Reklama

.

.

neděle 28. února 2016

Levičáci? Nemyslím...


Jaromír Habr
28. 2. 2016
   
Motto: i člověk jinak vysoce inteligentní se může chovat jako hlupák, upřednostní-li osobní ideologické preference (či obecně chtění) tam, kde je žádoucí užít kritickou racionalitu.
Nevím, odkud své přesvědčení čerpají mnozí autoři (například dnes MUDr. David), kteří inkluzi, případně další podivnosti jako multikulturalismus či feminismus považují za dílo levičáků. Přijmu-li totiž definici levičáka jako člověka, prosazujícího systém hájící zájem většiny, jehož hlavní součástí je solidarita zohledňující individuální možnosti každého jedince, pak člověka, který prosazuje solidaritu bezbřehou, mohu považovat nanejvýš za levicového extrémistu neschopného nadhledu oproštěného od ideologické slepoty, ještě spíš ale za politického diletanta, neschopného hlubšího vhledu.

Protože jsem měl to štěstí některé jedince a skupiny, kteří dle mého mínění znaky obou výše uvedených kategorií vykazují, poznat bezprostředně a poměrně dlouhodobě, vzhledem k aktuálnímu dění považuji za žádoucí některé z těch zkušeností publikovat.

1. Anarchisté

Mnozí levičáci je považují za spolubojovníky, aniž by si uvědomili, že:
- anarchisté, stejně jako pravičáci, se nezajímají o názor většiny, ale vnucují většině vlastní vizi.
- anarchisté, stejně jako pravičáci, považují stát za nepřítele pouze, na rozdíl od některých pravičáků, kteří stát účelově přetvářejí v dojnou krávu a takto ohnutý jej samozřejmě akceptují, bez ohledu na jeho podobu).
- anarchisté sice mají někde v dálce cíl/maják, ale mají v úmyslu k němu doplout „teleportací“ a o nutném itineráři nejsou ochotni ani diskutovat.
- anarchisté (na rozdíl od např. marxistů) nejsou ochotni vyčkat, až se stát stane nadbytečným, ale chtějí jej zničit okamžitě, aniž by byli reálně schopni jej nahradit (čímž se stávají ještě radikálnějšími než trockisté, kteří považují zničení stávajícího systému za pouhý nutný předpoklad úspěšné výstavby nového).
- anarchisté mezi své ideové guru vedle Proudhona či Bakunina řadí například i Stirnera, v jehož stínu se, dle mého mínění, Klausova VševědoEgocentroJešitnost jeví jako vlídný empatický altruismus.
- anarchisté mezi nacismus a komunismus vkládají rovnítko.

2. ProAlt

Pro vysokou názorovou shodu, kvalitní prohlášení ke společenskému dění a relativní akceschopnost jsem byl zhruba rok jeho aktivním členem. Vše se změnilo v okamžiku, kdy, prostým během vnějších událostí, proti sobě stála na jedné straně předem jasně dohodnutá a delší dobu užívaná pravidla rozhodování a na straně druhé anarchistické dogma v podobě nepodmíněné bezbřehé solidarity (kolik bylo v ProAltu anarchistů, nevím, protože žádný nemá potřebu nosit svoji identifikaci viditelně, s výjimkou přímých akcí, kterých jsem se neúčastnil, nicméně podle toho, jak se k tomuto problému v ostravském ProAltu postavil ProAlt celorepublikový včetně jeho mluvčích a s jakou argumentací, tipuji nejméně 90%). Pozoruhodné je, jak se projekt, budovaný a směrovaný proti těm, kteří, považujíc etiku za pouhou kouli u nohy, vedou společnost špatným směrem, v mžiku ocitne na druhé straně, té jím dosud kritizované. Nemohu sice vyloučit i účelovost jak tohoto počínání, tak celého projektu od jeho počátku (a zaznamenal jsem i indicie v tomto duchu, důkazy však nikoli), i proto, že zneužít pro politické cíle lidi preferující chtění před logikou a etikou je relativně snadné (a že příprava půdy pro realizaci vlastních zájmů v cizích zemích skrze podobný kanál - NGO - se dnes provádí běžně), ale i samotnou ideologickou preferenci pokládám za vysoce pravděpodobné vysvětlení.

3. Feministky

Sice jsem (ze zřejmých důvodů) nikdy nebyl členem žádného feministického uskupení, ale setkal jsem se bezprostředně s pozoruhodnými, a myslím i dostatečně signifikantními, reakcemi a vyjádřeními z úst feministek. Nemám v úmyslu to blíže rozebírat, jen upozorňuji na shodu mechanismu, jenž vede feministky například k přesvědčení, že mezi ženami a muži nejsou mentální rozdíly, stejně nezvratnému, kterým anarchisté popírají rozdíly mezi Romy (samozřejmě nepaušalizuji - nemyslím tedy všechny Romy, nicméně trvám na tom, že většina z těch, které jsem měl možnost poznat) a všemi ostatními státními příslušníky ČR (dtto). Přičemž v obou případech to vede až k absurditě: feministky se pokoušejí soupeřit s muži nástroji mužů a neuspějí-li, viní z toho muže; anarchisté říkají, že Romové jsou stejní, ale jedním dechem pro ně žádají jiné podmínky...

Preventivně, abych nikoho nenechal na pochybách o mém osobním vztahu k oběma předmětným skupinám: dle mého přesvědčení žena i muž mají být pyšní na to, čím jsou a mají to užívat, nikoli to zpochybňovat (rozdíly pak, řekl bych výstižně, popsal například Fromm v Umění milovat ve stručné části věnované mateřské a otcovské lásce a jejich rozdílům); Romové vyžadují jiný přístup, ale ten musí být poskytován nikoli na základě dogmatu, nýbrž odborně, má-li být úspěšný dlouhodobě, nikoli pouze mírnit aktuální tenze.

Z předchozího je pak rovněž zřejmý můj postoj k inkluzi: je-li někdo mentálně hodně jiný, jediný efektivní způsob výchovy/výuky, ve vztahu k němu i k ostatním, je způsob speciální. Cokoli jiného považuji v podstatě za sabotáž již tak upadajícího školství.

Pozn. red. I.D.: slovo "levičák" má v češtině pojorativní význam, jak patrno již z koncovky "-ák", z kontextu je jasné, že ony levičáky nezaměňuji za "levici". Ztratilo smysl se dohadovat o "levici". Píši-li o "levičácích" mám na mysli ty, kteří se mnohdy k levici hlásí, avšak sám je za levici nepokládám, za extrémisty, to ano.

18 komentářů :

 1. Domnívám se, že k levici - a sice té jediné správné levici u nás, se nejvíce hlásí ČSSD, vydávajíc sama sebe za tu jedinou správnou levicovou stranu. Z toho tak nějak samospádem může vzniknout zkreslený, velice nelichotivý pohled, na levici jako takovou. Lež na lež a zrada za zradou.

  OdpovědětVymazat
 2. Hovno socílní demokracie, se sociálnem a demokracií nemá ten gang nic společného.

  OdpovědětVymazat
 3. Správný člověk má být v něčem levicový a v jiném zas pravicový, ale samozřejmě ne tak jako např. darebná pokrytecká ČSL-KDU. Dnes je ale spíše ve hře degenerace Západu a jakási katarze a vzestup Východu a jak se k tomu postavíme my. Kde jsou ty doby kdy jsem zvonil klíči, vážil si Havla a k USA vzhlížel jako k zemi svobody a spravedlivé síly? Všechno je jinak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:25 máte pravdu, vzít to nejlepší z levice a pravice a udělat národní koktejl.Levice i pravice je jedna pakáž,která se vždy po volbách domluví proti národu.Rozdělení na levopravou politiku je geniální tah aby jsme se mezi sebou hádali.Jako Sparta se Slavií,hádky místo užívání si fotbalu.Dělníci musí pochopit že levice tu není pro ně a poctivý český podnikatel musí poznat že pravice ho nesnáší.Navíc když národu teče do bot mělo by nám být jedno kdo je na buchty a kdo na vdolky.

   Vymazat
  2. Souhlasím

   Vymazat
  3. ZA VŠÍM HLEDEJ ČLOVĚKA!!!
   Dělení lidí NAPRAVO, NALEVOje jen ODŮVODNĚNÍM toho, aby ČLOVĚKA nebylo vidět! Je to prostě úhybný manévr zakrýt svou vychcanost a snahu o vlastní prospěch!!!

   Vymazat
 4. § 8: Šlechta, které patřil přirozeným právem podíl na práci svého lidu, měla zájem na tom, aby dělníci byli dobře živeni, silní a zdraví. My naproti tomu máme zájem opačný: Způsobit degeneraci Gójímů. (Gojím – Nežidovský obyvatel Země.) V tomto programu dosahujeme v současné době pozoruhodných výsledků různými demoralizujícími prostředky.

  § 9: Naše moc spočívá v trvale špatné výživě a tělesné slabosti člověka, neboť jen tím se dostane do našeho bezpodmínečného područí a nebude již mít silu, aby se proti nám jakýmkoli způsobem vzepřel. Hlad dává kapitálu více moci nad proletariátem, než zákonná moc vládnoucí aristokracie. Všeobecnou bídou a závistí, která z toho vznikne, ovládneme lid celého světa a zničíme bezohledně každého, kdo se nám postaví do cesty.

  § 10: A když nadejde chvíle našeho světového království, tytéž davy smetou vše, co by nám v budoucnu mohlo ještě překážet.


  Sezení desáté

  § 24: Víte však dobře, že takové všeobecné povstání davů je možné jen tehdy, když nenecháme státy v klidu a hlavně když budeme kalit poměr mezi lidem a vládou. Musíme uštvat celý svět hádkami, nepřátelstvím, zápasy a nenávistí, vrcholící popravami, hladem a očkováním chorob (poznámka: nikoli tedy proti chorobám, ale chorob, moje připomínka), takže Gójímům pak zbude jediné východisko – touha po našich penězích a po naší vládě. Pokud jim však dopřejeme oddych, pak se nám vytoužený okamžik již nikdy nevrátí.

  OdpovědětVymazat
 5. To že to smažete p.Davide,nic neznamená,jen tím dokazujete že jste svému původu nezustal nic dlužný a kam skutečně patříte.

  OdpovědětVymazat
 6. No když člověk vidí, jak se perou pravičáci od Kalouska po Babiše a současně vnímá, jak se shodují
  na nezvyšování daní, a jak se současně musí vysmívat levici, která (či lépe kterou přesívají molekulárním sítem)se choulí v koutě,
  tak jest z toho tristno.
  Hledat min. společného dělitele je důležitější,
  pravice pořád může "vrhnout" do politického boje
  miliony vzaté čertví odkud.

  OdpovědětVymazat
 7. Rozděl a panuj ! A tak klidně dělíme na levici a pravici,muže a ženy, slušné a neslušné, zloděje a hlupáky.... to se to pak panuje když proti nám jsou atomizované skupinky a jednotlivci a když k tomu přisypeme něco peněz to se to vládne ještě lépe. Ale co chci říci, co existuje člověk nebo spíše lidé, tak se to dělilo a proti sobě bojovalo, udávalo a špehovalo....Prostě člověk jako druh, naprosto nevhodný tvor pro mírový a klidný a spokojený život. Tak to bylo, je a bude a nic na tom nezmění anarchisti, pravičáci, levičáci.....To co se dnes děje je jen důsledek toho, že se v podstatě máme dobře a vymýšlíme si problémy, které řešíme-neřešíme ke své škodě.

  OdpovědětVymazat
 8. Nevím adresně, odkud své přesvědčení čerpají jednotliví autoři, kteří inkluzi, případně další podivnosti jako multikulturalismus či feminismus považují za dílo levičáků, ale mohu autorovi článku doporučit, aby seznámil s myšlenkami neomarxismu.
  Otázkou ovšem je, zda neomarxisty je možné považovat za levičáky. Mnozí se za ně vydávají, včetně naší ministryně školství.
  http://www.tedeum.cz/4_2014/frankfurtskola_0414.htm

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mnozí se také vydávají za inteligenty. Inteligence je vrozená stejně jako talent. Na VŠ pana Kindla ji nenajdete, prostě koupit se nedá.

   Vymazat
 9. na levici a pravici je nyní naprosto nezbytné se VYBODNOUT, protože v rámci současného trendu, že ano je ne a ne je ano, takové úvahy vůbec nemají smysl. Smysl má jen VLASTENECTVÍ, vystoupení z EU, z NATO, politická orientace na Rusko a budování společnosti solidarity a ne konkurence. Měřítka pravice levice už vůbec neplatí!!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Jasně ,že se jedná o neomarxisty Brusel je jimi prolezlý ,jen se podívejte na minulost hlavounů ,kteří to vše řídí.A ti čeští zmetci se k nim přitulili ,protože cítí peníze a s podporou Bruselu chtějí uchvátit moc v této zemi.Tahle ideologie se rozvinula už v bolševickém Rusku ve 20 tých létech min.století.Až Stalin tomu udělal konec.Lidé spíše levicového smýšlení se nyní odvrací od soc .dem.a levice ,protože ta podporuje muslimskou imigraci a tím zánik naší evropské civilizace

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to je i můj hlavní postřeh. My, spíše levicového smýšlení se nyní odvracíme od soc .dem.a levice ,protože podporují muslimskou imigraci a tím zánik naší evropské civilizace. Kdo to tak asi řídí? Pro koho pracují ti námi volení politikové? TES

   Vymazat
 11. hrabě Kocharowski29. února 2016 21:14

  Romové vyžadují jiný přístup, ale ten musí být poskytován nikoli na základě dogmatu, nýbrž odborně, má-li být úspěšný dlouhodobě, nikoli pouze mírnit aktuální tenze.
  xxxxxxxxxxxxxx
  Keci, soudruhu.
  Ženy zůstanou ženami, to je hotová věc, a cigáni zůstanou cigány, taktéž hotová věc.
  "Odborný" přístup na tom nic nezmění.
  Pouze zabedněný hlupák si myslí, že na tom něco změní, že je potřeba jen více peněz narvat do problému. Peněz z kapes daňových poplatníků. To je cesta do pekel.
  Měli jsme tu bolševický experiment, a jak skončil, věci se okamžitě vrátily do polohy, kde vždycky byly, tak jako gyroskop na ponorce.
  A debilní levičáci na tom nic nezmění.
  Tělesné i duševní vlastnosti jsou dány geny, vyřízeno.

  OdpovědětVymazat
 12. Českou politickou obec postihlo vícero neštěstí. Mj. tři následující:
  1. Část lidí nechápe rozdíl mezi levicí a pravicí. Přitom je dán základním hodnotovým nastavením každého z nás vůči okolnímu světu - buď uznávám tento vztah za rovnocenný a považuji se za rovnocennou, přitom svébytnou součást celého systému, nebo považuji okolí za kořist, jen si ji podmanit, vykořisťovat, nechat sloužit. Každou situaci, každý vztah a jejich kontext a vývoj lze a třeba posoudit z tohoto hlediska, pohlédnout na ně v jejich konkrétním místě a čase. Pak se obnažuje jejich podstata a nemůže se vám stát, že byste tápali, co je za tím - a to včetně případů, které jsou zdánlivě totožné, ale právě znalost kontextu a vývoje ukazuje, zda je jeho aktuální podstata levicová či pravicová.
  2. Část lidí, včetně těch řadících se nalevo, tápe v oblastech již dávno zmapovaných, definovaných, včetně terminologie. Tak krom jiného nerozlišuje mezi levicovostí a levičáctvím, plete si komunismus, socialismus, stalinismus, bolševictví atp., přiřazuje komunismu, socialismu, anarchismu apod. vlastnosti, které nemají, přestože jsou jasně definovány již desítky let, či dokonce půldruhého století.
  3. Neznalost (včetně uvedených 1. a 2.) nebrání řadě lidí vydávat rezolutní vyjádření. Lidé, kteří vědí o věci starou blažkovou, terminologicky jsou mimo, jejichž historické a odborné znalosti jsou mizivé, místo opatrných, sondujících slov zaujímají všeználkovské postoje, paušalizují jednotlivé, popírají obecné, zaměňují jev a podstatu, obsah a formu, navíc své domněnky vydávají za pravdu atd.
  Hledat, zkoumat, formulovat vývody - to nepochybně, byť je to někdy drama. Ale halasně bádat v dávno probádaném poli je fraška. A pro levici tragédie.
  Vůbec to neznamená nekritizovatelnost dosud sepsaných textů a zformulovaných myšlenek, ale je scestné kvůli své informační či odborné nekvalifikovanosti dávat zavedeným termínům nový a ještě navíc scestný obsah. To je pak terminologický babylon a výsledek je nasnadě.
  KR
  P.S.
  Pasáž o ProAltu je neuvěřitelný blábol.

  OdpovědětVymazat
 13. Českou politickou obec skutečně postihlo vícero neštěstí. Napadá mne přinejmenším jedno další:
  Mnozí salónní politologové, bez rozlišení ideové preference, se považují za jediné kvalifikované. Jako argument na podporu své kvalifikace pak neváhají uvádět i fakta obecně známá. Dále si zakládají na formální terminologii a rovnou si na ni činí monopol. Jako by nevěděli, že pamatovat si termíny či fakta je něco zcela jiného než chápat souvislosti, bez čehož jsou jak termíny, tak fakta, dobré nanejvýš k maskování neschopnosti analytického myšlení. A že analytické myšlení, pokud existuje, se může obejít nejen bez formální terminologie či znalosti historie (neboť společnost je vždy determinována mentálními vlastnostmi jedince, a ty jsou minimálně poslední dvě tisícíletí neměnné, přesněji z hlediska kvality uspořádání lidské společnosti jsou tyto změny nevýznamné), ale i bez jazyka. Rovněž je jimi zapovězeno bádat tam, kde oni již vybádali. Nanejvýš tak kritizovat, protože co kdyby jim někdo do jejich vývodů necitlivě vložil nový obsah nebo dokonce zpochybnil jejich dogma?
  Jaromír Habr

  P.S.: Najdou se i tací, kteří sice nemají odvahu se podepsat. Zato se nerozpakují jako oponentní argument užít termín „neuvěřitelný blábol“.

  OdpovědětVymazat