Reklama

.

.

pondělí 29. února 2016

Privatizuji, montuješ, podnikáme

- sax -
29. 2. 2016  Ostrov Janiky

Nedávno jsem trochu uklízel knihovnu, abych vyházel ty knihy, které neprošly testem času a namátkou jsem při tom otevřel dva svazky na šťastném místě.


Ještě z raných školních let si pamatuji tezi, že kolonizace českého pohraničí ve 13. století byla vedená panovníkovou snahou zajistit si kontrolu nad řídce osídlenými kraji, které byly snadnou kořistí lapků, pronikajících zpoza hraničních hor. Ovšem jaké bylo mé překvapení, když jsem v práci Zikmunda Wintera narazil na tento citát :
«Aby se z takové půdy stalo město, k tomu bylo nejprve zapotřebí, aby sobě osadní koupili v dědičné vlastnictví půdu v osadě a kolem osady a slíbili dosavadnímu majiteli platiti činži neboli ourok. Za což osadníci obdrželi několik důležitých výsad a výhradních práv…A těchto znamenitých práv králové čeští z rodu Přemyslova nedávali lidu českému v podhradích…Králové, nedočkavě toužíce po rychlém, bezpečném, stálém a hromadném důchodě, dávali práva a výsady cizincům, německým příchozím kolonistům…Přibyl tedy německý podnikatel (civitas locator), přivedl s sebou společnost sourodáků, koupili domy a půdu, stali se dědičnými držiteli a tak přeměněna dosavadní slovanská osada v (německé) město…stali se čeští lidé v nových městech buď obyvateli podružnými, anebo nuceni vystěhovati se před brány.»

Zikmund Winter, Zlata doba měst českých, Jan Otto 1913

Jelikož byla kniha známá již za socialismu, je jasné, že komunisti tohle také věděli a přesto nám to zamlčeli, což považují za spiknutí. Že by už tehdy tušili, že neuplyne příliš času a sami se ocitnou v roli Přemyslovců? Tedy i komunisti nás udržovali v nevědomosti a tlačili nám do hlavy, že epocha středověké kolonizace pohraničí byla rafinovaným geopolitickým krokem, sloužícím výhradně české státnosti…a přitom…

Takže zřejmě nic nového pod sluncem, privatizace z 90. let není žádnou objevnou novinkou, kterou by bylo třeba prezentovat na zahraničních přednáškových turné, nýbrž procesem našemu národu již dobře známým.

Už slyším tehdejší Otakarovy argumenty : «Pokud předáme města do rukou české šlechty, vytěžíme z toho málo a navíc získáme pochybné správce, schopné jen vlastní šmeliny na úkor státní kasy. Radši to přiklepnem Němcům, ti mají prachy a více dbají na pořádek i v případě odvodu daní a poplatků.» A k lidu jistě vedl takovou řeč : «Národního stříbra se nikdy nevzdáme a českou královskou půdu cizákům nikdy nerozprodáme!»

Druhý citát je z knížky Josefa Polišenského a Josefa Kolmaše Valdštejn, ani císař, ani král (Academia 1995).Ukázka není tak historický jednoznačná, spíše jde o drobný psychologický postřeh : 
«…šlechta byla vydaná důsledkům cenové revoluce 16. Století…její slabší členové ztráceli půdu a naopak v Čechách vyrostly nové pozemkové majetky Rožmberků, Perstejnu…na Moravě Liechtenštejnů, Žerotínů atd. Kde byla šlechtická rodina POSTIŽENA velkým počtem dětí, docházelo nezbytně ke štěpení majetku a tudíž ke schudnutí.»
(To POSTIŽENA jsem zvýraznil já, embeso)

Dnes se dovídáme, že Evropa vymírá, protože v rodinách se nerodí děti. Není to náhodou také proto, že co příslušník střední vrstvy, to potenciální buržoa, vědoucí díky své inteligenci, že více děti je doslova postižení, vedoucí k dědickému rozmělnění majetku a tím ke schudnutí rodu ?

Jako by se dějiny opravdu opakovaly…a je jasné, že se z nich nejsme schopni poučit, neboť trpíme dojmem, že jsme svědky nějaké novinky, která vzhledem k naší existenční výlučnosti jednoduše nemůže mít historické obdoby, to by byla přeci téměř potupa. Jako každý pěšák schovává ve své tornystře maršálskou hůl, tak každý příslušník střední třídy má ve svém pracovním stole schované Rozhodnutí o přidělení IČO. Když na to přijde, bude ochoten zprivatizovat i české korunovační klenoty a nádavkem k tomu přidá Brněnský Špilberk a celé Slezsko. Utržený peníz pak investuje do svého jediného dítěte, které se čtvrt století vzdělává, pak 40 let nadává v práci druhým a to jen proto, aby s, v potu tváře vytěženou rodovou rentou, dožilo na Mallorce.

11 komentářů :

 1. Stojí to za hovno,všechno....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Provaz, větev... sbohem.

   Vymazat
 2. Ne, začat krájet koláč jinak. Posílit střední třídu na úkor zbohatlíků." Peníze musí být jak rozházeny jako hnůj, na hromadé jsou k ničemu." Francis Bacon. Morave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pár slov
   stanovit minimální mzdu na 12000 k 1. 7. 2016 a 14000 k 1. 1. 2017
   státem placení úředníci nesmí pobírat více jak pětinásobek minimální mzdy a to včetně náhrad a odměn v dozorčích radách alespoň z části státem vlastněných podniků
   absolutní nepromlčitelnost hospodářských trestných činů proti státu
   amnestie na dluhy a daňové nedoplatky do výše 10000 Kč
   zisk právnických osob zdanit 23 procenty bez možnosti vyvádět majetek před zdaněním ze země
   minimální důchod stanovit na 60 procent min. mzdy
   fyzické a právnické osoby, které budou marně uplatňovat vůči státu pohledávky se nesmí deset roků účastnit žádných veřejných zakázek
   vzhledem k tomu, že předčasné volby pravidelně krátí volební období na dva roky, zavést na dobu deseti let volby každé dva roky
   volení zástupci mohou být voleni pouze na dvě po sobě jdoucí volební období - nejvíce pak na čtyři roky a pak musí přerušit kandidaturu na jedno volební období

   jen na okraj - KORUPCE PROCHÁZEJÍCÍ STÁTEM DOSÁHLA JEDNOHO Z VRCHOLŮ NA PŘÍPADU ČEZ!
   PÁD CEN AKCIÍ A VYPLÁCENÍ DIVIDEND PRO MAFII, KTERÝ V ČEZU VYPRALA NAKRADENÉ MILIARDY CHCE NA OBJEDNÁVKU VLÁDNOUCÍ OLIGARCHIE NECHAT ZAPLATIT ŽEBROTĚ - DOLNÍM DESETI MILIONŮM.
   akcie ČEZU ZNÁRODNIT - VYPLATIT DRŽITELŮM KTEŘÍ PROKÁŽÍ JEJICH NABYTÍ ZA LEGÁLNĚ VYDĚLANÉ PROSTŘEDKY VE VÝŠI PŮVODNÍ CENY tj. cca 800 Kč a nikdy nedovolit jejich vlastnění třetí osobou
   náklady spojené s výdaji na rozvoj energetiky přenést na velkoodběratele

   bať

   Vymazat
 3. Nezapomínejte, že "čeští" králové a zřejmě značná část významnější šlechty byli povětšinou tak trochu "nadnárodní"... Jde spíše o to, jaké hodnoty se ve společnosti zavádí z politické pozice. Nebýt Sokola a silné "pronárodní" politiky v předválečné době, tak žádní hrdinové od Dukly, žádní nebezští jezdci a možná ani partizáni nebyli. Pronárodní politika se naopak dehonestuje a nastavuje se nicneříkající Evropanství, a tak i naše "(j)elity" jsou názorově a programově prázdnější než soudružská hesla na prvomájových průvodech. Za Jelcinova "výprodeje" Ruska se Rusové stiděli přiznat, že jsou Rusové a snažili se ukrývat svou identytu za lámanou angličtinu. Nyní se ke své národnosti hrdě hlásí. Čím to asi bude...?;-)

  OdpovědětVymazat
 4. Ten článek je zajímavou úvahou, jak historie může zasahovat do přítomnosti.
  V mládí, mě zajímala historie, tak si ještě podvědomě pamatuji, že v raném středověku, se knížata živila loupeživými výpravami po majetcích okolních knížat. Později již (u nás Přemyslovci) vytvářeli nějaké státnosti, čili stavěli obranné hrady, zakládali města a podporovali hospodářskou činnost na svých majetcích. Lidí nebylo mnoho a volné půdy bylo hodně. Proto knížata lákala z ciziny ty, kteří něco uměli a tím vytvářeli prosperitu jeho majetku. Byl to postup prospěšný vládci, jaký dopad to mělo na místní obyvatelstvo, nebylo tak důležité – byli to nevolníci, tak museli kušovat.
  Viděl bych zde určitou analogii v tom, jak současné vlády podporují korporace, neboť z toho mají osobní prospěch (korupce) a jaký to má dopad na obyvatele, je nezajímá – jsou to ovce, které kušují.
  Takže vše je odvislé od toho, jak se daří obyvatelstvo držet na uzdě, bez nároku, na rozhodování o svých záležitostech. Cesta z toho ven, je pouze ve větším zapojení lidí do rozhodování. Nepředávat rozhodovací pravomoci, bez jakékoliv kontroly, nějakým zástupcům, nýbrž si držet právo rozhodujícího slova. To je možné, pokud bude uzákoněné referendum a lidé budou ozbrojeni. Žádná moc, ani lidová, nevznikne, když nemá sílu si ji sama vydobít a udržet.
  Nikdo nikomu, žádnou moc nedaruje. To je také jedna zkušenost z historie. P.K.

  OdpovědětVymazat
 5. Nyní de o zničení velkeho ruska .Amík je na pokraj destrukce.Obycejny omerican je odrzovan vnevedomosti a držen v chapadla pentagon.

  OdpovědětVymazat
 6. Legrační shoda okolností: centimetr vedle odstavce o vymírání společnosti je fotofrafie Jaroslava Bašty, který v jedné debatě (kolektif)vysvětloval vymření Říma následovně:
  Křesťanství bylo státní církví, církevní hodnostáři neplatili daně.Ani vojáci neplatili daně.Daně neplatila ani chudina.Jediní, kdož platili daně, byli řemeslníci a obchodníci.Když se rozšířily řady hodnostářů, vojáků a chudiny, nedokázali plátci pokrýt náklady na chod země (navzdory tvrdému a násilnému vymáhání daní) a.... neměli děti. Toho si
  tehdejší teoretici stáu a práva ani nevšimli a během méně, než 2 generací, po ,,obohacení" barbary se stát rozpadl. Ale původ rozpadu byl UVNITŘ !

  OdpovědětVymazat
 7. Zajímavé historické postřehy. Tohle co se děje je takový průser, že cesta ven asi povede opravdu jen přes revoluci. Doporučuji k četbě sérii Vlastimila Vondrušky Husitská epopej. Je to přesně o tom co se stane když pár bohatých (rožmberk a církev) zbohatne moc. Vládne neschopný obklopený partou všehoschopných je (opilec Král Václav IV. a Huler atd.). A Střední třída, která tvořila páteř armády (zemané a řemeslníci) moc zchudnou. Jako dnes. Dobře je tampopsáno jak se Pak dostane ke slovu myslitel, po něm chudina a lůza. A pak je válka a diktátor. To je pro ty kteří chtějí vědět co bude. jmk

  OdpovědětVymazat