Reklama

.

.

neděle 28. února 2016

Strach jako základní jednotka manipulace

Všudybylka
28.2.2016 Kosa zostra   neboli vlkovobloguje.wordpress.com

 
Kvanta negativních informací, souvisejících s vlnou nájezdníků do Evropy, mají jediný účel – oslabit naši energii, naše duchovní kořeny a ochromit svobodnou vůli a kritické myšlení. Záleží na každém z nás, zda se necháme vtáhnout do děje, který nám podsouvají skuteční režiséři tohoto dramatu, kteří se ukrývají za falešnými vlajkami a jako své rukojmí používají ideologicky zmanipulované bytosti. 


O tom, jak silná tato manipulace je svědčí i to, že její vykonavatelé jsou schopni překonat vlastní pud sebezáchovy a vyhození vlastního těla do vzduchu považují za čin hodný obdivu. Když se oprostíme od morálního hodnocení takového aktu, který útočí na samotný princip života, je to důkaz, že lidská mysl je neuvěřitelně mocná a tvůrčí a slouží jako důmyslný nástroj k vytváření a ovládání reality. Scénáře, které jí nabídneme, okamžitě vyhodnocuje, realizuje a zasazuje do patřičného kontextu.

Proč nepoužít tohoto principu opačně? Namísto projektů destrukce stačí do softwaru naší mysli naprogramovat pozitivní scénáře. Tím se napojujeme na zcela odlišnou energii a přitahujeme ji nejen do svého života, ale také do okolí kolem nás. Není to žádný laciný trik, skutečně to funguje, a tímto způsobem je možné si vytvořit mocnou ochranu. Je to stejné jako nalaďování se na vlnovou frekvenci. Protichůdné vlny se ruší, vlny se stejným kmitočtem se zesilují. Jako vždy, i zde máme volbu – buď se staneme poslušnými hráči v orchestru zla, nebo začneme hrát hudbu, která ladí našemu sluchu.

Strach vede vždy k frustraci a k pocitům bezmoci. Touto emocí vnitřně posilujeme vlnu negativity. A právě to je smyslem „informací“, které jsou nám v matrixovém prostoru předkládány. Ve skutečnosti jde o propagandu se silným emocionálním podtextem za účelem vyvolání emocí strachu, nenávisti a falešného pocitu viny. Někdo má velký zájem na tom, abychom se chovali stejně jako oběti na opačné straně, nechali se ovládnout vášněmi a touhou po pomstě. Touto sugescí nás chtějí vmanipulovat do budoucnosti, která má v jejich očích punc nevyhnutelného masakru a krveprolití.

Když rozložíme všechny druhy strachu na elementární částice, zůstane nám esenciální strach ze smrti. Pokud své Já ztotožňujeme pouze se svým tělem, potom je nemožné překročit práh této hranice naší konečnosti. Život nás však již od narození vede k poznání, že jsme něčím víc než jen fyzickou hmotou, ve které je uloženo vědomí. Jaký by byl potom rozdíl mezi námi a zvířaty? Není snad důkazem, že naše podstata má kořeny jinde než v hmotě, když dokážeme vnímat krásu, abstraktně uvažovat, prožívat city?

NADĚJE, ODVAHA, SPRAVEDLNOST a LÁSKA jsou pojmy, jejichž podstatu nyní musíme začít přezkoumávat a začít je používat v pravém smyslu. V každé převratné době jsou typické hysterické projevy lokajů a služebníků, kteří větří příležitost k prosazení svých zájmů. Pojmy jako kultura a lidství pro ně nic neznamenají. To jim však nebrání v tom, aby zneužívali těchto hodnot. Apelují na svědomí ostatních, zatímco to jejich sladce spí. Rádi používají slova jako

FAŠISMUS, DISKRIMINACE, XENOFOBIE. Když nám v dětství někdo nadával, vraceli jsme urážky útočníkovi zpět se slovy: „Kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje.“ Ve světě dospělých pak „podle sebe soudím tebe“. Toto pravidlo je obecné, vztahuje na kohokoli kdekoli a je poměrně spolehlivým ukazatelem. Zatímco mírumilovní lidé se drží věcné roviny, štváči rádi používají nálepek, aby měli oprávnění zaútočit. Vazalové temných sil se svými útoky sami označují a dávají si jména.

Současné události slouží mimo jiné jako akcelerátor lidského vědomí, jehož úroveň má vliv na vnímání času i prostoru. Zatímco dříve byl interval mezi příčinou a následkem tak vzdálený, že nit souvislostí bylo těžké dohledat, protože často překračovala rámec několika generací, dnes je příčinnost mezi ději téměř okamžitá, jasná, přímá a prokazatelná. Při zapojení analyticko-logického myšlení je proto docela snadné globální děje předvídat. Nahrává tomu také fakt, že síly, vyvolávající tyto tendence chaosu prosazují své zájmy s nebývale velkou razancí, lidově „tlačí na pilu“ tak silně, že velmi zřetelně ukazují své motivy. Otázkou je, proč tolik spěchají. Vědí, že se musí vlézt do určitého časového rámce? V tomto světle se ukazuje zcela směšným a pokryteckým náhlé „zděšení a překvapení“ vládnoucích jelit nad tím, co se děje. Také jejich veřejná prohlášení a odsuzování terorismu jsou mlácením prázdné slámy, když vidíme, že jednou rukou se modlí za oběti a druhou posílají zbraně do ohniska současných událostí.

V mysli mnohých lidí možná vyvstává otázka, čeho chtějí agresivní síly svým barbarským a primitivním chováním dosáhnout? Opravdu se domnívají, že budou vládnout celému světu? Vždyť dějiny lidstva jsou protkány krvavou nití těch, kteří se domnívali, že jejich hodnota je vyšší než hodnota druhých. Nakonec se vždy dočkali stejného konce jako jejich oběti. Na návnadu nadřazenosti se častokrát chytili vykonavatelé této scestné myšlenky , kteří již nejsou lidmi, ale slepými, nemyslícími fanatiky. V zákulisí se hraje o něco jiného. Ve skutečnosti jde o spoutání nejcennějšího v člověku – jeho ducha, který přesahuje hranice hmoty. V duchu je Pravda, Láska a všechny nejcennější hodnoty, které jsou věčné a nezničitelné. Nedají se zabít ani uvěznit. Je však možné je potlačit, a k tomu má sloužit STRACH. Nejtěžší chvíle v životě jsou pro nás zároveň největšími příležitostmi k vnitřnímu růstu. Když pochopíme současnou situaci jako nejtěžší zkoušku nejen na osobní úrovni, ale na úrovni civilizace, tento postoj může být rozhodující pro nastavení naší mysli a pro další vývoj událostí. Opakem strachu je láska. Ne falešná, která nutí přijímat a tolerovat zlo, ale ta, která podporuje a chrání vše, co má úctu k životu.

Vnější děje musí setrvačností zákona zpětného působení dospět do bodu svého vyústění a rozuzlení. Tok tohoto proudu je mocný a jedinec jej svými silami nezastaví. Každý z nás však může svým vnitřním postojem posílit tuto energii nebo ji oslabit. Co získáme, když se necháme ovládnout strachem? A naopak, co můžeme ztratit tím, když kompas naší mysli nastavíme opačným směrem?

12 komentářů :

 1. Tahle rozsáhlá úvaha o strachu je , řečeno diplomaticky, jaksi neuchopitelná.
  Strach je normální lidský pocit. Pokud je rozumem ovládán, a vychází z racionálních poznatků a údajů, je to dokonce velmi pořebná součást lidského konání. A dokud je v této poloze, lze konat bez nenávisti a pomstychtivosti. Troufám si tvrdit, že jsme, zatím ještě, většinově, v tomto stadiu.
  Teprve tehdy, kdy pud sebezáchovy a míra ohrožení převáží míru strachu do paniky, a to se s rostoucím počtem migrantů zaručeně blíží, pak se už nedá "do pozitivna" obráti ale lautr nic.
  No a ona láska k životu se prokáže při rozhodování, jestli život "jeho", nebo můj a mých dětí. Zvláště, jestli on si neváží ani života vlastního, natož životů našich.
  Filozofování je možné, ale bez praktických výstupů a konkrétních zěvrů je na prd. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V podstatě jsem chtěl napsat totéž, takže jsi mne J.B. předběhl :-) Možná by stálo za zamyšlení proč byl takto stylizovaný článek napsán, pro koho a za jakým účelem.

   Vymazat
  2. Souhlasím.

   Vymazat
 2. Nesouhlasím s 13:57 a 14:11. Je to skvělá úvaha a je dobře, že byla zveřejněna. Orávě takový způsob totiž brání tomu, abychom přešli do oné "paniky" ze strachu. Musíme si nejdřív uvědomit, "kam to spěje" a musíme si to uvědomit dřív, než se v ono panice ocitneme. V panice, z její podstaty, nejde většinově přijímat racionální postupy, panika nás právě onoho rasionálna zbavuje a nastupují pudy a stádovost chování a to mnohdy směřuje ono stádo přímo naproti ohrožení,do záhuby, panika oslabuje, ochromuje obranu. Panický pocit ohrožení pak často vede k iracionálnímu chování, a to i k chování hrubě nelidskému. Proto je skvělé, že tato úvaha je zveřejněna a hlavně, že je zveřejněna včas. Za mne autorovi: "Bravo!"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak vážně nevím, že by mě článek nějak uvedl do obrazu "kam to spěje", to si myslím každý soudný člověk dávno již uvědomuje a vidí o kousek dál na západ. Možná "pouhý" strach je příliš malý na to, aby se lidé zbavili těch parazitů co je vedou na jatka. Dokud mají totiž svůj bůček, lahváče a dostatek prášků na vysoký tlak v lednici, tak se jím zatím i ten strach nejspíš vyhýbá . Možná je až "panika" teprve zvedne ze židlí, tedy myslím tu (zatím) jen remcající většinu.

   Vymazat
  2. TO 28. února 2016 15:10
   Vy jste právě důkazem potřebonosti tohoto článku - kdo to je "každý soudný člověk", remcající většina"? Tenhle článek právě vede k tomu, aby lidé přemýšleli a kladli si otázky, jako ste to učinil i Vy. Díkybohu jste je zveřejnil a z Vašeho příspěvku plynou další otázky, na kteé si snad čtenář sám bude hladat odpovědi, bude směřovat k poznání. Článek upozorňuje na jednu ze základních manipulačních technik a pokud si neuvědomíme, že na nás někdo takovou techniku používá, tak jí snadno podlehneme a začneme se chovat tak, jak si manipulátor přeje. Nikdo soudný přeci nechce "viselce na lampách". Nevychází jim to, protože Češi mají bohaté zkušenosti s manipulacemi, po mnoho staletí jsme jim jako národ byli vystavováni a v zásadě jim nepodlehli. Je to manipulátorský a bezectný lidský odpad, patologická sedlina, která se nás snaží ovládat přes pudy a směřovat tak do pekla bezpráví.

   Vymazat
 3. Autorka má dobré články. Myslím, že na Novou republiku takové patří. I když se mohou zdát zdejším mužům málo realistické:-))

  Další dobrý z téže ruky:
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/02/19/evropska-zena-a-jeji-reflexe-v-zrcadle-dnesni-doby/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A tento je taky dost dobrý:

   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/02/21/z-divciho-denicku-v-roce-2071/

   Vymazat
 4. Na to heslo,které jsme jako děti používaly,jsem si
  při těch nadávkách od kavárenských povalečů a slu-
  níčkářů často vzpomněl.Proto názvy jako rasista,xe-
  nofob a jiné mne nechávaly v klidu.Jako pravý rasis-
  ta,xenofob,antiislamista já uznavám právo na názor
  každého.Oni,přesvědčení demokraté a humanisté nic
  takového neuznávají.Jedině oni mají pravdu.Jsou
  podporováni komedianty,kteří ve většině neumí uko-
  čírovat svůj vlastní život.Ale hrozně rádi radí,
  jak se mají ti druzí chovat.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 5. Ta uvaha je podla mna vyborna. Som rad, ze aj na Novej republike sa konecne objavil clanok o celosvetovom diani z nadhladu. Ti, ktori nevedia, "o com autor clanku tocil", nech skusia precitat Stan Grofa, Sheldrakea, Laszla, Junga ci trochu nematerialistickej psychologie.

  OdpovědětVymazat
 6. Este by som doplnil Moodyho, Kubler Rossovu, proste nieco o OBE (zazitky mimo telo), o lucidnom snivani ci NDE (zazitky blizke smrti). Az ked sa clovek zbavi strachu zo smrti, dokaze triezvo, racionalne a velkoryso uvazovat. Snad na zaver tolko, ze uvedeni autori su zvacsa lekari a vedci. Ako bonbonik skuste T.McKennu ci Huxleyho. ☺

  OdpovědětVymazat
 7. § 8: Šlechta, které patřil přirozeným právem podíl na práci svého lidu, měla zájem na tom, aby dělníci byli dobře živeni, silní a zdraví. My naproti tomu máme zájem opačný: Způsobit degeneraci Gójímů. (Gojím – Nežidovský obyvatel Země.) V tomto programu dosahujeme v současné době pozoruhodných výsledků různými demoralizujícími prostředky.

  § 9: Naše moc spočívá v trvale špatné výživě a tělesné slabosti člověka, neboť jen tím se dostane do našeho bezpodmínečného područí a nebude již mít silu, aby se proti nám jakýmkoli způsobem vzepřel. Hlad dává kapitálu více moci nad proletariátem, než zákonná moc vládnoucí aristokracie. Všeobecnou bídou a závistí, která z toho vznikne, ovládneme lid celého světa a zničíme bezohledně každého, kdo se nám postaví do cesty.

  § 10: A když nadejde chvíle našeho světového království, tytéž davy smetou vše, co by nám v budoucnu mohlo ještě překážet.


  Sezení desáté

  § 24: Víte však dobře, že takové všeobecné povstání davů je možné jen tehdy, když nenecháme státy v klidu a hlavně když budeme kalit poměr mezi lidem a vládou. Musíme uštvat celý svět hádkami, nepřátelstvím, zápasy a nenávistí, vrcholící popravami, hladem a očkováním chorob (poznámka: nikoli tedy proti chorobám, ale chorob, moje připomínka), takže Gójímům pak zbude jediné východisko – touha po našich penězích a po naší vládě. Pokud jim však dopřejeme oddych, pak se nám vytoužený okamžik již nikdy nevrátí.

  OdpovědětVymazat