Reklama

úterý 10. listopadu 2015

Zastavování hasiče - žháře

Tony Cartalucci
10.11.2015 Zvědavec

Představte si, že žhář zapálí budovu, pak se otočí, převlékne se do hasičské uniformy a běží do ní zpět, ale ne s hadicí, místo toho před sebou valí sud s benzínem. Věřil by někdo, že jeho záměrem je požár uhasit? Nebo by bylo zjevné, že cílem je požár přiživit, takže bez ohledu na to, jaké úsilí se vynaloží proti němu, ho není možné uhasit – ne dokud všichni nejsou zničeni.Seznamte se se žháři

Spojené státy ilegálně narušovaly vzdušný prostor nad Sýrií po více než rok. Otevřeně vyzbrojovaly, financovaly a cvičily teroristy u syrských hranic v Turecku a Jordánsku ještě mnohem déle. A předtím, než konflikt v r. 2011 započal, Spojené státy již od r. 2007 konspirovaly s cílem destabilizovat a svrhnout vládu Sýrie prostřednictvím sektářských extremistů – konkrétněji Al-Kajdy – pomocí zbraní a peněz praných přes nejstaršího a nejvěrnějšího regionálního spojence Ameriky, Saúdské Arábie, jak bylo odhaleno v rozhovorech nositele Pulitzerovy, novináře Seymoura Hershe v jeho 9 stránkové zprávě The Redirection.

Vzestup tak zvaného „Islámského státu“ (ISIS/ISIL) se také ukazuje být součástí této promyšlené „dekonstrukce“ Sýrie. Zpráva DIA napsaná v r. 2012 připustila:
Když se situace zlepší, vždy je možnost zřídit vyhlášené či nevyhlášené salafistické knížectví ve východní Sýrii (v Hasaka nebo Der Zor), a to je přesně to, co mocnosti podporující „opozici“ chtějí, aby izolovaly syrský režim, který je považován za strategické zázemí šíitské expanze (Irák a Írán).

Aby osvětlila, kdo jsou tyto „podporující mocnosti“ usilující o vytvoření „salafistického knížectví“, zpráva DIA vysvětluje: Západ, státy Zálivu a Turecko podporují opozici; zatímco Rusko, Čína a Írán podporují režim.

Je jasné, kdo je žhář.
 

Přivalování sudů s benzínem k „hašení požáru“
Nic ohledně nedávných amerických kroků nebylo upřímné. Američtí tvůrci politiky otevřeně konspirovali a vytvářeli strategie, jejichž cílem nebyl skutečný boj proti ISIS nebo ukončení ničivého konfliktu v Sýrii, který sami zahájili, ale bránit pokusům Ruska tak učinit, a pod krytím boje proti ISIS či pomáhání uprchlíkům, nebo prakticky za použití jakékoliv výmluvy, o které věří, že by veřejnost mohla podpořit.

Pravda se začala vynořovat dokonce i ve vlastních novinách Západu. Washington Post v článku s názvem „Obama has strategy for Syria, but it faces major obstacles“ uvádí výslovně:

(USA) zvýší vzdušné operace v severní Sýrii, obzvláště v oblasti tureckých hranic, aby odřízly příliv zahraničních bojovníků, peněz a materiálu, přicházejícího na podporu Islámského státu.

Washington Post otevřeně připouští, že podpora Islámskému státu proudí z členského státu NATO – Turecka. Je jasné, že aby se tento proud zastavil, je třeba se soustředit na turecko-syrské hranice dříve, než zásoby a posily dorazí do Sýrie. Je jasné, že ISIS je záměrně umožňováno se zásobovat a získávat posily v Sýrii z území NATO, specificky pro to, aby to posloužilo jako záminka pro širší a přímější intervenci Západu v Sýrii, jak bylo poznamenáno v červnu 2014, kdy se ISIS poprvé objevil v Iráku.

ISIS představuje sudy benzínu, valené USA záměrně k požáru, nikoliv k uhašení plamenů, ale k jejich rozdmýchání do ještě většího pekla.
 

Žháři se snaží o větší peklo

Tentýž článek Washington Post odhalil skutečné záměry USA a jejich „bot na zemi“ v Sýrii. Zatímco tvrdí, že se snaží „bojovat proti ISIS“, pravda je mnohem zlověstnější. Pod záminkou boje s ISIS tyto americké síly, podporující ozbrojence vyzbrojené, vycvičené a financované USA a jejich regionálními spojenci, obsadí území, čímž účinně naplní záměry obsažené v amerických politických dokumentech, které dlouho vyjadřovaly přání „dekonstruovat“ Sýrii jako druhotný prostředek ji zničit coby fungující národní stát, pokud přímá změna režimu nebude dosažitelná.

Washington Post specificky uvádí:
Porážka Islámského státu v Sýrii, podle Obamovy strategie, spočívá na umožnění místním syrským silám porazit bojovníky Islámského státu, avšak držet osvobozené území, dokud nová centrální vláda, zřízená v Damašku, je nebude moct převzít.

Protože v Damašku již centrální vláda existuje, lze předpokládat, že tyto regiony dobyté USA podporovanými ozbrojenci nebudou nikdy odevzdány, dokud Damašek nepadne. Pokud to uspěje, bude to znamenat balkanizaci Sýrie a její zánik coby jednotné země.

Když porovnáme toto nedávné připuštění Washington Post ohledně „boje proti ISIS“ s plány vytvořenými před vzestupem ISIS, odhalíme, že samotný ISIS je jen jednou z mnoha záminek používaných k realizaci amerických cílů, které byly stanoveny, jasně, předtím, než zazněl první výstřel během syrské krize.

V březnu 2012 „Assessing Options for Regime Change“ Brookings Institution „Vyhodnocení možností pro změnu režimu“ specificky uvádí:
Alternativou je diplomatické úsilí zaměřené nejdříve na to, jak ukončit násilí a jak získat humanitární přístup, jak je činěno pod vedením Annana. To může vést k vytvoření bezpečných útočišť a humanitárních koridorů, které by byly podpořeny omezenou vojenskou mocí. To by, samozřejmě, ani zdaleka nenaplnilo americké cíle v Sýrii a mohlo by to uchovat Assada u moci. Z tohoto počátečního bodu je však možné, aby široká koalice s řádným mezinárodním mandátem mohla ke svým snahám přidat vynucovací akce.

Plán použít americké zvláštní jednotky k obsazení a držení syrského území byl také specificky předložen v červnu 2015 v dokumentu Brookings Instituion s doslovným názvem „Deconstructing Syria: A new strategy for America’s most hopeless war“. V něm se uvádí:

Šlo by o to pomoct umírněným prvkům zřídit spolehlivé bezpečné zóny v Sýrii, jakmile budou schopny. Americké, jakož i saúdské a turecké a britské a jordánské síly a síly dalších arabských států by je podporovaly, nejen ze vzduchu, ale nakonec i na zemi, prostřednictvím přítomnosti i zvláštních jednotek. Tento přístup by využil otevřeného syrského pouštního terénu, který by umožnil vytvoření nárazníkových zón, které by mohly být monitorovány ohledně možných známek nepřátelských útoků, prostřednictvím kombinace technologií, hlídek a dalších metod, které by vnější zvláštní jednotky mohly pomoct místním syrským bojovníkům zavést.

Pokud by byl Assad dostatečně hloupý, aby tyto zóny zpochybnil, dokonce i kdyby si nějak vynutil stažení vnějších zvláštních jednotek, pravděpodobně by přešel o své vzdušné síly v následných odvetných útocích vnějších sil, čímž by připravil svoji armádu o jednu s jejích mála výhod oproti ISIL. Takže je nepravděpodobné, že by to udělal.

Je jasné, že poslední plán Ameriky je prostě pokračováním její dlouhodobé zločinné konspirace namířené proti Sýrii a odhalené na počátku r. 2007 Seymourem Hershem.
 

Abyste žháře zastavili, musíte jim začít tak říkat

Spojené státy mohou ISIS jasně zastavit, a to bez vyslání jediného vojáka na syrskou půdu, nebo provedení jediného náletu.

Co se týká Ruska, to jediné má souhlas legitimní syrské vlády s působením na syrském území a postavením se ISIS. Ideálně by Rusko chtělo zarazit dodávky ISIS a přísunu posil dříve, než dorazí na syrské území, nicméně Moskva nemá spolupráci zemí ukrývajících a pomáhajících teroristickým organizacím a fungujícím jako spoluviníci – konkrétně Turecka a Jordánska.

Navíc má Rusko omezenou páku na další sponzory ISIS, včetně Saúdské Arábie, jejíž celá existence stojí na miliardách vydělaných na prodejích zbraní ze Spojených států a kruhu amerických vojenských základen vybudovaných kolem celého Perského zálivu na její ochranu před zaslouženě neustále se rozrůstajícím počtem regionálních nepřátel, a na trvalé politické legitimitě poskytované ji západními diplomatickými a mediálními kruhy.

Spojené státy jsou usalašeny v Turecku. Mají leteckou základnu Inčirlik a již několik let působí na turecko-syrských hranicích – CIA poskytuje zbraně teroristům, americké zvláštní jednotky provádí operace za hranicemi a vojenské vedení provozuje výcvikové tábory na přípravu teroristů, než překročí hranice na syrské území, čímž konflikt drží při životě. Spojené státy mají také velkou páku na Saúdskou Arábii, kdy jejich politická a vojenská podpora je pro pokračování režimu v Rijádu klíčová.

Pokud by Spojené státy měly skutečný zájem na uhašení požáru, mohly by kdykoliv uzavřít turecko-syrské hranice, ukončit saúdskou pomoc teroristickým skupinám působícím v Sýrii a ukončit konflikt během několika týdnů, ne-li dnů. To, že to odmítají, ilustruje klíčovou roli, kterou hrají ve vytváření a udržování konfliktu, a specifičtěji ve vytváření a udržování samotného „Islámského státu“.

Sýrie a její spojenci musí tento fakt uznat a vytvořit realistickou protistrategii. Vyjednávání se státy podporujícími nejděsivější teroristické organizace, které se v moderní historii pohybovaly po Zemi, se nezdá být schůdnou možností. Místo toho by Sýrie a Rusko měly usilovat o rozšíření své koalice v Sýrii, a konkrétně v regionech, které se USA snaží odejmout. Počáteční vyslání silných „mírotvorných jednotek“ z různých zemí k turecko-syrským hranicím by účinně zablokovalo veškeré snahy USA tento konflikt nadále zachovat.

Není-li to možné, musí se Sýrie a Rusko pokusit rozšířit své operace v celé Sýrii rychleji, než mohou USA šířit chaos.

Prozatím mají USA hrstku zvláštních jednotek fungujících jako malé „lidské štíty“ pro teroristy, kteří jsou cílem operací Ruska a syrské armády. Stále jsou zranitelné a je možné je vyhnat. USA však budou bezpochyby pokračovat v rozšiřování své přítomnosti v Sýrii, do bodu, kdy již nebude možné je odrazit.

Označení žhářů a jejich odstranění dříve, než neuhasitelný požár pohltí celou budovu, tvořenou současným státem Sýrie, může být jediným způsobem, jak zabránit, aby se Sýrie stala „Libyí“ Levantu. Také to zastaví nebezpečnou geopolitickou „bleskovou válku“, jasně namířenou proti Teheránu, Moskvě a Pekingu.


US in Syria: Stopping the “Arsonist-Firefighter” vyšel 6. listopadu 2015 na ICH. Překlad v ceně 644 Kč Zvědavec.

33 komentářů :

 1. Co mají chudáci dělat, když se jim jaksi nedaří a pražská lumpenkavárna jim tak málo pomáhá se záchranou dolaru, protože těch uslintaných 300 miliard ročně je zatraceně málo ! Všichni dobří rodáci, pomozte dolaru ! Už se vám přece začal odvděčovat trvalým přísunem čerstvé krve z celého zdemokratizovaného světa: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ohromujici-statni-dluh-je-65-bilionu-dolaru-a-ne-18-bilionu/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. celý státní rozpočet rovnou věnovat k utracení americkým držitelům nobelovek za ekonomii, pro důchodce (i předdůchodce a nezaměstnané a další bezprizorní) zavést povinnou euthanasii (nejlevnější forma lékařské péče), těla rozebrat na náhradní díly a rozprodat, zabavit všechny úspory, rozšířit otrocké nucené práce (alá Drábek) pro práce schopné obyvatelstvo atd. ale stále to asi nebude stačit, že ?

   Smazat
  2. americký ekonomický zázrak opět zde - http://www.paratdnes.cz/2015/11/Ekonomicka-sofismata-aneb-data-ze-kterych-by-se-snad-i-Bastiat-zblaznil.html

   Smazat
 2. Všichni si už z vás, konspiračních idiotů, dělají legraci. Takže jen houšť.

  http://technet.idnes.cz/konspiracni-teorie-0on-/sw_internet.aspx?c=A151109_135521_sw_internet_pka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A z tebe už si dělá srandu i ta osoba,která tě porodila,genitále!!!!!!

   Smazat
 3. V Sýrii trvá občanská válka už několik let, ale Islámskému státu se nejvíce začalo dařit až před rokem, kdy proti němu "zahájilo bombardování" americké letectvo. To ale ve skutečnosti decimovalo ze vzduchu syrskou armádu, ale do světa pouštělo info o boji s Islámským státem. No, není to divadlo pro ovce ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zatím amerika bombardovala s oblibou syrskou infrastrukturu (třeba trafostanice a elektrárny), na webu je právě zpráva o tom, že Francie vybombardovala naftové pole (prý) Islámského státu. Spíše to vypadá tak, že nezvaní členové NATO systematicky likvidují civilní infrastrukturu, aby bylo dost utečenců pro Evropu.

   Smazat
 4. Asada temer smetlo lidove povstani uz pred dvema lety.
  Kdyby toho hnusa Putin nepodporoval, mohla mit Syrie uz davno demokratickou vladu. Tekhle se z ni stalo semeniste islamistu a znicena zeme.
  To same dokazali Rusaci i v Afghanistanu.
  Jestli nese za tohle vsechno nekdo odpovednost, je to Rusko a uzitecni idioti, kteri ho podporuji.
  A mezi ne patrite i vy, komunisticka lejna.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dostaneš od fotra Khárla Sráče metál,budeš jmenován GENITÁLEM I.třídy na DOŽIVOTÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nejdřív se nauč češtinu,když už chceš něco blekotat,kokotí blbečku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  2. nevím, odkud a za kolik působí ten dutolebý vypatlanec, ale jedno vím zcela jistě, že pokud působí na českém území, nastal čas požádat o syrské občanství

   Smazat
  3. Kolik ty platěj,ty potrate,za to dělání si z vlastní huby prdel?
   Nejspíš ani nechápěš,co v tom článku je,jinak bys alespoň ten svůj rypák nevodvíral....

   Smazat
  4. Zkuste napsat kde se mylim, polomozci.
   Vidim, ze jsem s temi komunistickymi lejny trefil do cerneho.

   Smazat
  5. Anonyme z 15:13 chci se s tebou potkat. Máš na to koule? Tady jsi v pismenkach
   hrdina . Budeš hrdina i z očí do očí?

   Smazat
  6. Anonyme z 15:13 chci se s tebou potkat. Máš na to koule? Tady jsi v pismenkach
   hrdina . Budeš hrdina i z očí do očí?

   Smazat
  7. Dobrý den 15:30.
   Chci poděkovat za Vaše příspěvky, netrpělivě na ně čekávám. Vždy mi fascinuje, čeho jsou "lidé" jako Vy schopni, buď za peníze, nebo z hlouposti (ale to asi ne, to není možné), to už je jedno.
   Ale je to prostě obraz životní reality, který tu poskytujete a to je k nezaplacení...
   Heriot.

   Smazat
  8. Heriot se omlouvá, mělo to být k příspěvku v 15:13.

   Smazat
 5. vlast tě (15:13) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětSmazat
 6. Článek - výborná analýza.
  Putin je nyní před stejně extrémě těžkém rozhodnutí jako při začátku bombardování civilistů, etnických Rusů na východě Ukrajiny.
  Nyní má reagovat na sestřelení airbusu 321 za asistence CIA, zatímco USA netrpělivě čekají právě na maximální zostření konfliktu.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
 7. Evropa potřebuje genetickou obrodu jako sůl. Jedině imigranti mohou zachránit budoucí evropské generace před takovou zoufalou degenerací, kterou zde denně v potu své quasimodovské tvářičky ilustruje svými výblitky exot (15:13). A proto, imigranti vítejte, jste vřele očekáváni !

  OdpovědětSmazat
 8. na dementa (15:13) nereagovat, ztráta času, je zde nasazen na rozbíjení diskuse a její odvedení od tématu, v hlavě má stejně jenom GO vno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano - ten člověk je hnusné, provokativní prase. Kdyby své zvracení bral opravdu vážně, nelezl by na NR žvanit s "komunisty" kteří se mu údajně hnusí. Ale svoje zvratky vážně nebere, a leze na diskuze denně s provokativním slintáním. Je někým řízen a placen. Někdo sleduje všechny diskuze na všech serverech, a všude ten někdo nainstaloval takové hnusné plazy.Mají za úkol rozvracet společnost zdola. Aby lidi nemohli vytvořit jednotnou názorovou platformu- skutečně je třeba tyto parchanty ignorovat, nezavádět s nimi diskuze - jako když tady nikdo nic podobného nepíše. Prostě - ten sprostý potrat na NR neexistuje. Ten, kdo tyto šupáky najímá a řídí, se posere vzteky.

   Smazat
  2. Nech se komunisticky vlastizradce prebalit. Ja delam pro Mossad a ten nema starost pro stalinisticke uchyly jako jsi ty v kompetenci. :-)

   Smazat
  3. blbečka nekrmit !

   Smazat
  4. bať, bať, GO vno :--)

   Smazat
 9. Obama (Holywood) má k dispozici federální US Army, ale ta musí být v pohodě a v teplíčku domnovských základen po celém světě. To takový Pindostán (společenství oligarchů) má daleko více prostředků zaplatit si útvary korporátních žoldáků a nechat je dělat tu nejšpinavější práci kdekoliv na světě a ještě deklamovat, že s tím nemá Amerika vůbec, ale vubec nic společného. Islámský stát je ratolest vypěstovaná Pindostánem, který dnes bezmocně ječí, že jejich žoldákům shazuje Putin na hlavu bomby.

  OdpovědětSmazat
 10. S naším členstvím v NATO častěji souhlasí lidé mladší a vzdělanější. Ovšem i mezi občany staršími 60 let nebo lidmi se základním vzděláním je stále míra souhlasu s členstvím v NATO většinová, i když nižší než v ostatních věkových nebo vzdělanostních skupinách.

  Souhlas s členstvím v NATO je většinový u většiny příznivců parlamentních stran. Jasnou výjimkou jsou pouze příznivci KSČM, kteří jsou rozděleni do dvou téměř vyrovnaných skupin. A jako jediní mají sympatizanti KSČM vyšší podíl těch, kteří preferují členství v EU nad členstvím v NATO, a zároveň je u nich nejnižší podíl těch, kteří se domnívají, že členství v obou institucích je stejně důležité.

  Zmíněný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18. až 28. září 2015.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedini nesouhlasi komunisti. To je stejna vlastizradna pakaz jako nacisti.

   Smazat
 11. NATO nám dnes každým dnem ilustruje svoji schopnost - třeba na efektivní organizaci imigrantského exodu do Evropy. Člověk je hned klidnější a lépe se mu i usíná, když ví, že bdělé oko vojínů je na stráži rozkvětu a demokracie.

  OdpovědětSmazat
 12. Osobně mám podezření, že členské státy jsou nahnány do NATO s jediným cílem, aby prakticky zneschopnily svoje národní armády a svůj zbrojní průmysl a aby si ponechaly jenom menší expediční sbory, které už nejsou schopné bránit ani svůj vlastní stát a kterým místo určení na zahraniční mise diktují jenom USA, a všechny významnější zbraňové systémy nakupovaly od zbrojovek vlastněných americkými korporacemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. třeba účast českých vojáků na misi v africkém Mali nemá chybu :-)

   Smazat
  2. ...V Afghánistánu to taky "nemá chybu",ani v tom Španělsku,co jim spadl vrtulník i bez střílení (jediná ztráta je ten vrtulník po GO a prášek na přeprání si trenýrek),ani to střílení slepejma v Pobaltí,nemá chybu,akorát,že pro samý trénink nemají čas zastavit tu invazi mameluků.....halt to budou muset zvládnout myslivci a hašiči a snad jim v tom pomůže "Marhoulova vlastenecká skupina branných sportů a komparzisti z Barrandova pod vedením herce Vetchého"...

   Smazat
 13. Tony Cartalucci napsal docela mnoho slov o ničem. Základní problém je přece v tom, že Islámský stát je nájemná žoldácká armáda SSA. A SSA přece nechtějí a ani nebudou hasit požáry, které postupně zakládají po celém světě. A je jim úplně jedno, koho ten oheň spálí, nemají přece žádné trvalé spojence, mají jenom dočasně využitelné loutky, které v nějakém tom ohni také dobře zhoří. A bude to klidně Erdogan, ale i Merkelová, bude-li třeba. Pro ně je přece hlavní, aby nezačalo hořet u nich doma !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...Ale o tom,co říkáte,on píše,Vy to chápete,ale spoustě blbů to furt,jako na potvoru,není jasné....viz. ten idiot,ten řiťomil americký,nadávající každému do komunistů.
   Závěr s toho článku je asi takový:"Neskončí to jen tak a možná z toho bude velká mela,která by nás na tomto veskrze zhovadilém světě stejně dřív,nebo později,neminula......

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.