Reklama

čtvrtek 3. prosince 2015

Ještě jednou elektřina a jističe

napsal Gerd
3.12.2015 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com 


Milan Urban a Jan Mládek na obyvatele ČR společně s ERÚ ušili pěknou boudu. Celé slavné opatření o zpoplatnění domácnosti podle výkonu hlavního jističe se zdůvodněním, že jsou dnes místní sítě přetížené, je vylhané od A do Z. Sice má platit až od roku 2017, přesto jde o masivní podvod na domácnostech v ČR, které mají zase jednou zaplatit za chyby někoho jiného.


Tedy sítě přetížené jsou, ale nepodílí se na tom domácnosti. Obyvatel ČR je pořád plus mínus kolem 10 mil. osob. Drobné rozdíly jsou nepodstatné. Větší část rozvodné sítě jsme zdědili z časů socialismu. Tedy předimenzovaných, aby i přetížení o 100% více dokázaly sítě zvládnout. A ony to zvládly. Pravda, máme dnes více elektrických spotřebičů, ale mnohé mají menší spotřebu. A jedna osoba nespouští současně cirkulárku a vrtačku.

Vznikly kolonie nových domů. Jenže k nim byly položeny kilometry kabelů nového vedení a vystavěny nové transformátory.

V domácnostech nedostatečná kapacita sítě opravdu neleží. Je někde jinde.

Nedostatečná je kapacita sítě ve vedeních 400 kV a 220 kV. Tedy dálkovém přenosu el. energie. Je dána hlavně přesuny velkých množství energií po celých kontinentech (nebudeme si devastovat evropské životní prostředí, dovezeme si do Rakouska z ukrajinského Černobylu a rumunských tepelných elektráren přes Německo, tedy ČR) a pak nárůstem neregulovatelných zdrojů z větru a slunce, které se vyskytují úplně jinde, než je koncentrován průmysl. (Neregulovatelné jsou ty zdroje ze zákona, nikoli technicky, i když i to je určitý problém.) Ale je to i důsledek „rozbití energetických monopolů“, neboli „unbundlingu“: Evropská unie rozhodla o oddělení výrobců energie od rozvodné soustavy, což stálo značné miliardy. Od té doby si výrobce elektrické energie platí služby majitele sítí, a majitel sítí – je nerozšiřuje. Zisk má za přenesenou energii, a když síť nestačí, nepřijme objednávky. Výrobce ČEZ se řídí trhem, majitel dálkových sítí, ČEPS, státní podnik, rozhodnutím politiků. Ono to pořád nějak fungovalo, že! Energetická síť se stala obětí toho, že byla robustně dimenzovaná. Což bylo nutné pro spolehlivost přenosu. Celostátní energetická soustava byla budována tak, aby vydržela 100 % přetížení. A využívala tedy své kapacity jen na polovinu. Při zvýšení třeba i na 75 % měla potřebnou rezervu.

Mediální zájem se stále upínal na energetické zdroje. Zde může nastat průšvih za deset, dvacet let, když dnes nebudeme obnovovat zastaralé a stavět nové kapacity. Ale co se týče přenosové soustavy, tak tam jsme v průšvihu už dnes. Před 13 lety si Německo naplánovalo stavbu 800 km nových vedení. Postavilo 80 km. Před 5 lety spočítal eurokomisař Günther Oettinger, že se do euroenergetiky bude muset do roku 2025 vrazit celkem bilion eur. Zatím bylo uvolněno nula celá nula nula vůbec nic. Jen povolovací řízení na stavbu vedení trvá deset, dvanáct let. Většina zemí EU (krom tří zemí, mezi nimiž bylo i Česko) zamítla návrh, aby se zkrátilo na maximálně tři roky. Avšak pak by se nemohl pořádně posoudit „vliv na životní prostředí“. A dráty, vedoucí přes krajinu, jsou tak neekologické! No, ani tady jsme se nepřipojili, ani tady nám to nebude nic platné. Navíc nejsou peníze na investice, biliony putují do Řecka. Média se plní plácáním o řecké krizi, energetická katastrofa nám přitom svým nestvůrným chobotem již ťuká na sklo oken i v těch nejvyšších věžích.

Zoufalý návrh ČEPS mít možnost odstřihnout se od Německa, aby přes nás netekla „jeho“ elektřina prostřednictvím transformátorů (investice dvě miliardy Kč), je politicky neprůchodný. Proti se postavil i premiér Nečas.

Elektrický proud je tak konzervativní, že ještě nepochopil moderní principy evropského trhu a stále se drží zastaralých zákonů Kirchhoffových a nikoliv směrnic euroúředníků z Bruselu.

Česká republika je částečně vklíněna do území sousedního Německa a elektřina ze severu na jih teče částečně přes její území, kde jsou pro to na rozdíl od Německa i dostatečná vedení. Přes naše území se také obchoduje mezi Německem a Rakouskem. Když mají na severu v německých větrných elektrárnách nadvýrobu, Rakušané omezí výrobu energie z vodních elektráren a odebírají přes naše území německou elektřinu, která je v té době velmi levná. Když mají v Německu nedostatek, najedou Rakušané své vodní elektrárny a prodávají přes naše území elektřinu do Německa. V té době je elektřina drahá a Němci nejsou s ekonomickým výsledkem takového obchodu spokojeni. Tento obchod není bez marže především pro Rakušany, ale děje se tak bez účasti České republiky nedobrovolně přes její území, mnohdy i za cenu omezení bezpečnosti naší vlastní soustavy proti blackoutu, který mohou takové masivní toky vyvolat.


Je tomu již dávno, kdy se ČR a ČEPS pokusil takové toky zpoplatnit. Především Rakousko se ohradilo. Úspěšně a tak elektřina proudí přes území ČR zdarma. Protože přenosová soustava dálkového vedení v ČR je opravdu nedostatečná (soudruzi opravdu nepočítali s tím, že jednou bude Německo a Rakousko posílat elektřinu přes naše území), ERÚ hledá zdroje. Firmy zkasírovat nelze. Mohly by se odstěhovat jinam. Rakušany a Němce za přenos el. energie už vůbec ne. To nám zakázal … hádejte kdo? Evropská komise!

Situace je následující:

Německo v důsledku politického rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny [27% současné spotřeby] omezuje své zdroje. I přes investiční boom v oblasti plynových nebo uhelných elektráren Německo v budoucnu maximálně pokryje svoje potřeby. Elektrárny si Němci zavřeli a zavírají v jižním a středním Německu s tím, že je nahradí větrnou energií ze severu Německa. Zapomněli ovšem dobudovat přenosovou soustavu, a tak využívají přenosové soustavy ČR.

Rakousko je dnes závislé ve špičkách na dovozu.

Maďarsko je největším dovozcem elektřiny ve střední Evropě (18% spotřeby), neexistuje plán výstavby elektráren, má omezené palivové zdroje

Polsku hrozí uzavření 3 500 MW uhelných elektráren z důvodů nesplnění ekologických limitů, potencionálně až 7 000 MW, již uzavření 3 500 MW způsobí, že Polsko se stane závislé na dovozu. V současnosti neprobíhá výstavba ani neexistuje dlouhodobý plán výstavby.

Slovensko, zde došlo k uzavření celkového instalovaného výkonu 1 600 MW do roku 2008 (Nováky, Vojany, Jaslovské Bohunice), z čistého vývozce se stává čistý dovozce elektrické energie.

V blízké budoucnosti lze tedy v okolních státech očekávat nedostatek elektrické energie. Kolem roku 2020 Němci začnou zavírat většinu svých jaderných elektráren a nápor na přenosovou soustavu ČR ještě zesílí.

Veškerá opatření na posílení přenosové soustavy mají tedy zaplatit domácnosti v ČR díky zvrhlému plánu Urbana, Mládka a ERÚ. Ekologická energie je drahá, ale obyvatelé ČR na ni doplácí mnohonásobně více než obyvatelé Německa nebo Rakouska:

1) Předražená podpora solárních a větrných parků. Mnoho z nich patří zahraničním investorům. A bude hůř. Větrné farmy ze severního Německa jsou náš vzor ekologické výroby el. energie.

2) Evropské ceny elektrické energie při domácích platech

3) Chyby Stran zelených v ekologické politice (uzavírání jaderných elektráren a nedomyšlená opatření)

4) Nedobudované přenosové kapacity el. vedení v Německu. Ono dálkové vedení nevypadá hezky, je neekologické … tak jej přesuneme na území ČR, však to místní obyvatelstvo zaplatí.

5) Masivní přenosy el. energie ze severu Německa přes ČR na jih Německa a do Rakouska.

6) Hrozby blackoutu kvůli přetížení. Zejména jihozápadní Čechy jsou akutně ohroženy.

7) Nejnovější vynález Mládka a Urbana, kdy domácnosti v ČR budou platit podle hlavního jističe.

Vážně si myslíme, že opatření o platbě za hlavní jistič pomůže? Majitelé domů s jističi 40A a více na to většinou mít budou. Takže nové opatření jen ožebračí největší část domácností v ČR, protože pod 20 A hlavního jističe se nedostane nikdo, leda domácnosti, kde se pere na valše.

Nedělejme si iluze, výsledek bude následující:

Krajina v ČR bude zohyzděna dráty el. vedení křižujícími krajinu. Kde nebudou, budou solární parky nebo větrníky. Německá krajina zůstane i nadále bez ošklivých sloupů el. vedení. Ty budeme mít my.

Existují dvě možná řešení:

1. Technické – zdvojnásobit přenosové napětí ze 400 kV na 800 kV. Znamenalo by to zapouzdřit vedení, vyměnit izolátory na sloupech pro dvojnásobné napětí (sice náklady, ale pořád snesitelné) vyměnit trafostanice (to už je jinačí náklad!).

2. Politické – sdělit bavorským a rakouským zastáncům zelené energie nemilosrdnou pravdu, že jimi požadované množství energie nelze ve stávající soustavě přenést. A jestli chtějí opravdu el. energii přenášet ze severu Německa do Bavorska a Rakouska, budou se muset finančně podílet na opatřeních pro výstavbu dalších přenosových sítí.


Technické řešení je nákladné a stejně by znamenalo jít zase ke spotřebitelům v Německu a Rakousku a vyžádat si finanční spoluúčast jako u politického řešení. Opravdu existuje v ČR nějaký politik, který by měl odvahu postavit se německé a rakouské vládě, když to nedovedli ani u případu migrantů?

Závěrem:

V platbách za hlavní jistič budeme platit existenci větrných farem v severním Německu a pohodlný život bavorských a rakouských domácností.

Vyplatí se ještě být členem EU?

Dostáváme přeci peníze z evropských fondů! Jaká je ale realita?

Jde v první řadě o peníze, které ČR posílá do EU a které dostává zpátky v podobě nesmyslných projektů. Kromě cca 40 miliard Kč, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu EU (rok 2012), neseme některé další náklady:

1) 6 miliard zaplacených cel v cenách zboží.

2) 19 miliard – náklady na kofinancování evropských projektů.

3) 10 miliard na úředníky oficiálně. (Skutečně cenu euroúředníků nikdo nezná – záměrně).

4) 46 miliard na plán EU-2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom (kvalitu ponechme stranou).

5) 10 miliard na biopaliva (není nad rozlehlé žluté lány řepky olejky).

6) 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny.

7) 4 miliard na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme dopravu do Rakouska z Německa posílat zdarma)

Během 8 let do EU pošleme asi 320 mld. Kč přímo + vedlejší náklady v bodech 1-7 (dalších 135 mld.). Z rozpočtu EU máme možnost získat v programech asi 550 mld. Kč. Většinu programů ani nevyčerpáme. Máme tedy reálných 435 mld. Kč proti hypotetickým penězům z programů 550 mld. Kč, ze kterých určitě vše nevyčerpáme. V roce 2013 nevyčerpáno 10 mld. Kč (z celoevropských 16 mld. Kč [přepočteno] nevyčerpaných!) a v roce 2014 to bylo 24 mld. Kč. To ten rozdíl 100 mld. Kč hladce doženeme v nevyčerpaných částkách. Kdyby si EU nechala uprchlíky a všechny peníze za programy, a nežádala příspěvky s jejich vedlejšími náklady, ještě bychom ušetřili. Teoreticky se EU obyvatelům ČR vyplatí. Postavíme za peníze z rozvojových EU programů kilometry cyklostezek, dětských hřišť, sportovišť, zaplatíme neziskovkám pro začlenění sociálně vyloučených, Romů a migrantů. Vážně to vše potřebujeme? Bez EU bychom většinu z EU financovaných věcí měli také. Zaplakali by jen pracovníci neziskových organizací.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.aspx?r=p_doupe&c=A120228_213131_p_doupe_wag

https://www.ceps.cz/CZE/Media/Stranky/FAQ.aspx

http://casopis.vesmir.cz/clanek/tece-nemecka-energie-pres-nase-uzemi-opravdu-zadarmo

http://nejedly.blog.idnes.cz/c/478397/o-prerozdelovani-uprchliku-a-elektriny.html

36 komentářů :

 1. Díky za zajímavý článek. Mafie, která ČR uchvátila ("česká" vláda), to vše jistě ví, ale pracuje jen pro kolegy ze zahraničních mafií s centrem v USA, pro blbé čecháčky nedělá nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Špatná zpráva: ČR nebude asi nikdy z USA odebírat uhlí pro své tepelné elektrárny. Dobrá zpráva: ČR si bude moci nakoupit jaderné reaktory v USA. Směšná zpráva: ČR si možná bude moci v USA nakoupit i palivové tyče pro jaderné reaktory, které budou vyrobeny neznámo kde, ale z uranu vytěženého australskou firmou na území ČR.

   Smazat
  2. Hlavně ty paka který píší jak jsou hrdý levičáci.Tady máte plody levice!!!!

   Smazat
  3. Každý rozumný člověk se může odpojit :

   http://www.jausetrim.cz/bydleni/misto-drevem-topi-vodou

   Soběstačnédomy : Světlo, topení elektrika, voda ze studny a čistička zadarmo. Maso a zelenina levně a pohodlně z akvaponického skleníku.

   Smazat
 2. No když už uloupili veškerý státní majetek, kde mají loupit dál? Vrátit vše, co bylo ukradeno!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dnešní novostavby za energie platit nebudou :
   https://www.youtube.com/watch?v=g01lYZab-Lc

   nic.

   Smazat
 3. Za sebe jen řeknu, že sazba pro rok 2016 za výkon z jističe stoupla meziročně o 9,- Kč/ měs. u sazby D45d a 3x40A.

  OdpovědětSmazat
 4. Pravdivý článek, v Bavorsku se občané vzbouřili a stožáry venkovního vedení odmítli. Díky nedefinované dodávce el. energie z německých větrných elektráren byla již několikrát česká přenosová soustava na hranici black-outu. Dříve byla přenosová soustava schopná zvládnout i případné poruchy na některé části, které se musí předpokládat, dnes je na hranici kolapsu.

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Gerd.
  Naprosto souhlasím.
  Jak se přenosově propojila celá Evropa,tak je problém a jak píšete,ono se to dalšími investicemi neřeší.Pokud chceme vyvážet do Německa,Rakouska,nelze se s toho vymanit,ale stejně se musí něco s tím dělat,proto se hledají zdroje na další investice.Vím sám,že přejít na jednu fázi,těžko půjde,hlavně rod. domky,paneláky to mají.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
 6. Jak prosté:
  Štětina a spol. by mohli pozvat své odborníky a kamarády soukmenovce z Ukrajiny (někteří prý jsou i na Staromáku) a žádná elektřina přes ČR nepoteče. A Němci se můžou poučit u Rusů jak se tahá VN kabel na Krym.

  OdpovědětSmazat
 7. Díky za dobrý článek. O Urbanovi a Mládkovi nemám žádné iluze, jsou plně pod vlivem uhelné a jaderné loby.
  Rád bych se ale dozvěděl nějaký zasvěcený komentář, proč nemůžeme přenos energie přes naše území zpoplatnit, když přece převoz jiných komodit v kamionech každý zpoplatňuje.
  Nesouvisí to s naším obrovským vývozem el. energie, kdy bychom též museli něco zaplatit za dopravu vyvážené energie do Německa a Rakouska???
  A pak je problém v té partičce mocných všehoschopných (solární pijavice, žádní baroni) kterým platíme za fotovoltaiku necelých 25 miliard každoročně, a to po dlouhých 20 let.
  Jedině seznam všech fyzických osob které je vlastní a přezkum, zda tyto osoby nebyly v konfliktu zájmů může pomoci.
  Ale jinak, nejen v Německu ale hlavně ve světě, obnovitelné zdroje energie už nikdo nevymaže, budou se stavět převážně OZE elektrárny do 10 let už bez dotací (ale zase hrozí obrovské dotace do jaderných elektráren a to na 40 let).
  Takže dotace tak 10-15 let maximálně půjdou do transportu a skladování energie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na konci článku je odkaz na čl. v časopise Vesmír, tam je mnohé vysvětleno podrobněji, ale rozhodně jsem se u toho nezasmál.

   Smazat
  2. Tedy já se této problematice nevěnuji, ale když to srovnáte třeba s tranzitem plynu, tak o ten je mezi tranzitními zeměmi eminentní zájem, neboť jde nejen o strategickou výhodu, ale zejména o poplatky z tranzitu, které jsou nemalé. Proč to takto nefunguje u el. energií? Navíc mi přijde, že pokud mi z našeho území vyvážíme naši energii na území sousední, nedá se to vůbec srovnávat s případem, kdy si dvě sousední země přes naše území prohánějí bezplatně své vlastní energie a mi do toho prý nemáme co mluvit. Argument, že nám EU něco zakázala, by měl být v tomto případě irelevantní, protože jde proti zdravému rozumu a rovným podmínkám v podnikání. Z toho, jak se k tomu vláda staví je patrné, že nehájí a nikdy nehájila zájmy občanů své země a že než by se dohadovala s Bruselem, raději opět vyždímá své lidi. Zejména u soc,-dem. ministrů je to hanba.

   Smazat
  3. Přirovnání s tranzitem ropy a plynu je naprosto přesné. Je ovšem fakt, že tam jsou náklady politikům pochopitelnější, neboť se tam točí kompresory, které potřebují nějaký zdroj energie, zatímco v přenosové soustavě vlastně žádné točívé stroje nejsou, takže politikům to může připadat bez nákladů a tudíž vlastně zadarmo, neboť trafa a dráty by tu byly kvůli zásobování vnitřní sítě tak jako tak.
   Podobným nesmyslem je nezpoplatnění vodní cesty, kterou ovšem stát je ze zákona povinnen udržovat. Je to pak trochu nefér konkurence mezi vodní, silniční, železniční a leteckou dopravou (ta je zase zvýhodněna odpuštěním DPH při pořízení letadel).
   KR

   Smazat
  4. A ještě se platí za využití vzdušných, leteckých koridorů.
   KR

   Smazat
 8. dále navrhuji zavést daň z komínů, z trakařů, z postelí apod.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Následovat pak bude daň ze vzduchu a z každého prdu (to se snadno obhájí, jde o ekologickou zátěž), kterou už se nepodařilo protlačit p. Kalouskovi, neb se mu schrula vláda. Naštěstí ti socdemáčtí spolehlivý hoši pokračují na stejné vlně a tak můžou Slávek Sobotků s Mirdou Kalouskovic dál chodit na pivko, aniž by se hádali.

   Smazat
  2. pardon - spolehliví (jsem trochu dyslektik).

   Smazat
 9. Omlouvám se, že odvádím řeč:

  Putin národu: "...Nedočkají se od nás nervózní, hysterické, nebezpečné pro nás samotné a pro celý svět reakce…Tohle se nestane. Základem našich akcí bude především odpovědnost vůči vlastní zemi a vlastnímu lidu," řekl prezident.
  „Avšak myslí-li si někdo, že po tom, co spáchali podlý válečný zločin, vraždu našich lidí, vyváznou z toho rajčaty nebo jistými omezeními v stavební či jiných sférách, pak se hluboce mýlí. Nejednou ještě jim připomeneme to, co provedli. A ještě nejednou si budou litovat toho, co spáchali. Přitom víme, co je třeba dělat," prohlásil prezident.
  „Turecký lid je ale dobrý, pracovitý a talentovaný. V Turecku máme mnoho dlouholetých a spolehlivých přátel. A musím zdůraznit: Je třeba, aby věděli, že neděláme rovnítko mezi nimi a částí dnešní vládnoucí elity, která je bezprostředně zodpovědná za smrt našich vojáků v Sýrii", řekl Putin"


  Více: http://cz.sputniknews.com/svet/20151203/1833925/putin-turecke-urady-vojaci-rajcata.html#ixzz3tFZkFsTh

  OdpovědětSmazat
 10. Výbuch v Turnově, v továrně -

  CIA a Mossad odpověděli na rozhovor s Assadem ... ? Americký styl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vidím to spíše na standardní nedodržování bezpečnostních předpisů v kombinaci s neproškolenými agenturními pracovníky, kteří makají od nevidím do nevidím a ještě k tomu za směšnou mzdu. A to nechci ani pomyslet na rozšířené pojistné podvody nebo na sebevraždu spojenou se mstou spolupracovníkům.

   Smazat
  2. Očekávejte :

   Vykolejení vlaku
   Náraz vlaku do stojícího polského kamionu
   Výbuch plynu v nějaké pražské ulici
   V Dejvicích se najdou ve vodě nějaké škodlivé látky
   Střelby v Uherském Brodě - možná budou více kreativní a udělají to v Uherském Hradišti
   Atentát na Palestinské ambasádě
   Výbuchy vojenských skladů ve Verběticích .... i když tam již není nic tak to stále bude vybuchovat
   Něco se stane u Barandovu

   Samo sebou nejhorší akt co se může stát a po kterém by Zeman odstoupil je, že by se holub vysral na Havlovu lavičku ... toto by pochopitelně složilo každého...

   atd atd ... pro detailnější seznam kontaktujte Homera Šapira - se svojím Simpsonským IQ 88 vám ten seznam dá ..... a ještě navíc vás pošle pro další detaily na israelskou ambasádu ... případně k jezuitům

   Smazat
  3. Zase jsi vynechal předepsané léky, Vlastíku?

   Smazat
  4. Výbuchy munice u Zlína CIA svým stylem odpovídá ČR na nezájem navyšovat částky na zbrojení do rozpočtu NATO.

   Smazat
  5. Vlastík léky nepotřebuje,ale Šapiro mutant ano,tihle IQ tykve berou chemii na všechno,ina to,když mu smrdí vlastní prd.

   Smazat
 11. Nevím, jestli to bylo ve lžibedně, ale souvisí to s energetikou. Včera Rusko uvedlo do provozu první ze dvou (druhý bude na jaře) podmořských kabelů 220 kV na Krym. Termín zkrátili (mělo to být do konce roku) asi díky Číňanům, kteři kabel pokládali a kvůli přerušení dodávek banderovci z Ukrajiny. Do r. 2017 dokončí na Krymu dvě elektrárny s celkovým výkonem cca 900 MWh a budou moci dodávat elektřinu i na Ukrajinu (pokud ta bude něco platit).

  OdpovědětSmazat
 12. Ano, přesné. Neumíme si ani představit jaká nekompetentní rozhodnutí za nás politici dělají. Ale fyzika je neoblomná. A jednou nám to spočítá. Nechat rozhodovat o rozvodu elektrické energie politiky je čiré bláznovství. Jen velmi dobře fundovaný člověk si umí představit co se může stát. A bohužel většina politiků jsou absolventi ekonomické fakulty a neradi si nechávají radit od inženýrů přes elektriku.

  OdpovědětSmazat
 13. Kam zmizel článek o Džamile Stehlíkové?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. poslali jí asi zpátky do Kazachstánu šířit tam pravdu a lásku

   Smazat
  2. Je na Czech Free Press - http://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/psycholozka-spise-psychopatka.html

   Smazat
 14. Není tento článek trochu zastaralý?, Vždyť ochranné transformátory se u nás již staví...
  http://www.financninoviny.cz/zpravy/ceps-zahajila-stavbu-ochrannych-transformatoru-za-dve-miliardy/1223071

  OdpovědětSmazat
 15. Vazeni, kolik toho vite o prenosove soustave? Tento clanek je dost zavadejici. Ceska prenosova soustava je porad jednou z nejstabilnejsich v evrope.

  OdpovědětSmazat
 16. Není pochyb, ale článek není o současném stavu, ale o rizicích a o bezohledném zdražování, o hloupých direktivách EU, které nás notoricky poškozují, o politice našich vlád, které nás také notoricky poškozují atd.atd.

  OdpovědětSmazat
 17. Čemu se autor diví? Vždyť je to normální. Zisky jsou zprivatizovány a o náklady se spravedlivě podělí daňoví poplatníci. Copak je to ve vodárenství, plynárenství, bankovnictví, dopravě a vůbec všude jiné? Voliči o tom demokraticky rozhodli, tak si nestěžujte.

  OdpovědětSmazat
 18. Neví, čím to je, ale kdykoliv čtu jméno Milan Urban, tak vždy cítím levárnu (viz. fotovoltaika).

  OdpovědětSmazat
 19. Babiše je třeba za Úsvitu zastřelit na nádvoří MF. Sobotku pověsit na kandelábr. A na další kandelábry přivěsit Mládka, Urbana, Zaorálka, Němečka, Valachovou a Šabatovou. Na druhou stranu ulice vyzdobit kandelábry Merkelovou, Hollandem, Junckerem a Tuskem. Potom snad bude lépe. Trh do energetiky nepatří

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.