Reklama

středa 30. prosince 2015

Prezidentu Miloši Zemanovi patří mimo jakoukoli pochybnost titul Osobnost roku.

Petr Hájek
30.12.2015   Protiproud
 Komentář k ohlasům na zásadní poselství prezidenta Zemana (nejen) českému lidu.Navzdory všem nebezpečím, není ještě nic ztraceno.Prezidentu Miloši Zemanovi patří mimo jakoukoli pochybnost titul Osobnost roku. Tedy patřil by – kdyby záleželo na tom, co si myslí naprostá většina české veřejnosti. Takovému stavu, kdy většina rozhoduje, se kdysi říkalo demokracie.Protože ji však vystřídala mediokracie (vláda médií), je ve veřejném prostoru všechno jinak. Mainstreamoví propagandisté totiž mají za úkol přeměnit „politický lid“ ve stádo poslušných. Blahobytných zombií, které se nebudou bránit otevřené diktatuře zájmů mocných nevolených v pozadí americké a bruselské politiky – tak, jako se to téměř podařilo v západní Evropě. Proto když hlava českého státu ve vánočním poselství vyjádřila to, co si myslí absolutní většina národa, stala se okamžitě předmětem dramatického mediálního útoku.

Čí je naše země?

Taková otázka vypadá nesmyslně, protože na první pohled obsahuje odpověď: Je-li země naše, je zbytečné se ptát, komu patří. Jenže právě rozpor v této zdánlivě zřejmé skutečnosti odkryla v plné nahotě hysterická mediální reakce na prezidentovo vcelku prosté konstatování: Tato země je naše – a proto nemůže být obsazena každým, kdo si vzpomene, že si ji přivlastní. Ani nikdo zvenčí nemůže za nás rozhodnout, že sem přesune „nový genofond“, aby z nás a našich dětí namixoval „novou evropskou rasu“. Aby vymazal naši historii, tradice, způsob života – a vytvořil tak Nového evropského občana, pro nějž hlavním městem bude Merkelové Berlín (takzvaně Brusel).

Chce-li Miloš Zeman dotáhnout svou „vzpouru“ do smysluplného cíle, bude muset změnit dres. Z evropského federalisty v českého státníka

Budiž však spravedlivě řečeno, že tímto samozřejmým konstatováním odkryl prezident Zeman současně krásou nechtěného také svou vlastní základní „slabost“, s níž do úřadu nastupoval. Myslím tím okamžik, kdy nad Pražský hrad, symbol naší státnosti, dal vztyčit modrý hadr se zlatými pěticípými hvězdami, jemuž se – bez jakéhokoli právního základu – říká „evropská vlajka“. Přitom nic takového ani v základních smlouvách (Lisabon) Evropské unie neexistuje – a stejně je tomu s Ódou na radost jako „Evropskou hymnou“.

Miloš Zeman se proto (dosud poměrně důstojně) zmítá v pasti, kterou si sám přichystal. Tvrdí-li totiž o sobě, že je „evropský federalista“, pak chce, aby naše země byla řízena z Bruselu, hlavního města „superstátu“. Měl by tedy loajálně přijmout, když „centrální vláda“ (Evropská komise) rozhodne, že k nám „přesune“ pár tisíc migrantů podle povinných kvót. Jenže Zeman je také – naštěstí především – český vlastenec. A v kritické situaci, které nyní čelíme, v něm toto vědomí převážilo. Pán Bůh zaplať! Lze si snadno představit, co by nyní říkal a dělal Karel Schwarzenberg.

Organizátoři invaze

Ve svém poselství však šel prezident ještě dále. Vlastně jen opět konstatoval zjevné – což je ovšem ve světě přízračné „politické korektnosti“ už přímo „federální zločin“ proti totalitnímu režimu washingtonských a bruselských protektorů: Řekl, že migrační apokalypsa není spontánní tragédie, ale řízená invaze.

Teprve tato slova obletěla svět a dostala se do titulků hlavních médií na několika kontinentech. Ostatně už sám tento fakt o čemsi podstatném vypovídá. Všichni to sice vědí, všichni to vidí, ale říci, že je císař nahý si může dovolit jen malé (do akceptovaných lží nezasvěcené) děcko, nikoli prezident průměrně velké provincie na hranicích Velkého Německa. To je skutečný skandál! To bychom si mohli už rovnou říkat, jak to všecko doopravdy je, a nenálepkovat odhalenou realitu jako „konspirační teorie“ (než se mezitím stanou každodenní praxí).

Musíme se přece všichni tvářit, že letošních zhruba půl druha miliónu „ilegálů“ (a podle odhadů zhruba tři milióny připravené pro každý další rok) jsou pouze přirozeným důsledkem válek, sucha, nízké životní úrovně na jiných kontinentech. A ti kteří tím vším trpí, najednou zničehonic pochopili, že mají právo obsadit naše relativně fungující a prosperující země. Tak jakápak organizovaná invaze?

Abeceda

Prezident tak řekl A a B z dlouhé věty o naší současné dosti zoufalé situaci. Zbývá ale ještě mnoho písmen do zbytku abecedy, drsně nezastřeného popisu, jenž jediný může být základem rozhodnutí „co dělat“. A právě po oněch chybějících písmenech místní mediální kolaboranti okamžitě skočili. Ukázkově, jako obvykle, v České televizi, kde moderátor pan Dolanský lámal Milana Štěcha (předseda Senátu za ČSSD) a Miloše Vystrčila (senátor za ODS), aby prezidentova slova „odsoudili“.

Moc se soudruhům nechtělo. Prezidenta sice nesnášejí jako dva pokrevní političtí bratři (což už dávno vlastně jsou, poté, co levice i pravice splynuly v havlismu), ale současně se blíží volby, takže si to také nechtějí rozházet s veřejností. Takže z toho vylezlo, že s obsahem Zemanova projevu vlastně oba souhlasí, jen by to řekli jinak – tak, aby tomu nikdo neporozuměl (hlavně ne Washington, Berlín a Brusel).

Pana senátního předsedu, který zřejmě žije na Marsu, navíc zajímalo, jaké má pro svá tvrzení prezident důkazy. Nikdo však (včetně moderátora) si nedovolil položit otázku – KDO má být tím organizátorem invaze. To už by bylo přece jen moc. Začít v ČT hovořit o amerických „státních neziskovkách“ a poradcích organizujících tento zločin, o zničených zemích rozvrácených vojenskými intervencemi a státními převraty od Afriky po Ukrajinu, o „černé Angele“ zvoucí migranty do Německa, a poté odtud „přerozdělovaných“ povinnými kvótami do gubernií? Ne, to ne! Kam bychom to měli okna?

Vyměnit veřejnost!

Problém však je s těmi, které kdysi (v bájných časech demokratických pořádků – pokud takové vůbec kdy byly) měli politici reprezentovat: s politickým lidem. A nejen u nás. I některé mainstreamové weby musely nerady přiznat, že vánoční poselství českého prezidenta (pokud se k veřejnosti za našimi hranicemi vůbec dostalo) vyvolalo u „publika“ nadšení. Tak například echo24 konstatuje:

„...Je zjevně zřetelný rozdíl v tom, co o Miloši Zemanovi říkají západní média a politici a jak ho naopak vnímá část tamních obyvatel – dle všeho nikterak zanedbatelná.“ A pak cituje typické reakce občanů (v tomto případě německých, ale u anglických a v dalších zemích to bylo zhruba totéž):
Dokážu si na 100 % procent představit Česko jako novou vlast. Sympatičtí lidé. Kromě „ahoi“, „piwo“ a „zmrzlina“ neumím, bohužel česky. Úkol navíc.
Zeman si nenechá jako Gauck (spolkový prezident) a Merkelová vymývat mozek transatlantickými tajnými lóžemi a elitářskými myšlenkovými fabrikami jako „Atlantik-Brücke“. Zjevně si uvědomuje, že invaze (migrantů) je vyhlášením války národní státnosti a svobodě Evropy.
Takové starostlivé politiky lze Čechům jen závidět.
Smekám před českým prezidentem (… ). Tento projev by se měl vysílat ve zpravodajství v celém Německu.
Lidé, mějte trpělivost! Také brzy dostaneme nějakého „Zemana“. Předtím bude ale zlá „občanská válka“.
Hezké, že je Česko v EU. EU je třeba vidět v zásadě pozitivně, její rozpuštění není řešení. EU musí být akutně demokratizována.
Pane Zemane, zůstaňte tvrdý a ignorujte, co říká Merkelová. Pomozte zachránit naši evropskou kulturu! Mnoho díků z německé strany!
Kdybych pracoval v ZDF (německá veřejnoprávní televize), vyměnil bych kazety. Namísto Gaucka projev Zemana.
Českému prezidentovi by měl být dodatečně předán úřad německého spolkového kancléře. Češi jsou pilný, chytrý národ a určitě přínos pro naši churavějící „DDR 2.0“ (NDR).
Už jsou Cameron a Hollande na cestě do Mnichova, aby se setkali s Merkelovou (zjevná narážka na Hitlera a Mnichovskou dohodu ze září 1938)?
To je státník. Závidím Čechům, protože nám Němcům vládnou šílenci.“ „Hlava státu, jakou by si člověk představoval. Merkelová musí pryč!“

Co s tím, se však už mainstream neptá. Odpověď by byla totiž zřejmá: Je třeba okamžitě vyměnit – veřejnost. Ostatně právě tam celý děsivý sociální experiment – organizovaná invaze, slovy českého prezidenta – ve skutečnosti směřuje. A Miloš Zeman do tohoto soustrojí hází zrnka písku. To mu určitě jen tak neprojde – a on jako zkušený matador to jistě ví. Právě pro to je jednoznačně Osobností roku – bez ohledu na všechno, co by mu bylo možné právem vytýkat.

Nesnesitelná blízkost

Stokrát opakovaná lež se nějak pořád ne a ne stát pravdou. Kavárna pěje evergreen o prezidentovi, který rozděluje veřejnost. Jenže ta je kolem něj stále pevněji semknutá – kromě té části, kterou „oddělila“ média před prezidentskou volbou, když prováděla „zdarma“ nevídanou kampaň pro jeho soupeře s cizím pasem. Lid totiž intuitivně vnímá, že další omílaná lež („u nás přece žádní migranti dohromady nejsou, tak co blázníme“), je daleko nebezpečnější.

Každému je totiž jasné, že jakmile budou v Německu a jeho nejbližších satelitech „ubytovány“ další milióny, nic nezabrání bruselským prodlouženým pažím Angely Merkelové „redistribuci“ migrantů také do naší země (toho času bez hranic). Německá kancléřka je přece ve skutečnosti jen místodržící, vykonavatel příkazů okupačních jednotek zámořského protektora – který fakticky celou invazi organizuje. A naši kolaboranti – jejich typickým představitelem je už zcela otevřeně premiér Sobotka – dostanou veškerou pomoc pro odstranění populárního prezidenta z Pražského hradu.
Osobnost se nebojí změnit názor

A on sám? No... bude si muset definitivně vybrat. Naše země nám totiž nepatří. Jako jeden z mála mainstreamových novinářů mu to ve svém komentáři v Deníku připomněl publicista Ivan Hoffman: Tady je přece „unijní“, nikoli Zemanovo. Teprve až budeme o svých věcech zase rozhodovat sami, můžeme se opravdu postavit na zadní. Opevnit hranice, znovu vybudovat armádu, hledat spojence. Maďarsko, Slovensko – a nově i Polsko – nejsou špatná volba. A docela pěkná síla.

Chce-li tedy Miloš Zeman dotáhnout svou „vzpouru“ do smysluplného cíle, bude muset změnit dres. Z evropského federalisty v českého státníka. Nebylo by na tom nic zahanbujícího – ostatně sám přece říká, že jen blbec trvá na svém, i když pozná, že se mýlil. Představa, že by se právě on postavil do čela hnutí, které by zemi nasměrovalo od zničujícího „výletu“ do Bruselu zpět do Prahy, vypadá v tuto chvíli možná ještě utopicky. Osobnost - státník by to ale dokázat měla.

A Miloš Zeman zatím prokazuje, že osobností je. Minimálně uplynulého roku. Co bude napřesrok?

Nechme se překvapit. Americká ambasáda v Praze je sice mocná. Bruselské katakomby „berlínského“ lidu rovněž. Ale ani lid sjednocený kolem hlavy státu není málo.

Ještě není nic ztraceno.

36 komentářů :

 1. Jsem první a není zde ani ten blbec Palmer.
  Hurááááááá...!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdeme všichni sborem, za tím prvním volem...

   Smazat
  2. A jestli budete zlobit, tak v noci na vás přijde Honolulu.

   Smazat
 2. To by se ten titul musel udelovat za vlezdoprdelkovstvi, opilstvi, prolhanost a buranstvi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chudaku,je mi te srdecne lito.

   Smazat
  2. Bohužel tituly se více než jindy dnes udělují nevzdělaným,zaprodancům,patolízalcům,demagogům,hercům,jež patří na prkna..Vrcholem jejich vzdělanosti je naučit se dávivou,huhlavou angličtinu s podprůměrným IQ a vůbec žádným IE(emoční intelekt)Zkoušel jsem hovořit Anglicky.Měl jsem pocit,že sedím na WC,tlačím a zároveň bliju před sebe.Zlatá mateřština,řeč,kterou mne naučila máma a táta.

   Smazat
  3. 13:03 - to je z tvé vlastní zkušenosti?

   Smazat
  4. pablbovi 13:03
   napiste mi kde mam pockat az zakoncite "rachotu" ja Vam ten titul predam.

   Smazat
  5. Havel měl takových diplomů plnou chodbičku hanby a jak se tam rád fotil.

   Smazat
 3. Mistr konspiračních teorií a bývalý mluvčí otce zakladatele mafiánského kapitalismu v ČR Václava Klause ke čtenáři Druhá republika opět promlouvá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A čehopak jsi mistr ty,teď není čas na žádné ješitné šprajcy a každý,kdo nemá nasraný v palici a záleží mu na budoucnosti je vítán,tak buď přilož ruku k dílu,anebo stáhni prdel a nezavazej a nepodesírej,chytráku.

   Smazat
  2. Anonymní30. prosince 2015 15:19
   Klaus a Hájek nám svoji budoucnost v reálu už předvedli.Ztratil si paměť ?
   Zeman,Klause ani Schwarzenberg žádnou pozitivní budoucnost pro nás nikdy nepředstavoval a představovat nebude.
   Nebo ses na ekonomické transformaci z 90let dobře napakoval a teď nevíš,co roupama dělat?

   Smazat
  3. 14:46 Spi si dál svým sladkým spánkem zabedněnce ty konspirátore. Ona už ti ČT poví pravdu dle tvého gusta a k největší tvé spokojenosti. Takovéto lidi, normálně myslící člověk nechápe, ale také mají právo na život.

   Smazat
 4. Jsem přesvědčen, že Petr Hájek se zcela určitě mýlí, když radí panu prezidentovi "změnit dres". Jednání a názory Miloše Zemana byly a jsou vždy konzistentní, nadčasové a v zájmu České republiky . To se o Petru Hájkovi a jeho guru, Václavovi Klausovi, rozhodně nedá říci. L.S.
  P.S. "Opevnit hranice, znovu vybudovat armádu, ..." - to je opravdu Petr Hájek tak "naivní"?

  OdpovědětSmazat
 5. President Zeman se nebojí říci pravdu,proto si ho velice vážím.Neobrací kabát jako Kalousek,Sobotka,pologramotná halda herců na veřejně-politickém smetišti,odpadu z poza opony divadelníků,kaváren a hospod.Se Zemanem ubylo červavých a shnilých jablek.A vymyté mozky,nepoznávající ani vlastní rodinu a huhlající cizím jazykem a cizí řečí,vrchol vzdělanosti nové žumpy,degenerované lhaním degenerovaných.Homosexuálů,leseb,svobodných vrahů a jiné dobré sešlosti.

  OdpovědětSmazat
 6. Zeman rozhodně není žádný zázrak a když se podívám zpět,tak musím konstatovat,že ani nikdy nebyl...Ale teď je zapotřebí,jiný tu po ruce není a už vůbec ne v tak vysoké funkci....
  Jedno je jisté,měli bychom na tom začít intenzivně pracovat.Ne Assad,ale ty zrádcovské,prodejné kurvy "must go" a to ať jsou na jakékoli úrovni a po dobrém,nebo i pozlém,dokud je čas....
  Spousta lidí se teprve teď probouzí a uvědomuje si,že tzv."nestarat se o politiku se nevyplácí,neboť i když před ní utíkáte,ona vás stejně dožene a semele",tak,jak vehnala německý národ do zákopů a Ukrajince do války a bídy,tak ignorance zažene našince taky do neštěstí....Tak,jak se říkávalo."nechceš-li být radioaktivní,musíš být aktivní",Ani to boží hovádko trpně nečeká na porážku a vycítí-li nebezpečí,začne se bránit,tak na co čekáme,už toho přeci víme dost o smyslu a cílech těch všech příprav a začněme si dělat v první řadě pořádek mezi sebou,s těmi nevládkami atd...

  OdpovědětSmazat
 7. Opět se ukázalo, že v druhém kole prezidentských voleb, proběhla dobrá volba.
  Na tom článku mě nejvíce zaujaly reakce německých občanů. Není tam žádná nechuť, nebo odpor vůči Čechům, naopak jsou vnímáni pozitivně. Zde je vidět, že lidé (Slované, Germáni i Románi) jsou schopni se domluvit na tom, co je pro všechny prospěšné.
  Bohužel, to není v zájmu struktur, které si stále udržují moc, nás dělit a ovládat. Snad už se je brzo podaří odhalit a odstavit. P.K.

  OdpovědětSmazat
 8. Kdyz Americane zjisti, ze jsem se narodil v Cesku, tak prvni otazka je vzdy ohledne presidenta Zemana !
  Kdyz jsem na Floride, ktera je plna lidi z CELEHO SVETA, tak dostanu stejne otazky od lidi ze vsech koutu sveta.

  Tisk kolem sveta pise o presidentu Zemanovi a pripisuje jeho osobnosti FORETHOUGHT, CLEVERNESS, WICE a dokonce, ze je i (silne slovo) CANNY. (Schopnost inteligentniho rozhodnuti ve prospech vytyceneho cile.) To vse jsou positivni veci tykajici se statnicke inteligence.

  Male deti v Cine se snazi najit Cesko na mape kvuli presidentu Zemanovi, ktery udelal na Cinu velmi positivni dojem.

  Stare babicky na Floride premysly jak uzdavit panu prezidentovi nohu.

  President Zeman je velmi popularni a sledovany ve svete.
  Vcera na plazi Floridy o jeho vanocnim projevu mluvili mladi lide z Perthu v Australii sklidil u nich vlnu souhlasu.

  To akorat v Cesku na neho zakrnely politicti prdimuzici lopatuji negativni nesouhlas se vsim co udela.
  To je zavist nad mezinarodnim uspechem ceskeho presidenta a jeho proziravosti a schopnosti.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To ozrale prase nikdo v Americe ani v Australii nezna.
   Naststi.

   Smazat
  2. Anonymní 17:55, že ty budeš produkt domácího incestu

   Smazat
  3. 17:55...
   v 6nedělí se bouchnul do hlavičky ,chudák.

   Smazat
 9. Ano, v Česku, mezi politiky, snad jenom pan prezident může být osobností roku. Suverenně by si to zasloužil jen on.

  OdpovědětSmazat
 10. Mezi slepými jednooký králem.

  OdpovědětSmazat
 11. Dobrý článek, je zajímavé sledovat, kdo má jaké priority a kam kdo v té životní pouti směřuje.

  OdpovědětSmazat
 12. Již jsem psal, že Zemana nemusím, ale za jeho předvídavost a to jak dopředu věděl jak se postavit imigrantům, což se potvrdilo a na jeho tehdy ,,zavrženíhodné" názory nakonec došlo a začalo se dělat to co dávno, za posměchu kavárny navrhoval, si by si cenu Osobnost roku naprostým právem zasloužil(i když o prsa před Pavláskem-to je pokus o vtip, protože dalšího jiného kandidáta nevidím).
  M.Radikowki

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Udelal si ostudu svym chlastanim a lezenim do diktatorskych prdeli, tak se to snazi zalatat lezenim do prdeli fasistum.
   U Zemana neprekvapi nic.

   Smazat
  2. Každý normální člověk má své neřesti i prezidenti Havel, Klaus, Zemamn. Jestli Zeman leze do diktátorských prdelí, nevím, ale například jeho kritizovaná cesta do Číny přinesla pro naši zem mnoho pozitivního, na což mohl ještě úspěšněji navázat Sobotka. Aspoň něco, horší podle mne je lézt do demokratických prdelí našich přátel, které se na nás nakonec vyserou a máme z nich hovno. Hezký večer. M.Radikowski

   Smazat
 13. Velmi dobrý článek, k zamyšlení.Zeman má řadu chyb ale je to jediný náš vysoce postavený politik který nám nelže a pojmenuje věci a události pravým jménem.Proto mu také důvěřuje stále větší počet občanů . Je dobře , že zrůdnost současné politiky Merkelové a Bruselu začíná chápat i čím dál víc lidí v celé Evropě.Tak snad je ještě šance.

  OdpovědětSmazat
 14. Pro 17:58-Vlezdoprdelství je vlastní parlamentním par-
  tajím v čele s ČSSD.Oni podporují fašismus na Ukrajině
  a vzývání Bandery.Tito elitáři je jezdili podporovat.
  Stejně tak PussyRiot jsou bojovnice za svobodu veřej-
  nou souloží.Tak si udělej jasno,koho těmi fašisty vů-
  bec myslíš.I v USA řekli,že dobrovolnické fangle jako
  AZOV jsou fašisté.K dalšímu:nedělám si o Zemanovi
  žádné iluze,neboť za jeho vlády se hlasovalo o vstupu
  do EU,což on veřejně podporoval.Vůbec se nenamáhal
  k tomu cokoliv říct.Ve volbě na prezidenta si lidé
  vybírali ze dvou zel a rozhodli se pro to menší.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 15. Milouš vyhraje znovu volby.
  A až nás Vladimír osvobodí od prozápadního bludu, těch pár havloidů, otravujících vzduch, bude odesláno na Sibiř. Tam jim bude dobře. A nám tady taky.

  OdpovědětSmazat
 16. Zemanovi především patří pořádně nakopat zadek za jeho podporu českým fašistům a šíření lži a nenávisti a ne ho vyznamenávat.Jedině tak odznakem Svatováclavské orlice.
  Ve druhém kole prezidentských voleb velká část voličů nevolila.Udělali jsme fatální chybu.Měli jsme svůj hlas raději odevzdat pravicovému konzervativci a aristokratu Karlu Schwarzenbergovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:23 Příspěvek na na úrovni žáka pomocné školy .... Máte to, v té své hlavě, zřejmě pořádně "pomotané". Doporučuji Vám, co nejdříve navštívit odborného lékaře !

   Smazat
  2. Karel Havlíček Borovský:
   Bože, dej, ať Švarcenberka
   na krchov už táhne herka.

   Smazat
 17. Pro 21:23
  Lži a nenávist mezi lidmi a národy šíří především cizák a zdegenerovaný šlechtic Karel Schwarzenberg a jeho soukmenovci.Zvolení tohoto zmetka by bylo pro naši zemi neštěstím a mezinárodní ostudou.

  OdpovědětSmazat
 18. Upřesňuji: Nejde o mediokracii, média nevládnou, vládnou ti, co média vlastní, a to jsou psychopati z Bilderberg Group či jejich loutky. Jde tedy o psychokracii.

  OdpovědětSmazat
 19. Jak se postavit nezvanym přišelcům bylo v Evropě jasné všem kromě Kalergiho záměry naplňujících (j)elit a bytí degenerovaných fizlích trollů dokládá, že prezident dělá svoji práci dobře ...  http://www.csns.cz/novinka.php?cln=226

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.