Reklama

.

.

neděle 21. února 2016

Oskar Krejčí: Germanizace Evropské unie

21. 2. 2016     PrvníZprávy
Pokud jde o summit Evropské unie,Angela Merkelová je dnes v pozici, kdy musí i porážky vydávat za vítězství, jinak se v kancléřském křesle neudrží. Nejde ale vůbec o to, zda někdo vyhrál, nebo prohrál. Podstatné jsou dvě věci. Zaprvé šance, že velká Británie zůstane v Evropské unii, vzrostly. A zadruhé Evropská unie se mění.


PZ: Proč si myslíte, že se zvýšila pravděpodobnost, že Británie z Unie neodejde?

Výzkumy britského veřejného mínění za poslední rok ukazují rozkolísanost. Formující se dočasné většiny pro či proti členství v Unii jsou zpravidla relativní, tedy nepřesahují 50 % hlasů. Podíl nerozhodnutých osciluje kolem 15 %. Nejvíce pro odchod z Unie jsou občané Anglie, ale bez Londýna, jehož obyvatelé jsou v relativní většině pro členství. Skotsko a Wales jsou v relativní většině pro zachování členství. Ze známých politických stran je pro zachování členství Labouristická strana, Liberální strana – tedy donedávna koaliční partner vládnoucích konzervativců –, Strana zelených, ale i Sinn Féin, tedy severoirští republikáni. Proti setrvání v Unii je Strana nezávislosti Spojeného království, v Severním Irsku protestantská Demokratická unionistická strana, ale i několik dalších stran. Vládnoucí Konzervativní strana zaujímala oficiálně neutrální pozici, což jí loni v květnu přineslo překvapivě výrazné vítězství v parlamentních volbách. Ovšem řada osobností jak konzervativní, tak i labouristické strany agituje v rozporu s oficiální linií své strany.

Současná britská vláda je nejednotná. Pro zachování členství se vyslovil například ministr zahraničí či ministryně vnitra. Naopak pro vystoupení z Unie ministr práce a důchodů, ministr zaměstnanosti, ministryně pro Severní Irsko. Ale i šéf dolní komory parlamentu. Už z postojů ministrů je patrné, že nejvíce výhrad k členství v Unii mají ti, kteří zodpovídají za sociální rezorty – a v Bruselu premiér David Cameron prosadil své návrhy týkající se eurozóny, ochrany britského sociálního systému a volného pohybu osob. Proto premiér Cameron, který se dosud tvářil neutrálně, po summitu tvrdí, že bude agitovat za zachování členství v Unii. A má šanci uspět. Tedy když si pospíší a referendum proběhne dřív, než se jiné problémy Unie ukážou jako důležitější.

PZ: Které myslíte?

Sympatie k Evropské unii poklesly v Británii v souvislosti s migrační krizí. Když se například nepodaří zastavit válku v Sýrii a Berlín bude dále jednat tak, jak jedná, britští voliči se vyděsí. A to je jen jeden příklad.

PZ: Představitelé zemí Visegrádské čtyřky včetně premiéra Bohuslava Sobotky hájili zachování výplat nejrůznějších britských sociálních dávek občanům z jiných zemí EU. Neuspěli. Není to prohra?

Tento spor se asi nedal vyhrát. Něco musel Cameron domů přivézt. A nezapomínejme, že britský trh práce má specifickou přitažlivost pro lidi z ostatních členských států Unie: angličtinu. Tu se každý učí, každý si ji chce zdokonalit. Je tu bezesporu asymetrie, kterou euroskeptici v Británii umně využili.

PZ: Francouzský prezident François Hollande po summitu prohlásil, že dosažená dohoda „nijak neporušuje pravidla“ Unie. Podobně mluví i předseda Evropské rady Donald Tusk.

Je třeba rozlišit sebeobhajobu politiků a realitu. Nebyla porušena pravidla Evropské unie, protože byla změněna. Tedy budou změněna, když Británie v referendu odhlasuje setrvání v Unii.

PZ: Tím myslíte co?

Z hlediska osudu EU mnohem významnější než sociální benefity je fakt, že se posilují práva národních parlamentů a že se Velká Británie, prý vzhledem ke své specifické situaci, nemusí podílet na další politické integraci Evropské unie. Což má být vepsáno i do základních listin Unie. Řečeno jinak, dochází k další vnitřní strukturalizaci Unie.

PZ: Strukturalizaci... Mohl byste být srozumitelnější?

Máme zde ideál Evropské unie s jednotným trhem a stejnými právy pro všechny. V reálu to vypadá tak, že ne všechny státy Evropské unie jsou zahrnuty do schengenského systému. Z dvaceti osmi států Unie jich v eurozóně je devatenáct. Máme jednotný trh, ale stejné tričko stojí v ekonomicky slabém Řecku víc eur než v ekonomicky silném Německu – Unie se dělí na jižní a severní ekonomickou zónu. Navíc se mluví o dvojrychlostní Unii, o odlišení jádra a periferie Unie. A teď tu máme tři unijní mocnosti: Německo a Francii, které budou panovat v kontinentální části, a zvláštní pravidla pro třetí mocnost, Británii, do jejíchž záležitostí nebude Berlín a Paříž mluvit tak snadno jako do záležitostí Česka či Slovenska.

PZ: Poslední rok ale ukazuje, že ani v našem případě to nebude mít Berlín snadné.
To je jen další ukázka změny vnitřní struktury Evropské unie. Německé kancléřce se podařilo téměř nemožné: svoji migrační politikou vzkřísila Visegrádskou čtyřku. Tato organizace středoevropských států vznikla před čtvrt stoletím proto, aby popřela středoevropský charakter svých zemí: jejím cílem byl vstup do západoevropských integračních struktur – Evropské unie a NATO. Cíl se podařilo naplnit, všichni se začali cítit jako součást Západu, a Visegrádská čtyřka ztratila smysl. Jenže pak se vzedmula migrační vlna a Německo začalo prosazovat politiku, která se neněmeckým středoevropským zemím nelíbí. Uvědomily si, že mají specifické zájmy a platformu, na které by je mohly projednávat a prosazovat. Oživily Visegrádskou skupinu.

PZ: A myslíte si, že toto vnitřní strukturování Evropské unie, jak tomu říkáte, bude pokračovat?

Objevují se odlišné, a to významné zájmy, což diferencuje politiku a vytváří nové strukturální vazby. Jenže problém může být obecnější, zásadnější.

PZ: Jaký?

Nemám rád analogie, ale zákonitosti mezinárodní politiky se od doby, kdy státy vznikly, nemění. Takže občas si můžeme do dějin sáhnout na nějaké události, abychom mohli znovu zvolat „Nic nového pod sluncem“.

PZ: To zní hezky, ale nevím, kam míříte…
Mířím daleko, předaleko – tisíc let zpět. Až ke konci otonské dynastie v Německu. Jestli má čechoamerický historik František Dvorník ve své pozoruhodné knize Zrod střední a východní Evropy pravdu, pak císař Oto III. viděl Svatou říši římskou jako domovinu křesťanského lidu. Říši sjednocenou vírou, chcete-li „evropskými hodnotami“. Nevadilo mu, když Poláci a Maďaři věnovali své země papeži, jeho říše byla císařsko-papežskou říší. A nejen to – vychován matkou, která byla neteří byzantského císaře, a jako budoucí manžel byzantské princezny nerozlišoval západní a východní křesťanství. Byl vyznavačem ideálu harmonického soužití v rámci království božího na zemi.

Ale pak se něco změnilo. Po předčasné smrti Oty III. nastoupil na trůn jeho bratranec Jindřich II. Pragmatik, který nevyznával idealismus svého předchůdce a směřoval, dnes bychom řekli, k machiavelistické mocenské politice. Neváhal nastartovat druhý Drang nach Osten, spojit se s pohany a vést války proti polským a maďarským křesťanským vládcům, aby je donutil podřídit se jeho říši. Výsledkem jeho politiky byla staletí válek mezi křesťanskými státy a spory mezi papežem a císařem o to, kdo je tím nejdůležitějším v západní Evropě.

PZ: To je bezesporu hezký příběh, ale proč ho vyprávíte?
Svatá říše římská se v těchto procesech začala měnit na Svatou říši římskou národa německého. Nenaplnitelný ideál všeobjímající křesťanské harmonie vystřídala mocenská „národní“ politika. Protislovanská germanizační politika, která měla ale i slovanské podporovatele. Mimochodem, Přemyslovci podporovali jak Otu III., tak Jindřicha II. Trochu to připomíná současnou krizi ideálu Evropské unie, která má tendenci měnit se na „německou Unii“.

PZ: Chcete říci, že Německo ovládlo Unii? Že se opakuje tisíc let stará historie?

Inu, jednou jako tragédie, podruhé jako fraška – praví klasik. Nesmíme zapomínat, že německá suverenita končí u brány amerických kasáren.

PZ: To není úplná pravda. Angela Merkelová se přece poměrně ostře ohradila proti odposlechům jejího telefonu, který prováděla NSA.
A co jí vadilo víc – že byla odposlouchávána, nebo že to vyšlo na veřejnost? Hra na suverenitu Německa má svá pravidla.

Ale zpět ke „germanizaci Evropské unie“. Od počátku bylo jasné, že celý projekt Unie vyžaduje především naladění na geopolitické ose Berlín-Paříž. Dnes je vidět, že iniciativu převzalo Německo. Důvody jsou hned dva. Především ekonomika Německa, její stav a dynamika, je rozhodující pro život Unie. Tím druhým důvodem je prostý fakt, že orgány Evropské unie, jako je Komise či Evropský parlament, jsou nepoužitelné v krizových situacích. Nemají pravomoci, nemají nástroje a nemají potřebnou strategickou imaginaci. Byly od počátku vytvářeny jako doplněk k rozhodování Evropské rady, summitu Unie. Jsou naskládány z politiků třetí garnitury. Manažérů, kteří často na úrovni Komise ještě čtrnáct dní před jejím zformováním netuší, za jaký rezort budou zodpovídat. Jejich základním úkolem je adaptovat se. Jenže v těžkých dobách někdo musí převzít iniciativu, když vlastní orgány Unie jsou nepoužitelné. Někdo, kdo chápe, že byrokratická rutina nestačí, že je třeba k novým problémům přistoupit nově.

Je jen přirozené, že iniciativu převzala německá kancléřka. Iniciativu nemohl převzít malý stát, například Slovensko či Maďarsko. Angela Merkelová byla a je nejtalentovanějším státníkem mezi mocnostmi Unie. Státníkem s velkým odhodláním. Jenže udělala sérii hrubých chyb ve vztahu k Řecku, ve vztahu k Ukrajině a naposled ve vztahu k migrantům.

PZ: Chcete říci, že Angela Merkelová pohřbívá ideál Evropské unie stejně jako Jindřich II. pohřbil vizi jednotné křesťanské Evropy? Není to naopak ona, kdo dnes nejvíce hájí evropské hodnoty? Tak jak to zní z Berlína, ale i od již zmíněného Donalda Tuska, či ještě razantněji od předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera?

Analogie nemohou nahrazovat analýzu, ale jsou inspirující. Vůbec nevylučuji, že se poučená Unie zotaví. Že překoná i tuto zpětnou vlnu, jako již překonala řadu předcházejících zpětných vln. Právě tak ale platí, že politici povětšině netuší, co činí. Zvláště když tak činí s těmi nejlepšími úmysly. Robespierre byl před francouzskou revolucí proti trestu smrti. Bolševici druhý den poté, kdy získali moc, dokonce trest smrti zrušili. A pak se snažili naplnit ideál, který neodpovídal dané době. Právě tak dnes rostoucí vliv Německa v Evropské unii může být projevem urputné snahy naplnit původní ideál, na který ale Evropa není připravena, snahy, která tento ideál může pohřbít.

Za První zporávy rozhovor s Prof. PhDr. Oskarem Krejčím, CSc. vedl Mgr. Jiří Kouda

19 komentářů :

 1. Německo neovládlo EU, ovládly ji SS, prostřednictvím Německa!!!

  Bývalou svazačku Merkelovou SS odposlouchávaly, JISTĚ NA NÍ "NĚCO VÍ"!!!!

  Tak "baba" poslouchá!!!!

  OdpovědětVymazat
 2. Trapas na jednání EU: Německou delegaci načapali při sexu na WC
  http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/146155-trapas-na-jednani-eu-nemeckou-delegaci-nacapali-pri-sexu-na-wc/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1243:
   Vy tomu nerozumíte, oni jen realizovali nařízení těch, kdož je dosadili do funkcí.Samozřejmě za to jim náležela i patřičná finanční odměna.Mluví z vás závist, oni však nesou tíhu odpovědnosti a patří jim náš obdiv.

   Vymazat
 3. germanizace ta v ceske hroude probiha jiz davno!!!
  a navic ten germansky jazyk prznite pekne:diler,spiker, lider, kurcarbeit, a jine pasquily

  OdpovědětVymazat
 4. Důrazné varování před islamisty a sluníčkáři od zoologa Petra Chobota (pěkně od plic a bez servítek): https://www.youtube.com/watch?v=00Q_Thfuj1s

  "O křesťanství a o možnosti jeho očištění" - neuhlazené promluvy Petra Chobota
  https://www.youtube.com/user/FREEPLANETeTV/videos

  Skutečná příčina církevní zlodějiny
  https://www.youtube.com/watch?v=Gs9SC7lf9-c

  OdpovědětVymazat
 5. - je videt z prispevku, kdo je hloupy. Jak muze Nemecko ostatni staty zgermanizovat, i kdyz samo je okupovane od roku 1945 americkymi vojaky.
  Nejde o to, zda tato fantosmagore by mohla byt za nekolik stoleti, pokud to dosud nasi potomci preziji, a ocekavana valka mezitim vse nezhubi.
  Spise by se mel ten germanizator zajimat, kdo prikazal Merkelove aby prijela miliony bezencu.
  Ten jirik jednak nevi, ze spiker=speaker, diler =dealer, kurcarbeit- je jedine nemecke Kurzarbeit
  a to proto, ze nelze to jinak vyjadrit.
  Ty dve predchazejici jsou z anglictiny a je videt, ze znas co.......Kdybys znal dejiny, tak bys vedel, ze mame spoustu nemeckych i ruskych
  a svedskych v ceskem jazyku.
  To bylo proto, ze nas jazyk neznal mnoho vyrazu,
  a tak pouzil i cizi tvary.
  Jeden z mnoha - slovo "tyden" neni ceske ale z dob kdy u nas byli Svedove a tid= cas en je svedska predlozka k postatnym jmenum jak v nemcine ein.Staci

  OdpovědětVymazat
 6. Amerika obětovala životy 2000 Američanů při zřícení tří věžáků, do kterých nabourala dvě letadla a Busch prohlásil - USA, členská země NATO, je ve válce a spojenci z NATO tudíž mají povinnosti. Následovalo předem plánované bombardování a rozvrácení sedmi zemí. Od těchto událostí nám může být fuk, jestli světovou katastrofu, vyvolání světové války svedou na Rusko, nebo se jim to lhaní nepovede (jakože se nevede). A můžeme mít u zadku celou slavnou nepovedenou fašizující se unii. Bude po nás a naši potomci prožijí strastiplný život. Pokud nějaký prožijí. Nic proti tomu neuděláme, protože nic proti tomu neděláme. Dokonce si toho nejsme ani vědomi, přestože je to všechno zřetelné již tím, jak to na sebe navazuje. Odmítnutí ruské rezoluce v OSN, tomu všemu dává punc pravosti a skutečnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zidousa(jewsa) lze podvadi a oblbuje lidi a to nejen sve!!! OSN ta banda tlachajicich blbu ovladana a zidy tak jako temer vsechna media
   dik amik

   Vymazat
 7. Plán Barbarossa 2. Opět na zákeřné přepadení Ruska po vzoru Hitlera - vypracováno v Pentagonu.

  OdpovědětVymazat
 8. Současnou polit garnituru a její nuance a problémy vůbec nemá cenu řešit. Je to všechno banda z jednoho hnízda, jen má každý jiné peří. Pomůže jen zásadní změna ála Putin. Naše nekritická orientace na západ byla chybou vždy, když se tak v historii dělo. Anglosasové nejsou naše rodina. Od dob stěhování národů a příchodu Slovanů do Eurasie jde v jádru v ž d y o boj Slovanského a anglosaského světa. Necháme-li si osekat naše Slovanské kořeny, postupně zahyneme.

  OdpovědětVymazat
 9. Germanizace Evropy probíhá už dlouho.Již v době,kdy
  se hloupí Čecháci tam cpali.Nemysleli dopředu a dali
  na hezká slova jak našich,tak i unijních politiků.
  Kvůli německým a francouzským zemědělcům se muselo
  zlikvidovat naše zemědělství,které v té době bylo na špičkové úrovni.Pro blaho Němců a Francouzů se
  zlikvidovalo cukrovarnictví a potravinářský prů-
  mysl.Kvůli čtvrté říši se zlikvidovaly normy ČSN,
  protože západoevropské svině nemohly tyto normy
  splňovat.Byly totiž kvalitativně nejpřísnější v
  celé Evropě.Teď tady jíme jenom odpad.Je škoda,že
  to nejde rozdělit,aby příznivci EU museli jíst
  produkci své milované unie a my ostatní tu lepší
  kvalitu.Jinak Telička,vyjednavač,měl už být dávno
  v kriminále za vlastizradu.A s ním i politici,
  kteří to podporovali.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 10. Němci mají 80% HDP dluhy a imigranty, to je zajímavá germanizace:)) To je pomsta za arijské blonďáky Hitlera a Goebelse:)))

  OdpovědětVymazat
 11. Pan Krejčí opět uvádí plno zajímavých faktů, ale ty závěry – to by jeden nevymyslel.
  „Nesmíme zapomínat, že německá suverenita končí u brány amerických kasáren.“
  „Angela Merkelová byla a je nejtalentovanějším státníkem mezi mocnostmi Unie. Státníkem s velkým odhodláním. Jenže udělala sérii hrubých chyb ve vztahu k Řecku, ve vztahu k Ukrajině a naposled ve vztahu k migrantům.“
  Dáme-li si tyto výroky vedle sebe, potom tu něco nehraje. Buďto je Merkelová talent, ale potom by nedělala řadu hrubých chyb. Nebo je Merkelová pod knutou US army, ale potom pouze vykonává cizí příkazy a ten talent také není její - maximálně se projevuje v kreativnosti, při vykonávání cizích příkazů. Nic z toho není hodno obdivu.
  Podle mého názoru, síla Merkelové, spočívá v síle německé ekonomiky. A ona tuto sílu dává do služeb plánů, na rozvrat Evropy. Pouze nevím, zda to dělá z přesvědčení, za úplatu, nebo na nátlak. Nejspíš všechno dohromady, ve vyváženém poměru, dle typu její osobnosti.
  Podobně, další výrok autora:
  „Právě tak ale platí, že politici povětšině netuší, co činí. Zvláště když tak činí s těmi nejlepšími úmysly.“
  Svatá prostoto! Nenapadá mě, o kterých evropských politicích, zde může být řeč. Možná nějací z Marsu. Proto tito evropští politici jsou tak nehorázně placeni, aby neprotestovali a odsouhlasili vše, co se jim předloží. I kdyby to mělo být odsouhlasení rozvratu vlastních států, jak se to v současnosti děje. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:15 Ano, také mám občas podobné pocity. A také ono ... "plno zajímavých faktů". Ťukl jsem do Googlu jméno a wikipedie. Doporučuji přečíst, až do konce. A nevidět moc černobíle. Koneckonců každý máme někde své hranice.
   Taky si uvědomuji jak lehce se mi tady anonymně píše, jak se nemusím bát o ztrátu pracovního úvazku "důchodce". Takže, s díky panu Krejčímu za zajímavá fakta, jede se dál. Těchto pár mých pocitů přidávám k Vašim, a zdravím, Děda.

   Vymazat
  2. A ještě, Váš poslední odstavec - bych rád podepsal s Vámi. Děda.

   Vymazat
  3. Pan Oskar Krejčí svými vývody sedí mimo mísu, asi se chce svou loajalitou vyrovnat všechnodobřařům nebo si nezabouchnout dveře u akademiků z lumpenkavárny, sic lze těžko předpokládat, že by ho pustili i do veřejných sdělovacích prostředků tzv. kolaborantského hlavního proudu. V kontrastu jeho aktivitám kolem http://www.nezakladnam.cz/ tento článek působí směšně. Migranti nejsou Merkelové a Hollandeho chybou, ale jejich cíl na zformování nového národa hnědé rasy s IQ 90 (hovořící svým vlastním jazykem) v zanedlouho vyhlášeném evropském chalífátu. Kdo pochybuje o tom, že běloši v Evropě mají vymizet po vzoru indiánů v Severní a Jižní Americe, nechť si uvědomí, že kdo je nositelkou ceny Coudenhove-Kalergi a kdo vystupuje s projevy v zednářských ložích (dohledatelné na youtube).

   Vymazat
  4. Dědo, děkuji za reakci, také s Vámi většinou souhlasím. Na Vaši radu, jsem se podíval do té Wiki. Objevil jsem, to co jsem si už myslel. Je to velice aktivní člověk, s neznámým zaměřením. Neposuzuji to černobíle, vůbec mě to nezajímá. Zajímá mě předložený text. Nemám sice tolik znalostí co on, ale když něco smrdí, tak to cítím. Jenom nedokážu být tolik smířlivý, jako vy, neboť se domnívám, že ty jeho texty jsou škodlivé. Jsou zde, do líbivých obratů zabalené polopravdy, které můžou mnozí přijímat, jenom proto, že to je člověk se známým jménem. Zdravím.

   Anonymní22. února 2016 2:16
   Vidím situaci podobně. Pan Krejčí, by si měl vybrat, za koho chce kopat. P.K.

   Vymazat
 12. Je to jen další dohoda velmocí a pár výjimek pro stát, který na to oproti těm maličkým do počtu má své velmocenské právo.

  OdpovědětVymazat
 13. Visegrádská čtyřka nemá žádný hlubší smysl, je to jen aktuální účelové seskupení. Poláci mají mnohem blíže k nacionalistickým Ukrajincům než k nám. I pro Ameriku má toto spojení větší význam než nějaká V4.

  OdpovědětVymazat