Reklama

čtvrtek 10. prosince 2015

Kdo a jakou nesl tíhu vítěžství nad Hitlerem?


Josef Skála
11. 12. 2015      (zasláno autorem)
Sedmdesátiny osvobození se chýlí ke konci. Co měl kdo na jazyku, už zaznělo. Lež a žluč lámaly rekordy. Dirigovala je dnešní „strana války“. Klíčové argumenty míjeli i oponenti. Míří k ose XX. století. Odpovědí na dvě otázky: s kým si to nacismus vyřídil levou zadní – a co dalo sílu těm, kdo mu zpřeráželi hřbet.


Hitlera pásly prachy, tunelované z cizí práce. Německé i anglosaské. Tak jako všechny Usámy. Slíbil jim špinavou práci. Samy by se jí odepsaly. Vonělo to i spoustě „liberálních“ svatoušků. Hitler to ale vzal napřed směrem, kde to říkalo pane i jim. Od Polska až po La Manche. Jako motorová pila podmáslím. Za tři čtvrti roku a pár dní.

Nacismus rozdrtila až země, patřící všem

Francii to – napsal v memoárech generál de Gaulle – prohrála „zaslepenost režimu, jenž ve svých hrátkách pokračoval i tváří v tvář reichu, připravenému se na nás vrhnout“. „Stupidita omezenců, s jásotem vítajících mnichovskou kapitulaci.“ „Hluboké národní kapitulantství některých kruhů, jež chtěly vidět nepřítele víc ve Stalinovi, než v Hitlerovi.“ A „staraly se mnohem víc o prostředky, jak udeřit na Rusko, buď pomocí Finsku, anebo vyloděním v Istanbulu, než o způsob, jak zdolat reich. Mnozí svůj obdiv k Mussolinimu dávali najevo docela nahlas.“

Být na žvástu o „rudé šlechtě“ pravdy za nehet, Moskva tak musela dopadnout jakbysmet. Z té sprosťárny však zfanfrněla jen vlasovovská žumpa. Wehrmacht narazil až v zemi, patřící rovným dílem všem. To dalo sílu kuráži, nad níž se tají dech. „Druhá fronta“ jí pomohla až tři roky nato. Čtyři pětiny nacistických ztrát jsou dílem Rudé armády. Tisíckrát víc životů, než západní spojenci, položila i na našem území. Západně od linie, u níž válka v Evropě skončila, u nás nedošlo k jediné bitvě. Amerických vojáků tu padlo několikanásobně méně, než Čechů za náletu na Škodovku. Amerického pár dnů před koncem války.

Sprostá lež, reálná bilance ztrát
„Pravdoláska“ tu mozaiku zatlouká. Cenzuru lemuje říkanka, nad níž se zvedá kufr. Rudoarmějce líčí jako biomasu „jatek, v nichž se na ztráty nehledělo“. Hříčku „stalinské NKVD“, hnanou „zavalit wehrmacht vlastními mrtvolami“. Je to hodokvas idiocie, nadívané žlučí. Šokuje i mazáky klinické psychiatrie.

Fakta ho drtí na prach. Skutečný poměr ztrát činil 1 : 1,29. Tedy 8,876.000 padlých německých - a 11,900.000 sovětských vojáků. Ztráty obránců byly větší jen první dva roky. Od léta 1943 jich inkasoval víc agresor. Už tato statistika si však žádá i korektiv. Do počtu těch, kdo se nevrátili, totiž spadají i zemřelí v zajetí. Rudoarmějců do něj padlo 4,559.000. V mundůrech wehrmachtu a SS - 3,576.000. Masa dalších, jež by tu bilanci jinak minimálně vyrovnala, se vzdala bez boje západním spojencům.

Obludné konto genocidy

Nacistické lágry přežilo 1,559.000 rudoarmějců. Jen třetina všech, kdo do nich padli. Zahynulo jich tam pětkrát víc, než Němců v sovětském zajetí. Zajatých příslušníků západních armád nechal Hitler přežít 97 procent. Sovětských civilních obětí bylo 14,700.000. 7,420.390 z nich zmasakrovala genocida. Další 4,100.000 - kruté podmínky okupace. 2,164.313 občanů Sovětského svazu zemřelo na nucených pracích.

Německých civilistů zahynuly 4 milióny. Víc, než údery Rudé armády, jich pobily nálety západních spojenců. „Kolaterální“ ztráty to byly jen zčásti. Teror proti civilním aglomeracím bylo cílenou strategií. Programy, které ho koncipovaly, psaly i hvězdy amerických univerzit. Například Pitirim Sorokin, za cara i Kerenského ruský profesor. Moskva to – navzdory dnešním hororům - viděla přesně opačně. „Hitlerové,“ řečeno ústy vrchního velitele, „přicházejí a odcházejí, německý národ však zůstává“.

Meze „půjčky a pronájmu“
Snímky těch, koho Praha zasypala šeříky, se hemží tanky, a ne habešskými oštěpy. Pinocchiové „pravdolásky“ se z toho vylhávají červenou knihovnou. Na zbraně i vše ostatní, čím Rudá armáda rozdrtila „Třetí říši“, lepí zpětně štítky „Made in USA“.

Byly i položky, kde americké dodávky sehrály docela markantní roli. Například pohonné hmoty - celkem 2.586.000 tun, resp. 37 % celkové spotřeby Rudé armády. Nebo automobily – celkem 410.000 kusů (a 45 % sovětského válečného parku). A třeba i masové konzervy (15% spotřeby Rudé armády).
                                
Zato tanků a samohybných děl dodaly USA (a zčásti i Británie a Kanada) 11.900 (oproti 132.000 sovětské provenience). Bojových letounů 18.300 (proti 140.500 ze sovětských závodů). Děl 9.400 (proti 647.000 sovětské produkce) - a ručních palných zbraní 152.000 (proti 29,1 miliónu ze sovětských závodů). Východní frontu posílily i americké lokomotivy, radary či obráběcí stroje.

Pomoc na splátky
Konto „půjčky a pronájmu“ dosáhlo 46 miliard USD. Sovětský svaz, nesoucí hlavní břemeno války, z něj obdržel asi pětinu (dodávky za 9,1 mld. USD). Británie – za 30,3 miliard. Zůstatek připadl 40 dalším zemím (skoro půl miliardy dokonce i těm z Latinské Ameriky).

Rooseveltův zákon – už z 11. března 1941, a prvotně tedy na pomoc Británii – si motiv vepsal rovnou do názvu: „Zákon na podporu obrany Spojených států“ („An Act to Promote the Defense of the United States“). Největší americké dodávky dostala Moskva až ve druhé půli války. Na roky 1941 – 1942, kdy bylo v sázce vše, z nich připadlo jen 7 procent.

Nebyl to dar, ale „půjčka a pronájem“ („Lend-Lease“). Sovětský svaz je splácel už za války. Spoustou tun zlata. I statisíci tun chromové a manganové rudy. Na těch závisela odolnost pancířů a řada jiných neuralgických artiklů. Techniku, jež válku přežila, Moskva Americe vrátila.

Akt chladnokrevného egoismu
„Hrdinný odpor sovětského lidu zachránil USA před válkou na jejich území. Utrpět Moskva v roce 1942 porážku, ocitli jsme se tváří v tvář nepříteli, ovládajícímu většinu světa,“ přiznal v létě 1945 i George Marshall, za války náčelník amerického generálního štábu (a po ní ten, po kom se jmenoval „Marshallův plán“). Washington přesto vystavil i faktury. Moskva je splatila do posledního centu. „Lend-Lease nebyl nejnezištnějším činem lidských dějin,“ stálo i v knize amerického historika J. Herringa Pomoc Rusku. 1941 – 1946. „Byl to akt chladnokrevného egoismu a Amerika si byla vždy dobře vědoma výhod, které jí přinášel.“

Audit sovětské válečné ekonomiky sestavil Nikolaj Vozněsenskij, šéf sovětského Gosplanu: „Lend-Lease“ se na všem, čím Moskva zlomila nacismu vaz, podílel zhruba ze 4 procent. Jak gigantickým výkonem bylo zbylých 96 procent, vyniká na pozadí předválečného poměru sil. Zmapoval ho Paul Kennedy, favorit dnešních knihkupectví. Už v kultovním spise Vzestup a pád velmocí z 80. let. Podíl jednotlivých zemí na vojensko-ekonomickém potenciálu světa v roce 1937 tu vyčíslil takto: USA – 41,7 %, Německo – 14,4 %, SSSR – 14 %, Velká Británie – 10,2 %, Francie – 4,2 %, Itálie – 2,5 %, Japonsko – 2,5 % (a celý zbytek světa – 10,5 %).

Lidová moc proti zbytku kontinentu
V létě 1941 však už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žila plná 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí. Převaha „Třetí říše“ v průmyslové produkci dosáhla 3 – 4 násobku. Ještě v roce 1943 – po bitvách u Stalingradu i Kurska - měla k dispozici 3krát víc uhlí, 2,4krát víc oceli a 2,3krát víc energie, než Sovětský svaz.

V produkci zbraní i ostatního vojenského materiálu však byl už tehdy v převaze právě ten. Přispěla k tomu i evakuace zhruba dvou tisíců průmyslových závodů. Převoz řady z nich si vyžádal i tisíce železničních vagónů. Na 850 nových průmyslových kapacit vzniklo přímo za války.

Pětkrát víc tanků a děl
V letech 1942 – 1943 připadalo na standardní divizi 180 – 200 děl a minometů, 14 – 17 tanků a samohybných děl a 13 – 20 bojových letounů. Už v roce 1944 to však bylo až 245 děl a minometů, 35 tanků a 46 letounů. SSSR vyrobil v témže roce 24.000 tanků, nacistické Německo 18.200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru 5krát víc tanků a děl než nacistické Německo – a 8krát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co „Třetí říše“ (i s kapacitami okupovaných zemí).

Na tu dřely zadarmo i milióny zajatců a „totálně nasazených“. Pravidelnější výpadky elektřiny tu nastaly až od podzimu 1944. Na tvrdý odpor narazila i militarizace podniku, produkujícího dámské punčochy. Jen symbolicky ubylo i služebnictva. Ještě roku 1944 ho bylo 900.000 (oproti 1,300.000 na prahu války).

Sovětský svaz byl nucen zavést 11hodinovou pracovní dobu (a v případě nutnosti i povinné přesčasy). Potravinové lístky, redukující spotřební normy až na 40 % předválečné úrovně. Značnou část „mužských“ profesí – produkci zbraní a munice nevyjímaje – musely zvládnout ženy (a leckdy i starší děti). Dá se tak impozantní nasazení – a na tak nedozírné ploše - vynutit „totalitní zvůlí“?

Svědci převahy společenského vlastnictví

Verzi, že „první frontu“ vyhrály jejich zbraně, rozbily samy americké špičky. Roosevelt už v projevu z 20. května 1944: „Sovětský svaz disponuje zbraněmi, které pocházejí z jeho vlastních závodů.“ Jeho poradce Harry Hopkins o rok později: „Nikdy jsme si nemysleli, že naše pomoc na bázi zákona o půjčce a pronájmu je hlavním faktorem sovětského vítězství nad Hitlerem na východní frontě. To bylo zaplaceno hrdinstvím a krví ruské armády.“

Také poválečný dokument centra, řídícího americkou pomoc spojencům, konstatoval: „Vojenský materiál, který jsme postupovali na základě zákona o půjčce a pronájmu, měl sice důležitý význam pro úspěchy ozbrojených sil Velké Británie a SSSR. Tvořil však jen nevelkou část jejich vlastní produkce zbraní a výstroje. Naši spojenci kryli své potřeby především z vlastních zdrojů.“ V případě Británie z nich americké dodávky pokryly asi pětinu. „Pokud jde o ruskou armádu, pokrývala naše pomoc její celkové potřeby podstatně menší měrou.“

Triumf ekonomiky bez „tunelů“

Rub téhož přiznával i Harry Truman. V memoárech z roku 1955 psal: „Peníze investované do Lend-Lease bezpochyby zachránily mnoho amerických životů. Každý ruský, anglický nebo australský voják, který dostával výzbroj na bázi Lend-Lease a účastnil se bojových operací, snižoval proporcionálně nebezpečí války pro naši mládež.“

Britský historik A. Clark v knize Barbarossa. Rusko-německý konflikt z roku 1965 to dokonce pojal takto: „Rusové mohli válku vyhrát sami,…bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.“

Jestliže týl v letech 1941 – 1942 nejenže vydržel“ – psal jeho francouzský kolega R. Giraud – „ale zajistil i zásobování fronty zbraněmi, byl to výsledek mimořádného fyzického a morálního vypětí lidu, organizovaného komunistickou stranou…Bylo to jako na lodi, na níž se všichni pasažéři – bez rozdílu třídy, kterou cestovali – stali za bouře námořníky a ani je nenapadlo, že na boj za to, jak dostat loď břeh, je tu jen posádka.“

Právě o tom je socialismus. Jeho ekonomika, politika i etika. Jen ale do chvíle, než se ke kormidlu procpe sorta, křížená z hlupáka a darebáka.

38 komentářů :

 1. Pane Skálo,
  s velkým očekáváním jsem se začetl a s ještě větším přemáhání článek dočetl do konce. Dávno jsem větší koncentraci demagogie na tak malém prostoru neviděl. Srovnáváte nesrovnatelné, uvádíte čísla, která jsou dávno vyvrácená a fakta vytržená z kontextu. Celý váš elaborát na mne působí jako dílo snaživého studenta VŠ politrucké, jímž chce obhájit místo pomocné vědecké síly.

  Mnoho témat načatých, ale ani jedno seriozně uzavřeno. Kdybych chtěl dělat oponentůru, tak by to bylo na knihu se zásadními výkradami ke stránce faktografické i metodologické. Můj celkový dojem je VELKÉ ZKLAMÁNÍ.

  Navrhuji Vám omezit nadšení, přidat pokory a zásadně podumat nad vzájemnými souvislostmi Vámi uváděných informací. Honil jste stádo zajíců a bohužel nechytil ani jednoho.
  Ferro

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám naprosto stejný dojem .At se snažím sebevíc.Vůbec nechapu autora článku proč vznikl tento článek na tak skvělých web.stránkach. Celkově pro mě osobně žádný přínos.

   Smazat
  2. Pro 7:32
   Asi se moc nesnažíte chápat, nebo toho ani nejste schopen. Jaký je nadpis článku? - "Kdo a jakou nesl tíhu vítěžství nad Hitlerem?" ... No a to je vono, článek se snaží o odpověď na tuto otázku. No ale vám se to asi vysvětlit nedá, proto končím, pa.

   Smazat
  3. Fero, na Vás je vidět, že VŠ vystudoval kde kdo. Vy jste ten článek ani nepochopil.

   Smazat
  4. Dojem - to je průjem ignorantů, jejichž nevzdělanost a tupost je nepřekonatelná. Proto od indiviuí, která napíšou, že "vůbec nechápou" nelze nic očekávat. Oni nechápou v podstatě téměř nic...

   Smazat
  5. To je tak vždy, když děckám někdo kazí jejich pohádky v jejich původní podobě.
   A autor Skála to samé (a skvěle!) udělal Ferrovi a jemu podobným anonymům.
   Vlastně všem, kterým dnešní režim už stihl vymýt mozky i schopnost myslet.

   Smazat
  6. Á..., Sorosova úderka to nemohla dočíst ani do konce.:DDD
   To je znak nejvyšší kvality!
   Je jasné, že tenhle režim je postaven na naprostých bludech a když se vymyté mozky dostanou k realitě, že se jim udělá zle.

   Smazat
  7. I Československo platilo/přeplácelo/ svou armádu v zahraničí a "spojenci" mu hned po válce nevrátili prokazatelně české zlaté rezervy / Holanďanům je vydali okamžitě/, takže náš zlatý poklad musel JuDr Husák vykoupit, čest jeho památce. Tošovský to hned při první příležitosti "roztočil", takže máme zase h*.
   Churchilovi se povedl státní převrat, když sesadil /proti vůli většiny obyvatelstva/ právoplatného krále, sympatizujícího s NSDAP.

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  9. 1051
   V knize Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad republiky autor uvádí , že počátkem 80. let, kdy se zlato do republiky vracelo, z něj byly uhrazeny pohledávky britských a USA firem, související se znárodněním. Do roku 1989 jsme tedy vstupovali bez zahraničních pohledávek.
   Upozorňuje též, že rozprodej se odehrál v době historicky nejnižších cen zlata a že rozprodány byly i sbírky mincí , jejichž sbírková hodnota cenu zlata podstatně převyšovala. Zlatý poklad umožňoval činnost
   čs. tajných služeb po zániku státu, hradila se z něj vojenská činnost československých vojáků v britské armádě (včetně atentátu na Heydricha) a poválečné obnovení ČSR.

   Smazat
  10. Faktem je, že mnichovská zrada umožnila Hitlerovi přiblížit se k hranicím, západem nenáviděného Ruska. Když pak Hitler napadl Polsko, které mělo smlouvy jak s Francii tak Británii o vojenské pomoci, stálí západní vojska "spojenci" na západní hranici Německa, kde nebyl jediný německý voják. Stáli a nic nedělali. Nechali Poláky krvácet. Prostě západní demokracie záměrně nechaly Hitlerovi přibližovat se k hranicím nenáviděného Ruska. (Jak velká podobnost je to s rozšiřováním NATO směrem k Ruským hranicím?). Hitler si uvědomil, že k zaútočení na Rusko potřebuje výrobní průmyslový potenciál celé Evropy a finance z bank Švýcarska. Proto obsadil Francii a další západní země, které mu pak všechno co vyrobily daly na zbrojní potřeby k útoku na Rusko. (Jaká podobnost s dnešní situací, kdy celá Evropa je přinucená vstoupit do NATO a vyrábět a dodat kanonfutr pro budoucí válku s Ruskem). Švýcarsko Hitler obsazovat nemusel, protože banky ve Švýcarsku ochotně celou válku Hitlera financovaly bez donucení. To jsou fakta, která potvrzujíé to co je v článku, ale i to, že západní demokracie opět připravují válku proti Rusku, kdy v současné době jsme ve fázi příprav prvním stádiem kterých je to, co udělal již Hitler a to, že celá Evropa až po hranice s Ruskem musí být v NATO a tudíž podléhat vojenskému velení USA. Až to bude připravené, dojde k přijetí zákonů umožňující masivní mobilizací všeho Evropského bojeschopného obyvatelstva, které bude vyzbrojené americkými zbraněmi zaplacenými Evropou s obrovskými zisky pro Americké zbrojařské firmy. Pak se najde záminka proč na Rusko zaútočit, což je pro USA to nejlehčí v celém plánu ´přípravy útoku na Rusko. No a pak se bude válčit na území Evropy a USA bude za vodou sledovat jak jim budou růst zisky. Tak to bylo v obou válečných světových konfliktech. V prvním 10 milionů padlých, ve druhém 75 milionů padlých no a v tom třetím můžeme počítat k miliardě padlých. Zisky Amerického zbrojního průmyslu prostou rovněž geometrickou řadou. Je jasné, že ze strany západní Evropy to bude ochrana západních demokratických hodnot, které budou bojovat za záchranu Evropské civilizace, tak jak válku proti Rusku zdůvodňoval Hitler. Nic nového. Jestli to s čím si Američani hrají přeroste v nukleární válku, což se nedá vyloučit když neoliberalismus je zaměřen jenom na zisky a né na lidský život, pak obětí třetího válečného světového konfliktu můžeme počítat na několik miliard obětí. Kdyby to mohl Hitler dnes vidět, asi by jásal štěstím, jak se naplňuje jeho vize jedné nadrasy, jednoho nadnároda, který je bohem vyvolený vládnout ostatním zotročeným národům. A proto na závěr to co přednáší každý americký prezident na závěr svého projevu, když konstatuje vyvolenost Amerického národa při ovládání ostatního světa: "BŮH POMÁHEJ AMERICE"!

   Smazat
 2. Konkrétně co? Ferro, jeden příklad prosím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic nevyplodí, takže se důstojně odmlčí a bude zase rozumbradovat pod dalšími články.

   Smazat
  2. To Anonymní 11. prosince 2015 5:53
   Cituji: "Hitlera pásly prachy, tunelované z cizí práce. Německé i anglosaské. Tak jako všechny Usámy. Slíbil jim špinavou práci. Samy by se jí odepsaly. Vonělo to i spoustě „liberálních“ svatoušků. Hitler to ale vzal napřed směrem, kde to říkalo pane i jim...."
   CO tím chtěl autor vyjádřit? Vy tomu rozumíte??

   Cituji: "Rudoarmějce líčí jako biomasu „jatek, v nichž se na ztráty nehledělo“. Hříčku „stalinské NKVD“, hnanou „zavalit wehrmacht vlastními mrtvolami“. Je to hodokvas idiocie, nadívané žlučí. Šokuje i mazáky klinické psychiatrie."
   Pár faktů o ztrátách RA a Wehrmachtu v 1. roce války:
   http://www.fronta.cz/dotaz/ztraty-na-vychodni-fronte-1941
   Co z toho vyvozujete? Já následující: Vojenská teorie říká, že pro úspěšné prolomení obrany a rozvíjení útoku je dle typu obranných opatření a staveb nutná převaha útočníka v poměru 2-3:1 a v tomto poměru je počítáno se ztrátami stran v obranném rajonu. Jak je možné, že ztráty RA byly v poměru 8-9:1 (RA ve výhodném postavení na vlastním teritoriu v obraně). Nebylo to náhodou i tím, že splnění jakkoli debilního rozkazu bylo mantrou za kterou zaplatili miloiony ruských vojáků životem?!? Co říkáte např 1. vítězné operaci Žukova u Jelni v rámci Smolenské operace??
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Smolenska_%281941%29
   Srovnejte si čísla na obou stranách a možná vám docvakne, že nedostatek vojenského umění na ruské straně bylo doháněno frontálními útoky proti připravené, hloubkově strukturované obraně za cenu nezdůvodnitelných ztrát, které by v jiných armádách znamenaly degradaci velícího generála na podvojína a nástup před popravčí četu. Bohužel v RA to bylo jinak. Tam se akcentovala disciplína za každou cenu - viz poprava generála Pavlova s celým jeho armádním štábem za "svévolné" rozkazy k organizovanému ústupu. Neuposlechl nesmyslný paušální rozkaz k protiútoku, vydaný Žukovem bez jakékoli znalosti konkrétní situace na bojišti, stavu protivníkových/vlastních vojsk, letectva a podpůrných prostředků - čili rozkaz vydaný v infovakuu.

   Jen pro vaši představu se můžete podívat na vývoj ztrát dle 10ti denních hlášení pro OKW a srovnat si ty údaje s autorovými i vašimi znalostmi o průběhu války a jejího vedení:
   http://ww2stats.com/cas_ger_okh_dec.html
   Údaje pokládám za věrohodné, neb jsou mnohde podloženy fotokopiemi originálních hlášení a korespondují s dalšími německými archiváliemi. Navíc je znám německý smysl pro pořádek, preciznost a organizaci na rozdíl od RA. V RA byl teprve 17.12.1941 vydán rozkaz k přidělení osobních identifikačních známek, který byl realizován až počátkem r. 42. Je známo množství případů, kdy ani staršina roty nevěděl o letitém zběhovi, protože měl bordel v evidenci.

   Cituji: "Tedy 8,876.000 padlých německých - a 11,900.000 sovětských vojáků. Ztráty obránců byly větší jen první dva roky."
   Německé nevratné ztráty:
   http://ww2stats.com/cas_ger_tot.html
   1. ruský pohled na ztráty vojenských osob, civilistů a vzájemné poměry mezi SSSR / N:
   http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/demogr8_3.htm
   2. ruský pohled:
   http://topwar.ru/11444-poteri-sssr-i-germanii-v-vov.html
   Druhý se mi jeví poněkud přesnější, protože vychází ze statických čísel sčítání obyvatel a současně započítává i předpokládaná biologická úmrtí v době 22.6.41 - 31.12.45 (interpolace průměrných předválečných čísel). Jak se mohl autor dopočíta něčeho na desítky jedinců je mi záhadou (stejná pitomost, jako cena díla 244.355.861,76 Kč)!!!!! Obtíže s obecně přijatelnou přesností spočívají v metodologií pro určování ztrát a jsou velmi precizně popsány v 1. ruský pohled.

   POKRAČOVÁNÍ
   Ferro


   Smazat
  3. pokračování:
   A takhle heslovitě lze rozebrat celý článek. Nebudu, nemám na to čas. Jen se ještě pozastavín nad - cituji: "V letech 1942 – 1943 připadalo na standardní divizi ..." Vás to netrklo? Co to je "standardní" divize?? Má na mysli pěchotní, motorizovanou, tankovou, nebo snad leteckou či vzdušně výsadkovou?? Nebo všechny typy divizí srechnoval dohromady a celkový počet dodané výzbroje pak podělil počtem takto standardizovaných útvarů?? Som z teho voľaaký zmetěný. Takto nejasně postavená argumentace dokáže vytvořit jakékoli kýžené výsledky bez ohledu na realitu.

   To Anonymní 11. prosince 2015 9:08
   Brebto - mějte alespoň odvahu dát pod svůj blábol nějaký trvalý nick. Pak bychom si dokázali udělat představu o relevantnosti a kvalitě vašich příspěvků. Takto je to jen bezvýznamně nesmyslný štěk na kolem kráčející karavanu.

   Závěrem: určitě nebylo mým cílem zostouzet či deklasovat jistě upřímnou snahu pana Skály. Určitě je v české populaci část, která je přesvědčená, že 2.SV vyhrála Amerika s GB a F a nebýt jejich dodávek do SSSR, tak by E i se Sovětským svazem byla komplet osvobozena spojenci ze západu. Věřím že záměrem autora bylo tuto zvrácenou představu usměrnit k realitě a za tuto snahu má můj obdiv. Výhrady jsem vyjádřil v předešlém příspěvku a částečně (na dotaz z publika) konkretizoval výše.
   Jen mi není jasné, proč svůj článek uvedl na NR, kam chodí převážně samostatně myslící jedinci (byť i opačně politicky orientovaní). Článek by si spíše měli přečíst adolescenti, které ještě lze ovlivnit. Tady dal jen prostor pro mou (a dalších) exhibici.

   Mír s vámi!
   Ferro

   Smazat
  4. Rusové museli bojovat teď a tady a ne čekat za kanálem , až se shromáždí tisíce tanků a letadel , miliony vojáků ! Proto padly miliony Rusů , jinak by Hitler vyhrál !!

   Smazat
  5. Anonymní 11. prosince 2015 16:02
   Miliony rusů padli z mnoha důvodů z nichž vyjmenuji jen nejdůležitější ve vztahu k 1.roku VVV:
   - ruská vojenská doktrína zaměřená na útok a hloubkovou operaci na území protivníka (obrana nebyla cvičena, štáby ani vojska ji neuměly zorganizovat a zaujmout, vojáci nefasovali ani polní lopatky - jednoznačná odpovědnost NGŠ)
   - rozvinutí prvosledových i druhosledových útvarů, polních letišť, armádních skladů a týlu v operační hloubce prvosledových divizí (z důvodu přípravy na útočnou válku počátkem července 41) - viníkem komunistická internacionála, která přes Stalina, voj. radu SSSR a GŠ naplánovala a materiálně připravila podmínky pro útok na E
   - již dříve zmíněná dogmatická a hrdelními tresty vynucovaná naprostá subordinace, jejímž výsledkem byla ztráta iniciativy podřízených a jejich apatie v boji v počátečních bojích
   - nekompetentní velení a vydávání rozkazů bez znalosti konkrétní situace (vinou paralízy systému předávání informací)
   - snaha získat byť nepodstatný úspěch za jakoukoli cenu (propagandisticky zužitkovatelné k posílení morálky, za krutou cenu vykrvácení vojsk)
   - atd.
   Tedy ne, že by vojáci nechtěli, neuměli, neznali a byli zbabělí. NE!!!
   Vina padá na Kominternu, Stalina a GŠ, kteří připravovali úptočnou válku proti E v tu chvíli personifikovanou wehrmachtem a N.

   Přestože se to spoustě lidí nebude líbit a možná budou i krutě oponovat, tak skutečnost pozvolna vychází najevo, jak z děravého sudu olej na hladinu.

   Mír s námi!
   Ferro

   Smazat
  6. Ferro!Zcela pomíjíte fakt,že SSSR vůbec nebyl
   připraven na jakoukoliv válku.Proto byly na jeho straně takové ztráty.Pokud by Stalin poslechl své generály a soustředil armádu na
   hranicích,prohráli by válku asi za měsíc.Tak
   proti Němcům posílal nedostatečně vyzbrojené
   vojáky po částech.Takže Vaše vojenské teorie
   jsou sice platné,ale ne v této fázi války.
   Všeobecně s Vámi souhlasím,ale tady jste mimo
   realitu.To není nic proti Vám.Jen se snažím
   upřesnit jisté věci,které do své jinak správ-
   né teorie nezařazujete.Příjemný den.
   Petr Majevský

   Smazat
  7. To Petr Majevský 11. prosince 2015 19:01
   Pane Majevský, ve svém oboru pracuji pouze s fakty a metodiku prověřování jejich pravdivosti musím ovládat. To, co zde uvádím je můj amatérský (z italského amante - milovník) zájem, o němž snad také něco vím.
   To co uvádíte je z říše propagandistických bájí ofdiciálního výkladu dějin VVV, který měl zakrýt pravou příčinu porážek a ztrát RA - nepříjemnou pro socialismus. Jestli umíte číst ve vojenských mapách, tak doporučuji najít ruský zákres situace vojsk RA k 20.6.41, abyste mohl kvalifikovaně argumentovat.
   Kdy jindy by "mé teorie" měly větší platnost, než v dobách hrůzných vojenských debaklů RA? Snad po Kursku, kdy se RA definitivně vydala na západ a kdy schopnosti velitelského sboru RA získaly praktickou činností na kvalitě??
   Zkuste si otevřít odkazy v předešlých příspěvcích a jestli vládnete i anglinou, němčinou, ruštinou mebo počítačovou gramotností s překladači, tak se můžete začíst do zdrojů, ze kterých jsem mj čerpal. Budete-li mít konkrétní výhradu ke zdrojům či mé argumentaci, tak se ozvěte a můžem to probrat.

   Dovolte poděkovat Vám za reakci, protože bez čtenářů bych se s tím smolil jen pro masturbaci svého ega.

   Mír s Vámi!
   Ferro

   Smazat
  8. Ferro, mám dojem že čerpáte ze Suvorova. Najděte si něco o důvodech, proč to psal, jak to psal a kdo to platil. Pak si zajděte do knihovny/do kamenné, ne na internet/a něco si přečtěte i od jiných autorů. Možná se vám trošku rozšíří obzory.

   Ať se daří

   Pavel

   Smazat
  9. To Pavel 11. prosince 2015 23:32
   Pavle - do roku 2000 jsem přečetl spoustu knih k tématu v kamenných knihovnách a mnohé jsou i v mé. Pak se mi dostal do ruky Rezun, něco bliklo a já začal prověřovat jeho info. On byl první, který naboural hradbu zastírání příčin vzniku a počátků VVV. Dnes ve shodě s ním hodnotí události více autorů u kterých převládá skládání faktů do logických historických souvislostí nad papouškováním propagandistických manter oddělení propagandy RA. Možná i Vám by pomohlo srovnat si jeho údaje s údaji v "Dějiny VVV", nebo Žukovovi, Rokosovském, Moskalenkovi, Manschteinovi, De Goalovi a dalších. Možná budete velmi překvapen, že v oficiální historiografii VVV z uvedených ruských zdrojů nezískáte skoro žádné použitelné informace o počtech vojsk a techniky v počátku války. Zaplať bůh je tam ale dost info o dislokaci útvarů a na webu lze další info dohledat.
   A propó - jaký je rozdíl v obsahu sdělení mezi internetem a kamennou knihovnou?

   Máte-li výhrady k faktografii, pak má diskuse cenu. Jinak je to odvádění od řešeného k nepodstatnému bez jakéhokoli vlivu na mnou přednesené závěry.

   Mír s Vámi!
   Ferro

   Smazat
 3. Je to veľmi dobrý článok , v kocke zhrnuté čísla a to podstatné.
  Je to článok ako reakcia na také tvrdenia a články ,ktoré sa objavujú v tlači teraz glirifikujúce US army s nadpisom :

  "ZSSR nám pomohol poraziť fašistické Nemecko "

  Pritom straty USA tvorili pouhé 1% všetkých obetí 2.svet.vojny. Tomu zodpovedá aj ich prínos l víťazstvu nad fašizmom.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Téměř vůbec se nemluví o "colatteral demages", které způsobil US systém vedení války. Únorové (1945) bombardování oficiálně spojeneckého (!) státu (Praha) - kolem 1000 mrtvých civilistů, škoda nacistické mašinerii prakticky nula. Ztráty spojenců při první fázi vylodění (D-day) cca 6000 mužů, ale už se těžko dozvíte, že současně v důsledku bombardování přitom zahynulo na 14 tisíc francouzských civilů... Tak by se dalo pokračovat. Co třeba zmasakrování polské výsadkové brigády při Montgomeryho zpackané operaci Market Garden?

   Smazat
  2. A co teprve počty mrtvých v chemičkách podél Labe, které "vypadly", protože leží v Sudetech, tudíž nejsou ani v Německu, ani v Čechách? Kolik bomb tam spadlo, kolik lidí zahynulo? Jenže to byli "jenom" Němci, koncentráčníci a vojenští zajatci, ti se nepočítají?
   U nás se uvádí cca 200 000 mrtvých, z toho cca 90 000 Židů, o kterých je slyšet, o ostatních, kromě příslušníků armády, ani ťuk.

   Smazat
 4. Počty mrtvých, technická fakta potvrzují býv. SSSR, že tato země nesla hlavní tíhu vítézství na nacistickou Třetí říší.
  A zřejmě proto se mimo pres. Zemana žadný zastupce vítězných státu/ mimo ČR/ neúčastnil kvěnového připomenutí 70. výročí konce II. svět. války. Evropě.
  Dotaz- kolik vojáků US Army zemřelo v roce 1945 na území zap. Čech v bojových akcích proti wemachtu? Padlo jich víc jak 50?  OdpovědětSmazat
 5. Zajímavá čísla, občas stojí za to je publikovat

  OdpovědětSmazat
 6. pisateľ z 0:52 musí byť sklamaný - jeho vieru v osloboditeľa nič nenalomí - vie svoje a verí "demokratom" - jeho postoj nič nenalomí -

  OdpovědětSmazat
 7. 8:01 myslím že jich bylo zhruba něco kolem 107-120 mnrtvých amíků maximálně, nejvíc to schytali na našem šumavském Zhůří

  OdpovědětSmazat
 8. Zrovna jsem začal číst knihu Gehlena o špionáži proti Rusku za války. Je to příklad, jak se Německo po válce příkladně vypořádalo s nacisty. Tento generál, který vedl špionáž za Hitlera ji pak vedl i po válce až do roku 1971. Že by snad měl něco s Norimberským procesem, ale prosim vás!

  OdpovědětSmazat
 9. Tento článek by měl být povinným učivem pro naše děti, které jsou infikovány dnešním falšováním dějin. Přečíst by si ho měli i všichni rusofobové, i když u nich lze očekávat stejnou reakci jako od šmejda v 0:52. T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To Anonymní šmejd 11. prosince 2015 10:57

   Jaký si lze udělat obrázek o intelektuální úrovni autora tohoto příspěvku. ˇA já hlupák jsem výše uvedl:
   "Jen mi není jasné, proč svůj článek uvedl na NR, kam chodí převážně samostatně myslící jedinci (byť i opačně politicky orientovaní)."
   Óóóó - jak jsem se mýlil! Již se vůbec nedivím, že se někteří stydí identifikovat byť jen nickem.

   Přeji vám alespoň ždib šedé kůry. Jenže vy stejně nebudete vědět co s ní!
   Ferro

   Smazat
 10. doktor nebýt SSSR, tak, tady nejsme a byli jsme se souhlasem našich milovaných spojenců z NATO (VB,Francie,Itálie, alei Polsko) vyhubení a odsunutí.
  Možná příbuzní některých diskutujících stačili před válkou převést své majetky a sebe včas do emigrace, takže mají názory jaké mají, protože poválečný vývoj v ČSR této skupině zrovna nepřál.
  Ale nic to nemění na tom,že kdyby Hitler nezačal válku s SSSR, tak to dopadlo pro nás (co zůstali v ČSR) všelijak....

  OdpovědětSmazat
 11. 10:57 Absolutní souhlas!!

  OdpovědětSmazat
 12. K anonym. 8:29

  Někde jsem četl, že při přimých bojových akcich proti wermachtu padlo v roce 1945 na území ČSR, resp .Sudet a Protektorátu ČM toliko 12 americkch vojáků. Ostatní při vojenskÿch dopravních nehodách či jinak.

  OdpovědětSmazat
 13. "Po bitvě každý GENERÁL!"
  Nepovažiji se za adolescentního čtenáře. Líbí se mi styl JS, nutí čtenáře myslet a hledat souvislosti. Není to styl německé přesnosti. Kvituji, že JS připomněl to, co mnozí lidé nevědí, a to že zlatem zaplatil SSSR USA všechno "do posledního centu" a vrátil to, co měl půjčeno a co nebylo válkou zničeno. Nejsem ani voják ani vojenský historik, rodiče mě na svět přivedli až po II. svět. válce a vychovali mne i mé sourozence k úctě našich osvoboditelů, především sovětských . Ve škole nás učili i o druhé frontě, i o osvobození části naší vlasti spojenci, včetně rumunských vojáků na Moravě.

  OdpovědětSmazat
 14. Nejlépe jednotlivý podíl spojenců na porážce Německa zhodnotil Stalin.
  "VELKÁ BRITÁNIE POSKYTLA ČAS,SPOJENÉ STÁTY PENÍZE A SOVĚTSKÝ SVAZ KREV!
  Zkátka,kdyby osm z deseti skopčáků to nedostalo na Východní frontě,tak se žádný OVERLORD nekoná a Češi by hned po Židech a Cikánech prolítli komínem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krátce, jasně, výstižně. Jak řekl konstruktér tanku T 34: "Složitou věc dovede sestrojit každý blbec". Tanky T 34 byly na výrobu, provoz a opravy jednoduché a spolehlivé. Tygry byly těžké, složité a opravy zabraly mononásobně více času. Ve válce na Ruské frontě rozhodovaly maličkosti s kterých se skládalo celkové vítězství nad kladivem, které západní demokracie poslali v podobě fašistického Německa na jim nenáviděné Rusko. Výsledek dnes známé s otázkou jak dopadne další připravované přepadení Ruska dnes. Jako tehdy v roce 1941 jsou západní demokracie opět u hranic Ruska a opět haraší zbraněmi. Jak to dopadne ? Kolikátý je to už pokus zničit Rusko ?

   Smazat

 15. DOBRÝ DEN, MÁ VAŠE POZORNOST
  Vy, kteří jste hledat půjčku peněz, nevím, jak se budete sdílet svou radost, protože je to pro mě ještě hledáte půjčku, jsem narazil gentleman jménem David Anderson, tento muž podnikání portugalsky. Bylo mi poskytla půjčku ve výši 250 000€ a mluvil jsem s několika kolegy, kteří mají také dostala půjčku od této paní, bez starostí. Především mně, obdržel jsem žádost o úvěr bez protokolu a jsem docela spokojen. Důvod, který tlačí mě k uveřejnění tohoto oznámení, a že tento muž i nadále dělat zázraky, aby lidé, kteří jsou opravdu v nouzi. Tak jsem se rozhodl sdílet tuto možnost s vámi, kteří nemají prospěch bank, nebo kdo měl udělat, aby věřitelé jsou nečestní, kteří zneužívají osobnost druhých; máte projekt nebo potřebují financování, můžete mu napsat a vysvětlit svou situaci; to vám pomůže, pokud je přesvědčen o vaší upřímnosti jeho e-mail est:davidanderson2741@outlook.com

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.