Reklama

.

.

úterý 16. února 2016

Temné vábení tribalismu – úvaha o evolučních výhodách náboženství

Petr Tomek
16. 2. 2016      AteistéČR
Ta otázka se vrací stále jako bumerang: Proč je tedy na světě více věřících, když se jednoznačně ve svém přesvědčení mýlí? Dává jim snad náboženství nějakou výhodu před nevěřícími, neřku-li rozumně myslícími lidmi? Zkusím teď nanést několik tezí, které by mohly být snad podnětem k dalšímu zamyšlení. Jsou to tvrzení, která by bylo třeba lépe prozkoumat a potvrdit nebo vyvrátit.


Pokud extrahuji vše, co mi na náboženství připadá nebezpečné a pokusím se to shrnout do jednoho slova, bylo by to slovo tribalismus a to ve významu „kmenové myšlení“. Všechno co jinak připisuji náboženství (míněno především monoteistické), jako jeho špatné vlastnosti vychází z tohoto jediného zdroje – syndrom skupinového myšlení, vyšší kriminalita, skrývání emocí, kontrola sexuality, unifikace, šíření konspiračních teorií, vyšší agresivita k okolí a tak dále.

Co to tribalismus vlastně je? Je to kmenové vnímání lidské společnosti, která ale už není kmenová. Je to cosi, co umožňuje skupinám uvnitř takové společnosti, aby se chovaly jako kmenová zřízení. Jejich příslušník vnímá vlastní skupinu jako výlučnou a hierarchicky postavenou. Příslušnost k ní dává najevo vnějšími znaky i chováním. Takový „kmen“ má určité spojující rituály a společné zájmy. Typickým příkladem takového kmenového chování ve společnosti, která není kmenová, jsou pouliční gangy a fotbaloví fanoušci. Naproti tomu u subkultur jako například emo, hippies nebo rockeři, nejde takové vnímání příliš hluboko a podobají se jim pouze vnějšími znaky.

Tribalistické rysy v náboženství jsou:

vydělení z okolní společnosti
izolování od nežádoucích informací (v podstatě uměle posílené konfirmační zkreslení)
vnímání okolního světa jako nepřátelského (větší počet věřících tento dojem zesiluje)
důraz na početnost
potlačení rozumu ve prospěch autorit
ovládnutí sexuality (kdo smí s kým, kdo je povinen)
trestání odpadlictví a hereze
společné rituály
unifikace vzhledu – oblečení, symboly
unifikace myšlení
víra ve vlastní morální nadřazenost
odlidštění protivníků (umožňuje páchat na nich násilí, aniž by si pachatelé připadali něčím vinni)

Jak vidíte, hezké věci to nejsou. Přesto jsou společnosti, které je uznávají početné a tedy úspěšné. Proč?

Jedna z hypotéz říká, že monoteističtí bohové jsou vlastně přímým pokračováním kmenových bohů. Takový typický kmenový bůh byl vlastně zbožštěný mytický prapředek. Měl by pak pro takový kmen velký význam, protože by umožnoval udržovat zdání příbuznosti i mezi lidmi, kteří by si už skutečnou vzájemnou příbuznost nepamatovali. Taková skupina se pak může rozrůst z počtu představujícího maximální zapamatovatelný limit (asi 140 lidí) na velikost národa.

Získá tak výraznou vojenskou převahu nad samostatnými rodinnými klany, které je pak možné vyvraždit a přivlastnit si jejich zdroje. Podle mě jde o velmi pravděpodobnou hypotézu už proto, kolik prostoru je například ve Starém zákoně věnováno vzájemné příbuznosti a vypočítávání rodokmenů.

Další krok představuje průlom v rychlosti šíření (a tedy zvětšování skupiny) a tou je možnost konverze. Zatímco u nejstarších náboženství možnost konvertovat buď vůbec neexistovala, nebo byla výjimečná (protože stavěly na reálné příbuznosti), v kultech monoteistických bohů jako je křesťanství nebo islám, je význam konverze zásadní.

Zatímco při narození nového příslušníka kultu musí „kmen“ čekat až dosáhne věku, kdy se bude moci dále rozmnožovat (pokud jde o ženu), nebo bojovat (pokud jde o muže), konverzí můžete totéž získat vlastně téměř okamžitě. I v případě konverzí jde tedy o okamžité přečíslení protivníků.

Čistě pro formu připomínám, že jak křesťanství, tak islám konvertovali většinu svých věřících stejným postupem – na víru nejprve přiměli přestoupit vládnoucí vrstvu (případně po konverzi z druhé nejvyšší vrstvy vytvořili novou elitu) a ti pak své poddané donutili k přestupu na nové náboženství.

Ti, kteří se tomu vzpouzeli nebo dokonce vedli odboj, byli povražděni nebo pochytáni a prodáni do otroctví. (viz Peníze, krev, církev a otroci – co vám v seriálu o Cyrilovi a Metodějovi neřekli.) Představa konverze jako „povídáni si s domorodci“ je relativně moderní a v historii neměla větší význam.

Co z toho všeho ještě vyplývá? V kmenovém vnímání společnosti je nesmírně důležitá příbuznost. Proto je až absurdní důraz kladen na ženskou věrnost. Jde to tak daleko, že je výhodnější občas nějakou nevěrnou ženu zabít aby byla oficiálně zachována příbuzenská linie. Sirotci a nemanželské děti jsou nenáviděni.

Počet členů „kmene“ je samozřejmě v první řadě doplňován vysokou porodností. Vysoký počet potomků je tedy vnímán jako ctnost a to i v případě, že vyčerpává nadměrně zdroje a hrozí kolapsem společnosti (Rwanda 1994). Dětem je přisuzována náboženská příslušnost hned po narození a manželský slib je zároveň vždy závazkem vychovávat budoucí děti v duchu daného náboženství.

Z toho co jsem napsal, by mělo být jasné, že vnímám monoteistické náboženství v první řadě jako zbraň, která formuje společnost pomocí kmenového myšlení a dává jí výhodu přečíslením protivníka před jinými společnostmi na jiném základě. Daň, kterou za to ale stoupenci platí, bývá vysoká. Život v silně tribalistické společnosti znamená soupeření v neustálé konkurenci, vysoká úmrtnost je jak ve střetech s jinými podobnými skupinami, tak i uvnitř těchto skupin při bojích o moc. Myšlení mužů je redukováno na válečnictví, stagnuje věda, ženy mají roli mravenčích královen – jejich úkolem je plodit děti a co nejméně se ukazovat na veřejnosti (mohly by být odcizeny – představují zdroj). V podstatě žijí v domácím vězení.

Kolapsy takových společností organizovaných podle náboženství vyznávajících tribalistické hodnoty, jsou předvídatelné, protože se odehrávají v podstatě podle scénáře navrženého Malthusem. Dobývají zdroje díky početní převaze, ale tím zároveň nově získané zdroje nadlimitně vyčerpávají (extrémní případ tragédie obecní pastviny). Jakýkoli obnovitelný zdroj se tedy takto stává automaticky v krátké době opět nedostatkovým (voda, půda, palivo), což vede k dalším výbojům a vnitřním sporům.

Tím, čeho se jeho stoupenci a vůdci náboženských skupin obávají nejvíce, je odpadlictví (apostaze) a rozštěpení (hereze). Obojí trestají (islám), nebo v dřívějších dobách trestala (křesťanství) monoteistická náboženství smrtí. Boj proti sebeabsurdnější herezi byl příčinou mnoha vyčerpávajících válek. Jejich zdánlivé důvody nám mohou připadat úsměvné, jako v případě sporu o přijímání „pod jednou“ a „pod obojí“. Skutečným důvodem je ale vždy pouze rozštěpení skupiny, čímž „kmeni“ vzniká konkurence, která ji navíc ohrožuje v jejích ideových základech. Ze stejného důvodu existují vždy také děsivé mýty, které mají před herezí a apostazí varovat.

Dobrá, má ale tribalismus ještě nějaké kladné vlastnosti? Je něco, co bychom z něj chtěli uchovat? Mohli bychom jej nějak zkrotit a využít k něčemu dobrému? Tribalismus rozhodně funguje jako motivace k velmi krvavým střetům, jenže možná může fungovat i jinak. Motivuje k spolupráci uvnitř skupiny, i když pravda hlavně díky vidině společného nepřítele. Sportovní dresy, rozdílné školní uniformy, symboly škol, laboratoří, firem a vzájemná soutěživost i konkurence ve sportu i na trhu jsou vlastně projevy takového zkroceného tribalismu.

A také se zdá, že existuje určité propojení mezi tribalismem a kolektivním myšlením, tedy že jde asi o stejný mechanismus, který za jiných okolností může způsobit syndrom skupinového myšlení.

Vyspělejší společnosti tedy přesouvají tribalistické soutěžení vlastně do rituální roviny, jako je sport, společenské aktivity (např. slavnosti potlač) architektura, věda, trh. Ani to není vždy zcela bez nebezpečí, jak ukazuje případ Velikonočního ostrova, na němž se společnost dopracovala ke kolapsu (mimo jiné) stavěním stále větších soch a kácením stromů, které byly potřeba k jejich transportu.

Představa že by se tribalistické pudy daly v případě náboženství zkrotit podobně jako třeba ve sportu je ale mylná. Náboženství staví na tom, že upravují lidem žebříček hodnot. Zatímco ve sportu se nechtějí ragbystické týmy skutečně navzájem zabít a sportovní pravidla nadřazují nad záměr konečného vítězství, v náboženství tomu tak není. Jejich tažení používá ultimátní prostředky a vítězství je hlavním cílem, kterému všechna pravidla podléhají. Proto máme náboženské války.

Sekularismus byl poměrně úspěšným pokusem snažícím se nadřadit obecná pravidla vzájemného mírového soužití nad jednotlivé ideologie a kulty. Historie nám ale ukázala, jak představitelé politických ideologií, tak zástupci církví, sekulární ideje v podstatě okamžitě zradí, jakmile získají nad společností nějaký rozhodující vliv. Vábení tribalismu je prostě příliš silné.

25 komentářů :

 1. Kdo by to řekl, že ateismus je tak složitá věda. Já bláhový se domníval, že když proberu "nabídky"věrozvěstů, prostuduji je a s díky odmítnu, že jsem ateista. Teď musím prostudovat ateismus a nebude-li se mi líbit, co budu?

  OdpovědětVymazat
 2. Je to zaujimave. Ale nemoze byt viera v Boha aj pokracovanim vnimania embrya, ktore uz od 6 mesiacov vnima svet okolo seba a citi existenciu vsadepritomnej obklopujucej bytosti?

  OdpovědětVymazat
 3. Mohu věřit komu chci, ale věřit někomu kdo se sám nebo jako člen jakéhokoli spolku tváří že on je zplnomocněn vyší moci (a nemůže to prokazatelně dokázat), tak to je podle mne opravdu opravdu nesmysl. Je to ILUZE.

  OdpovědětVymazat
 4. Všechna náboženství na začátku jeden muž jedna žena,vědci DNA:jsme z jedné ženy a muže,náboženství po smrti odchází z těla duše,karma atd. vědci hmota je zničitelná její energie nikoli.Evoluce mezi jednotlivými vývojovými stupni lítají desítky milionů let sem tam.A navíc z nejdůležitějšího článku mezi opicí a člověkem se nenašla ani kostička!!zatímco z jiných poskládáme celé kostry.Náboženství(nemyslím Islám to je ideologie)mají pravdu.A koukněte se na evropu,je hrdá ateisticko konzumní a díky tomu zmizí ze světa.Podívejte se kde bylo křesťanství(i když to taky jeden čas pohnojili)žijí lidé v luxusu:plné lednice,teplá studená voda,alkohol,auta,elektřina,televize,počítače to víc jak pulka obyvatel na zeměkouli nemá.Země s křesťanskými kořeny jsou Kanada,USA,Austrálie a Evropa.Kromě Austrálie a Ruska které si drží křestanství jdou všechny ostatní ekonomicky,společensky a politicky do prdele,díky vám ateistům,máte být na co hrdí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1: Ateismus samo sebou zničí společenství. Rozklad hodnot, rodin, celého splečenství....

   Za druhé: Budhismus je celkem čisté konto ... nemluvím o Dalaj Lámovi ...

   Za 3: Novozákonní křesťanství je asi momentálně nejlepší co máme k dispozici co se týká budování SPOLEČNOSTI - zásadní kritické principy

   4: Co se týká reality duchovna a boha - toto je neodiskutovatelná realita ...

   5: Jak a co, je stále otázka....

   Vymazat
  2. Katolická církev je jedna velká teroristická organizace ..

   Protestanti se snažili vždy prosazovat SVOBODU a taky svobodu vyznání ...

   Protestanti byli pilířem společnosti a vyzvedli společnost a vědu do výšek

   ?????
   Dnes samo sebou protestantismus je pod útokem a kontrolou nacistů-sionistů - komplikované

   Vymazat
  3. Křesťanství, islám jedno jest. Křesťan, co stahuje z kůže indiána ve jménu křesťanského boha bez respektu k životu. Je pro mne stejné svinstvo jako islám. Kolik Slovanů bylo vybito, aby se mohlo šířit křesťanství... Obě tato náboženství vznikla z krveprolití a prasáren. Co je Bible? Sbírka příběhů a pověstí. O tom, jak Mojžíš vyvedl lid izraelský z Egypta. Stejný příběh si vyprávěli Aztékové. Potopa světa viz babylónská legenda o potopě atd. Náboženství slouží pouze k ovládání lidí.

   Vymazat
  4. Co ateisté nabízejí společnosti - porno a drogy a buzeranty. Radujme se veselme se, kdo by se staral o zítřek -(budoucnost - proč by měla být významná, proč bychom měli mít děti když si můžeme užívat).

   Pro buzeranty 50% daně, žádné děti, žádná zodpovědnost, žádná budoucnost společnosti.... rodičové se starají po večerech o děti a novou generaci a buzouši po večerech - orgie a party, den za dnem. Bez starostí.

   REALITA

   Vymazat
  5. Nemyslím si, že český národ je ateistický. Ale pouze neuznává církevní instituce. Porno, drogy... Pokud někdo raději sleduje porno než aby zneužíval ministranty, pak je to lepší volba. Co myslíte? A drogy. Na to mám svůj názor. Ale určitě to není výdobytek západní civilizace. Homosexualita- byla, je a bude. Problém je ten, že se jí dává hodně publicity.

   Vymazat
  6. Jana Kováčiková

   Souhlasím s Vámi. Co takhle jít dále než náboženství. Z náboženství je jenom krátký krok k ideologii. Ideologie je metla lidstva.

   Mohu vám garantovat že ýápadní svět je řízen tajnými spolky a taky řízen bude, ať se vám to líbí či ne. Otázkou pouze je komu ty spolky slouží....Není až tak mnoho na vybrání. Jsou jenom dvě možnosti, že ano. Buď tyto spolky slouží TEMNOTĚ ZLA A SMRTI či slouží PRAVDĚ SOUNÁLEŽITOSTI A NADĚJI - nebo-li SVĚTLU

   Vymazat
  7. Naprostý souhlas. Jezuité, Illumináti (zlo) vs Společnost Bílého draka (světlo).

   Vymazat
  8. Opět s Vámi musím souhlasit co se týká 8:08

   Na homo-sexualitu nemám lék a nikdy jsem to netvrdil. Homouši a transexuálové a pedouši mají zelenou - někdo jim ji dal. Považují se za nadřazené, alespoň ty co jsou nahoře žebříku ....

   Obama je homouš a Michael je transexuál který se nazývá Michele - adoptovali děti. Vše v režiji těch co hýbou loutkami. Samo sebou že Obama, nebo-li pokud ho budeme nazývat pravým jménem Barry Soetoro je muslim členem Muslim Brotherhood. To co Zeman žekl o Muslim Brotherhood včera je pravda.... nevím kolik toho Zeman ví. Dnes mu budu psát dopis.

   Vymazat
  9. Jana K 8:19

   Souhlas - White Dragons nejsou všichni. Dali se dohromady Knights Templars (Rytíři Chrámu) z Evropy. Nemluvím o tzv katolických Templářích co jsou odnoží jezuitů a Vatikánu

   Vymazat
  10. Michele Obama je skutečně chlap. Viz YouTube a Michael v těsných šatech, kde je vidět i to, co ženy nemají. Tělesné proporce, které odpovídají těm mužským. Je s podivem, že jedna hubatá americká moderátorka, to řekla na plná ústa, že první dáma je chlap a za pár týdnů zemřela při banálních zákroku. Přitom byla zdravá. Náhoda nebo trest?
   Homosexuálové svým nevhodným vystupováním vzbuzují v občanech nenávist viz Prague Pride. Je snad jedno, kdo s kým spí.

   Vymazat
  11. Nejsem si jist zda je jedno kdo s kým spí. Já jsem konzervativní.

   Pedouši mluví o tom že mají práva spát s dětmi .... Morální perverti tvrdí, že mají právo obětovat děti ....
   Homouši tvrdí že mají právo spát s kýcm chtějí...
   Transexuálové to samé ....
   Bestiality-či Zoophilia ... říkají že mají právo na sex se zvířaty ..

   ::::::
   Kdo ale bude budovat splečnost? Rodina byla, je a bude základem společnosti. Druhá možná alternativa je jenom ROZVRAT společnosti.
   Islám převálcuje rozvrácenou Evropu, už jenom z toho důvodu že jejich silnou tendencí budovat rodinu.....

   ?????
   Brusel je hnojiště pedoušů - pro takové je jenom jeden konec. Oprátka.

   Vymazat
  12. Michele Obama je skutečně chlap. Viz YouTube a Michael v těsných šatech, kde je vidět i to, co ženy nemají. Tělesné proporce, které odpovídají těm mužským. Je s podivem, že jedna hubatá americká moderátorka, to řekla na plná ústa, že první dáma je chlap a za pár týdnů zemřela při banálních zákroku. Přitom byla zdravá. Náhoda nebo trest?
   Homosexuálové svým nevhodným vystupováním vzbuzují v občanech nenávist viz Prague Pride. Je snad jedno, kdo s kým spí.

   Vymazat
 5. Jano

  Věcí je že White Dragons - jsou velmi duchovním společenstvím hluboce věřících klanů - rodin. To je jejich jádro. Mají do nějaké míry kontakt s duchovní realitou. To je stejné o KT. Co se týká vyznavatelů zla a temnosti - tak máme opět duchovní podstatu těchto spolků.

  Z tohoto mi vyplývá že ateismus je nedostatečný pro lidstvo..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dík za výměnu názorů..... přeji hezký den...

   Vymazat
  2. Také Vám přeji příjemný den.
   P.S. Jděte dále do historie a zjistíte, že základem společnosti nebyla rodina ale ROD, což je velký rozdíl. Takže je rozdíl, zda-li budujete rodinu nebo přispíváte a rozšiřujete rod. Ale chci tím říct, že i zásady, které považujeme za tradici nám za ta staletí byly vtlučeny do hlavy a potlačení naše přirozenost.
   Děkuji za kultivovanou výměnu názorů.J

   Vymazat
  3. Také Vám přeji příjemný den.
   P.S. Jděte dále do historie a zjistíte, že základem společnosti nebyla rodina ale ROD, což je velký rozdíl. Takže je rozdíl, zda-li budujete rodinu nebo přispíváte a rozšiřujete rod. Ale chci tím říct, že i zásady, které považujeme za tradici nám za ta staletí byly vtlučeny do hlavy a potlačení naše přirozenost.
   Děkuji za kultivovanou výměnu názorů.J

   Vymazat
 6. K morálním hodnotám nepotřebuje člověk víru. Základna zdravého rozumu:
  https://www.youtube.com/watch?v=XUHBbAdv66E

  OdpovědětVymazat
 7. Když jsem shlédl diskuzi, pochopil jsem, že ateisté mého typu(s kritickým myšlením) dali přednost relaxaci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MP
   Inteligentní .... úsměv na tváři

   Vymazat
  2. To Vlastimil Povolný
   Pokud s kritickým myšlením chcete jít do důsledku, tak nemůžete být ani ateista. Nemůžete tvrdit, že Bůh není, když to nevíte. Věci, které nejdou prokázat ani vyvrátit, lze ovšem nechat bez odpovědi. Z pohledu kritického rozumu (nikoliv z pohledu ateismu), je to jediný poctivý postoj.

   Vymazat
  3. 20:37- trochu jste popletl jméno ale z textu je zřejmé, že je pro mne. Proč bych měl tvrdit, že Bůh není, když to nemohu dokázat? Nevím zda je či ne. Tak jako nevím bylo-li dříve vejce nebo slepice. Ke svému, jak doufám harmonickému životu nepotřebuji bohy našich církví ani židovskou kulturu. Desatero(sociální soužití) na Zemi bylo dříve, než se židé začali sebe tak nazývat. Ateismus ve Vašem pojetí by byl jen "izmus"další (ne)víry.

   Vymazat