Reklama

úterý 9. února 2016

Elektřina a jističe: Další vládní masivní podvod na domácnostech

9. 2. 2016   PravyProstor zdroj: Gerd
 
Milan Urban a Jan Mládek na obyvatele ČR společně s ERÚ ušili pěknou boudu. Celé slavné opatření o zpoplatnění domácnosti podle výkonu hlavního jističe se zdůvodněním, že jsou dnes místní sítě přetížené, je vylhané od A do Z. Sice má platit až od roku 2017, přesto jde o masivní podvod na domácnostech v ČR, které mají zase jednou zaplatit za chyby někoho jiného.

 

Tedy sítě přetížené jsou, ale nepodílí se na tom domácnosti. Obyvatel ČR je pořád plus mínus kolem 10 mil. osob. Drobné rozdíly jsou nepodstatné. Větší část rozvodné sítě jsme zdědili z časů socialismu. Tedy předimenzovaných, aby i přetížení o 100% více dokázaly sítě zvládnout. A ony to zvládly. Pravda, máme dnes více elektrických spotřebičů, ale mnohé mají menší spotřebu. A jedna osoba nespouští současně cirkulárku a vrtačku.

Vznikly kolonie nových domů. Jenže k nim byly položeny kilometry kabelů nového vedení a vystavěny nové transformátory. V domácnostech nedostatečná kapacita sítě opravdu neleží. Je někde jinde.

Nedostatečná je kapacita sítě ve vedeních 400 kV a 220 kV. Tedy dálkovém přenosu el. energie. Je dána hlavně přesuny velkých množství energií po celých kontinentech (nebudeme si devastovat evropské životní prostředí, dovezeme si do Rakouska z ukrajinského Černobylu a rumunských tepelných elektráren přes Německo, tedy ČR) a pak nárůstem neregulovatelných zdrojů z větru a slunce, které se vyskytují úplně jinde, než je koncentrován průmysl. (Neregulovatelné jsou ty zdroje ze zákona, nikoli technicky, i když i to je určitý problém.) Ale je to i důsledek „rozbití energetických monopolů“, neboli „unbundlingu“: Evropská unie rozhodla o oddělení výrobců energie od rozvodné soustavy, což stálo značné miliardy. Od té doby si výrobce elektrické energie platí služby majitele sítí, a majitel sítí – je nerozšiřuje. Zisk má za přenesenou energii, a když síť nestačí, nepřijme objednávky. Výrobce ČEZ se řídí trhem, majitel dálkových sítí, ČEPS, státní podnik, rozhodnutím politiků. Ono to pořád nějak fungovalo, že! Energetická síť se stala obětí toho, že byla robustně dimenzovaná. Což bylo nutné pro spolehlivost přenosu. Celostátní energetická soustava byla budována tak, aby vydržela 100 % přetížení. A využívala tedy své kapacity jen na polovinu. Při zvýšení třeba i na 75 % měla potřebnou rezervu.

Mediální zájem se stále upínal na energetické zdroje. Zde může nastat průšvih za deset, dvacet let, když dnes nebudeme obnovovat zastaralé a stavět nové kapacity. Ale co se týče přenosové soustavy, tak tam jsme v průšvihu už dnes. Před 13 lety si Německo naplánovalo stavbu 800 km nových vedení. Postavilo 80 km. Před 5 lety spočítal eurokomisař Günther Oettinger, že se do euroenergetiky bude muset do roku 2025 vrazit celkem bilion eur. Zatím bylo uvolněno nula celá nula nula vůbec nic. Jen povolovací řízení na stavbu vedení trvá deset, dvanáct let. Většina zemí EU (krom tří zemí, mezi nimiž bylo i Česko) zamítla návrh, aby se zkrátilo na maximálně tři roky. Avšak pak by se nemohl pořádně posoudit „vliv na životní prostředí“. A dráty, vedoucí přes krajinu, jsou tak neekologické! No, ani tady jsme se nepřipojili, ani tady nám to nebude nic platné. Navíc nejsou peníze na investice, biliony putují do Řecka. Média se plní plácáním o řecké krizi, energetická katastrofa nám přitom svým nestvůrným chobotem již ťuká na sklo oken i v těch nejvyšších věžích.

Zoufalý návrh ČEPS mít možnost odstřihnout se od Německa, aby přes nás netekla „jeho“ elektřina prostřednictvím transformátorů (investice dvě miliardy Kč), je politicky neprůchodný. Proti se postavil i premiér Nečas. Elektrický proud je tak konzervativní, že ještě nepochopil moderní principy evropského trhu a stále se drží zastaralých zákonů Kirchhoffových a nikoliv směrnic euroúředníků z Bruselu.

Česká republika je částečně vklíněna do území sousedního Německa a elektřina ze severu na jih teče částečně přes její území, kde jsou pro to na rozdíl od Německa i dostatečná vedení. Přes naše území se také obchoduje mezi Německem a Rakouskem. Když mají na severu v německých větrných elektrárnách nadvýrobu, Rakušané omezí výrobu energie z vodních elektráren a odebírají přes naše území německou elektřinu, která je v té době velmi levná. Když mají v Německu nedostatek, najedou Rakušané své vodní elektrárny a prodávají přes naše území elektřinu do Německa. V té době je elektřina drahá a Němci nejsou s ekonomickým výsledkem takového obchodu spokojeni. Tento obchod není bez marže především pro Rakušany, ale děje se tak bez účasti České republiky nedobrovolně přes její území, mnohdy i za cenu omezení bezpečnosti naší vlastní soustavy proti blackoutu, který mohou takové masivní toky vyvolat.
Je tomu již dávno, kdy se ČR a ČEPS pokusil takové toky zpoplatnit. Především Rakousko se ohradilo. Úspěšně a tak elektřina proudí přes území ČR zdarma. Protože přenosová soustava dálkového vedení v ČR je opravdu nedostatečná (soudruzi opravdu nepočítali s tím, že jednou bude Německo a Rakousko posílat elektřinu přes naše území), ERÚ hledá zdroje. Firmy zkasírovat nelze. Mohly by se odstěhovat jinam. Rakušany a Němce za přenos el. energie už vůbec ne. To nám zakázal … hádejte kdo? Evropská komise!
Situace je následující:
 • Německo v důsledku politického rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny [27% současné spotřeby] omezuje své zdroje. I přes investiční boom v oblasti plynových nebo uhelných elektráren Německo v budoucnu maximálně pokryje svoje potřeby. Elektrárny si Němci zavřeli a zavírají v jižním a středním Německu s tím, že je nahradí větrnou energií ze severu Německa. Zapomněli ovšem dobudovat přenosovou soustavu, a tak využívají přenosové soustavy ČR.
 • Rakousko je dnes závislé ve špičkách na dovozu.
 • Maďarsko je největším dovozcem elektřiny ve střední Evropě (18% spotřeby), neexistuje plán výstavby elektráren, má omezené palivové zdroje
 • Polsku hrozí uzavření 3 500 MW uhelných elektráren z důvodů nesplnění ekologických limitů, potencionálně až 7 000 MW, již uzavření 3 500 MW způsobí, že Polsko se stane závislé na dovozu. V současnosti neprobíhá výstavba ani neexistuje dlouhodobý plán výstavby.
 • Slovensko, zde došlo k uzavření celkového instalovaného výkonu 1 600 MW do roku 2008 (Nováky, Vojany, Jaslovské Bohunice), z čistého vývozce se stává čistý dovozce elektrické energie.
V blízké budoucnosti lze tedy v okolních státech očekávat nedostatek elektrické energie. Kolem roku 2020 Němci začnou zavírat většinu svých jaderných elektráren a nápor na přenosovou soustavu ČR ještě zesílí.
Veškerá opatření na posílení přenosové soustavy mají tedy zaplatit domácnosti v ČR díky zvrhlému plánu Urbana, Mládka a ERÚ. Ekologická energie je drahá, ale obyvatelé ČR na ni doplácí mnohonásobně více než obyvatelé Německa nebo Rakouska:
1) Předražená podpora solárních a větrných parků. Mnoho z nich patří zahraničním investorům. A bude hůř. Větrné farmy ze severního Německa jsou náš vzor ekologické výroby el. energie.
2) Evropské ceny elektrické energie při domácích platech.
3) Chyby Strany zelených v ekologické politice (uzavírání jaderných elektráren a nedomyšlená opatření)
4) Nedobudované přenosové kapacity el. vedení v Německu. Ono dálkové vedení nevypadá hezky, je neekologické … tak jej přesuneme na území ČR, však to místní obyvatelstvo zaplatí.
5) Masivní přenosy el. energie ze severu Německa přes ČR na jih Německa a do Rakouska.
6) Hrozby blackoutu kvůli přetížení. Zejména jihozápadní Čechy jsou akutně ohroženy.
7) Nejnovější vynález Mládka a Urbana, kdy domácnosti v ČR budou platit podle hlavního jističe.
Vážně si myslíme, že opatření o platbě za hlavní jistič pomůže? Majitelé domů s jističi 40A a více na to většinou mít budou. Takže nové opatření jen ožebračí největší část domácností v ČR, protože pod 20 A hlavního jističe se nedostane nikdo, leda domácnosti, kde se pere na valše.
Nedělejme si iluze, výsledek bude následující:
Krajina v ČR bude zohyzděna dráty el. vedení křižujícími krajinu. Kde nebudou, budou solární parky nebo větrníky. Německá krajina zůstane i nadále bez ošklivých sloupů el. vedení. Ty budeme mít my.

Existují dvě možná řešení:
1. Technické – zdvojnásobit přenosové napětí ze 400 kV na 800 kV. Znamenalo by to zapouzdřit vedení, vyměnit izolátory na sloupech pro dvojnásobné napětí (sice náklady, ale pořád snesitelné) vyměnit trafostanice (to už je jinačí náklad!).

2. Politické – sdělit bavorským a rakouským zastáncům zelené energie nemilosrdnou pravdu, že jimi požadované množství energie nelze ve stávající soustavě přenést. A jestli chtějí opravdu el. energii přenášet ze severu Německa do Bavorska a Rakouska, budou se muset finančně podílet na opatřeních pro výstavbu dalších přenosových sítí.

Technické řešení je nákladné a stejně by znamenalo jít zase ke spotřebitelům v Německu a Rakousku a vyžádat si finanční spoluúčast jako u politického řešení. Opravdu existuje v ČR nějaký politik, který by měl odvahu postavit se německé a rakouské vládě, když to nedovedli ani u případu migrantů?

Závěrem:
V platbách za hlavní jistič budeme platit existenci větrných farem v severním Německu a pohodlný život bavorských a rakouských domácností. Vyplatí se ještě být členem EU? Dostáváme přeci peníze z evropských fondů! Jaká je ale realita? Jde v první řadě o peníze, které ČR posílá do EU a které dostává zpátky v podobě nesmyslných projektů. Kromě cca 40 miliard Kč, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu EU (rok 2012), neseme některé další náklady:
1) 6 miliard zaplacených cel v cenách zboží.
2) 19 miliard – náklady na kofinancování evropských projektů.
3) 10 miliard na úředníky oficiálně. (Skutečně cenu euroúředníků nikdo nezná – záměrně).
4) 46 miliard na plán EU-2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom (kvalitu ponechme stranou).
5) 10 miliard na biopaliva (není nad rozlehlé žluté lány řepky olejky).
6) 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny.
7) 4 miliard na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme dopravu do Rakouska z Německa posílat zdarma)

Během 8 let do EU pošleme asi 320 mld. Kč přímo + vedlejší náklady v bodech 1-7 (dalších 135 mld.). Z rozpočtu EU máme možnost získat v programech asi 550 mld. Kč. Většinu programů ani nevyčerpáme. Máme tedy reálných 435 mld. Kč proti hypotetickým penězům z programů 550 mld. Kč, ze kterých určitě vše nevyčerpáme. V roce 2013 nevyčerpáno 10 mld. Kč (z celoevropských 16 mld. Kč (přepočteno) nevyčerpaných!) a v roce 2014 to bylo 24 mld. Kč. To ten rozdíl 100 mld. Kč hladce doženeme v nevyčerpaných částkách. 

Kdyby si EU nechala uprchlíky a všechny peníze za programy, a nežádala příspěvky s jejich vedlejšími náklady, ještě bychom ušetřili. Teoreticky se EU obyvatelům ČR vyplatí. Postavíme za peníze z rozvojových EU programů kilometry cyklostezek, dětských hřišť, sportovišť, zaplatíme neziskovkám pro začlenění sociálně vyloučených, Romů a migrantů. Vážně to vše potřebujeme? Bez EU bychom většinu z EU financovaných věcí měli také. Zaplakali by jen pracovníci neziskových organizací.

41 komentářů :

 1. Sečteno a podtrženo: Německo není schopné postavit vysokonapěťová vedení ze severu do Bavorska, ale to nevadí, český ČEPS zajistí průchod elektřiny přes české území a ještě k tomu za české koruny, což je daleko levnější než zaplatit bavorskému sedlákovi za zábor pozemku. To je ta bruselská solidarita chudšího souseda vůči bohatému sousedovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pikantní je skutečnost, že "chudí" Poláci ty omezovací transformátory na svých hranicích s Německem budou mít !!!

   Smazat
  2. Pochopte, proti Němcům nemůže žádný politik ani špitnout. V opačném případě jsme během pár měsíců bez montoven, na kterých ČR doslova a do písmene stojí. Ekonomická katastrofa. Jsme kolonií Německa a kdyby Němec škrtnul, tak shoříme jako papír. Jsme otroci západu.

   Smazat
  3. Proč se neodpojíte ? Lék na zdražování elektráren 12 Voltová domácnost :

   http://www.jakbydlet.cz/clanek/481_12-voltova-domacnost.aspx

   Smazat
  4. Lidé dokážou v praxi systém fotovoltaiky v rodinném domku zjednodušit. Popisoval mi jeden realizátor svůj fotovoltaický, ostrovní systém. Nemá tam měnič. V domě má 12 V rozvody, řekněme 10 V. Systém se dle jeho názoru zjednodušuje, zlevňuje, stoupá spolehlivost. LED osvětlení mu funguje, ještě při 6 - 7 Voltech. Tedy, umožňuje mu to hlubší vybíjení akumulátorů. Nevím ovšem, zda to není v rozporu s životností akumulátorů. Akumulátorů má 35 kWh. Televizi má 12 nebo 24 V, nyní shání tepelné čerpadlo na 12 V. Ono, třeba u pračky se systém zjednodušuje. Při běžném pohonu pračky fotovoltaikou mát jeden měnič "na střeše" u fotovoltaiky, druhý na motoru pračky. U 12 Voltového rozvodu odpadají oba měniče. Je to levnější, spolehlivější. Dle jeho názoru i účinnější, spotřebiče jedou i na nižší napětí, kdy by měnič již nedával nic.

   Smazat
  5. Výkon 3 x 400 V 25 Ampér téměř žádná domácnost nevyužije. Nikdy. Víte, kolik je to kW ?

   Smazat
  6. 17,321kW - varná deska 2plotny, trouba, varná konvice, pračka, myčka, fen, boiler - sobota nebo neděle dopoledne (odmocnina ze tří x 400 x 25 / 1000)

   Smazat
 2. Dobrý den,
  poměrně pečlivě jsem se seznámil s podklady nové tarifní struktury (NTS). Nezbývá nic jiného než pogratulovat. Vše se zdá, dle popisu, zcela v pořádku až do doby, kdy přejdu do kalkulačky a několika praktickými příklady se přesvědčím, že šetřit elektřinou se skutečně nevyplácí. Ostatně je to podobné jako s vodou. Když lidé začali více šetřit, voda se více zdražila. Nyní by měla znovu nadejít obdobná situace s elektřinou, podruhé po zavedení tarifů odrážejících hodnotu hlavního jističe.
  Jsem přesvědčen, že zcela spravedlivé je, na rozdíl od názoru ERÚ vyjádřený v NTS, aby si každý odběratel za elektřinu uhradit tolik, kolik spotřebuje, to znamená rozpustit náklady spojené s distribucí, obchodem a dalšími složkami do ceny za kWh. Skutečnost v NTS je však opačná a ještě hlouběji zavádí platby neodvozené od přímé spotřeby (např. systémové služby).
  Koncepce NTS zcela odporuje proklamovanému cíli, to je zavést jakýsi pořádek do cen elektřiny. Předmětné NTS opětovně přispívají bohatším a z chudých dělají ještě chudší vazaly energetických produktů.
  Ti, kteří si dnes ještě stále mohou dovolit a využívat el. přímotop, budou na tom o něco málo lépe (je faktem, že si jej pořídili vesměs sami bez státních dotací, odobných dnešním kotlíkovým dotacím, a za svoje peníze neotravují sousedy zplodinami z komínu. Neobstojí v této souvislosti ani tvrzení, že elektřina se musí někde vyrobit a znečistí ovzduší. Dnešní elektrárny a jejich vypouštěné zplodiny jsou hlídány podstatně více než produkty domácích topenišť). Je však podstatné, že pro výrobu a přenos většího příkonu, pokud ještě i v ERÚ platí Ohmův zákon, jsou potřeba větší náklady než pro výkony menší, to je cena za distribuci. Logicky mi tedy vyplývá, a je spravedlivější, že čím více odeberu, tím více zaplatím. Naproti tomu na cenu přímých nákladů obchodníka, spojených se zúčtováním odběru a službami nemá odebrané množství elektřiny žádný význam. Fakturace přímých nákladů pro obchodníka je totiž stejná, jak pro 1 kWh, tak pro 1 MWh.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není pravdou, že NTS postihnou rekreační objekty, postihnou i všechna odběrná místa s malou spotřebou, nevyjímaje domácnosti a NTS jsou postaveny tak, aby z prudkého zdražení elektřiny nebylo úniku.
   Příklad:
   mám domácnost plně elektifikovanou bez el. topení, hlavní jistič třífázový 25A. Jelikož se doma zdržuji poměrně málo, mám roční spotřebu cca 400 kWh. Distributor i obchodník ČEZ, sazba Standard e-tarif D02d. Dle dnešních podmínek zaplatím za rok 3 186 Kč, dle NTS 7 395 Kč, tedy o 4 209 Kč více (zvýšení o 132%)
   Můžu se snažit změnit tarif na Standard e-tarif D01d- je bezúspěšné, jelikož z dnešních 2 412 Kč zaplatím dle NTS rovněž 7 395, je ještě více o 4 982 Kč (zvýšení o 206%)
   Snížím tedy hodnotu jističe, vzhledem k vybavenosti a selektivitě jištění na třífázový 20 A. Při sazbě Standard e-tarif D02d dnes 2 354 Kč, dle NTS 6302 Kč, více o 3 948 Kč (zvýšení o 167%)
   Bez ohledu na selektivitu jištění snížím jistič na 3 x 16A, což se domnívám je minimum vzhledem k uvedené elektrifikaci domácnosti a vychází při Standard e-tarif D02d opětovné zvýšení z dnešních 2 721 Kč na 5 427 Kč, tedy o 2 706 Kč více to je o 99%.
   Další logickou možností je změna tarifu na Standard e-tarif D01d, kde dnes bych platil 2 325 Kč s NTS 5427 Kč, tedy o 3 101 Kč, t.j. více o 133%.
   Dále snížit na 10 A nelze, neustále by vypadával. Ukazuje se, že zavedená doba využití jističe v NTS, které se patrně počítá do algoritmu výpočtu, je cesta pouze teoretická a neodpovídá relaitě spotřeby.
   Teprve od spotřeby 2 262 kWh, to je 12 535 Kč za odečtové období (při stávajícím jističi a tarifu) by se cena rovnala dnešnímu vyúčtování. Tak vysokou spotřebu nepotřebuji a není dle výše uvedeného žádná možnost, jak v souvislosti s NTS náklady na pořízení elektřiny snížit. Zvýšení důchodu o 40,- Kč již padlo na zvýšení stálé měsíční platby elektřiny v letošním roce.

   I kdybych vyhodil el. sporák, nahradil jej jednoplotýnkou, vyhodil pračku, myčku a mikrovlnku, smotal všechny tři fáze dohromady a teoreticky použil minimální hlavní jistič 10 A, což je naprostý nesmysl, prodražila by se mi spotřeba o 18%. Ať žije vzrůstající životní úroveň!

   Samozřejmě zvýšení se netýká jen domácností a rekreačních objektů, jak je prezentováno, jde i o garáže. Běžnou průměrnou spotřebu mám 1 kWh za odečtové období, nejmenší jistič jednofázový 6 A, sazba Standard e-tarif D01d. Dnešní fakturace za dodávku elektřiny (rok) je 347 Kč, po zavedení NTS 1459 Kč. Myslíte snad vážně, že budu platit za spotřebovanou 1 kWh 1459 Kč? V tomto případě bych okamžitě odběr odhlásil, narážím však na problém napájení elektronické ochrany garáže.

   Nevidím žádný reálný způsob, jakým eliminovat technicky nebo organizačně dopad NTS v uvedeném příkladě. NTS není normálním vývojem bilance spotřeby a ceny, hodnotím jej jednoznačně jako vydírání s cenou až 1459 Kč/ kWh. Domnívám se, že takto nastavenou NTS chce ERÚ pouze přispět k jednoznačnému zvýšení ceny na úkor nejmenšího (či sociálně nejslabšího) spotřebitele ve prospěch vyšších daní pro stát, odvozených od celkově vyšších plateb za elektřinu. Jde snad o náhradu, nebo skrytou kompenzaci pro stát za minulé neuvážené a chybné rozhodnutí ERÚ o výkupních cenách elektřiny z fotovoltaických zdrojů, na které rovněž doplácíme, případně i jiných obnovitelných zdrojů, kde přiznané výkupní ceny neodpovídají ani náhodou stabilitě a spolehlivosti dodávky elektřiny.
   Váš úřad je pro mě zcela zbytečný, nezávislost neznamená tvorbu takových kolotočů, jaké předvádíte a plně se přikláním i budu podporovat ztrátu nezávislosti a řízení ERÚ vládní komisí.

   Smazat
  2. satan9. února 2016 15:05

   Vy jste opravdu satan a ještě k tomu sobec. Sám se stavíte proti zdražování elektřiny a jiným, kdo se snaží ušetřit a jsou to opravdu ty nejchudší a topí si v domcích kotlem, tak těm byste nejraději topení zakázal. Jak pokrytecké. Ne každý kotlař topí svinstvem já a takových je nás mnoho, například topím ekologickým dřívím. Ale vy máte vymytou palici z tv Nova a lži televize ČT a už tu papouškujete pohádku pražských úředníků o škodlivosti kotlů. A co auta ? Nezakážeme je ? Vždyť přeci taky značně znečisťují ovzduší a v letě, kdy to nejde svést na ty zlé kotlaře, tak máme zamořené ovzduší. Trochu přemýšlejte, než něco napíšete. Já např topím dřívím a do ovzduší vypouštím méně škodlivin, než vy s vytápěním plynem. Ale vy jako správná ovce nás všechny hodíte do jednoho pytle a tečka. Až vám řeknou na ČT, že všichni skočili z okna, tak vy z něj vyskočíte taky.
   Brečíte tu nad tarify hezky, ale co jste čekal ? Čekal jste snad, že energetické, vodárenské molochy zateplováním a kupováním úsporných spotřebičů si nechají snížit zisky ? Bože taková naivita, naopak, jejich zisky musí a BUDOU růst ! Na to vemte jed. Že se lidi nechali napálit od státu a vysolili statisíce za zateplení, tak to je jejich boj. Budou platit stejně, jako ty co nezateplili, proto vyšší odběr - nižší cena. Tak to platí, platilo a bude platit. Říká se tomu množstevní sleva, vážený pane.

   Smazat
  3. Tady platí jediné, co je lidem ukazováno jako super a nejlepší, co má mohutnou propagandu, tak to je nutné se vždy varovat a zařídit se přesně opačně. Nejít ve stádu s ovcemi, to je základ.

   Smazat
 3. Mám takový dojem, že když budou naši úředníci v Německu hodně plakat, tak nám (Benešovému ČEZu) Němci prodají své dosluhující uhelné elektrárny se slevou.
  Zatímco trend vývoje, je k decentralizované energetice, tak u nás se budou stále utápět miliardy do centrálních a zastaralých gigantů. Při decentralizované výrobě a blízké spotřebě, se také rapidně snížují požadavky na kapacity přenosových sítí. Ale to by bylo oslabování ČEZu a Benešových prémií. Také by bylo by dost zajímavě vědět, kdo jsou minoritní akcionáři ČEZu. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zapomínáte na jednu věc , decentralizovaný zdroj se nedá regulovat. A regulace být musí, jinak by chvíli bylo přepětí, chvíli podpětí a to opravdu není dobře. Stačí, když u nás ve vsi byl katr a pustili ho. Napětí lítalo + - 10V a já měl každou chvíli v prdeli počítač. Musel jsem před něj dát UPS.
   Jarda

   Smazat
 4. Existuje ještě jedno, a to celkem jednoduché řešení! Odtajnit Teslovy vynálezy!!!!! Ten již v roce 1904 dokázal, že je možný přenos elektrické energie i bez "drátů" nad a nebo pod zemí! Na to konto mu zastavil J P MORGAN zastavil finančně jeho další výzkum a vývoj, protože tím pádem by skončil jeho monopol na výstavbu přenosových soustav.

  OdpovědětSmazat
 5. až se svět dostane opět (:-) na "růstovou ekonomickou trajektorii", což pro obyčejného smrtelníka znamená, že ekonomičtí pemprsáci dosáhnou prostředí s dosti vysokou inflací, kdy poroste cena energetických surovin (u nás ropa, uhlí, jádro) a tedy i cena elektřiny, nebude nutné vymýšlet drancování rozpočtu domácností podle takto složitého modelu. Tento nový model je vyvolán pokračující deflací

  OdpovědětSmazat
 6. Zase politici za ČSSD, to budou brzo důchody ze zisku ČEZu.:))) Jen berte vaše voliče u huby, nic jiného si nezaslouží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že začínají hysterčit, protože nevědí kudy kam. A na samostatnou akci (jako Kaczynski nebo Orbán) nemají gule v gatích.

   Smazat
  2. Anonymní9. února 2016 15:48
   Neřekl bych, že hysterčí, pokračují v trendu. Stále více odírají lidi ve prospěch korporací. Proč pouze nezdraží elektřinu v současné m modelu? Protože pod záminkou potřeby peněz, přeorganizují systém, aby více peněz přišlo od těch chudších a méně od bohatých velkoodběratelů. P.K.

   Smazat
 7. Ty NTS jsou jen začátek. Až jak jinak než po volbách vyhodí ze zákona zarážku 495 Kč MWh a bude se platit plná palba co je v zákoně 21,94/A/ měsíc, tak se z toho všichni poserem. V mém případě by to znamenalo 1840 paušál za jistič, bez jediné spotřebované kW. V tom případě by moje záloha na elektřinu byla 3600 Kč měsíčně. A to jen za svícení a ohřev bojléru. Jo tak hlavně všichni běžte pro kotlíkovou dotaci a kupujte tepelná čerpadla, ČEZ už se na vás těší. Pokud si vezmete dotaci, budete mít i X let povinnost to tepelné čerpadlo používat. Pokud nebudete, vratka dotace + tučná pokuta a to se vyplatí :-)))
  Když ptáčka chytají, hezky mu zpívají, tu dotaci z vás pak za ty roky uvázané u tepelného čerpadla Čez vytáhne několikrát. Čez je moloch, kterému poslanci schválí vše a k vytápění kde je využívána elektřina, se může uvázat jen sebevrah.

  OdpovědětSmazat
 8. Poděkujme ČSSD, panu Mládkovi a šedé eminenci v energetice, exministrovi Urbanovi. Je vidět, že Urbanovi již přestávají vynášet fotovoltaické elektrárny.

  OdpovědětSmazat
 9. Volili jste socany za guláš,volili jste ANO za kob-
  lihu,volili jste lidovce přes jejich prokazatelnou
  politiku"chceme funkce",tak nevím,na co si stěžujete.
  KSČM nic dělat nebude,jim to takto vyhovuje.TOP09 a
  ODS už předvedli,jak si váží těch,co je zvolili,
  stejně jsou v parlamentě stále,Úsvit se rozpadl,
  protože jeho členové chtěli něco jiného než před-
  seda,stejně jako VV.Ale inteligentní český volič
  stále volí osoby stejného typu,jako předtím.Tak si
  nestěžujte.Raději něco proti tomu dělejte.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tady bych mel dotaz, kterou stranu tedy volit, kdyz jsou vsechny na hovno???anebo nevolit vubec?
   anebo vytvorit jakou novou stranu, ktera by nebyla pod kuratelou EU???
   dik za odpoved!!!

   Smazat
  2. Volte instinktem, třeba vás někdo osloví. Tady platí jediné, volit zásadně mimoparlamentní strany. Horší už to být nemůže. Volte ty strany, které nám umožní referendum a umožní částečné předání moci lidu. Politici budou vždy děvky prodejné nakoupené západními mocnostmi.

   Smazat
  3. tady bych mel dotaz, kterou stranu tedy volit, kdyz jsou vsechny na hovno???anebo nevolit vubec?
   anebo vytvorit jakou novou stranu, ktera by nebyla pod kuratelou EU???
   dik za odpoved!!!

   Smazat
 10. No a proto nás s tím svinstvem seznamují včas, abychom se vykecali. Tak jako u lumpárny se solárkama si můžeme říkat co chceme a nic to není platné. Oni nás přeci nechali demokraticky se vyjádřit. A pak nás stejně oholí ve prospěch zahraničí a těch nejbohatších. Za to mají slíbené prebendy, které jim v koncovce zaplatíme stejně jen my (úředníci EU, NATO, cizích bank a pod.) A tak to půjde s čím dál většího kopce.
  Jinak bych z té bilance nákladů vypustil biopaliva. Úleva na daních nejsou náklady a bez řepky část zemědělců nebude schopna v našem "Globále" fungovat.

  OdpovědětSmazat
 11. Milí spoluobčané veškerá diskuze je márná ti gauneři co o tomto dalším podvodu rozhodli rozumí jen násilnému řešení.Až budou ohroženi tím,že je někdo bude chtít fyzicky likvidovat, teprve se možná vzpamatují.Do té chvíle nás mají za blbečky,kterým se ještě vysmívají.Přesně to samé dělala rudá vrchnost před rokem 1989.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. spravne, souhlas!!!nase diskuze nema cenu rezignoval jsem jiz davno!!!!

   Smazat
  2. Tak samozřejmě že už je pozdě, zákon je již dávno schválen a ta mrdka Mládek z ČSSD ještě v tv v klidu říkal, že se pro domácnosti elektřina nezdraží. Nevolte ČSSD. Teď už se hraje jen salámová hra, o kolik se příští rok elektřina zdraží. A tak to bude každý rok. Když neroste cena silovka na burze a nelze zdražovat, tak si to Čez zařídí jinak, tentokrát to bude jistič, který bude stát víc než silová elektřina. Ale proč ne, Češi si nechají libit vše.

   Smazat
 12. Na tento "humus", který panstvo vymysleli, jsem psal ve formuláři na www.eru.cz co si o tom myslím. I to, že jsem v této oblasti vzdělán.
  Psal jsem, že mají vylézt s pravdou, že jde o bohapusté zdražení. Nastaví prakticky paušál za tzv dodavatelské služby u maloobětatelů! Pokud jsme "přezbrojili" domáctnost za LED žárovky (časem to čeká každého), odejde Vám lednička, takže pořídíte novou A+++, tak klesne odběr z 1,2kWh/den na cca 0,35kWh/den, totéž z televizí, používáte místo stolního počítače notebook, tak u domáctností už bez malých dětí klesne spotřeba z cca 70kWh/měsíc, resp. 0,7MWh/rok cca na polovinu. Nový systém je na staven tak, že Vám za ekologické chování zdraží energii cca o 50% za ten paušal a jedině když odeberete těch 0,7MWh/rok, tak ten paušál neroste. V následném roce po zavedení zdražení řeknou: "dodavatelské služby zvedneme třeba o 5% a mají zisk doma".
  Dělají z nás "ovčany".
  Učí ekologii na střední škole a ač nerad jim říkám, že síťové služby (elektrika, plyn, voda, odpad) jsou k tzv podnikání a odírání plebsu ty nejlepší a šetřit na odběrech, recyklovat na co? Když zájem státu je nulový, resp. pravý opak.

  OdpovědětSmazat
 13. Jediné co můžete tzv. demokraticky udělat nevolte při jakýchkoliv volbách strany,respektive jejich pacholky co sedí v senátu a parlamentu.
  Další řešení, použití ozbrojené jednotky je údajně nedemokratické,tak nevím co je účinnější.

  OdpovědětSmazat
 14. Ekologické dříví- to mě příspěvek potěšil. Karcinogenita pálení dřeva je právě poloviční než pálení uhlí. Testovali to Číňané společně s Američany v oblastech, kde se tradičně topí v domě na ohništi, v některých oblastech i uhlím. A akutní toxicita spalin smrkového dřeva je nižšá než spalin polystyrenu a stejná jako u spalin polyethylenu. Ať žijí ekologické báchorky založené na heslu zpátky do jeskyně! jogín

  OdpovědětSmazat
 15. Každý, kdo má tepelné čerpadlo, ušetří. Vžichni, kterých jsem se ptal. 800 až 1000,- Kč. Já taky.

  http://www.bydleti.cz/uspory/234-vyplati-se-tepelne-cerpadlo-do-novostavby

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vosle ušetříš ale je příští rok ! Kolik ušetříš, až budeš platit 21.94/A/MĚSÍC ? Včil mudruj. Na 1 rok ulevili malinké skupině, aby jim pomohla protlačit nové tarify. A napřesrok až to bude s přispěním blbečků jako si ty přijato, tak nás opalí včetně tebe. Ale to ti zjevně nedochází. Oni potřebují těch pár jedinců jako jsi ty, aby jim pomohli protlačit zákon před veřejností, proto ti pár drobných slevili. A další rok, až to bude upečené, ti to spočítají i s tou slevou.

   Smazat
  2. Navic, jakmile zacne cena elektricke energie opet rust (a ze zacne po skonceni deflace a nastupu inflace), pak budete teprve cucet!
   Vysoky pausal zustane a bude se inflacne navysovat, navic bude doplneny zvysovanim ceny za kWh. Vse objektivne zduvodni rustem ceny energie. Ti, co s NTS dnes usetri, jiz brzy o to vice zaplacou.
   NTS je vyhodna jen pro udrzeni zisku distribuce pri klesajici cene za kWh. Az se trend obrazi, pausal se uz snizovat nebude. Pak si pri duchodu 10.000Kc dojdete rozvnou pozadat o socialni davky nebo zijte jako duchodci na Ukrajine.

   Smazat
 16. Je to luxus, kupovat elektřinu jen na svícení.

  OdpovědětSmazat
 17. Jsem pro řešení od 15:13 !!!!
  To se mi líbí!!
  Kde to je schovaný?
  jituš (nadšená ze zážitku!)

  OdpovědětSmazat
 18. kromě uvedeného tu vidím ještě jeden podraz.
  Cena elektřiny na burze asi 18 let významně klesá, spotřeba u nás prakticky stagnuje, avšak "plánovaná" spotřeba (!!!) v souvislosti s prosazováním dostavby Temelína naopak roste.
  Prosazování dostavby (její financování a garantování budoucích cen elektřiny vyrobené Temelínem) je pro lobbisty a soukromé akcionáře Temelína stále obtížnější. "Plánované" růsty spotřeby se s časem a s vývojem geopolitické a ekonomické situace západního světa přesunují mezi chiméry.
  Zdá se, že získání dalších peněz zběsilým předražením poplatku za jistič by mohlo v úsilí o dostavbu alespoň trochu přispět. Problém je, jak to zdůvodnit. Nejlépe pokud možno složitě, neprůhledně, i každá lež dokonce i lžička je dobrá.

  Ve své domácnosti, venkovské, s velkou zahradou, lesem, drůbeží atd. na první pohled potřebují minimálně 3x25A. Na pohled třetí - nebudu potřebovat ze sítě nic. Odpojím se úplně. Pravděpodobně i kdyby ze zdražení nakonec úplně sešlo. Už pro ten pokus, pro tu urážku občana.
  A nevolit už žádnou "zavedenou stranu". I ANO se už tímto zavedla.
  Děda.

  OdpovědětSmazat
 19. Hledám skutečné sazby a ceny nových tarifů 2017, ale nemohu najít ač se uvádí, že by již měly být k dispozici. Kdyby je někdo našel, prosím o odkaz.

  OdpovědětSmazat
 20. V kalkulátoru ERÚ jsem objevil další nástrahu pro zákazníky. Náhradou za stávající D45d je D2Td-20 hodin NT. Po zadání skutečného odběru mi to nahlásilo nesplněný podíl spotřeby v NT. Po zadání nižší spotřeby ve VT hlášení zmizelo. Rozdíl na stálých ročních platbách při nesplnění 91% podílu spotřeby v NT je 2500Kč.

  OdpovědětSmazat
 21. Je to jednoduche... Prerusme jim cestu..

  OdpovědětSmazat
 22. Tak vlastně nevím,šetřit,nebo né,vrátit se do jeskyně,nebo zůstat venku,tak mi tak napadlo,so tedy zrušit odběr a udělat si svojí elektrárnu,nebo zkusit tkzv. volnou energii,nebo jak to praktikoval kamarád,přez akumulátory a motor.dobíjení měl vše na 12 a 24 volt. Jak jde tedy zrušit odběr té jejich elektřiny co na to mají monopol?Dělal jsem kdysi v němcích a koukal přez Gugl na dům co jsem stavěl a germán má na střeše domu,stodolách,garáži samé solárko,zjistím co to obnáší a v konbinaci se vším ostatním se od té zlodějské sítě odstřihnu a ať si ty dráty stčí do p....e

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.