Reklama

.

.

pondělí 1. února 2016

11. září 1990: Zrození Nového světového řádu. Maastricht byl zřízen k odstranění států. Nezákonné NATO. A co euro? Německo už nemá z EU cestu zpět. Rusko se vymklo kontrole Západu - a tím se zachránilo

John Laughland
1 .2. 2016    překlad ProtiProud

John Laughland ke 24. výročí analyzuje význam podpisu Maastrichtské smlouvy, která zahájila v Evropě útok na národní státy, poté, co USA (za Gorbačovovy asistence) otevřeně vykročily za nastolením světovlády.


V roce 1991 bylo v Maastrichtu dohodnuto nejen odstranění národních měn, ale i překonání koncepce národních států. Byla to těžká rána pro mezinárodní právo a také pro mír.

Často se právem tvrdí, že Evropská unie ohrožuje národní suverenitu a tím pádem i demokracii. Zastávám názor, že to platí i pro NATO.
Obě bruselské struktury představují dvě strany téže nadnárodní mince. Tento nadnárodní systém je v příkrém rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Řečeno jinými slovy, tato struktura je nezákonná.


Maastrichtská smlouva - začátek konce


Abych tato tvrzení dokázal, připomínám Maastrichtskou smlouvu z roku 1991. Tato smlouva představuje legální základ našeho milovaného eura. Všechny státy EU s výjimkou Dánska a Velké Británie jsou na základě této smlouvy povinny vzdát se svých národních měn a zavést společnou měnu euro.

Důležité je, že tato smlouva - stejně jako měna euro - byla přímým důsledkem vysloveně nadnárodní ideologie tehdejšího spolkového kancléře Helmuta Kohla. Ideologie, která nyní ovládá celý Západ. Když se spolkový kancléř v prosinci 1991 vracel z Maastrichtu, udělal před Spolkovým sněmem v Bonnu prohlášení k výsledkům jednání Evropské rady. První bod jeho projevu: "Cesta k evropské unii je nevratná. Členské státy Evropského společenství jsou nyní svázány způsobem, který znemožňuje vybočení nebo návrat k dřívějšímu národně státnímu myšlení se všemi jeho neblahými důsledky".

Rezolucí z dubna 1991 se zrodila idea, že Západ ztělesňuje "hodnoty" a ne politickou moc.

Pro Kohla Maastricht znamenal ideologickou revoluci, a to v úzkém slova smyslu: šlo o revoluci idejí. Maastricht znemožnil staré "národně-státní" myšlení. Nejde jen o rétoriku. Nadnárodní ideologie byla zakotvena i ústavně právním způsobem v německé ústavě. Někdejší článek 23 Ústavy SRN byl článkem národní jednoty. Na základě tohoto článku mohlo Německo v roce 1990 znovu získat svou národní jednotu. V okamžiku opětovného sjednocení Německa však byl tento článek nejen zrušen, ale byl nahrazen novým nadnárodním "článkem Evropy".


Německo jako garant nadnárodní ideologie


Spolková republika Německo je tak nyní jediným členským státem Evropské unie, který je z ústavně-právního hlediska povinen nejen zůstat členským státem EU, což je již samo o sobě velmi problematické, ale je povinen také spolupůsobit na jeho "rozvoji" (rozuměj "centralizaci"). Nadnárodní ideologie je tedy v německé ústavě vyjádřena tím nejjasnějším možným způsobem.

Helmut Kohl byl přesvědčen o tom, že národní stát byl bezprostřední příčinou obou světových válek. Věřil, že anarchii světového systému založeného na národních státech bude možné omezit pouze vytvořením nadnárodního nuceného pořádku. Věřil v nutnost "nadnárodního pořádku" proto, aby bylo možné zajistit mír v Evropě. Skutečnost, že za rok 2012 byla Nobelova cena míru opravdu udělena právě EU, ukazuje, jak je tato ideologie dodnes mocná.

Je důležité si připomenout, že se hlavy evropských států setkaly v nizozemském městě Maastricht 9.prosince 1991. Tedy jen den poté, kdy 8. prosince 1991 vynesly ruský, ukrajinský a běloruský prezident v běloruském Bělověžském pralese rozsudek smrti nad Sovětským svazem. (Samotná Maastrichtské smlouva byla podepsána 7. února 1992 pozn. red.). Spojitost mezi oběma událostmi však není pouze časová, ale i ideologická. Západní politici dlouhá léta bojovali za svobodu východní Evropy.
 

Strach elit ze svobody

Když ale hrozilo, že se tato svoboda v létě 1989 stane skutečností, dostali z ní strach. Byli pevně odhodlaní omezit tuto novou svobodu na Východě novými nadnárodními strukturami. Cítili vlastně nostalgii po starých jistotách studené války a především chtěli zabránit nestabilitě. Bylo jim jasné, že stabilitu lze zajistit jedině vytvořením nového nuceného pořádku. Společnou měnou euro chtěli šéfové vlád zemí EU vytvořit v Evropě nové pevné jádro, to znamená nové těžiště, kterým by se nahradila stará hegemonie Varšavské smlouvy.

Souběžně s tím se politicky a ideologicky vyzbrojila aliance NATO. Na vrcholné schůzce NATO v Římě v roce 1991 byla vytvořena nová strategická koncepce, která pak byla v osudném roce 1999 ještě dále rozšířena. V budoucnu už NATO nemělo být obranným svazkem, ale intervenční aliancí obrácenou navenek a vybavenou novými policejními oprávněními, pro kterou stará pravidla mezinárodní suverenity již neplatí. NATO, Spojené státy a jejich spojenci se prohlásili za garanty evropského a mezinárodního míru, a sice na základě společného ideologického přesvědčení, že národní svoboda představuje hrozbu míru a že je třeba nadnárodní moc, aby bylo možné světu vládnout. V roce 1991 existovalo v Evropě vakuum, a Západ byl pevně odhodlán ho zaplnit.

Nová nadnárodní ideologie tedy nebyla omezena pouze na Evropu, ale byla součástí mnohem rozsáhlejšího procesu. Krátce před německým znovusjednocením dne 11. září 1990 v jednom ze svých projevů před americkým Kongresem prezident H. W. Bush poprvé mluví o "Novém světovém řádu". Řekl, že nové přátelství mezi Moskvou a Washingtonem umožní v budoucnu prosazovat mezinárodní právo vojenskou silou. První válka proti Iráku z tohoto takzvaného Nového světového pořádku vycházela, a je to zřejmé i z toho, že dostala požehnání od Rady bezpečnosti OSN a tím pádem i od Ruska a Číny.


Gorbačovovo "Nové myšlení"


Na myšlence "Nového světového pořádku" a "Nového myšlení" nebylo vlastně nic amerického ani evropského. Tato myšlenka byla sovětského původu. Nový myslitel Helmut Kohl byl obyčejnou kopií nového myslitele Michaila Gorbačova, jehož hojně prodávaná, ale jen vzácně čtená kniha "Perestrojka", nesla tento podtitul: "Nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět". Myslel tím, že perestrojka se má odehrát i na mezinárodní úrovni tak, aby se OSN vyvinula v jakousi světovou vládu.

Gorbačovova perestrojka Sovětský svaz nezachránila, ale zničila. Mezinárodní systém nezlepšila, ale naopak ho obrátila naruby. Bez Sovětského svazu jako protiváhy se nový internacionalismus rychle zvrhl v čistě americkou hegemonii. Teď už nešlo o nějaký světový řád, který by byl založen na mezinárodní spolupráci nebo na rovnováze. Jednalo se výhradně u nadnárodní struktury pod západním, především americkým, vedením.

Z tohoto hlediska byla směrodatná rezoluce OSN č. 688 ze dne 5. dubna 1991. Touto rezolucí k údajné ochraně Kurdů a šíitů v Iráku si Rada bezpečnosti přisvojila právo použít z humanitárních důvodů donucovací opatření proti určitému státu. Zneužití pojmu humanitární intervence v kosovské válce na konci téhož desetiletí, v roce 1999, má kořeny v této irácké rezoluci. Je také známo, že britská a americká vláda použila tuto rezoluci i k tomu, aby mohli celých 12 let Irák bombardovat. Tedy vzdušná válka, která skončila až druhou invazí v roce 2003.
 

NATO a postmoderní válka

Touto rezolucí se tedy zrodila idea, že Západ ztělesňuje "hodnoty" a ne politickou moc. Došlo zde k jakési Kantovské přeměně: politická realita a výkon vojenského násilí byly maskované morálním univerzalizmem. Zejména ve válce o Kosovo byl masivní výkon moci vojenskými prostředky NATO kašírován lidskoprávní rétorikou.

Tato válka byla velmi důležitá ideologicky. Bylo to vyjádření nové strategické koncepce NATO, na jejímž základě bylo od teď legitimní, zasahovat kdekoliv na světě. Tedy už nebránit jen národní teritorium členských států. Válka byla vyhlášena nejen za "postmoderní", například Tonny Blairem, když prohlásil, že "nebojujeme o území, ale o hodnoty (...) a za nový internacionalismus". Mnozí ji však obhajovali dokonce i jako "válku o Evropu". Sociolog Ulrich Beck dokonce tvrdil, že válka je pro EU jakýmsi "vojenským eurem", tedy prostředkem, který evropskou jednotu pohání vpřed. Kosovo roku 1999 je důkazem, že EU a NATO jsou navzájem neoddělitelné.

Tato postnacionální ideologie je příčinou, že vztahy obou nadnárodních struktur a Západu obecně k Rusku začínají zadrhávat. Existují vskutku mnohem větší problémy s Ruskem na evropské úrovni, jak na úrovni bilaterálních vztahů. Dvoustranné vztahy, například mezi Ruskem a Německem, jsou poměrně dobré.

Rusko jako skutečný stát

Důvodem je, že Rusko samo sebe chápe jako stát a jako stát se chová. Rusko experimentovalo s nadnárodní ideologií dlouhých 70 let. Tento experiment vedl ke zhroucení "historického ruského státu". Mluvím o "historickém ruském státě", protože Sovětský svaz nebyl ničím jiným, než stará ruská říše se všemi do ní začleněnými národy. Za Jelcina Rusko utrpělo druhé státní zhroucení. Jelcinovy liberální reformy vedly ke krachu v roce 1998 a k ponížení ve válce o Kosovo v roce 1999.

Rusové se tedy na vlastní kůži naučili, že bez státu se žít nedá. Chápou, že stát je garantem svobody a nikoli jeho ohrožením. Evropanům nevěří, když tito tvrdí - a zde se odvolávám např. na Roberta Coopera - že Evropa dosáhla "vyšší civilizační úrovně", protože už nepředstavuje "staromódní", ale nyní už "moderní" pojetí suverenity.

Odideologizované Rusko tedy představuje existenciální hrozbu pro postmoderní zideologizovanou Evropu. To je důvodem, proč EU a NATO dělají vše, aby donutily Rusko vydat se stejnou postmoderní cestou, kterou politováníhodným způsobem kráčí Západ už celých dvacet let. Rusko se svým stále ještě státním "starým myšlením" představuje důkaz, že se Helmut Kohl ve věci národního státu mýlil stejně silně, jako ve věci společné měny euro.


John Laugland je britský historik a specialista na mezinárodní právo. V současnosti působí jako ředitel Institut de la Democratia et de la Cooperation (ITS) v Paříži.

20 komentářů :

 1. Všeho dočasu,kdo s čím zachází,tím taky schází,takže USA se sama ocitne v plamenech vlastního pekla dřv,či později.A jestli se tam neobrodí ten malý zbytek lidí se zdravým rozumem,tak to zařídí sama příroda.Yellowston je ogriluje a moře spláchne.

  OdpovědětVymazat
 2. NATO je něco jako Jezuité-Křižáci-vrahouni ve středověku,jejich zmodernizovaná kolona dneška,pod vedením těch,co žerou seno v USA.

  OdpovědětVymazat
 3. Osa zla: Anglie, Amerika, Austrálie, Kanada, Nový Zéland!!! Anglosasové si dělí svět a pitomci z Evropy tleskají na vlastním pohřbu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte recht,je to hrozný !!!!
   Qsa zla = WASP,čili Bílí,Anglosasští,Sionističtí,Protestanti....

   Vymazat
  2. A černí spasí tento svět!!

   Vymazat
 4. ..No prosim.. a už je to venku ...
  to to trvalo ,co ?
  ...
  špína kam se podíváš!
  j.

  OdpovědětVymazat
 5. V Evropě začala válka. Žoldáci IS čekají na iPhonech na povel

  Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl nedávno pro egyptský deník Al Ahram autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů tzv. Islámského státu (IS) v oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník IS (chalífátu).

  Sám označuje IS jako podvod řízený zahraniční tajnou službou. Ve vedení IS jsou lidé trénovaní v zahraničí a někteří dokonce i takoví, kteří byli už zatčeni americkými vojsky v Iráku a později propuštěni. Jejich identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná.

  Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou válkou připravovanou IS (na převezení armád IS do Evropy). Všechny akce s dětmi a ženami jsou zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU.

  Bojovníci IS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených arabských emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z IS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli tzv. chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic.

  Příkazy jdou přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se tzv. uprchlíci snažili sami rozhodovat, kam mají být umístěni. Jejich taktika má začít tzv. guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU.

  Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků IS v Evropě. »Válka v Evropě začala,« prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu. »Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí,« dodal.

  Jeho britští kolegové podnikli po Akhulově svědectví operativní zásah odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands. Připravovali prý teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začala policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je údajně nejvíc teroristických buněk, stejně jako ve Velké Británii. Podle »svědectví« Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků IS, z nichž je přibližně 80 % aktivních. Ostatní se skrývají, nebo jsou mimo kontrolu velitelů IS.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte nějaký relevantní zdroj?

   Piangendo

   Vymazat
  2. Kapitální békovina.Tak nějaký turecký pisálek se vyzpovídá egyptskému tisku a vyspělé ekonomiky EU s tajnými službami jsou v klidu,anebo dokonce s tím počítají a naivně nechají ten egyptský plátek kecat a kecat. A Merkel už nechce Nového integrovaného hnědoněmce, ale chce válku. Úžasná logika!!

   V rámci racionální cenzury bych mazal vyloženě idiotské příspěvky.

   Vymazat
  3. 22:20- "racionální" cenzura je co? Váš názor?

   Vymazat
  4. Aj mne sa zdaju tie udaje ako kecy,ale mnohe su pravda.Skutocne prislo vela mladych muzov s modernymi telefonmi,balikmi penazi,sam nemecky minister vnutra konstatoval,ze mnohi maju peniaze na vozenie taxikom po celom Nemecku.Nemci len odhaduju,ze okolo 300 tisic zmizlo,najnovsi udaj z novin,urady odhaduju,600 tisic migrantov,ktorym nedokazu urcit statnu prislusnost.Pokial do EU prislo milion muzov,a to z krajin,kde samovrazedne atentaty su dennou zalezitostou,tak,möj nazor,prisla armada,dalsi su na ceste.Vo vsetkych nemeckych diskusiach politici tvrdia,v Nemecku je v tejto dobe velke nebezpecenstvo teroristickych utokov.M

   Vymazat
  5. to Miroslav Pokorný
   Nikoliv můj názor, ale naprosto neověřené poplašné zprávy. Copak Vám to dává nějakou logiku? Kalergi/Merkel tu chce poslušnou nahnědlou rasu, žádnou občanskou válku s islamoidy. Merkel chce integrovat, ne válčit. Protože pokud by náhodou chtěla válčit, tak celá ta její idea hnědoněmce jde k šípku, páč hnědoněmci jsou i přez invazi v menšině. To je prostě blbost, aby se Merkel snažila vyvolat občanské nepokoje. Jde to proti jejím zájmům. Ta milionová invaze z 3. světa je naprosto neschopná nějaké kordinované činnosti, to případné nezanedbatelné procento infiltrovaných islamistů lze hravě zlikvidovat. Tihle nájezdníci svým mentálním potenciálem nemají šanci jakkoliv ohrozit Evropu, krom toho že budou sát evr.soc. systémy.

   Vymazat
  6. 0:13- nechápu proč se čílíte. Je přece jasné, že Merkelová nemá zájem na nepokojích doma. O té "neschopnosti"imigrantů nejsem přesvědčený. Západní svět je kupodivu"zranitelnější" terorismem více než legální válkou. Jinak se mi líbí Váš výraz pro imigranty "hnědoněmci" Díky těmto "hnědoněmcům" hnědnou Němci(nejen oni) skutečně a je to zásluhou odporu k politice Merkelové. Oslím můstkem se dostaneme k tomu, že za "možnou" občanskou válku je vina na ni. P.S. slovo "cenzura"není vhodné užívat ani v rozčilení, názory, i hloupé se mají tolerovat.

   Vymazat
  7. @mira povolny, souhlas jak rikas cituji:
   " P.S. slovo "cenzura"není vhodné užívat ani v rozčilení, názory, i hloupé se mají tolerovat."
   presne zde je verejna diskuse, vyjadreni nazoru
   odborne analyzy pratele smerujte na stranky AV ci jine vedecke stranky!!

   Vymazat
  8. ok.s tou cenzurou to beru zpět, máte pravdu

   Vymazat
 6. Zajímavá data: 11. září a další 11. září o 11 let později jsou si velmi blízka - počátek NWO

  OdpovědětVymazat
 7. Pokud chce mít někdo mermomocí zavřené oči, nebudu mu činit násilí tím, že bych mu je otevíral.

  OdpovědětVymazat
 8. Obecně platné: Pokud chce mít někdo mermomocí zavřené oči, nebudu mu činit násilí tím, že bych mu je otevíral.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. aaano stale jeste mnoho zaslepenych okolo nas ale
   snad zacne probouzeni z kapitalistickeho pozlatka ve forme dostatku bananu!!!

   Vymazat
 9. jediné řešení-otevírat lidem oči

  OdpovědětVymazat