Reklama

čtvrtek 31. prosince 2015

Ajatolláh Chameneí k západní mládeži


Sayyid Ali Khamenei
31. 12. 2015      Slobodný vysielač
...Po staletí znal západní svět muslimy lépe: den, kdy se lidé západu stali hosty islámských zemí a nespustili oči údivem z bohatství jejich hostitelů, a další den byli zas oni hostiteli a těžili z úsilí a myšlenek muslimů a v zásadě nepoznali nic než laskavost a trpělivost. Proto vás žádám vás, mladé lidi, abyste na základě správného porozumění, důkladného vhledu a poučení se z hrozných zkušeností, položili základ správné a čestné interakce s islámským světem....Ve jménu Boha milosrdného a slitovného
Všem mladým ze západních zemí

Trpké události, které způsobil slepý terorismus ve Francii, mě znovu motivovaly k promluvě k Vám, mladým lidem. Je pro měpolitováníhodné, že takové incidenty vytvářejí rámec konverzace, nicméně pravdou je, že pokud bolestivé záležitosti nepřipraví půdu pro hledání řešení a vzájemnou konverzaci, bude jimi způsobená škoda zmnohonásobená. Bolest jakékoliv lidské bytosti kdekoliv na světě způsobuje zármutek soucítícílidské bytosti. Pohled na dítě ztrácející svůj život v přítomnosti svých milovaných, na matku jejíž rodinné štěstí se promění v zármutek, na muže, který chvátá s bezvládným tělem své ženy nebo na diváka, který neví, jestli uvidí poslední momenty života; tyto scény probouzí emoce a city v každé lidské bytosti. Každý, kdo je obdarován láskou a lidskostí, bude jako svědek těchto scén ovlivněn a znepokojen, ať již nastanou ve Francii, Palestině, Iráku nebo Sýrii.

Zcela jistě jedna a půl miliardy muslimů zažívá také stejné pocity a zhnusení a bouří se proti pachatelům a odpovědným za tyto katastrofy. Problémem je, že pokud dnešní bolest nebude využita pro vytvoření lepší a bezpečnější budoucnosti, pak se stane pouze trpkou a marnou vzpomínkou. Upřímně věřím, že jste to pouze vy, mladí, kteří prostřednictvím lekcí dnešního strádání máte sílu objevit nové cesty pro vytvoření budoucnosti, a kdo můžete být mantinely ve zbloudilé cestě, která přivedla západ do současné slepé uličky.

Pravdou je, že současný terorismus je naší společnou bolestí, nicméně je nutné, abyste věděli, že nejistota a neklid, které jste zažili při nedávných událostech, se liší od bolestí, které po dlouhé roky zažívají lidé z Iráku, Jemenu, Sýrie a Afghánistánu dvěma zásadními způsoby. Zaprvé, islámský svět byl obětí teroru a krutosti ve větším územním rozsahu, ve větším množství a po delší časové období. Zadruhé, bohužel tato násilí byla podporována některými velkými mocnostmi různými způsoby a účinnými prostředky. Dnes je pouze málo lidí neinformovaných o roli Spojených států amerických ve vzniku, posílení a vyzbrojení al Kájdy, Talibánu a jejich zlověstných nástupců. Mimo této přímé podpory, zjevní a dobře známí podporovateléteroristů Takfiri, navzdory zaostalému politickému systému stojí v řadách spojenců západu, zatímco nejpokročilejší a nejčistší myšlenky dynamických demokratů v regionu jsou nemilosrdně potlačovány. Předpojaté reakce západu na hnutí v islámském světě jsou ukázkový příklad rozporných západních politik.

Další podobatéto protichůdné politiky, je vidět v podpoře státního terorismu Izraele. Utlačovaní lidé Palestiny zažívají nejhorší druh státního terorismu za posledních šedesát let. Jestliže si Evropané nyní berou na pár dní domů uprchlíky a vyhnou se přítomnosti na rušných místech, jsou to desetiletí, co palestinské rodiny nežijí v bezpečí ani ve svých domovech před stroji smrti a zkázy sionistického režimu. Jaké dnešní ukrutné násilí může být srovnatelné s osídlováním sionistického režimu?

Tento režim, aniž by byl jakkoliv významně a účinně pokárán svými vlivnými spojenci nebo dokonce tak zvanými nezávislými mezinárodními organizacemi, každý den devastuje domovy Palestinců a ničí jejich sady a farmy, a to dokonce aniž by jim dal čas na přestěhování, posbírání zemědělských plodů; a to se většinou děje před očima žen a dětí plnýma slz, které jsou svědky surového bití členů jejich rodiny, když jsou odtahování do hrozivých mučíren. Zdalipak znáte v dnešním světě jiné krutosti tohoto objemu a rozsahu po takto dlouhou dobu?

Zastřelení ženy uprostřed ulice, která se provinila protestováním proti po zuby ozbrojenému vojákovi; jestli toto není terorismus, tak co to je? Nemělo by toto barbarství, protože je prováděno ozbrojenými silami okupující vlády, být nazváno extrémismem? Anebo snad by tyto scény neměly trápit naše svědomí,protože jsou opakovaně viděny na televizních obrazovkách po dobu šedesáti let?

Vojenské invaze do islámského světa v posledních letech, které přinesly nespočet obětí, jsou další příklad protichůdné logiky západu. Napadené země, kromě lidských životů, ztratily ekonomickou a průmyslovou infrastrukturu, jejich cesta k růstu a rozvoji byla zastavena nebo zpožděna a v některých případech, byly vrhnuty zpět o dekády. Navzdory tomu všemu, jsou drze žádány, aby se nepokládaly za utlačované. Jak jen může být země obrácena v ruiny, města a vesnice přeměněny v popel a pak lidem tam žijícím být řečeno: prosím nepovažujte se za utlačované! Zdalipak by místo vymlouvání se na nedorozumění a zapomínaní na katastrofy, nebyla lepší upřímná omluva? Bolest, kterou tyto léta trpí islámský svět z pokrytectví a neupřímnosti agresorů, není menší než bolest z hmotných škod.

Milí mladí lidé! Mám naději, že vy, dnes nebo v budoucnu můžete změnit tuto mentalitu zkaženou klamem a neupřímností, mentalitu, jejímž uměním je skrývání dlouhodobých cílů a zkrášlování zlovolných plánů. Podle mého názoru, prvním krokem k vytvoření bezpečnosti a míru je reformování této násilí podporující mentality. Dokud budou dvojí metry převládat v západní politice, dokud bude terorismus dle pohledu jeho mocných podporovatelů rozdělován na dobrý a špatný, a dokud budou mít zájmy vlád přednost před lidskými a morálními hodnotami, nemůžeme hledat kořeny násilí na jiných místech.

Bohužel tyto kořeny v průběhu mnoha let pronikly hluboko do politiky kultur západu a způsobily nenápadnou a tichou invazi. Mnoho zemí světa je hrdých na své původní a národní kultury, kultury, které prostřednictvím svého rozvoje a obnovy zdravě živily lidské společnosti po staletí. Islámský svět nebyl výjimkou. Nicméně v současné době západní svět prostřednictvím využívání pokročilých nástrojů vytrvale replikuje a klonuje svou kulturu. Považuji vnucování západní kultury jiným lidem a trivializaci svobodných kultur jako druh tichého násilí a jako vysoce škodlivý jev.

Objevuje se ponižování bohatých kultur a urážení jejich nejváženějších částí, zatímco nabízená náhradní kultura nemá v žádném případě způsobilost býti jejich náhradou. Například, dva prvky „agrese” a „morální promiskuita”, které se bohužel staly hlavními složkami západní kultury, dokonce degradovaly pozici a přijatelnost jejich zdrojového regionu. Naskýtá se otázka, zdali jsme my, kteří nechceme agresivní, vulgární a slabomyslnou kulturu hříšníky? Jsme vinni, pokud budeme překážkou zničující povodni, která se valí v rozličných kvazi-uměleckých podobách vstříc našim mladým lidem? Neodmítám důležitost a hodnotu kulturních propojení. Kdykoli jsou tyto interakce prováděny v přirozených podmínkách a respektem k přijímací kultuře, vedou k růstu, rozvoji a obohacení. Naproti tomu nestejnorodé interakce jsou neúspěšné a škodlivé.

S politováním je nutno říci, že odporné skupiny jako DAESH jsou plodem nešťastného sjednocování s dovezenými kulturami. Pokud by se opravdu jednalo o náboženskou záležitost, byli bychom v islámském světě svědky takového jevu již před koloniální érou, leč dějiny ukazují opak. Nezpochybnitelné historické záznamy jasně ukazují, jak splynutí kolonialismu a extrémistických a odvržených myšlenekv srdci jednoho beduínského kmene zaselo semeno extrémismu v tomto regionu. Jak je tedy možné, že z jedné z nejmorálnějších a nejhumánnějších náboženských škol na světě, jejíž základní prameny zmiňují, že vzetí jednoho života se rovná zabití celého lidstva, vzešel takový odpad jako DAESH.

Z druhé strany je nutno se ptát, proč někdo narozený v Evropě, kdo je v daném prostředí intelektuálně a duchovně vychován je přitahován takovými skupinami? Opravdu můžeme věřit tomu, že se lidé po jedné nebo dvou cestách do válečné zóny, najednou stanou tak extrémistickými, že střílejí do svých krajanů? Zcela jistě nemůžeme vynechat vliv života vychovávaného v nezdravé kultuře ve zkaženém prostředí vzešlém z násilí. V této věci potřebujeme kompletní analýzy, analýzy, které uvidí zjevné i skryté zkaženosti. Snad hluboká nenávist, zasazená v průběhu let průmyslového a ekonomického rozvoje, zrozená z nerovnosti a možná z legalizované systematické diskriminace západní společností, zrodila tyto čas od času se vyskytující nemocné myšlenky.

V každém případě jste to vy, kteří musíte rozbít povrchní vrstvy vlastní společnosti, rozmotat a odstranit uzly a nevraživost. Praskliny musí být zatěsněny, nikoliv prohloubeny. Veliká chyba v boji proti terorismu jsou ukvapené reakce, kterépouze rozšiřují propasti. Každý ukvapený a uspěchaný krok, který izoluje, zastrašuje a zneklidňuje populaci muslimů usazenou v Evropě a Americe, zahrnujícímiliony aktivních a zodpovědných lidí, který je více než kdy dříve zbavuje základních lidských práv a který je zahání na okraj společnosti, nejen že nevyřeší problém, ale navíc prohloubí propasti a rozšíří rozhořčení. Povrchní opatření a reakce, především pokud nabydou legálních podob, kromě nárůstu současné polarizace, otevřou cesty budoucím krizím, a nezplodí žádné jiné ovoce. Na základě zpráv, některé evropské země vydaly předpisy, které navádí své občany ke špehování muslimů; toto chování je utiskující a všichni víme, že útisk chtě nechtě vyvolává odezvu. Mimo to, muslimové si nezaslouží takovýto nevděk. Po staletí znal západní svět muslimy lépe: den, kdy se lidé západu stali hosty islámských zemí a nespustili oči údivem z bohatství jejich hostitelů, a další den byli zas oni hostiteli a těžili z úsilí a myšlenek muslimů a v zásadě nepoznali nic než laskavost a trpělivost. Proto vás žádám vás, mladé lidi, abyste na základě správného porozumění, důkladného vhledu a poučení se z hrozných zkušeností, položili základ správné a čestné interakce s islámským světem. V takovém případě a v ne tak vzdálené budoucnosti, budete svědky budovy postavené na těchto pevných základech, která bude vrhat stín jistoty a důvěry na hlavy svých architektů, daruje jim teplo bezpečí a míru, a plamen naděje prozáří plátno světa.

31 komentářů :

 1. Co dodat, znovu a znovu si to pročíst a přemýšlet, byť již po prvním čtení lze s mnohým souhlasit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak,
   škoda jen, že formát textu je v protikladu s cílovou skupinou. Pro mladé by to chtělo spíše něco koncentrovanějšího a hlavně kratšího.
   Zdr.
   JiB

   Smazat
  2. Miliony mladých nezaměstnaných Evropanů o které si evropanky neopřou ani kolo,protože mají holou prdel,přestoupí na islám stejně jako miliony evropských nezaměstnaných se stali před válkou fašisty a nacisty.Nikdo z vás neví jak je pro mladého(nadrženého) muže ponižující když ho dnešní moderní dívka ani nezaregistruje pokaď nemá auto a barák.Jsou k tomu vychovávany od mala od maminek.Je to časovaná bomba!ale nejsou to jen nezaměstnaný,ale i těžce pracující který tak tak vyjdou,tam je ta frustrace jěště větší,poctivě pracují a mají hovno.

   Smazat
  3. Hm, Islám zakazuje alkohol, atd, takže to jistě nehrozí. Takže miliony chudých evropanů se max. stanou nacionalisty a zvolí nového vůdce, stejně, jako v 30tých letech v Německu.
   Ne, to by musela být podstatně horší ekonomika. Budou prostě dál vegetovat a nadávat, jako za komančů, i před nimi.

   Smazat
  4. Pro 15:05 Myslel jste tím výrokem " kratší a koncentrovanější" používat místo 30-36 .308 Winchester raději .45 ACP, .38 Special a nebo 9 mm Luger?

   Smazat
  5. 13:55
   Ne, když píšu formát textu, mám na mysli formát textu. Pokud v jednoznačném přípisku vidíte i to co tam není, pak je na zváženou, zda by jste se neměl objednat k panu Davidovi do ordinace. Samozřejmě jen tak na kus řeči … (;-).
   Zdr.
   JiB

   Smazat
 2. Kecy, kecy, kecy.
  V roce 1980 učinil dosud nepříliš známého Chameneího středem pozornosti výrok, jímž tvrdě napadl ženy protestující proti příkazu povinně nosit šátek. "Nechci je nazývat prostitutkami," řekl, "to, co činí prostitutka, dotýká se jen jí samotné, ale to, co činí tyto ženy, dotýká se celé společnosti."
  Nesmiřitelné názory Chomejního - „Válka, válka až do konečného vítězství,“
  Dne 6. srpna 1991 byl v Paříži zavražděn poslední předseda vlády jmenovaný šáhem, Šápúr Bachtijár, a podle výpovědi jednoho ze zatčených atentátníků byl čin přímo nařízen Chameneím. Také atentát v řecké restauraci Mykonos v Berlíně, spáchaný 17. září 1992 na čtyřech kurdských exilových politicích, pravděpodobně organizovala nejvyšší místa v Íránu, přičemž Chameneí a tehdejší prezident Rafsandžání byli o přípravách předem informováni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mate pravdu. Kdyby vylezl z hrobu Hitler, vylize s.David ktery tenhle clanek postoval rit i jemu.
   Jedina sila, kterou se ridi rudohneda luza vydavajici tento platek je nenavist k demokracii.

   Smazat
  2. 15,59 co je to ta demokracie podle tebe?

   Smazat
  3. Tak to tedy jsem byl velice nesprávně pochopen. Nenávist k demokracii je zřejmá u nenávistníků k nám rudohnědým prasatům, co jsme zvolili prezidenta a tento plátek mám v oblibě.Můj příspěvek se vztahoval k tomu, že když mne někdo vybízí k pochopení něčeho, snažím se zjistit kdo mne vybízí a proč asi. Nemám rád když kdokoli píše o rudohnědé lůze a ohání se nenávistí k demokracii. Zvláště, když reálné prvky výsledku jakés takés demokracie nejvíce nenávidí ti, co se demokracií nejvíce ohánějí. Váš slovník vás charakterizuje.

   Smazat
  4. anonym 15:22-Účelově lžete.V tu dobu byl nejvyšším ajatolláham ne Chameneí,ale Chomejní
   a tak se buď něco naučte nebo se neozývejte.
   Obě jména jsou si tak podobná.
   Petr Majevský

   Smazat
  5. Jedno indiánské příslový praví : Nehleď na posla, ale na poselství. A tady u toho to platí na 100% Víte každý se dá zdiskreditovat jen pravdu nezdiskredituješ a ten kdo tohle napsal mohl být kdokoliv a měl by v mnoha věcech pravdu. Za radikalizaci Islámskéo světa mohou samozřejmě rozvraty států Od Afghanistánu přez Irák, Libyi až po Syrii. 2) Ne všem ženskejm jde jen o prachy není to pravda. Je to stejný klišé a výmluva jako že všechny už jsou zadaný, nebo že normálního chlapa nenajdeš.

   Smazat
  6. Petře Majevský, než začneš vyskakovat a osočovat někoho ze lži, najdi v napadaném příspěvku slůvko o tom, že Chamenei byl, jak ty uvádíš, že druhý lže - nejvyšším ajatolláham. Mimochodem mám dojem, že jím není do dnes.

   Smazat
  7. 15:22 a 22:35 Bravo. Ti, kteří se vlísali, jsou znepokojeni, zpochybnil jste udávaný směr a mantru a odchýlil se od jedině správného názoru a na věčné časy nikdy jinak.

   Smazat
  8. 5:57 Takže brzy po ránu jsi zřejmě nedohledal nic a místo omluvy za nepozornost jsi navršil další nesouvisející bláboly.

   Smazat
 3. Osobně si myslím, že šiítští fanatici nejsou o mnoho lepší než sunnitští. Rozdíl je akorát v tom, že jedni jsou "jejixh" a druzí "naši". O jejich demokratičnosti svědčí podíl nemuslimů v populaci: "šíitští muslimové 90 %, sunnitští muslimové 8 %, křesťané, židé, zoroastriáni"... z Wikipedie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mylím, že tam kde je dotyčný doma, tam nechť si žije podle svých tradic, zvyků, kultury ve které byl vychováván světonázoru a náboženství, které je jeho srdci nejbližší. Proto je celkem pochopitelné, pokud se někdo přiměřeně brání importu cizího životního stylu. A už vůbec mě nepřekvapuje, pokud se někdo brání importu „demokracie s plochou dráhou letu“. Jiná věc je, pokud má někdo nutkavou potřebu exportovat své náboženské přesvědčení do jiných končin. A zde je třeba si narovinu přiznat, že expanzi Islámu do Evropy, štětře financují nikoli Sunitští Íránci, ale Saudsko-Arabští Šíté se svým extrémistickým – Vahábistickým pojetím Islámu!

   Přičemž ti kdož navštívili Írán, ti tamní poměry zpravidla přirovnávají k Socialistickému Československu, zatímco ti, co navštívili Saudskou Arábii (SA) ji popisují spíše jako nablýskanou a přitom krvavou středověkou diktaturu. A těm kteří byli v SA, se do paměti velice intenzivně vryl již samotné vízové řízení, jehož součástí je písemný závazek, že na území SA nebudou pod hrozbou trestu smrti(!) propagovat žádné jiné náboženství než je Islám… podotýkám, že je stále řeč o týž Saudské Arábii, která export toho svého náboženství tak štědře podporuje!!!

   Jinak souhlas, že mezi fanatiky rozdílu není. Jen ta Šítská větev je právě ztělesněním islámského fanatizmu jehož nejextrémnější odnoží je Saudskoarabský Wahabismus.

   Zdr.
   JiB

   Smazat
  2. Popleto JiB z 16:31,v Iránu mají většinu a za ní mluví i ten dědek, ŠIÍTSKOU a naopak v Saudi Arábii vládnou,tak,jako v Turecku SUNNITÉ.....a vahábisti jsou právě ti SUNNITÉ !!!...
   Porco Dio to je rozdíl...

   Smazat
  3. Děkuji za upozornění. Prohodil jsem Šíty se Sunity - chybu uznávám a omlouvám se zani.

   Ovšam nic to nemění na tom, že mezi jednotlivými náboženskými směry Islámu jsou značné rozdíly, které bychom měli bedlivě vnímat a všímat si toho, kdo je šiřitelem jeho extrémní - netolerantní - podoby a kdo se jen brání své kolonizaci!

   Paradoxem je, že oficiální meinstrímová propaganda podporovatele extrémistického pojetí Islámu - Saudskou Arábii - blahoskloně toleruje, zatímco ty, kdož se kolonizaci své země brání a praktikuje tolerantnější verzi islámu - Írán - tvrdě atakuje...

   Zdr.
   JiB

   Smazat
 4. Wiki: "Wahhábismus (arabsky الوهابية) je SUNNITSKÁ fundamentální forma islámu, státní ideologie Saúdské Arábie.

  OdpovědětSmazat
 5. slovům lásky zrovna tohohle pana duchovního nevěřit.
  Kdopak si dneska vzpomene, jak tihle hoši řádili, když sundali šáha a uchopili moc. Žádná láska, tekly potoky krve.

  Váš Jířa

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A o anglický trón netiekli v minulosti potoky krvi, hmm? Ako aj o iné tróny a tiež sa to dialo len kvôli moci a rozdrobení jednej cirkvi na mnoho iných, ako protestanti, evanielici a tak ďalej - ide o moc a o nič viac a formy, metódy a prostriedky sa vždy v histórii ľudstva našli a nikdy sa z nich človek nepoučil, ale odkedy zliezol zo stromu, tak neustále pracuje na svojom zahubení - niekedy menej intenzívne a niekedy intenzívnejšie.Aj keby každá záujmová skupina mala svoju planétu, čiže teoreticky by mala byť názorovo homogénna, tak aj tak by sa tam časom našiel parazit, ktorý by to rozvrátil. Ideálny stav je taký, že každý človek by mal vlastniť svoju planétu a žiť v nej ako Adam v raji, ale bez Evy, lebo tam začne celý kolotoč sebazničenia dookola, lenže to je skutočná utópia a všetko ostatné je realita. :-)

   Smazat
 6. Nedajte sa oklamať. Ten príhovor slovo za slovom je prácou profesionála. Je to inauguračná reč vodcu nového chalifátu. Už sa cíti byť istý, že chalifát bude, preto tá krasoreč. Zdanlivo adresovaná mladým, ale nie, dobre on vie, že mládež nebude čítať také traktáty. Je to určené nám dospelým a rozhodne ako vyhrážka obalená v peknom papieri. Zatiaľ. Neskôr príde aj na tvrdšie metódy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ostražitost je sice v pořádku, ale měla by být správně směrována. O pár příspěvku výše jsem se snažil jinými slovy upozornit na to, že svět není černo-bílý, ale že je poněkud barevnější. Že je prostě potřeba vnímat alespoň ty odstíny šedi, když už člověku selhává barvocit.
   Ono totiž prsty v migrační tsunami nemá šítský Írán, ale dle všeho sunitská Saudská Arábie se sunitským Tureckem. Přičemž role Turecka je naprosto nezpochybnitelná.

   Ale chápu, že je poněkud náročné si přiznat, že nás korporátní média společně s odcizenou ČT (ST) tahali za fusekli, když velkoryse přehlížela počínání brutálních Saudů, zákeřných Turků a z Íránu bránícího se kolonizaci dělala ztělesněného belzebuba… to by si totiž člověk nejdříve musel přiznat, že jim v tomto skočil na špek a to má málokdo odvahu si přiznat.
   Zdr.
   JiB

   Smazat
  2. 21:54 souhlas 100% !!!

   Smazat
 7. To co se stalo s Islámským světem je vina nekompetentních a neschopných politiků EU kteří se stali vazali a pejsky USA, Saudů a Turků!!.My občané ČR potažmo (at si to uvedomujeme nebo ne) občné EU, by jsme v první řadě neměli vidět nepřátelé v migratech a Islámu. My by jsme v první řadě měli vydět nepřátele daleko nebezpečnější a to ty co sedí v europarlamentu, co sedí ve Washingtu (i když tam nejde o politiky ale o lobisty a americké oligarchy)co sedí v našem parlamentu co sedí v Reichstagu a všichni jsou ovládáni pár oligarchy z nadnárodních korporací. To jsou ty nejnebezpečnější nepřátelé. Jelikož vnitřní nepřítel je vždy nebezpečnější než tisíce pěšáků v řadách migrantů. Tím netvrdím pouštět sem všechny atd to samozřejmě ne (jinak by to tu dopadlo jako v severní americe kde díky migraci z 16, 17, 18 a 19 století profitovala Indiánská "vymírající" populace a z počtu cca 15 000 000 indiánů v roce 1600 je nyní v USA 500 000 000 obyvatel (to je to co míní merkelová jako "záchranu" stárnoucí evropy), migrace musí být pod kontrolou hranice hlídané a azyl dočasný klidně v utečeeckých táborech. Ovšem dokud se neodstraní žhář (debilové ve Washingtonu, Bruselu, potažmo vliv na Brusel z Ankary, Saudské arabii ) není možné ani uhasit oheň (migrace, IS, konzum), vyníci nejsou lidi na blízkým východě to jsou obyčejné oběti, v daleko větší míře než zatím my.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To co se stalo s Islámský světem začalo už v sedmém století napadením Byzantské říše. Přestaňme si sypat popel na hlavu za plody nesnášenlivosti mohamedánských mulláhů, imámů a ajatolláhů. https://cs.wikipedia.org/wiki/Islámská_expanze

   Smazat
  2. Tady nejde o žádnej Islám tady jde o peníze!!! STejně jako vždycky v dějinách. Náboženství jsou pouze nástroj na ovládání lidí.A když chcete mluvit o 17 století ta v té době ty samé západní země (Británie o pár stol později spolu s USA, Francie, Španělsko)jako dneska dělali v půlce svět naprosto stejnou politiku jako dnes nechutnou, válečnockou politiku, která stejně jako dnes měla za následek miliony mrtvých a rozvrat celých regionů a stejně jako dnes jim k tomu sekundovali či samostatně činily stejně nechutnou politiku Osmani (turci) zotročování obyvatel balkánu a afriky. Zkrátka pořád stejné jako v onom 16 století, ty samé země dělají tusamou nechutnou politiku, bohužel nás do toho vtáhly projektem jménem NATO a EU, takže žádnésypání popela na hlavu ale Neokolonialismu a neoimperialismus na "hrotech bodáků".

   Smazat
 8. Pro pochopení současnosti je dobré seznámit se s historií. O novodobé historii Íránu je na trubce zajímavý francouzký(!) dokumet:

  "ÍRÁN – STOROČIE BOJOV O ROPU"

  https://www.youtube.com/watch?v=vnqPUZKSOnU

  zdr.
  JiB

  OdpovědětSmazat
 9. Historická nepravda, obhajoba teroristů a výhrůžky rozhořčením

  Mulláhové v nedávno odvysílaném filmu Ranhojič prozrazují pravou tvář náboženského tmářství a neupřímnost tohoto výroku: "Pokud by se opravdu jednalo o náboženskou záležitost, byli bychom v islámském světě svědky takového jevu již před koloniální érou, leč dějiny ukazují opak.

  OdpovědětSmazat
 10. Ten živočich se nám směje do "xichtu". Tihle, stejně jako současné vedení EU, považují podlost a lež za chytrost. Obrací se na mladé, nezkušené a naivní mládí, které nechápe nízkost a ubohost jejich "myšlení".

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.