Reklama

.

.

pondělí 25. ledna 2016

Možnost a rozsudek: co znamená zpráva o "případu Litviněnka"

Dmitrij Gololobov
25. 1. 2016 zdroj
Předložená zpráva o "případu Litviněnka", která je plná poznámek a zamlčování, ukázala, že i nejvyspělejší právní systém v dnešním světě je stejně velmi omezený ohledně možnosti vyšetření některých složitých případů. Soudce Robert Owen nakonec vydal vyšetřovací zprávu o případu smrti Litviněnka a zmínil v něm možné zapojení prezidenta Putina a tehdejšího vedoucího FSB Patruševa do zločinu ve Velké Británii. Znamená to, že všemi respektovaný Britský soud rozhodl, že Patrušev a Putin jsou osoby, které přímo objednaly vraždu bývalého důstojníka FSB? 

Je pravda, že britský soud se dostal málem až k obviněním Putina ze spolupráce s tambovskou zločineckou skupinou při celé řadě vražd ruských politiků?
Britský "nesoud" o dinosaurech

Proběhl vůbec soud? Samozřejmě že ne. Tato zpráva byla připravena a vydána nikoli soudem, dokonce ani ne něčím, co by se podobalo soudu nebo tribunálu. Šetření bylo prováděno na základě britského zákona Inquiries Act 2005, který umožňuje příslušnému ministrovi nařídit, pokud je to nutné, svým dekretem nezávislé vyšetřování těch či oněch okolností, které vyvolávají zájem veřejnosti. A to bylo provedeno v "případu Litviněnka."

Podle druhého článku Inquiries Act osoby, které vedou vyšetřování, nemají právo dělat závěry o něčí osobní občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti. Proto jsou v závěru šetření pouze závěry k okolnostem případu.

A konečně, nikdo nezbavil ty, kteří jsou uvedeni v závěrech šetření jako osoby, podílející se na trestné činnosti, práva na spravedlivé soudní řízení. A aby byli Patrušev a Putin, ba dokonce i Kovtun s Lugovým uznáni vinnými alespoň z drobného výtržnictví, je nutné uskutečnit soud v souladu se všemi požadavky k jurisdikci a imunitě, jinak následující den Basmanský obvodní soud vyhlásí po Davidu Cameronovi a polovině britské vlády pátrání a světový právní řád definitivně vykolejí. Takže není nutno činit ukvapené závěry: žádnou zvláštní právní sílu ve srovnání s podobnými výročními zprávami Ministerstva zahraničních věcí USA o stavu lidských práv v různých zemích britská zpráva nemá.

Závěry šetření nemají z formálního mezinárodního právního hlediska větší autoritu, než závěry všemi neoblíbeného Vyšetřovacího výboru Ruské federace, a pouze díky auře autority, která obklopuje britský soudní systém a britské soudce, mají větší váhu, než prohlášení prokuratury RF či Argentiny. Stejně jako v ekonomice mají Britové i zde lepší kredit. Avšak soudní přelíčení a vynesení rozsudku přece jen nenahrazuje. Ale je důležité si uvědomit i to, že vážené šetření vůbec nechtělo přijít k žádným definitivním závěrům o vině Kremlu v Litviněnkově smrti a ohledně účasti Putina a Patruševa se v případu omezilo dodatkem "probably" (pravděpodobně). A opět v úzkém právním slova smyslu toto "probably" znamená, jako ve známém vtipu možnost potkat dinosaura na Piccadilly: 50:50, potkám, nebo nepotkám. Vždyť možnost zapojení, dokud se neprokáže u soudu a nepotvrdí rozsudkem, se rovná možné neúčasti. Znamená to, že proces šetření zde ztrácí právní hodnotu. A tak je samozřejmě komukoli s dovednostmi logického myšlení jasné, že Putin může být odpovědný za jakékoliv události, spojené s Ruskem, za posledních 16 let.

Nesporná spolupráce
Jednou z klíčových otázek "případu Litviněnka" je otázka jeho spolupráce s britskou MI6 a dalšími zpravodajskými službami. Analýza výpovědí svědků včetně nejbližších příbuzných Litviněnka zabírá spoustu stránek drobného písma. Jedna věc v tomto textu chybí - více či méně srozumitelná analýza tajných dokumentů britské zpravodajské služby, kvůli čemuž bylo vlastně zahájeno nákladné vyšetřování. Existují citace několika zástupců britské vlády, kteří jedním hlasem říkají, že je nepřípustné zveřejňovat údaje o tajných agentech speciálních služeb, neboť to může poškodit agenty i národní bezpečnost vůbec.

O tom není sporu, ale to bylo jasné i před zahájením vyšetřování. Je však třeba zmínit, že z analýzy svědectví nejbližších příbuzných samotného Litviněnka vyplývá, že s MI6 přece jen v určité podobě spolupracoval a s ostatními zpravodajskými službami také.

Vlastenecky naladění občané by zde pronesli dlouhou tirádu o přísaze a povinnosti důstojníka, o cti, o zradě vlasti a jiných podobných z právního hlediska zcela irelevantních věcech, ale omezíme se jen prostou zmínkou o tom, že Bůh je pro každého soudce a nám nebylo umožněno znát okolnosti, za kterých zesnulý Alexandr Litviněnko spolupracoval se zpravodajskou službou bývalého potenciálního protivníka, nebo, jak se to dnes častěji říká, partnera. Avšak ruský stát v podobě FSB měl důvod považovat svého bývalého pracovníka za zrádce, nebo přeběhlíka. A k takovým se zpravodajské služby jiných zemí také ne vždy chovají přívětivě.

Prezidenti vrahové

Další otázkou, na kterou se snaží najít odpověď "Litviněnkův případ", je otázka mezí mocensko-politického chápání osob, které jsou mluvčími svrchované vůle příslušných vládních útvarů. Jinými slovy, právo prezidentů zabíjet. Samozřejmě že ne svýma rukama.

O tom, že prezidenti a premiéři nejrůznějších včetně nejcivilizovanějších zemí zabíjejí, není pochyb. Speciálními silami, zpravodajskými službami, bezpilotními prostředky. V Iráku, Íránu, Sýrii, Afghánistánu a na mnoha dalších místech. Příslušná práva jim poskytují právní předpisy států nebo rozhodnutí zastupitelských orgánů moci.

To jsou však teroristé ve třetím světě, ale zde jde o "bílého muže" v hlavním městě Evropy, a dokonce na pokyn Putina. Pokus o vraždu byl uskutečněn ne jako obvykle, rozhodnutím civilizovanější země na území méně civilizované, ale naopak, na základě možného pokynu hlavy státu, který je považován za méně civilizovaný v jednom z center západního světa. Avšak znovu z hlediska mezinárodního práva se Afghánec, náhodně zabitý střepinou rakety z dronu při likvidaci teroristů, nijak zásadně neliší od Litviněnka. Různý je stupeň soucitu k jednomu a druhému. Světová historie zná navíc případy, kdy hlavy států a organizací, které byly považovány za teroristy a byly předmětem četných a zdánlivě legitimních atentátů, se později ukázaly být politiky, s nimiž je možno jednat. Takovými zvraty osudu prošel Fidel Castro, Jásir Arafat, několikrát v obou směrech plukovník Kaddáfí, nyní Bašár Asad atd.

Takže pokud vezmeme čistě teoretický právní předpoklad, že Putin dal pokyn, aby byl odstraněn nějaký "zrádce vlasti", bylo by to do jisté míry učiněno v rámci mezinárodně, mlčky, uznávaných pravomocí prezidenta suverénního státu. Prezidenti zabíjeli a budou zabíjet, s tím nic nenadělá ani Nejvyšší soud USA. Rozdíl je opět ne v akci, ale v pověsti samotné mocnosti, pro kterou je z hlediska západního veřejného mínění nepřípustné totéž, co je někdy (i když také ne vždy) odpuštěno vlastním vůdcům z důvodu již zmíněného jiného kreditu.

Britská část

Jednou z elegantně opomenutých v "Litviněnkově případu" otázek je otázka odpovědnosti samotné Británie za osud politického uprchlíka, kterého vzala pod svou ochranu. Přijeli jacísi zahraniční agenti, zabili britského občana, našpinili poloniem v centru hlavního města, je to nepříjemné, ale co s tím má přímo společného britská moc? Existuje však velmi nepříjemný pro vlády všech zemí Evropské unie jev: tzv. Osman duty. Vyplývá z rozhodnutí Evropského soudu v roce 1998 o "případu Osman v United Kingdom [1998] EHRR 101".

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že v případě, že vláda a jí zmocněné orgány byly informovány o reálném ohrožení života člověka v její jurisdikci, nic s tím neudělala, je odpovědná za smrt nebo poškozené zdraví, způsobené této osobě. Je třeba říci, že britská vláda a britské soudy v posledních dvou desetiletích dělaly doslova všechno možné, aby se toto rozhodnutí ESLP nevtělilo do něčeho důležitého. Protože podle jejich odůvodněného názoru, provedení tohoto rozhodnutí do soudní praxe povede k rychlému kolapsu právního systému, neboť policie bude zodpovědná za smrt každého člověka, na jehož stížnost, týkající se možného ohrožení života, adekvátně nereagovala.

Ale britské soudy jsou jedna věc, Evropský soud má svou vizi lidských práv, proto i nadále důsledně trvá na tom, že stát má odpovědnost za ochranu svých občanů. A "případ Litviněnko" by skvěle zapadl do praxe evropské justice: politický uprchlík, příchozí ze zpravodajských služeb a nepřítel FSB, blízký spolupracovník Berezovského, externí spolupracovník MI6. A co vážená britská policie udělala pro jeho ochranu před potenciálním ohrožením ze strany ruského režimu?

V souvislosti s impozantní zprávou o vyšetřování se podobné předpoklady zdají být něčím téměř fantastickým, ale Evropský soud dosud nic takového neproměňoval do reálného právního rozhodnutí. Takže každý, kdo aspoň trochu zná evropské a britské soudnictví, si může všimnout, že v tomto případě britské úřady nejsou zcela nestranné a že v tomto případě mají hluboce skrytý vlastní zájem.

Mně, jako praktikujícímu právníkovi v Británii, zpráva ukázala, že britská justice mívá neúspěchy. Zejména v těch případech, kdy nejsou schopni adekvátně vyšetřit složitý případ, ale jednat s nepřitažlivým z hlediska reputace Putinem nechtějí, výsledek pak ukazuje, že možnosti dokonce i nejvyspělejšího právního systému v dnešním světě jsou, bohužel, omezené. V tomto případě je ve výsledku možno soucítit se samotným Litviněnkem, jeho rodinou a penězi britských daňových poplatníků. Více není koho litovat.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová

40 komentářů :

 1. Ten chlap byl minimálně dvojtý agent a to ke všemu za prachy,začal přebíhat z Ruska do Británie pak začal vyjednávat o návratu do Ruska a to vše za velký prachy.Jeho smrt byla očekávatelná a je uplně jedno kdo tu veš smázlvze zemského povrchu akorát je divný že se o tom pořád píše.Větší lítost si od nás zaslouží popravené Vodňanské kuře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 03:53 naprostý souhlas. Jestli agent začne spekulovat s tím, že přechytračí obě strany, tak vždy končí na prkně. Jestli toto Litviněnko začal dělat, tak měli důvod se ho zbavit jak Rusové tak Angličani bez ohledu co pro ně udělal. Prostě začal být pro obě strany nebezpečný, což se ve světě špionů trestá jen jediným trestem a tím je smrt a to jakýmkoliv způsobem.

   Vymazat
  2. Takovíto odhalení dvojití agenti bývají nemylosrdně zlikvidováni jednou nebo druhou stranou, s tichým souhlasem té druhé. Tento proces je s tímto ,,charakterem" trapný a Angličanů nedůstojný. Jo, každý holt není James Bond.

   Vymazat
 2. Já nemám vůbec žádnou úctu k soudnímu systému Velké Británie,kdyby si tento chtěl zachovat alespoń zdání spravedlnosti, už dávno by Blair musel sedět za vědomou lež svému národu ohledně vyvíjení zbraní hromadeného ničení Sadama, kteréžto bylo využito k následnému brutálnímu zabíjení Iráčanů. Po pravdě řečeno, anglický národ je mi odporný i tím jak jednal od dob Cromwella s Irčany, fuj, to bylo odporné. Odporný národ s odpornými skutky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anglie je ostrov. ovšem ne tak velký, aby se na něm za ta staletní neprojevovala určitá degenerace a tím pádem i demence některých jedinců.

   Vymazat
  2. Britská justice je jedním z mocenských orgánů kapitalistického státu. A protože to je ten nejdokonalejší, nejdemokratičtější a nejspravedlivější systém na světě, nemůže fabulovat, lhát a zamlžovat ani jeho justice. Proto také existuje ten svinčík, který se nazývá kapitalistická demokracie. T

   Vymazat
 3. VB - je zodpovědna za neskutečné a nelidské tragédie lidstva. CITY of London je zodpovědno za finanční teror po staletí. Bankovní oligarchie je za 1 i 2 sv válkou..... Anglie chrání finanční teroristy aka Rotten-child.

  Dnes Anglie podporuje Sauda ve válce v Jemenu jenom proto že v Jemenu byla nalezena ropa a plyn... a Saudům vysychají studny ....

  OdpovědětVymazat
 4. Chybí mi jedna informace. Jak to Polonium do té Británie dostali? Jak to, že detektory radioaktivity, které jsou docela hustě rozmístěny po celém světě nic nezaregistrovaly? To je Polonium tak slabě radioaktivní? Pamatuji na případ, kdy doktoři omylem naložili slabě radioaktivní materiál do špatného vozu, a do půl hodiny na ten vůz zaútočila zásahovka. A tady se ruští agenti promenádují v centru Londýna s Poloniem a nikdo nic nezachytí? Nevěřím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Polonium je alfa zářič. To znamená, že vyzařuje ionty helia. to jsou tak velké částice, že neprojdou ani kancelářským papírem. Manipulace s poloniem tedy není nebezpečná z hlediska radioaktivity, ale jenom z hlediska jedovatosti. Něco jiného je ovšem, když se dostane polonium do organismu, do krve.

   Vymazat
 5. O tom jak se dostalo polonium do VB tak věděl lord West a Berezovskij, proto museli zemřít....jinak polonium se výrábí v Rusku, Izraeli, USA atd...

  OdpovědětVymazat
 6. Tomu ze Putin nevi co dela jeho tajna sluzba muze verit jen uplny komunisticky dement.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takže tvůj fotr tomu bezmezně věří a ty taky, že jo Pepku. Taková bolševická hovada, jako jste vy dva, aby člověk pohledal. A teď vyskoč!

   Vymazat
 7. Psal jsem to i jinde,ono to bylo úplně jinak.Litviněnka se zbavili Angličané,jen to svádějí na Putina.Naprosto stejná propaganda,jako u sestřelení MH-117 nad Ukrajinou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. přesně toto potvrdil pro britská média syn Litviněnka

   Vymazat
 8. Na doplnění pána v 7.23 ve včerejším pořadu ruské televize v pořadu vremja byl rozhovor z jeho otcem , bratrem atd. kde popisovali jak se to polonium dostalo do VB . Cesta měla být z Astrachaně přes azerbajdžán,turecko až do VB. Mělo jít o dvě skupiny co to pašovaly. Jedna se skládala z agentů západních služeb a druhá byla arabská...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jeniom doplním, že cestičku jim připravili sami agenti KGB

   Vymazat
 9. Polóniu ktoré sa v tomto prípade použilo má cenu 30 miliónov Eur!!! To hovorí samé za seba.

  OdpovědětVymazat
 10. Řekl bych, že na kauze není nic tak důležitého aby se jsme se tím zabývali. Bude chleba levnější, když se prokáže, že vraždu nařídil Putin ? Nebude !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, já si myslím, že Putin asi ví, kdo je ten Litvaněnko, ale že by se s ním při svém zaneprázdnění osobně nějak zabýval?
   Že by si s tím špinil ruce? Jestli to ho zlikvidovali Rusáci, tak jsou hloupí, za čas by to stejně udělali Angličani. Odhalený dvoják nemá úctu a důvěru už nikde a je časem odstraněn jednou nebo druhou stranou...

   Vymazat
 11. Zajímavé, Rushdieho si ohlídali a hlídají stále excelentně, ale u Rusa to jaksi ehm, nevyšlo. Proč asi?

  OdpovědětVymazat
 12. Jeden mrtvý je tragédie . 1 000 000 mrtvých je statistika . Stalin . Zrada je zrada . Dezerce je svoboda .

  OdpovědětVymazat
 13. Všechno nejlepší k svátku pane prezidente .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když někdo zabije jednoho člověka, je vrah. Když zabije pět lidí, je to masový vrah. Když zabije milion a více, je to nositel západní demokracie- hrdina. To je pokřivené viděni. Co?
   Litviněnko byl vlastizrádce a vlastně nejen to, za peníze zradil každého. Přitom zemřel v klidu v nemocnici. Jiní takové štěstí nemají, protože nemocnice je rozstřílená, včetně doktorů. Kdyby raději napsali, a vyšetřili, jak často chodí Bleer ba velkou.

   Vymazat
 14. Anonymní 9:58
  Jsou nějaké důkazy,že Litviněnko skutečně zradil?
  Můžeme věřit mediálním informacím,podala Anglická MI6 hodnověrné důkazy.Pokud se píše,že je všechno přísně tajné,tak nevěřím ani tomu soudu.

  OdpovědětVymazat
 15. "... rozhodnutím civilizovanější země na území méně civilizované..." Vražda JF Kennedyho bola rozhodnutím civilizovanejšej zeme na území tej istej civilizovanejšej zeme.
  Paloma

  OdpovědětVymazat
 16. Britský soud si udělal ostudu.Jak může soudce něco tvrdit když to nemá podložené fakty.Nevím jestli to Britům za to stojí ,že nasrali Rusy .České přísloví:Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá

  OdpovědětVymazat
 17. Ovšem na rozdíl od Putina jsou prezidenti SS a Britové čistí jak okvětí lilie. Ti si u svých generálů s posvěcením senátu objednávají vraždy civilistů v řádu desetitisíců až milionů. Např. zamindrákovaný Truman, kterého si jeho loutkovodiči vybrali právě pro jeho nesoudnou ambicióznost a mindráky z dětství. Japonská města a Drážďany nechal kobercovými nálety bombardovat napalmem a v době kdy již bylo jasné, že je Japonsko na konci s dechem ještě nechal svrhnout dvě atomovky. To však už bylo jen politické rozhodnutí a gesto dominance určené zejména SSSR. Samotná americká generalita té doby tento krok označila jako zbytečný a kontraproduktivní. Takový Nixon byl ale zcela jiná klasa. Ve Vietnamu používal bez problémů proti civilistům Napalm a Bílý fosfor, klasifikované jako zbraně hromadného ničení, pro kobercové nálety jimiž zničil 78% Vietnamských měst. A aby toho nebylo málo nařídil v 70. letech plošné použití defoliantů jako Agent Orange a dalších chemických sraček např. DDT. Následkem čehož se ještě dnes ve Vietnamu rodí děti s rozsáhlými mutacemi organismu. Oběti války ve Vietnamu jsou odhadovány na 4 008 047 životů. Války v Koreii 2 586 000. Obě zmiňované války vznikly jako důsledek aplikace práva národů na sebeurční, deklarovaného Chartou OSN, vymaněním se z koloniálního područí Británie a Francie. Některé odhady mluví až o 30 milionech obětí převratů, občanských, gerilových, teroristických a národně osvobozeneckých válek osnovaných tajnými službami GB a SS. Chci tím jen říct, že Británie, SS a celý "vyspělý západ" má před svým prahem krev, bolest, utrpení a miliony mrtvých jako důsledek parazitního systému tyjícího z globálního hostitelského organismu a dnes již rozhodně nemá nejmenší právo někoho kritizovat a poučovat, natož vydávat soudní rozhodnutí kryjící jejich vlastní zločiny.

  OdpovědětVymazat
 18. Zpověď Dr. Barrie Trowera, vědce, fyzika, učitele, odborníka na mikrovlnné záření a bývalého agenta britské MI5, která mnohým otevře oči jak to chodí v "branži agentů": https://youtu.be/wbWC1xIbnnc

  OdpovědětVymazat
 19. vlast tě (7:49) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

  OdpovědětVymazat
 20. 8:34 Ano RT,ale třeba inosmi.ru převzaté fundované články Robin McKie z18.1.016,Will Hutton z 25.1.016,ale taky plky našeho Lubomíra Mana z 21.1.016.Zkuste číst:)

  OdpovědětVymazat
 21. A to je to, co léta tvrdím. Kdyby Amíci zaplatili Vietnamu reparace za to, co tam nadrobili, tak by jednak všichni Vietnamci mohli ležet na kanapi a žít z reparací, a jednak by Amíci neměli ani floka na svoje "demokratizační" akce po světě.

  OdpovědětVymazat
 22. Podezřelý ze zabití je agent britské tajné služby OO7 James Bond "s právem zabíjet".
  Jeho duševní otec Flemming by možná přišel na to, že Litviněnko začal být MI6 z nějakého důvodu nepohodlný či dokonce nebezpečný a tak se ho mistrovsky zbavili. Je to stejně "pravděpodobné", jako rozhodnutí Putina.

  OdpovědětVymazat
 23. Jen nevím, proč by Rusové používali polonium, když teď agenti obyčejně umírají na infarkty. Jinak si Litviněnko nic lepšlího nezasloužil, ať to udělal, kdo to udělal. To, že za to mohou Rusové, dokonce Putin, o tom jsem taky nepochybovala, hned, jak znovu otevřeli tento případ. Je zajímavé, že když spadne ruské letadlo s 240 lidmi na palubě, když je sprostě sestřeleno ruské vojenské letadlo, které bojuje proti IS, proběhne to téměř bez všimnutí. Když je rovněž sprostě sestřeleno letadlo nad Ukrajinou a od začátku je tam spousta záhad, nejasnosti, utajovaání - mohou za to Rusové. Kdyby Litviněnko sloužil jen proti Rusku, mohli to být Rusové, ale on donášel i Rusům a dalším zemím. Byl to parchant a jako parchant odešel, ať to udělaly anglické tajné služby či jiné.

  OdpovědětVymazat
 24. Závěry západních vyšetřování všech současných kontroverzních událostí jsou až obdivuhodně shodné: Za všechno může Rusko. To už by mělo zarazit i naprostého blbce. Jen to ukazuje, jak moc je Západ z Putina zoufalý. A tak se opět, jako už mnohokrát v historii, snaží prolhat k lepším zítřkům. To ovšem, jak ukazuje zkušenost, z dlouhodobého hlediska nemůže fungovat. Ale jinou možnost, než to aspoň zkoušet, už evidentně nemají...

  OdpovědětVymazat
 25. Docela by mě zajímalo, proč se Litviněnko sešel s těmi dvěma KGB agenty, když evidentně musel vědět co jsou zač a že po něm jdou? Chtěl pokecat o tom, jaký program bude mít v nové sezóně Bolšoj Těatr? A že by tu schůzku nemonitorovala MI5? Jakože respektovali osobní svobodu Litviněnka?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MI6 se asi na něčem potřebovala dohodnout s FSB a někdo třetí to zřejmě zatrhnul.

   Vymazat
 26. Litviněnko byl agentem minimálně třech zemí (Ruska, Anglie a Španělska). Vzledem k tomu, že patřil do stáje Berezovského, tak možná i Izraele.

  OdpovědětVymazat
 27. Svina Litvinenko skoncila ako ludska svina. dostala to co si zasluzila. Kdo to urobil je otazne. Ako sa choval tak aj skoncil, jeho kredom boli prachy,podrazy,tak aj na poloniovy prach skoncil . Obacajna ludska bezcharakterna svina. Aspon vieme co zac su tí anglani a zapadní demokrati ktorí placu za takouto pochybnou kreaturou. A vôbec prečo britské sudy nedali do basy britsku svinu Tonyho Blaira ktorý bez dôvodu napadol Irak s milonmi zabitych a milionmi uprchlíkov. Prečo ? Lebo britský pravny system je tiež svinsky pokrytecký, Blair ani Cameron nie su v base za Irak,Lýbiu s milionmi obetí . Tí ktorí žeriete dosial tieto svine a papate to čo Vám tieto svine naservíruju ste tak isto rovnaké pokryteckeé svine !

  OdpovědětVymazat
 28. miluji všechny příspěvky,jsou přesné a zábavné

  OdpovědětVymazat
 29. Ale, ale, copak to útlocitní Britové, nejagilnější podržtašky mocipánů z USA, vám opravdu vadí, že Putin podepsal rozsudek smrti nad vlastizrádcem?! O čemž každý soudný člověk pochybuje, protože V Rusku není zrušen trest smrti, takže uvedený verdikt nemusí podepsat „nejvyšší“. A to, že Obama podepisuje takřka denně vraždy „teroristů“ prostřednictvím dronů od Pákistánu po Sýrii, to vám nevadí!? Zase dvojí metr!!!

  OdpovědětVymazat