Reklama

pátek 4. prosince 2015

Einstein bojoval o život Horákové, po její popravě vstoupila Šiklová jako svazačka do KSČ


Břetislav Olšer
4.12.2015 Rukojmí

A právě tato dobrá žena vstoupila do KSČ v roce 1956, tedy v době potlačení Maďarského povstání, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších “spiklenců”. Měla asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké prožívala to nadšené politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice proti popraveným politikům s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly “Smrt zrádcům” a “Utopte je jako kočky”…? Ale též výkřiky: „zlotřilá chamraď“, „zavilí zločinci“, „krvaví psi“...
Tak se letos roztrhl s výzvami pytel; napřed se akademici vyznali ze své lásky k islámu a lidskosti ve společném prohlášení „Výzvou proti strachu a lhostejnosti“, aby poté sepsalo Kolegium Paměti národa dojemnou Adventní výzvu...

Černé na bílém: gender je gender - čeští borci a borkyně Kolegia Paměti národa a společenství osobností a pamětníků sdružených kolem projektu neziskové organizace Post Bellum sepsali Adventní výzvu, v níž varují před zneužitím obav z uprchlické krize, situace v Rusku a z rozdělení naší společnosti. Staří známí; Adventní výzvu zatím podepsalo necelých tři sta petentů. Promyšleně se po fiasku výzvy akademiků schovávají za československé veterány druhé světové války, odbojáře, přeživší oběti holokaustu, bývalé političtí vězni a disidenti z doby komunistické totality; možná podepíše i Zdena Mašínová se svým bráchou Josefem s Topolánkovu medaili Zlatou lípou... Legdan, oceněný bojovník třetího odboje? To už dejte medaili i bratrům Mašínům a spol…V seznamu patologických kariéristů nalezneme různá jména, ale veřejnosti jsou prezentovaná populisticky hlavně ta, za nimiž stojí kardinál Miloslav Vlk, katolický kněz Tomáš Halík, jenž se právě vrátil z výcvikové tábora na prezidenta ČR v USA, bývalý nizozemský bezdomovec, dnes písničkář Jaroslav Hutka, ekonom Tomáš Sedláček, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, jedna Havlova lavička i se stromem za 300 tisíc, režisér Břetislav Rychlík či socioložka Jiřina Šiklová.

A právě tato dobrá žena vstoupila do KSČ v roce 1956, tedy v době potlačení Maďarského povstání, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších “spiklenců”. Měla asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké prožívala to nadšené politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice proti popraveným politikům s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly “Smrt zrádcům” a “Utopte je jako kočky”…? Ale též výkřiky: „zlotřilá chamraď“, „zavilí zločinci“, „krvaví psi“...Všechny skutečné osobnosti podepsaly ve svých životech řadu peticí a výzev, viz. Einstein a Milada Horáková, o jejíž život objevitel teorie relativity bojoval, aby po její popravě komunisty vstoupila svazačka Šiklová do KSČ... Pikantní na tom všem je navíc fakt, že každý z českých akademiků připsal v předešlé petici ke svému jménu dva i tři a víc svých možná mnohdy i „plzeňských“ titulů a postů, aby se vědělo, že nejsou žádná ořezávátka, a že jim český plebs nebude nic diktovat svými protesty proti invazi běženců, jichž se na hranicích Evropy tísní už několik milionů osob rozličného ražení. Představme si několik hlavních měst jako je Praha, jak se jejich obyvatelé tísní v ghettech, od Makedonie a Turecka, až po Novou džungli v Calais. Pánové Putno, Romancove, Gále, Halíku, Nováku, Blažku, Hořejší a další zachránci světa, což tak jít příkladem lidskosti a vzít si k sobě pro začátek naplňování vaší výzvy do nájmu každý cca deset běženců…?

Ovšem, mnohem pikantnější na této exhibici je fakt, že k tomu, aby představili první petenti svoji vědeckou osobnost, nebylo jim stydno zaplácat petici svými docenturami, profesurami. inženýrstvím a doktoráty různých věd či jiných sfér. Že si je svojí prací zasloužili? Hlavně je třeba vědět: Who is Who, aby lůza měla "ánunk"...? Proč však nikdy neuváděly žádný titul ve vědních oborech světové špičky jako např. Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Kaplan, Křižík, Einstein, Röntgen, Pasteur, Fleming, Edison, Heyrovský a další bezkonkurenční osobnosti lidstva?V ústech paní Šiklové se zašpinil i Ladislav Bátora, když ho prohlásila za extrémistu. Ke všemu byl jedním z několika kandidátů na náměstka ministra školství. Že by uražená feministická ješitnost, jelikož její nedávný oponent prohlásil – „raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou”. (Feministka Kunětická se zapojila do politiky za mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk.) A nyní se dostanu k parafrázi slov evangelia svatého Matouše: „Je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko”. Čím si tuto čest Ladislav Bátora vysloužil? Tím, že se “provinil”, že kandidoval jako nestraník za Národní stranu. Mgr. Ing. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D. (59), předseda konzervativní euroskeptické Akce D.O.S.T. – Důvěra – Objektivita – Svoboda – Tradice.https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_%C5%A0iklov%C3%A1

O panu Bátorovi už toho víme D.O.S.T. Co nevíme o paní Šilové? O jakýpak "trám" se ve slovech pana Bátory, resp. v parafrázi svatého Matouše, jedná? Paní Šiklová totiž prohlásila na obhajobu svého členství v KSČ: „Já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit. Anebo pasivně přežívat, neomočit se – nikdy, v ničem – a dnes ‚moudře‘ kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk! Byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat. Po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ..“ Holt. pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak je lehkovážně přezírající, aneb Čtení podle Matouše 6,19-34: "Blahoslavení chudobní duchem, neboť jejich je království nebeské…"

Napřed ale spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala „2000 slov“, jejichž autorem byl její stranický kolega Vaculík. Působila též v tzv. nátlakové skupině Červení proti… Chtěla si zkrátka podpisem „2000 slov“ udělat „oko“ u budoucích mocipánů a negovat tímto svým rozhřešením třinácti let své kolaborace s režimem…


Jiřina Šiklová v minulosti byla též pro vybudování radarové vojenské základny Spojených států v Brdech. Z toho se odvíjejí její velmi „fundované myšlenky“ o Rusku a Ukrajině: .„Jestliže je pravda – a já si myslím, že je to pravda – že Putin neví, jaký dát program státu, který vede, tak to bere na otázce nacionalismu..." Zde je na místě třeba dodat pro Voltairovu objektivnost, že Obama na rozdíl od Putina ví, jak naložit s18bilinovým státním dluhem a se vzpourou černochů od New Yorku až po Las Vegas, od Fergusonu až po Baltimore.

Dle Šiklové pak stejným způsobem na podkladě nacionalismu, nebo svéprávnosti, se formuje také Ukrajina. Asi je dobré si uvědomit, že prý dříve než Rus a Rusko byla Kyjevská Rus. A že vlastně Kyjev byl centrem kultury dříve, než existovala Moskva, natož pak Petrohrad,“ poukazuje zcela pomateně socioložka na to, že Kyjevská Rus byla nejstarším státem, který se v 9. až 11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy... Vzkaz; ševče, drž se svého kopyta; kopytem sem kopytem tam…Ukrajina hledá své kořeny; žádný Lenin, ani Hitler, jedině bojovník za nezávislost Bandera

„Amerika se angažuje úplně jiným způsobem než Rusko, které se angažuje přímo vojensky. To je podstatný rozdíl. Dokud se lidé bodají bodáky a střílejí po sobě pistolemi, případně i puškami, tak se to dá pořád brát jako neorganizované jednání. Jestliže ale někdo sestřelí letadlo a ještě takhle sofistikovaně, tak potom je jasné, že je v tom cizí armáda, která má k tomu veškeré prostředky,“ vysvětluje socioložka s aprobací rádoby historičky, co nesnáší extremisty.Jiřina Šiklová, dle genderu zarputilá Ferdyška Pištorová, neustále bdí nad dobrem nás všech. Je v důchodu, má dost času. Třeba, když se někdo „fašisticky“ naváží do Romů. Jako třeba před lety starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS). Přitom byl do čela města zvolen už pětkrát. Po opakujících se problémech s romskou menšinou ve městě, které vyvrcholily znásilněním jednadvacetileté dívky, starosta v roce 2011 sepsal ostré prohlášení, v němž popisuje, jak v Novém Bydžově “cikáni otravujou, kradou a znásilňují”. A bylo vymalováno... „Vydá-li takovýto text státní úředník, tak to tu opravdu páchne fašismem,” řekla pro server Romea.cz socioložka Jiřina Šiklová o starostovi Loudovi z Nového Bydžova. “Pokud je rasistou starosta, tedy jedinec, který je placen státem, tak by měl být odvolán ze své funkce. Nejlepší by bylo, kdyby ho odvolali občané Nového Bydžova, kteří nejsou rasisty…“ Bez urážky; kdoví, čím páchne paní Šiklová…

“Počet Romů vzrostl v Novém Bydžově za posledních pět let na pět procent, Teď se roztahují ve městě, otravují, kradou, znásilňují. Dobu, během které slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. Město hloubkovým šetřením zjistilo, že třetina cikánů nemá ve městě trvalý pobyt, přesto tady čerpá veřejné služby,” píše bez servítku vedení radnice. Bydžov má celkem zhruba 7000 obyvatel. Kdo bude přistižen v herně u automatu, přijde o dávky. Navíc romští starousedlíci uznávají, že za ohlášenými problémy jsou sice cikáni, ale ti, co se sem přistěhovali ze Slovenska, a od nichž se Romové Nového Bydžova distancují.

Co ještě připomenout? Snad jen na adresu paní Šik(u)lové: „Kdy vyhlásíte, že extremisty byli či jsou také Jožka Fischer, Juan Barrozo, Kurt Waldheim či papež Benedikt XVI….? A co Sarkozy, který vyhání rumunské Romy zpět domů…?“

Joschka Fischer, exministr vlády SRN, je syn švábských Němců vyhnaných z Maďarska. Koncem šedesátých let stal členem extrémní levice a účastníkem bojovných antiamerických demonstrací a pouličních bitek s policií. Podle britského listu The Times dokonce půjčil své auto známému teroristovi levicově extremistických Rudých brigád. Šéf Evropské komise José Barroso byl jako mladík maoistou. Stal se hvězdou marx-leninistické studentské federace, dorostenecké líhně portugalských komunistů, kritizoval „anti-proletářské“ zásahy tehdejší vlády a odsuzoval je jako „důkaz krize buržoazního vzdělávacího systému“.A vyzdvihoval požadavky studentů, protože vznikly v rámci „revoluční struktury“. Následně byl zvolen předsedou strany PCTP-MRPP, což je označení Portugalské komunistické strany pracujících – reorganizující hnutí strany proletariátu. V prosinci 1980 se držel „českého vzorce“ a vstoupil do Partido Social Democrata, tedy do Portugalské sociální demokracie. Kurt Waldheim vstoupil krátce po obsazení nacisty Rakouska do Národně-socialistické německé unie studentů a stal se registrovaným členem SA (Sturmabteilung). Začátkem roku 1941 byl povolán do Wehrnachtu a byl poslán na východní frontu. V roce 1986 byly zveřejněny dokumenty, že Waldheim byl v roce 1943 nasazen v řecké Soluni, kde byl členem speciální jednotky likvidující tamní partyzánské jednotky. Nakonec se stal čtvrtým generálním tajemníkem OSN a devátým prezidentem Rakouska.

V roce 1938 přijali dvanáctiletého Ratzingera do Hitlerjugend, v roce 1943 do letectva Třetí říše. Když byl v témže roce přijat k letectvu, prošel i výcvikem pro pěchotu… Nedovedu si představit, jestli by členství Jiřího Paroubka či Vojtěcha Filipa v Hitlerjugend nazval někdo z dnešní vládní garnitury “úsměvnou epizodkou”, bez jakýchkoli důsledků. Stačí, když spolupracovali s KGB nebo se setkali s Putinem.Je to statečná žena, co se i ve svém věku dokáže postavit za kohokoli, resp. proti komukoli. Kdo by to tušil, spíš netušil, že se vytasí „odborným“ názorem na zdravotní stav prezidenta Zemana, jehož má za diabetika, který k tomu ještě „chlastá“. „To je velice špatná prognóza, výraz těžkého poškození mozku. Ten člověk sleduje jen velice populistické věci,“ konstatuje „odbornice“ přes zdraví, resp. přes všechno Šiklová. Parlamentní listy přidávají, že je pozoruhodné, jak všichni ti, kteří mají k Zemanovi zásadní výhrady, resp. jej nenávidí, papouškují stejnou diagnózu: "Zeman je blázen, cvok, má nemocný mozek, je ochlasta, excentrik, samolibý a ambiciózní ..."A socioložka vede svoji vášnivou řeč neohroženě dál? „ Zúžit muslimské náboženství, které má asi půldruhé miliardy vyznavačů, na pár teroristů Islámského státu...“ Když vezmeme v potaz Zprávu, nazvanou „Islám na univerzitě: Průzkum britského studentského názoru”, jež ukázala, že přibližně třetina z 1.400 dotazovaných studentů souhlasila s názorem, že člověk může zabít ve jménu náboženství. Studie rovněž zjistila, že téměř polovina studentů podporuje zavedení islámského práva šaría (islámského náboženského práva) v Británii, stejně jako světový chalífát – koncept světové islámské vlády, fungující na principu šaríe....

Inu, jsou dvě nerozumné věci: mlčet, když je třeba mluvit, a mluvit, když je třeba mlčet. (Lidové přísloví)...

54 komentářů :

 1. Dopis afrického emigranta z Česka

  http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Dopis_afrického_emigranta_z_Česka

  OdpovědětSmazat
 2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jiřině Šiklové nikdo nemusí "psí hlavu" nasazovat, ta ji má ....

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 3. Této paní, když něco komentuje, zpravidla vůbec nerozumím, ač se fakt snažím. Že takhle uráží našeho prezidenta jsem ani nevěděla, ale to jen svědčí o jejím pocitu nadřazenosti nad dolních deset miliónů, tak typickém pro Kavárničku pravdy a lásky.

  OdpovědětSmazat
 4. from honolulu .....Panove, prominte, ze zmenim thema kvuli dulezite INFORMACI o ktere je zahodno, aby ji vedeli vsichni politicky korektni rektalni alpiniste v Praze a hlavne vasi vladni urednici !
  NEJVYSSI americke autority (Congress, Senat) po poslednim vrazdeni v Californii prohlasili, ze se musi - PREHODNOTIT - cela politika multi - kulti, protoze vubec nepracuje podle ocekavanych predstav ! ..
  On totiz ten vrah (Muslim) se narodil v Chicagu, mel prestizni zamestnani na zaklade Affirmative action (rasismus proti bilym) a pekny prijem.... Na navsteve v Saud. Arabii se ozenil s Arabkou a privezl ji do USA. Presto, ze meli 6-mesicni dite, tak zvolili TERORISMUS a smrt z rukou policie....Tomu se rika "volani krve". Zatim co vy Evropane jste indoktrinovani pravdou a laskou za ucelem vaseho zeslabeni, tak ti druzi jsou od nejutlejsiho veku vychovavani ve FANATICKE NENEVISTI vuci vam.. Protoze jste vy Cesi NEPOHODLNI nekterym uspuratorum moci pro samostatne vysleni, tak existuje plan, jak se vas ZBAVIT ! Zradci vasich narodnich zajmu, budou vymazani s existence s vami - TAKE ! ! ! Invaze Islamu do Evropy to zarucuje... Jejich "svate" knihy jsou plne nenavisti ! Oni pisi, ze kdyz vam budou rezat hlavy, tak to nedelaji oni - ale jejich Buh..NEVIM zatim, jak si predstavuji americke autority resit tento problem,.ale zmeny vam napisi. Preberte si to, jak chcete. Osobne si myslim, ze s multi-kulti je zacatek konce ! honolulu

  OdpovědětSmazat
 5. Tahle ženská parodie má s genderem společné asi jenom to, že se na něm snaží přiživovat. Jinak drobné a lehké svinstvo vždy pluje s proudem. Nic nového pod sluncem. A jako platí poturčenec horší Turka, tak platí i havlista horší Havla.
  Jinak, když už se tak ráda ohání tou historií, co bylo dříve na Rusi, tak si prosím uvědomte, že ona sama, než se stala Šiklovou, byla nejdříve spermií tatínka a vajíčkem maminky. Proto je chudinka celý svůj mizerný život tak rozpolcená.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PS1: Škoda, že pořádně nechlastá, alespoň by jako amatérská lékařka měla tu svoji inteligenční mizérii na co svést a čím vysvětlit. Takto je nesporné, že je s inteligencí na štíru již od narození.

   Smazat
 6. Dulezite je, ze komunisticti vrahouni uz jsou v prdeli.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Je príma, že oslík Palmer půjde vbrzku za nimi.

   Smazat
 7. Vzdělanost bez inteligence a tvořivosti k ničemu není. Pak už zbývají jen ty tituly, které mají to fópá zastřít a neznalé omráčit. (Jen tak jsem si vzpomněl na ty tituly, co použil turecký sultán, když psal dopis kozákům; asi mu taky nedošlo, že mají svůj rozum a na "omračující" tituly se mu vyserou z výšky)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Břeťo, děkuji za "otevírání očí". Šiklová byla vždy nějak divná...

   Také tituly neuznávám. Jen jako doplňující kosmetiku. Znám črlověka, který je uvádíé dokonce v e-mailove adrese.

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 10. Jiřinu Šiklovou rozhodně nemusím. Nejen kvůli radaru a dalším, přinejmenším sporným postojům, nekritickým, kdy je papežtější než papež, nejsem jist ani jejími odbornými znalostmi socioložky. Některé papáže článku Břetislava Olšera jsu však nefér, zaujaté obdobně jako některé postoje zmíněné paní.
  Nevím, kdy vstoupila v r. 1956 do KSČ, ale k zásahu Sovětů v Maďarsku došlo až na podzim, takže nemusela vstupovat do strany po těch tragických událostech.
  Škoda, že autor neporovnal rychlost, s jakou začali revidovat své politické zločiny vládní strany východního a západního bloku. Jak dlouho třeba Britům trvalo přiznání některých zločinů v Belfastu ap.? A to ještě byla bleskovka vůči rychlosti, s jakou britští gentlemani přiznávají zločiny, přímo zvěrstva v Africe. Jak dlouho a jak podobné zpytování probíhá v USA?
  Stalin, Gottwald, Slánský, Bacílek, Köhler, Kopřiva atd. si za to zaslouží kritiku a opovržení, nakonec ale jejich kolegové, kteří měli také zapatlané ruce, se rozhodli se s jejich a vlastními zločiny nějak poprat a vyrovnat. Nebyla to žádná sláva, šlo to na etapy, ne vždy byla rehabilitace dostatečná, nedostalo se na všechny a opět v tom bylo bylo cítit vyřizování osobních účtů a schovávání za mrtvé - ale byla to sebekritika, přiznání chyb. Ukažte dnes politika a v tomto případě celou plejádu politiků, který přizná chyby. Určitě to nebylo pro Chruščova, Tondy Novotného a Zápotockého lehké. Ti po nich, Brežněvova a Husákova squadra, to zastrčili do zapomenutí, takže k dokonalému propucování stran a společnosti a vzetí ponaučení nedošlo, ale v porovnání s jinými ctihodnými a dodnes oslavovanými politiky a politickými generacemi v jiných koutech politického spektra a světa to byl a dodnes je velmi obstojný počin, žel, ojediněný. Nelze se divit, že část členů tzv. komunistických stran se s odhalením kultu osobnosti nevyrovnala nikdy a naopak, že část lidí po XX. sjezdu do těchto stran vstupovala, protože viděla snahu sebekriticky své chyby překonat.
  Není jasno, proč se z Jičiny Šiklové stala soudružka, ale do KSČ po r. 1956 vstoupilo (do r. 1989) odhadem přes půl milionu lidí. To si autor myslí, že to všechno byli kariéristé?
  Výzvu 2000 slov podepsala spousta členů KSČ, tj. lidí, kteří vstoupili do strany ať již před či po procesech nebo po XX. sjezdu KSSS či maďarských událostech. To také všechno byli kariéristé? Akční program bylo co? Zdeněk Mlynář a další, kteří volali po nápravě dalších chyb, které se zase navršily - to byl také kariérismus?
  To, že je Jiřina Šiklová labuť, je třeba dokazovat jinak, než termíny vystupu do KSČ a podpisem 2000 slov.
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlastenka


   Milý pane, žádný slušný člověk by po justičních vraždách a zatýkáních v 50.letech, nemohl do téhle zločinecké strany vstoupit z jiných nežli prospěchářských důvodů.
   Mého dědu, nekomunistu, zatkli v roce 1952 za podvracení republiky. Můj pradědek ustál jako majitel firmy soud jen proto, že se za něho postavili dělníci a bylo známo, že za války ukrýval na statku partyzány.
   Byla paní Šiklová podle vás natolik tupá, že neměla tušení o justičních vraždách v ČSSR a gulazích v SSSR?

   Smazat
  2. Myslim ze: "žádný slušný člověk by nemohl do téhle zločinecké strany vstoupit" ...je plne postacujici :-)
   ...prospechari tuto stranu sami reformovali na OF :-( ...takze ty prosim vynechat, ze seznamu slusnych lidi.

   Smazat
  3. "Jak může nějaký slušný člověk vstoupit" do ODS, TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL, k britským konzervativcům, labouristům, americkým republikánům a demokratům, do stran navazujícím na francouzskou pravici, italské křesťanské demokraty, španělské frankisty, portugalské salazarovce....? Ti všichni nemají jen ruce od krve, ti by se v ní mohli koupat, topit se. Leč zatím se netopí.
   Konzervativní, (neo)liberální, sociálnědemokratická, socialistická, komunistická, křesťanská (katolická i protestantská), židovská, islámská a mnohé další ideologie se staly pláštíkem pro nej(h)různější zvěrstva politických pragmatiků a jejich vazalů soustředěných na svoji moc, status nebo peníze.
   Jakou tyto strany provedly sebekritiku? Jak napravily své zločiny? Kdy, jak se omluvily, jak rehabilitovaly oběti svého řádění, jak je odškodnily? Gottwalda na jeho přisluhovače zločiny pravice neomlouvají, jsou jen vysvětlením některých momentů jejich vlastních zločinů, ale KSČ se na rozdíl od politických stran kam dohlédnete pokusila o nápravu. Pokusili se o ni lidé, kterým zůstal uvnitř kus slušnosti. Tito lidé nejen zasedali v ÚV KSČ a dalších orgánech strany a NF, ale také stavěli přehrady, fabriky, cementárny, cukrovary, nemocnice, lodě, lokomotivy, šili šaty, boty, makali na polích, učili žáky a studenty, připravili výstavy na Expo 1958 a 1967, natočili filmy jako Všichni dobří rodáci, napsali Ako chutí moc... Valná část tam byla už před procesy, pročpak nevystoupili? Když ne během procesů, tak po nich, část vystoupila po odhalení kultu osobnosti, jiní tehdy zase vstoupili, protože viděli sebekritický tón. Zápotocký, Novotný, Široký atd. měli máslo na hlavě, ale vydali se na cestu nápravy, nedošli na její konec, někteří to nestihli, někteří nechtěli tak daleko, jiní zabloudili, ztratili dech. Ale přicházejí noví, mladí konzervativci, liberálové, komunisté a táhnou ty káry s jejich působivými hodnotami dál. A opět padají, upadávají, flákají se, markýrují, vezou se, vyvážejí se, zapřahují jiné a vozí se po nich... Ale někteří táhnou stále, vzpínají se, čekají na vzepětí...
   Život je složitější a lidé jsou pestřejší, než se mnohým zdá. To, zda je někdo slušný či nikoli, čestný nebo lump, se nezjistí dle rasy, původu, víry, politické příslušnosti, legitimace, nápisu na čele, proslovů. Je ale pravda, že dle proslovů lze zjistit, zda je někdo hloupý či rozumný.
   KR

   Smazat
 11. Dotyčná Šiklová je Židovka nenávistná ke všemu slovanskému, a proto škodí, kde může (stejně jako Kocáb, Štětina apod.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím, netahejte sem své rasistické blbiny. Podstatou není to, že paní Šiklová je etnicky co je, ale to, co dělá a co říká. S tím, co píšete, jen zatemňujete podstatu věci.

   Smazat
  2. Vlastenka


   Pane Dvořáku,

   ve vší úctě - musím se zastat kolegy.
   Nejsem v žádném případě! antisemitsky založený člověk (respektuju plně lidi jako pan Kuras nebo Robejšek), ale nelze nevidět, kdo za současnou multi-kulti a neomarxismem en gros stojí.
   U nás je původ těch lidí nepřehlédnutelný - Dientsbier, Marksová, Uhl, Šabatová, Šiklová, Ruml,Dlouhý, Halík, Hermann, Menzel, Hřebejk....
   Probereme -li vrcholné politiky EU, dojdeme k podobným závěrům.
   Stějně se to mělo i se zavlečením bolševismu do Evropy.
   Jsou to stále lidé téhož etnika, kteří se podílejí na likvidaci svobodného světa.
   To, co napsal Gott (a co jsem před lety považovala taky za úsměvné) se stalo realitou, o níž pochybuje dnes jen málokdo.
   Je třeba odlišit řadové židy, které multikulturalismus a neomarxismus semele stejně jako nás, od židů, kteří "ovládají" svět. Všechny ty "nejvlivnější rodiny světa", vlastnící obrovskou část světového bohatství, jsou jistého původu. S antisemitismem (za antisemitu je dnes pokládán každý! kritik, byť oprávněný, židů, stejně jako je za xenofoba pokládán každý kritik islámu) to nemá opravdu nic společného.

   Smazat
  3. Paní Vlastenko, nemáte pravdu. Vy z toho děláte jakési pravidlo, ale to pravidlo má tisíce výjimek. Už váš seznam z Česka je nesmysl. Globální prediktor se nedá takhle specifikovat. Byl bych rád, kdyby se tu antisemitské příspěvky neobjevovaly. Díky a zdravím vás.

   Smazat
  4. Vlastenka


   Pane Dvořáku,

   budu vaše přání na vašich stránkách respektovat.
   Můžete mi ale odpovědět, v čem je "můj seznam" nesmyslný???
   Šabatová, přezdívaná Šábesová, Uhl, Šiková - patří v podstatě k trockistům.
   Dientsbier st. byl již v mládí fanatickým a obávaným svazákem, posléze bolševikem. Můj otec ho znal ze školy a tvrdil, že se ho už tehdy báli jak kantoři, tak studenti.
   Dlouhý pracuje jako žid pro Goldman Sachs a v jejich zájmu hájí multi-kulti. A to jsem vyjmenovala jen pár jmen, zdaleka nikoliv všechny.

   Smazat
  5. Vážený pane Dvořáku, vím, že řada tvrzení, co tu lidé uvádějí odpozorováním ze současného života vypadá na první pohled rasisticky. Ale!!!:
   Když se Ronald Regan (samozřejmě se svými loutkovodiči – největšími banksterskými rodinnými klany) rozhodl smésti SSSR jako „říši zla“ s povrchu zemského, viz jeho projev na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb v červnu 1984 (blíže viz. např. http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/sme-st-r-i-s-i-zla-z-povrchu-planety.html ), potřeboval k realizaci tak náročného úkolu mohutnou světovou efektivně fungující stmelenou zaběhnutou organizaci, mající vlivná tykadla ve všech významných strukturách východního bloku (v politice, kultuře, ekonomice). CIA a další služby US zpravodajského společenství jistě měly mohutnou zpravodajskou síť, ale nikoliv až tak početnou a postačující pro zvládnutí takového náročného úkolu v tak krátkém časovém období (cca 6ti let).
   Takovou mohutnou celosvětově působící organizací s tykadly téměř všude je například katolická církev se svým centrem v Římě a jedinečnou zpravodajskou službou zpovědníků a stupňovitou kněžskou organizační sítí a vlastním ekonomickým zázemím. Ta by však na takový úkol nestačila, nemá mimo jiné punc modernosti a potřebné pozice (v Rusku působí hlavně církev pravoslavná) a kromě Polska by v tak ateistické zemi, jako byla např. ČSSR, působila nevěrohodně.
   Jinou takovou organizací je společenství sionistických organizací. Židovské etnikum je etnikum, které má a mělo tyto potřebné pozice. Navíc je po celém světě stmelováno neustálou propagandou sionistů o potřebě držet pospolu a tak vzdorovat antisemitským hrozbám. (Jen tak na okraj. Znáte jiné etnikum, které by vytvářelo různé organizace na ochranu svého etnika a neustále sledovalo, kdo, kdy, kde a jak na ně „rasově“ zaútočil, pod což fakticky vztahují téměř jakoukoliv kritiku??? Nemyslíte si, že taková praxe někomu a něčemu slouží, vyostřuje etnické spory a fakticky rozeštvává lidi??? Znáte snad například nějakou organizační složku na ochranu Čechů, která by neustále sledovala, kdo, kdy a jak se otírá o Čechy???)
   Proto bylo židovské etnikum v tak velkém počtu pro tuto US státní administrativou organizovanou tzv. „demokratizaci“ zmasírováno, použito a zneužito!!! Co je na tom divného a rasistického??? Nebyly by US státní administrativa a US zpravodajské společenství hloupí, kdyby takové celosvětově fungující funkční a ekonomicky silně podporované organizace, opírající se o etnickou sounáležitost, nevyužilo, obzvláště, když její špičky jsou v USA a defacto řídí USA.
   Samozřejmě, že všichni víme, že každý žid není neoliberál a bankster!!! A všichni, co poukazujeme na to, že na významných státních pozicích jsou po tzv. „demokratizačních“ a privatizačních procesech po většinou židé v počtu výrazně převyšujícím jejich etnické procento v populaci (kam by se v takovém počtu nedostali kdyby nedrželi sounáležitost), jsme ve většině normální lidé. Nejsme rasisté, ale silně cítíme sionistické hrátky. A to není nic proti židům. Já sám mám rád hodně židů. Nedělejte z nás, prosím rasistické svině.
   A že se siobanksterkými organizacemi v tom komplotu proti obyčejným lidem jede spousta nenažranců jiných etnik a národů, to víme také.

   Smazat
  6. Tento příspěvek přesně odpovídá skutečnosti. Děkuji, celé tato dobře z USA organizované etnikum bylo u nás využito na to, aby zde ukradlo revoluci a získalo moc, která daleko překračovala jejich podíl na obyvatelstvu. Toto není rasismus, toto je volání jen po tom, aby toto entikum zde mělo právě tolik moci v této zemi, kolik odpovídá jejímu procentnímu zastoupení u obyvatelstva, ani o chlup více a ani o chlup méně. Potom, pokud mluvím o větším zastoupení žen ve volených orgánech, tak bych to také mohl vzít rasisticky a každé zvolení muže do funkce brát jako rasistický čin proti ženám. Tam nám to vadí a u etnika ne? Mám stále větší pocit, že má někdo v zahraničí zájem na tom, aby zde rozeštval obyvatelstvo jednoho proti druhému, a mám stále větší pocit, že se tohoto úkolu ujímá právě toto etnikum a právě v zájmu této nejmenované cizí země. Tolik nenávisti, která srší z tohoto etnika proti Zemanovi, copak je to normální? Byl zvolen většinou obyvatelstva, tak co? Mně se také řada premiérů a prezidentů nelíbila, ale abych zacházel do takových extrémů a úražek, to by mě ani nenapadlo, tedy dříve by mě to nenapadlo. Mě provokuje právě toto etnikum tím, že se spojí jako jeden muž a spustí zde přes svoje sdělovací prostředky tak hrubě nanávistnou kampań proti Zemanovi, a to jen kvůli tomu, že přestože kandidovalo na prezidenta 8 sionistů, nakonec to nevyhrál ani jeden z nich, a to je ten pravý důvod tohoto hysterického řevu. At´ se krotí oni a já se budu krotit také. Celá léta mě bylo celkem jedno, kdo je tu prezidentem, ale ted´ už mě dostali, co si to myslí o sobě? Jako rozmazlené dítě, když není po jejich, tak budou zde nenávistně kvičet, jenom proto, že prezidentem není Žid? Je mi to líto, nemám nic proti tomuto etniku, ale už by měli přestat provokovat lid, kteří zvolili naprosto legálně Zemana.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 12. Uctive pozdraveni pani PRAZSKA VLASTOVKO. Dekuji za prani ke Sv. Mikulasi.. Zminila jste se o malovani obrazu. Dovolte mi, abych se Vam pochlubil... Ja mam malovani take rad...Kdyz jsem zil v Johannesburgu, tak jsem jednou namaloval strasne skaredou cernosku - pygmi ze Zaire a zaramovanou jsem ji povesil tajne do offisu meho sefa, protoze se snazil o moji blondynku. On tam prisel s ministrem pro rozvoj prumyslu a vsichni zkameneli...Potom se porvali a rozbili nabytek. Ja jsem radej rychle utekl do Durbanu (s blondynkou) a cekal, co se bude dit. Oni mi to za 14 dni odpustili, ale rikali, ze jsem (cenzurovano). To byly krasne casy.... honolulu

  OdpovědětSmazat
 13. Kdysi jsem si myslel, že je to jen Havlova klika a jejich kamarádčoft s Havlem, dnes jsem přesvědčen, že i ten Havel byl jen součástí mechanismu, co vládne na Západě. Všechno je zideologizované, vůdčí silou jsou sdělovací prostředky. V podstatě už neexistuje nějaká relevantní síla, která by udržovala paritu.
  Je třeba jít do hloubky onoho problému. V USA, které jsou v podstatě policejním státem, jsou volby fraška. Dvě strany placené stejným kapitálem čas od času udělají cirkus a říká se tomu demokracie.
  Jakýkoliv pokus o vznik jiné formy vládnutí se trestá vězením a honem ma čarodějnice.
  Ovšem systému se to vrací, nebo vrátí. Vytváří pitomce na základě zkreslené skutečnosti pomocí dobře financovaného umění. Stačí si zhládnout či poslechnout současnou tvorbu v jakém koliv tomto byznisu.
  Na chatě poslouchám rádio, českou písničku už člověk slyší jen na periferních stanicích, na hlavních jen anglo-americký srrdcervoucí ryk, sténání, chrčení a hulákání, protože ti chudáci už nemají prostor v tvorbě, jen ta touha a cit zůstali, ovšem za velké peníze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Jak se říká, vy všechno víte. Nejhorší jsou fšeználci, co odrazují apriori. O tom konzumu mluvím, nějaký ten potlach je i u nás, ovšem ty revoluční písně o kterých píšete, jsou zase cestou do záhuby, protože jsou pomatené, stejně tak jako pomatení autoři.

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 15. V Čechách platí, že drzé čelo je lepší, nežli poplužní dvůr. Na jaře roku 1989 hlásila BBC, že český disent obdržel na podporu své činnosti 10 milionů marek.V té době platil kurz 1:10. To bylo 100 milionů Kč! Na minulém režimu mi vadila spousta věcí. Pídil jsem se po textech 2000 slov, Několika vět, nebo Charty77. Zajímalo mne, proč bolševikům tolik vadí.Bohužel, přečíst jsem si je mohl až po sametu. Na co použil český disent oněch deset milionů marek jsem se nikdy nedozvěděl. Na propagaci těchto myšlenek to ale asi nebylo. A protože to nebyly zdaleka jediné peníze, které disidenti dostali, můžu jenom hádat, že lidé jako Havel, Pithart, nebo Šiklová škodní určitě nebyli. Zmiňované miliony se totiž nevypařily a pokud by byly použity na propagaci, oblepili by disidenti letáky s texty zmiňovaných prohlášení každý druhý roh v ČSSR. Spousta bezejmenných lidí byla skutečně pronásledována. A pronásledovaly je podobné bezcharakterní nuly, jakými byla a je Šiklová.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Šiklová se přece přidala k disentu až na poslední chvíli. Ta zištná stránka v její povaze je docela zřejmá. Marek

   Smazat
  2. Vlastenka
   Vlastenka


   Šiklová, Havel, Benda, Ruml atd. patřili k tzv.disidentské šlechtě. Dočíst se o tom, jak se chovali a "pomáhali" ostatním, no name dizikům, můžete v článcích exdisidenta Wolfa. Vše skvěle koresponduje s dnešním chováním těchto odporných konjunkturalistických kreaturek.
   Většinou společnosti jsou opovrhovány, přesto hrají ve všech médiích roli nevyžádaných morálních arbitrů.

   Smazat
 16. Každý má nějaký problém v sobě. Já například mám problém plynoucí z mé profese, všechno, co je připuštěno až ke své mezi, časem skolabuje.
  Tedy za všech okolností se snažím najít argument pro a proti. Možná je to schizofrenie, ale je to dáno taky vzděláním a výchovou. Možná, že ve mě zústala ta negace negace z minulého režimu. Positivní neodmítám, jen to rozebírám a zjišťuji, že neexistuje žádná absolutní pravda. Už ono pojmenování "Rudánku" svědčí o závadnosti osobnosti.

  OdpovědětSmazat
 17. Vlastenka  Jakmile vidím Rudou fenu, Halíka nebo Zlatušku, okamžitě mi stoupne adrenalin.
  Baba Šiklová, stejně jako většina ostatních exbolševiků (Štětina, Zima atd.) nemá soudnost a schopnost alespoň minimální sebereflexe.

  OdpovědětSmazat
 18. Každý text má zpravidla dvě až tři " smyslové roviny ". Nebudu psát o té první, ta je každému zřejmá. Mnohem důležitější je, podle mého ta, kdy autor, hned zkraje, podsune své " cílové skupině" , že tehdejší první tajemník UV KSČ Rudolf Slánský byl OBĚŤ "komunistického režimu". Tuto " informací" pak pokryje "nánosem pravdy"- a nechá uhnizdit v hlavách nevědomých.
  Ani netušíte, pane Olsere, kolik jste toho řekl sám o sobě.

  Winston Smith

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Smithi, podotýkám, že i pachatel se může stát obětí. To platí na SLánského stejně třeba v SSSR na Jagodu a podobné. Pavel P.

   Smazat
  2. Možné je lecos. Jako Winston Smith jen popisují činnost Ministerstva pravdy. Nakonec - mám s tím největší zkušenosti .. :-)

   Smazat
 19. AUTOROVI NELZE TÉMĚŘ NIC VYTKNOUT,
  snad jen vyhraněnou orientaci k jedné etnické skupině. Tedy, jak je zvykem ve státem publikovaných dokumentech obci orientálně jednajícího dobytka.
  Nelze opomenout vrstevnici soudr. ŠIKLOVÉ, soudr. MOUČKOVOU z TV, dceru člena ůstředního výboru strany a šéfredaktora RUDÉHO PRÁVA. A mohl bych pokračovat soudruhy: Šikem, Kočárníkem, Rumlem, Fišerem, Dlouhým, Smrkovským, Husákem, Bilakem, Štrougalem, Smrkovským, Císařem, Pelikánem, Dubčekem, Slánským, Mlynářem, Babišem, Tošovským, Pitrou, ...... .
  Víte co mají společného? Řekli byste že to byli členové KSČ.
  Chyba!!!
  Všichni ctěli vaše dobro a patří k Židovské obci. Starýho Veškrnu nevyjímaje.
  Jó, nemáme to lehký. No a teď bude jistě Andruša chtít, abyste zvolili prezidentem místo kulisáka žida Havla šmíru a komedianta Stropnického

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to stručné ,ale pro ty,kteří to znají,to je pravdivé,dalo by se to rozšířit velmi ,velmi,ale jako připomínka to stačí.jen doplním,že by se denně měli vysílat relace,které měl vždy v neděli Jiří Dientsbier jakožto zvláštní zpravodaj Rudého Práva a Československého rozhlasu a hlásal o americkém imperrriálizmu přímo z USA!To by nám umožnilo pochopit toho synáčka Jiříčka!A Kamila Moučková,ta by nebyla nikdy v ČS televizi nebýt dcerou Viléma Nového,vlastizrádce č.1 v srpnu 1968.A vyslovení zmrdi z rodin bolševicých pohlavárů-Telička,Fulle,Komárek,Stropnický,Ruml,Dobrovský....A Šiklová roz. Heroldová...celá ta židovská rodina se skládala z aktivních bolševiků,a Kocáb?Po linii jeho matky-Myslivečkovi?To byli bolševické zrůdy,kterých se bál celý Újezd nad Lesy.........Vše by ale bylo na mnoho stránek a na nich popsán jen jeden gauner vedle druhého....
   Pavel Beran

   Smazat
  2. Ne, už žádného prezidenta od Chazarů, Sorosové jich do voleb mohou delegovat třeba 20, žádný Stopnický, žádný Komárek (Marka za 3 koruny), žádný Dlouhý, žádný Fišer, už mají svoje prezidentská místa vyžrána na 50 let dopředu. První prodal tuto republiku do USA a druhý prodal český majetek od Německých rukou. Zeman je první, který hledí neškodit tomuto národu.At´ ti Židé řvou na Zemena, bude jim to prd platné

   Smazat
  3. 12:04 Připomínka - soudružka Moučková se dvakrát zřekla otce, z opačného důvodu. Po prvé za to, že zradil KSČ. Po druhé po srpnu 1968, že zůstal KSČ věrný, vzdor kriminálu.

   Smazat
 20. K té paní Horákové: Je ostudou komunistů, že ji pravili, což jim neustále ubližuje a ta paní je k tomu neustále využívána. Jinak, že by to byla pro mne v té době i nyní nějaká vyjímečná a hrdinská osobnost..? To, že přiznala i v zahraničním tisku, že by měli Američané svrhnot atomové bomby na Plzeň, Prahu, Brno, Ostravu, No nevím... Můj názor.

  OdpovědětSmazat
 21. Šiklová, to je ta, která prohlásila, že se raději bude mýlit s USA, než aby měla pravdu s Ruskem? Pak je to osoba k politování, protože to je velmi hloupé prohlášení a kredit jakékoliv výzvy, pod kterou se podepíše hlupec je záporný.

  OdpovědětSmazat
 22. Šiklová se naváží do Milouše, že "chlastá" a je extremista.
  Znala ho už za mlada, kdy jako správná soudružka vychlastala, vyhulila a opíchala kde co. Možná ji Milouš odmítl opíchat.
  Dnes Šiklová moralizuje jako správný havloidní pokrytec.
  Všichni havloidi mají kromě agresivity a netolerance jednu další poznávací vlastnost, maximální dávku pokrytectví.

  OdpovědětSmazat
 23. Einstein bojoval o život paní Horákové, co osobností bojovalo o život paní Rossenbergové a taky málo platné. Dnes bojujují o její rehabilitaci její synové a taky málo platné.

  OdpovědětSmazat
 24. pro 12:37 - krátké, ale výstižné!!!! Palec nahoru! Dagmar

  OdpovědětSmazat
 25. Šiklová, Šiklová, není to ona také čirou n á h o d o u židovka?

  OdpovědětSmazat
 26. Horáková ale skutečně chtěla svrhnout stávající režim ozbrojenou silou za pomoci cizí mocnosti , za to by v té době dostala provaz i v USA !! Generál Kutelvašr přiznal v pamětech , že měl být vojenským velitelem povstání !!

  OdpovědětSmazat
 27. Byli tři dosavadníprezidenzi, ti dva první z nich byli Židé. Při poslední volbě prezidenta v ČR z 11 kandidátů již 8 bylo Židů, a z těch 3 dalších, jak je známo, Schwarzenberg byl pod kontrolou mezinárodní židovské zednářské lóže. Americká ambasáda a celá ta agentská sít´CIA kopala za toto etnikum, a když se šlo do posledního kola, tak kopali alespoń za Schláfenberga. K velké nevoli tohoto etnika nakonec zvítězil ten, který nepatřil mezi těchto 9 spřízněných bratří. To musí být pro toto etnikum nervy drásající prohra, a proto ten řev a skřípání zubů, vyhrožování a rezoluce, jak vidíme na této vysloužilé soudružce Šiklové, a dalších jako jsou Dienstbier, Pehe, Sobotka, atd. Oni už tenkrát Zemana podrazili sionisté v ČSSD, při první volbě prezidenta, kdo ho zradil? Z těch zrádců v ČSSD, kteří raději podepřeli sionistu Klause a ne Zeman ze své strany, to přiznal snad jen Sobotka a Rusnok, oba samozřejmě z tohoto etnika. Takže takto to oni chápou, na prvním místě etnické vazby a až poté politická soudržnost.

  OdpovědětSmazat
 28. Myslím, že vysvětlování stavu naší ječící pseudoelity (kavárny chcete-li) etnickými důvody je pouze částečné a okrajové. Je to spíše dáno tím, z jakých společenských okruhů se rekrutují a jaké podmínky pro vstup do vlivových pozic měli. Co se ovšem nedá vysvětlit etnikem, je ta unikátní skupinová hloupost. Je to skutečné "spolčení hlupců", které na sebe navazuje blby napříč politickým i etnickým spektrem. Ani jejich skupinová nenávist se nedá vysvětlit etnikem, neboť Zeman zrovna toto etnikum celkem bezvýhradně podporuje, a Klaus je jedním z úhlavních nepřátel. Jediné co se mi zdá společné je dle mého fanatismus, hloupost a arogance, které vycházejí právě z intelektové nedostatečnosti. Částečně by tento jev vysvětloval famózní článek "Frontoví idioti a fantómová inteligencia"
  dolezite.sk/old/Frontovi_idioti_a_fantomova_inteligencia_79.html

  OdpovědětSmazat
 29. K Supman A 6:37. Čistě etnikem to vysvětlujete Vy. Podstata je však jiná. Spočívá v tom, že celosvětově působící etnické organizace tohoto etnika jsou dnes napojené na nejvlivnější banksterskou lobby, která to finančně podporuje a přes prachy využívá a zneužívá (což samozřejmě otevřeně neříká). Jak se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Bohužel současná doba je dobou vlády finančního kapitálu. A za banksterskou politiku Wallstreetu, toto etnikum (respektive havloidní část) kope, protože američtí banksteři jsou jejich mecenáši. To klausovská část alespoň, sice pozdě ale přece, pochopila, že když veškeré bohatství bude proudit do US, tak o to bude mít sama tenší chleba (prostě ve svých očích byl Klaus za své zásluhy o rozvrat u nás málo z US odměněn a tak mu to přišlo líto a naštval se - prostě lakomec a nenažrenec z české kotliny chce také žrát). A bankster lakomec z USA si říká, proč bych mu nyní platil, když už to mám v ruce a když byl předtím blbý a levný.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.