Reklama

čtvrtek 31. prosince 2015

Putin a Izrael – komplexní a vícevrstvý vztah

The Saker
31.12.2015  Zvědavec

Nedávná vražda Samira Kuntara Izraelem opětovně zažehla diskusi o Putinově vztahu k Izraeli. To je velmi komplikovaná záležitost a ti, kteří mají rádi jednoduchá předpřipravená „vysvětlení“, by nyní měli přestat číst. Pravdou je, že vztahy mezi Ruskem a Izraelem a, ještě předtím, mezi židy a Rusy by si zasloužily celou knihu.


Vlastně Aleksander Solženicin přesně takovou knihu napsal, má název „200 let pospolu“, ale kvůli železnému sevření pěsti sionistů u anglických médií stále nebyla přeložena do angličtiny. Již to by vám mělo něco říct – autor uznávaný na celém světě, který dostal Nobelovu cenu za literaturu, nemůže mít svoji knihu přeloženou do angličtiny, protože její obsah by mohl podkopat oficiální báchorku o rusko-židovských vztazích obecně a o roli židů sehrané v ruské politice 20. století konkrétně. Jaký další důkaz o skutečnosti, že bývalé britské impérium je podřízeno sionistickým zájmům, člověk potřebuje?Již jsem psal o této problematice v minulosti a, přinejmenším, vás požádám přečíst si následující dva podkladové články, než budete pokračovat ve čtení tohoto:


Než se podíváme na některé idiosynkrazie rusko-izraelského vztahu, chci zdůraznit jednu velmi důležitou věc: neměli byste prostě předpokládat, že vztah mezi židy a ne-židy v Rusku je podobný tomu na Západě. Tak tomu není. Aniž bych zacházel do podrobné diskuse o emancipaci židů na Západě a jejich dlouhé historii od jejich rabíny řízených štetlů po představenstva největších západních korporací, řeknu jen, že pro ruské židy proběhl tento proces emancipace mnohem násilněji a katastrofičtěji. Druhým velkým rozdílem mezi západními židy a ruskými židy je, že zhruba v letech 1917 až 1939 specifická podskupina židů (bolševičtí židé) měli kvazi totální kontrolu nad Ruskem. Během tohoto období bolševičtí židé pronásledovali Rusy a, obzvláště, ortodoxní křesťany se skutečně genocidní nenávistí. To je historický fakt, kterého si je většina Rusů velmi silně vědoma, přestože je to stále považováno za „zločin myšlení“ ve většině západních kruhů. Je rovněž důležité zde zdůraznit, že bolševičtí židé pronásledovali nejen ortodoxní křesťany, ale všechny náboženské skupiny, včetně, mimochodem, judaistů. Putin si je velmi dobře vědom všech těchto faktů, které zmínil, když mluvil se skupinou judaistů v Moskvě:

V druhém článku zmíněném výše jsem tyto věci probíral a vše, co potřebuji je ukázat vám, že Putin si je této minulosti velmi dobře vědom a že má odvahu a intelektuální upřímnost to ruským židům připomínat.

Dalším naprosto klíčovým faktem ohledně vztahů mezi Ruskem a Izraelem je přistěhovalectví ruských židů do Izraele. Zde vám jen uvedu odrážkový seznam toho, proč je to klíčový faktor:

 1. Bez ohledu na to, jestli skončili v Izraeli, Rakousku, Německu, USA či Izraeli, přistěhovalectví ruských židů do Izraele umožnilo těm židům, kteří nechtěli zůstat v Rusku, odejít. A naopak, ti, kteří neodešli, zůstali dobrovolně. To znamená, že převážná většina zuřivých rusofobů a křesťanství nenávidějících židů, ne-li všichni, Rusko opustila. Ti, kteří zůstali v Rusku, tak učinili proto, že se rozhodli, že je to jejich domov.
 2. Velký počet (někteří odhadují až 20%) tak zvaných „židů“, kteří opustili Rusko, nejsou vůbec židy, včetně některých usídlivších se v Izraeli. Pravdou je, že ekonomické a sociální problémy, kterým čelila sovětská společnost za Brežněva a spol. a v Rusku za Jelcina přiměly spoustu lidí vymyslet si (neexistující) židovský původ, aby mohli emigrovat. Tudíž je v Izraeli mnoho skutečných Rusů, nikoliv ruských židů.
 3. Jako důsledek tohoto velkého přistěhovalectví jsou zde nespočetné osobní vazby mezi jedinci a rodinami žijícími v Izraeli a Rusku. To znamená, že když, řekněme, Irák nebo Hizballah odpaluje rakety v Izraeli, existují v Rusku lidé, kteří se osobně obávají o své přátele v Izraeli i přesto, že ne nutně schvalují izraelskou politiku.
 4. Tak zvaná „ruská mafie“ je ve skutečnosti většinou mafií ruských židů. To je obzvláště pravda na Západě. V Rusku existují židovští kriminálníci, avšak ne židovské gangy jako takové. Ruští a židovští kriminálníci spolu skvěle vychází a i to vytváří, řekněme, silné „obchodní“ vazby mezi „ruskými“ oligarchy a Izraelem.
 5. Za Jelcina byla země de facto řízena tím, co bylo nazváno semibankirščina, „vláda sedmi bankéřů“. Bylo to sedm vrcholových bankéřů Ruska, kteří vlastnili asi 50% celé ruské ekonomiky. Všichni, až na jednoho (Potanina) byli židé.
 6. Během Jelcinových let byla převážná většina členů vlády a, obzvláště, jejich poradci židé. Židé také řídili téměř všechna oficiální média. Abyste si udělali představu, jak převládající trend to v 90. letech byl, zde je seznam židů na vysokých úrovních v Jelcinově Rusku. Našel jsem na internetu. (zdroj: https://goo.gl/jZlazH)

Oligarchové jsou židé, aby se zajistilo znovuzvolení Borise Jelcina v dalším období, v prezidentských volbách 1996:

1991-1999

Boris Jelcin (Jelcin – žid oženěný s židovkou).
Naina Jelcin – židovka.
Poradce prezidenta pro ekonomické záležitosti – Livšic – žid.
Během celé Jelcinovy vlády (1991-1999) byla většina poradců židy. Šéf prezidentské kanceláře Filatov, Čubajs, Vološin, dcera prezidenta (nová pozice židovských úřadů) Taťjana Djačenko (podle židovského práva – halachy – je jako dcera židovky židovkou). – všechno židé.
VLÁDA
Všichni klíčoví ministři – židé:
Ministr hospodářství – Jasin – žid
Náměstek ministra hospodářství – Urinson – žid
Ministr financí – Panskov – žid
Náměstek ministra financí – Vavilov – žid
Guvernér centrální banky – Paramonov – žid
Ministr zahraničí – Kozyrev – žid
Ministr energetiky – Šafranik – žid
Ministr komunikací – Bulhak – žid
Ministr pro přírodní zdroje – Jefimov – žid
Ministr zdravotnictví – Nečajev – žid
Ministr pro vědu – Saltykov – žid
Ministr kultury – Sidorov – žid
MASMÉDIA
Předseda médií – Rodenc – žid
TISK
“Novosti” – Golembiovskij – žid
“Komsomolskaja pravda” – Fronin – žid
“Moskovskij komsomolec” – Gusev (Drabkin) – žid
“Argumenty i fakty” – Starks – žid
“Práce” – Potapov – žid
“Moskovskije novosti” – Karpinski – žid
“Kommersant” – Jakovlev (Ginsburg) – žid
“Novyje vzglady” – Dodolev – žid
“Nezavisimaja gazeta” – Treťjakov – žid
“Večerník Mosvky” – Lisin – žid
“Litěrarnaja gazeta” – Udalcov – žid
“Glasnosť” – Izjumov – žid
“Orator” – Kozlov – žid
“Život venkova” – Charlamov – žid
“Přísně tajné” – Borovik – žid
TELEVIZE A RÁDIA
Televize a rádi “Ostankino” – A. Jakovlev – žid
Ruská televizní a rozhlasová společnost – Popcov – žid
1996-1999 GG – “sedm bankéřů”.
Všechny ruské finance byly soustředěny do rukou židů.
Země ovládaná sedmi bankéři (“sedm bankéřů):
1. Aven – žid
2. Berezovskij – žid
3. Gusinski – žid
4. Potanin (Potanin jinde)
5. Smolensk – žid
6. Friedman – žid
7. Chodorkovskij – žid
8. Roman Abramovič

Seznam židů v sovětské vládě let 1917-1939 vypadá prakticky podobně. Můžete si ho na internetu najít sami.

Ve skutečnosti jsou lidé sestavující takové seznamy jen zřídka motivováni čistě vědeckými účely a často se necítí být omezeni přísnými pravidly důkaznosti. Takže je celkem možné, že jistý podíl „židů“ uvedených výše židé vůbec nejsou. Ale dokonce i s velkou chybovou odchylkou můžete získat obrázek. Stejně jako v letech 1917 až 1939 i v letech 1991 až 1999 byly otěže moci v Rusku pevně v rukou židů, a v obou případech měla skutečně katastrofické následky. Velkým rozdílem je, že pokud na počátku 20. století židé u moci byli ideologickými odpůrci anglické říše, na konci 20. století byli židé v Rusku prakticky prodlouženou rukou anglo-sionistické říše.

Když je řeč o prodloužené ruce anglo-sionistické říše.

Již jsem v minulosti mnohokrát vysvětlil, že kandidatura Putina jako nástupce po Jelcinovi byla kompromisem dosaženým mezi ruskými bezpečnostními službami a ruskými „velkými penězi“, které protlačily Medveděva jako protiváhu Putina. Obvykle mluvím o silách podporujících Putina jako o „eurasijských suverenistech“ a silách podporujících Medveděva jako o „atlantických integracionistech“. Cílem těch prvních je zajistit plnou suverenitu Ruska a učinit z něj klíčový prvek multipolárního, avšak sjednoceného eurasijského kontinentu, zatímco cílem těch druhých je být akceptován anglo-sionistickou říší jako rovnocenný partner a integrovat Rusko do západních mocenských struktur. Následuje něco tak důležitého, že to vypíchnu v odděleném odstavci:
Atlantičtí integracionisté stále plně ovládají ruský finanční a bankovní sektor, všechna klíčová ekonomická ministerstva a vládní posty, ovládají ruskou centrální banku a jsou zdaleka jedinou největší hrozbou pro vládu Putina a těch, kdo ho podporují. Vzhledem k tomu, že zhruba 90% Rusů nyní podporuje Putina, znamená to, že tito atlantičtí integracionisté jsou jedinou největší hrozbou pro Rusy a Rusko jako takové.


Jak toto vše souvisí s Izraelem? Jednoduše!

Putin zdědil systém vytvořený anglo-sionistickou říší a pro ni. 
Byl kompromisním kandidátem mezi dvěma radikálně opozičními stranami a trvalo mu roky, než se nejdříve zbavil většiny ruských (židovských) oligarchů, a pak, velmi postupně, začal očistný proces, ve kterém pomalu, krok za krokem, byli sionisté vykořeňováni ze svých mocenských pozic. Podle Michajla Chazina rovnováha mezi těmito dvěma skupinami nedávno dosáhla (nestabilní) rovnováhy 50/50. To také znamená, že „Putinovi lidé“ si musí dávat pozor každý boží den, protože vědí, že jejich tak zvaní „kolegové“ jim chtějí okamžitě vrazit nůž do zad, jakmile k tomu dostanou příležitost.

Myslel jsem si, že zvěsti o puči v Rusku jsou silně přehnané. Nejen proto, že Putin se těší podpoře „silových ministerstev“ (obrany, státní bezpečnosti, vnitra atd.), ale, což je mnohem důležitější, kvůli 90%, kterou má u Rusů. Svržení člověka s takovouto kultu podobnou oblibou, člověka skutečně milovaného převážnou většinou lidí, by bylo nebezpečné. Ale to neznamená, že 5. kolona nechce sabotovat každou snahu Putina a jeho stoupenců.

Pravdou je, že Putin byl nucen ke kompromisům mnoho, mnohokrát. Zde je jen pár příkladů:

Oligarchové: když Putin zbavil Rusko semibankirščiny, nerozdrtil ve skutečnosti všechny oligarchy jako takové. Jen se zbavil těch oligarchů, jako Chodorkovskij, kteří se pokusili v podstatě zorganizovat puč proti Putinovi tím, že si kupovali celou Dumu. Oligarchům bylo řečeno „držte se mimo politiku a nechám vás na pokoji“. Tato dohoda platí dodnes.

Ekonomika:
dokonce i v tomto posledním projevu musel Putin prohlásit, že plně podporuje centrální banku a ekonomické ministry Medveděvovy vlády. Vzhledem k tomu, že doslova VŠICHNI Putinovi spojenci otevřeně a hlasitě kritizují způsob, jakým je ruská ekonomika špatně řízena, je to zcela jasně vynucené prohlášení a nikoliv něco, v co by věřil. Mimochodem, pozoruji systematickou hanobící kampaň na ústředních ruských televizních kanálech proti centrální bance a ekonomickým ministrům, a to nemůže být náhoda. Předpovídám, že Putin připravuje v těchto kruzích čistku, ale potřebuje sešikovat všechna kachňátka, než to spustí, obzvláště tím, že proti nim poštvává veřejné mínění. Právě nyní je ruská ekonomika stále řízena poskoky MMF, týpky „Washingtonského konsensu“, proto jejich politika úrokových sazeb, kupování amerických dluhopisů, udržování nízké inflace, atd. atd. atd. Putin, z přesvědčení, není „socialista“, ale zcela určitě je zastáncem „sociálního trhu“ a někým, kdo se usilovně pokouší odpojit Rusko od západního finančního systému a nehrát podle pravidel Říše.

Zahraniční politika: až do posledního opětovného zvolení Putina, kdy Rusko konečně začalo s celkem konzistentní zahraniční politikou, byla ruská politika samá klička. Obzvláště to platilo během doby, kdy byl prezidentem Medveděv a kdy byly Írán a Libye Ruskem podvedeny v RB OSN (něco, co Putin otevřeně označil za „stupidní“).

Osobnosti: pamatujete na hyper zkorumpovaného ministra obrany Serdjukova? A hádejte co? Stále nebyl formálně obviněn z ničeho. Dokonce i žena, se kterou dělal své nejšpinavější kšefty, stále žije ve svém luxusním bytě v Moskvě. Co nám to říká? Že dokonce i když Putin dostal jasný důkaz o Serdjukových zločinech, měl dostatek moci jej nahradit Šojgu, ale ne dost moci, aby strčil takového vysoce postaveného „atlantického integracionistu“ do vězení.

Nacisty okupovaná Ukrajina: Putin měl dostatečnou kontrolu nad vládou, aby poskytl životně důležitý program Vojentorg a dokonce poslal určitý počet zvláštních jednotek a dělostřelectva přes hranice, aby pomohl Novorusům, ale nemohl donutit ekonomická ministerstva použít ruskou ekonomickou sílu k zardoušení ukrajinské ekonomiky. To vedlo k tomu, že Rusko poslalo dělostřelecké granáty přes hranici v Saur Mogila a (v podstatně bezplatnou) energii Kyjevu.

Rusofobní propaganda: když nedávno podřadný sportovní novinář, Aleksej Andronov, uveřejnil nenávistně protiruský komentář na Twitteru, byl za to kritizován Aleksejem Puškovem, novinářem, který je také šéfem výboru pro zahraniční záležitosti ve státní Dumě a má vlastní televizní pořad „Postscriptum“. Televizní stanice, která pořad vysílá, TV Centr, cenzurovala část kritizující Andronova. Pak slavný ruský filmový režisér Nikita Michajlov nahrál celý pořad probírající tuto záležitost a televizní stanice pořad vysílající, TV Rossija, celou epizodu cenzurovala také. Co se týká ředitelky televizní stanice, kde Andronov pracuje, Tiny Kandelaki, ta Andronova plně podpořila. Podstatné: zatímco Putin obrovsky zlepšil celkovou kvalitu ruských médií, rusofobové jsou stále velmi vlivní a mohou plivat svůj jed nenávisti zcela beztrestně.

Mohl bych v seznamu pokračovat příklad za příkladem, ale myslím, že jste představu získali: Putin je velmi dobrý člověk řídící velmi špatný systém.

Nyní se opravdu vraťme k Sýrii, Hizballahu a vraždě Samira Kuntara.

Zaprvé, vezměte si, že rozhodnutí vojensky zasáhnout do syrské války již bylo kontroverzní. Putin to zmákl tak, že udělal dvě věci: vysvětlil Rusům, že je lepší se vypořádat s teroristy „tam“ (v Sýrii), než „zde“ (v Rusku), a že slíbil, že nevyšle pozemní jednotky. Když Daesh a Turci splnili slib daný Obamou a Bidenem a vyhodili do vzduchu ruské dopravní letadlo, a později sestřelili Su-24, ruská veřejnost nadále podporovala Putina, ale většina Rusů, včetně mne, si byla naléhavě vědoma nebezpečí situace. Nakonec je to Putinova osobní „ostřílenost ulicí“, co mu umožnilo udržet kurz navzdory všem obavám.

Zadruhé, je jasné, že Putin a Netanyahu uzavřeli dohodu, kdy Netanyahu odcestoval do Moskvy: Izraelci nebudou zasahovat do ruských operací na podporu Syřanů, dokud Rusové nebudou zasahovat do bojových operací mezi Izraelem a Hizballahem. To umožnilo, aby obě strany prosazovaly vlastní zájmy dokonce i tehdy, když to bylo za cenu jejich druhotných cílů. Nelíbí se vám ta dohoda a zpochybňujete její morálnost? Dobrá! Ani mě ne. Vlastně s tím vám velký problém, ale od odborníků na bezohlednou reálpolitiku jako Putin a Bibi Netanyahu neočekávám nic jiného (dobře, že vy ani já nejsme u moci!).

Je zde, mimochodem, další precedent, se kterým mám stejný problém: naprostá podpora Ruska krvavému potlačení Muslimského bratrstva egyptskou armádou. Akceptuji argument, že podpora egyptské armádě měla smysl v kontextu války v Sýrii, ale s etikou podpory takového režimu mám problém. To je důvod, proč je Putin bezohledný, avšak úspěšný politik a já jen kvazi irelevantní blogger: je třeba nemilosrdného medvěda, aby mohl bojovat s nemilosrdnými vlky.

Řečeno toto nepředstírejme, že Hizballah je méně cynický, je-li potřeba. Připomínám vám, že když byl v Damašku Izraelci zavražděn Imad Mugniyeh v operaci, která mohla být provedena jen s pomocí velmi vysoce postavených kompliců v Assadově režimu, Hizballah slíbil „odplatu“, ale nikdy proti režimu ani nepípl. Ani neměl Hizballah námitky, když Assad mučil muslimy z pověření americké CIA v rámci nechvalně známého programu „vydávání“.

Co se týká Putina, ten má prostě jiné priority, než chránit Hizballah nebo válčit s Izraelem:

Přežít v Rusku a nebýt svržen stále velmi mocnou sionistickou mocenskou konfigurací (abych použil výraz Jamese Petrase) je tím hlavním. Další prioritou je nedat svým (vnitřním a vnějším) nepřátelům politický argument, že „Rusko útočí na Izrael“. Nemít ozbrojený střet s Izraelem a situaci, kdy by malý a izolovaný ruský kontingent musel bojovat na dvou frontách, je rovněž klíčové. Totéž platí pro nebýt obviňován z toho, že ruský kontingent se přeměnil na de facto „letectvo Hizballahu“, jako jsou USA „letectvem DAESH“. To vše jsou pro Putina zjevné priority.

A pak toto: zatímco ruské S-400 mohou snadno sestřelit jakékoliv izraelské letadlo, ruský kontingent leteckých a kosmických sil nemá materiální prostředky pro boj s Izraelem, o to méně s NATO a CENTCOM. Co se týká Ruska, to určitě nemůže bojovat s Izraelem nikoliv kvůli inherentní moci tohoto malého sionistického subjektu, ale kvůli faktu, že americká Říše byla skrz naskrz převzata pod kontrolu sionistů. Takže ti Američané, kteří si nyní ztěžují, že Putin „nemá odvahu“ pustit se do Izraele, by se nejdříve měli zeptat sami sebe, jak je možné, že Izrael přeměnil USA a Evropu na sionistický protektorát bez hlasu, a co dělají, aby se tohoto jařma zbavili!

Když je řeč o Západu: člověk by měl porovnat pozici anglo-sionistické říše na jedné straně a postoj mnoha vlivných ruských židů (v Rusku a Izraeli) k válce na Ukrajině. Zatímco Západ totálně podporoval nacistický režim v Kyjevě, mnoho ruských židů, obzvláště těch velmi slavných, jako Vladimir Solovjev, zaujalo kategorický protinacistický postoj. A zatímco v Izraeli je obliba Putina a Ruska stále extrémně malá, většina protiputinovské opozice v Rusku není tvořena židy. Nakonec obecná ruská veřejnost je, bohužel, extrémně špatně informována o hrůzách páchaných sionistickým režimem na Palestincích, zatímco Izraelci a lidé s dvojím občanstvím (jako Jevgenij Satanovskij či Avigdor Eskin) neustále šíří názor, že „my Rusové a Izraelci jsme jedinými, kdo se postavil muslimskému terorismu“, čímž využívají na maximum současnou válku mezi Ruskem a Daesh. Jinými slovy, Putin by měl pekelný problém udat sestřelení izraelského letadla obecné ruské veřejnosti.

Chápu, že nic z toho nebude zajímat lidi bona fide nenávidějící židy nebo lidi, kteří mají rádi jednoduché černobílé argumenty. Pro ně zůstane Putin navždy zaprodancem, věčným šábes gojem, či loutkou mezinárodních finančníků. Upřímně, toto není určeno jim. Ale existují ti, kteří jsou upřímně zmateni ruskou politikou, která se zdá být zmatenou či dokonce rozpornou. Pro ně to uzavřu tímto:

Putin prosazuje svoji věc krok po kroku a umí čekat a nechává události nabýt vlastní dynamiky. Je si rovněž naléhavě vědom, že zároveň doslova bojuje s jednou rukou svázanou za zády a druhou mající co dělat, aby se ubránil vnitřním a vnějším nepřátelům (ti jsou mnohem nebezpečnější). Jsem si jistý, že Putin plně chápe, že, aspoň potenciálně, může jeho politika odporu, suverenizace a osvobozování vést k mezikontinentální jaderné válce a že Rusko je zatím stále slabší, než anglo-sionistická říše. Stejně jako v době Stolypina Rusko zoufale potřebuje ještě několik let míru, aby se rozvinulo a plně vzchopilo. Zcela jistě to není čas na čelní střet s Říší. Rusko životně nutně potřebuje „mír“ a „čas“: mír na Ukrajině, mír v Evropě a, ano, mír na Středním východě. Bohužel tam to není možné a Putin učinil rozhodnutí jít do války. A jsem si naprosto a kategoricky jistý, že pokud Říše zaútočí na Rusko (z Turecka nebo odjinud), Rusko odpoví a bude bojovat. Rusko je ochotno jít do války, bude-li třeba, ale učiní vše možné, aby se jí vyhnulo. To je cena, kterou Rusko platí za to, že je slabší stranou. Dobrou zprávou je, že Rusko je každým dnem silnější, zatímco Říše slabší. A moc anglo-sionistů a jejich 5. kolony v Rusku každým dnem slábne také. Ale tento proces si vyžádá čas.

Velkou událostí, kterou je třeba sledovat, bude pacifikace centrální banky a ekonomických ministrů. Všichni v Rusku na to čekají, Putinovi byla dokonce tato otázka nedávno položena přímo, ale stále to popírá a říká, že tyto sabotéry plně podporuje. Vzhledem k Putinově historii je naprosto stupidní říkat, že je skutečně podporuje – je to jasně zdržovací taktika, než nadejde správný čas.

Nemylte se. Mezi Ruskem a Izraelem žádná velká láska není. Ale ani příliš velké nepřátelství, aspoň ne na ruské straně. Většina Rusů si je vědoma podlé role, kterou židé hráli v ruské historii již dvakrát, ale to se nepřeměňuje na nějaké nepřátelství vůči židům, které byste viděli, například, na Ukrajině. Nanejvýš jsou Rusové vůči židovské „moci“ podezřívaví, ale jen zřídka se to mění ne nepřátelství vůči židům jako obyčejným lidem. Některé z nejobdivovanějších ruských veřejných postav, jako Vladimir Vysockij, měly židovskou krev. Většina Rusů rovněž rozlišuje mezi „jejich“ židy (rusofobními židy na Západě) a „našimi“ židy (ruskými židy, kteří Rusko milují). Ale protože rusofobie byla také široce rozšířená mezi ruskou elitou, před i po revoluci, lze to sotva popsat jako židovský fenomén. Ruská kultura byla vždy mnohonárodní a mnohonárodnost opravdu nerozlišuje jednotlivé lidi podle jejich národnosti, ale soudí je více podle jejich činů a myšlenek. Ze všech těchto důvodů je nenávist k „jid“ mnohem více ukrajinským národnostním fenoménem, než ruským.

A zatímco většina Rusů by nechtěla návrat k moci nové verze bolševických komisařů nebo „demokratických“ oligarchů v Rusku, je zde blízkost a protinacistická solidarita mezi Rusy a Izraelci, která by neměla být opomíjena.

Co se týká Palestinců, Rusko podpoří všechny relevantní rezoluce OSN a tím bude typickým a poněkud nenápaditým stoupencem „řešení dvou států“. Nanejvýš bude Rusko „litovat“ hrubého zacházení Izraelců s Palestinci, ale Rusko se nikdy nestane systematickým obráncem palestinských práv, jako Írán či Hizballah, prostě proto, že budoucnost Palestiny není ruskou prioritou.

Doufám, že výše uvedené vám pomůže chápat, proč Rusko nepodniká žádné akce na ochranu Hizballahu proti Izraelcům (a proč nezabrání Hizballahu provést odvetnou akci ze Sýrie, pokud se tak Hizballah rozhodne). Řečeno jednoduše: neexistuje žádný závažný vnitřní nebo vnější důvod, aby se do toho Rusko přímo zapojilo, zatímco je spousta závažných vnitřních a vnějších důvodů, aby Rusko zůstalo mimo. Pokud v minulosti SSSR podporoval PLO jak z ideologických, tak geostrategických důvodů, moderní Rusko dnes se nebude držet stejného paradigmatu. Mimo to Fatah či Hamas nejsou atraktivními, či dokonce důvěryhodnými, partnery pro Rusko, neboť jsou na jedné lodi s Daesh. Totéž platí pro Muslimské bratrstvo v Egyptě.

Co se týká Hizballahu, ten ochranu Ruska nepotřebuje. Jakkoliv mohou být symbolické, vraždy Imada Mugniyeha a Samira Kuntara odboj v žádném případě neoslabí. Ve skutečnosti pokud nás zavraždění Abbase al-Musawiho něco učí, tak že Izraelci vraždí vůdce Hizballahu jen proto, aby zjistili, že ten další je ještě strašlivějším nepřítelem. Dá-li bůh, bude tomu tak i tentokrát.


Putin and Israel – a complex and multi-layered relationship vyšel 23. prosince 2015 na thesaker.is. Překlad v ceně 1517 Kč Zvědavec.

62 komentářů :

 1. Dnes by měli být samé veselé komentáře,tento tomu neodpovídá.Takže nic veselého k tomu nelze napsat.
  Stačí se podívat na naši politickou scénu,jeden žid vedle druhého.Nepoučitelný dějinami,takže je čeká ještě horší holokaust,než jim připravil Hitler.Už čuchám,že se v Německu hledá znova,něco na podobu Hitlera,námět už má.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Holokaust" je staré řecké slovo pro starozákonní zápalnou oběť izraelitů, to slovo vtloukají do hlav "gojům" a "šiksám" pro jeho zvuk evokující svist kosy, sami tomu říkají "šoa" (katastrofa). Samozřejmě že pronásledování tzv. židů za WW2 nebyla židovská zápalná oběť. Anebo ano? V. V. Pjakin říká, že tehdy se "řezaly suché větvě", že finální řešení teprve přijde, že už ten faraonský páneček, který židovskou doktrínu vytvořil během mýtické sinajské tůry už je nepotřebuje. Má lepší metody jak vyrobit bachaře lidstva. Kardel napsal knihu "Hitler zakladatel Izraele" a tam je asi ten důvod řezaní suchých větví za WW2. A ta šestka a šest nul - to je holt konstanta, před cca 25 lety oficiálně škrtli v Aušvic 4 miliony a napsali 1,5 milionu, předělali tam kamenné desky - ovšem konstatnta nedotčena.

   Smazat
  2. Anonymní 9:38
   Protižidovské nálady,jsou zaznamenána hodně dlouho.Co jsem kde četl,tak ve více státech Evropy,Hitler tomu dodal navíc až státní doktrínu.Docela k tomu bylo tvrdě napsáno na Slovensku.To slovo holokaust,jak bylo spojeno s vražděním židů,mnoho nevím,dost se ale říkalo,boží mlýny.

   Smazat
 2. Velice pečlivě si to přečíst,hlavně ti neprpěliví,co Putinovi vyčítají laxnost a málo razance....Nemá to jednoduché ani v Rusku,ani na Ukrajině a ani na zbytku světa,pokud nechce jít ve vyřizování jewrejské agendy ve stopách Stalina....

  Ten článek je skvělý a lepší jsem ještě večtl,je v něm jak vysvětlení a objasnění dnešní situace,ale dává pochopit spoustu otázek i z minulosti....
  Jeho problém (Putinův)je i problémem planetárním a čím dál palčivější.

  PS:Jen jsem zvědav,jak bude zas hejkat náš vyvolenec s "výsadou" Beďar D......A pro ty pitomce,co nad tím budou kroutit svýma prázdnejma palicema upozornění,že to není žádný silvestrovský žert a součást veselí spojovaného se svátky,ale drsná realita.

  OdpovědětSmazat
 3. je neskutocne, ze taky maly narod dokaze ovladat politiku tak velkych statov a prostrednictvom nich aj cely svet...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. židovství není národnost ani etnicita a už vůbec ne rasa - je to doktrína náboženské sekty. Pokud jde o etnicitu, drtivá většina tzv. židů jsou potomci nesemitských turkotatarských Chazarů potalmudštělých v 8. století n.l.. Předkové Chazarů bydleli v časech biblické Palestiny někde na území dnešního Mongolska, je to v každém atlasu dějin lidstva - tolik k "právu na návrat do Země zaslíbené". Ostatně, farizeové-rabinisté-judejci-hebrejci-židi a jak si všelijak v průběhu přemalovávali "vyvolení" štítek, si nikdy na národ nehráli - s tím přišel až politický sionismus (který skončil dnes jako židovský nacismus) na konci 19. století - v časech národních probuzení v Evropě, sionisti však vymysleli paskvil "náboženský národ".

   Smazat
  2. 10:20 ano velmi přesně popsáno

   Smazat
  3. Zkuste si najít 200 let pospolu od Solženicyna, tam jsou popsány způsoby a metody spolužití.
   Za sepsání této knihy Solženicyn se stal nepopulárním spisovatelem na západě.

   Smazat
 4. Dvořák se konečně začíná odkopávat a zveřejňuje seznamy Židů. Komouši, antiameričani a konspiračně paranoidní pošuci vždycky nakonec skončí u náckovství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9,48 Poslouchej, jestli to co uvádí SAKER není pravda, tak to vyvrať. Pokud možno konkrétními argumenty. To že něco existuje a zakážou o tom mluvit, ještě neznamená že to není pravda.

   Smazat
  2. Do konce 18.století nikdo Židy neznal, z diskuse na Zvědavci - Na zaklade nezavislych historickych vyzkumu, pravda, odhaduje se ze vice nez 90% modernich zidu (spravne judaistu, a to bud ze nasleduji Babylonsky Talmud, ci se geneticky radi k tem co kdy Talmud nasledovali) jsou chazarskeho puvodu.

   Chazari byl amalgam turkickych kmenu, smisenych s mongoly, ale i meli mezi sebou zaclenene jednotlivce ze Slovanu, Skitijcu (germani), i Vikingu. To vysvetluje, proc nekteri zide (judaiste) z vychodu jsou modrooci, svetlovlasi, ci rudovlasi. Nicmene, tato smes byla sjednocena pod chaZarskym kralem Bulanem, ktery v 8.stoleti n.l. prijal Babylonsky Talmud za oficialni kult sve zeme.

   Zadna zidovska vira nikdy neexistovala, a neexistuje. Judaismus neni Stary Zakon, judaismus je nebiblicky, ci spise antibiblicky Babylonsky Talmud. Je to sepsana snuska nenavistnych a perverznich ustne predavanych kydu Farizeju, ktere Krist, coby "Traditions of elders", napadal s tim ze ty "udelaly zakony Boha neplatnymi".
   Vetsina dnesnich judaistu, ci potomku judaistu si tohoto nejsou, jak jsou zfanatizovani, ani vedomi.
   Proto klobouk dolu pred "insiders" jako Benjamin Fredman, Arthur Koestler, Harold Rosenthal (zid-judaista ktery priznal ze jejich b-h je Satan, za to byl zavrazden) Brother Kapner, a nedavno Shlomo Sand (ten po napsani par knih jako "Jak byli zide vymysleni" vystoupil z klubu dabla kdyz prohlasi ze uz vice neni zidem), a dalsi. Bez chazarake mafie by dnes zadny judaismus ani nebyl, - uchylny a nenavistny Babylonsky kult ctici Satana za sveho "b-ha" by davno zanikl.
   To ze by Vatikan byli tez chazari, se jaksi nezda, neexistuji dukazy. Pravda, dnesni Vatikan se podvolil Satanove Synagoze (kontrolovane predevsim chazarskou mafii), ale to z nich chazary nedela ..

   Smazat
 5. Někde jsem četl, žena dnešní Ukrajině je to to s obsazením klíčových politických a ekonomických pozic ve státě jako v Rusku za Jelcina.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chazarský kaganát - Kyjev, Brodského synagoga, 10.12.2015. Videoreportáž o šťastné a veselé dnešní Ukrajině - pro chazarské "vyvolence"
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vV3Kki7cqfM

   Čas 1:14 v tomto velmi pěkném 21 dílu ukrajinského pořadu "Chazarský kaganát": -- "POLITICKÁ ELITA UKRAJINY SE SJEDNOTILA, ABY OSLAVILA CHANUKU V SYNAGOZE. TAKOVOU CHANUKU JEŠTĚ NEZAŽILA CENTRÁLNÍ SYNAGOGA BRODSKÉHO V KYJEVĚ. SLZY BYLY NA OČÍCH LIDÍ, KTEŘÍ VIDĚLI, JAK UKRAJINŠTÍ POSLANCI VNÁŠELI ROLE TÓRY DO HISTORICKÉ BUDOVY, NAPSAL ŠMUEL AZMAN"
   Opravdu velmi krásný pořad, video rozhodně stojí za shlédnutí.
   Smatri, dumaj, analyziruj:
   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qEPUiBb3ngA

   Smazat
 6. Zcela souhlasím A 9:23. Nikdy jsem nečetl nic lepšího. Konečně komplexní pohled na vnitropolitické dění v Rusku. Pohled sice průřezový, ale kvalitní a vysvětlující mnohé. Poslední den v roce mě tím udělala redakce NR radost, že takový článek zařadila do nabídky. Těch "akademických" keců a bezduchých úvah, těch popisů a plakání, kterých je poslední dobou NR přecpaná už je víc než dost. Asi by i tady platilo, že někdy méně je více. Přeju všem mnoho zdraví, štěstí a lásky v Novém roce 2016. Eda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Připojuju se, jak k hodnocení článku, tak k hodnocení PL. Všechno nejlepší redakci a obrňte se trpělivostí se čtenáři i "čtenáři".

   Smazat
  2. Také se připojuji k hodnocení na 1***!nejen ke
   článku(ten nemá chybu),ale ke všem ,kdož
   umožnili tuto závažnou ,osvětlující a hlavně
   skutečnost potvrzující zprávu přeložit a vydat...
   Stáhla jsem ho a rozeslala...
   Konečně černé na bílém!!!!
   Putin je génius,jinak se nedá totiž nazvat tento velký státník.
   Připojuji se také s přáním všeho nejlepšího
   do Nového roku 2016 redakci ,čtenářům a komentujícím!!!
   Ať žije!
   j.   Smazat
 7. Tak, tak. Nemusíme ty 9.48 být náckové, abychom ty vyvolence bedlivě sledovali. Ovšem jak, když se kryjí. Kteří jsou naši ani nevíme. Je neskutečné,jak nás manipulují. Ani Solženicina nepřeložili do angličtiny? Tak to máme kliku.

  OdpovědětSmazat
 8. Výborný článek.
  Už nějakou dobu celkem pravidelně pročítám Novou republiku a musím přiznat, že ač jsem byla politický analfabet, po přečtení prvních článků, které se mi dostaly "pod oči", se na tento server vracím s železnou pravidelností.
  Nechuť k politickému dění byla možná dána i jednostranností pohledu, který vehementně vnucovala komerční média. Chyběl mi pohled "z druhé strany", pohled více logický a s vysvětlenými souvislostmi. V politice, stejně tak jako v civilním životě platí jedna zásadní věc: Cokoli se děje, cokoliv se mění ať už k dobrému nebo špatnému, byť to může v prvopočátku vypadat zcela obráceně, je potřeba se ptát, kdo z toho bude mít v konečném stádiu největší prospěch. V dnešním chaotickém světě je dost těžké na konec této otázky dohlédnout, možná proto spousta lidí láme nad politikou hůl a nevěnují jí pozornost nebo v tom lepším případě přijímají to, co se jim servíruje na lehce dostupném komerčním podnose. Je těžké rozeznat pro obyčejné lidi, co je pravda a co lež.
  Jako příklad mohu zmínit Caesarovy fotografie dokládající údajnou tyranii Assadova režimu. Pokud člověk sleduje pouze ČT, Novu, čte Idnesko, Lidovky, musí zákonitě vnímat Assada jako tyrana a Putina jako jeho pomocníka. Když se ale dobere k informacím do větší hloubky, použije logiku a položí si otázku, kdo z toho má prospěch, získá zcela odlišný pohled. Zejména, pokud vezme v úvahu i to, že Assad se chtěl původně stát očním lékařem, ale rodinná tradice ho nasměrovala jinam. Přesto bych byla moc ráda, kdyby mi tuto kontroverzní otázku ohledně údajného tyranství Assadova režimu někdo více věrohodně vysvětlil a to tak, abych mohla na základě takového vysvětlení ubít argumenty i své okolí, které na rozdíl ode mne dává bohužel za pravdu komerci.
  Dnes je poslední den v roce a já si ze srdce přeji, abychom v budoucnu byli všichni více prozíraví, zvídaví, moudří, méně zaprodaní, abychom více stáli za svým presidentem minimálně tak, jako on stojí za námi, abychom byli více hrdí Češi a vlastenci, abychom více vnímali naše slovanské kořeny, protože jinak náš národ vyšumí za pár desítek let jako pára nad hrncem.
  Vše nej… do nového roku! Niké.

  OdpovědětSmazat
 9. Dalsi dukaz toho ze jak Nova republika tak i jeji bratrsky Zvedavec (editor odsouzen za popirani holocaustu) nejsou nic jineho nez prasacke, nacisticke weby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NR holocaust nikdy nezpochybnila, tak si neprojektuj pitomosti. Jinak je velice dobré, že NR mluví o věcech, o kterých soudobá "demokracie" mluvit ZAKAZUJE. To, že před cca 70-ti lety proběhl v Německu NACISTICKÝ holocaust by nemělo být důvodem pro to, aby slovo žid mělo být navždy vyzmizíkováno z kritické historické paměti. To co se dnes děje kupř. na Ukrajině, kde nacistický režim má podporu části židovské diaspory v čele s Kolomojským a řadou kyjevských politiků by mělo být varováním.

   Smazat
  2. Vy mate zidy nejspis i pod posteli, rudohneda luzo z NR.

   Smazat
  3. Stupido ze 12:43-přeštaň nadávat a raději nějakým argumentem vyvrať alespoň něco z toho,co stojí v tom článku.
   Můžeš se stekat jak chceš,ale fakt,že jsou židé tak "populární",má své historické kořeny a přesah i do dnešních dnů.
   Až poznáš roli židů & spol.v historii i dnes,pochopíš svět a začneš mu rozumět a přestaneš se spoustě věcí divit a čumět na ně jako tele a bučet,jako vůl....

   Smazat
  4. 15,51 to spíš ty máš pod postelí, ve skříni i v lednici komunisty. Jestliže stále (bez konkrétních důkazů a zveřejnění jmen) tvrdíš, že v ČR stále vládnou komunisté, tak co máš proti jmenovitému zveřejnění židů, kteří vládnou v některých státech? Komunisty je možno osírat i bezejmenně a židy ve funkcích zveřejnit je zakázáno? To je ta demokracie?

   Smazat
  5. Ale děte, Holocast se týkal i Poláků, Rusů a vlastně i Němců a mluví o tom někdo?
   Vytvoření Izraele bylo naplánováno už v 19.století, 2.WW byla dobrá záminka....Na netu je spousta materiálů kdo koho vyzbrojil a hlavně kdo vydělal na Holocaustu.

   Smazat
 10. No a tak jsem si přečetl Dvě stě let pospolu od Solženicyna. Zajímavé čtení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Potíž je, že se to nedá sehnat. yvíjím již 1/2 roku maximální úsilí a kde nic tu nic. Moc prosím, kdo by měl spolehlivý typ na koupi, byl bych neskonale vděčen. Díky. eda

   Smazat
  2. http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/534

   Smazat
 11. Majdanský intrikán a barevný "revolucionář" z USA opět přikuluje: http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinsky-velvyslanec-na-ukrajine-geoffrey-ross-pyatt-ukrajina-zvitazila-nad-putinom-charkov-a-odesa-nikdy-nebudu-sucastou-ruska/726187

  OdpovědětSmazat
 12. abychom pochopili i rok 1968, jeho protagonisty u nás byli všichni Židé a zatvrzelí komunisté, kteří u nás v 1948 socializovali v komunistickém duchu, a kteří ze dne na den obrátili kabát. Nebýt zásahu vojsk ostatních socialistických zemí, měli jsme tu zlodějskou privatizaci již tehdy, ne pod Klausem, ale třeba pod Dubčekem - taktéž Žid a naší vojáci by bývali ještě "stihli" se zapojit do války ve Vietnamu. Je třeba pochopit, že toto všechno organizuje nadnárodní židovská mafie z USA. V roce 1968 šlo jinými prostředky o to samé, co tu proběhlo v 1989. Děkuji za tento článek, od roku 1989 jsem lepší nečetl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebýt 1948, ta by privatizace nemusela být vůbec žádná a měli bychom se jak Rakušáci, rudohnědý blbečku.

   Smazat
  2. 13,40
   1/Rakousko zůstalo ve sféře vlivu (pod protektorátem USA a Západu, zatímco ČR spadlo do sféry vlivu (pod protektorát) SSSR. Nejdřív bys musel přepsat výsledky války. Nejlépe by asi bylo, kdyby vůbec nebyla ta válka (pak by nebyly ani ty protektoráty) - co by ale bylo bez ní, že?
   2) jak víš co by v Československu bylo? To přece nemůžeš nikdy vědět. Třeba bychom stejně byli slovanskou zadluženou kolonií jak jsme nyní. Mimochodem všechny západní země (snad s výjimkou lichvářských Švýcarska a pidistátečku Lucembursko) jsou hluboce předluženy a všechny míří - některé rychleji některé pomaleji k bankrotu.

   Smazat
 13. Dekuji Nove republice za uverejneni techto informaci !
  Nevedel jsem nic o nynejsich vnitrnich vztazich mezi Rusi
  Zidy a potomky Khazaru. To, ze Khazari prijali zidovske nabozenstvi (740 A.D.) je vseobezne znamo.

  Co se jim neda uprit (Khazarum) ! Je to jejich organizacni talent a prikladna vernost svemu kmeni. Geneticky jsou to vsak bratrnaci Turku.

  Jedne veci nerozumim ! V Byzantske risi existovaly zakony, ze zadne cizi etnikum nesmi byt na pozici vlivu.
  Kdyz Rusko je dedicem teto kultury, tak jak to, ze nepodedilo tyto zakony ? Odpoved neznam.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 14. Vim z dejin, ze 28 Turkomongolskych kmenu se usadilo na dolni Volze po roce 612 A.D. Po sjednoceni zacali fackovat vsechny sousedy. (Byzntskou risi a hlavne Slovany.)

  V letech 650-670 A.D. zastavili invazi rozpinaveho Islamu do evropske casti Ruska. A roce 940 A.D. byli zniceny slovanskym knizetem Svjetoslavem za pomoci Byzance, Vikingu a Mongolu...

  A oni stale a stale jeste existuji, a jak je videt uspesne.... T.j. divne ! Oni se vubec neboji noveho Svjetoslava ? A co kdyz president Putin je reinkarnace Svjetoslava ? Uvidite, ze to Slovane vyhraji ! Moje intujice mi rika, ze uz brzy.
  Sojgu (general) se rozcili, chytne ho tantrum a bude konec.
  nick honolulu - vzdy na spravne strane nasi - SLOVANSKE !

  OdpovědětSmazat
 15. Velky rusky spisovatel Solzenicin, zde zil ve state Vermont.
  Proc si vybral prave tento stat nevim. Byl jsem tam nekolikrat a vzdy jsem mel dojem, ze bude-li potrebovat Amerika KRYSTYR, tak ho dostane do Vermontu - do zadnice Ameriky.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 16. CESI ! Vsechno nejlepsi do 2016 ! At vam pise pero ! (Nejen to, co drzite v ruce !) Nezapomente si v pristim roce vzit priklad z Byzance ! Volte na pozice vlivu pouze Cechy. (Tak jako ti druzi, protezuji pouze svoje zivocichy.)

  Zitrejsi NOVOROCNI occultisticka seance mi da nahlednou do budoucna ! Kdyz mi nebudete nadavat do Idiotu, tak vam reknu, kam svet speje.
  nick honolulu - ano, jsem zvedavy, hloubavy a premyslivy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemohl byste s výsledky svých okultistických seancí seznámit raději své americké spoluobčany a Bílý dům? Než půjdete na golf.

   Smazat
  2. Nicku!!!
   jsem strašně zvědavá!
   já budu čarovat také!
   vivat mír všem lidem dobré vůle !
   jituš

   Smazat
 17. Oceňujem analýzu. Naozaj zaujímavá a výborná.

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 19. Nemám nic proti Židům,žádného neznám a také odmítám theorie o nějakém židovském spiknutí.Rasismus je hnusný i když ho někteří Židé zneužívají ve svůj prospěch

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když žádného neznáš,jsi hlupák,ale zato správně vyškolenej a to je důležitý.
   A proto si ten článek dobře nastuduj,protože málokde je tolik přesných informací jako v něm,kterými evidentně nedisponuješ,jinak bys nenepsal takovou hloupost.

   Smazat
  2. žádného neznáš - jen v TV židobedně jich máš komplexní přehlídku, to samé film, divadlo - a všude "na pozicích" zažidováno a zažidovkováno fest

   Smazat
 20. Díky pane Dvořáku že jste článek vystavil.Chaim D.

  OdpovědětSmazat
 21. honolulu to prispevkar (14:47) ! Golf nehraji ! Povazuji tuto hru, za nejnudnejsi hru na teto planete...

  ZKLONTE SE vsak v uznani a obdivu ! To jsem byl
  -JA-, kdo nadesignoval nejkrasneji Golf course na kontinentu Afrika. (Glendoveer - Johannesburg). Ale po navsteve Nelsona Mandeli bylo vsechno zniceno.

  Nechcete poznat budoucnost ? Zijete pouze pro pritomnou chvili ? Pane Vy jste OPICE ! To je jejich typicky zivotni styl !
  Nahlednete k Vasim soukmenovcum na youtube !
  UN RELATO DE BABUINOS, DOCOMENTAL.
  nick honolulu - a PODEPISUJTE SE NICKEM ! I babooni to delaji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K tomu abych predikoval z toho co se nyní děje to, co se bude dít v budoucnosti, nepotřebuji okultistu vašeho ražení. Vaše neocenitelné zkušenosti by se ale mohli hodit ve vaší nynější domovině - zemi mírumilovných aligátorů, pum a vlků.

   Smazat
 22. Panove, Zide v New Yorku poradaji demonstrace proti Zionistum - take Zidum - a utoci na sebe destniky !
  Oni se vubec nemaji radi ! Duvod nevim, ale bylo mi vysvetleno, ze Zide nemaji radi, kdyz za ne Zioniste mluvi
  representuji je.
  Nagooglujte ! Images for protest of Jew agaist Zionism...

  Hadani je zdrava vec. My Katolici se hadame o veci dulezitejsi - kdo ma vetsi pero.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 23. Panove, chci vas upozornit na dve knihy !
  STALIN'S WAR AGAINST THE JEWS, napsal to Louis Rapoport z jeruzalemske university. (Chytry Zid). V knize je vysvetlena i afera Rudolfa Slanskeho v Praze.

  Druha kniha se jmenuje THE ORDER OF THE DEATH'S HEAD,
  napsal to Heinz Hohne (Chytry Nemec), a je tam popsan i vztah Nacistu k Zionistum ! Kniha detailne popisuje mnoho veci, ktere jsou neuveritelne a shokujici.

  Napriklad, o velkem pratelstvi Eichmana s vudci Zionistu, a to v dobe zatykani Zidu a jejich deportaci do koncentraku..

  Kniha je plna jmen, adres a faktu. Mate-li radi dejiny doporucuji !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 24. Jeden výtah z jedné bakalářské práce: Komerčni banku připravilo o 8 miliard korun obchodovani s rakouskou firmou B.C.L. Trading Baraka Alona, rakouskeho podnikatele izraelskeho původu. Alone se stal klientem KB v roce l996 s planem udajnych mezinarodnich obchodů s obilim z Ruska. Finance čerpal tak, že mu KB otevřela dokumentarni akreditivy, s tim, že zajisti zboži odpovidajici hodnoty, ktere pro banku uloži ve skladech. Při obchodovani se ale ukazalo, že ve skladech žadne zboži nebylo, ač Alone ziskal od banky až 250 milionů dolarů, tedy bezmala osm miliard korun. Penize nikdy nevratil. Byvali členove představenstva KB byli v souvislosti s Alonem obviněni pro trestny čin porušeni povinnosti při spravě svěřeneho majetku. Nepodařilo se jim ale prokazat umysl, ani napojeni na Alona. Sakra, zboží za 8 mld. Kč mělo ležet v nějakém skladě, a to se tam ani nikdo z KB nejel ani podívat? Kdo byl tenkrát generálním ředitelem Komerční banky? Nějaký Salzmann – muž s modrým motýlkem, ti co si pamatují, člen nejvyššího vedení ODS a blízký spolupracovník Klause a samozřejmě Žid. Zde jeho výtah z kariéry: Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 1954-1989 pracoval ve Státní bance československé, začínal na přepážce v Karlových Varech, roku 1967 se podílel v ústředí na přípravě bankovní reformy. V lednu 1990 přešel do Komerční banky, kde mezi lety 1992-1998 zastával funkci generálního ředitele, z postu odstoupil měsíc před platností zákona, který souběh funkcí senátora a šéfa banky zakazoval.[2] Po jeho odchodu musel stát odkoupit 83 miliard špatných úvěrů. Tehdejší vedení banky bylo trestně stíháno, na Salzmanna se obvinění nevztahovala, neboť se podstatných jednání neúčastnil.(takto unikl žid Vondra ze stíhání ProMoPro), V období 1993-1996 předsedal Burzovní komoře Burzy cenných papírů v Praze. Sakra rychlá kariéra pro tohoto snaživého pána. Kdo v té době byl v řetězci politických mocipánů v ČR: prezident - Havel – Žid, předseda vlády – Klaus – Źid, ministr financí – Kočárník - Žid, ministr vnitra – Ruml - Žid, guvernér české národní banky- Tošovský – Žid. Bratr v triku – Źid, potom at´ mi někdo říká, že to všechno byla jen čistá náhoda, jak mizely peníze na židovská konta z ČR, a tím samým způsobem z Ruska, tak i na Ukrajině. Je třeba dodat ještě dvě věci, kdo vysoudil na ČR 10 mld. Kč jako náhradu za licenci televize Nova, kterou nikdy nevlastnil? Americký Žid Lauder. Jak se podařilo vyvézt majetek z Harward fondů Židu Koženému s přivřením všech očí, však vy víte koho. Těch náhod je až přiliž mnoho, aby si člověk z tohoto neudělal svůj gojský závěr.

  OdpovědětSmazat
 25. Pane (17:28) Vy jste zde byl ! Jinak by jste nevedel, co me beha za barakem.. Vlky zde sice nemame, ale to jste asi zahledl meho psa - xenofobistickeho rasistu. U nas je poledne musim koncit.
  honolulu

  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chlape, nebyl jsem u toho, já stavěl elektrárny v zahraničí, tedy české elektrárny, aby bylo jasno, které byly zakontrahovány za socialismu, zatímco v ČR kradli a kradli, a kradli tam především ti Chazaři, a když jsme tu elektrárnu dostavěli, tak už bylo všechno české v židovských rukách vytunelováno na západě. Dodnes na té elektrárně vysí cedule Škoda, která dodávala turbínu a generátor, fuj co to říkám, Doosan.

   Smazat
 26. Prispevek (17:55) t.j. DYNAMIT..Proc na takeve veci nemate policii ?
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 27. 18,10 A vy máte? (na takové věci policii?) Kolik velkých bankéřů odpovědných za krach velkých bank a průsery finančních institucí ve vašem státě v r.2007 bylo odsouzeno? Kolik dostali? (Nemyslím dolarů)

  OdpovědětSmazat
 28. VARATIME SE K TOMU pozdej ! (18:16) Vysvetlim Vam zmeny po tom prusvihu a vysvetlim Vam duvody, proc se to stalo ! Nevinnim z toho Banky, ale prosazovanou filozofii, finnacni strategii vladou. Bankeri, kteri pred timto nesmyslem varovali byli oznaceni za protivladni a propusteni.
  honolulu (mam pripravu na party 70 lidi, tak az zitra.)

  OdpovědětSmazat
 29. Na pomyslném vrcholu "potravinového řetězce" jsou zřejmě opravdu bohatí lidé, ale jejich původ nemá žádný význam; není úplně jedno, okrádá-li vás žid, čech, američan, nebo muslim?
  V každém případě jde pravděpodobně o lidi; tedy, pokud nevěříte, že jsme ovládáni Ufony.
  A existuje snadné řešení:
  pokud má někdo pocit, že je někým ovládán, vykořisťován, zneužíván, ať s tím prostě něco udělá...udělá...to slovo se mi vůbec nelíbí, "něco dělat" by klidně mohlo znamenat i nějakou práci...
  :-)

  OdpovědětSmazat
 30. Díky že jste vystavil tento důležitý článek p.Dvořáku,to se totiž bezprostředně týká stavu současného světa.Od roku 1990 v ČR vládne výhradně skupina lidí kteří jsou nositeli kultury ůroku.Řídí všechno od politiky přes kulturu,školství,armádu atd...také to podle toho vypadá.Žijeme v korporátním otroctví pod světovou židovládou a nejhorší je že Čechům už v Čechách pomalu nic nepatří,neboť židé Havel,Klaus,Klausová,Červenka,Dlouhý,Ježek,Dyba,Salcman,Tošovský a další a další celý prognostický ůstav,rozprodali a rozdali za babku vše klíčové a strategické.Rusko už likvidují 200.let ale slovan je pro ně velmi tvrdý oříšek proto ho žid odjakživa tolik nenávidí.Díky bohu že ten V.V.Putin je.On je nyní zástupce dobra na zemi a může pomoci alespoň částečně zlomit to židosionistické zlo na planetě.Ještě chci říci že velmi dobře vím že není žid jako Žid.Všem bytostem přeji dobrý a spokojený rok 2016.J.B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky, přesně jste vyjádřil moje myšlenky, my jako hlupáci jsme očekávali v roce 1989, že návážeme na rok 1968, a oni už to měli v ruce zde američtí židé, kromě těch, co zde byli napojení na CIA (Vondra, Haval, Dlouhý apod.) se k tomu ještě vrátili "na výpomoc" zpět různí židovští emigranti vyzbrojení prověřenou metodou lži a manipulací, jak se to praktikovalo v západních sdělovacích prostředcích, například: Pehe, Tomský, Tigrid, Hvížd´ala atd. Jak si dnes připadám hloupě, kdy na prostého moravského naívního hocha s ideály z 1968 zde nastoupili západem vycvičení profesionální agenti s prošlým vzděláním u amerických universitních psychologů v oboru manipulací s lidským vědomím, vzali si pod kontrolu majetek finance a sdělovací prostředky a to stačí k ovládání společnosti. Pane Dvořáku, ještě jednou, děkuji,přišel jste ve správný čas.

   Smazat
  2. Děkuji Vám 22.50 Stáhněte si knihu: Páni a otroci 20.století autor Traian Romanescu a Křížová cesta Ruska autor Teodor von Winberg.Obojí dostupné na ulož to.cz nebo Národně vzdělávací institut.Budte zdráv.

   Smazat
 31. Holt dnes máme demokracii co jste nám vyzvonili. Bílá se nesmí nazývat bílou, protože to není košér. Existuje třináctá komnata o které je zakázáno mluvit. Můžete o věci mluvit ale nejmenovat, pouze naznačovat.Kdo mluví, riskuje.

  Máme přece svobodu projevu, no ni?

  OdpovědětSmazat
 32. V ČR,na Ukrajině a v Rusku to mělo všude stejný průběh,najednou se tu objevila skupina všehoschopných židů s cílem rozkrást to, co se vytvořilo za socialismu a převést majetek na židovská konta do zahraničí - jak jsem výše uvedl příklad Komerční banky. Zde mám další ilustrativní příklad, jak si židé zprivatizovali českou televizi s přičiněním žida Bohumila Sobotku: https://www.youtube.com/watch?v=mdtTcRi9Xg4#t=644
  Nechci tím říci, že tu kradli jen židi, ale ti kradli bez naprostých skrupulí, a s pocitem hrdosti na to, že dělají prospěšnou věc pro svoji pokrevní nácii. Dokud se o těchto věcech nezačne hovořit veřejně, kdo stál za vytunelovanými 8 miliardami z Komerční banky a jejich převodu na židovská zahraniční konta, kdo umožnil převod majetku žida Viktora Koženého z Harwardských fondů do zahraničí, náprava se v této společností nestane, berme to jako vyrovnání se se svou špinavou minulostí.

  OdpovědětSmazat
 33. Ještě je jedna zajímavá věc, žid reformátor Ćubajs, který převel Rusko na pokraj ekonomického krachu, tak jeho dcera byla pozvána nedávno, aby dělala PR pro ukrajinskou židovskou vládu přímo na Ukrajině – Mája Čubajsová. Potom at´ mi někdo neříká, že to židé sami o sobě neberou jako jejich válku proti slovanskému etniku. Když jsem minule stál na vzpomínkové akci za oběti z Oděsy na Hradním náměstí na Hradě, dal se se mnou do řeči jeden člověk, co jen tak šek okolo této akce a zastavil se a chvíli se díval. Říká mi, víte já jsem žid, ale je mi opravdu hanba za to, co židé dělají. Nechci říci, že jsou židé všichni stejní, ale nesmíme se tvářit, jako že jen vyslovením slova Žid se dopouštíme něčeho protiprávního, my Slované se nesmíme chovat jako ovce na porážku.

  OdpovědětSmazat
 34. Dobrý den všem.

  Potřebujete půjčku? Jste v dluzích? Chcete začít podnikat a potřebujete kapitál? Potřebujete půjčky nebo financování z jakéhokoli důvodu? Vaše pomoc je konečně tady, jak jsme rozdávat půjčky všem na levné a dostupné úrokové sazby o pouhá 3%, s dobrými úvěrových podmínek v případě zájmu laskavě kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím: jean.senekal40@gmail.com

  Poznámka; poslat podrobnosti jean.senekal40@gmail.com

  S pozdravem. Paní Alex Jean Senekal

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.