Reklama

.

.

neděle 24. ledna 2016

Skleróza nebo demence Slovanů?

baseballové tričko nabízí zde

- K. K. -
24. 1. 2016       SeveročeskáPravda
Po sedmdesáti létech Slované zapomněli, že je před genocidou zachránila Rudá armáda. V souvislosti s nacistickým pučem v Kyjevě, vyvolaným Spojenými státy a jejich lokaji v NATO, po kterém následovalo připojení Krymu, jehož obyvatelstvo se v celonárodním referendu vyslovilo ke sjednocení s Ruskem a po první porážce v preemtivní imperialistické válce proti Rusku, vedené pod krytím potlačení ruského obyvatelstva v Donbasu ukrajinskou armádou, rozpoutal světový a evropský imperialismus informační válku, jejímž hlavním principem je rusofobie. 
Neméně důležitým prvkem v informační válce proti Rusku, do níž se zapojily i slovanské národy Evropy, které by již bez rozhodnutí sovětských komunistů vedených Stalinem neexistovaly, je úsilí o přehodnocení výsledků II. světové války. SSSR je označován za okupanta evropských zemí a naopak autoři genocidy komunistů, židů a Slovanů, němečtí nacisté, Wehrmacht a svazky SS, bojující proti Sovětskému svazu, masově vraždící civilní obyvatelstvo a ponechávající za sebou spálenou zemi, jsou považování za hrdiny.

Při přepisování dějin používají buržoazní propagandisté nejen polopravdy, ale i otevřené lži.

V období existence SSSR nevěnovalo jeho politické vedení velkou pozornost těm spojencům hitlerovského Německa ve válce proti SSSR a komunistům světa, kteří se stali členy Varšavské smlouvy a RVHP. Ve skutečnosti Rudá armáda nebojovala pouze proti Německu, ale proti celé Evropě. Některé vlády posílaly na frontu proti SSSR své armády, další dodávaly Německu nejmodernější zbraně a bojovou techniku.

Společně s Hitlerem

Do agrese proti SSSR se zapojily v rozsáhlém měřítku země nacistického bloku, Slovensko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Finsko, Bulharsko a dokonce i maličká Albánie.

Od prvního do posledního dne války bojovalo proti Rudé armádě 55 – 75% pozemních vojsk německých ozbrojených sil a sil jeho spojenců, přes polovinu sil Luftwafe a Kriegsmarine.

Po otevření „Druhé fronty“ v létě 1944 se tento poměr nezměnil. Proti Rudé armádě stálo 235 divizí, (1,7x více než proti spojencům). Do Wehrmachtu bylo zařazeno 1,8 milionu vojáku z jiných států. V průběhu války z nich bylo zformováno 59 divizí, 23 brigád, několik samostatných pluků, oddílů a praporů.

Itálie vyslala na frontu proti SSSR expediční sbor, který čítal 62 tisíc vojáků. Rumunská armáda v průběhu války okupovala Besarábii, část Ukrajiny a Krym. Její armáda byla ze spojeneckých armád nejpočetnější – celkem 262 727 osob. Maďarsko vyslalo armádní sbor o síle 40 tisíc osob, 4 pěší brigády (63 tisíc osob) 2. armádu, složenou z devíti pěších divizí. Slovensko vyslalo proti SSSR dvě pěší divize a další síly: celkem 56 tisíc osob. Bulharsko se tažení na Východ neúčastnilo, poskytlo však nacistům své vojenské základny. Finsko plnilo v plánu Barbarossa významný úkol blokády severního přístupu k Leningradu přes Karelskou šíjí.

Německé válečné dokumenty potvrzují, že po napadení SSSR v roce 1941 vznikla v Evropě vlna antisovětské hysterie a tisíce evropských občanů usilovaly o vstup do Wehrmachtu. Euforie trvala až do porážky u Stalingradu.

Ve Wehrmachtu bojovaly proti SSSR i dobrovolné formace fašistů ze Španělska (Modrá divize), Švédska, Norska a Portugalska. Kromě toho bojovaly proti Rudé armádě síly z Estonska, Bosny, Lotyška, Dánska, Norska, Holandska, Belgie, zařazené do vojsk Waffen SS. Ještě 10. 2. 1945 byla zformována francouzská divize SS, která byla nasazena proti Rudé armádě v Pomořansku a pak v Berlíně. Hitlerovi nepomáhaly okupované a neutrální státy pouze dodávkami zbraní a bojové techniky. Řada katolických biskupů si pospíšila schválit přepadení SSSR a nazvat je „Evropskou křížovou výpravou“.

Výroční vzpomínková akce Waffen SS v Rize 2015

Kde se zrodila současná ruská „pátá kolona“

Wehrmachtem a vojsky SS prošlo v průběhu II. světové války celkem 250 tisíc Ukrajinců, 70 tisíc Bělorusů, 70 tisíc kozáků, 150 tisíc Lotyšů, 90 tisíc Estonců, 70 tisíc Středo - asiatů, 12 tisíc Volžských Tatarů, 10 tisíc Krymských Tatarů. 7 tisíc Kalmyků, 40 tisíc Ázerbajdžánců, 25 tisíc Gruzínů, 20 tisíc Arménů a 30 tisíc příslušníků Severokavkazských národů.

Celkový počet sovětských občanů, kteří nosili německou uniformu, činil asi milión dvě stě tisíc. Z toho čistých Rusů asi 310 tisíc. Pouze 450 – 500 tisíc bojovalo se zbraní v ruce. Ostatní byli zařazení do strážních a jiných služeb a pomocných praporů. Němci zformovali celkem 75 praporů z kavkazských národů a Tatarů – asi 80 tisíc osob. Vzniklo rovněž 10 krymských policejních praporů (Tataři), byly zformovány i speciální jednotky z Kalmyků a jiných národů. Pobaltské státy vytvořily 93 policejních praporů (33 tisíc osob) a 12 pohraničních pluků (30 tisíc).

Postupně pobaltské státy vytvořily i 3 divize a dva pluky SS (70 tisíc osob). V německé nacistické armádě tak bojovalo asi 100 tisíc Estonců, Lotyšů a Litevců.

V Bělorusku bylo vytvořeno 20 policejních praporů (5 tisíc osob). V Běloruské zemské obraně vznikly 34 prapory (20 tisíc osob). Na Ukrajině v Haliči bylo zformováno 10 policejních praporů a později jedna divize SS a 5 policejních pluků (30 tisíc osob) na zbytku Ukrajiny 53 policejních praporů (5 tisíc osob). Po vzniku Ukrajinského národního výboru (v březnu 1945) byla 14. haličská divize SS přejmenována na 1. ukrajinskou divizi a začalo formování další.

Z Rusů, Bělorusů a Ukrajinců bylo zformováno celkem 90 tzv. ochranných praporů „OST“. V těchto útvarech bylo vycvičeno celkem 80 tisíc osob.

Je třeba připomenout i 1. ruskou národní brigádu SS, která pak přešla k partyzánům, Ruskou národní armádu Smyslovského a armádu Kaminského (RONA).

Největší počet vojáků na frontu proti Rudé armádě vyslaly baltské státy. Kromě tří divizí SS, se bojů zúčastnily i samostatné policejní prapory a pluky.

20. estonská divize SS byla rozbitá u Narvy. lotyšské 15. a 19. divize SS byly zničeny Rudou armádou v létě 1944. Většina jejich příslušníků dezertovala.


Z běloruských policistů byla vytvořena 30. divize SS. Ta byla pak přesunutá do Francie k boji proti spojencům. Haličská 14. divize SS byla Rudou armádou obklíčená u Brodu a celá zlikvidována. Později byla obnovená a jeden její pluk se účastnil bojů proti SNP na Slovensku, další byly vyslány do bojů proti Jugoslávským partyzánů a tam se jim podařilo uprchnout k Britům.

Vlasovova Ruská osvobozenecká armáda se stala bojeschopnou až koncem roku 1944. Do té doby existovala pouze jako propagační exponát. Koncem války měla formálně 120 – 130 tisíc osob, celkem byla 3x nasazena v bojích proti Rudé armádě – bez úspěchů. V bojových akcích proti Rudé armádě tyto síly složené z kolaborantů neměly úspěch. O to krvavěji si počínaly v bojích proti partyzánům a ve vyvražďování civilního obyvatelstva, jak Rusů, tak i Ukrajinců, Poláků, Francouzů a Srbů.

Současnou nacistickou genocidu Rusů na jihovýchodní Ukrajině a přípravu nové barevné revoluce v Moskvě podporují především jejich potomci. Těch lidí, kteří zvěrsky vraždili na území SSSR a Jugoslávie v sestavě divizí SS, sloužili ve Wehrmachtu jako dobrovolní pomocníci, objímali se v Mnichově s Hitlerem. Nyní na sebe navlékají soudcovské taláry a s definitivní platností chtějí zúčtovat se zemí, jejíž občané, vedení komunisty přerazili hřbet nacismu.

Chtějí lidovým masám v EU vnutit názor, že odpovědnými za rozpoutání II. světové války nesou ve stejné míře nacistické Německo i SSSR. Předstírají, že kromě Stalina nikdo žádné smlouvy s nacistickým Německem neuzavíral. Jakoby neexistoval polsko-německý pakt o vzájemném nenapadení z roku 1934 a Mnichovská smlouva o rozbití Československa.

Nezapomínejme, že v době světové války ekonomika celé Evropy jako v extázi pracovala ve prospěch „Reichu a Wehrmachtu“. Churchill po skončení II. světové války napsal: „Pádem ČSR jsme ztratili síly rovnající se 35 divizím. Němci získali druhé největší zbrojní závody ve střední Evropě Škoda, které jen od srpna 1938 do přepadení Polska v září 1939 vyrobily množství zbraní, rovnající se vojenské produkci všech závodů Anglie za stejné období. Do přepadení SSSR 21. června 1941, byl každý pátý tank dodaný Wehrmachtu vyroben v závodech Škoda. Podle přesných německých údajů české závody zvyšovaly po celou dobu války svou vojenskou výrobu. V roce 1944 dodávaly německé armádě měsíčně 300 tisíc pušek, tři tisíce kulometů, 625 tisíc dělostřeleckých nábojů, 100 samohybných houfnic, tanky, tankové kanóny a pancíře, letouny Messerschmidt 109, letecké motory atd. Nikdo nespočítal, kolik párů vojenských bot dodal Hitlerovi nynější národní hrdina, Baťa. Poslední stíhač tanků „Panzerjager 38t Hetzer“ byl předán Wehrmachtu v květnu 1945, po pádu Berlína. V Polsku vyrábělo zbraně a bojovou techniku celkem 264 velkých, 9 tisíc středních a 76 tisíc malých podniků. Dánsko dodávalo Německu 10% jeho celkové spotřeby másla, 90% čerstvých ryb a 20% čerstvého masa. Vojenský průmysl Francie (1 600 000 zaměstnanců) dodal Německu do ledna 1944: 4 000 letounů, 10 tisíc leteckých motorů, 52 tisíc nákladních vozidel, obrovské množství lokomotiv a další techniky. Belgie a Holandsko dodávaly uhlí, litinu, železo, mangan, zinek a další. Kolaborantské vlády všech těchto států se dobrovolně zavázaly financovat pobyt okupačních vojsk. Rovněž veškerou vojenskou produkci financovaly vlády z úvěrů, jejichž splacení mělo být zahájeno po vítězství. Na příklad Francie platila Německu do podzimu 1942 denně 20 milionů DM a později 25 milionů. Tyto prostředky stačily nejen na hrazení pobytu vojsk, ale i na financování války proti SSSR. „Neutrální“ a i českými komunisty obdivované Švédsko dodávalo Německu ložiska, přesné přístroje a zaměřovače, protiletadlové 40i mm kanóny „Bofors“. Obchody probíhaly až do konce roku 1944. Přes švédské přístavy postupovaly mnohé dodávky surovin z Latinské Ameriky. Jen od ledna do října 1942 bylo dodáno do Německa přes švédské přístavy více než 6 milionů tun zboží. Švýcarsko dodávalo přesné strojírenství a přístroje, součástky pro rakety V 1 a V 2, protiletadlové kulomety ráže 20 mm. Zisky Švédska z války nikdy nebyly a nebudou zveřejněny, podobně jako zisky Švýcarska z tajných prostřednických bankovních operací mezi Německem a USA. Okupací Evropy se německý průmyslový potenciál zdvojnásobil a zemědělský ztrojnásobil.

Potomci kolaborantů dovedli své země do NATO a nyní začali, pod vedení amerického imperialismu, realizovat nové tažení proti Rusku, s cílem ovládnout jeho suroviny. Na pomoc si vzali i bývalé ruské spojence a hlavně část slovanských národů, kterým se snaží zatajit, že za svou existenci mohou děkovat pouze tolik nenáviděnému Stalinovi, ruskému vojákovi a hlavně sovětským komunistům.

Nyní je potřeba pochopit jediné. Všechny antiruské a antikomunistické akce Ukrajinců, potomků legionářů SS, evropských příslušníků Wehrmachtu a Hilfswillige, včetně pomsty jugoslávským komunistům za vítězství nad německými nacisty, chorvatskými a italskými fašisty, pronásledování komunistů v EU a zemích bývalého SSSR, revanšismus v Pobaltí, Polsku, na Ukrajině, či akce OBSE sledují pouze jeden cíl: změnit poválečné uspořádání světa a dosáhnout mezinárodního uznání označení SSSR za hlavního iniciátora a viníka rozpoutání II. světové války. O 180 stupňů obrátit pohled na Německo: potlačit historickou pravdu a učinit z agresora oběť. Buržoazní propaganda stále naléhavěji prosazuje thesi, že Německo nebylo agresorem, ale avantgardou evropské civilizace a bylo prostě donuceno k invazi na východ, aby zachránilo „evropské hodnoty“ před bolševickými barbary.

Po převratu v roce 1989 je jako vrchol civilizace představována „německá demokracie“. Jsou bagatelizována soudní rozhodnutí o zákazu Komunistické strany Německa, o povinné konfiskaci a likvidaci knihy: „SS v akci, dokumenty o zločinech SS“, která byla označena za nepřátelskou novému německému státu. Masmédia mlčí o tom, že v Německu oficiálně působil v létech 1951 - 1992 „Federální svaz bývalých příslušníků vojsk SS (HIAG), který měl 250 000 členů – bývalých esesáků. Stejně tak mlčí i o tom, že německý ústavní soud zakázal činnost organizace „Svaz obětí nacismu“, ale že dosud platí jeho rozhodnutí o platnosti německých hranic z roku 1937. Mlčí rovněž o tom, že tisíce válečných zločinců tvořily po válce základ německého státního aparátu, že současný Bundeswehr byl vybudován na vojenských tradicích II. světové války, což logicky vyústilo v účast vojsk Bundeswehru ve válkách proti Jugoslávii a Afghánistánu.

Smrtelný úder německému nacismu a evropskému fašismu přišel z Východu.
Rozhodující roli komunistů a Rudé armády v porážce hitlerovskéko Německa hovoří sama za sebe čísla o ztrátách Wehrmachtu na Východní frontě, které činily 10 milionů (73%) zabitých a zajatých. Na Východní frontě byla zničena i hlavní část zbraní a bojové techniky Wehrmachtu. 70 tisíc (75%) letounů; 50 tisíc (75%) tanků a samohybných děl, 167 tisíc (74%) děl, 2 500 bojových plavidel. Rudá armáda zlikvidovala 207 německých motostřeleckých divizí a 100 divizí německých spojenců. Je to 3,5x více než na všech ostatních frontách II. světové války.

Na Východní frontě zahynulo 7,5 milionů Rudoarmějců a 1,2 milionů Rudoarmějců zemřelo v zajateckých a koncentračních táborech.

Ztráty Němců na Východní frontě činily 6 923 700 osob.

Hitlerovští spojenci (Maďarsko, Itálie Rumunko a Finsko) ztratili na frontě proti Rudé armádě 1 725 800 osob. Ztráty hitlerovských spojenců Slováků a „dobrovolníků“ z Francie, Španělska, Belgie, Pobaltských států, Vlasovců, Ukrajinské povstalecké armády, muslimských útvarů SS z Bosny a různých policejních uskupení činily asi 230 tisíc osob. Takže celkové ztráty Němců a jejich spojenců činily celkem 8 672 500 osob.

Jestliže oprávněně předpokládáme, že dnes jsou v Evropě u moci potomci těch, kdo padli ve válce proti sovětským komunistů, kteří byli hybnou sílou Rudé armády, není se potřeba divit, že nepojedou oslavovat její vítězství do Moskvy a podporovat nejen Putina, ale i dosud žijící veterány Velké vlastenecké války a zejména současné ruské komunisty.

V průběhu II. světové války osvobodila Stalinem vedena Rudá armáda zcela, nebo částečně ČSR, Bulharsko, Dánsko, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko, Polsko, Rakousko a Rumunsko. Kolaboranti, kteří se podíleli na genocidě vlastních národů, byli vlastními soudy odsuzování buď k trestu smrti, nebo k dlouhodobým trestům.

Boj za pravdu

Po vítězství komunistů ve II. světové válce vznikl již v roce 1949 k boji proti SSSR a jeho spojencům vojenský blok NATO, do kterého po rozbití SSSR vstoupily téměř všechny státy Evropy.

V současnosti stojí v čele vojenského tažení proti Rusku USA, Francie, Velká Británie a Německo. Imperialistické uskupení se pokouší ruskou vládu provokovat k zatažení do válečného konfliktu, využíváním nacionalismu a nenávisti k Rusku a Rusům Ukrajinu, Estonsko, Litvu a Lotyšsko, ve kterých se jim podařilo nastolit pro nacistické vlády a historické nenávisti Poláků k Rusům.

Hlavním cílem západního imperialismu je stejně jako v obou světových válkách uloupení ruského přírodního bohatství.

Dějiny se opakují. Rusko podobně, jako před 75i lety SSSR čelí koalici neofašistických států. Ve své době se Stalin dopustil hlavní chyby v tom, že nedokončil porážku nacistů a fašistů v Evropě a jak upozorňoval maršál Suvorov: „Nepokácený les opět vyrůstá“.

K.K.

87 komentářů :

 1. Zřejmě největší pomatenci jsou poláci, ti by se měli obávat, že budou vykastrování o Slesko. Na východě jim Ukrajina nedá ani píď. No a tataři, na které kdysi sázeli,jsou dnes mimo mísu.
  Potřebují sprchu, stejnou, jako dostali češi po rozdělení Československa.
  Já bych všem neruským slovanům doporučoval udělat federaci, protože jako samostatné pidistáty se nechají snadno ovládat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trefně popsané. Já k článku doplním: Proti SSSR bojovali ještě: Bosenští muslimové (taky Slované, že..); Ukrajinští Banderovci (šílenci, kteří zaslepení vlastním nacionalismem v podstatě pomáhali svým budoucím likvidátorům - pro Slovany totiž na Zemi v Hitlerových představách nebylo místo! A tak by oni, či jejich potomci prostě šli do plynu taky!), Krymští Tataři a mnozí jiní zrádcové své sovětské vlasti. Válečnou mašinérii 3. říše navíc podporoval průmysl a vědeckotechnický potenciál z celé Německem ovládané Evropy! Tedy taky Český průmysl, Francouzský průmysl, Norský průmysl - atd. apod. Naštěstí již v roce 1943 Sper, ministr hospodářství a architekt, věděl, že po hospodářské stránce je válka prohraná. Bombardování Německa a další indicie to jasně ukazovaly. K tomu A.H. pořád fušoval svým generálům do řemesla, a tím protihitlerovské koalici hodně pomáhal... (náhoda?) Nejvíce práce však odvedlo nezměrné a nepředstavitelné hrdinství obyčejného lidu SSSR! A to by nikdy nemělo být zapomenuto!

   Vymazat
  2. Detail od nás: během nacistické okupace u nás švýcarská firma Nestlé postavila továrnu na kondenzované mléko. Odběrateli byli výhradně německý wehrmacht a SS. Kšeft s válkou. Po válce samozřejmě došlo ke konfiskaci švýcarské továrny a znárodnění. Dnes ji má Nestlé opět v držení - Tatra - mlékárna Hlinsko v Čechách.

   Vymazat
  3. U odborů pracuje jedna velmi znalá paní- jmenovat nebudu. Má předky z zemí bývalé Jugoslávie, a když jsem se jí zeptal, zda si myslí jestli by znovusjednocení Jugoslávie- zejména Srbska a Chorvatska připadalo do úvahy, kategoricky prohlásila NE- tam je zakořeněná silná vzájemná averze.Zkuste popřemýšlet, jestli bychom my znovu dokázali žít se Slováky- jednak by značná část politiků přišla o koryto, a normální lidi- nevím.-

   Vymazat
  4. Žít se Slováky v jednom státě není problém. Jsou to lidé jako my, rozumíme si, jsou mezi nimi mimořádně moudří lidé i pitomci, tak jako u nás. Jen si člověk musí hledat kamarády spíše v té první skupině.

   Vymazat
  5. Žít v jednotném státě a žít ve federaci je něco jiného. V podstatě dnes v takové federaci i se Slováky žijeme. ČSFR už žádná federace nebyla, to byl havlostát, každá kobyla tahala na jinou stranu.
   Jugoslávie je jiný případ. Chorvati si se srby nadělali mnoho zlého. To chce čas. Vždyť srbové ani nejsou v EU, nepoznali to, co dnes víme, jak češi, tak slováci.

   Vymazat
  6. Na Ukrajinu jsem jezdil do války,Lvov a Kyjev byli pod vlivem rakousko-uherska a dodnes se cíti germáni,pro které je žid,Rus,Polák a Madar špinavý podčlověk určený k vyhlazení a nikdo je k tomu nepřemlouval!!mají to v krvi,jsou to líný promitivové kde na vesnici dodnes makají jen ženy a jsou bité a ponižované hůř jak u muslimů.Východní Ukrajinci kteří neřeknou těm západním jinak než Benderovci jsou proruský,proslovanský náturou i věčinově Ruštinou.Vaši slovanští Poláci měli nacistickou vládu před válkou a napadli nás tak čemu se divíte!Jediný kdo jev Evropě proruský je ,,východní" němec,my,slováci,srbovéa madaři.

   Vymazat
 2. Ano, je to již taková stoletá tradice, že Západ svou propagandou vyvolává před každou plánovanou agresí zášť a nenávist k příští oběti.
  Lidi se potom lépe nahánějí na válečná jatka ...
  Bylo tomu před 1. světovou, a poté před každou jejich další a další agresivní válkou, co jich už vedli.
  Naposledy proti Kaddáfímu a Assadovi.

  OdpovědětVymazat
 3. Co se serete? Hejkali jstena vydavatele Mein Kampfu a nevšímali ste si knih jakoďábelská brigáda, Mé velitelské operace ...., vzpomínky nacistických generálů, oslavné knihy na zločince Hartmanna, Rommela .... Mein kampf si málokterá dutá lebka přečte, ale ty ostatní hltají na jeden zátak a přitom podporují a propagují nacismus, hitlerismus. Srali ste na to a teď sklízíte plody.Kuloví ... sklízíme. Vlezli sme nacistický evropský sebrance do prdele a ještě sme jim za to zaplatili naším průmyslem. Kdo z Vás byl v referendu proti EU? Kdo volil "Nedělku merkelovou? Ruku na srdce a rozum do hrsti. Pochybuju, že by kdy z Čechů postavili nějakou smysluplnou vojenskou jednotku, která by bojovala proti Rusku. Přes to vymývání hlav se jim to nepovede. Nepovedlo se jim to s náma nikdy. Nepovede se jim to ani nyní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A proto nadšeně Vpřed pod vedením nové vůdkyně Mutti do světlé budoucnosti za minimální mzdu 8,50€ za hodinu a seniorům 5,5% ke starobním důchodům. Pryč od současných evropských a proevropských takyjelit po bojovým pokřikem "Heil Merkel!".

   Vymazat
 4. Všichni v okolí Ruska jsou nacisti, všichni se snaží vyvolat válku s Ruskem, zničit ho a ukrást mu jeho přírodní bohatství, bububu....
  Že těmto blábolům, které šíří ruská věrchuška aby jimi zblbla obyvatelstvo které věrchušku bude považovat za jediného spasitele před tímto hrozným nebezpečím, naletěli sami Rusové se dá pochopit.
  Proč tyto blafy ale šíří čeští užiteční idioti už ale ne. Vždyť je to směšné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty musíš být dokonale slepý a hluchý, že nevnímáš skutečnost, jaká je. Dost tě pro ta postižení lituji. Anebo ti čivy slouží dobře, pak ti musí chybět něco v mozku. Každopádně by to chtělo lékaře-specialistu. Převážná část ruské věrchušky byla vždy vlastenecká - ale ty ten pojem asi neznáš, viď?! Pavel P.

   Vymazat
  2. S Ruskem jsme už delší dobu v propagandistické válce. A ty - 10:53 - ležíš ve špatném zákopu. Snaž se sebe víc, nasazuj svoji čest, svůj intelekt, nech se podplácet a vyzbrojovat "argumenty" na specializovaných školeních, stejně prohrajete. :-D) Květa

   Vymazat
  3. Jediná klika, že do božího království mají přístup i ti co nevědí co činí, resp. píší!
   Amen s tebou.

   Vymazat
  4. Aáá, potrefení užiteční idioti se ozvali.

   Tak si to shrňme. V 90. letech bylo Rusko totálně na kolenou, v roce 1998 dokonce zbankrotovalo. Kdyby západ opravdu chtěl tak tehdy do Ruska stačilo jen dloubnout prstem a rozsypalo by se.
   Ale západ místo toho do Ruska mohutně investoval, firmy tam zakládali pobočky, přenášely know how...
   Západ nechal Rusko mezitím týt ze zvyšujících cen ropy a mohutně přezbrojovat.
   A teprve až tedy Rusko stihlo konečně kompletně přezbrojit tak se západ rozhodne vést s ním válku a zničit ho.

   Tenhle scéná řmůže vymyslet a věřit mu opravdu jen komunistický bezmozek.

   Vymazat
  5. ... není hluchý a ani slepý (10:53) jen je dobře placený skutečnými nepřáteli a je to dost opovrženíhodná kategorie zrádce vlastního národa (tedy pokud ještě ví, co to znamená).

   Vymazat
  6. Pro špatně informovaného propagandistu 11:22. Rusko bylo na lopatě díky blbům a opilcům jako Jelcin. Američané už měli své lidi na všech ministerstvech, přes bývalého velkého komsomolce Chodorkovského šahali na nerostné bohatství Ruska (nafta, plyn). Investovali do továren, které jim měly obsadit velký ruský trh a z ruské kolonie měly dodávat zisk (jako od nás). Chodorkovského nechal Putin zadržet v chvíli, kdy už seděl v letadle a jel podepsat smlouvy o převodu ruských naftových polí nadnárodním korporacím. Opět by šel ven z Ruska. Jelcinova dcera vedla velkou korupční síť, ve které se tetelily především Američané, nebo např. kosovský Albánec Pacelli )pozdější týdenní prezident "nezávislého" Kosova). Ti všichni (CIA) např. úspěšně blokovali Rusy, kteří chtěli pomoct Jugoslávii. Putin a lidé kolem něho tuhle pátou kolonu v Rusku omezil a hodil na vedlejší kolej. To se neodpouští.Teď je z těch neúspěšných 5.kolona, vyhledávaná našimi slavnými televizními dopisovateli Pazderkou a Karasem. Květa

   Vymazat
  7. Čekal jsem, že se ten hlupák s výrazně vyvinutou láskou k USA zase ozve. V té době, o které píše, neměly USA ještě soustředěné zbraně všude kolem. Jak známo, USA si troufnou jen na výrazně slabší země a to tehdy Rusko stále ještě nebylo, i když ho Jelcin dostal do kolen. Je tomu tak proto, že od 2WW USA všechny války (včetně výrazně slabších zemí)fakticky prohrály. V bankrotu Rusko nebylo.

   Vymazat
  8. Přátelé, ten 10:53 a 11:22, to je záměr jak vás vyprovokovat, abyste napsali do diskuze co nejvíce protistátních myšlenek. Nemyslete, že jste kryti anonymitou, oni nás mají v patrnosti a jakmile by došlo na lámání chleba, tak se postarají o naší izolaci. Zatím k tomu mají všechny mocenské prostředky. Nenechte se vyprovokovat. Oni vědí, že lžou, ale je to v jejich zvrácených zájmech a finančním zajištění. T

   Vymazat
  9. To mě baví, když totálně zmanipulovaný užitečný idiot (10:53 a 11:22) označuje druhé za užitečné idioty. Tento poblouzněný havlista nechápe elementární souvislosti, jako např. to, že investice do Ruska nebyla věcí západních politiků ani tajných služeb, nýbrž soukromých společností, které neinvestovaly z čirého altruismu, nýbrž s vidinou zisku na ohromném ruském trhu. Co se týká toho "šťouchnutí", tak to nepochybně plánovali, ale jakmile vystřídal kolaboranta Jelcina (obdoba našeho kolaboranta Havla) Putin, tak to už jaksi nestihli. Co se týče toho přezbrojení, tak ruská armáda je v současnosti přezbrojená asi ze 30 procent, nikoliv kompletně, jak uvádí havlista. A pokud jde o zatažení Ruska do válečného konfliktu, tak je třeba připomenout, že nepovedený pokus prostřednictvím Ukrajiny v roce 2014 a na blízkém východě vloni nebyl první, když v roce 2008 to byla Gruzie, vyzbrojená a vycvičená USA. Samozřejmě, že USA nechtějí vyvolat globální jaderný konflikt, protože na něm by možná nevydělali ani oni, avšak vyvolání několika válek na hranicích s Ruskem, nejlépe se slovanskými zeměmi by bylo pro ně bylo ideální a zisky by byly astronomické, to je snad jasné každému, kdo chápe základní souvislosti.

   Vymazat
  10. to.12:24,14:36,21:53 vyhoďte si to hovno z hlavy a než budete opět psát aspoñ si zjistěte jak to v zemi kde včera znamenà zítra fungovalo a funguje dodnes.Tady kdejaká nula se otírá o Jelcina,ale ta jistě nebude mít muzeum v rodném městě,protože pro lidí,na rozdíl od Borise Nikolajeviče,udělala hovno!Kdy vám dojde,že bez zahraničních investic Putinovu Rusku to bohatství je na nic a lidi patronama a raketama nenasytí.

   Vymazat
  11. Tak to bu bu bu tady slýcháme spíš od těch, kteří neustále poukazují na ruskou agresivitu a velmocenské choutky. Já tedy Putinovi do hlavy nevidím, ale když čtu Obamovy žvásty o tom, jak budou kroutit ruce zemím, které neskáčí, jak USA píská, a srovnám to s kterýmkoli projevem Putina, nějak mi pořád uniká, čím že se ta strašná ruská agresivita projevuje ... Skóre zemí vojensky napadených Ruskem a USA je také značně výmluvné, že ...
   Je pravda, že bojovnice za svobodu Pussy Riot mají pocit, že Rusko není dost demokratické, ale ať tedy jedou své umění provozovat do nějaké naší spřátelené země, taková Saudská Arábie by v některé ze svých mešit jejich umění jistě náležitě ocenila ...

   Vymazat
 5. Výborné a poučné...díky

  OdpovědětVymazat
 6. Slovanská federace je správná idea, jenže nesmíme zapomínat, že k takovému uspořádání je třeba mít občany znalé pravdivé historie nebo alespoň cítit silně své slovanské kořeny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, je potreba znat historii. Tak nejak doopravdy, co se stalo a proc. Myslim, ze, pokud to nechceme vsechno prohrat, meli by se ti z nas, kteri jsou schopni se tim zabyvat a ostatnim to zprostredkovat, venovat osvete.
   Vzajemnym osocovanim si jem dokazujeme, ze sme blbci nezasluhujici si preziti

   Vymazat
  2. Souhlas, je potreba znat historii. Tak nejak doopravdy, co se stalo a proc. Myslim, ze, pokud to nechceme vsechno prohrat, meli by se ti z nas, kteri jsou schopni se tim zabyvat a ostatnim to zprostredkovat, venovat osvete.
   Vzajemnym osocovanim si jem dokazujeme, ze sme blbci nezasluhujici si preziti

   Vymazat
 7. Budoucnost celé Evropy bude hnědá. Někdo si myslí, že to bude jenom budoucí jednotnou barvou kůže, kterou bruselští genetičtí inženýři právě míchají ve svých zkumavkách. Ale i slepý už musí vidět, že Evropa bude hnědá i politicky. Některé země mají náskok (Pobaltí a Ukrajina), ale nebojte Německo vše brzy dožene, ne nadarmo vydalo státní vydání Hlitlerova díla Mein Kampf jako první. Německo ví, jak důležité je politické školení mužstva pro další válku. Proto ta mediálně pěstovaná nenávist proti Rusku, které si je dovolilo porazit v poslední válce. Vše při starém.

  OdpovědětVymazat
 8. To že zvítězilo menší zlo neznamená že o zlo nešlo. Stalin, kdyby měl dost sil a západní Evropa by nebyla osvobozena USA by nepochybně nechal rusifikovat většinu slovanských národů na východ od Šumavy tedy včetně Čechů. V mnohých částech SSSR se mu rusifikace nerusů povedla skoro dokonale.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11.44 Rusové jsou slované,Stalin chránil slovanstvo před židovstvem a v tom pokračuje Putin,máte v tom trochu zmatek.

   Vymazat
  2. 11:44 - trubko, kdes to vzal. Napsal něco podobného Gruzínec (neSlovan) Stali, nebo některý z jeho lidí? Nenapsal. Neexistuje nikde v jednacích protokolech o "této tendenci" ani zmínka. Nezapomeňte, že SSSR byla multietnická a multireligiózní říše, tak proč vyzvedávat Slovany. Naopak Rusové se cítili Stalinem utiskováni a umenšováni. Stalin zřídil uměle Ukrajinu v dnešních hranicích, zřídil uměle Bělorusko, i když tam všude ve své většině žili a žijí Rusové.

   Ostatně k žádné vámi vybájené rusifikaci nedocházelo ani během sovětské okupace našeho státu. Nedělali to ani v dalších slovanských zemích (Polsko, Bulharsko) a ani v neslovanských (Německo, Maďarsko, Rumunsko). Pokud ovšem nepovažujete za projev "rusifikace" oblibu soljanky v bývalé NDR.

   Vymazat
 9. Je potřeba zmínit že drtivý podíl na Majdanu mají opět lidé židovského původu.Je to podle stejného scénáře jako byla Ruská revoluce židé pod falešnými jmény násilným převratem a stovkami mrtvých Slovanů u chopili otěže moci a likvidují slovanský národ. Přikládám video Ukrajinských vlastenců které by měl vidět každý Ukrajinec.Dnes je i potvrzeno že Majdan organizoval i Kyjevský rabín řízený židovkouV.Nulland-Nudlmann.Pane Davide a Dvořáku předesílám že nejsem rasisticky orientován a nic si necucám z prstu,jak zde lidi které se seriózně zabývají a poukazují na židosionistické korporátní otroctví národů, napadá žid Dvořák.https://youtu.be/qEPUiBb3ngA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bože můj, Chujme, běž se se svými protižidovskými pohádka už vycpat. To nemáš jiný web, kde bys školil svoje SS-kamaráden.

   Vymazat
  2. Chaime, kde jsi vzal tu informaci, že Dvořák je žid? Vždyť je to Čech jak poleno. Dej sem nějaký link, který by to potvrzoval, jinak budeš a tlučhubu. Marek

   Vymazat
  3. Dvořák je Čech jak poleno?chacha asi jako David,Procházková,Langerová a celá ta židobolševická parta......To video je pravdivé a ty osoby jsou skutečné i s popisky a vy marku a 12.36 židoobhájci běžte někam.Každý Čech slovan si obrázek udělá sám.

   Vymazat
 10. Odpovědi
  1. To video má stejnou vypovídací hodnotu jako ty, Chaime, tedy žádnou. Jen cucání z protižidovských prstů. Marek

   Vymazat
  2. Můžete mi říci Marku co je na tom videu vycucaného z prstu?Buďte prosím konkrétní. Děkuji.

   Vymazat
 11. My jsme dnes překvapeni, jak vlastně ta západní demokracie funguje, myslíme si, že se někde stala chyba, že EU byla dřív jiná,lepší, ale skutečnost je taková, že EU stojí na těchto fašistických základech už od začátku.
  Viděl jsem dokument o vyvrždění francouského města Oradour sur Glane. Divize SS Das Reich tam povraždila 642 lidí, muži byli zastřeleni, ženy a děti upáleni v kostele, přežili jenom dva lidé. Divize Das Reich podle stejného scénáře vyhladila v Bělorusku přes 260 vesnic, vesnice na Ukrajině, v Itálii a jinde. Podílela se i na vyhlazení našich Lidic.
  A těď přijde to nejzajímavější. Konce války se dožila z této divize SS asi polovina bestiálních masových vrahů, kteří se zařadili v Západním Německu do civilního života. Přestože pozůstalí podnikli mnoho soudních iniciativ dostat tyto zločince před soud, vždy byli politicky odraženi s poukazem na "evropské smíření a nové evropské hodnoty". Z nejkrvavější divize celého wehrmachtu se nepodařilo odsoudit jediného zločince. Rozlícení příbuzní obětí z Oradour sur Glane pak zakázali politikům jakoukoli účast na pietních obřadech.

  Takže toto jsou hodnoty, na kterých stojí Evropská unie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Může se pak někdo divit, že EU nevidí těch 49 lidí upálených fašisty v Oděse?

   Vítejte ve Třetí říši!

   Vymazat
  2. Nemusíme chodit tak daleko do minulosti. Vzpomeňme na evropské politiky, kteří ještě vloni, zcela otevřeně, a téměř všichni, podporovali nacistické jednotky vyvražďující civilní obyvatelstvo na východní Ukrajině, přičemž špinili ruské domobrance a dobrovolníky, kteří se jim pokusili pomoct. Jak je možné, že v Kyevě pochodovaly na Nový rok 2015 statisíce nácků městem s pochodněmi (po vzoru německých nacistů) se stovkami nacistických vlajek a transparenty s Banderou, a žádnému z evropských "demokratických" politiků to nevadilo, s výjimkou Zemana, který si dovolil toto odsoudit.

   Vymazat
 12. Ještě bych dodal, že USA, Itálie, Chorvatsko a Německo spolupracovali před koncem války a po válce na útěku evropských válečných zločinců do Jižní Ameriky a nebo jim přímo USA udělili azyl. Toto mohly udělat jen opravdu ty nejzkurvenější národy světa, jako je Německo a USA - viz. politický azyl pro Nestora Holejka - ukrajinského konfidenta v českém odbojovém hnutí, dožil si spokojeně jako vážený občan USA přesto, že USA vědělo o jeho minulosti a Československo žádalo o jeho vydání v roce 1968. Ano souhlasím, Rusové měli s Němci zacházet tvrději po válce. Je těžké pochopit, že největšími podporovateli přepisování dějin o druhé světové válce jsou v česku žijící židé, to je opravdu k nevíře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsem si tím až tak jist. Podle mé interpretace - Normandie byla vytvořena proto aby byl vytvořen KORIDOR skrze který náckové a technologie by byli transportováni z Evropy ... tzn USA-Anglie-Belgie-Francie-Španělsko asi taky, se v tom všichni vezli

   Tzv slavný D-Day byl jenom theater pro veřejnost - samo sebou obětování deseti tisíc US-VB vojáků bylo nezbytné aby se DIVADLO neproláklo .... tak jako sionisté a jezuité museli obětoval několik JIDISH v Osvětimi proto aby byl vytvořen Israel ...

   Vymazat
  2. To jsou zase fantasmagorie. Pánové, kde berete "materiál" k těmhle žvástům? U doktora Josepha Goebellse? Marek

   Vymazat
  3. Marku vy idiote potrefená,to jsou pravdy a historická fakta,to že vy věřite židem naprosto změněné historii je vaše postižení,tak nenapadejte zdravě uvažující lidi.

   Vymazat
  4. Chaim nemá argumenty,jen plive nadávky a jed. Marek

   Vymazat
  5. Marku raději mi odpovězte na to video,vy chytráku

   Vymazat
 13. Fakta jsou fakta, tady si holt propaganda vyláme zuby, ona vlastně neargumentuje, jenom nadává a převádí řeč na jinou kolej. Prej dobrotiví kapitalisti investovali do Ruska a dávali tam z dobroty srdce svoje knowhow. Jasně, to určitě. Docela by mě zajímalo, jestli ten bulík tomu sám věří, nebo si myslí, že tu jsou všichni padlí na hlavu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On ten slaboduchej příznivec podělaného knížete tomu samozřejmě úporně věří......stejně jako celá ta jej TROP 09 s velkým myslitelem Štětináčem!!!!

   Vymazat
  2. No třeba naše Škodovka má v Rusku fabriky, Ladu zachránil před bankrotem Renaul s Nissanem kteří jí dodali know how a udělali použitelné auto, atd.
   Ale chrápej dál, blbečku.

   Vymazat
  3. Anonymní24. ledna 2016 12:13
   Cvičené proamerické opičky zde opět vyblily svoje propagandistické zvratky. :-)

   Vymazat
  4. 12:26

   Jen fakta. Tvoje malomyslná hovínka které tu všude trousíš na nich nic nezmění.

   Vymazat
  5. Pro omezence 12:13: naše Škodovka už dávno není naše, ale VW! VW investoval do Ruska, aby obsadil nový trh a odváděl odtamtaď zisky jako z jakékoli jiné obsazené země. Lada spolupracovala s Porsche, bylo z toho prd, pak s Renaultem a NIssanem. Opět prd. Putin na podzim dělal propagační akci jízdou v nové Ladě. Tak uvidíme, co z toho bude. Každopádně jedním z veřejně stanovených úkolů je pozvednutí výroby vlastních osobních automobilů a stavba dálnic. To Rusové tradičně zanedbávali, protože dávali přednost hromadné dopravě, která je ekonomičtější, a to především železnici. Marek

   Vymazat
 14. 11:40 ano, vše při starém, Židé dostali echo a zahálili další exodus z Evropy do Izraele (i z té snaživé Francie, která nechce zůstat pozadu za Německem)

  OdpovědětVymazat
 15. výstižnější název článku by byl "Skleróza a demence Slovanů!", žádný otazník, jenom vykřičník

  OdpovědětVymazat
 16. Ruzná propaganda se ná nás valí den co den ze všech médií.Jde o to používat vlastní rozum a nedat se zmanipulovat.Zdravím slovany.

  OdpovědětVymazat
 17. Jenom pár století historie:

  Česko až do Bílé Hory bylo celkem svobodné jenom s tím že Římská církev chtěla řídit jako politicko-ideologický hegemon vše ....
  Pak se češi postavili za svobodu a vytvořilo se HUSITSKÉ HNUTÍ a dokázali nemožné - obhájili svobodu. Jednota Bratrská vybudovala globální školní systém na jehož vrcholu ovšem byl Komenský, který si svobody moc neužil .... a musel utéct.

  Od 1648 nás oficiálně okupovali Jezuité skrze Habsburgy na které naši předci museli makat po 300 let... když k tomu přidáme 100 let od doby kdy první češi museli emigrovat kdy jejich majetky začaly být dávány němcům a rakušanům tak máme 400 let okupace ze ZÁPADU .... (Řím a Habsburgové jsou součástí západu..)

  Pak máme krátkou dobu samostatnosti do té doby kdy ZÁPAD dal vyrůst Hitlerovi a kterého západ systematicky podporoval .... a máme 2 sv. válku

  Pak máme novou spolupráci s VÝCHODEM - Rusy. A pak zase okupaci západu via BANKÉŘŮ, Korporací a Jezuitů a Black Nobility aka NATO

  ?????
  Ať počítám jak počítám tak mám kolem 430 let násilné okupace ZÁPADEM a kolem 40 let pod spoluprácí a pod vlivem s VÝCHODEM

  Mezi válkami bychom mohli mluvit o určité NEUTRALITĚ a to jenom do jisté míry ...

  OdpovědětVymazat
 18. Být paní Merkelovou a spol, tak bych si s Ruskem moc nezahrával a snažil bych se jakkoliv dohodnout.Válečná historie posledních staletí mluví jasnou řečí.

  OdpovědětVymazat
 19. Delegace Židů přijíždí do Osvětimi na oslavy výročí osvobození tohoto koncentračního tábora. U brány je vítají zástupci Německa, Polska, Bulharska, Lotyšska, Litvy, Estonska a Ukrajiny: "Vítáme vás, pojďte dál, vše už je připraveno. A nebojte se, Rusy jsme nepozvali, tentokrát nám už překážet nebudou." (vtip ruských Židů k 70. výročí osvobození Osvětimi)

  OdpovědětVymazat
 20. Vsechno je to nejak jinak. Modernim dejinam NEJDE rozumet.
  Zde mate priklad !

  Hitler zabijel Slovany, ale Kubichek byl jeho nejlepsi kamarad (Slovan) ! Hanus byl jeho dalsi kamos (Slovan) ! Jeho bytna na Stumper gasse byla Slovnaka (Ceska) a libal ji ruce.

  Hitler sel na vychod zabijet Slovany , ale tisice Slovanu se k nemu pridalo ? Tomu NEJDE rozumet !

  Sovetsky svaz Slovany hajil, ale v dobe miru 1917-1939 nekdo zabil 20 millionu Slovanu a take cela stredni trida Slovanu v Rusku byla povrazdeno ! Tomu NEJDE rozumet !

  Ano ! Ja jsem HLOUPY a modernim dejinam nerozumim !
  Vy jste chytri, ale vas vyklad dejin NEMA logiku !
  Myslym si , ze to vrazdeni na kazde strane bylo zapricineno zakonem KOLEKTIVNI VINY.

  Hitler, Stalin, Merkerova, jsou vsichni stejni.
  Prisel jsem po usilovnem premysleni k zaveru, ze KAGANOVICH byl Stalinuv CEO (sef) a HITLER byl occultista.

  nick honolulu - a nejecte na me vy papousci ! Kdybych v te dobe zil, tak utecu do Argentiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://afinabul.blog.cz/1108/v-uskujnik-kagan-a-jeho-bek

   Vymazat
  2. historie se opakuje, není všem dnům konec, tu Argentinu budete brzy potřebovat

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  4. Honolulu -
   To chápu, Argentina, exotika. Pak by jsi fandil Messimu ... to by chtěl každý.... :)

   Vymazat
  5. A kdo v Rusku vyvraždil 20 mil.slovanů?Kdo zakládal gulagy?Kdo to celé odstartoval vyvražděním carské rodiny a útokem na zinní palác?Kdo to byl pane Honolulu?Víte to?

   Vymazat
  6. Jirko(16:05)
   Kdo vyvraždil 20 mil.slovanů,zamordoval carskou rodinu,stavěl Gulagy ,vykradl v Rusku co mohl a chce to udělat
   znova,Nick Honolulu ví,zrovna tak ,jako Ty anebo
   já...
   vlaštovka

   Vymazat
 21. 11:22
  iPhone Pepa to zase rozjíždí a zase jen dokazuje, že je buď blbý nebo navedený. Pepku, popři jeden údaj v tom článku. Teď si vyskoč a popři to!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je jako pokoušet se popírat "Napoleonovi" v blázinci že je Napoleon.
   Tam žádné ověřitelné a tím pádem vyvratitelné údaje nejsou. Jen hromada rudohnědých hoven užitečného idiota ruské všrchušky.

   Vymazat
  2. Proč pánové 12:31 a 12:41 nepíšete tyto příspěvky jako vlákna pod inkriminovaný příspěvek, s který diskutujete. I když moulovi 12:41 by to moc nepomohlo. Byl by idiotem tak jako tak.

   Vymazat
 22. Oprava : - Myslim si !
  honolulu - "profesor" cestiny.

  OdpovědětVymazat
 23. US,dík V. HAVLOVI i ČR, prosazují ve světě s v o bo-
  d u!
  V rámci toho však své, a to v první řadě, US své zájmy.
  Jak je lapidárně vyslovila M.ALBRIGHTOVÁ.." je nespravedlivé, že Rusko má pro sebe tolik surovin.."

  OdpovědětVymazat
 24. Honolulu

  Musíte chápat roli tzv JIDISH zrádců a kromě toho nějaké to množství kolaborantů ...

  Podivej se co udělali s FEDem a Congressem, nejsou to snad američané co kontrolují FED ... OBS .... Well to say it as it is. You can not get into FED unless you are zionist and have Israeli citizenship, am I not right. You can not sit at Congress hall unless you sign unrestricted support for Israel ..., am I not right. You see.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč to nepíšete česky,bojíte se že Vám to židofil Dvořák smaže?To že je Fed ryze židovský krám ví každý,tak není na místě konspirovat.

   Vymazat
  2. Honolulu -je čecho-američan, tak jsem to jenom tak lehce opepřil bez žádných vedlejších úmyslů ...

   Vymazat
 25. 12:41
  Tak to vidíš, Pepku, jen jsi dokázal, že jsi obojí, blbý a navedený.

  OdpovědětVymazat
 26. Jen ten, kdo si prostuduje dokument o tom, jak USA více jak 200 let terorizují svět. Obama to řekl jasně, zakroutíme ruce všem, kteří nebudou dělat co chtějí USA. Rusko je slovanská země a každý kdo usiluje o jeho porobu, dopadne jako Hitler a mraky jeho spojenců. Nesmírná vděčnost Ruskému národu za oběti, které přinesl za porážku fašismu, který ještě stále nám dost příznivců. Každý den se rozčiluji nad tím, proč se v českém rozhlase neustále šíří neslovanská hudba a ruskou hudbu neuslyšíte. Prý o tom rozhodují v Praze. A nyní slibovaný dokument:
  http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx

  OdpovědětVymazat
 27. Dobrý den. Velice zajímavé názory. Podívejte se na pomníky padlých z první války. V každém městě a každé vesnici je najdete. Jsou plné jmen mladých mužů, kteří byly nahnáni do nesmyslných jatek. Spousta bolesti a moře slz kvůli ziskům pár jedinců. Troufám si říct, že jsme nyní chytřejší a tak by jsme neměli dopustit se nechat do něčeho podobného vtáhnout. Musíme se vrchnosti postavit a dát jasně najevo ať s námi nepočítá.

  OdpovědětVymazat
 28. doktor není zde uvedeno, že Rusové zajali během II.sv.války i 10.000 Židů, kteří bojovali na straně Němců proti Sovětům...Viz.oficiální statistiky.Jak se říká- všechno je jinak.

  OdpovědětVymazat
 29. přesně tak autorovi článku díky, pěkně jste to napsal. Já jsem ročník 1973 ale na své upřímné Děkuji Rudé armádě a SSSR jsem si vzpomněl až po letech (mocně potlačených 20 lety kapitalistické kampaně proti čemukoli ruskému, socialistickému, sociálnímu a slovanskému). Ale již asi 8 let to vnímám a vidím v pravdivých proporcích a rozměrech. A současné události tomu dodávají mnohem jasnější kontury i pro ty kdo začínají prohlédat až dnes. A to, že máme být za co vděčni, za osvobození je fakt. A nic to ani v nejmenším nezpochybní. Ani normalizace 1968, tedy s čím operují zpochybňovači. Jednak je to naprosto něco jiné, co nesouvisí s r 1945. A především jde o reakci na akci, kdy československé vedení nedokázalo zvládnout situaci na svém území a až následně v duchu tehdejší mocenské situace bylo provedeno takové řešení, které bylo uznáno jako nutné. A to že stabilizace se povedla, (bez zabíhání do detailů) je fakt. Stejně jako nenásilnost a nekrvavost celé vojenské akce. (přes počet obětí okolo stovky lidských životů, ale zapříčiněných všemi možnými důvody sekundárně, nikoli přímými bojovými akcemi, nebo snad mučením a unášením občanů, jako se to dělo po tisících v mnoha zemích latinské ameriky např. kdy to vzala do rukou CIA a US armáda).
  Takže mé DĚKUJI je bezvýhrad a z upřímné pokory a k Rusku. Gratulujeme Vám k Vašemu vůdci Putinovi, protože je to i naše šance k přežití, pokud budeme s Ruskem spolupracovat, jsou to slované s moudrou mocí a silou.

  OdpovědětVymazat
 30. Hezký článek, jen autor zapomněl, že Češi byli "na chov". Mohli se s Němci a Němkami ženit a vdávat. Kdo chtěl, mohl si napsat německou národnost / a nastoupit do Wermachtu/. Jinak Němci dobře četli Haška a proto Vládní vojsko nikam neposílali, resp. jej poslali do Itálie kde bylo stejně nanic jako v Protektorátě.
  Jako malé děcko jsem vyslechla spoustu historek lidí, kteří byli v Říši na práci - mladí kluci o sex nouzí netrpěli, mnozí se radovali, že válka skončila dřív, než přišla žádost o alimenty.
  Němci sex se Slovany trestali, jenže Čechy za Slovany nepovažovali, resp. nás považovali za stejné Slovany jako Prusy, Pomořany, Lužické Srby... a kdyby šli příliš do hloubky, tak by jim žádný čistokrevný Němec nezbyl. Stačí se podívat na pány Hitlera a Gebblse.
  A Rusové se svým Stalinem a Leninem na tom se slovanstvím taky nejsou nijak moc dobře...

  OdpovědětVymazat
 31. No, kdybychom šli do důsledku, tak Rusové jsou vlastně míšenci s vikingy. Míšenci jsme všichni, tady jde o jazyk a zvyky. U nás a i v Rusku jsou stále zvyky (či zlozvyky) slovanské.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nevím, jestli máme víc zvyků společných s Rusy /zrovna mne nic nenapadlo, co se např. folklóru, nebo jídelníčku týče/, ale s Rakušany a Bavory je toho dost.
   Teď mne napadla lidovka "jodlajdý jodlajdá německý povidla, český koláč".
   Dokonce naši folkloristi jezdí do Německa a Rakouska studovat NAŠE lidové zvyky.
   Ale domácí pálemka a špek je zvyk celoevropský od Alp na sever a na východ, jen na paprikášku mají trénink asi jen Uhři.

   Vymazat
  2. Naši folkloristé jezdí do Německa za granty!!! Pro prachy!!! O společných kulturních vazbách a reáliích nevíte zhola nic. Nevím , proč sem lezete se svou primitivní zabedněnou letorou. VAše textové exkrementy jen ničí diskusi. Marek

   Vymazat
 32. Jsem pan Barry James, legitimní a důstojný peněžní věřitel. Poskytujeme půjčky jednotlivcům, kteří potřebují finanční pomoc, poskytujeme úvěr lidem, kteří mají špatný úvěr nebo potřebují peníze k placení účtů, investovat do podnikání. Hledali jste půjčku? nemusíte se bát, protože jste na správném místě nabízím půjčku za nízkou úrokovou sazbu ve výši 2%, takže pokud potřebujete půjčku, chci, abyste mě kontaktovali prostřednictvím této e-mailové adresy: wongafinancesloans@gmail.com

  OdpovědětVymazat