažují a s jakými omezeními, tak to naopak je interesantní velmi. A doufám, že se to v diskusi objeví.
Vlkův druhý dodatek:
Ledva jsem tenhle článek dopsal a dal do zásobníku, mrknu na mail a on zase Pepa. A posílá tenhle link.
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesky-prumysl-usetri-stamiliony-snizenim-prispevku-na-zelenou-energii-1242593
Který potvrzuje všechno, co je v článku napsáno:
1 - že opravdu je připravována platba za tzv. rezervovaný výkon
2 - že to má především hodně a hodně ulevit podnikům
3 - že prý budou platby obyvatelstva zastropované a prý budou platit nanejvýš tolik jako doposud.
Jenže proč to tedy předělávají? Proč neupraví nějak jen tarify pro firmy a obyvatelstvo nenechají na pokoji? Člověk si automaticky řekne – proto, že počítají s tím, že ji v příhodném čase, nejspíš salámovou metodou – zvednou!
Bacha na ně!

Nicméně mám také dobrou zprávu. Spotřebitelský časopis d Test se rozhodl, že vstoupí na pole elektronických aukcí energií pro malospotřebitele.
Je to naprosto jednoduchá premisa – soustředí kolem sebe zájemce, kteří mají zájem o levnější dodávky proudu nebo plynu, či nejlépe obojího, sebere jejich údaje o roční spotřebě a další nutné detaily a o celkový objem dodávek nechá elektronicky, v určitém okamžiku, soutěžit všechny dodavatele plynu a elektřiny, kteří projeví zájem. Nejlevnější dodávka vyhrává a vítěz bude mít povinnost se zájemci, které dTest zastupuje, uzavřít dodavatelskou smlouvu. Privátní účastníci aukce, organizované d Test naopak budou mít možnost, nikoli povinnost(!), smlouvu dodavatele akceptovat.

Pro mne nejlepší nabídka na to jak získat opravdu dobré podmínky od dodavatelů energií na současném českém trhu. Sám bych to využil, ale bohužel o pár dní dříve jsem podepsal smlouvu s jiným organizátorem takové aukce. Bohužel proto, že podmínky nejsou tak příznivé pro mne jako privátní osobu. Mám povinnost vysoutěženou smlouvu povinně, pod sankcí akceptovat. Vedle toho d Test je pro mne osobně naprostá jistota, pokud jde o férovost a transparentnost aukce.

Takže pokud nejste momentálně vázáni nějakou tvrdou smlouvou k nějakému dodavateli energií – neváhejte! 

Detaily naleznete zde:
https://www.dtest.cz/clanek-4713/chceme-vyhodnejsi-energie


Ilustrace - bardie.cz

28 komentářů :

 1. no na Slovensku sa vyvíja aktivita na zrušenie platby na "istič" alebo na hodiny - pevný tarif - je to v podstate položka na režijné náklady, jej pôvod bol ešte tuším v r. 1962 - a súviselo to s bytovou výstavbou, a výstavbou rodinných domov, asi tak popritom platby za plyn a za elektrinu klesli, cca asi o 4% - no asi naozaj preto, že solárnej energie u nás toľko niet, a presunula sa - jej výstavba - na Slovensko neskôr, a už sa nepodarilo rozvinúť klamanie obecenstva -

  OdpovědětSmazat
 2. Nic jiného,než že oligarchové tvrdě nastupují na scénu.
  ERU,jim v tom ještě pomáhá,proto si tam prosazují Veseckou,má kolem oligarchů dobré jméno.Jak víme,nejde zjistit majitelé FE,od kterých ČEZ odkoupil FE za 5mld.Co když byly majitelé přímo z ČEZu,teď je potřeba ztrátu dohnat,chystá se dostavba Temelína,tak také nutno sehnat peníze,oligarchové určitě ne,zaplatí to občané.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdysi jsem dělal diplomku na "Vyuziti solární energie k výrobě elektřiny a k ohřevu vody", kdo se toho nakonec celkove te problematiky chytil je jak z béčkoveho filmu. Poškodilo to vnímání teto možností prostými lidmi. Jáchym

   Smazat
 3. Podle toho se v článku píše, tak bych platil za 3x40A a 9,42 MWh ročně, místo loňských 5.489,72 Kč včetně DPH,,,,,,38.297,52 Kč včetně DPH. No, to by byl tedy pěkný ranec navíc - ani se mi nezdá takový "skok" jako možný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 8:46
   Jak se uvádí v článku,prý je to jištěno částkou 495 kč +DPH za 1MWH.Tak by Vám to mělo naskočit o řekneme 6.000kč.Mám to podobně ze spotřebou,takže můžu čekat zvýšení poplatku za měsíc o 500kč.

   Smazat
  2. Je to možné, ty skoky: http://www.jausetrim.cz/energie/20-skokove-zdrazeni-elektriny

   Smazat
 4. Z toho článku v E15, na který je tu odkaz, ale nic takového nevyplývá. Pokud tam bude existovat nějaký strop, tak se to pro domácnosti zase o tolik nezmění. Asi o + 15,-Kč.

  OdpovědětSmazat
 5. 9:03

  Jestli jsem to celé pochopil správně, tak strop by měl být tou pojistkou stanoven na 495,- Kč bez DPH/ měsíc.

  OdpovědětSmazat
 6. doktor Bude-li zle, pojedu na minimální jistič a v případě potřeby (sváření atd.) využiji centrálu ,která má přes 30 Kw. Pořád by se to vyplatilo.Volte ČSSD - peklem se vám odmění.

  OdpovědětSmazat
 7. Při snížení hodnot jističe ještě jde o to, jestli na jistič (ampéry) byla dotace a nebo ne, v případě že ano, platí se za snížení "trestná" (a to je několik tisíc za Ampéru) . Ale to už platí několik let.

  OdpovědětSmazat
 8. Ano je to tak, já jsem přikupoval v 90.letech 20 A za necelých 23 tisíc Kč. Ale někdo to dostával jako dotaci a tak neplatil nic - záleželo asi na kraji nebo okrese, někde to nešlo.

  OdpovědětSmazat
 9. Dejme tomu, že snížím hodnotu hlavního jističe , z 25 na 20A, ale stejně jistič musí zůstat 3F, sporák, studna atd. To znamená, že bych si sníženímzas tak mnoho nepomohl.Ale úvahy tohoto druhu jsou stejně hloupostí. Prostě nic podobného se neodehraje, neb i poslanci mají své chalupy, chaty a baráky kde jsou přímotopy, vodárny a podobně. Nehledě na to, že v případě schválení takové hlouposti, by došlo i na ně vyžádáním si předčasných voleb námi občany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na poslance nespoléhejte,to je zlobovaná sebranka.
   Tady jde o něco jiného,stejně nevíme,kolik je poslanců zaháčkovaných na dotacích OZE,tak uvažujme,že budou pro větší poplatky na OZE.Jak je i dále psáno,hlavně velci podnikatelé jsou pro,aby se jim snížila cena energii.

   Smazat
 10. Já si nemůžu pomoci, ale podle toho článku z E15 mi "vyšlo", že místo současných 480,- Kč bez DPH za 1 MWh/měs. zaplatím díky tomu "stropu" napříště 495,- Kč bez DPH za 1 MWh/měs. Tedy to zvýšení bude maximálně o 15,-Kč bez DPH za 1 MWh/měs. oproti dnešku. A nebo mi to někdo vysvětlete. Předem děkuji.

  OdpovědětSmazat
 11. Spravny vypocet nove platby:

  21.98x3x12=791.28 + DPH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:04

   Děkuji, ale tento vzorec neodpovídá ani tomu co je psáno v tomto článku, ale ani tomu článku, na který je odkaz (na E15). tak teď teda nevím už asi vůbec nic :).

   Smazat
 12. Každý může mít svou elektrickou enenergii, a ZADARMO.

  energieupramene.blogspot.cz/2015/11/navod-na-keshe-magrav-power-cz.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:08 Nechci vám brát iluze, ale je to nehorázná pitomost. Všimněte si, jak se ohánějí tajuplnými, dosud nepoznanými silami a principy. Přitom stačí středoškolské znalosti elektrotechniky pro odhalení, o co se jedná. Dnešní elektroměry měří i jalový proud, takže to v žádném případě fungovat nebude. A pokud to budete chtít zkusit, tak nezapomeňte: - elektrický proud zabíjí sice rychle, nikoliv však bezbolestně.

   Smazat
  2. 14:08 Jestli chcete energii zdarma, doporučuji toto:
   https://www.youtube.com/watch?v=FcuKjBiYSyI
   a další řešení od téhož autora. Je to jednodušší a výsledek bude stejný.

   Smazat
 13. Chcípnem hlady jestli nevyjdem do ulic.Hlavně ty podělaný chataři, kteří dělají že se jich dění u nás netýká,já se jedu ve volnu udřít k smrti a vy kreténi si demonstrujte když jste si za komárů nebo vaši rodiče nenakradli na chajdu.Teď vám milí chataři nezbyde než svítit svíčkama ale nebojte jen do doby než vám tam dají uprchlíky aspoň vám konečně dojde co je to mlčící většina,to jste vy co máte a na ty co nemají tak dlouho kálíte až o vše příjdete.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na chatu jsem si za totáče ušetřil a jako naprostá většina chatařů si ji taky udělal !

   Smazat
 14. Anonymovi přede mnou ve 14:57: Moje rodina má od r. 1946 chatu na osadě blízko města. Vyrostla jsem tam a zažila všechny krásné víkendy a prázdniny. Osadní život byl vždycky pestrý a pro děti i dospělé tu byla spousta akcí. Jezdila dokonce pojízdná prodejna a zelenina, protože chat bylo už za mého mládí přes 12O. Chata se několikrát přestavovala, vždycky svépomocí a za minimální peníz. My děti jsme měly spoustu povinností, řezali jsme dříví, chodili na šišky, borůvky, maliny, zavařovalo se, pralo, bělilo na slunci. Vodovod nám vedl ze studánky samospádem, to si taky vybudovali chataři, v zimě však první moje cesta vedla s vozejčkem ke studánce, na zimu se vodovod zavíral. Všechno, co jsem se tenkrát naučila, mi bylo, je a bude k užitku. Co jsme se nachodili pěšky pro mlíko do vsi, a do jiné vsi k Bulharovi pro zeleninu. Držívali jsme černou hodinku, a děda s babičkou vyprávěli. Nemyslím, že bychom byli "podělaní chataři", jak píšete. Dnes tam máme elektřinu, odpady vedou do čističky pod osadou, chaty se renovují, spousta lidí tam už bydlí celoročně.Opět všechno tvrdě vydřené a za minimální náklady. Jen ten osadní život upadá a upadá - každý sedí doma u telky, místo abychom si zazpívali u ohně nebo v místní hospůdce. Myslím, že každý si mohl nějakou chajdičku pořídit, obzvlášť dříve byly náklady skutečně malé. A to naše rodina nebyla nikdy bohatá. Podle mě je to jen otázka priorit. Já jsem nikdy neměla ani drahé oblečení, ani bůhvíjaké hračky, máma chodila v jedný sukni, dokud se nerozpadla, maso bylo jen v neděli, šunku jsem jakživa neochutnala, ale na chatě jsme byli každou volnou chvilku. A klidně tam zas budu svítit svíčkou. Kdo byl vychován ve skromnosti, může se k ní zase vrátit. Když vidím víkendové turisty po supermarketech, je mim jich líto. Já zažila tolik krásné dětství v lese u rybníka! Zdravím, Pavla

  OdpovědětSmazat
 15. Vemte 100 000 dotaci na fotovoltaiku a odpojte se http://www.bydleti.cz/uspory/229-fotovoltaika-pro-rodinne-domky-prehled-dotaci

  OdpovědětSmazat
 16. Tak jsem z toho jelen - daněk :). Na odkazu níže je možné nahlédnout na návrh cen ERU pro rok 2016 (platnost od 1.1.2016). A u našeho (domácího) tarifu se to neliší ani o jedinou Kč. Tak tedy nevím o co vůbec jde.

  Dokument .pdf je na této adrese:

  http://www.eru.cz/documents/10540/1659899/CR_ER%C3%9A_2016_tarify_151026.pdf/66507b24-7bbe-4643-8db1-b60fa88c199b

  OdpovědětSmazat
 17. Dost mi to zavání šířením poplašné zprávy, vzhledem k tomu, že již vícekrát bylo z různých zdrojů garantováno, že regulovaná část ceny el. en. má do budoucna stagnovat a cena el. en. má tendenci spíše klesat. Ale uvidíme až budou k dispozici nová CR ERÚ.

  OdpovědětSmazat
 18. Gerd napsal:
  Listopad 9, 2015 (22.22)
  Myslím si, že si současní i budoucí čtenáři zaslouží vědět, kdo je tak nehorázně okradl a kdo hlasoval pro takové okradení. Nejvíce jich bylo z ČSSD (36 poslanců z 86), jmenovitě:

  ČSSD (A=Ano: 36, 0=Nepřihlášen:4, Z=Zdržel se:6, M=Omluven:4)
  A František Adámek
  A Pavel Antonín
  A Jiří Běhounek
  A Marie Benešová
  A Jan Birke
  A Vlasta Bohdalová
  A Robin Böhnisch
  A Karel Černý
  A Richard Dolejš
  A Jaroslav Foldyna
  A Vlastimil Gabrhel
  A Jan Hamáček
  A Pavel Havíř
  A Pavel Holík
  0 Stanislav Huml
  M Milan Chovanec
  Z Jan Chvojka
  A Igor Jakubčík
  0 Vítězslav Jandák
  A Zuzana Kailová
  A Václav Klučka
  A Petr Kořenek
  Z Jiří Koskuba
  A Jaroslav Krákora
  A Jan Mládek
  A Josef Novotný
  0 Pavlína Nytrová
  A Jiří Petrů
  M Lukáš Pleticha
  A Pavel Ploc
  A Adam Rykala
  Z Antonín Seďa
  Z Roman Sklenák
  (žádost o opravu záznamu)
  A Bohuslav Sobotka
  Z Miroslava Strnadlová
  0 Štěpán Stupčuk
  A Zdeněk Syblík
  A Ladislav Šincl
  A Jeroným Tejc
  A Lubomír Toufar
  A Milan Urban
  A Dana Váhalová
  A Roman Váňa
  A Ladislav Velebný
  M Václav Votava
  A Markéta Wernerová
  M Lubomír Zaorálek
  A Jaroslav Zavadil
  A Jiří Zemánek

  Ani velký Andy se svým ANO se nedržel zkrátka, jeho 30 hlasů přispělo k ožebračení lidí:

  ANO (A=Ano:38, M=Omluven:9)
  M Andrej Babiš
  A Miloš Babiš
  A Margita Balaštíková
  A Martina Berdychová
  A Stanislav Berkovec
  A Richard Brabec
  M Milan Brázdil
  A Pavel Čihák
  A Ivana Dobešová
  A Jaroslav Faltýnek
  A Matěj Fichtner
  A Josef Hájek
  A Jiří Holeček
  M Bohuslav Chalupa
  A Miloslav Janulík
  A Jaroslava Jermanová
  A David Kasal
  A Martin Kolovratník
  A Martin Komárek
  A Josef Kott
  A Roman Kubíček
  M Jana Lorencová
  M Radka Maxová
  A Igor Nykl
  M Ladislav Okleštěk
  A Jana Pastuchová
  M Stanislav Pfléger
  A Ivan Pilný
  A Pavel Plzák
  A Roman Procházka
  A Karel Rais
  M Jan Sedláček
  A Martin Sedlář
  A Bronislav Schwarz
  A Zdeněk Soukup
  M Martin Stropnický
  A Zuzana Šánová
  A Pavel Šrámek
  A Helena Válková
  A Pavel Volčík
  A Jan Volný
  A Radek Vondráček
  A Josef Vozdecký
  A Vlastimil Vozka
  A Rostislav Vyzula
  A Kristýna Zelienková
  A Jiří Zlatuška

  KSČM si uložila bobříka mlčení a vyjma poslance Leo Luzara se všichni poslanci zdrželi. Zajímavá představa o ochraně zájmů chudých.

  TOP 09 se vyjma Karla Turečka, a ODS vyjma Jany Černochové a Miroslavy Němcové, kteří hlasovali proti, se také hlasování zdržela.

  KDU-ČSL, jako obvykle odpovědná, když může škodit, hlasování podpořila všemi svými členy nebo se zdržela:

  KDU-ČSL (A=Ano:11, Z=Zdržel se:2, M=Omluven:1)
  A Jan Bartošek
  Z Pavel Bělobrádek
  A Ondřej Benešík
  A Ivan Gabal
  A Pavla Golasowská
  A Daniel Herman
  Z Ludvík Hovorka
  A Jiří Junek
  A Marian Jurečka
  A Vít Kaňkovský
  M Jaroslav Klaška
  A Petr Kudela
  A Jiří Mihola
  A Josef Uhlík

  Proti bylo naopak hodně poslanců Úsvitu:
  Úsvit (N=Ne:8, M=Omluven:2)
  N Petr Adam
  N Augustin Karel Andrle Sylor
  N Marek Černoch
  N Karel Fiedler
  N Olga Havlová
  M Jana Hnyková
  N Jaroslav Holík
  M David Kádner
  N Martin Lank
  N Jiří Štětina

  Z nezařazených poslanců hlasoval proti Tomio Okamura a zákon podpořil nezařazený Karel Pražák.
  Snad vlk nechá hlasování zde zaznít, abychom věděli, kdo je skutečnou škodnou. Ze 171 přítomných poslanců bylo pro 86, proti pouhých 13 a zbytek se zdržel. Vyjma poslanců Úsvitu v celém podvodu jedou všechny politické strany. Návrh jako neskutečný paskvil předkládal Jan Mládek za podpory Milana Urbana.

  Za sebe říkám, že ČSSD u mě skončila, nevěřím jim ani trochu.

  Jo a ERÚ slibovanou kalkulačku na výpočet, kolik lidé vlastně zaplatí díky příkonu na chalupě za Mládkův zmršený zákon, dosud nespustil.

  OdpovědětSmazat
 19. Tak, vážení přátelé, musel jsem se pro jistotu informovat přímo na ERU jak to celé vlastně je. A výsledkem je toto :

  1) To co se píše zde v článku je na 100% pravdivé, včetně vzorce pro výpočet - u návrhu pro ceny na rok 2016. Konečný výsledek bude prý zveřejněn na konci listopadu.

  2) Domácnosti budou prozatím chráněny - cituji:"Podle výše uvedeného ustanovení nezaplatí žádný zákazník za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odebranou MWh elektřiny více, než zaplatil v roce 2015".

  3) Zbytek oproti výpočtu doplatí státní rozpočet. Otázkou je, jak dlouho to bude stát doplácet.

  Tak zatím klid.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.