Reklama

.

.

úterý 2. února 2016

Jsem hrdý Čech

PhDr. Pavel Macháček
2. 2. 2016  České národní listy

Jsem hrdý Čech, protože český národ přinesl do pokladnice světové kultury mnoho cenného pro celé lidstvo. Čech byl Karel IV., Jan Hus, mnoho významných umělců. J. E. Purkyně, dr. Janský, František Křižík, prof. Wichterle, Karel Čapek, Miloš Forman, Jaromír Jágr a mnoho jiných.


Nejsem tak hloupý, abych se vydával za Kelta.

Český národ má své dějiny a tvůrcem pohledu na ně byl František Palacký. Avšak objevují se i jiné pohledy. Např. generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš o tom říká: „Národní muzeum sestavilo koncepci, … která znamená nejen odvrat od způsobu, jakým česká veřejnost dosud s českými dějinami zacházela.“ V Respektu č. 39/06 o tom ještě píše sociolog Jakub Grygar a autorka článku Anneke Hudally. Takové snahy jsou velmi podivné!

V 19. století vznikaly v celé Evropě moderní národy, mezi nimi i český. Vyvrcholením jeho tehdejších dějin bylo obnovení samostatnosti českého státu v r. 1918 pod vedením T.G. Masaryka. Dvacet let první republiky přineslo posílení českého národa a jeho všestranný rozkvět. Bohužel přišel Mnichov, protektorát a 2. světová válka.

Dr. Edvard Beneš zajistil kontinuitu čs. státu a ve třech dalších letech pokračoval s určitými změnami režim první republiky. Další vývoj určila – jako u nás ostatně často – opět mezinárodní situace: Jaltská čára na mapě Evropy, která určila „sféry vlivu“ velmocí. Je skutečností, že válku vyhrál Sovětský svaz, který porazil německou armádu, proto měl právo určovat její důsledky: ČSR se dostala do pásma sovětského vlivu. Všechny státy v něm ležící začaly vládnout podle sovětského systému, který byl zvláštní směsicí socialismu a Stalinovy osobní diktatury. Nebyl to však socialismus v Marxově pojetí, protože jeho základem nebyla demokracie.

Tento tvrdý režim se u nás významně podepsal v padesátých letech. Vycházel ze Stalinovy podezíravosti a z represí proti tzv. „třídním“ nepřátelům. Tato vývojová fáze, asi 10 let, se stala terčem současného obviňování celého tehdejšího období čtyřiceti let. Což je jednostranně negativní černobílý pohled dnešního vedení našeho státu. Protože tehdy nastalo i „pražské jaro“ a proto došlo ke „vstupu vojsk“ – a následovalo 20 let „normalizace“, kdy z potlačovacího režimu padesátých let zůstalo jen obtěžování občanů nesmyslnými opatřeními.

Teror byl časově omezené období, které nebylo charakteristické pro celou epochu „reálného socialismu“. V těch letech reálně převažovaly klady nad zápory. Nejvýznamnější vlastnost režimu byly sociální jistoty. I ti dříve sociálně nejslabší dosáhli na průměrný životní standard. Sídliště nebyla a nejsou králíkárny, ale slušné bydlení v nich našlo při sčítání v r. 2001 3,131.923 osob, tj. 30,66 % obyvatelstva. Nebylo 41.604 bezdomovců.

Po válce bylo naše hospodářství rozvrácené a uvést je do mírového stavu trvalo déle než 3 roky. Solidarita mezi lidmi tehdy byl významný prvek v našem životu. Ochota k bezplatné obecně prospěšné práci se projevila postavením desítek tisíc veřejných budov. Klady tehdejšího zřízení převážily nad negativy, které jsou v každé společnosti. Přes existující chyby vytvořilo naše hospodářství bilionové hodnoty, v potravinách jsme byli soběstační. V r. 1989 byl státní dluh 7,5 miliardy korun, ale jiné státy nám dlužily více. Dne 31.12. 2006 dosáhl státní dluh ČR 802 505 138 000,19 Kč

V ČSSR bohužel nenastaly změny ve vnitřní politice ani po roce 1985, kdy se dostal do čela SSSR Michail Gorbačov. Náš diktátorský režim nemohl mít včas připravené propracované alternativy dalšího vývoje v KSČ ani ve státě. Toho maximálně využili oponenti režimu. Proto došlo k jeho likvidaci.

Kromě chartistů vznikla v ilegalitě politická strana „osmašedesátníků“ s názvem „Obroda“, jejímž jsem byl členem. Její představitelé se v krizových dnech scházeli v kancelářích právního oddělení v ŘEMPU u dr. Miroslava Polreicha, ale bohužel se dívali na skupinu kolem Václava Havla v Divadle za branou jako na nepolitiky. Ta však moc fakticky uchopila a určila další vývoj státu!

Lidé, kteří na Václavském náměstí zvonili klíči – i já jsem tam chodil celý týden – chtěli nastolit „třetí cestu“, tj. odstranit nedostatky. Paradoxní je, že na ÚV KSČ byly takové změny připraveny, ale už je nestačili vyhlásit. Nikdo z manifestujících nepomýšlel na návrat kapitalismu!

Každý politicky gramotný člověk však měl vědět, že když u nás skončí socialistický režim v pátek večer, v sobotu ráno sem přijde kapitalismus! To se skutečně stalo. Pod vedením Václava Klause byla tato cesta rychlá! V říjnu 1990 byl předsedou Občanského fóra, které sdružovalo naprostou většinu národa. Přesto v únoru 1991 založil tvrdě pravicovou stranu Občanských demokratů, která dovedla náš stát rychle ke kapitalismu. MMF a SB doporučily vše zprivatizovat – což byla pro naše národy ta nejhorší cesta. Později to celé dění bylo nazváno zločinem století!! Obrovský majetek Československa byl rozkraden.

V podstatě jedna chybná hospodářská ideologie „plánované hospodářství“ byla nahrazena jinou chybnou ideologií – „liberalismem“, což podle Klause znamená „co nejméně státu“. Proto zrušil mnoho dlouholetých statistických řad a odvětví (např. zubní prohlídky dětí, učňovské školství atd. atd.).

Tzv. „sametová revoluce“ u nás nebyla revolucí, protože nedošlo k bojům. Byl to převrat, předání moci. Stejně nebyl tzv. „třetí odboj“, protože neexistovala československá armáda v zahraničí, nebyla světová válka. Tehdejší ideové boje byly doprovázeny krásně znějícími hesly, po kterých dnes ani pes neštěkne. Např. kde je ono „vítězství pravdy nad lží“? Zato se u nás objevily společenské jevy dříve neexistující. Naše politika po 17 letech dnešního režimu klesla na nejnižší úroveň a mnohdy hraničí až s kriminalitou.

Mnohá práva mizí, vykořisťování rychle stoupá, odbory jsou v mnoha podnicích zakazovány (znemožňovány), na světové úrovni kdysi stojící kultura výrazně poklesla, mravnost zvolna mizí atd. atd.

Kladné výsledky vývoje českého národa v 1. republice byly výrazné, kdežto po současných 17 letech jsou ubohé – kromě růstu významu peněz.

Jan Trefulka minulý rok v květnu napsal v ROZRAZILU: „ Režim, který se vzdává odpovědnosti za mravní výchovu občanů k úctě před poctivou prací, k lidské slušnosti a obětavosti ve prospěch celku a vydává ho zcela bez omezení na pospas komerčním masmediím, jenž nepotřebuje myslícího člověka, ale reklamou oblbeného konzumenta, není pravicový ani zdravě konzervativní, ale sebevražedný. … Svoboda občana musí pak být hlídána do té míry, že už se omezuje jenom na svobodu soukromě vlastnit a konzumovat i lhostejně přihlížet, jak se demokracie čím dál víc zužuje na vládu partajních sekretariátů.“ To vše vidíme denně kolem sebe. A aby měli finanční vládci světa jistotu, že podřízení budou jen pracovat a nepřemýšlet, zorganizovali mohutný průmysl sportu a popkultury. Jeho hvězdy dostávají za své účinkování statisícové a desetimilionové odměny – které zaplatí sám občan a tím aktivně přispívá na udržení systému současného v mnohém nemravného světa! A světa oteplujícího se takovým tempem, že lidstvo pravděpodobně do 50 let zničí samo sebe – a bohužel i všechen život na Zemi, tento zázrak vesmíru.

Antikomunismus je světově řízený proces, který u nás zbytněl do nestvůrných rozměrů a stal se státní ideologií. Dá se srovnat s bývalým antisemitismem. Až na nějaké výjimky. Režim by rád zničil ideologii socialismu a komunismu. Zatím však nestaví plynové komory! Odkládá však trestní oznámení proti autorovi hesla: „Zabij komunistu – posílíš mír.“ Seriózní autoři už delší dobu upozorňují na nebezpečí, které hrozí naší společnosti z bezbřehého antikomunismu, který tak nebezpečně rozbijí tolik potřebnou jednotu našeho národa.

Český kapitalistický stát přijal zákon č. 198/1993 Sb., O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu a zákon lustrační č. 451/1991 Sb. Oba stojí proti Všeobecné deklaraci lidských práv. Obviňují početné skupiny občanů, aniž by jejich členům prokázal vinu. Český stát však zřídil „Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu“ a nyní sněmovna projednává zákon o zřízení „Ústavu paměti národa“, který má kromě jiného soustředit všechen archivní materiál z minulého režimu. Proti tomu ostře protestují historici i archiváři.

Je přirozené, že každý režim po svém nástupu k moci všestranně očerňuje všechno minulé, aby tím dokázal své kvality – lepší než byly ty dřívější. A používá k tomu nejen média, ale i policii a soudy. Nový režim však musí zvážit úlohu uplynulého času: jak dlouho ještě a jak intenzivně má tento boj proti svrženému režimu pokračovat a s jakou silou. Jak se zdá, dnes už u nás byla tato únosná hranice překročena.

Bohužel nový režim to ještě „nezjistil“, v nemalé míře proto, že to některým politickým stranám stále přináší prospěch. Vždyť už psychicky ovlivnily miliony občanů! A navíc antikomunismus proniká do každé skulinky v myslích celého světa – vládnoucí finanční oligarchie jej plně využívá při globálním ovládání světa! Chce potlačit nejen všechno sociální. Ale všechno socialistické. Přestože třetina lidstva žije pod hranicí chudoby – za dolar denně!

A takový je dnes český národ!V upomínku na Pavla Macháčka, koncentráčníka, tajemníka Kruhu občanů ČR vyhnaných v r, 1938 z pohraničí, věrného vlastence a našeho spolupracovníka, zemřelého 5.11.2008

29 komentářů :

 1. je pozdě chlapče

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymnímu (2. února 2016 18:38):
   Na věcné zamyšlení či dobré skutky není nikdy pozdě! ...

   Vymazat
  2. PANE OPLUŠTILE A MAJEVSKÝ A DALŠI.PÍŠETE,ALE NEDÁVÁTE ŽÁDNÉ NÁVRHY NA ŘEŠENÍ.

   nikdy jste nenapsali proč jste proti začit stavět NOVOU REPUBLIKU.Žádnou ÚČINNOU kritiku polit.třidy,která STAROU POLITIKOU devastuje ČR lže,jejich strany nemají nejmenši zájem o DIALOG s voliči a sami voliči nejsou vámi vyzýváni k tvorbš NOVÉ POLITIKY a jakoby jste nevěděli,že je k uskutečnění jakéhokoli vašeho cile potřeba I NOVÉ SÍLY,kterou bude třeba dřive nebo později inicializovat ve formě na př HzNR a VzV,jinak tu budete nejen vy,ale všichni jiní jen obdivně hartusit nad úspěchy vládních křiváků a šmejdů,kteři se budou veselit jak vám dovedou lézt na nervy a vy se budete donekonečna jen durdit a durdit a durdit....

   Vymazat
 2. Co si nemyslící blbci na Václavském náměstí 1989
  vycinkali,to mají.Všichni zúčastnění zapoměli na
  české přísloví:"když ptáčka lapají,pěkně mu zpí-
  vají.A přesně to jim ochránci lidských práv doved-
  li nabulíkovat.Těch asi 100 000 lidí tam bylo!
  Dnes se k tomu skoro nikdo nechce znát.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. To nebyla revoluce, ale kontrarevoluce. Lidé vůbec neuvažovali! Naletěli na lži a podrazy toho opileckého kulisáka. Cinkali s klíči od bytů, chat, aut. Teď jim zůstaly jenom ty klíče a prázdní ruce! Já je nelituji! Lituji dnešní mladé, kteří nemají téměř žádnou perspektivu!
   pražský vrabčák Čimčaro

   Vymazat
  2. Čimčaro žádnej kdo se narodil v Praze by si nedal takovou dementní přezdívku.V 89 byl několikrát plný Václavák i s přilehlými ulicemi cca 750 000 na Letné bylo hodně přes milion.A skoro většina podle tebe nemyslících blbců byli dělníci z fabrik.Logické protože tenkrát byla většina národa pracujících.Teď melete kraviny,když Štěpán přemlouval dělníky ve fabrice s tím že bude bída a nezaměstnanost tak ho vypískali je o tom videozáznam dostupný.Bez většinové podpory dělníků by nikdo tenkrát nic nedokázal.Dělníci za to můžou.

   Vymazat
  3. Ad 6.35
   Když těm dělníkům všelijací ožralové a prognostici slibovali, že žádná nezaměstnanost nebude a že v roce 2000 doženeme v životní úrovni Rakousko. No neberte to...

   Vymazat
  4. ZAPOMĚLI JSTE NA STARÝHO VEŠKRNU A SPÁČE , ŽILKOVOU A DALŠÍ " VLASTENCE "

   Vymazat
 3. Sámo,Žižko,Huse,probuď se a zažeň tu kavárenskou sebranku se Šapirovým hejnem a Sobotkovskými vriťolezy a sračkomety do Vltavy,ty tady smrdí jak pavilon opic a tapírů dohromady.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na ně se nespoléhejte, ti nám nepomůžou!

   Vymazat
  2. nevolej mrtvé hrdiny. Přijpěj svou hřivnou
   Václav

   Vymazat
  3. Už tady jeden byl který chtěl Pražáky / rozuměj tu kavárnu /nahnat do Vltavy . Kdepak asi je ?

   Vymazat
 4. Jsem hrdý Čech. Byly časy kdy jsem na to byl hrdější...

  OdpovědětVymazat
 5. ze života...
  od západu fičí mrazivý vítr a bezdomovci si o půlnoci na náplavce pod Čechovým mostem hřejí ruce nad plamenem ze sudu, kde zapálil větvě z parku a Karel nahlas vzpomíná...
  pamatuješ Pepo na ty slavné dny v listopadu 1989, kdy jsme zvonili na Václaváku klíčema od dvoupokojového bytu s ústředním topením a teplou vodou....

  OdpovědětVymazat
 6. Komunistický režim skončil na smetišti dějin, protože tam patřil. Původní lidově-demokratické zřízení, zdegenerovalo v diktaturu. Ale nikoliv v diktaturu proletariátu, jak se hlásalo, nýbrž v diktaturu nomenklatury. Navíc, ta naše, jenom slepě přijímala povely od Moskevské a realizovala je. Proto, když se to zhroutilo v Moskvě, nebyl mezi naší vládnoucí „elitou“ nikdo, kdo by věděl, jak dál.
  To však není žádná omluvenka, pro současný režim. Systém je podobný, příkazy vydává Bruselská „elita“ a naše „elita“ zpracovává občany, aby ty příkazy přijali. Tento systém je také zralý na svržení. Komunistický režim byl udolán Západem, tento režim musí udolat Rusko. Zatím na to není dost silné, ještě si Bruselovlády, asi nějaký čas užijeme.
  Zdá se, že Brusel realizuje záměr, jednotlivé státy zbavit schopnosti samy o sobě rozhodovat a také zlikvidovat jakoukoliv jejich soběstačnost. Vše musí být řízeno a realizováno, celosvětovými korporacemi. Na těch vytlemených hlavách, co k nám promlouvají z TV vidíme, že tuto cestu prosazují přes korupci politiků, na všech úrovních. Tyto politiky, již nezajímá osud státu, který vedou, pouze je zajímá, udržet se ve funkci co nejdéle.
  Co s tím můžeme dělat? Pan prezident nám ukázal dvě cesty. Já bych preferoval jednu z nich a ve volbách (řádných, nebo raději předčasných) dal hlad SPD Tomio Okamury. Neboť pouze jím prosazovaný zákon o referendu a odvolatelnosti politiků, zase vrátí občany do hry, o jejich dalším osudu. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 70 milionů ožralých mužiků a 70 milionů zoufalých žen, těžko někdy udolá Západ čítající 500 milionů mužů a 500 milionů žen s nesrovnatelně vyšší životní úrovní. Rusko je sice velké, ale naprostá většina území je nevhodná k obývání. Již hustota osídlení, která se vyvíjela v podstatě přirozeně, tomu napovídá. Ale zoufalci jako ty, jsou nepoučitelní.

   Vymazat
  2. 23:58
   Ty jsi chytrej ,jak autobus!
   Rusko znám velmi dobře ,dá se žít všude -
   protože to má pràvě tu šťávu ,víš?
   ...ale to bys musel s touhle myšlenkou a s tímhle pohledem na věc ,umět zachàzet !
   ....a včil namáhej závit ...
   j.

   Vymazat
  3. Anonymní2. února 2016 23:58
   Nejdříve dejme stranou ty ožralé mužíky. Proti nim, bychom mohli stejně dobře postavit ožralé Iry, ožralé Dány, ožralé Čechy, atd., atd.
   Síla Ruska nebude jenom v jeho vyzbrojení, i když i to je v reálném světě důležité a Rusové jsou v tomto na úrovni. Hlavní síla, však bude v příkladu státní správy, která hledí na lidi. A to ne jenom jako na daňové poplatníky, ale také jako na živé bytosti s jejich potřebami. Přes jejich nižší životní úroveň, bude pro západní občany atraktivní, nižší míra nespravedlnosti, v jejich státní správě.
   Západní režimy směřují jenom k povinnosti občanů, krmit banky a korporace. Naopak je nezajímají potřeby lidí, jako je přístup ke vzdělání, uplatnění podle schopností a spravedlivá odměna za práci.
   Možná, že to zní příliš idealisticky, ale tyto pozitivní trendy v Rusku a negativní na Západě, tady jsou. Je to otázka času, kdy se občané Západu odmítnou nechat dále štvát proti Rusku, dalšími sankcemi a vyzbrojováním jeho nepřátel. P.K.

   Vymazat
  4. Podle statistik spotřeby lihu vedeme s přehledem, Rusové jsou až za námi, takže asi takhle. A pokud si myslíš, že lidé s větší životní úrovní budou bojovat jaksi usilovněji, tak je to právě naopak.

   Vymazat
  5. 20:32 Jsem připraven volit Okamuru. Doufám, že se k němu přidá Franta Ringo Čech. Ale ten asi až podle toho co mu poradí Miloš.

   Vymazat
  6. Franta by si mohl uvědomit, že i ten Miloš má nějakou tu chybu, přestože jako prezident je pro nás požehnáním.

   Vymazat
  7. Dovolte,abych s vámi plně souhlasil!Jiná cesta není.Jsem proSPD.

   Vymazat
  8. Tak jste nám tu hezky zaagitovali pro Okamuru. Príma. Ale dovedete si v praxi představit "odvolatelnost politiků"?! To je přece pro demokracii tak nebezpečné opatření. Zkuste si to jen představit, jak při první mediální kampani odvoláte svého (vámi zvoleného politika) a jak se k "odvolání" (tzn. faktické likvidaci politika) s chutí připojí všichni jeho oponenti, kteří ve volbách proti němu neuspěli. Spíš je potřeba něco udělat s médii a mediálními manipulacemi a s peněžními dary politickým stranám. Marek

   Vymazat
 7. Ale musiš si uvědomit tu totalní degeneraci těch 500000000,kvalita nakonec vždy porazi kvantitu!

  OdpovědětVymazat
 8. jan neruda "a hrdy bud" byl bych radeji kdyby to bylo "a tvrdy bud" ale snad jednou bude i tvrdy!!
  apropos na co bych mel byt v soucasnosti hrdy? na jagra? hhh

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na semknutost při radostném hopkání s inteligentním skandováním: hop, hop, hop, kdo neskáče není Čech.

   Vymazat
  2. anebo zlati hosi ci hosi dekujem, hosi dekujem

   Vymazat

 9. Co obnášela tak zvaná "TOTALITA" ?, Všichni měli práci. • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny. • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat. • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi. • Levné a všem dostupné úvěry. • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu). • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití. • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování. • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč. • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi. • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních. • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci. • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech. • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali. • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých. • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny. • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali. • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů. • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil. • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes. • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity. • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy… • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit. • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna. • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné). NEVÝHODY • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče… • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží. • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit. • Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

  OdpovědětVymazat
 10. Anonymní3. února 2016 17:08

  Pane(paní) je to napsáno nádherně, jasně a srozumitelně i těm pomaleji chápajícím. Je velká škoda, že se všechny výdobytky pracujících (schválně nepíši socialismu) byly šmahem zrušeny bez adekvátní náhrady. Škoda velká škoda. Já tvrdím, kdyby komunisti dovolili lidem drobné podnikání, uvolnili náboženskou otázku a umožnili lidem cestovat bez omezení (i dnes nemůže každý jet kam by chtěl, protože na to nemá dodstatek peněz), tak mohli dodnes v poklidu vládnout a lidé by byli spokojeni. Před rokem 1989 lidé sice brblali (ale jen v hospodě u piva), ale v podstatě byla převážná většina spokojená. Jóóóó to byly časy, částečně bych i bral kdyby se něco vrátilo.

  OdpovědětVymazat