Reklama

.

.

pondělí 29. února 2016

Novoroční bilance po dvaceti šesti letech Díl čtvrtý – na cestě k lepšímu způsobu politikyJosef Mrázek
29. 2. 2016
Dvacet šest let je generační rozdíl, moc dlouhá doba k napínání naší trpělivosti a určitě dost dlouhá doba na to, abychom podle stavu státu na začátku a na konci tohoto období mohli spolehlivě posoudit, jak se dbalo zájmů obyvatelstva. 
(Pozn. red. I.D.: Článek nevyjadřuje stanovisko politické iniciativy NR)

V prvním dílu bilance jsme si řekli, v jak špatném stavu stát je po nešťastném začátku, kdy se k moci dostali lidé, kteří nedbali zásady ponechat, co je dobré, a opravit, co je špatné, a když to pokračovalo devastací národního hospodářství a ztrátou národního majetku. Ve druhém díle je pohled na vývoj zanedbaného sociálního systému a návrh, co s tím udělat. Třetí díl byl o veřejnému zdravotnictví. Teď je před Vámi čtvrtý díl, naznačuje cestu k lepšímu způsobu politiky.

Neúspěchy pokusů opravit systém založený na soutěžení politických stran tak, aby byl prospěšný pro celou společnost, naznačují, že chyba je hlouběji, než ji hledáme.

Ve starém Řecku označovalo slovo „politika“ správu věcí veřejných, a k tomu bychom mohli dodat dnes - při respektování spravedlivých požadavků všech zúčastněných.

Dokud rozhodoval panovník a oponovala mu církev, byla politika spíše způsobem, jak upevnit moc bez nákladného válčení. Ale ani v současnosti mnozí nevidí v politice poslání být spravedlivý ke všem, ale spíše cestu k většímu zisku. Bohatství se však soustřeďuje do rukou stále užší skupiny lidí a tak by skoro všichni občané měli dávat přednost původnímu pojetí politiky. Mají sice většinu, ale zatím ji neuplatnili. Hledejme chybu ve způsobu rozhodování.

O jednoduché otázce se dá jednoduše hlasovat, ale málo problémů je tak jednoduchých, aby stačily odpovědi ano nebo ne a aby všichni věděli, o čem se hlasuje. Je také nutné uzákoňovat pravidla, jak v typických případech postupovat, aniž by se to případ od případu složitě projednávalo. A tady někde vznikla ta chyba.

Při tvorbě zákonů a jejich používání by měli rozhodovat občané, kterých se výsledek těchto aktů týká, ale zákony dovedou dobře formulovat spíše jen jednotlivci a konečnou podobu schvaluje omezený počet zastupitelů. Rozhodnout o všem referendem nedokážou ani Švýcaři a ve státě naší velikosti se určitě neobejdeme bez zastupitelského principu. Jde o to, vyhnout se chybám při jeho praktikování. Jiný zájem, než většina občanů, má nepočetná, ale hospodářsky i mocensky silná skupina, provázaná se zahraničím. A takovýmto skupinám se podařilo prosadit u nás i jinde ve světě jim vyhovující pravidla „politického“ zastupování, která jen falešně předstírají demokratičnost, a ve skutečnosti ponechávají rozhodování přílišnou měrou v rukou držitelů velkých peněz.

Dosáhnout toho, aby sbory zastupitelů na všech úrovních sledovaly zájmy občanů, které zastupují, chceme správným výběrem zastupitelů a jejich stálou kontrolou.
Volby zastupitelů je potřeba upravit tak, aby aspoň někteří navržení byli dobří a abychom je mohli vybírat. S dobrými kandidáty musíme voliče seznámit. To se může podařit v malých volebních obvodech, nejvýše pro několik málo tisíc voličů. U větších volebních obvodů je běžnou praxí, že volební strany předkládají kandidátky, na jejichž obsah voliči prakticky nemají vliv, a aby si nemohli vybrat nejpřijatelnější kandidáty z různých kandidátek, je dovoleno volit jen jednu volební stranu. Při platném volebním zákonu stačí, aby finančním kapitálem ovládaná strana dala na kandidátku penězi řízené kandidáty a zaplatila mediím za zmanipulování věřejného mínění. Aby nemohl být volební zákon, který to umožňuje, jen tak snadno změněn, je to jištěno podmínkou, že souhlasit se změnou by musela Sněmovna i Senát PČR. Odvolat zastupitele, který zklamal, nelze.

Změnit volební zákony, a to nejen pro parlamentní volby, ale pro všechny volby, je nutnou podmínkou pro obnovení aspoň trochu demokratických poměrů, a teprve potom možná bude politika sloužit k tomu, k čemu sloužit má. A dále je nutné mnohem radikálněji změnit zákon o financování politických stran a hnutí.

Nové zákony o volbách musí řešit, mimo jiné, tyto tři úkoly:

1. usnadnit naplňování kandidátek kandidáty, které si vyberou občané v primárkách
2. zavést volbu jednotlivců z libovolných kandidátek místo volby stran
3. umožnit odvolávání zvolených zastupitelů formou nové obvodní volby.

1. Každá volební strana se může rozhodnout naplňovat kandidátku na základě výsledků primární volby kandidátů z těch občanů, kteří se projevili svou veřejnou činností a voliči obvodu je znají. Od takové volební strany se nesmí požadovat žádný poplatek a musí se jí poskytnout součinnost při pořádání předvolebních shromáždění a primární volbě. Podmínkou účasti na její kandidátce je přihlášení se k Ústavě ČR včetně jí garantovaných vyšších zákonů a ke všeobecným principům mravnosti.

2. Volby se konají v přibližně stejně velkých rovnoprávných obvodech. Volen je všude stejný počet zastupitelů. Nejsou žádné limity, hlasy se nikam nepřevádějí. Zásadní změnou je, že hlasy nedostávají strany, ale jednotlivci, bez ohledu na to, na které kandidátce a v jakém pořadí jsou uvedeni.

3. Mandát zastupitele, který voliče zklamal, může být zpochybněn a může být vyvolána nová volba v postiženém obvodu peticí podepsanou aspoň polovičním počtem podpisů, než byl počet hlasů potřebných ke zvolení jednoho zastupitele.

Podrobnější popis požadavků na zákon o volbách je uveden v článku „Směrem k volbám“ na www.spojeni.org/jm/150913.html. Obsahuje příklad uspořádání voleb do Sněmovny PČR ve dvaceti sedmi sedmimandátových obvodech a uvádí výhody tohoto řešení.

Nový zákon o politických stranách a hnutích musí radikálně změnit pravidla o jejich financování.

1. Strany a hnutí nesmí příjmat žádné dary od firem a korporací
2. Strany a hnutí smějí přijmout od téže fyzické osoby během jednoho roku nejvýše dar ve výši 1% průměrné mzdy v předchozím roce.
3. Strany a hnutí musí dostávat za každý hlas získaný ve volbách stejný příspěvek na činnost bez ohledu na dosažený výsledek.
4. Velikost dosud vypláceného příspěvku za získaný hlas může být snížena.

Problémy, které je nutno překonat

Všichni, pro které je politika výhodný obchod, se postaví proti změnám volebních zákonů a samozřejmě proti změně financování politických stran a hnutí. Tím ale přiznají, že nemají v politice ve smyslu služby veřejnosti co dělat. Podobně se odhalí i ti občané, kteří je přesto podpoří v mylné naději, že za to budou odměněni. Musíme ale počítat s tím, že stávající politická garnitura žádné změny nepřijme a proto příští volby proběhnou po staru. A ukáže se, kolik lidí pochopí, že odpůrci změny nesmí být voleni. Ale musíme těm, co pochopili, dát možnost někoho volit. K tomu účelu mohou sloužit kandidátky, na kterých budou občané, kteří se ve volebním obvodu představili prací pro občany a do voleb je přihlásí hnutí občanů, jako volební strana.

Je škoda, že se ještě bude volit podle starých pravidel, ale aspoň obsah kandidátky k uvedenému účelu zřízeného hnutí bude nový. A vhodné kandidáty tam najde každý. Už nepůjde o to, zda je kandidát pravý či levý, ale o to, zda jeho stanoviska jsou rozumná a spravedlivá. Pro začátek musíme zbavit voliče pochybností tím, že naznačíme na několika příkladech, co si pod tou rozumnosti a spravedlivostí máme představovat. Zmíněné hnutí proto vydá jakýsi základ programu, například desatero voliče. Hlavním kriteriem při rozhodování ale musí být rozumnost a spravedlnost rozhodnutí v současnosti, i s ohledem na budoucnost.

Potřebnou změnu mohou uskutečnit občané dobré vůle, ktrerých je dost, a stačí, aby opustili strereotypní představu, že bez stran to nejde, a také se přestali drobit na bezmocné skupiny. To bude nejtěžší, a návod, jak na to, se do tohoto článku již nevejde.

12 komentářů :

 1. Na příspěvcích J. Mrázka je sympatické to, že analyzuje stav, hledá jeho nedostatky a navrhuje cesty, jak je překonat.
  Není ani podstatné, jestli s ním ve všem souhlasím. Jeho myšlenky, aby byly jednou uplatněny ve společenském životě, budou beztak muset být v nějaké podobě absorbovány po politického programu některé z polit. stran či hnutí.
  Ale i tak náleží k těm málo autorům, kteří si dávají tu práci a přemýšlí o způsobech, jak to dělat lépe.
  A ne se pouze vyžívat v popisech různých stránek dnešní neutěšené reality, jak ji ostatně vidíme i na vlastních očích.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NENÍ PRAVDA,ŽE NEMÁME ELITNÍ INTELEKTUÁLY.MÁME,OVŠEM NEJSOU PROZATÍM POLITICKY ČINNÍ.

   Průkopnická práce pana MRÁZKA ukazuje,že má nakročeno k nesmrtelnosti.Vize,které představuje jsou očividně inspirovány OSV,která jediná ukazuje cestu jak z marastu dnešní politické třídy provozující STAROU POLITIKU,ven.
   MÁTE PLNOU PRAVDU PANE OPLUŠTILE,ŽE POPISY NEUTĚŠENÉ DNEŠNÍ REALITY NÁM NEPOMOHOU.

   Kde jsou návrhy na řešení, když to co píše pan MRÁZEK prý není ono pravo.V čem to tedy není ono ,nedokáže nikdo napsat.Chybí jakákoli podpora podobných průkopníků a politici strkají hlavy do písku.Občané čekají na návrhy řešení a ony mají absenci.

   NENÍ DIVU,ŽE TO VOLIČI ZAČINAJÍ BRAT DO SVÝCH RUKOU.Zdá se,že politici nechápou o čem se píše v článku na př,že vzniká DESATERO VOLIČE a bude brzy na čase,aby se polit.strany začaly k němu modlit,jinak je voliči volit nemusejí.

   Co tak dát si k jídlu HzNR,VzV nebo JE LIBO KSD?Nejsou to nahodou zkratky pro hnuti NOVÉ POLITIKY,které představují NOVOU SÍLU k usktečnění výměny dnešních Netáhel,které se popelí v Parlamentu a za naše občanské peníze nám vyrábějí na běžicim pásu vadné zákony, voliče rabující na př.Zákon exekuční či legendárně zmaštěný Zákon o referendu

   Vymazat
 2. Aby se zde dalo něco dělat lépe je nejvyšší čas na změnu režimu a hlavně politické garnitury, jinak tomu že by se dalo něco změnit nemůže věřit ani sám autor článku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. POLIT.GARNITURU NEPŮJDE ZMĚNIT SAMOSPÁDEM

   vizionáře a jejich práci je možno přirovnat dejme tomu k práci vědce,který míchá své zkumavky a ví,že látka,kterou vynalézá, může obléci celé národy.BUDE JEN ZÁLEŽET,ZDA NÁROD věc přijme a bude mu teplo NEBO POMŘE ZIMOU CHUDÝ A OKRADENÝ DO POSLEDNÍ MRTĚ.

   Tam,kde jeho práce konči tam naše práce občanů voličů jako jeho podpory a uskutečnění začiná.

   Vymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 4. Nikoli, je třeba odluka politiky od státu (viz círve). Příspěvek na činnost politických stran z veřených rozpočtů je nesmysl, protože politici jsou primárně občanští služebníci celé společnosti (lidu), pokud mají mít občanská práva. Vláda tedy bude ztotožněna s veřejnou službou lidu a jeho společnosti. Volba ke službě - referendem. Odvolání z mizerně prováděné služby - referendem. Petice není přímý volební nástroj, proto ji nelze použít. Dále, je třeba změnit Ústavu a zakomponovat do ní obecné mravní principy jako závazné pro všechny občany a jako zdroj veškerých právních předpisů a plnou osobní majetkovou odpovědnost za porušení zákona. Na všem tomto se již dlouhodobě pracuje a výsledky budou pravděpodobně ještě tento rok představeny naší iniciativou spoluobčanům. Tato země nebude členem žádné aliance, která není výhodná pro její občany a odporuje nové Ústavě, v níž jsou principy vstupu do mezinárodních právních vztahů zakotveny. Přesto si pana Mrázka vážím, protože chápu, že mnozí lidé mají omezené možnosti. Ekonomickým systémem bude po dopracování návrh Jiřího Schlimbacha, který je současně eliminující intoxikaci penězi, je sociálně ohleduplný k lidem neštítícím se práce a je tolerantní k jakékoli smyluplné soukromé podnikatelské aktivitě, pokud naplňuje Ústavu a z ní přímo vycházející zákony. Bude se vyučovat DVTR a KSB jako součást státní vzdělávací koncepce. Základem vzdělání bude mravní výuka dle ústavních principů. Energetický systém přejde na udržitelný režim na bázi nových úspornějších domácích zdrojů, zde má technologie přednost. Lidská sídla budou humanizována a naturalizována formou habitatů v zeleni, o níž bude pečováno uvolněnými pracovníky z přebytečných úřadů. Osobní odpovědnost bude podmiňovat osobní svobodu, bude zaveden princip předávání zkušeností ve školách a v zaměstnání. Stát se bude opírat o znalostní společnost, která bude rozumět obecným principům řízení a speciálním multidisciplinárně propojeným oborům. Povinností každého občana bude chránit veškeré výdobytky lidu, vlast, přírodu a kulturní a mravní hodnoty. Pak teprve může být dobře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jules Verne by z vás měl ohromnou radost. Vize je to překrásná. Co tomu bude předcházet? Revoluce? Povstání? Jak se zbavíme darebáků, kteří pravidelné loupeži veřejných peněz už 26 let - přezdívají "mzda"? Myslíte, že svá přeplněná koryta opustí dobrovolně?

   Vymazat
  2. OSV SI DOVOLUJE POPROSIT,ABY AUTOR BUFFER UVEDL

   jakými silami změní ÚSTAVU.Iniciativy mohou psát romány,ale těch už máme všichni plné zuby.Pan Schlimbach by nám tu měl napsat jak si představuje zastavit penězkazectví ČNB,které pemanentně snižuje platy a vykrádá naše ůspory.To by mohl napsat hned za můj přispěvek AT VIME VŠICHNI CO MÁME DĚLAT to už nepočitám,že doporuči Zákon o referendu s PADESÁTI TISÍCI PODPISY a polit.třida se mu bude ještě příští vánoce smát A CHOVAT SE JAKOBY PŘIŠTÍ VOLBY nikdy NEMĚLY BÝT. .

   Vymazat
 5. Jak lze již dlouhá léta pozorovat, opravit demokracii demokratickými metodami nelze. Za každý zlý čin musí následovat kvalitní, předvídatelný trest. To však předpokládá přísné potrestání špatného soudce. Pokud nic nestojí nad soudcem, je to všechno marná snaha....

  OdpovědětVymazat
 6. ak niečo pomenujeme, tak by aj obsah toho sa s týmto pomenovaním mal stotožniť - lenže nie je to tak - príčinou bola idiotská privatizácia a predaj bánk

  OdpovědětVymazat
 7. Vážím si všech, kdo vymýšlejí, jak upravit pravidla řízení společnosti, neztrácejíce se zřetele obecné dobro.
  Ale jako optimista přeškolený na pesimistu vím:

  Že cesty do pekel bývají dlážděny těmi nejlepšímy úmysly.
  Že každý líc má svůj rub.
  Že lidé nejsou andělé.
  Že je bližší košile než kabát.
  Že jakoukoliv sebelepší ideu lze zničit tím, že se ji pokusíme uskutečnit.
  Že moc korumpuje.
  Že si kapři rybník nevypustí.
  Že politika je umění možného a veselejší je dělat ji s mocnými a bohatými, než slabými a chudými.
  Že demokracie je v rozporu s majetkovými rozdíly.
  Že obecný zájem bývá v rozporu se zájmem soukromým.
  A t.d.

  Ano, je potřeba napřímit demokracii co nejvíce to jde. Omezit vliv bohatých na chod politiky.
  Obávám se však, že k tomu nemáme dost sil. Bohatí jsou totiž jediná třída, která se dokáže sjednotit při prosazování svých společných zájmů, a mají k tomu i prostředky. Všichni víme, že dělnické vůdce po čase přestane bavit, že jsou chudí. Přestanou mít sílu odmítat výhodné nabídky. Pokud tu sílu neztratí, tak ono se už na ně něco najde, aby se zařadili, nebo naopak zdiskreditovali a úplně vyřadili.

  Všem je nám jasné, že kdyby volby mohly něco změnit, byly by už dávno zrušeny. Jakékoliv smysluplné změny nejsou možné pod střechou EU a s americkým velvyslanectvím v Praze.
  Eu je řízena vpodstatě nikým nevoleným orgánem, do něhož se komisaři jmenují navzájem. Americká vláda je řízena Výborem pro mezinárodní vztahy, a kdo stojí za ním, vědí bozi. Nejspíš to budou vlastníci americké měny, a ti si mohou natisknout tolik peněz, kolik potřebují.

  Takže zdar vaší práci - je to něco asi jako si slepovat letadélka. Aby to bylo skutečně smysluplné, muselo by se nás o to zasadit opravdu mnoho, to jest skoro celý národ, jinak se neustojí protitlaky ze zahraničí.
  Navíc mám i pochybnost o možnostech kolektivního rozhodování. Ale všechno lepší, než to, co tu máme. Každou smysluplnou změnu vítám a podporuji. Pokud by se našlo 5 milionů hlasů nás - bezvýznamných chudých lidí, to už by byla síla. To by na nás muselo jedině skočit NATO. Zdar vašemu počínání.
  PB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NEDĚLEJTE SI Z TOHO NIC,ŽE VÁS NAKAZIL NEOLIBERALISMUS 23.06

   je to pokud nevíte zbran k ohlupování ovčanů,proti které se zdá být odpor nesmyslným.Napadá nejprve imunni systém své oběti.JE KAKO AIDS.Máme se stát všichni bezmocnými.A TO JE PRÁVĚ TA LEŽ.

   Vymazat