Reklama

.

.

čtvrtek 7. ledna 2016

Není to tak špatné, je to ještě horší

Ivan David
7. 1. 2016
Hodnotím uplynulých 26 let trochu jinak než Dr. Ing. Josef Mrázek zde. Vedle nadhledu a odstupu mohu uplatnit i pozorování zblízka.Není nutně třeba 26 let, aby bylo patrno, „jak se dbalo zájmů obyvatelstva“. Ti, od nichž obyvatelstvo dbalost očekává, vědí, jak dbají zájmů těch, o nichž rozhodují. Teze (snad anarchistů), že „kdyby volby mohly něco změnit, byly by dávno zrušeny“, není příliš velká nadsázka.

Dr. Ing. Mrázek se zcela poctivě (jak ho znám) domnívá, že vlády jsou ve své snaze prospívat lidu málo úspěšné a z toho dále usuzuje, že jsou neschopné. Jedná se o chybný úsudek, protože vychází z chybné premisy. Vlády, jejich předsedové a ministři usilují o přežití po celé volební období a mají ambice, aby jejich politická strana v následných volbách uspěla tak, aby oni sami usedli na post, po kterém touží. Prospívání „obyvatelům“ není cílem, nanejvýš vedlejším produktem.

Zloděj bližního že nemiluje? Vždyť on se s ním rozděluje! (K. H. Borovský)

Také přece neříkáme, že je zloděj neúspěšný, protože málo obohacuje své bližní. Jak všichni tušíme, nemá takový cíl. Posuďte podle následujících řádků, zda je můj příměr neúměrně drsný.

Naši volení představitelé- zákonodárci, zastupitelé a nositelé moci výkonné mají zejména tři nástroje, jak uspokojovat potřeby.

Samozřejmě uspokojují potřeby vlastní prostřednictvím uspokojování potřeb vlivných. (Dolních deset miliónů mezi vlivné nepatří.) Jde o zákonodárnou činnost, která má odstranit překážky vlivným na cestě k bohatství a moci a vytvořit překážky pro ty, kteří mají být od bohatství a moci odstaveni. Další cestou k uspokojování potřeb jsou veřejné rozpočty. Mají sloužit veřejnému zájmu. Jsou to peníze všech, ale moc nad nimi mají velmi nemnozí a rozdělují je podle vlivu těch, jejichž prospěchu slouží. Od nich očekávají podporu při dosazování do funkcí a umísťování na volitelná místa. Třetí cestou jsou služby poskytované mocí výkonnou. Bez ní by legislativa a podíl z rozpočtu byly málo platné.

Další vliv mají média a moc soudní. Rozhoduje kdo odměňuje a kdo má vliv na obsazování rozhodujících postů.

Tak to je a jinak to nebude. To, co by se mohlo změnit je podíl na vlivu. Totiž dolních deset miliónů může mít mnohem větší vliv. To by ovšem demokracie nesměla být redukována na formální procesy. Je na ně redukována, aby lid vliv neměl.

Je nutné si uvědomit, že pojem „kontrola politiků“, o které píše Dr. Ing. Mrázek má dvojaký význam, což vede ke zmatení. Nejde o to politiky „kontrolovat“ (anglicky „to check“), ale ovládat (anglicky „to control“). Má-li dojít k podstatné změně, nestačí politiky kontrolovat, jak si zřejmě představuje Dr. Ing. Mrázek a velmi mnozí jiní, ale je nutné je ovládat. Teď totiž politiky ovládají ti, pro které teď politici pracují. Kvůli tomu se přece ten převrat v listopadu 1989 dělal, aby moc získali ti, kteří ji dnes mají. Žádné kontrolování bez možnosti donutit konat nic na podstatě politiky (na tom, komu slouží) nemůže změnit. Současná kontrola (check) je svěřena těm, kteří jsou závislí na těch, které mají kontrolovat. Vládnou oligarchové, politici jsou jen jedni ze zprostředkovatelů jejich moci. Pan Babiš se nechce na zprostředkovatele moci spoléhat a koupil si vlastní stranu a vlastní média. Je to další krok na cestě k degeneraci demokracie. Bylo to umožněno tím, že mu správci veřejných zdrojů půjčili, aby si mohl koupit státní podniky. Kam vede tato cesta, názorně vidíme na Ukrajině.

Dr. Ing. Mrázek se zřejmě domnívá, že pomůže, když dobré návrhy „nebudou ignorovány“. Otázka ovšem je, pro koho jsou dobré a kdo je nemá ignorovat. Bohužel nejsou dobré pro ty, kteří rozhodují, budou-li ignorovány. „Dobrý úředník“ dobře ví, ve kterém šanonu mají takové návrhy skončit. Podobně to dopadá i s „hodnocením výsledků“, to je rovněž svěřeno spolehlivým, nespolehliví nevydrží.

Věta Dr. Ing. Mrázka, že „moci se uchopili lidé, kteří nebyli schopni stát účelně řídit“ je nedorozuměním. Moc byla vítězům převratu záměrně svěřena těm, kteří jí nechtěli řídit tak, jak to Dr. Ing. Mrázek a mnoho slušných lidí pokládá za účelné. Nejde tedy o neschopnost, ale o úmysl. Méně důležité věci jsou ovšem často svěřovány neschopným, zejména nemá-li být dosaženo deklarovaného cíle. Podstatný vliv má také zhoubná ideologie, například „o neviditelné ruce trhu bez přívlastků“ nebo tzv. „neomarxistická“ z níž by Marx zřejmě omdlel.

Je velmi naivní připisovat neradostný stav věci neschopnosti činitelů. Kdyby nebyli schopní, nebyli by činiteli. Domněnka o neschopnosti je neschopností pochopit, že domněle neschopní nedosahují cílů, které od nich někdo naivně očekává, protože jich dosahovat nechtějí. Pak už nezáleží na tom, jestli by to dokázali, kdyby chtěli. Kdyby totiž chtěli upřednostňovat dolních deset miliónů a nikoli horních deset tisíc a statisíce jejich poskoků, pak by se na významnou pozici dostali jen omylem a byli by neomylně identifikováni a odstraněni. Mám s tím osobní zkušenost.

Pro málo informovaného člověka je obtížné rozpoznat, kdo je pán a kdo je jen sluha, byť na vysokém postu.

Představa, že „Občanské fórum vytvářelo demokratické struktury zdola“ je podivná. Bylo vytvořeno iniciativou shora a shora také odstraněno, jakmile splnilo svojí funkci při likvidaci stávajících struktur. Občanské fórum dál existovat nemohlo, protože přestalo sloužit novým držitelům moci.

„Škodlivé následky“ opravdu nebývají „zlým úmyslem“, ale realizací úmyslu, který je dobrý, ale pro někoho jiného, než pro dolních deset miliónů.

„Opuštění hospodářské soběstačnosti republiky“ nebylo žádnou chybou či omylem, jek se domnívá Dr. Ing. Mrázek, ale službou těm, kteří z toho profitují. Protože nejde o „chyby“, ale o úmysly, je marné čekat, že se z nich někdo poučí a začne „konat dobro“.

„Chybou“ tedy nebyla ani privatizace a různé formy rozkrádání „veřejného majetku“. Byla to realizace cílů těch, kteří se chopili moci, zatímco zmatený lid zvonil klíči.

Právě tak nejsou „chybami“ politická rozhodnutí, která vedou k udržování „nízké ceny práce“. Je to úmysl těch, kteří obchodují z prací jiných a potřebují udržení nízkých mezd. Podobně je to s kursem koruny, který je uměle podhodnocován, aby zůstala nízká cena práce, atd.

Obávám se, že se Dr. Ing. Mrázek a velmi mnoho dalších domnívá, že lze dosáhnout změny, aniž by držitelé skutečné moci byli této moci zbaveni. Mocného nedonutíte, aby konal dobro pro jiné a zapomněl na sebe. Dosáhl moci, po které toužil, právě tím, že zapomínal na jiné a myslel na sebe.

Kumulace majetku a moci na jedné straně a šíření bídy na druhé nelze zabránit, pokud budou úmysly pokládány za omyly nebo chyby.

Stojí za to usilovat o změny k lepšímu, které jsou v daném systému možné, i když systém sám nemění. Proto jsem vstoupil do ČSSD, když se stal Miloš Zeman předsedou pražské organizace. ČSSD po vyštvání Miloše Zemana přestala řešit problémy a stala se součástí problémů, proto jsem z ní vystoupil.

I radikální změna zhoubného systému je možná, ale ten vládne v celém „vyspělém světě“. Pokud se o to nepokusíme, nemůžeme mít úspěch. Nebudeme-li mít úspěch, bude zhouba neodvratná.

176 komentářů :

 1. Vysvětleno srozumitelně pro téměř každého, podstatný
  pro řešení situace je závěr článku. Jsem velmi rád, že se s někým úplně shodnu v názoru, na uplynulou dobu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "řešením situace je radikální změna"
   Na to by jeden nepřišel :-D

   A teď vážně. Jak kdo naložil posledních 26 let se svým životem záleželo na rozdíl od doby totality jen na něm. Že někdo čekal, že mu začnou lítat pečení holuby rovnou do huby, že vše za něj někdo udělá, zařídí, že bude nadále socialisticky pracovat ale kapitalisticky žít, je jen hloupost a naivita dotyčného. Člověk by si chtěl užívat svobody, ale zodpovědnost která k ní neodmyslitelně patří, to už ne.
   Jasně, ne všechno se povedlo na 100%, ale všechno negovat a na všechno zvracet, tak jako to předvádí David, je ubohé.

   Vymazat
  2. David se s pomoci kamaradicku prodral az na misto ministra. Nastesti pouze nakratko a ted uz nasleduje jen sesup smerem dolu.
   Proto tady tak urazene kvoka.

   Vymazat
  3. ad: >Jak kdo naložil posledních 26 let se svým životem záleželo na rozdíl od doby totality jen na něm.

   Tak na to zapomeňte, o tom rozhodují úředníci - žádný "nakládání s vlastním životem" se u nás nevede!

   >Že někdo čekal, že mu začnou lítat pečení ...holuby rovnou do huby, že vše za něj někdo udělá, zařídí, že bude nadále socialisticky pracovat ale kapitalisticky žít, je jen hloupost a naivita dotyčného.

   >Proboha a co asi dělá třeba celá vláda?
   Nebo "místní zástupiči"? Akorát my ostatní máme "kapitalisticky pracovat za socialistický plat" !

   >Člověk by si chtěl užívat svobody, ale zodpovědnost která k ní neodmyslitelně patří, to už ne.

   Jaké svobody, my nějakou máme? Že to nějak nepozoruju??? Na rozdíl od socialismu kde jste něco řekli a dělali pak v kotelně, dnes něco řeknete a neděláte nikde a bydlíte pod mostem! Nebo sedíte rovnou v šutru. To sou teda pozitivní změny jak prase!

   >Jasně, ne všechno se povedlo na 100%

   Proboha a co se to teda nepovedlo? Likvidace průmyslu, zemědělství, armády, hranic, a nyní drobných podnikatelů, školství na úrovni rozvojové země... no to se fakt povedlo skoro na 100%!
   Přiznávám, že je ovšem možný, že se najde něco co jste ještě nerozkradli nebo nedojebali. Ovšem nic mne nenapadá.

   Vymazat
  4. 1:15 anonym
   Tak jako bych vás slysel, pane Jakeš, takhle jste to vykládal tenkrát na Červeném hrádku !
   Jenom jste prohodil kapitalsmus a socialismus a namísto socialistické demokracie dal demokracii bez přívlastků.
   Ostatně, 4:30 to rozvádí podrobně...

   Vymazat
  5. S tím souhlasím :-). Svoboda je jen vnější háv toho co tu je. Na pracovištích svoboda není. Myslím tím, že se často nedodržují pravidla ze stran zaměstnavatelů a pokud lidi z řad zaměstnanců ani v soukromém životě nikdo "nebije", tak přebírají tu roli biřiců nějak samovolně sami a všem co "jsou jiní než oni sami" dělají to nejhorší. Ti pak střídají zaměstnání (nebo nemohou sehnat), protože mezi takovými rádoby biřici se prostě vydržet nedá. Pokud nedržíte Vy sám v ruce meč :-) - obrazně řečeno. Kolik je jen takových lidí, kterým se nedaří a jsou příliš vnímaví pro negativní lidi ve svém okolí, vlastně je??? Tady je opravdu těžké něco chtít dělat a něco změnit, protože "jaký pán, takový kmán". Můžeme jen měnit věci ve svých životech a pak snad přijdou ty změny přičiněním i vně. Jáchym

   Vymazat
  6. To svobodou myslím všestranně vyváženou společenskou smlouvu projevenou v zákonech a dalších pravidlech. Dodržováním pravidel podporujících život a rozvoj populace mají pak lidi čas i sami na sebe, na duchovní práci, duchovní rozvoj, na své blízké, přátele, na svou rodinu. To je ta svoboda. Jsou dva typy pravidel. Jedny zotročují a jedny umožňují vzepjetí a vzestup člověka. Ta já vnímám definici svobody člověka. Všimněte si, že odhodím-li veškeré normy a zákonná pravidla, výsledkem bude má vlastní nesvoboda, i když mě v tom okolí nebude omezovat. Začnu si připadat "jako slon v porcelánu", jako někdo kdo zakopává a naráží do různých věcí, jako někdo kdo žije na kraji společnosti. Chápete? I v mraveništi mají mravenci pravidla, jež napsala sama Příroda, jež napsal Bůh......Tím sem netahám ani bibli, ani korán, jen mluvím o individuální cestě člověka životem v harmonii se stejně nebo podobně smýšlejícími. Protože v takových přátelstvích je pevná hráz, a proto zlý lidé útočí na vztahy (klepy, intriky, úklady). To už jsem i moc zafilozofoval :-). Srdéčně zdravím! Jáchym

   Vymazat
  7. Ja nevim, proc se ztraci cas takovymi rozbory a clanky, vsechno je nesmysl. Demokracie je zalozena, a vzdy byla, v USA us 240 let, na tom, aby byloi par lidi bohatych a zbytek chudych. A to FUNGUJE 100%, vSICHNI SE MELI SRTEJNE DOBRE ZA SOCIALSIMU, a ten nikdo nechce. JINA MOZNOST v historii lidstava nebyla (snad Lybie, tam vladli lide - a jak to dopadlo) a nebude. Pravice v cele s CSSD ci ANO nemeuze vladnout jnak nez aby se par lidi melo dobre, jen levice mysli na vsechny. ale to nikdo nechce. Proto ted kazdy druhy studuje VS jako psycholog, aby tomuto narodu, ktery tohle zakladni nemuze pochopit, to vysvetlil.

   Vymazat
  8. Dr. David to řekl ve svém článku naprosto přesně a to co řekl, platí bez vyjímky pro všechny politické parlamentní strany u nás od roku 89. Všechny strany pracovaly pro své donátory - loutkovodiče. Kdyby to bylo jinak, nedopadlo to tady tak jak to dopadlo. Takže úvaha dr. Davida je naprosto správná a platí i pro CSSD i komunisty. Vezou se v tom naprosto všichni a podle toho co dnes čteme i věčně usměvavý a zubatý Bohuš v tom jede na plný plyn. Tady není žádná politická strana pro nějaké demokratické vládnutí.

   Vymazat
  9. Tak proto se poslanci dnes před lidmi schovávají a neůřadují,nemají čisté svědomí a dobře to vědí.Navíc lidé jsou špizlováni na každém kroku a ohlupování médií.To vše ale povede k totálnímu odporu,neposlušnosti,bez ,,opíjení rohlíkem".Stačí jiskra.Cizinci a oligarchové doplatí na své zločiny.Rozhoří se oheň,pohltí montovny,otrokárny a otrokáře.Je potřeba pochytat a zničit bestie zla.Zlikvidovat,izolovat doživotně ty miliardářské spratky a blázny,co jim líbají hujersky zadky.

   Vymazat
  10. Poslanci jsou dnes velmi zbabělí něco udělat.Podplacení a zbabělí.Navíc se před lidmi schovávají.Hádají se o rozpočet,ale tučné a např.rychlé a bezpracné zisky např.ze SAZKY ap.přenechali několika prasátkům ve výkrmně ČR,atd,atd.Ty PRASATA je potřeba zlikvidovat a bude rozpočtu ČR hned lépe.Navíc noví OTROCI ve státě OTROKů se přestanou zadlužovat pro ještě větší,ZAHRANIČNí prasata na světovém výkrmníku,např.MMF aj.

   Vymazat
  11. VOLBY- politická hra,kdy skupina tlučhubů s tučnými finančními prostředky sehraje Velké Národní Divadlo.Velké sliby,vzájemné potyčky mopslíků oligarchů pro slepé beraní obyvatelstvo,otroky a otroky otroků.Lišák jeden z vlády odejde,lišák druhý přijde za ním.Kdo si ještě dnes myslí ,že divadlo volby,jsou normální?Jen tupý mozek s červenou kartičkou od karkulky z pohádky strýčka santa klause.

   Vymazat
  12. Přesné do puntíku. Vlastně nechápu, proč tomu pořád ještě spousta lidí nevěří.

   Vymazat
  13. Premier Sobotka je novou zubatou smrtkou pro ČR.Nová nemoc,Zubopleš Mordum.Je třeba ji urychleně vymýtit,za každou cenu,všemi prostředky,včetně zbraní.

   Vymazat
  14. Dnešní stát, to je buržoazie zorganizovaná v panující třídu. Svoboda? Jasně, ale pro koho? A říkat, že se něco za těch 26 let nepovedlo? Všechno se povedlo! Rozkradení všeho, co naši otcové a matky i my vytvořili za těch proklínaných 40 let, ožebračování pracujících, když už není co rozkrádat, rozbujelá parazitická vrstva "úspěšných", to jsou výdobytky staronového kapitalismu. T

   Vymazat
  15. K Anonymu 1:15. Pan David na vše za posledních 26 roků nezvrací. Jen dění v těch letech hodnotí. To spíš ty jsi dobu nepochopil. Ano, něco se povedlo, totálně odstavit spodních deset milionů od rozhodování a od možnostiužívat výsledky své práce. Též by mě zajímalo, co je to podle tebe socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Od povím si na druhou část otázky. Kapitalisticky si žijeme všichni. Těch 10 tisíc co má moc si žije královsky. Dobře si žjí statisíce jejich poskoků, a nedobře až bídně dolních 10 milionů. Každý jinak, ale všichni kapitalisticky. Za to hodnocení bych se podepsal, až na předposlední odstavec. Je naivní si myslet, že za předsednictví Miloše Zamana byla ČSSD pro dolních 10 milionů. Byla tu pro horních 10 tisíc, a dělala politiku, která byla v té době praktická. Doba se změnila, tak Zemana vystřídal Sobotka a ČSSD dál plní svůj úkol.

   Vymazat
 2. Ano, pane Davide, i dílčí změny v rámci zhoubného systému jsou užitečné, "vylepšovací", což je právě charakteristické pro soc. dem. Pokud by však poslouž ily jako příprava k radikálnímu řešení, nyní ještě pro nás v globalizační éře nepředstavitelnému, s rizikem zhouby, musíme k němu směřovat!
  Děkuji za Váš přesný pohled na naši současnou krizi, na niž dávno bylo zaděláno.
  Vodolejka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krizi máte jen vy s Davidem a pár rudohnědých pošuků které pálí dobré bydlo.

   Vymazat
  2. 1:21- udělat chybu pod "Vodolejkou", před tím ji za chybu kárat je nebezpečné!

   Vymazat
  3. Přesný přehled ano ale to skutečné jádro toho problému David jaksi opoměl do článku zakomponovat.

   Vymazat
  4. Děkuji p.Davidovi za výstižný popis krize systému i za komentář Vodolejky.
   Ztotožňuji se s nimi.

   Vymazat
 3. David by mel byt rad ze ho za ty jeho lumparny jen odvolali z postu ministra i reditele blazince.
  Dokonce mu v tom blazinci dali trafiku kde nemusi nic delat a muze redigovat tenhle prolhany, rudohnedy platek.
  Trocha vdecnosti by neskodila.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Vámi,David vzhledem k svému etnickému původu má cit pro situaci a přesně ví kdy přeskočit z větve na větev.Nerad bych panu doktorovi křivdil,ale toho pocitu že mezi tu bandu nějak patří se vzhledem k mé intuici nemohu zbavit.Když vezmu v potaz jeho působení na postech které zastával a co všechno se např.na MZ dělo tak nevím nevím....Jinak v těch emailech co nyní vyplavaly na povrch je pan doktor také několikrát zmiňován.Zajímavé

   Vymazat
  2. Chaime, Chaime, radši se budete mýlit s naším trollem 1:18, též Ž(ž)idem než mít pravdu s Davidem? Troll i vyhrožuje," Trocha vdecnosti by neskodila". Komu, za co?

   Vymazat
  3. Nauč se češtinu,ty bezpáteřní Chujmerovský hovado!!!!!!!!!

   Vymazat
  4. Pro 1:18
   Ano, pana Davida odvolali z postu ministra. Proč asi???? Patrně jim tam dost v jejich "bohulibé" činnosti a v plnění svých - Davidem popsaných cílů - překážel. Nevzpomínám si totiž, že by byl někdy někdo odvolán z vysokého postu z toho důvodu, že by tam páchal lumpárny a škodil národu. Takže tak!

   Vymazat
  5. Odvolán z funkce jsem nebyl, oznámil jsem M. Zemanovi, že se hodlám vzdát funkce. On to odmítl. Můj odchod žádali Buzková, Gross a Špidla, že když odejdu (a pár dalších), nechají premiéra dožítm do konce volebního období. Premiér se mě pak asi za tři týdny ptal, jestli jsem stále ochoten sám odejít. Odešel jsem kvůli stejné partě, která pak podrazila Zemana a která doplněna o další výtečníky dnes vládne. Z funkce ředitele jsem byl odvolán na nátlak Béma jako 1. místopředsedy ODS a top bez uvedení jakýchkoli důvodů a s poděkováním. Těsně před tím jsem dostal velkou odměnu za dobré hospodaření. Žádnou lumpárnu mi nikdo nemohl dokázat. Jeden soud jsem vyhrál a tresní oznámení bylo odloženo s tím, že se skutek nestal, ani stát nemohl. Ať si blbečkové trhnou nohou.

   Vymazat
  6. Tak beru zpět a omlouvám se pane Davide již nepochybuji že jste slušný a čestný člověk teď když jste to vysvětlil tak na Vás měním názor a již nepochybují o tom že o místo ministra Vás připravila vlastně vaše slušnost a čest.Ještě jednou se omlouvá.Shalom.Chaim Yehuda Dupont.

   Vymazat
  7. Klobouk dolů. L.P.

   Vymazat
  8. Jako odpověď na Vaši úroveň myšlení(v kontextu toho co napsal Ivan David a to jak jste to pochopil Vy a jak jste zlovolně reagoval ) bych zvolil citát Alberta Schweitzera :
   "Myšlení, jde-li do hloubky, dospěje k ideálu humanismu. Etika úcty k životu žádá, abychom vždy byli lidmi pro lidi."
   Souhlasím s Ivanem Davidem "I radikální změna zhoubného systému je možná, ale ten vládne v celém „vyspělém světě“. Pokud se o to nepokusíme, nemůžeme mít úspěch. Nebudeme-li mít úspěch, bude zhouba neodvratná." = výše uvedená citát.

   Vymazat
 4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 5. Dr.Ing.CSc.je v ČSSD znám svými paranoidními názory,které promítá zvláště do zdravotnictví jako místopředseda jakéhosi Svazu pacientů,kde je jen on a jeden řidič Metra!Teď už je i ředitelem zeměkoule a je jen dobře,že přítel David trefěně jeho bludy vyvrací!

  OdpovědětVymazat
 6. Dokonalý rozbor článku a nedávné naší minulosti přemýšlivým a sečtělým politikem, který by to možná s těmi spodními deseti tisíci myslel dobře. Politika není studijním oborem, knihy k tomu nejsou ani v antikvariátu, do duše člověku není vidět, odpovědnost straně jako nejvyšší autoritě je minulostí a odvolatelnost si politici neschválí.
  Tak co s tím.

  OdpovědětVymazat
 7. AKTIVISTÉ OSV VÍTAJÍ PRVNÍ PILOTNÍ ČLÁNEK PANA DOKTORA DAVIDA,KTERÝ PŘINÁŠI OHNOSTRJ MYŠLENEK

  a lze ho i snad pokládat za začátek DIALOGU se všemi voliči a doufejme i vznik DISKUZE s diskuzními přispěvky ,kterými budou návrhy na řešení NAŠI SPOLEČNÉ VĚCI.
  Článek se u OSV tedy OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ začal ihned zpracovávat.Nevýhodou je,že může zapadnou za obzor a proto bude účelné uvažovat o jeho přesunutí i na jiné NÁRODNÍ WEBY a to včetně diskuzních přispěvků.Těch i tam může být dost.Domníváme se,že by mělo být cilem najít vizi na cíl, jak MOC ukradená vadnými zákony voličům při volbách, našla cestu zpět,aby skutečně SLOVO LIDU, BYLO SLOVO BOŽI,jinak nezbývá našim tzv.zástupcům,aby se potěšili brzy starosvětským chorálem strejdy ŽIŽKY,Kdo jsú boži bojovníci..,ostatně ti už začali s budováním vlastních struktur a kdoví,zda STARÁ POLITIKA s polit.třidou našich NETÁHEL,kteři se považují za sbor našich zástupců to ustojí, ANEBO MOŽNÁ TAKY JEDNOHO DNE NE!

  OdpovědětVymazat
 8. A do pr..le pane Davide, to je na paragraf rozvracení republiky, vítejte v klubu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Povolný, zase si hrajete na disidenty? Tak si hrajte a nezlobte :-D

   Vymazat
  2. 2:25- zase nás budete trestat?

   Vymazat
 9. A me se tento clanek libi ! To zase budu zfackovan, ale protoze vse vidim z nadhledu a z dalky, bez emoci, tak moje analyticke schopnosti vyniknou nad vase emocionalni.

  Hodnota vasi prace je zamerne a umele drzena dole a bude to po integraci z Asie a Afriky jeste daleko horsi.
  Ti co vam to delaji budou mit vetsi profit a vam zalepi reptajici huby teorii o lasce a povinnosti k bliznimu svemu.

  Protoze vase autority jsou rozdeleny do skupinek specialnich zajmu, ktere vytvari stat ve state, tak naprava je zavisla na necem podobnem, jako ma FBI - vetev proti cizim vlivum zajmum...
  Takze posluha pani Merkerove bude zakazana.
  Oj, oj, oj, to jsem se napracoval - honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. lide doporucuji nereagovat na povyseneckeho trolla z honolulu pochazejiciho asi ze skupiny zoufalych stranek www.nezvedavec.org!!!
   vidite sami, ze patri na stranky Akademie ved, nikoliv mezi zdejsi diskutery!
   jaro

   Vymazat
  2. 10:17. Co to vykládáte o trollovi...Vždyť honolulu má pravdu v tom co napsal. Spíše mi přapadáte jako troll vy - osobní útok, ani náznak čehosi k tématu.

   Vymazat
  3. 11:50 jj ma pravdu pane anonyme ale vsimni si tu povyseneckou formu projevu a jeho osobni vypadky! aano jsem rad ze "prapadam" jako troll chnupe!

   Vymazat
  4. 14:01. Tak troll jste jasný. Nadávky, chytání se překlepu, k tématu nic...za tohle Vás dlouho platit nebudou :-).
   Heriot.

   Vymazat
 10. jednoducho sa pomenovala tá časť nášho života o ktorej sme si mysleli, že ju môžeme meniť, a tak sme teraz sklamaní z toho, že nás dobehli, a sme nepotrební, a veru, žiadne voľby nič nezmenia

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ti co nechodili k volbám to věděli už dávno a není jich málo.

   Vymazat
  2. 13:04- nevím, je-li bojkot voleb účinný, realizovatelný. Účast 99% pamatuji ale neúčast? K platnosti voleb stačí účast politiků a jejich rodinných příslušníků. Nás nepotřebují, my je ale také ne! Volme nové, radikální strany. Moc toho nezmění ale "úžasné" bude pozorovat "veletoče" těch stávajících.

   Vymazat
  3. Volením menšího zla pořád volíte jen a jen zlo. Pokud by občané k volbám nešli, byla by to taková mela a nejen u nás, že by to otřáslo celou Evropou. Učastí ve volbách jen potvrzujete legitimitu systému.

   Vymazat
  4. 22:20- nejít k volbám velké skupiny lidí by byla "mela" za komunistů. Patřil jsem k promile ne-voličů. Současným politikům by nevadilo promile voličů. Vítězný hlas by mohl být jeho vlastní.

   Vymazat
 11. Pokracovani (3:34)..Kdyz nezmenite svoje mysleni a posluha Merkerove bude pokracovat, tak jedete presne podle vytyceneho planu CAUDENHOVE - CALERGI... Tento misenec, (Japonec a cert vi co), vymyslel plan na EXTERMINACI - zlikvidovani Evropanu - Vcetne Zidu, kteri spadaji do skupiny Hebrew. (Orginalnich Zidu.) !

  Kazde 2 roky je udelovana cena za zasluhy na praci tohoto projektu. Herman van Rompuy, Merkerova, Vaira Vike - Friberga, president Litvi, atd. tu cenu uz maji. Sobotka ji zatim nema. (Uklouznul s vynasenim nocniku Merkerove.)

  Tento plan vznikl 1922 a jak Masaryk, tak Benes u zakladu tohoto planu byli a rikali tomu PAN-Europe plan.

  Proto kazdy kdo pracuje na budovani integrace z Afriky NICI vas ekonomicky zivot cilevedome - podle zmineneho planu. Hlidejte koho volite a jak zjistite, ze slouzi cizim zajmum, zbavte se ho.
  Zase jsem se zase napracoval a ted sem pribehne soudruh "plukovnik" a zacne mi nadavat.
  HONOLULU - GOSSIPER.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jo mily honsiculu, colonel je zde !!! a pro velky uspech once again u ugly MF!!!
   dik honsiculu za novy nick pro mou osobu, colonel vulgo plukovnik je acceptable ya prick!!!
   no k tve pasquilove produkci, ja nemusim mapu fl studovat, ja to tam vcelku vytecne znam. ze jezdis do srq je pekne, jsem rad, ze
   ses nanakamufloval do nasi skupiny, we'll recognise motherfucker on the spot!!!
   toto se ti skutecne povedlo:
   irresistible personality podtrzene with incretibly good look. Hmmm ?asi to ma byt incredibly cocksukers good look,ze? to by sedelo!
   kdyz si stavel ty latriny, tak si tam urcite uvizl a patrne na tebe nakaleli mnoho tun hoven a proto se z tve vylizane hlavy stal comfortable shithead!!!
   ya schmack, u ain't got no the slight idea who ya dealing with!!!
   na uvod to staci at te neklepne!
   s pratelsky pozdravem suck my dick, plukovnik

   Vymazat
 12. Není to nic nového. Jakmile se neukojený politik dostane do určité sféry, nutně hledá skulinu, kam by se prodral.
  Celý tento systém je založen na aktivitě skupiny obyvatelstva, která se takto poptřebuje realizovat.
  Povšimněte si, že paralelně tu je daleko větší skupina lidí, která do politiky vstoupit nehodlá, protože je daleko úspěšnější ve svém oboru, či profesi. Přitom její postoje a názory jsou neznámé, nebo potlačeny systémem a mediálně.
  Minulý režim, ačkoliov to zní srandovně, nám dával informace z fabrik, JZD a podobně, což bylo zprofanováno, nicméně KSč jakousi zpětnou vazbu na obyvatelstvo měla. Dnes tu jsou průzkumy, které jsou o ničem a nevypovídají o skutečných potřebách obyvatel, jen známkují jejich nasranost, či spokojenost.
  Nakonec to všechno je vykresleno ve financích, což je sice z ekonomického hlediska správné, ale není to o člověku.
  Tak se stane, že ke konci roku, aby silničáři vyčerpali finance, uzavírají silnice a dálnice a luxují na krajnici vajgly, zatímco, když napadne sníh a mrzne, kamiony se váli v pankejtu a lidi umírají, protože není dost externích zaměstnanců.

  OdpovědětVymazat
 13. Všem onanistům co házej hnůj na pana Davida,nešaháte mu ani po kotníky a když se vám na N.R nelíbí tak sem nelezte.Nemáte v noci do čeho(koho) píchnout tak nesmyslně urážíte.A vaše nacistické poznámky na židy do Čech nepatří a nikdy nepatřily to jste si spletli stát.Jestli chcete dělit Čechy na židy a nežidy tak se přestěhujte do nějakého islámśkého státu jako je německo tam z machometánama mužete řvát smrt židům.Tady ne tady jste ve slušném státě!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Výžený, s tím nic nenaděláte. Polovina mužské populace onanuje, protože nemá do čeho píchnout. To je ta lepší část, další jsou promiskuitní, teplí, brejlatí, nebo kulhají.
   Úchylných, to jest neprůměrných, je právě ta polovina. Nevím, kam patříte, nicméně antisemitismus vznikl právě v té úchylné části populace, která se chtěla vymynit z průměrnosti a obyčejnosti, protože nemohla jinak vyniknout. Tedy přání je otcem myšlénky, jako kvadratura kruhu. Proč sem vlastně lezete? Vytapetujte si ložnici židovskými Davidy a modlete se k nim, Goliáši hlavně si zatopte, aby vám nezmrznul.

   Vymazat
  2. 6.15 Omlouvá Vás Vaše tupost a neinformovanost,nebot stav ve kterém se naše země nachází je díky lidem výhradně židovského etnika,nebot politiku,hospodářství a kulturu,zde od revoluce ovládaji židé.Takže je velmi důležité to vědět a s antisemitismem ani rasizmem to nemá vůbec nic společného.

   Vymazat
 14. Precizně zformulovaný článek. Denně člověk potkává nespokojené lidi, kteří za všemi zlořády od převratu a za dnešním velmi neutěšeným stavem republiky vidí pouhou neschopnost těch, kteří byli u moci. Dr.David přesně zformuloval, že to nebyla neschopnost, ale "schopnost" a cíl.
  Konec konců na posledním průšvihu Sobotky s maily vidíme, že nedělá žádné chyby vůči ČSSD, naopak pracuje velmi precizně pro českou pravici, která ho také okamžitě začala hájit.
  Heriot.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podobná onanie jako výše. Ve vědecké části populace se často člověk setkává s precizně formulovanou myšlenkou, či konstrukcí, která je pozdějšími poznatky zcela rozmetána.
   Vlezdoprdelka, možná si to píše sám David.

   Vymazat
  2. Rudo, Rudo, ty jsi vůl. David jako psychiatr napravuje nejen tvou mysl poškozenou dlouhodobým působením demokratických médií a tobě se to nelíbí a rád bys zas místo pravdy výše svoji denní porci propagandy z ČT, měl bys na odvykačku, poraď se s nějakým psychiatrem)))))

   Vymazat
  3. Ruda. No, zatím nic rozmetáno nebylo, právě naopak, vše co píše Dr. David se v praxi potvrzuje.
   Pokusy o rozmetání zatím zůstávají ve stádiu blábolů o onaniích a nadávek. Tím se ovšem mnoho myšlenek věru nerozmetá..:-).
   Heriot.

   Vymazat
 15. Můžete si myslet o panu Davidovi co chcete , ale ve svém článku přesně popsal co se v Česku za 26 odehrálo a jaké jsou toho následky . Taky píše že je šance to ještě změnit dokud není pozdě . Pokud se o to nepokusíme jsme odsouzeni k zániku . V sousedním Polsku už to pochopili a začali jednat . Začneme taky nebo vyčkáme až jak to dopadne a počkáme tak jako v případě Slovenska když jsme je nepodpořili v podání žaloby na EU ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Problém je s kým to začít !! Prozatím každý kdo se objevil v politice sledoval jiné cíle, než ty, které u něho voliči předpokládalů. Systém neodvolatelnosti ji to ulehčuje. Dle mého jsme v bludném kruhu. Odvoláme všehoshopné, zvolíme opět všehoschopné...Kdo přetně tento kruh ? Nejlépe by bylo kdyby se k moci dostal rozumný monarcha-diktátor, který by přetrhal všechny ty mafiánské vazby, postavil státní aparát do latě a všichni by museli pracovat ve prospěch celku no a komu by se to nelíbilo, šel by z kola pryč.Je to jako v rodině, když děcka neposlouchají a dělají si co chtějí, musí přijít přísný režim, jinak nelze dosáhnout nápravy, ovšem pokud to nedobré trvá dlouho, pak už ani žádné represe nepomohou a spolek je zapotřebí rozpustit.

   Vymazat
  2. Přesně tak 9:18 Potřebujeme někoho takového jako je Putin . Kde ho ale vzít ? Nikoho takového v Česku široko daleko nevidím . A i kdyby se náhodou našel tak nevím jestli by to bylo katastrofálně rozdělenému Česku něco platné .

   Vymazat
  3. 9:18, 12:07- vše se děje i v politice buď "salámovou"metodou- evolucí nebo revolucí.V našich podmínkách to není vraždění lidí ale "zavraždění",tj. vykopaní starých, nerodících kořenů z vinohradu. Zasaďme "novou odrůdu".

   Vymazat
 16. Skvělý článek, škoda jen, že všichni partajníci napříč politickým spektrem si nemůžou dovolit s něčím podobným vyjít ven. Nepochybuju, že se v nějakém tom stranickém přítmí podobné názory vyskytnou, ale proč by si podřezávali větev.

  OdpovědětVymazat
 17. Souhlasím, velmi dobře zformulovaný článek. Podle mého soudu je základním předpokladem, samozřejmě nikoliv a pouze jediným, možnost odvolatelnosti politiků těmi, kterým mají sloužit a kteří je volí. Tedy občany, těmi "dolními deseti miliony".
  Pro začátek by stačila skutečně alespoň přímá volba starostů a hejtmanů, jak o ní opět nedávno mluvil prezident Zeman. Je typické, že se okamžitě vyrojila banda posluhů, kteří začali hledat důvody, proč to nejde. Jde, dokonce i ve stávajícím systému samospráv. Ale panická hrůza stávající politické garnitury z možného trestu od voličů to zřejmě dlouho nepřipustí. Přesto tu šance existuje. Volit subjekty, které se zaváží, že takovou změnu přímé demokracie prosadí. A pak mohou následovat i další kroky ke skutečné, samosprávné a soběstačné svobodě a demokracii. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také souhlasím s dobře formulovaným článkem. Není důležité kdo to říká , ale co říká! Pokud budou mít naši mocipáni v rukou masmédia (tedy presstituty) a ty pitomce kteří za každou kritikou vidí komunisty a proto píší ty slinty, tak se asi nic nezmnění. Jenom připomínám dobrou tradici defenestrací, na tu by se nemělo nikdy zapomínat!

   Vymazat
 18. Naprostý souhlas s panem Davidem. Podle mého skromného názoru vede cesta k nápravě jen přes přímou demokracii a odvolatelnost politiků!! Proto budu volit pana Okamuru!

  OdpovědětVymazat
 19. "Není to tak špatné, je to ještě horší".
  Ano, ale jen pro neschopné parazity a zastydlé komunisty.
  Včetnē autora článku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:48- celkem souhlas, pokud "zastydlými komunisty myslíte současnou politickou garnituru KSČM. Vyjímkou je snad J. Skála. Mýlíte se v hodnocení parazita, "neschopný" je protimluv. Neschopný by zahynul. K těm životaschopným(všehoschopným) řadím i Vás. "Včetně autora článku" beru jako Váš podpis.

   Vymazat
 20. Velice přehledně a srozumitelně popsán vývoj posledních 26 let, včetně příčin a východisek pro základ takového "demokratického" vývoje. Jak ale z toho marasmu ven, když se stal naprosto samosvorným? Stávajícími politicko - systémovými nástroji nelze v žádném případě zjednat nápravu. Zbývá snad jen revoluce.

  OdpovědětVymazat
 21. Čo je základom úspešnosti kapitalizmu? Vyšia produktivita práce? Nezmysel! Pozrite sa na celosvetový kapitalizmus-to nie je iba tá hŕstka prosperujúcich, ale i tí, ktorých bezohľadné zdieranie je rozhodujúcim zdrojom prosperity "najúspešnejších".Kapitalizmus:1/ koncentroval majetok a moc v rukách niekolkých vychytralých najbezohlednejších klanov a často pri tom využil zdroje akumulované už v čase feudalizmu/hlavná konkurenčná výhoda/, 2/rozdelil spoločnosť na vrstvy, kde princíp deľby práce,"zásluhovosti" a mierne diferencovaného spoločenského postavenia urobil z jednech dozorcov nad druhými/sociálna základňa stability politického systému/, 3/vytvoril systém "demokracie", kde viaceré politické strany "reprezentujúce záujmy uvedených vrstiev" majú v zásade rovnaký program, ktorý plne vyhovuje tým ozajstným majiteľom systému.Ich striedanie u moci upokojuje nutných nespokojencov skôr, ako by dospeli k revolte, 4/využil ovládnuté informačné nástroje, a dnes aj aplikáciu kybernetiky na riadenie sociálnych procesov, na dokonalú manipuláciu s verejnou mienkou založenou vo všeobecnosti na zámene "možností" za "skutočnosť", 5/využitím technických možností doviedol k novej dokonalosti starorímske "chlieb a hry", nahradil "plebsu" realitu snením. Je to mimoriadne úspešný systém najmä pre vyššie uvedené klany. Tento neúplný náčrt, ale tiež naznačuje, ako tieto nástroje postupne dosahujú hranice svojich možností. Aká bude budúcnosť ukáže čas. Nová úroveň otrokárstva, alebo rozvoj ľudstva? Zdá sa, že o to dnes ide!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji panu Davidovi za srozumutelné okomentování situace v naší zemi po převratu. Jen hlupáci neporozuměli.I ti, kteří jsou dobře živeni z práce čtvrtiny pracujících občanů, by se mohli pozastavit nad tím, proč v tom DOKONALÉM kapitalistickém systému jsou všichni zadlužení, od jednotlivce, přes obce,města až po stát,a přesto na nic se nedostává financí? Vzpomene si ještě někdo, že se před časem Šláfenberg prořekl,že ZA PÁR LET TADY BUDOU MÍT LIDI STAROST O TO,SE NAŽRAT A NIKOHO UŽ NEBUDE ZAJÍMAT, CO SE KOMU VRÁTILO? Docela by mne zajímalo, jestli ten dotyčný, který to zveřejnil, je ještě naživu.
   Stela

   Vymazat
 22. Rusko predalo Egyptu okolo 50 vrtulnikov K-50 Aligator. Rusko bude predavat okolo 120 ks. stihaciek do Indie.Len na slovensku OSSR na cele s kokotom Glvacom sa kupuju stare Americke vrtulniky za ktore by boli 2 Ruske.Slovensko malo stihacky Mig 29 len zasa nam prehlasovali ze boli stare .Rusko dodavalo suciasky a modernizovalo len nam zasa povedali ze sa to neoplati a je to strasne drahe.Tak nam povedali ze moze nas Vp chranit ina ktrajina z NATo.Tomu mame verit ze to bude lacnejsie????Na internete som videl video da sa aj najst ako 30 rocny Rusky stroj Mig- 29 kolmo vzlieto po starte napriek tomo F-22 Raptor tej stihacke sa to ani nepodarilo.Este napisem za v Syrii lietaju na mig 21. A stihacka dokaze stalw lietat. LEN NA SLOVENSKU SA TO NEDA.!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 23. Pokud se na NR uveřejní nějaký analytický text, pak
  se vynoří spousta podobných jako
  Anonymní7. ledna 2016 9:48,
  kteří taxírují autory jako neschopné parazity a zastydlé komunisty.
  Ale ani náznak skutečné vyargumentované polemiky od nich nevidno.
  Článek beru za vynikající.

  OdpovědětVymazat
 24. Ať si každý z těch ufňukanců tady v čele s Davidem především zhodnotí v první řadě to co ONI sami za posledních 26 let vykonali aby se jim, jejich rodině a potažmo celé zemi vedlo lépe. No to by ale bylo ve většině případů dosti tristní hodnocení. Proto raději hledají v okolí kdo za jejich nešťastný život může. Hlavně se ale nepodívat na sebe, proboha!
  A řešení? Opět a znova. Místo aby se zamysleli nad sebou co by mohli zlepšit, tak tu blábolí o totální destrukci systému, o vládě "osvíceného" diktátora a jiné pitomosti. Opšt čekají, že za ně někdojiný něco vyřeší. Těmto lidem s takovým myšlením není pomoci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. komentář Vl.Černíka na vás přesně sedí.

   Vymazat
  2. 10:52
   No a na vás s Černíkem přesně sedí zase můj komentář.

   Vymazat
  3. 10:54 - jsou mi lhostejní takoví, kteří píšou komentáře, jako jste napsal vy. Je pro mě ctí podpořit ty, které kritizujete, protože jejich komentáře většinou vystihují smutnou realitu.

   Vymazat
  4. 11:09

   VÁŠ komentář vystihuje VAŠI smutnou realitu. Jako všechny ostatní tady vás pálí dobré bydlo. V hezky vytopeném bytečku s plným bříškem korzujete mezi televizí a počítačem s internetem kam klepete vaše nesmysly jak hrozný máte život. To už je snad nějaká diagnóza.
   Podporujte si koho chcete, máte na to plné právo. Pokud si myslíte že vám to nějak pomůže...

   Vymazat
  5. 11:19 - Článek není o "dobrém bydle" a "hrozném životě", ale to takový, jako jste vy, nemůže zaregistrovat. Vím, že ani nechcete, a to je také diagnóza, na kterou máte právo.

   Vymazat
  6. A jakáže bude VAŠE VYSMÁTÁ REALITA až sem vtrhnou hordy muslimů a dopadne atomovka. Jó vy máte ten kryt a ty prachy. Chápu.

   Vymazat
  7. To 10:30
   Tak já vám to povím polopatě, pracovali jsme a dřeli jako koně a politici to svým způsobem vládnutí dokonale rozkrádali. Kdybychom se my dole nesnažili, tak ti nahoře by "hovno" měli.

   Vymazat
  8. Já sám se mám dobře, řekl bych, že na svůj věk velmi dobře, to co mi vadí, je vývoj společnosti. Zoufalci mě nemohou urazit.

   Vymazat
  9. Davide, já vůbec nepochybuju že se máte dobře. Stejně jako všichni ti diskutéři tady. Jen vás prostě pálí dobré bydlo. A chcete nějaké revoluce které by spíše než k lepšímu vedly ke katastrofě.
   Váš zoufalec.

   Vymazat
  10. 16:33- jistě "zoufalče", dobré bydlo jak pro koho a jako obvykle zaměňujete příčinu a následek. To jste celý Vy, náš troll, "uživatel" kapitalismu, podobný těm "uživatelům" socializmu, které jsem znal. Sklidíte, co jste zaseli.

   Vymazat
 25. Dr. David je nejen tím, který ví, o čem píše, když zmiňuje psychologii naší dnešní politické "elity", ale i jednou ze vzácných osobností, které se politickou mocí nenechaly ušpinit.
  V hledání východisek, jak překonat dnešní situaci, má pravdu. Patrně však ne celou.
  Ta radikální změna by se totiž neměla dotknout jen fungování politické moci, ale rovněž i ekonomické základny. Ta dnešní je totiž živnou půdou pro polit. systém, který z ní vyrůstá (vyrůstal a bude, pokud nebude patřičně pozměněn).
  Je to spíš otázka pro politické ekonomy a právníky, ale mám za to, že změny v našem ekonomickém (kapitalistickém) systému by měly postupně vést ke společenskému vlastnictví.
  A stát se tak základem pro překonání jak vykořisťování člověka člověkem charakteristické pro kapitalismus, tak i překonat oddělení pracovní aktivity (zaměstnanců) od vlastnické aktivity, což bylo charakteristické i pro éru "reálného socialismu". Musí též eliminovat dosavadní nesmyslné plýtvání omezenými přírodními zdroji, zachovat a rozmnožit všechny podněty ekonomického rozvoje, který zabezpečí vyšší kvalitu života všech(!!) členů společnosti. Společenské vlastnictví v novém pojetí by tak mělo zasahovat do všech sfér společenské výroby a do rozsáhlého souboru konkrétních vlastnických práv: ve smyslu užívat objekty vlastnictví a rozhodovat o nich, prací s nimi si vytvářet životní prostředky, čerpat z nich prospěch anebo trpět ztráty (viz i studie na webu KSČM).
  -----
  pozn.: nejsem voličem oligarchy Babiše. Nemohu mu však upřít dobrou snahu o zavedení systému EET a spravedlivější výběr daní. V tomto se např. chová mnohem socialističtěji než jistý B. Sobotka, který má jinak plnou hubu socialismů a humanit ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jak si poradíte s "maličkostí", že lidé vaše sny o společném vlstnictví nesdílejí?
   Dostali jste šanci 40 let ukázat co umíte a prohráli jste. Další šanci už nedostanete.

   Vymazat
  2. 10:49 - Současný systém selhává už po 26letech, takže další šance na změnu je na obzoru.
   Jak víte, že lidé nesdílejí názor pana Opluštila, soudíte podle sebe?

   Vymazat
  3. 10:59
   Nic neselhává, vše šlape. To jen vás a vám podobné pálí dobré bydlo.

   Soudím podle toho, že lidé nevolí komunisty, ale demokratické strany které žádné znárodňování do společného vlastnictví v plánu nemají.

   Vymazat
  4. 11:04 - s vámi není o čem diskutovat, jestliže jste schopný napsat, že "vše šlape". Jste-li spokojený s činností "demokratických" stran, pak jste slepý a hluchý, nebo používáte jejich praktik.

   Vymazat
  5. Anonymnímu (7. ledna 2016 10:49):
   Píšete příliš zbrkle! A patrně, aniž byste si pořádně přečetl to, co jsem napsal.
   Nepřeji si návrat k poměrům reál.-soc.
   Zároveň si ani nepřeji zůstat při dnešním kapitalismu. A tím, co může překonat obé, je patřičná změna vlastnických vztahů, viz komentář výše.
   Váš enthusiasmus ke většinové spokojenosti lidu obecného s dnešními kapitalistickými poměry nesdílím. Ani tezi o tom, že kdosi další šanci nedostane. Jakmile se totiž lidi rozhodnou o nutnosti změny, tak vás se sotva budou ptát, jestli mohou či ne ...
   Ledaže byste proti nim vystoupil(i) tak, jak to umějí ukři aj. mašíni. Po fašisticku, s flintou.

   Vymazat
  6. 10.49...vzpamatujte se.Planeta Země je určena pro všechny lidi,ne pro vrahy hrající si na ,,Bohy" nebo její ,,zástupce".Nikdo mne nepřesvědčí,že oceány,hory,lesy a vše živé v nich vytvořila udatná,všemohoucí USA.Jenom tihle pomatenci,podvodníci a lháři ,,parcelují pozemky už na Měsíci a Marsu,ukazují,že jsou pány v celé Galaxii".Tyhle zmutované opičí zrůdy z USA,vzešlé z čmoudů,makkaků a neidentifikovatelných mozků s koltem u pasu oblbují střední třídu ve vlastním státě až tak,že tyto IQ-tykve ve své galaktické supermany věří,..a to nejen v USA..

   Vymazat
  7. 11:46

   A ta "změna vlastnických vztahů" má být co? Jak ji konkrétně provedete? Přijdou do Škodovky ozbrojené lidové milice říci majitelům, že mají 5 minut na to aby vypadli?
   Ani netušíte jak ta poslední věta kterou jste napsal platí na vás.

   Vymazat
  8. Chcete příklad jak? Třeba už nesanovat zkrachovalé banky dary "ze státního", ale prostě si je za ty peníze vykoupit a převzít. Dluhy a nesplácené úvěry firem u těchto bank, případně nesplácené dluhy na daních, "zkapitalizovat" úplně stejně. Ve Francii s tím mají bohaté zkušenosti. Ostatně proč by stát měl sahat na firmu, která funguje, platí slušně zaměstnance a odvody státu? Ale na zmetky ano, proč ne?. J.B.

   Vymazat
  9. K A 11:58. Proč zrovna lidové milice. Parlament prostě "zatáhne za šňůru", změní vlastnické zákony a bude vymalováno. Podobně, jako když zvolil ožralu za presidenta. Spokojen???

   Vymazat
  10. Kecáš kecale 10:49. Já sny o společném vlastnictví sdílím. Myslím si totiž, že lidský život je natolik cenný, že by měl řešit důležitější a podstatnější otázky a problémy, než počítat zlaťáky na účtu a onanovat nad tím, jak mu narůstají.
   Pardon, asi nebudu člověk podle tvých představ a měřítek sobeckého parchanta.

   Vymazat
 26. Proč David s Dvořákem a spol. tedy nezaloží vlastní stranu, nesepíší program a nejdou do voleb? No protože mají panický strach z toho, že by dostali 0.1% hlasů a ukázalo by se v plné nahotě, že jejich názory a plány nemají vůbec žádnou legitimitu a šanci, nikdo je nesdílí a nechce.
  Tak si místo toho aspoň založili tento web ve kterém už 3 roky neustále zvracejí na západní země, vynašejí do nebes Rusko a Čínu a otiskují konspirační voloviny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A proč sem lezeš ty a meleš do nekonečna stejný hovadiny?Proč si nezaložíš novou pidistranu nebo se nepřilneš ke Kchárlovi a Kraďouskovi?Asi proto,že:Osel je věc intelektu,ale svině je věcí charakteru...a teď mudruj:-))))))

   Vymazat
  2. 11:45- někdy se to sejde, viz. 11:11. Jak to říci správně česky? Oslí svině nebo svině oslí?

   Vymazat
 27. A helemese, zase troll a jen prudí jako vždycky.Kdo tě platí blbý čmoude, nebo si jen velký moudě!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je dobré na ně nereagovat, protože je to zbytečné a trapné a kdo to dělá, tahá si jejich ubohost do svého soukromí. Fakt, že jejich/jeho aktivita vzrůstá a agresivita stoupá, svědčí o tom, že NR jim/jemu leží v žaludku. A tak kvoká a kvoká. Nechápu to, já se teda na nějaký nemilovaný web hádat nechodím, k čemu by mi to bylo?

   Vymazat
 28. Taky nechápu, že je dost velké procento lidí, kteří si myslí, že to, co se děje, je jakýsi důsledek neschopnosti věrchušky. Ale jenom se podívejme na církevní restituce. Tam prej socani blokovat sněmovnu nemohli, ač moc, moc chtěli, teďka jim Kalousek brutálně ukazuje, že kdyby jenom trošku chtěli, tak by to zmákli. Ale oni prostě nechtěli, jenom předstírali aktivitu a pak prej sorry, nešlo to, ale když nás zvolíte, první co uděláme, zrušíme restituce. A jak to uděláte? No pověříme Gajdůškovou, tak je tak neschopná, že nezvládá ani tu elementární funkci v senátu, ta na to bude ta pravá. A co voliči? No coby? Sežerou to i s navijákem. Akorát mi není jasné, proč zrovna se paktují s církví? Přece musí vědět, že nemá žádnou podporu, že tam chodí necelých 10% lidí a to ještě spíše ze společenských důvodů. To mi není jasné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mít spojence 10% = lidovce + restituční "vděčnost" majetkovou, politickou stojí přece za to. Jak "zmáknout blbý" národ přece znají. Určitě?!?

   Vymazat
  2. Proč se paktují s církví? Protože ta už má staletí patent na vymývání lidských mozků, udržování je ve strachu a poslušnosti a vybírání odpustků, které ovšem už k Bohu jaksi nedorazí...
   Velice by se jim líbil návrat výuky náboženství do škol, protože dobře vědí, že stromek se nejlépe ohýbá, dokud je mladý. Však to známe, teď nám například probíhá antiruská vymývačka na středních školách pod záštitou ministerstva školství.
   Takže proč ne s církví, vždyť mají stejné metody.

   Vymazat
 29. Každý přece vidí,jak s náma politici přes 20 let jen vyjebávají a vyjebávají,ti sluhové zla.Nedávno vyčuran Kalousek,lump všech lumpů,nebo magor křivák Vondra,dnes zubopleš Sobotka.Tu tlupu bruselských poskoků a domácích zrádců zcela zpacifikovat,vygumovat,nejenom vykastrovat,to by bylo nedostačující.

  OdpovědětVymazat
 30. Alláh bohužel připravil o rozum i naše politiky,které takto potrestal.A nejen je,řadu jejich nohsledů přičmoudilců kultimulti,démona-kracie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mnoho šmejdů páté kolony v ČR se zviditelnilo,odkopalo a to je dobře,bestie zdechne.Doufám,že brzo.Už dnes je potřeba preventivně rušit USA ambasády.

   Vymazat
 31. Jen jsem tak narychlo prolétla ta kvanta komentářů, takže mi možná něco uniklo, ale za sebe bych k článku a k reakcím pod ním chtěla dodat asi toto:
  - Osobní zkušenost I. Davida z vrcholné politiky může být nám všem, co s jejich NR sympatizujeme, jen přínosná. Všem, co na tom něco vadí, připomínám, že I. David má alespoň, na rozdíl od většiny vrcholných politiků, své civilní zaměstnání, není to profesionální tlučhuba jako většina z nich.
  - V článku sice nezaznělo nic tak nového, ale chápu I. Davida v jeho potřebě reagovat na článek p. Mrázka, neb s jeho závěry zásadně nesouhlasil. Vymlouvání se na chyby z hlouposti jen dál udržuje občana v blažené nevědomosti o skutečných příčinách potíží a zároveň též v bláhové naději, že stávající politické elity se díky odhalení daných chyb z těchto konečně poučí a zase bude lépe.
  - Na druhou stranu, na loňském setkání NR reagoval I. David na můj vkus zbytečně podrážděně na zmínky o celkové nefunkčnosti tohoto systému a nevyhnutelnosti jeho destrukce a vytvoření nového uspořádání věcí veřejných, dokonce se ani příliš netvářil na rozšíření prvků přímé demokracie jako takový prozatímní oslí můstek k většímu podílu občanů na rozhodování o závažných veřejných věcech (teď nemám na mysli Dienstbierův nefunkční zákon o referendu po vzoru nažraného vlka a celé kozy).
  Takže jsem celkem zmatená z toho, oč vlastně I. David a jeho okolí chtějí v politice usilovat. Teda aby to nevypadalo, že je soudím, to ne, změna systému je obrovský úkol pro nás pro všechny, co nejsme spokojeni se současným stavem věcí, ale přece jenom, jako by chtěli zásadní změny bez zásadních změn a bez rizika, tak nějak jenom v představách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. David usiluje jen o šíření blbé nálady, o zvracení na USA, západní Evropu, o klanění se Rusku, Číně. Usiluje o jakýsi podivný mix přímé demokracie a "osvíceného" diktátorství, což je úplný blud. Jinak nic konkrétního nemá, jít se svou vlastní kůží na trh do voleb nemá odvahu.

   Vymazat
  2. To tvoje USSA i s celým Fuckingtownem je nejen poblitý......ale uz i trošku pos....aný!!!!:-))))))

   Vymazat
  3. Hodně - nikoli jen trošku.

   Vymazat
  4. "Přímá demokracie" zní mnohým uším velmi libě, ale je třeba konkrétně hovořit o konkrétních formách. Mohlo by to skončit bojůvkami přímo terorizujícími každého, kdo je jim právě nesmympatický. Destrukce bez připravené strategie, sil, prostředků a programů nemůže skončit jinak, než že se ujme moci ten, kdo má právě nevětší sílu a neváhá jí použít. "My" to asi nejsme, ale mohli bychom být pro výstrahu pověšeni. Takže - nebude to snadné a možná se to nepodaří.

   Vymazat
  5. "Přímá" demokracie je závislá na technologii moci jako každá jiná. Kdo ovládne technologii, manipuluje, v horším případě falšuje.Přímou demokracii může ovládnout "Bůh i Ďábel" proto má pravdu pan David, že můžeme být oběšeni ač jsme "dítky Boží" Diskuze o formě voleb současnosti je ale nutná, neb je pozadu jako psaná forma angličtiny.

   Vymazat
  6. Ivan David7. ledna 2016 15:21
   Pane Davide, tak jste ve mně vytvořil dojem, že jakoby chcete změnu, ale raději ne. Pokud je přímá demokracie nebezpečná (nechci Vám oponovat, ale tak všeobecně se dá říci, že „špatně“ může skončit každý systém), potom by snad mohla být krokem správným směrem, stávající zastupitelská demokracie, s prvky přímé demokracie. Tak jak ji prosazuje např. p. Okamura, tj. zákon o referendu a o odvolatelnosti politiků.
   Pokud by byly tyto zákony v odpovídající formě přijaty, měli by občané konečné slovo v přijímání dalších zákonů. Pouze by to vyžadovalo pár aktivních, kteří by iniciovali vypsání referenda. Jde o to podpořit ve volbách p. Okamuru, aby byl dost silný, se dostat do vlády. P.K.

   Vymazat
  7. Tak se mi zdá, že jsme tady na tom všichni stejně, včetně I. Davida. Všichni víme co, ale netušíme jak. V každém případě, ať už vykoumáme cokoliv, bez podpory významné většiny obyvatel se to neobejde. Ale jsem přesvědčená, co by za to Češi dali, kdyby mohli v referendu rozhodnout třeba o církevních restitucích, o vystoupení z NATO, o TTIP smlouvě a dalších zásadních věcech. Ano, všechno se dá zneužít, ale na referendech nevidím nic anarchistického. Příprava a promyšlenost "změny" je jistě nezbytná, ale jak dlouho se budeme rozmýšlet a připravovat? Až nám budou odvádět naše děti na zahraniční mise? Až nás skutečně zavleče Amerika do třetí světové války s Ruskem? Až náš trh zaplaví americké GMO lahůdky, nebo až nás tu imigranti budou vytlačovat z našich domovů?
   Proto jsem psala, že mám ten pocit chtění změny beze změny, bez rizika. Věci se dějí příliš rychle a bez nás. Váhavost a neschopnost sjednotit se na pár zásadních nejdůležitějších krocích, alespoň pro začátek, z nás činí snadnou kořist. A že si to uvědomujeme na naší prohře nic nezmění.

   Vymazat
  8. Anonymní7. ledna 2016 19:25
   „Tak se mi zdá, že jsme tady na tom všichni stejně, …“
   Napsala jste to dobře, v celém svém příspěvku. Hodně lidí vidí, že to jde někam, kam nechceme, ale není nikdo, kdo by měl vedoucí schopnosti a znalosti. Asi se stále ještě máme moc dobře, abychom šli do rizika. A za této situace, by případný vůdce, nejspíš rychle zůstal sám. Na vyvolání změny, asi musí být ještě hůře. Tvrdá realita, když nechceme volit Okamuru. A to je možné udělat při nejbližších volbách. P.K.

   Vymazat
 32. Tak jsem tady četl ty sprosté, nechutné bláboly v diskusi a říkal si: Dobře to pan David napsal, šlápl na kuří oko těm pravým.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
 33. K článku Ivana Davida - přesně popsána a odhalena podstata věci. Vezmeme-li v potaz jednotlivosti z doby OF, zjistíme, že tehdejší slibování se proměnilo v pravý opak. Restituce, nezaměstnanost, bezdomovci. Následně po ohromujícím slibolhaní, kdy naslibované lži byly diametrálně vzdáleny od účelu a cíle, sobečtí zločinci, sociopaté, charakterové kreatury, morální zrůdy jako je zde diskutér (viz :-D 1:15) nakládali posledních 26 let se svým životem vysoce zodpovědně až republika zcela rozkradena a z převzatého přebytku, vysoce zodpovědně zadlužena. Na úkor ostatních. Skutečně na výsost zodpovědné počínání s reálným výsledkem oné zodpovědnosti, kterou se ten :-D, dementní mimoň tolik ohání. Pravda, takovou zodpovědnost by jim totalita nikdy neumožnila, aneb by bručeli v báni. Za podvody, podrazy a za rozkrádání socialistického majetku. Nebetyčně hloupé papouškování o tom, jak někdo čekal, že mu začnou lítat pečení holuby rovnou do huby, že vše za něj někdo udělá, zařídí, že bude nadále socialisticky pracovat, ale kapitalisticky žít - pouze dokazuje ubohost a mělkost myšlenkové úrovně duševně postiženého diskutéra :-D. Skutečnost je taková, že zodpovědní lidé, kteří chtějí pracovat, naopak – ti by vyměnili socialistickou práci s jejími jistotami a veselým, radostným životem v sounáležitém kamarádském pracovním kolektivu, za kapitalistický život v očekávání, kdy jej chamtivý zaměstnavatel nahradí méně placeným ubožákem. Socialistický život ve spořádané rodině, za kapitalistický život nezaměstnaného či bezdomovce. V každém případě jsou vysoce zodpovědní hlupáci typu anonyma :-D, zásluhou té jejich zodpovědnosti k mamonu, nikoli k životu, natolik zabednění, že mají představu o tom, jak masa migrantů bude na ně makat za pár šupů. Jejich omezený, mamonem zaslepený mozek, si nedokáže představit konce té jejich zodpovědnosti, kterou se permanentně tupě ohánějí. Názorné ukázky lze vidět na videích a záznamech z Německa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za sametové revoluce se zvedlo ze dna nejodpornější bahno a začalo hospodařit. Nastaly čistky masovějšího rozsahu než za normalizace. Pamatuji, jak propustili člověka, shodou předsedu ZO KSČ z místa technického kontrolora, protože byl přísný a nepouštěl zmetky. Já jsem po odchodu z nejnižší vedoucí funkce šel do montérek. Z nezkušenosti jsem pracoval dál, co jsem mohl, jako by se nic nestalo. Byl jsem v tom podniku necelé dva roky a naivně jsem si myslel, že mi ještě moc nedůvěřují, že něco opravdu umím. Smáli se mi, proč se snažím, když už si v tom podniku nikdy nesáhnu na lepší postavení. Stalo se, že se mi i někdo omluvil, že mlčel, když se objevili křiklouni. OF vzbuzovalo strach, protože si nikdo nemohl být za jejich vlády svým zaměstnáním jistý. Jo samet bylo svinstvo a svinstvem zůstane.

   Vymazat
  2. 14:34

   Kdybys něco krom keců opravdu uměl, tak by se všichni předháněli s nabídkama pro tebe. Nebo by jsi rozjel vlastní živnost, byznys. A měl by jsi se dnes jako král.
   Přestaň lhát a skuhrat komunisto. Svinstvo byla ta vaše doba.

   Vymazat
  3. Anonymní7. ledna 2016 14:43
   "Vrať se do hrobu, nádhero a neopruzuj tu slušné lidi".
   Kdo tě platí, drzý fracku? Potřebuješ dostat facku!

   Vymazat
 34. Ano,lidé jsou nespokojeni..Dá se čekat,že letos a dalších letech přibude rozvratů a rozpadů společnosti.Lidé se semknou,až bude nejhůře.Blaze těm,co hospodaří na svém,na své zahradě bez jedů a těm,co dokáží ochránit vlastní domov,ženu,děti.

  OdpovědětVymazat
 35. Pekelníci v Evropě se odhalují.Papež František spolu s jedubabou Merkel vidí peklo na Zemi a zplna hrdla křičí:,,Ráj!Ráj!Ráj na Zemi"!Co tomu říkáš Halíku a Dominiku v čechách?Taky,taky?O zaobalené lži do mastného papíru pro psy a oslí seno nestojíme.To nežereme.

  OdpovědětVymazat
 36. Perfektní rozbor stávajícího marasmu v naší zemi.
  To musí pochopit každý,kdo to s naší republikou myslí dobře.
  Díky pane Davide

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Perfektní rozbor od někoho, kdo se na tom marasmu nemalou měrou podílel.
   Díky pane Davide

   Vymazat
  2. 14:30- ne trolle, svoji vinu nepřehodíš na jiného. Ač ateista vím, ten "nahoře" vše vidí, boj se.

   Vymazat
  3. Ano Povolný, ale musíte tu myšlenku rozvést do detailu.
   Ten nahoře nejenom že vše vidí, ale taky vše viděl. Viděl vše co jste vy a vám podobní dělali. Vy právě dnes sklízíte "sladké" plody vašich činů. A podle toho co a jak stále melete je budete sklízet až do smrti. Karma je (pro vás) "svině", Povolný. Good luck.

   Vymazat
  4. Anonymní7. ledna 2016 14:49
   Kde koho tu napadáš, přitom blahem uchcáváš.
   Kdo tě platí, drzý fracku? Potřebuješ dostat facku!

   Vymazat
  5. 14:49- nemám takový "servis"jako Vy, nestíhám vše ale jsem rád, že jste se přihlásil k autorství článku, kterého jsem ve spolupráci s "x" označil jako "oslí svini" nebo"svini oslí". Co jste si vybral ať neklikám zbytečně?

   Vymazat
  6. Povolný, ano. 11:11 jsem psal já. Co vás na tom rozčílilo? Že jsem napsal Davidovi ať si konečně založí stranu a začne činy reálně bojovat za vaše zájmy? Hmm..., to už vám hodně tečou nervíky.

   A nadávejte si svým parchantům doma, ne mě.

   Vymazat
  7. 14:49-dovětek-i vy sklidíte "sladké" plody vašich činů.

   Vymazat
  8. 16:05

   Povolný, ale já sladké plody přece sklízím. Stejně jako sklízíte ty kyselé vy. Můžete si stěžovat u Boha na jeho nespravedlnost, ale pozor ať nedopadnete jako Otec Školastik.

   Vymazat
  9. 16:24- Váš komentář nejlépe vyjadřuje Váš charakter,lépe bych to nedokázal.

   Vymazat
 37. Tihle radikální socialisti jako David se vždycky jednou za čas objeví a dovedou zemi úplně do prdele, jako Chavez s Madurem Venezuelu.

  Jak moc si místní pošuci slibovali od Syrizy v Řecku? Socialistickou revoluci v celé Evropě... Po střetu s realitou se ukázalo, že slavná Syriza nemá v ruce vůbec nic.

  Ale tak klidně si blouzněte dál, že přijde nějaký Putin, vše za vás mávnutím proutku vyřeší a spasí vás před čímsi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:38- ten "někdo" určitě přijde, nebude to Putin, kdo nevím ale přijde-brzy. Mávnutím proutku to nebude ale spasí nás před "lidmi" vašeho typu, nazývající spoluobčany, aniž je znají, jen tak ze zábavy(my jsme přece ta elita) lůzou ap. Kdo je špatný, špatně končí, měl by-až hodnotu peněz nahradí hodnota morálnosti majetku a majitele.

   Vymazat
  2. Povolný, vy potřebujete spasit především sám před sebou. Ale to za vás nikdo neudělá. Sorry. Tak vám přeju ať vám ta doba čekání na spasitele do smrti rychle uběhne.

   Vymazat
  3. 15:10- Jak jistě víte, Vašemu Spasiteli V.H. jsem poměrně aktivně(oproti Vaší pasivitě) pomáhal. Po vašem převzetí moci jste zneužili naši důvěru v lepší řád než který byl.To se neodpouští, zrada.Nedivím se tedy, že budete bránit váš systém do posledního Ovčana. P.S. slyšíte ty vlky výt?

   Vymazat
  4. Anonymní7. ledna 2016 15:10
   Kde koho tu napadáš, přitom blahem uchcáváš.
   Kdo tě platí blbý čmoude, nebo si jen velký moudě!

   Vymazat
  5. Povolný, kdybyste se viděl jak jste s tím vaším vyhrožováním směšný, ubohý a trapný...

   Jste velmi podobný těm migrantům kteří si vysnili šťastný, bezstarostný život v Evropě a když se realita nesetká s jejich bludnými představami, tak se cítí podvedeni. Kým? No tou Evropou přece. A začnou západní svět nenávidět. Jako vy, Povolný.

   Vymazat
  6. 15:58- nevyhrožuji, trapný jste vy a příčina mé "schizofrenie. Až ti vlci zaútočí, budu to já který vás bude bránit, protože nesnáší násilí všeho druhu. Vy,zbabělci budete již za "Velkou louží". Pamatuji si velmi dobře slova mého otce-chování "vašich" k Hitlerovi. Čéši pfujdoo pfojovat-po záboru první kolaborovali.Ale znám i opak.Kde jste Vy?

   Vymazat
 38. K Anonymu 1:15. Pan David na vše za posledních 26 roků nezvrací. Jen dění v těch letech hodnotí. To spíš ty jsi dobu nepochopil. Ano, něco se povedlo, totálně odstavit spodních deset milionů od rozhodování a od možnosti užívat výsledky své práce. Též by mě zajímalo, co je to podle tebe socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Od povím si sám na druhou část otázky. Kapitalisticky si žijeme všichni. Těch 10 tisíc co má moc si žije královsky. Dobře si žijí statisíce jejich poskoků, a nedobře až bídně dolních 10 milionů. Každý jinak, ale všichni kapitalisticky. Za to hodnocení bych se podepsal, až na předposlední odstavec. Je naivní si myslet, že za předsednictví Miloše Zamana byla ČSSD pro dolních 10 milionů. Byla tu pro horních 10 tisíc, a dělala politiku, která byla v té době praktická. Doba se změnila, tak Zemana vystřídal Sobotka a ČSSD dál plní svůj úkol.

  OdpovědětVymazat
 39. PERFEKTNÍ ČLÁNEK MUDR. DAVIDA!!!!! Ty hloupé řeči o chybách, omylech a původně dobrých úmyslech vlád a politiků mi pijou krev už celé roky. DÍKY!!!!!

  OdpovědětVymazat
 40. (10:22) soudruhu "plukovniku", ten kdo stavel latriny pro JAR army je hodnosti a intelektem nadrizeny Vasi hodnosti.

  Vy jste strasne nudny menecenny retard, ktery neinspiruje k premysleni ! Samozrejme, ze neznate v zemepise nic, v nicem nic, nez rodoby "duchaplne" nadavat, coz je nudne.

  Vasim primitivismem mate zajisteno , ze si Vas nikdo nevsimne, tak na sebe upozornujete snahou znovu a znovu byt zpraskan klavesnici. Vase anglictina odpovida Vasi socialni skupine, mate v ni slang. Zkratka jste sebedulezite obute lejno. Ted jdu cist, co rika Pat Buchanan, tak neztrcejte cas odpovedi vy SOMARE z Cierne pri Chope.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. je mi jasne ze mas s english problem u staveni latrin ani v angole se toho moc nenaucils!
   no, zabullshituj zas nekde na foru at se posmeju, u bimbo!!!tve zvratky necham bez komentare!
   SMD=jeste jednou vysvetlim vyznam, to jako, ze muzes vyslukovat my pee wee
   zdravi fullbird colonel

   Vymazat
 41. Jako ministr ve vládě to byla tragédie. Popsat situaci umí každý. Mít možnost vládnout, málokdo.
  Nemůžu si pomoct, ale Mr. David není pro mne to pravé ořechové. Zeman je samozřejmě úplně jiná třída a podporu si zaslouží, protože ve svém úřadě nic nepředstírá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ví o čem píše. Jako bývalý ministr, když chtěl zavést nějaká řád do finančních toku ve zdravotnictví, okamžitě se na něho všichni paraziti, včetně médií sesypali. Tak to u nás už 26 let holt chodí.

   Vymazat
 42. Nelzi nam zde drateniku (17:56) ! ("plukovniku")
  Tvuj full bird je KOLIBRIK z ostrova Captiva. Tak maly, ze turiste nevi, neni-li to moucha, ktera zije z vykalu - jako Ty.
  HONOLULU - SVETLONOS ! A jak to, ze mas tolik nicku primitive ?

  OdpovědětVymazat
 43. Dr.Ivanu Davidovi nerozumím.
  Do politické strany slušný člověk vstupuje zejména z přesvědčený k ideovým hodnotách ke kterým se strana i on svobodně hlásí.
  I.D.vstoupil do ČSSD podle jeho slov ne kvůli sociálně demokratickým hodnotám,ale k vůli osobě Miloše Zemana.MZ je sice významný český polistopadový politik a bývalý předseda ČSSD,ale autentický sociální demokrat či levičák nikdy nebyl i když stranu přivedl do vládních pozic.To stejné platí o bývalém členu socdem a politiku I,D.
  Kdo pozorně sleduje články na web. Nová republika je mu politické zadání tohoto webu. jasný.
  ID děkuji za upřímnost.
  Proč tvůrci NR na samém začátku svého vzniku čtenářům a veřejnosti nesdělili hned,že NR není žádná alternativní levicová iniciativa,ale odnož SPO-MZ ?
  Liberální demokracie a celý neoliberální globální kapitalismus,EU a tradiční politické strany(konzervativní,liberální,socialistické) Západu včetně ČR se nachází v krizi.S tím souhlasím a je třeba hledat alternativu. Vést o tom debatu se všemi demokraty a progresivci od liberálů,sociálních demokratů až po marxistickou levici.
  Jakou odpověď na tuto krizi nabízí NR a Miloš Zeman: Spolu s českou populistickou ultrapavicí a Václavem Klausem hledají odpověď v nacionalismu a autoritářství a omezování řady občanských práv.Inspiraci vidí v Putinově Rusku,Maďarsku a současném Polsku.Na západ od našich hranic vzhlíží k Národní frontě Marine Le Penové ve Francii či Pegidě v Německu.
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:35 "Pěkný" blábol ......

   Vymazat
  2. A Vy jste kdo? Chcete-li mi sdělit nějaký politický názor ne trollení, vyžaduji od určité úrovně příspěvku jméno, příjmení příp.další údaje. Z toho Vašeho čiší jen to trollení,tedy jen jiné politické zadání. Nabízíte jen oponenturu k názoru jiných. Vlastní nápady žádné a to je málo, díky-nechci.

   Vymazat
  3. Abych si neprotiřečil, u názoru který nepolemizuje s jiným mi anonym nevadí. Nick je vhodný pro odpověď.

   Vymazat
  4. 20.35 Dobře jste to vystihl....Máte recht

   Vymazat
  5. Stojí za to usilovat o změny k lepšímu, které jsou v daném systému možné, i když systém sám nemění. Proto jsem vstoupil do ČSSD, když se stal Miloš Zeman předsedou pražské organizace. ČTI POŘÁDNĚ PLYTKÝ BLBEČKU.

   Vymazat
  6. Jiří, jste si jistý,že 20:35 vystihl Vaše názory? Lépe čtěte než "vydáte"-máte recht.

   Vymazat
 44. Perfektní článek! Přesně jste popsal jak to je. Stále si spousta lidí myslí, že to co napáchal Klaus v počátcích budování mafiánského kapitalismu byly jen chyby, omyly.
  "Podstatný vliv má také zhoubná ideologie" - tak ta má hodně podstatný vliv! Kvůli ideologii byli ovčani ochotni volit stále dokola ODS přesto, že ODS nehájila jejich zájmy, ale zájmy horních desetitisíc.

  OdpovědětVymazat
 45. Otázka zní,jestli současný tak bývalý politici svým chováním,jako např. Miloš Zeman či Ivan David nejsou součástí problému.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:52- odpověď na "vlastní" otázku, natož "řešení" se jistě od Vás nedovíme,není-liž pravda "sluníčko"?

   Vymazat
  2. Proto bude nutné oprášit ta stará hesla, např.
   Lidé bděte, měl jsem vás rád.

   Vymazat
 46. Pane Povolný,psát v internetové diskuzi pod nickem nepředstavuje to,že diskutující je troll.
  Nechtěl by jste ještě znát rodné číslo ?
  Korektně a věcně diskutovat nedokážete.
  Za váš posraný život běženci nemůžou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:29- máte pravdu, nick pro mne není troll, Váš případ to ale není. Rodné číslo nepotřebuji, někdy mne zajímá národnost, počet pasů. Protože nemáte jméno ani nick, nevybavuji si kdy jsem s Vámi ne-korektně, ne-věcně, natož o běžencích diskutoval.Budete-li mít zájem si popovídat o plně prožitém životě, dejte nick nebo mail.

   Vymazat
 47. Souhlasím s tím, že příspěvek 20:35 i 20:52 je skutečně pěkný blábol. A z 21:29 je to rovnou hovadina.
  Mnohokrát bylo, nejen zde na NR, konstatováno , že vedení ČSSD se permanentně rozchází se svými tzv. ideami. Ti, kteří trvají na jejich hájení a dodržování pravidel a zásad jsou nežádoucí. Buď odejdou sami , nebo jsou "odejiti". Kdo nechce rozumět, tak nerozumí.
  K diskusi o alternativách dochází, m.j. , právě zde na NR.
  Nálepkování a plácání ideologických floskulí ve stylu nejhloupějších propagandistů bývalého režimu není diskuse. Je to..blábol.
  Má li mít diskuse vůbec nějaký smysl, pak je velmi potřeba neplést si vlastenectví a patriotismus s nacionalismem, autoritářství s vládou práva a spravedlnosti, a občanská práva s násilnou anarchií a vládou "peněženky" případně uřvaných idiotů. Vykřikovat zaníceně, že musíme stále výše, lépe, radostněji, ale hlavně levicově" sice můžete, ale pak důvodně riskujete, že budete za blbce a šaška. Pokud to ovšem není váš "vychytralý plán", jak znemožnit oponenta, když argumenty to nelze. I tací prodejní slouhové se najdou.
  Lidé jako I.David nebo prezident Zeman, nejsou jistě bez chyb, to nikdo z nás. Ale o něco pozitivního se podle svých možností snaží, a jsou slyšet. Díky za to, že se perou. My , mediálně neznámí, jim můžeme buď pomáhat, nebo škodit. V našem zájmu, lidí normálních, je pomáhat. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. můj souhlas nemusím snad ani deklarovat.

   Vymazat
  2. Anonymní7. ledna 2016 22:16
   Dokážete být politicky korektní ?
   Politiky za ČSSD je zač kritizovat.
   O tom není sporu.Žádné iluze o současné ČSSD nemám.
   S jakou konkrétní alternativou či vizí přichází Ivan David a Miloš Zeman(oba bývalý přední členové ČSSD)?
   To,co říká MZ,ID nebo Václav Klaus dávno přináší na veřejnosti populistická ultrapravice(Okamura,Bartoš,Konvička).
   Jinými slovy. MZ ani ID mimo obecné kritiky polistopadových poměrů a sociálního marasmu s něčím novým nepřichází.
   Akorát,že se u toho tváří ,,levicově " a vy jim na to lacině skáčete.

   Vymazat
  3. 20:01- zato Vy jste tak politicky korektní, že nic nenapsat, bylo by více!

   Vymazat
  4. Být politicky korektní, spíše bych řekl slušný a poctivý, u mě znamená, že uznám, když politický oponent, či protivník, říká pravdu. A nelžu za každou cenu,protože ji říká právě on, i když si myslím totéž. S V.Klausem nesouhlasím skoro v ničem, přesto na něj nebudu "principiálně" řvát v případě, že hájí stejné národní a občanské zájmy, jako já. Na druhou stranu jsem se nikdy nebál říci komukoliv, že pravdu nemá. A nebo slibuje a lže.
   Konkrétní alternativa, na kterou se ptáte spočívá v tom, že je nutné vyměnit stávající politické lháře a bezpáteřní prospěcháře za lidi slušnější a kompetentnější. Národohospodáře a patrioty v nejlepším slova smyslu. A zajistit, aby, v případě že budou lhát, nedržet dané slovo a neplnit sliby, nebo dokonce krást, že budou neprodleně z funkcí odvoláni. To je základ.
   Problém je však v tom, že i když existuje sofistikovaný názor co udělat, a takřka stoprocentně i s kým, největší problém je jak, přesněji za co. Jak přesvědčit občany, že změna je možná a že se vyplatí jít k volbám. O peníze jde až v první řadě, ostatně jako vždy. Přesto nelze podlehnout pocitům poraženectví. Je třeba hledat spojence všude, kde vadí "polistopadové poměry a marasmus" natolik, že podpoří racionální změnu. Ostatně například A.Babiš, netvrdím že zcela vědomě, využil m.j. obrovské nespokojenosti podnikatelského stavu s rozsahem korupčního prostředí ve veřejných zakázkách. Bylo , tuším že v Ekonomu, kdysi dávno publikováno, že 20% z ceny zakázky na úplatky se dalo ještě zuby nehty utáhnout, ale 25 % už je moc. To bylo ještě za Kalouska a spol. Takže podnkatelé chtěli najednou změnu.
   Bohužel čas, kdy toho budou mít dost normální občané ještě nenastal. Pořád není tak špatně, aby mohlo být ještě hůř. Ale současná garnitura, ano, i ta vládní, na tom "úspěšně" pracuje. A změna jednou nastane. Musí. J.B.

   Vymazat
  5. Anonymní8. ledna 2016 20:51
   Jedno anarchistické přísloví praví:kdyby volby mohli něco změnit,dávno by je zrušily.
   Ekonomka.I.Švihlíková např.správně argumentuje tím,že EU a především eurozoná slouží ve prospěch Německa.
   Loňské drama v Řecku jasně ukázalo,že národní vlády mají v současném světě globálního kapitalismu čím dál tím menší manévrovací prostor.Rozhodující silou a mocí jsou věřitelé(banky),finanční trhy, nadnárodní korporace a jim spřízněné politické elity,které vytváří pravidla hry.
   Ze zajímavou iniciativou přichází řecký ministr financí Janis Varufakis,který zakládá nové politické hnutí.Podle Varufakise má ovšem jít o panevropské uskupení, jež bude prvotně cílit na demokratizaci EU.
   Řecký politik upozorňuje, že jde o přesně opačný způsob než nyní, kdy národní politické strany tvoří v evropském parlamentu volné ideologické či ad hoc koalice. Skutečné rozhodování navíc podle jeho slov neprobíhá na úrovni demokraticky volených představitelů, ale ve světě byrokratů a bankéřů. A právě po demokratizaci podle něj nyní volá čím dál tím více Evropanů.
   Na otázku, co vede Varufakise k optimismu ohledně šancí hnutí, odpovídá: „Právě to, že bude panevropské! Pokud bude Troika tlačit například na madridskou radnici, můžeme se spolehnout na to, že voliči v Německu nebo Francii potrestají ty lokální politiky, kteří plní její rozkazy.“
   Za další.Nebezpečí,které dnes představuje nacionalismu,fašismu spojené s oligarchizací politiky není problém pouze Ukrajiny,ale i řady jiných postkomunistických zemí včetně ČR.Rozdíl je pouze v tom,že ultrakonzervativní polská vláda a ukrajinské vládní elity vidí nebezpečí svých národních zájmů v Rusku a populistický politici typu Zeman,Fico a Orbán zase v selhání západu a to zejména s uprchlickou krizí a příklonu k Rusku.
   Listopadová revoluce se nepovedla a celá ekonomická transformace v devadesátých letech byl velký podvod na lidech na kterém pouze vydělala malá privilegovaná skupina za politického vedení otce zakladatele mafiánského kapitalismu v ČR Václava Klause.
   Za řadu omylů,chyb a velkou míru korupce v ČR nemůžeme jenom lacině vinit EU,ale můžeme si za to sami.
   Co nám Čechům zejména chybí je kritické myšlení a kvalitní školský všeobecný vzdělávací systém.Zavádění prvků přímé demokracie nám v tomto deficitu nepomůže.
   Každý z nás hledá odpověď někde jinde.
   Jednoduchá řešení,které nabízí politici jako je Zeman,Okamura a nenávistná hnutí konvičkovců,bartošů,hamplů nás podle mého názoru a přesvědčení ze sociálního a společenského marasmu nevyvedou.


   Vymazat
  6. 10:05- až mi nabídnete jiná jména politiků i se složitým řešením,zhodnotím je kritickým myšlením a dám vědět. Do té doby jen slušný článek bez "šťávy".

   Vymazat
 48. Snad ještě pár drobností.
  Dost často zde potkávám ty psavce, kteří formou obehraného kafemlejnku pořád v diskuzích u různých článků opakují, že tento web je rudohnědý a jmenovitě, že I. David zvrací na ta léta budování polistopadového kapitalismu.
  Co kdyby se např. zamysleli nad tím, zda oněch 40Kč
  přidání pro důchodce podle "statistické" inflace je skutečně adekvátním vyjádřením zvýšení životních nákladů?
  Vyskytla se tu také, na letmý pohled konsistentně vypadající rada, aby si p. David s p. Dvořákem založili vlastní politickou stranu.
  A že by pak viděli, že jejich myšlenky zaujmou tak 0.1% hlasů ve volbách.
  Pro zajímavost vol. výsledků okolo 1% dostávaly politické strany ve kterých před r. 1918 figuroval TGM.
  Ono založit novou politickou stranu/hnutí (tj. ne obnovovat nějakou prvorepublikovou se úspěšně podařilo až miliardáři Babišovi, ani milionář Bárta to neutáhnul. Jako další úkol by si tyto většinou anonymní kritici mohli třeba spočítat náklady na vol. kampaň takové TOP09, ne ty hodnoty z výroční zprávy, ale "zamořenost" plakáty, inzeráty a billboardy v nějakém městě a porovnat to třeba s ČSSD. Počet billboardů bude asi 3x vyšší.
  Zřejmě si to hradí z členských příspěvků a kníže Schwarzenberg také asi něco věnuje ze svých restituovaných hradů, zámků a pozemků.

  OdpovědětVymazat
 49. Výborný článek, pane Davide gratuluji a děkuji.
  Vystihuje nejhlubší podstatu, i sama diskuze to potvrzuje.
  Se závěry naprosto souhlasím. Budu se snažit ve svém nejbližším okolí podle možností a schopností věci pomáhat. Děda.

  OdpovědětVymazat
 50. Svůj komentář 9. ledna 2016 10:05 bych upřesnil tím,že Janis Varufakis je bývalý ministr financí řecké vládní Syrizy.

  OdpovědětVymazat
 51. Musím souhlasit s panem M.Pokorným. Jen slušný článek, nejen bez šťávy, ale i bez návrhu, bez názoru. Na tom , co nám chybí se pravděpodobně shodneme, většinou. Na tom "s kým ne" (protože s kým ano jste neuvedl) už rozhodně ne.
  Prvky přímé demokracie nejsou samospásné. Ale jsou určitou šancí, jak přesměrovat vývoj ke svobodě a skutečné demokracii bez použití násilí, chcete-li, revolučního. Spolupracovat s Varufakisem? Proč ne. Máme své ekonomy, a ekonomky, velmi erudované. Ale kdo je dokáže pustit k řízení věcí veřejných? Stranické klany a mafie? Ty stávající ani náhodou. Nadávat do populistů nebo dokonce hůř, lidem, kteří se nebojí, a mohou k věci něco věcného říkat a navrhovat, je...hloupost. Přímá volba a odvolatelnost politiků, a obecné referendum je základ. Při všech rizicích je to jediná civilizovaná cesta. A každý, kdo se touto cestou vydá, zaslouží pomoc a podporu. Mimochodem, Okamura není ani první,ani jediný, kdo s tím přišel. Je trochu v podezření, že to "opsal" z Programu , který psal kdysi M.Zeman pro SPO. Ale to není podstatné. Doufám,že nebude ani z posledních, a že se podpora prvků přímé demokracie od dalších politiků rozroste. J.B.

  OdpovědětVymazat
 52. Anonymní9. ledna 2016 19:08
  Velice se mýlíte.Myšlenku a téma přímé demokracie po roce 1989 v ČR přinesl do veřejného prostoru k debatě velký teoretik PD,humanista,filozof a zesnulý mluvčí HzPD Dr. Milan Valach.
  Miloš Zeman se začátkem devadesátých let chvíli zabýval myšlenkou ekonomické demokracie,kterou jako předseda ČSSD a vlády později úplně opustil.
  Populistický politik Okamura na tématu PD politicky vydělal,když tímto tématem dokázal oslovit voliče a dostal své hnutí do PS.
  MV za svého života prozíravě varoval před zneužitím PD populistickými a krajně pravicovými politiky.
  HzPD a samotný MV za svého života se věcné i ideové s hnutím Úsvit o fungování PD v řadě věcí rozcházel a rozchází.
  Ivan David na jedné besedě kde byl tehdy přítomen i MV se nechtěl o tématu PD vůbec bavit a diskutovat.
  Patříte k názorové části oprávněně nespokojených
  voličů,který naivně doufá v osvíceného politika či vůdce,který za nás konečně nastaví spravedlnost,právo a skutečné demokratické poměry,které budou sloužit ve prospěch většiny pracujících a občanů.
  Já tuto vizi nesdílím a považuji ji za utopistickou a krajně nebezpečnou.
  Neparlamentní a občanská demokratická levice mimo jiné prosazuje participativní demokracii,která je doplněna o PD. K emancipaci samotných pracujících a občanů je participativní demokracie nezbytná.
  Není mým cílem vás o něčem přesvědčovat.
  Jde o to,co přináší např.web NR a tvrdí politici (Zeman,Okamura,Klaus,Babiš) opravdu představuje řešení a alternativu současného světa a našich domácích problémů.Dokázat se nad tím racionálně zamyslet a nebýt líný si vyhledávat i jiné informační zdroje než jsme navyklí.
  Vůbec tím nevyzdvihuji či neomlouvám mainstreamové politické strany a jejich politické elity.
  Odpověď mimo jiné hledám v zajímavých a potřebných seminářích a konferencí,které pořádají síťové politické organizace a občanské iniciativy.

  Demokracie versus Totalita peněz: https://www.youtube.com/watch?v=R5dFwIi76K8&list=PL49MSj9iw6Km-RRlhlQJEyTFhu3NsvpT7

  Mezinárodní klimatická konference: Lokální a globální udržitelnost:https://www.facebook.com/SocSol/app/212104595551052/?ref=page_internal

  MY SAMI JSME TI,NA KTERÉ JSME ČEKALI.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:26- budete-li odpověď hledat dlouho po seminářích, může ji někdo jiný nalézt dříve v ulicích. P.S. "My sami jsme ti,...."je tam využitelné.

   Vymazat
  2. No právě, je jistě zajímavé: "racionálně zamyslet a nebýt líný si vyhledávat i jiné informační zdroje než jsme navyklí", ale pokud nenásledují naprosto pragmatické a konkrétní činy,nebo alespoň racionální návrhy, je to k ničemu. Jestliže politiky , jako Zeman, či Okamura (a nejsou to jen oni, to by byl omyl) nebrat, tak koho tedy? Jiní vhodní prostě nejsou, neexistují. Tihle prosazují alespoň to základní, a jsou slyšet, jsou vnímáni. Dokonce si umím představit, že by mohli "přitlačit", ale bude je pak někdo brát ještě na vědomí? To přeci není o "osvícených vůdcích". To je o lidech, kteří vědí, chtějí a mohou. A tu "ulicí", bych bral velmi vážně. Já preferuji demokratický a nenásilný vývoj. Protože ,jak vidíme na záběrech z evropských měst, nejen v souvislosti s migrací, davová zuřivost nelze nikdy a nikam pozitivně usměrnit. Ta se valí živelně. J.B.

   Vymazat
 53. Pane Povolný,předpokládám,že vy jste už odpověď na ulici našel.
  Podělte se s námi o vaši zkušenost,jak dál ?

  OdpovědětVymazat
 54. Anonymní10. ledna 2016 12:11
  Nezlobte se na mně,ale vašemu myšlení a argumentům já nerozumím.
  To je jako by jste tvrdil,že politik,který nejvíce na veřejnosti či na ulici křičí má mít naší nekritickou důvěru.Nemám zájem žádného nacionálního populistu nebo fašistu ve volbách volit i kdyby měl plné náměstí lidí.
  Není to hlavně o tom,že jednoduché vysvětlení je pohodlnější pochopit než to složité. A rovněž proto, že v české kotlině nemáme příliš ve zvyku sledovat, co se děje venku. Nanejvýš intuitivně tušíme, že někde existuje zlá byrokratická Evropská unie, pak taky USA a Rusko a možná ještě Čína, která byla daleko, dokud nekoupila Slavii. Není se ani co divit, že nemáme kapacitu kriticky uvažovat o labyrintu světa tam venku, když musíme mít dvě práce, abychom měli na nájem a jídlo, a ti bohatší možná na zlevněnou dovolenou v chorvatském letovisku, které bylo ještě donedávna od reality spolehlivě izolováno.
  Ekonomka I.Švihlíková v jednom rozhovoru výstižně poznamenala:Elitám vyhovují neznalí a netrpěliví lidé.
  Jestli máte potřebu jít s davem neznalých a netrpělivých-nic vám v tom nebrání.

  OdpovědětVymazat