Reklama

.

.

čtvrtek 28. ledna 2016

Nový tunel na občany ohledně trestní odpovědnosti právnických osob

Petr Umlauf
28.1.2016 E-republika

Za koho kope poslankyně Marie Benešová (ČSSD), když chce ve Sněmovně vykostit zákon o trestní odpovědnosti právnických osob?

Od počátku účinnosti zákona (tj. od 1. ledna 2012) do konce února 2014 bylo zahájeno trestní stíhání pouze proti 92 právnickým osobám za celkem 122 trestných činů v celkem 73 případech. Tolik ke stručné statistice. Fakticky se nestíhá nic z toho, co společnost trápí, podvodné obchody s klamáním spotřebitele, zločiny proti životnímu prostředí, podplácení a spousta dalšího. Toto měla změnit novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, viz Návrh zákona- tisk 304 3. 9. 2014.


Zákon je to důležitý, jedná se tu především o kauzy velkých firem, které se velmi často podílejí na zmanipulovaných veřejných zakázkách. Tak například Metrostav a jeho manažeři byli policií obvinění z přijetí úplatku, podplácení, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletich při zadání veřejné zakázky či poškození finančních zájmů Evropské unie. Jde o známou kauzu Rath ze Středočeského kraje, ale také z jiných krajů, o kterých se zatím nemluví nahlas.

Trestní jednání kryté razítkem právnické osoby je pro osoby jednatelů v mnoha případech beztrestné. Ministerstvo spravedlnosti předložilo ještě za paní Válkové novelu zákona, která má tuto praxi změnit. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v současné době vychází zásadně z toho, že právnické osoby mohou být postihovány pouze za jednání, k jejichž postihu Českou republiku zavazují mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie. Je trvalý tlak na opakované doplňování nových skutkových podstat, tak aby bylo možno stíhat věci, které dosud trestné nebyly. Z toho všeho je tak trochu chaos a neví se, co a od kdy platí. To je pak těžko soudit, a už vůbec to nejde pořádně vyšetřit.

Právnické osoby mají být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno. Právnické osoby mají podléhat stejně jako osoby fyzické obecnému principu trestní odpovědnosti s určitými výjimkami.

Opozice namítá. že prý hrozí riziko ze špatné justiční praxe. Jsou prý obavy z toho, že to policie nezvládne, státní zástupci zneužijí svoje pravomoci a kompetence, soudy to budou špatně kvalifikovat, dojde zde k nevinně odsouzeným právnickým osobám. Tyto obavy tlumočila poslankyně Marie Benešová viz.stenozáznam

V § 8 jde o bližší vymezení okolností jednajících osob, které je nutné pro zavinění trestní odpovědnost právnické osoby. Okolnosti jsou vyjmenovány v odstavci 1-4. Když se sem vloží jeden gumový odstavec, tak to zboří konstrukci celého zákona. Stručně a jasně: Zákon se stane se neúčinným a zbytečným. Soud bude jen ztráta času a peněz.

Zpravodajkou Ústavně právního výboru PS k tomuto zákonu je shodou náhod zrovna poslankyně Mgr. Marie Benešová (ČSSD), která byla ministryní spravedlnosti a také nejvyšší státní zástupkyní. Ústavně právního výboru ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona mimo jiné i tuto změnu:
6. V § 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(5) Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila
veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“

Když páni poslanci zvednou pro tento návrh ruku, tento odstavec se stane součástí zákona. Pak se firma se velmi snadno zbaví hrozby odsouzení. Stačí například prokázat, že má fungující vnitřní protikorupční program a své vedoucí manažery často školí.

Za vedení Unie státních zástupců to Zdeněk Matula zhodnotil takto: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v navrhované podobě by přestal mít smysl. Toto je typický případ tzv. "vykostění zákona", kdy se stane zevnitř neúčinným a zbytečným. Zůstane jen prázdná fasáda za placený mediální povyk těch médií, které buď ničemu nerozumí, nebo byly účelově zmanipulované či uplacené.
 
Soud právnických osob bude jen ztráta času a peněz

Možnost zrušit obvinění má soud ze zákona vždy, na to pamatuje procesní právo. Psát něco takového do zákona je mírně řečeno náhubek i s vodítkem pro státního zástupce. Stačí přitáhnout vodítko a v případech stíhání právnických osob se to bude zkoušet často. Je to stará a dost odporná praxe poslanecké sněmovny. Právě dnes u tohoto případu zaráží jen jedno. Zpravodajkou Ústavně právního výboru PS k tomuto zákonu je poslankyně Mgr. Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti a také nejvyšší státní zástupkyně a tento výbor ve svém usnesení toto vykostění zákona doporučuje.

Staré triky se zase vracejí. Režie stejná, herecké obsazení jiné, divák nezatleská. Divák a volič v jedné osobě si zaplatil herce i kompars. Co si zaplatil, to má. I s mediálním cirkusem. Viz předešlý článek Elektronická evidence tržeb: Krok k normálním civilizovaným poměrům.

Materiály ze Sněmovny

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč
Pokud chcete na provoz webu E-republika přispět, klikněte zde. Děkujeme! Související články:

5 komentářů :

 1. Paní Marie Benešová se hold zvrhla, zřejmě její blízcí figurují mezi právnickými osobami, tak jako blízcí všech dosavadních členů vlád od roku 1989.
  Kdo bude ještě tuto "verbež" volit, tak je opravdu mdlého rozumu!
  Volič-Vilč

  OdpovědětVymazat
 2. Benešová, stejně jako celá ta odporná ČSSD s jejím odporným předsedou, se usilovně činí a konají ve prospěch darebáctví a darebáků, ve prospěch parazitů a parazitování a ve prospěch záhubné, zničující migrace.

  OdpovědětVymazat
 3. Nezapomínejme, že exministryně a exstátní zástupkyně v tom není z ústavněprávního výboru sama.
  V dostatečně informované společnosti či společnosti znalé metod manipulace nikdo nesnímá hřích z někoho jiného. Tam už se nelze uspokojit s postižením jen symbolů, předáků. Pokud už nelze před spravedlnost dodat i pomahače, tak je nutno přinejmenším se snažit učinit systémová opatření nejen proti tomu, aby opět mohl nějaký lídr provéstl inkriminovanou lumpárnu, ale i vůbec proti tomu, aby nějaká obdobná lumpárna mohla opět získat masovou podporu.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, ale nelze nevidět, že se u paní Benešová jedná o dokonale informovaného člověka, znalého jak běžné praxe státních zástupců a soudů všech úrovní. Viditelné pozadí - (ne její), cíl ochránit všechny "vládně a politicky spřízněné osoby" před trestním stíháním okleštěním zákona je více jak zřejmý. Ústavně právní výbor je jistě vícečlenný, ale podle mne o doporučení (nedoporučení) rozhoduje většina hlasů přítomných projednávání a hlasování o závěrečném stanovisku v tomto případě pro sněmovnu.
   Bylo by pro občany a voliče jistě přínosné, kdyby se seznámili se stanoviskem zástupců jednotlivých politických stran v tomto výboru a k této problematice.
   Volič-Vilč

   Vymazat
  2. To nepochybně. Ostatně by stálo za to, aby veškará hlasování na sněmovních a senátních výborech, ve vládě a v radách krajských a místních zastupitelstev byla jmenovitě dohledatelná stejně jako jsou hlasování v plénech sněmovny, Senátu a krajských a místních zastupitelstev.
   Ne, že by to zásadně změnilo svět, ale byla by to další troška v boji proti netransparentnímu rozhodování a manipulovativní politice zastupitelské demokracie.
   KR

   Vymazat