Reklama

.

.

středa 17. února 2016

Rozhovor prezidenta republiky Miloše Zemana pro TA3

17.2. 2016   hrad.cz
Dobrý den, pane prezidente. Česko i Slovensko si samostatně prošly cestu až do Evropské unie. Poměrně dlouho to byla cesta přímá, téměř nezpochybnitelná, potom však přišly problémy Řecka, později migrační krize. Začíná se znovu mluvit o hranicích a konci volného pohybu osob v rámci Schengenu. Vidíte tam nějaký větší prvek dezintegrace nebo dokonce začátku konce celé Evropské unie?Rozhodně ne. Já jsem eurofederalista a já jsem stoupenec další integrace Evropské unie, a právě proto kritizuji již delší dobu absolutní neschopnost Evropské unie plnit svoji základní funkci, a to je ochrana vnějších hranic. Protože to, o čem mluvíte Vy, to znamená rozpad Schengenu, zavedení národních hranic, je velmi nákladná a zbytečná operace, která je nutná pouze tehdy, jestliže Evropská unie nesplní svoji základní úlohu. A bohužel tam se žvaní, žvaní, žvaní. Evropská unie se chová, jako kdyby migrační krize neexistovala. Teď se trochu probudila a rozhodla se, že zavede evropskou pohraniční stráž. Víte v jakém rozsahu, pane redaktore? Patnáct set mužů. Patnáct set mužů proti statisícům uprchlíků, kteří se valí do Evropy. A to, že Itálie a Řecko není schopno zřídit hotspoty, pořád to jenom slibují, tak já se ptám, na co má Itálie armádu, na co má Řecko armádu? Ty hotspoty mohly dávno existovat, mohli se odfiltrovat lidé, kteří mají právo na azyl, a ti ostatní vrátit zpátky. A poslední poznámka, má-li se Evropská unie zachránit, nemá-li se schengenský prostor rozpadnout, je nutné říci jedno jediné tvrdé slovo, a to slovo je deportace. Zatím nebyl vrácen jediný uprchlík, i když to třeba byl prokazatelně ekonomický imigrant, který neprchal před válkou. No a teď švédský premiér po vraždě té pečovatelky, to jste určitě zaregistroval, oznámil, že Švédsko, kdysi liberální země, bude deportovat osmdesát tisíc lidí. A je to tak správně.

Co by v tomto kontextu mohla udělat Slovenská republika, respektive Česká republika? My přece nemáme takový mohutný problém s migrací a s tou migrační vlnou. Těch migrantů na Slovensku a v Česku není až tolik.

Tak zaprvé, já předpokládám, že v tomto roce, bohužel, se migrační vlna převalí jak přes Česko, tak přes Slovensko z toho prostého důvodu, že dojde-li k uzavření německo-rakouských hranic, což nemůžete vyloučit, tak jsme tranzitní země do Německa, ale samozřejmě Německo pak tyto lidi zase bude vracet do zemí, odkud přišli, pokud to budou ekonomičtí migranti. Kromě toho velmi opatrné odhady říkají, že těch uprchlíků, i když finský prezident nedávno prohlásil, že nejsou uprchlíci, že jsou jenom migranti, takže těch uprchlíků bude nejméně dvakrát víc, než v minulém roce. No a Německo, Rakousko už teď praská ve švech, tak si představte, co bude, jestliže tam dorazí dvojnásobně větší, trojnásobně větší, migrační vlna.

Jak by bylo možné zvrátit tento nepříznivý vývoj v Evropské unii?

Když už nemáme evropskou armádu, vytvořme ad hoc jednotky, do kterých každá členská země pošle, dejme tomu, tisíc vojáků. Tak to máte dvacet osm tisíc vojáků pohraniční stráže, místo těch směšných patnácti set, a klidně pomáhejme Řekům, Italům na jejich území, protože tam přišli a tam mají podle dublinských dohod zůstat. Je to první bezpečná země pro ty, dejme tomu, uprchlíky. Tak tam bychom jim měli pomoci při budování těch hotspotů, registračních středisek, snímání otisků prstů, ale také je potom vracet, pokud možno z těch zemí prvního záchytu, do zemí, odkud přišli.

Vy sám jste se nazval eurooptimistou až eurofederalistou a v celé této situaci většina lidí vyzývá k větší soudržnosti, k větší, hlubší integraci v rámci Evropské unie, tedy nejen v politické, ale i v bezpečnostní, finanční či fiskální oblasti. Ale na druhé straně kritizujete vládu České republiky, teď bych citoval, kvůli slabé odvaze postavit se tlaku Evropské unie, respektive Evropské komisi. Z jakého důvodu?

Já bych to dokumentoval jedním konkrétním příkladem. Jak Slovensko, tak Maďarsko podaly žalobu u Evropského soudního dvora na Evropskou komisi, právě kvůli té politice kvót, protože ta, podle i mého názoru, narušuje suverenitu členských států. A Česká republika se k této žalobě dosud nepřipojila, a to je jeden z důvodů, proč ji kritizuji.

Je to tedy tak, že v rámci Evropské unie začínají převládat státní a národní zájmy nad těmi evropskými?

Každý stát má svůj zájem, národní zájem. Je naprostá iluze domnívat se, že vstupem do Evropské unie členské státy ztratily své národní zájmy. Vidíte to na desítkách případů, ať už se jedná o plynovody, ať už se jedná o cokoli jiného. Jde o to tyto zájmy integrovat, najít rozumný kompromis. Rozumný kompromis nespočívá v tom, že si vymyslíme nějaký systém kvót, který nebude fungovat, protože ti lidé pak dostanou svobodu pohybu a stejně se budou pohybovat po celé Evropské unii a nebudou připoutáni za nohu v jedné členské zemi. A ten společný kompromisní zájem, opakuji ještě jednou, všech členských zemí Evropské unie je pevná obrana vnější hranice Evropské unie. Můžeme maximálně diskutovat o tom, jestli to má být jenom obrana schengenského prostoru, obrana Evropské unie. To znamená třeba Rumunsko a Bulharsko, jak víte, nejsou členy Schengenu, ale zdá se, že je docela užitečné udělat hranice třeba mezi Tureckem a balkánskými zeměmi a kromě toho, samozřejmě, jak už jsem řekl, posílit ty hotspoty v Itálii a v Řecku.

Přeci jen ta situace není ideální, zdaleka není ideální, spíš je…

A už jste někdy zažil ideální situaci v dějinách? Já myslím, že neexistovala ani jednou.

Ano, ale teď je určitě vážnější, než byla třeba před jedním nebo dvěma roky vzhledem právě k tomu tématu, o kterém teď mluvíme. To znamená, hrozí podle mnohých dezintegrace Evropské unie tím, že, jak jste i řekl, Německo zdvihá svou oponu, jsou tam hraniční kontroly, Rakousko recipročně také. Koneckonců víme, co se děje v členských zemích na Balkáně. Je to v podstatě to samé. Ti, kteří se zajímají o geopolitiku a mají rádi všechno v souvislostech, říkají, že za tou dezintegrací Evropské unie jsou velmoci, Ruská federace, Spojené státy americké. Jak to vidíte Vy?

Já jsem mnohokrát veřejně řekl, že migrační vlnu považuji za organizovanou invazi, a domnívám se, protože tato vlna je v podstatě složena z islamistů, že tuto invazi organizuje Muslimské bratrstvo. Je to názor, který opírám o rozhovor s některými arabskými umírněnými politiky, už jsem je dokonce i jmenoval, kteří říkali, zaprvé, Muslimské bratrstvo je střechová organizace všech islámských teroristů, šéf Al-Káidy je člen Muslimského bratrstva, šéf Tálibánu je člen Muslimského bratrstva, a tak dál. No a marocký ministr zahraničí mně říkal, Muslimské bratrstvo, které do nedávna, jak víte, vládlo například v Egyptě, tak se snaží nejenom sjednotit celý muslimský svět, ale, nevím, jestli jste viděl mapu islámského chalífátu do roku 2020, snaží se ovládnout celý svět. Mně to zpočátku připadalo, jako podivná konspirační teorie, ale na druhé straně uznávám, že třeba marocký ministr zahraničí nebo korunní princ Spojených arabských emirátů o této organizaci vědí daleko víc, než o ní vím já.

To znamená, ty velmoci, které jsem jmenoval, nevidíte v pozadí.

Já to považuji za organizovanou invazi, která se snaží nikoli válkou, protože to by ani fyzicky nebylo možné, ale právě tím stěhováním národů, tou muslimskou vlnou imigrantů, v podstatě rozrušit, a to už dnes říkají mnozí politici včetně Roberta Fica, rozrušit elementární kořeny evropské kultury.

Když jsme již hovořili o velmocích, posuňme se trochu víc na východ, na Ukrajinu. Tam se dost diskutuje o možnosti zavedení bezvízového styku pro občany Ukrajiny směrem do Evropské unie. Byl byste pro takové řešení?

Mnohokrát jsem říkal, že konflikt na Ukrajině považuji za občanskou válku. Jsem rád, že tato válka ustala, že je příměří, že se více či méně dodržují, s určitými výjimkami, minské dohody. Zdá se, že to velmi pravděpodobně nějakou dobu bude mít charakter takzvaného zamrzlého konfliktu, jako je například v Podněstří, to je také něco podobného. Nicméně, k Vaší otázce jako takové, víte, my můžeme očekávat tak jako tak migrační vlnu jiného typu, a sice právě migrační vlnu z Ukrajiny. A důvodem této migrační vlny bude výrazná ekonomická krize na Ukrajině, kterou si samozřejmě nikdo z nás nepřeje, ale která může být způsobena právě určitými problémy spojenými například se ztrátou Donbasu, což je významné průmyslové centrum, upřímně řečeno, i s korupcí, před kterou nedávno varovala Ukrajinu šéfka Mezinárodního měnového fondu. Nechci rovnou mluvit o státním bankrotu a opakuji, že to by Ukrajině nikdo z nás nepřál, ale zpět k Vaší otázce, za této situace je poněkud riskantní připustit bezvízový styk.

No, a když tedy tvrdíte, že ta občanská válka na Ukrajině jakoby přestala anebo přestává, přestává stejně tak i konflikt velmocí? Hodně se mluví o tom, jak na Ukrajině intervenuje Ruská federace, hodně se mluví o vlivu Spojených států amerických na současnou ukrajinskou vládu. Je tento konflikt tedy momentálně také jakoby zmrazený?

Samozřejmě, že velmoci mají tendenci rozšiřovat svoje kompetenční pole, expandovat. Zatím mám dojem, že žádná z těchto expanzí se nepodařila. Vezměte si irácký konflikt, kde se hledaly neexistující zbraně hromadného ničení. Ale abychom všechno nesváděli jenom na Spojené státy, tak rozpad Libye způsobila Evropská unie, nikoli Spojené státy, a díky tomu teď v Libyi máme chaos, již zmíněnou občanskou válku, která tedy na Ukrajině utichla a v Libyi probíhá. Máme tam několik vlád, nikoli jednu vládu, a máme tam velmi silnou expanzi Islámského státu.

A jak tedy vnímáte budoucnost Evropy, když vezmeme v úvahu všechny tyto problémy, v situaci, kdy tu máme na jedné straně migrační krizi, na druhé straně žádost anebo otázku otevřenou, co se týče zrušení vízové povinnosti s Ukrajinou, a stále poměrně ostrou rétoriku velmocí směrem z východu na západ.

Tak zaprvé, ostrá rétorika byla i v době studené války. A kdyby to byla jenom rétorika a nesahalo se ke zbraním, tak to berme jako řečnické cvičení a příliš se tím nezabývejme. Je naprosto pochopitelné, že spolu konkurují Čína, Rusko, Spojené státy a Evropská unie. Že ten jejich vztah na světovém trhu je konkurenční, o tom snad nikdo nepochybuje. Mohou se uzavírat dočasná partnerství ad hoc, opravdu dočasná účelová spojenectví, ale v podstatě je zapotřebí, aby Evropská unie, má-li být v této soutěži konkurenceschopná, zůstala jednotná, integrovaná, a trochu nezdvořile bych dodal, aby měla o něco schopnější vedení, než má teď.

Pane prezidente, velmi pěkně Vám děkuji za rozhovor a těším se na další shledání. Na shledanou.

Bylo mi potěšením.

Miloš Zeman, prezident České republiky, TA3, 15. února 2016

29 komentářů :

 1. Zeman má zase pravdu a jako vždy nazval věci pravým jménem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě by mě zajímalo, jaké bratrstvo stojí za tím prokletým Muslimským bratrstvem. P.K.

   Vymazat
 2. Vazeny pane presidente Zemane!
  Tech nezadoucich jsou sta milliony a v pripade, ze se Vase zeme nezabarikaduje, neuzavre ploty a zatarasy, tak NEPREZIJE tuto Invazi.

  Zazil jsem to v Africe ! Lide jsou na rozdilnem stupni vyvoje a proto cesky kulturni, rasovy a psychologicky profil, se nikdy NEZTOTOZNI s temi, kteri se derou do Evropy z doby kamenne ci feudalni. To urcite nebude fungovat, aniz by to bylo nutne vysvetlovat genovym rozdilem.

  Jich je tolik, ze Vase republika nema nadeji na pokracovani v existenci !
  Tak jako znicili napr. Rhodesii, bude zniceno i Cesko !

  America stavi plot na jizni hranici ! Israel ma nejlepsi plat na svete na jejich hranicich.
  Vase zame MUSI mit kontrolu take ! Nad temi, ktere do zeme pusti a rozhodovat o tom musi sama.

  To co udelala Merkerova je proti zakonum, nejen v Nemecku, ale v kazde zemi. (Vcetne Ameriky.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mate plnu pravdu.Tak je to.M

   Vymazat
 3. Pane presidente,
  malem jsem se zapomel zminit o tom nejdulezitejsim.

  Donald Trump, pristi president USA, ktery ma stejne nazory jako Vy, znovu vyhrava v popularite, (Jizni Karolina) a lide se k nemu pridavaji po tisicich ! (Vcetne mladych, kteri by jinak nemeli zajem o politiku.)

  Protoze ti, kteri nechteji zadne zmeny a usiluji o zachovani svych koryt, se ho boji jako cert krize, tak na neho ORGANIZOVANE lopatuji atrocitni propagandu - receno spravene cesky - tuny sracek.
  Nevim jak to dokaze vydrzet ? Takove utoky, lzi, zkreslene polopravdy a manipulace jsem nikdy nevidel.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Honolulu,Trump má jezuitskou školu,komu provdal své dcery,komu vděčí za své bohatství,nevím nevím,a volby v USA?Je to předem jasné nebuďte naivní to kdo bude prezident ne rozhodují lidé,ti se na tom podílí tak 20.%.To kdo bude v USA prezidentem rozhoduje Sanhedrin to si pamatujte!To že na Trumpa hází špínu je jasné,je to účel obráceného efektu, to Vás v KGB nebo CIA neučili pane Nicku Honolulu?

   Vymazat
 4. Zde nick HONOLULU, vola k pozornosti prazskou kavarnu a t.zv. "akademiky" !

  S velkou zlomyslnou radosti, vas chci vsechny informovat,
  vy mentalni nedochudcata, ze oblibenost presidenta Zemana ve svete je stala, ci vzestupna !

  Az bude ve Washingtone D.C. v presidentskem palaci uradovat Donald Trump, tak ho pozadam dopisem, aby dal prosetrit vase proti-civilizacni destruktivni inklinace.

  Vase pozvani a vitaci petice Islamu do Evropy, bude zavazi na krku, pri vasich dalsich kariernich dostizich.
  (Takze nepoletite ka hvezdam, ale frnakem na dlazbu.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 5. From Honolulu to pan J. Semtamtrik (23:44)

  Za sve bohatstvi vdeci svemu otci, ktery stavel domy v New Yorku - Queens (Severovychod New Yorku). Donald Trump mel prikazano neprekracovat hranice Manhattanu, aby ho tamnejsi "zraloci" nemeli ke svacine. Faktem zustava, ze on mel ke svacine je.

  Fordham universita v Bronxu (New York) je sice jezuitska skola, ale Donald Trump je PRESBYTERIAN, coz znamena, ze je s nami Katoliky v "ideologickem rozporu".
  (On je WASP !
  WASP znamena White Anglo-Saxon Protestant, ale take zihadlo od vosi v nasi zadeli.)

  Tato nejbohatsi evangelicka cirkev je rizena z Kentucky (Louisville) a je neskodna. Evangelici nejsou jednotni.
  (My katolici take ne, ale jsme definitivne hezci.)

  Donald Trump tech skol ma nekolik. WHARTONska skola je byznys skola. KEW-FOREST je pripravna skola a New York MILLITARY AKADEMY je skola, ktera skrachvala. Takze byl asi prepracovanym studentem.

  O jeho detech nevim nic. Rodiny zivot NIKOHO, me nikdy nezajimal.

  Jeho pomer k Zidum je nesrozumitelny ! Stejne jako vzajemne vztahy Zidu k Zidum. Cisti New York-sti Zide nesnazi Zionisty a organizuji proti nim protesty.

  Bejamin Netanyahu (Isralel), Donalda Trumpa jeden den silne kritizuje a druhy den velmi chvali, napr., prave kvuli plotu na Rio Grande, ktery se musi dostavet za kazdou cenu.. Americti Protestanti jsou vsak k Zidum mene tolerantni nez Katolici, kteri se divaji na vsechny z patra. Myslim si, ze je to zapricineno vlivem katolickych Hispancu, kteri jsou emocionalni a prtati.

  Je to slozite v Americe a pochopit - vo co kraci - a co bubla pod povrchem neni jednoduche.

  Zide ted uverejnili v jejich INTELIGENCE REPORT, ze na uzemi USA existuje 850 skupin silne nenavisti z nichz nektere jsou i proti vlade.

  Myslim si, ze INTELIGENCE REPORT uverejnuje takove zkreslene informace za ucelem vyluxovani penezenek Zidum
  ve jmenu nejake abstraktni obrany..

  Pravda ale je , ze Amerika je polarizovana a ze napr. Hispanci se nestykaji s cernochy a belosi s nikym jinym nez s belochy atd.. Sny o integraci nefunguji.
  Lide se drzi kazdy sve skupiny.

  Amerika je KRESTANSKA ! Silne krestanska. Proto se nekterym statum rika BIBLE BELT ! Bible belt zacina na jizni hranici Ohia a konci na jizni hranici statu
  Georgia. (Florida NENI casti techto statu. Ma jinou psychologii.) Od Texasu az po Atlantik. Tam je bible belt, tam Islam nikdy NEBUDE tolerovan. Coz je dobre.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doufám a přeji všem že se v Donaldovi nemýlíte.Vše ukáže čas,pane Honolulu.Čest

   Vymazat
  2. Těch 850 skupin je naděje USA, Evropy, lidstva.

   Vymazat
 6. inak TA 3 je TV stanica ktorá to robí skutočne dobre, nechá hovoriť hostí s tým, že za svoj názor ponesú dôsledky, nemanipuluje, a o to ide - a majú tak dobrý kredit z každej strany

  OdpovědětVymazat
 7. V planém žvanění je Zeman velmistr.Proč se neuplatňuje i v západní Evropě, proč tam všem neotevře oči svými bonmoty? Protože je zbabělec a troufá si jenom tam, kde kde se mu klaní,nebo kde se klaní on.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co jsi tím chtěl říci? Že nemáš rád Zemana? Že bys chtěl Khárla? Přiznej, že u tebe to je věc citu a ne rozumu. Pak se hodí jakýkoli "argument" ke zdůvodnění. My jsme přece věděli, jaký Zeman je, ale jiná volba nebyla. Khárl byl pro nás nepřípustný. Tak to příště zkrať a piš - Nemám rád Zemene" a my si doplníme: Protože jsi trouba. Květa

   Vymazat
  2. A TY JSI KHÁRLOVA VELEKNĚŽKA!!!!

   Vymazat
 8. Pane prezidente, vážím si Vás, každý den děkuji za to, že Vás máme, že jsem volil správně,ALE....
  Němec se nikdy nezmění, geny jsou geny a Evropa společně s ním nemá budoucnost. Společná Evropa s Německem je chimérou ! Absolutně nesdílím Vaše eurohujerství ! Naše šance je ve V4 případně rozšířená a další východní státy. Vláda musí odstoupit a my musíme už dnes stavět plot ! Jinak nás ty kobylky sežerou.

  OdpovědětVymazat
 9. Z je prolhaný zmrd. Skočila si na špek. Posraný pochcaný retardovaný rakouský odpad byl jako protikanditát vybrán zcela účelově k prohře. Z je naplánovaný víc než olympiáda.

  Z je proevropský tudíž plně souhlasí s islamizací a zánikem evropy, s projektem EUROMED.

  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/projekt-euromed

  4 roky starý článek

  Jeho prolhanost a manipulaci lze vyčíst z neustálého opakování

  Já jsem mnohokrát veřejně řekl, že migrační vlnu považuji za organizovanou invazi, blablabla

  Proč neřekne, že islamizace, zdegenerovaní a zničení evropy importem muslimského odpadu je z pera evropských institucí? On to neví? Proevropský politik neví o smlouvě k plánovaného importu 50 miliönů negramotným zdegenerovaných pedofilních retardovaných hoven?

  Tento rok bude zničena čr, slovensko a madarsko. Polsko bude ušetřeno. Budoucnost čechů je na sibiři, tak jak to předpověděl Hitler. Na sibiři čech našel čecha a zase ho bude muset hledat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trochu nejasná zpráva "o konci světa". Výkřik do tmy, proč by to Z nevěděl? Máme ale parlamentní systém, ne prezidentský, nadávejte vládě, Z není Bůh.

   Vymazat
  2. PS.- kdo měl, dle Vás ve volbě prezidenta vyhrát?

   Vymazat
  3. Rozmyslam,preco je prezident proeuropsky.Aspon,tak pösobi.Teraz nemame vela moznosti vyskakovat.podla p.Fica napr. v Anglii robi oficialne 60 tisic,neoficialne do 200 tisic ludi.V Rakusku oficialne 40 tisic opatrovateliek.Pocitajme kolko ludi robi v ostatnych EU statoch.Oficialne,ci na cierno,to su statisice.Myslim taka ista situacia je v cechach.Teraz si predstavme v pripade rozpadu EU,tychto ludi poslu domov.Aku pracu im zabezpeci prezident,ked fabriky su zatvorene,zdevastovane.masiny predane,alebo zhrzavene,polnohospodarstvo zlikvidovane.Verim tomu,ze EU sa rozpadne,je ale dölezite,to vymanevrovat tak,aby skody pre obyvatelstvo neboli znicujuce.Dölezite je teraz,sa postavit proti migracii,a to vas prezident robi.M

   Vymazat
  4. M- proč by je posílali zpět? Jednak je to věcí firem, které je zaměstnaly nebo se domníváte, že je nahradí imigranty? Navíc Chybí nám již u nás(zdr. sestry, řemeslníci aj.). Nebo budeme pro "západ" rekvalifikovat zdarma imigranty momentálně pro ně nepoužitelné(k nám odsunuté)? Být proevropský neznamená být "blbec"!

   Vymazat
  5. MP

   nechápu smysl slov Trochu nejasná zpráva "o konci světa". Výkřik do tmy, proč by to Z nevěděl?

   taže nemůžu reagovat

   EUROMED se řešil 95-97, to byl Z člen vlády

   Vymazat
  6. 12:09- cituji: Z je proevropský, tudíž souhlasí...atd. Používáte demagogii.

   Vymazat
  7. Vrcholem Z v boji proti islamizaci byl bonmot na Vánoce. Jako vrchní velitel ozbrojených sil mohl už minimálně rok zpětně uzavřít hranici s islámkých neměckem a tranzitní islámskou zemí rakouskem. To neudělá. Z namísto toho připravil republiku na islamizaci. Möžná na to vymyslí bonmot.

   Vymazat
  8. Používáte demagogii - velmi nízká argumentační technika

   Demagogie, lež, uvedení v omyl je prohlášení Z, že nějaké muslimské bratrstvo organizuje nějakou migraci. Organizuje ji EU. Z se pohybuje v politice kolik 40 let? On neví o smlouvě EUROMED, sepanou evropskou komisí před 20 lety o islamizaci evropy?

   Politik , který je proevropský, má samozřejmě přehled o smlouvách a účelu EU. A pokud je proevropký, tak samozřejmě souhlasí s plnením těchto smluv.


   Vymazat
  9. Vazeny pan Povolny.predpokladam,pokial dojde k rozpadu EU,nepöjde to hladko.Kazdy stat bude seba zachranovat.Ked je v Rakusku takmer 400 tisic nezamestnanych,v Nemecku s ludmi ,ktori maju 1 euro job dalej pracu na zavolanie,plus oficialni nezamestnani,tak je to cez 7 milonov ludi.Mözme predpokladat,ze kazdy stat sa bude snazit tlacit na vlastnych ludi robit aj podradne prace,ktore robia zahranicni robotnici.Je stara pravda.ked die o peniaze,nepozna brat brata.Neverim,ze sa budu staty starat o zahranicnych nezamestnanych,Vyberu si,koho budu potrebovat,na kanadsky spösob.To,co pisem je moja uvaha,ale myslim,mözte byt radi,mat takeho prezidenta.M

   Vymazat
  10. 12:32- nejsem sice odborník, Zeman je vrchní velitel ozbrojených sil ale jen pro "podpisy na rozkazech", které píší jiní(rada obrany, gen. štáb).
   12:53- pokládám otázku znovu, když ne Zeman, kdo tedy?

   Vymazat
  11. 13:56- jsem pro základní formu EU, to je kolektivní bezpečnost a volný pohyb osob. U zboží , jen "bezcelní unii", v pohybu zboží naopak být ostražitý. Zde naopak společný "boj" proti souběžci svobody-podvodům všeho druhu. NATO zrušit, místo USA pozvat do EU Rusko. Pro takovou EU jsem dal ANO, současnou nechci.

   Vymazat
 10. Prezident Zeman opět klame.
  Současná hlava státu trpí předsudky a zjednodušováním sociálních problémů.Doslova vědecky umí fabulovat a levným populismem získávat zbloudilé příznivce. Už o tom referují i zahraniční masmédia.Výroky Miloše Zemana se zdají být na první pohled ohromující a věrohodné. Při bližším bádání však zjistíte, že vypravěč si všechno vymyslel. Umí být naprosto geniálním „baronem prášilem“.
  Již při projevu v listopadu 1989, na Letenské pláni, oslnil obrovský dav aplaudujících posluchačů argumentací, kterou si vyfabuloval - a vůbec se s tím netajil. K tomu novinář Martin Novák: „Těžko říci odkud ta čísla a pořadí bral.“
  Ještě konkrétnější byl Jiří Menzel: „Už v listopadu 1989, z tribuny na Letenské pláni obelhával občany výroky, jako že Československo je v podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí někde za Ugandou a podobně, chrlil fakta, kterým lidé rádi naslouchali. Prostě si vymýšlel číslice jen tak, aby oslnil, ale sám věděl, že kecá. Tehdy, když šel z té tribuny, se dokonce přiznal, že si to vymyslel, a smál se přitom.“ („O Zemanovi plácajícím hlouposti“, Parlamentní listy, 26.04. 2015).

  OdpovědětVymazat
 11. Občas po přečtení příspěvků mám pocit, že část populace žije v nějakém jiném vesmíru. Před pár dny jeden známý, který už se svým tátou chodil na ryby ke Kateřinskému rybníku, tedy bratru 40.let zažil situaci, kterou nedokáže zapracovat do svého životního stylu a žebříčku hodnot. Sedíc u obecního rybníku v podvečerních hodinách byl osočen a následně vyhnán arabským přistěhovalcem s tím, že tam nemá co dělat ať vypadne. Na to mu známý odpověděl, že je na veřejné cestě, na obecním pozemku u obecního rybníka a může se tam volně pohybovat. Odpovědí mu bylo, ať si zvyká, že už tam na ryby prostě nikdo chodit nebude a že už se o to postará. Protože jeho pozemky sousedí s obecní cestou a nikdo se mu okolo nich nebude potulovat. Obec Modlany, Suché, Kvítkov a Drahkov mají prodejem pozemků spoluobčanům z arabského světa zaděláno na obrovské problémy. A zřejmě dle postoje zmiňovaného muže i na vznik NO-GO zóny. Ale jinak je u nás vše v pohodě a nic se neděje. Není proč se obávat jak říká Boguš. Zkuste si poslepovat do mozaiky kusé informace tu z Teplic ( verbální a fyzické obtěžování maminek s dětmi v Zámeckém parku )tu z jiných měst, městeček a vsí jaký výsledný obraz Vám z toho vyjde. Naše podělaná vláda si zřejmě neuvědomuje, že svou ignorací reality a podělaností z EU a SS zadělává v České kotlině minimálně na občanské nepokoje vysoké intenzity. Realitu můžete popírat, můžete zavírat oči, ale ona vás stejně doběhne a ke konfrontaci nutně dojde. Zrovna jako to čeká vyspělou západní Evropu. Otázkou zůstává jestli připravené, či nepřipravené.

  OdpovědětVymazat