Reklama

čtvrtek 5. listopadu 2015

Útlocitný pan Dobrovský a jeho odhozený kabát (hodně) v dál...


Jiří Baťa
5. 11. 2015
Jméno pana Luboše Dobrovského se v poslední době v českých masmédiích vyskytovalo velmi sporadicky. Pan Dobrovský odešel do zaslouženého důchodu a jako senior s pozoruhodnou minulostí si jistě nemůže na současnost stěžovat. A přece se našel důvod, který panu Luboši Dobrovskému nedal, aby se neprojevil a to ne zrovna jen nějak okrajově, ale přímo zásadově. Napsal prezidentu republiky Miloši Zemanovi oduševnělý a velmi rozhořčený dopis a nutno poznamenat, že dopis to nebyl lecjaký zdeZásadním totiž pro něj byla urážka, které se prezident vůči němu dopustil tím, že se nevhodně vyjádřil o paní Anně Šabatové v souvislosti s tím, že její zjištění, týkající se nedobrého stavu našich ubytovacích zařízení pro uprchlíky, není pravdivé a že její zpráva nemá jiný význam než se zviditelnit. Za další, že se nevhodně, resp. hrubě vyjadřuje o uprchlících, neboť prý děti těch nešťastníků jsou jen jakýmsi živým štítem, který má vzbudit lítost a soucit. Tolik zásadní důvod, který vedl pana Dobrovského k napsání dopisu prezidentovi, vyjadřující dojemnou starost jak o pověst paní ombudsmanky A. Šabatové, tak (obecně pojaté) nešťastné uprchlíky (imigranty). Dovolím si však připomenout některé sekvence z jeho dopisu v souvislosti s jeho osobou.

Pan Dobrovský ve svém dopise velmi dojemně nebo dojatě sděluje, že je některými výroky Miloše Zemana uražen, neboť on jako občan státu, který i svým přičiněním zbavoval nesvobody a usiloval v něm, již svobodném, o obnovu demokracie, jeho bezpečnosti a slušného chování. Ó, jaký to hrdina! Opravdu? Pak bych chtěl pana Dobrovského požádat aby, má-li v sobě opravdu tolik statečnosti, hrdosti a cti, kterou se v dopise prezidentovi (jen jinými slovy) honosí, nechť osobně a otevřeně prohlásí, že také byl členem KSČ, pracoval jako redaktor zahraniční redakce Československého rozhlasu v zájmu republiky a tím (celých deset let) uvědoměle plnil úkoly a zadání KSČ, publikoval v časopisu Plamen, v Literárních novinách, Reportérovi, Politice a jistě nepsal nic, co by bylo v rozporu s linií strany (KSČ ). Aby toho nebylo málo, v r. 1967-68 byl, se stranickým doporučením, dokonce dopisovatelem v Moskvě. Byl tedy, jak se dnes říká lidem, kteří v bývalém režimu byli členy KSČ a budovali socialismus a hodnoty, které byly po listopadu rozkradeny, ten „zkurvený komunista“, v lepším případě „komanč“. Nebo o něm to neplatí?

Je sice pravda, že v r. 1970 byl z KSČ vyloučen, to ovšem nic nemění na skutečnosti, že se honosí charakterovými vlastnostmi a zásluhami, jako by v době totality nežil a života (včetně práce) se v komunistickém režimu nezúčastnil, notabene, jako by ani nebyl 10 let členem KSČ. Stejně jako řada jiných politických „vychcánků“ (jako např. dlouholetá členka KSČ Jiřina Šiklová, stejně tak Věra Čáslavská, Vlasta Chramostová, dlouholetý člen KSČ, redaktor Rudého práva Jiří Ruml, Petr Uhl, významný levicový politik a člen KSČ, Vladimír Dlouhý, Jaromír Štětina, všichni členové KSČ a celá řada dalších, včetně Vaška „Hajvlů“) i pan Luboš Dobrovský si myslí, resp. je přesvědčen, že jeho minulost je zapomenuta jen proto, že se stal signatářem Charty 77, byl členem OF, aktivně se zapojil v revolučním období počátku devadesátých let, přes řadu významných funkcí, např. Jako ministr obrany nebo český velvyslanec v Moskvě, aby navzdory tomu, že jako bývalému členu KSČ, mu byl v r. 2002 z rukou V. Havla propůjčen Řád T.G. Masaryk III. Stupně. Žádný skandál, všechno bylo OK.

Pan L. Dobrovský se snaží opět vystoupit ze svého stínu, neboť se naskytla vhodná chvíle, vyčinit prezidentovi, kterého sice nevolil, ale uznává jej protože, jak velkoryse konstatuje, ctí zákon. Nic proti tomu, že píše dopis panu prezidentovi, nic proti tomu, že vyjadřuje svůj osobní názor na jisté dění ve společnosti a už vůbec nic proti tomu, že se ohrazuje proti samotnému Miloši Zemanovi. Na to má stejné právo jako já, když píši toto pojednání o jeho osobě. Jiná věc ovšem je, zda jsou jeho výtky na křivdy a nepravosti prezidenta pravdivé a zcela relevantní, zda je sám skutečně natolik rovný, čestný, poctivý, aby byl oprávněný se vyjadřovat tak, jak uvádí ve svém dopise prezidentu republiky. Jsem ovšem přesvědčený, že tomu tak není, neboť pan Dobrovský zcela úmyslně, zbaběle a pokrytecky zmiňuje a zneužívá jen své osobní pozitivní stránky, čímž jakoby chtěl zdůraznit oprávněnost a význam svého morálního pohoršení nad prezidentovými slovy, ale současně zapomíná, že i on má černou duši a zapáchající máslo na hlavě. Z toho pohledu jsou jeho výtky vůči prezidentovi něco na způsob „Káže vodu, sám pije víno“! Jeho jednání však nikterak ani nepřekvapuje, ani nevybočuje od jednání či aktivit lidí, kteří měli to štěstí, že ne klobouk, ale převlečený kabát odhodili v dál natolik, že si toho mnozí ani nevšimli. Nebo nechtěli všimnout, což přijde nastejno. Jak (s)prosté, že?

zvýraznění - autor


Poznámka (Ivan David):
Nesouhlasím s tím, že se kritika L. Dobrovského zakládá na faktu jeho členství v KSČ a psaní do tiskovin později zlikvidovaných. Soudím, že kritika se má opírat o to, co v KSČ nebo jinde dělal a co psal. Panu Dobrovskému bych vyčítal jeho činnost pro upevnění nikoli demokratického systému, ale současného protilidového režimu, který si na demokracii jen hraje (jako ministr obrany, vedoucí prezidentské kanceláře V. Havla, náměstek ministra zahraničních věcí), jeho usilovnou snahu poškodit všechny vztahy včetně hospodářských s Ruskem, když se nechal za tímto účelem vyslat do RF jako velvyslanec (1996 – 2000).

Nebyl jsem členem KSČ a byl jsem svým nečlenstvím znevýhodněn v ostré konkurenci se ctižádostivými šplhouny a ještě více tím, že jsem se „nevhodně vyjadřoval na nevhodném místě“. Nelituji toho. Opovrhuji lidmi, kteří červenou knížku zahodili a ihned začali „bojovat proti komunismu“ nebo konjunkturálně mávat modrou knížkou ODS a jsou zřejmě ochotni mávat čímkoli na své cestě k moci a penězům. Nevadí mi přesvědčení členové z jedné či druhé strany, pokládám je za čestné přátele nebo nepřátele. Mám je mnohem raději než křivé „přátele“ nebo nepřátele. 

25 komentářů :

 1. Pan D. byl také polistopadovým MO. Větší pako tam už dát nemohli. Tito havloidi mně připadají jako ještě větší bolševici, než byli komouši. Ta starost o uprchlíky, ale o vlastní se postarat neuměli a jen hledali ty zadní otvory.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím moc diskutující ať se nepouští na tenký led používáním výrazů v jiném kontextu než jaký jim významově přísluší. Pokud si nejste jist výrazem, bolševik, tak nahlédněte do slovníku. Jinak je totiž při znalosti pojmů vaše věta matoucí.

   Smazat
 2. Pokud oni kritizují Zemana za to, že vyznamenal jakéhosi bývalého ministra, tak při vší úctě, ministr je méně důležitý než prominentní novinář. Jestlipak si někdo za deset let bude spojovat marast v téhle době spíše s ministrem Jurečkou než s Šafrem, například. A to, že pořád vyzvedávají členství ve straně jako zločin, je stará věc, tak mají co chtěli, sami si s tím začali a teď to budou mít na talíři pořád.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:44 - Ta poslední věta, trefa do černého!

   Smazat
 3. Jevrej Dobrovský se ve skutečnosti jmenuje HAMMERSCHLAG.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jsme u "toho"-fešák s kupírovanou oháňkou,kterej se snaží být u vesla za každýho režimu a proto byl u komunistů v době,kdy ta jejich lokomotiva s rudou hvězdou na kotli měla ještě páru a pak honem přesedal,když už jí začala krapet docházet a pak už jen čekal na "Velkou listopadovou homosexuální revoluci",již význam správně pochopil už při její příparavě a dnes jako správnej jewrej podporuje politiku a snažení svých souvěrců při organizování "světového chaosu" s imigranty....nic nového a nic překvapivého...a ty chudáky souvěrce,co vyletěli konínem při tzv "šoa" ať nevyčítá Zemanovi,ale připíše je na vrub svým souvěrcům za oceánem z FEDu,kteří zase cizíma rukama,jako za revoluce v r.17,se chtěli přes Dolfka H.zmocnit Ruska....vo nic jinýho tu zase nejde....ta jejich dryjáčnická vodrhovačka se už opravdu nedá poslouchat....Doufám,že jim Číňan už brzo sebere tu kliku z toho jejich falešně hrajícího flašinetu....a bude vod nich zas aspoň nachvilku pokoj !!!!

   Smazat
 4. Pane Dobrovský máte plné právo vyjadřovat své názory, ale nemáte právo kritizovat režim jehož jste byl aktivní součástí. Dále Vaše tvrzení, že dnes žijeme ve svobodě nejsou pravdivá, už jenom fakt, že neexistuje právo na práci a spravedlivou odměnu je obrovský deficit skutečné svobody. Rovněž zde není právo na celostátní referendum vyvolané občany a to už uplynulo skoro 26 let od převratu r, 89. A dále si uvědomte, že výrazná část občanů si svého prezidenta zvolila a stojí za ním. Současně výrazná část občanů má velmi kritický pohled na tehdejší "tak zv. bojovníky za svobodu" včele s Václavem Havlem.

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Dobrovský máte plné právo vyjadřovat své názory, ale nemáte právo kritizovat režim jehož jste byl aktivní součástí. Dále Vaše tvrzení, že dnes žijeme ve svobodě nejsou pravdivá, už jenom fakt, že neexistuje právo na práci a spravedlivou odměnu je obrovský deficit skutečné svobody. Rovněž zde není právo na celostátní referendum vyvolané občany a to už uplynulo skoro 26 let od převratu r, 89. A dále si uvědomte, že výrazná část občanů si svého prezidenta zvolila a stojí za ním. Současně výrazná část občanů má velmi kritický pohled na tehdejší "tak zv. bojovníky za svobodu" včele s Václavem Havlem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volili jsme , voli , volili . A jestli většina voličů stojí za Zemanovými názory , jako např. že je třeba všechny mohamedány vyhladit ze světa tak pozdrav pánbůh .To jsme se od dob první republiky -ostrova tolerance v Evropě -děsivě posunuli .

   Smazat
 6. Reakce pana Bati na dopis soudruha Dobrovského je zcela na místě. Dle mého skromného mínění, kritika L. Dobrovského (Luboše Hammerschlaga) se nezakládá na faktu jeho členství v KSČ, ani psaní do tiskovin později zlikvidovaných, pouze jde o doplňující poznámku jsoucí v kontextu s obsahem této reakce na dopis prezidentovi.
  L.P.

  OdpovědětSmazat
 7. Pan Baťa je příkladem člověka,který kritizuje věci,kterým nerozumí a je zahlcen podivnou zastydlou nenávistí.Více pravdy má pan David v přímé reakci i když i vyzdvihování své nestranickosti v KSČ v roce 2015 také nemá žádný význam. Prostě je důležité, co kdo dělá dnes a jak se k čemu vyjadřuje. A z vyjádření i některých diskutujících je mi smutno a blivno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No samozřejmě,....aby se ho "vyvolenej" Běďar s výsadou obřezaného klacíku nezastal,to by byl konec světa !!!!
   Další důkaz,jak to tu už od nepaměti chodí:"havran havranovi oči nevyklove" a "ruka ruku myje (zvlášť,když patří vyvoleným) a dvě ruce omejou i tvář...."

   Smazat
  2. Hlavně, že panu Baťovi čtenáři rozumí a žádné zahlcení podivné nenávisti jaksi nepozorují. Jestli to nebude tím, že někdo má k nenávisti blíže než druzí. Tož se jdi smutně vyblít,ať je ti lépe Bedřichu.

   Smazat
 8. Je velkým lidským neštěstím, že obětí války byl i rodinný příslušník pana Dobrovského. Takto postižených byly miliony lidí. Proč se o tom zmiňuji.

  V otevřeném dopise presidentu republiky pan Dobrovský mimo jiné i píše že, cituji: "Víte, pane prezidente, kdybychom v osmatřicátém nebo ještě v devětatřicátém s otcem a s matkou a s bratrem před Hitlerem utekli, mohl se můj otec dožít vyššího věku než třiačtyřiceti let. V tom věku ho v koncentráku zabili. Dodnes lituji, že se nám tehdá utéct nepodařilo, i když se vystavuji riziku, že byste mě i mého bratra označil za živé štíty, které mají vyvolat lítost a soucit.". konec citace.
  Nu a nyní to podstatné. Představte si, že by takto řešili situaci všichni lidé ve válce zmítané Evropě. Kam by šlo těch cca 500 milionů lidí? Přijímal by je někdo s otevřenou náručí? Vypadá ro zvráceně, ale je toto řešení? Nebylo by lepší bránit svoji zemi a zbavit se agresora? Bát se o svůj život, je snad normální, někteří ale uvažují i jinak než se postarat o svou vlastní bezpečnost a nebo bezpečnost svých dětí. Ti, kteří zůstali, ti jsou hrdinové, jasně že ne všichni, to bych byl nespravedlivý k těm, co chtěli a bojovali s agresorem. Takže nevím o co panu Dobrovskému vlastně jde, zda o paní Šabatovou a nebo o kritiku presidenta kvůli uprchlíkům.

  OdpovědětSmazat
 9. Jeho(Dobrovského) noví soukmenovci zastávají názor, že bývalý komunista je něco jako bývalý černoch. Ale někde to neplatí( Štětina,Dlouhý,Šabatová...) Hlavně dnes ,,jim rovní" tuto skutečnost připomínají. Hoši trochu soudnosti.

  OdpovědětSmazat
 10. Baví mne hádky o tom, kdo byl nebo nebyl komunista a proč obrátil kabát, když se to smělo nebo to bylo pro kariéru výhodné. Mít tak starosti Jiřího Bati a Rodschildovy peníze a žil bych si jako prase v žitě. Je dobře, že jsou pseudolevičáci tak otevření, protože aspoň vím, s kým bych nechtěl mít nic společného. Je pro mne poučný zlostný útok Zemana na Ransdorfa. Kdo není líný, ten si přečte Ransdorfovu poznámku Dar odvahy. Pošuky zcela jistě Ransdorf rozpálí do Bělá. Dobře jim tak, aspoň je raní mrtvice. Já Ransdorfovi rozumím a dávám mu za pravdu. Ransdorf se neušpinil bombardováním Jugoslávie a nebudoval kriminální kapitalismus. Díky Zemanovi zemřel můj příbuzný předčasně. Bylo chybou ho volit. Už to neudělám. Už nepodléhnu soucitu a nebudu ho brát na milost. Už se budu jenom smát jeho populismu a přeji mu, aby to schytám shnilými rajskými jablky a zkaženými vejci. Jeho spory už nejsou můj problém jako dříve. Ať si vše vyžere sám.

  Do komunistické strany mne vzali deset let před převratem. Nejsem z komunistické rodiny. Komunistou mne udělali proto, abych odstínil zájemce z řad blbců, kteří se drali na židli našeho šéfa docenta, který šel do důchodu. Neměli po ruce nikoho s větším odborným výkonem, než jsem měl já. Pro mne to bylo štěstí, protože jsem se mohl odborně realizovat. Přišel převrat a s ním zuřivé čistky. Nechali mne v podniku a navíc mne nikdo neřídí. Odborně se mi dařilo, takže jsem se stal u nových kádrů terčem nenávisti, což vydrželo hlupákům dosud. Půl roku po převratu si přišli pro mou rudou tzv. pracovní knížku. Odevzdal jsem ji dobrovolně s radostí. Do ODS jsem vstupovat nemusel. Po zralé úvaze jsem přenechal starost o společnost jiným, kteří naprosto selhali a lidem nejsou schopni zajistit práci a životní jistoty jako my komunisté před převratem. Štvalo mne, že jsem musel poslouchat úšklebky a zlé lži o tom, jaký jsem byl zločinec i když na mne nic konkrétního neměli. Našeptávali mým dětem, že bych se měl stydět. Vydržel jsem vše a už mne nic nepřekvapí. Dnes jsem na Parlamentních listech poznal, komu jsem naletěl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někdo mi může vyčítat nedostatek velkorysosti. Kdysi po převratu jsem se i trochu jako komunista styděl za minulý režim. Po čtvrtstoletí mne to jako bezpartijního přešlo. Ať jdou do řiti falešní levičáci a hledají si idioty, kteří je budou volit. Bohužel mimo KSČM nevidím nikoho, komu bych důvěřoval. Nikdo mne ani není schopen oslovit a slíbit, že od zítřka nebo příštího týdne se budeme chovat jinak. Na tzv. alternativních webech serou písmena i ti, kteří nenávidí komunisty. Pro mne je to signál takového vola ignorovat a nikdy mým přičiněním k moci nepustil.

   Smazat
  2. Velmi mě mrzí roztržka mezi Ransdorfem a Zemanem.
   Ransdorf napsal velmi dobře jen to, že komunisté vychovávají čestné a odvážné občany.
   Zeman neustál kritiku o kopání do komunistů. Tentokrát to měl nechat bez odezvy. Jinak si myslím, že jsou na jedné lodi a jde o nepochopení se.

   Smazat
  3. Kdyby komunisté postavili do prezidentské volby svého kandidáta, tak by se Zeman prezidentem nestal. Mohl to být kdokoliv od nich, ne jenom Remek. Levicoví voliči by se rozdělili a vyhrál by volby Kája spáč. Věřte teď parchantům, kteří se prolhali po převratu do vlády.

   Smazat
  4. Zeman s Ransdorfem na jedné lodi být nemůže, protože z duše úspěšnějšího Ransdorfa nenávidí. Prozradil se. Co s tím?

   Smazat
  5. Randsdorf: Na rovinu říkám, že nevím, o jaký článek se jedná, i když bych si ho třeba rád přečetl. Můžete ale nyní tedy vysvětit, jak jste to myslel? A napsal nebo nenapsal jste, že Zeman měl v projevu nezmínit, že otec zavražděného Petra Vejvody je předsedou okresního výboru KSČM v Žďáru nad Sázavou?! děkuji za vysvětlení.

   Smazat
 11. Jedna věc je , vážení , jistá . Náš prezident je opravdu islamofob a xenofob . Volit už podruhé ho opravdu nebudu . Ať žije Ransdorf !!!.A Zeman se snad zbláznil .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zeman není islamofob a ani xenofob. Zeman je jen ješitný, tak jako Klaus! Ransdorf ho vytočil do běla tím, že řekl FAKTA! Proto je taky Ransdorf tak kritizován, protože argumentuje věcně a FAKTY!!!

   Smazat
 12. Dobrovský je žid v angažmá CIA, to vysvětluje vše

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A pracuje pro kontrakontra rozvědku SSSR a vysadili ho tady Marťani, že?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.