Reklama

.

.

středa 24. února 2016

Zamyšlení nad rozsudkem nad Alenou Vitáskovou

Zdeněk Jemelík
24. 2. 2016    JemelíkZdeněk
Motto: „…senát Krajského soudu v Brně je v nemilé situaci. V případě, že nepošle Alenu Vitáskovou za mříže, i kdyby jí uložil podmíněný trest, vyvolá nevoli mnoha vlivných lidí. Naproti tomu v případě jejího odsouzení ze sebe nikdy nesmyje podezření, že splnil politickou zakázku a ulpí to na něm, i když bude ve skutečnosti rozhodovat nezávisle a s čistým svědomím. Objektivně vzato by odsuzující rozsudek splněním zakázky skutečně byl, byť si ji soudci nejspíš neuvědomují.“ 14.2.2016 JemelíkZdeněk.Monstrproces Krajského soudu v Brně, jehož hlavní postavou pro veřejnost je předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, dospěl 22. února 2016 vynesením rozsudku senátu předsedy Aleše Novotného k závěru prvostupňového řízení. Událost měla silný mediální ohlas, v jehož rámci zazněla spousta nepřesností i vyslovených nesmyslů. Zvýšená poptávka po komentátorech přivedla před televizní kamery i lidi nedostatečně připravené. Obecně se na pravdivost údajů moc nehledělo. Kdyby bylo pravdivé vše, co ve své zprávě uvedla Česká tisková kancelář, jež má být sloupem pravdivého, nestranného zpravodajství, s lehkou nadsázkou tvrdím, že by byl doživotní trest pro Alenu Vitáskovou příliš mírný.

Podrobné rozebírání nepravomocného rozsudku přenechám obhájcům, kteří se budou muset vypořádat s jeho roztomilostmi v rámci přípravy odvolání. Nicméně snaha předsedy senátu zahalit nedostatek přímých důkazů proti Aleně Vitáskové do mlhy vznešených eticko-psychologicko-právních úvah je tak svérázná, že zasluhuje povšimnutí. Za pozornost stojí již to, že paní obžalovanou uznal vinnou tím, že nezmařením záměru Michaely Schneidrové neodebrat licence fotovoltaickým elektrárnám Zdeněk-Sun a Saša-San jí pomohla spáchat zločin. Jakým postupem či nástrojem zločinného výsledku dosáhla, není z dokazování jasné. Žádný pokyn nebo souhlas, odpovídající této domněnce nebyl zjištěn. Ale Alena Vitásková přece musí být odsouzena stůj co stůj, proto pan předseda usoudil, že před činem Michaely Schneidrové „musela být mezi oběma nějaká komunikace“. Nevadí, že o ní není žádný důkaz, není známo, kdy proběhla a co si dámy při ní říkaly, nicméně předpoklad, domněnka, v jeho úvahách nabývá povahu nezpochybnitelného důkazu. „Soud uvěřil“ a „je vymalováno“.

Pan soudce se neodvážil vytáhnout v této souvislosti obehraný evergreen domnělého vztahu obou obžalovaných k rodinnému klamu Zemků, protože při dokazování před soudem pravdivost této pohádky nebyla prokázána. Nicméně meditoval nad tím, „že obě dvě měly jakýsi společný zájem ve vztahu k těmto elektrárnám“. Nevšiml si důkazů o dalších elektrárnách stejných majitelů, u nichž se ERÚ choval úplně jinak: inicioval policejní prověřování postupu ERÚ v licenčním řízení, nebo se obrátil s návrhy Nejvyššímu státnímu zastupitelství na podání žalob z veřejného zájmu na odnětí licence. Při posuzování přístupu k souboru Zemkových elektráren jako celku je zjevná jeho nestrannost.

Divný ale posléze byl podle předsedy senátu vzájemný samotný vztah obou dam. „ Ing Vitásková vyházela z Energetického regulačního úřadu všechny ty, kteří tam byli před ní a ponechala si tam Ing. Schneidrovou…“ a je zvláštní, „proč tato tam zůstala …“ Nejvtipnější na této meditaci je skutečnost, že obžalovaná Michaela Schneidrová nastoupila do Energetického regulačního úřadu později než Alena Vitásková, takže „přeživší“ příslušnicí bývalého vedení určitě nebyla.

Bájení vyvrcholilo tvrzením, že „obžalovaná Vitásková přišla na tento úřad na základě nějakého jednání paní Nagyové t.č. Nečasové. Co bylo jejím posláním je otázkou jinou.“ Pan předseda se při uvedení této znevažující informace odvolal na údajné výroky žalobce. Ve zvukových záznamech z vystupování státního zástupce na hlavním líčení jsem ale tato slova nenašel, ani si na ně nepamatuji ze sledování řízení. Není to důležité. Pokud by je předseda senátu skutečně pouze od něj přejal, stejně nesl odpovědnost za jejich použití . Způsob, jakým se Alena Vitásková dostala do čela Energetického regulačního úřadu, není předmětem tohoto trestního řízení a nebylo v té věci prováděno dokazování. Její předchozí čtyřicetiletá praxe jí je ke cti. Významné státní funkce zastávala již za časů vlády Miloše Zemana, Vladimíra Špidly a Jiřího Paroubka. Nejsou k disposici žádné věrohodné zprávy o vlivu Jany Nečasové- Nagyové na její jmenování Petrem Nečasem. Spojování její karíéry s jednáním Jany Nečasové, dř. Nagyové je dehonestující nejen pro ni, ale i pro vládu České republiky, která o jejím jmenování hlasováním rozhodla.

Je nepravděpodobné, že znevažující výrok padl náhodou. Soudce je inteligentní muž, a proto si jistě byl vědom, že jím Alenu Vitáskovou úmyslně ponižuje. Jestliže jej přesto použil, svědčí to o jeho podjatosti vůči ní. Podjatost ale zaslepuje a je tak zdrojem chyb v uvažování.

Ze všeho výše uvedeného je navíc patrné, že pan předseda si příliš neláme hlavu s pravdivostí skutkových zjištění, a v některých případech je patrně ani přesně nezná. To mu nebrání ukládat zničující tresty. Není důvod věřit, že zmíněná nepřístojnost je pouze nevýznamným vybočením z ustálených pravidel nestranné profesionality.

Podjatost čiší také ze zmínek o úloze a chování Michaely Schneidrové, která je vlastně v této kauze ztělesněním Zla. Zásada in dubio pro reo ve spojení s presumpcí neviny při posuzování jejího jednání neplatí a opět narážíme na nepřesnost skutkových zjištění. Soud si je vědom, že stát je viníkem situace, která hnala podnikatele v solárním byznysu a jejich dodavatele ke křečovité snaze získat licenci před koncem r.2010. Pracuje s nesprávně vypočítanou výší škody a přehlíží téměř stoprocentní stupeň dokončenosti díla (zřejmý z družicových snímků NASA, které sice měla obhajoba k disposici, ale z nepochopitelných důvodů je jako důkaz nepoužila). Neví, že získání licence je jen jedním ze tří předpokladů získání přístupu k dotované výkupní ceně. Následně ani nemůže vědět, že zrovna elektrárny Saša Sun a Zdeněk Sun nakonec nárok na vyšší cenu nezískaly. Zcela opomíjí subjektivní stránku věci: Michaela Schneidrová nejednala s úmyslem poškodit stát či kohokoli, ale naopak ve snaze předejít škodám, jež by vznikly odstavením elektráren a možná i prohranou arbitráží.

Nespravedlnost stíhání Michaely Schneidrové vyplývá také ze srovnání. Rozsudek si vysloužila tím, že neodebrala licence téměř dokončeným elektrárnám. Její předchůdce neodebral licence za podobných okolnosti, ale trestním oznámením na něj se orgány činné v trestním řízení odmítají zabývat. A podezřelý mezitím vystupuje v Rodinném filmu jako pomocník obhájce.

30 komentářů :

 1. Proč se zde nezmiňuje i tlak ministra Mládka na podpis dotací pro FE.Jak prohlašoval Mládek,že by mohly zkrachovat některé banky i investoři.Hlavně nezapomenou na velkého držitele FE ČEZ.Do těch dotací pochopitelně spadají i bioplynově elektrárny a zrovna i Babišove.

  OdpovědětVymazat
 2. „Zcela opomíjí subjektivní stránku věci: Michaela Schneidrová nejednala s úmyslem poškodit stát či kohokoli, ale naopak ve snaze předejít škodám, jež by vznikly odstavením elektráren a možná i prohranou arbitráží.“ … jo zejména u FVE, které však fyzicky nebyly vyhotovené včas a neměly tak žádný právní nárok na výkupní ceny r. 2010 … (;-).

  Zatímco v případě odmítnutí Vitáskové vyhlásit na tento rok výkupní ceny z POZE dle platného zákona by zajisté arbitráže nehrozily… (;-).

  Ještě, že nás ta Vitásková netáhá za fusekli, a že jí ochotně neděláte s prominutí „užitečné idioty“ (to není urážka, ale terminus technikus).

  Zdraví vás a mnoho zdaru přeje
  JiB

  PS: co budete psát, až všechny odvolací soudy rozhodnou o vině obžalovaných? Že všichni byli koupeni a splnili zadání???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám dojem že by jste měl si vzpomenout na zákon o konkurzu a vyrovnání kdy soudci na běžícím pásu napojení na konkurzní správce schvalovali vyhlašování konkurzu na firmy v miliardových hodnotách za fiktivní dluhy v řadu několik tisícikorun a pak celá naše republika sledovala jak konkurzní správci likvidovali jednu firmu za druhou, likvidovali lidem pracovní místa. Byl jsem svědkem takové jedné likvidace špičkového masokombinátu v Klatovech postaveného ještě v 70 letech a který měl parametry EVRPOSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, protože se z něj vyváželo do celého světa. A dnes, je to ruina. A takových je po celé ČR tisíce a nejenom velkých firem. Prostě soudy pracovaly nezávisle a rychle ve prospěch těch kteří schválili patřičný zákon a pak už to skupina (pozor neříkám mafie) patřičně rozjela a přesunula demokraticky miliardy do svých kapes. Zákon o solárních elektrárnách s odůvodněním, že EU to tak požaduje, je něco podobného. Pamatujete jak EU požadovala výměnu lékárniček před asi 3 lety a všichni si museli koupit lékárničky za celkem 3 miliardy? Pak zdravotníci řekli, že lékárničky ohrožují život. Kdo byl potrestán? Nikdo. Jak to, že ministr Drábek nebyl odsouzen na 8,5 roku když jeho podřízený připravoval několika miliardový kšeft pro ČS a.s. s kartami pro dávky hmotné nouze a stačilo jenom že odstoupil. Přeci se ti dva, náměstek Drábka a Drábek znali, nebo Drábek neznal svého ministra? A kde je případ Parkanové s letadly Casa předraženými o několik miliard korun? Podle všeho je Vitásková odsouzená za to že vznikla škoda, která ve skutečnosti nevznikla a za udělení licence někým jiným a navíc tato licence je napadená tou samou Vitáskovou u správního soudu a vše je okořeněno, že na jejím jmenování měla mít vliv Nečasová (Nagyová), na což není žádný důkaz a to všechno je vyneseno s naprostou nezávislostí soudu. Je to prostě Čunkovina ale v opačném gardu. Tehdy byla politiská vůle nedopustit aby Čunek stanul před soudem protože byl to ohrozilo stabilitu ČR, teď je zájem odsoudit a dehonestovat Vitáskovou protože je to v zájmu vlády, která pracuje v zájmu zahraničního kapitálu, který vlastní 100% bank a 80% firem na území ČR. A vláda pracuje a činí se a má pod palcem nezávislé soudce, kteří svojí nezávislost dokazují vždy tehdy, když všem v ČR snižují platy, ale u soudců by to ohrozilo jejich nezávislost a proto soudci podají žalobu a soudci si taky sami sobě rozhodnou, že je to nezákonné a proto si přiznají sami sobě nevyšší možné náhrady a platy. Je to asi to samé jako každý řidič když by spáchal přestupek, by si sám rozhodl o tom že je nevinen a rozhodl by že nic nebude platit naopak mu stát ještě zaplatí. A výsledek? Již začínající soudce má už dnes plat přes 100 tisíc a ostatní soudci mají platy hodně přes 100 tisíc. A to všechno proto aby byli nezávislí a jak je vidět nezávislí jsou, ale na spravedlnosti a závislí jsou na těch kdo jsou u vlády.

   Vymazat
  2. Anonymní 24. února 2016 11:29

   Sory, ale nehodlám se stále opakovat, tak jako to činí nekritičtí zastánci herečky Vitáskové. Mnohé k Vaší argumentaci jsem uvedl již dávno pod ostatními články na téma „Vitásková“.

   Přičemž ve svém přípisku jsem z článku jsem vytáhl jen jeden z mnoha nesmyslů, který v něm je a je na každém aby začal trochu přemýšlet a ne jen bezhlavě přejímat cizí názory.

   Aneb jak praví jedno přísloví, můžete přivést koně k řece, ale ani čtyřicet chlapů jej nedonutí napít se…

   Takže asi tak

   Zdr.
   JiB

   Vymazat
  3. Naprosto nekonkrétní komentář o ničem. Shrňme fakta. Licence na solární elektrárny udělil bratrům Zemkovým předchůdce Vitáskové 31.12.2010. Vitásková nastoupila do úřadu 1.7.2011 a Schneiderová ještě později. Proč soud neodsoudil toho kdo licence udělil a osvobodil jej pro nedostatek důkazů a naopak odsoudil Vitáskovou a Schneiderovou v případě, kde neměl žádné důkazy a chyběl motiv. Na to zrovna odpovím. Soud je odsoudil proto, že dostal zadání od ministra průmyslu a obchodu, který je zaháčkovaný v solárním kšeftě a snaží se stůj co stůj odstranit Vitáskovou z čela ůřadu.

   Vymazat
 3. Nejsem přítelem milostí, ale urputný hon na tuto dámu je mi přinejmenším podivný a podezřelý.. A jelikož nepovažuji tento stát za právní ve smyslu "padni komu padni", přál bych jí amnestii od p. Zemana. To by bylo křiku od "charakterů", kteří ji chtějí zlikvidovat. Věřím, že pokud prezident nezakročí, že to paní požene až na nejvyšší inštance a že to nakonec vyhraje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Musím trošku poopravit:
   Nejenže tento stát není právní ve smyslu "padni komu padni", ale platí to VŠEOBECNĚ! Někteří soudci ve svých rozhodnutích a tedy i výrocích o vině či nevině sami porušují literu zákona a bez mrknutí oka odsoudí člověka na základě doměnek a nepřímých "důkazů". Námitky "podezřelých", které by PROKAZOVALY jejich nevinu odmítají aniž by ji nechaly znovu prověřit policií, natož aby je soudy samy od policie podle zákona vyžadovaly.
   Co se týká amnestie:
   Jsem pro, ale za takové trestné činy, které dnes svou podstatou vlastně neodpovídají trestnému činu!
   Jsou prostě na hraně mezi trestným činem a přestupkem.
   Od toho jsou již dnes alternativní tresty. Je zbytečné dělat z lidí "zločince" a ztěžovat jim budoucí život.

   Vymazat
 4. Připadám si v tomto státě jako v blbistánu.Novák ukradl 40 melounů a odsedí si jen dva roky.Jirmanová sedí rok v base neoprávněně a teď sedí v evroparlamentu. IT Drábka Šípek je osvobozen,Svoboda v Praze atd. A nyní viní Vitáskovou s trestem 8,5 rokům.Jáká je to juicestice.Nyní nepohodlnou odklidí a záhy bude zřejmě osvobozena a navržena na významnou státní funkci. Hnus a zase v tom maj ruce lobové.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem toho názoru, že proces s A.Vitáskovou je politicky motivovaný,účelový a záměrně ji dehonestující, protože stojí v cestě těm solárníkům a jejich kumpánům z PČR a justice, kteří se neustále třepou strachy jestli letos a v dalších letech rovněž, aby si vysáli svých neoprávněných 42 mld.Kč v dotacích na tu nesmyslně předraženou podporu fotovoltaiky.Ale největší zkorumpovaný zmetek a šmejd byl J.Fiřt, který vedl ERÚ před Vitáskovou, a který má na svědomí ty zmanipulované,neopravněné vydané licence na soláry ještě na Silvestra 2010, ale nejen až v tento šíleně-krajní den. Tenhle zmetek by měl sedět na min.10 let za spácháné miliardové škody!!!A s ním samozřejmě Topolánek,Fischer,i lump Kalousek. Soudce Novotný je nesporně taky řádně podplacený kolaborant od solárních baronů a od cizích rezidentů.Cílem je škodit,škodit a zase škodit občanům ČR.Tohle ale může být celospolečensky velmi nebezpečný mocensko-mafiánsko-soudní precedens-Kdo by se chtěl nějak někdy protivit nastupující neototalitní vrchnosti, a jejím špinavým a chamtivým zájmům, tak bude potrestán!!!! Tohle má být výstraha dolním 10.milionům občanů! Tak to musíme konečně skončit s tou letargií a jít dát těm zmetkům pocítit hněv občanů.Už toho je opravdu přespříliš.A ten nomenklaturní socdemácký kariérista Srálbotka je taky skutečně velké neštěstí pro ČR,když podporuje a schvaluje současné odporné špinavosti, co se tady v poslední době dějí a to i pod záštitou EU.Zájmy NWO na likvidaci nepohodlných se začínají rozjíždět.Asi je třeba zničit i propagandisty smrtonosného NWO.
   byznys.lidovky.cz/za-solarni-machinace-muze-firt-z ...

   byznys.lidovky.cz/vysetrovani-solarnich-machinaci- ...

   Vymazat
 5. Z komentářů na ČT 24 ze dne 23. února 2014, hned po vynesení rozsudku nad paní Vitáskovou. Přizvaná novinářka z Dnes, řekla, že spojení soudního přelíčení dvou fotovoltaických elektráren Zemků a případ Vitáskové je nešťastné. Diplomaticky řečeno, ale budíž. Dále řekla, že Vitásková je ve funkci na úrovni guvernéra ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY. A teď úvaha. Dovedete si představit, kdyby guvernér ČNB odmítl na pokyn zahraničního kapitálu čítajícího v ČR 80% všech firem a 100% všech bank uměle oslabovat Českou korunu na úroveň 27 Kč za 1 Euro, když reálná hodnota jednoho Eura by měla být na úrovni 18 Kč za Euro a všechny dovážené potraviny a zboží ze západu by mělo být o 1/4 levnější a naše platy by neměly být na úrovni 1:5 ale 1:1 se západem? Jak dlouho by současný guvernér ČNB byl ve funkci. Myslím že né dlouho, po té co by se zjistil sexuální nebo jiný skandál, nebo něco podobného. A teď další informace z ČT 24. Jako důvod nových tarifů se uvádí spravedlivé nastavení za platby distributorům a bla a bla, bla. A nejednou zazní informace, že zahraniční firmy si stěžují na vysokou cenu elektrické energie a nové nastavení sazeb za elektrickou energii ma zajistit jejich zlevnění pro zahraniční firmy. A jsme u jádra pudla. Je to to samé jako s oslabováním koruny. Zahraniční kapitál potřebuje ještě více vysávat občany ČR a kromě toho, že je vysává neskutečným způsobem, že zisky v ČR vytvořené odvádí a daní u sebe doma na západě, že znehodnocuje korunu a tím si snižuje náklady a zvyšuje zisky a zdražuje pro občany ČR všechno zboží z dovozu, že máme v ČR oproti západu nejdrahší internet, telefonní hovory, potraviny, vodu, elektriku, bankovní poplatky, tak tomuto zahraničnímu kapitálu je to ještě pořád málo a požaduje, aby jsme mu platili ještě elektrickou energii, aby měl ještě větší zisky a u toho samozřejmě nezůstane. Vzpomeňte si, jak v roce 1990 nám bylo odborníky na všechno jako byl Klaus, Ježek, Dyba a ostatní vnucováno, že je úplně jedno kdo vlastní firmy, jestli to bude stát, nebo západní kapitál, oni ty firmy tady odsud nikdo nevezme, zůstanou tady a budou vzkvétat a my za několik let pod západním vedením dostihneme Rakousko. Pamatujete na to? A výsledek? Rakousko ani žádnou jinou západní zemi nikdy nedostihneme, prostě proto, že oni nám to nikdy nedovolí, protože jsme jim odevzdali všechno a jsme poražení ve studené válce a oni jsou ti, kteří nám určili reparace a ty se rovnají úrovni reparací Německu ze strany západních zemí. Takže budeme platit, platit a platit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokračování:
   A kdo to bude zajišťovat. No přeci naše loutková vláda plně podřízená západnímu zahraničnímu kapitálu a Bruselu. S paní Vitáskovou oni už zatočí. Mají to dobře podchycené. Je vidět, že pro západní kapitál pracuje i naše justice. Když už nic, tak každý z nás si položí otázku jak je možné, že nejsou obvinění ti, kteří v roce 2010 udělili oběma elektrárnám licenci a je odsouzen někdo, kdo tam přišel až po sedmi měsících a jak to že nebylo vyčkáno rozhodnutí správního soudu, který ještě nerozhodl ve věci udělení těchto licencí. Jednu pozitivní informací pro nás všechny to ale má. Víme, že nezávislé soudy jsou závislé. Pamatujete na rozhodnutí státního zastupitelství ve věci Čunek. Pamatujete na amnestii Havla, když pustil nejtěžší vrahy a další amnestii Klause, když pustil miliardové zloděje. Pamatujete na propuštění Katarského prince ministrem Němcem? Pamatujete na všechny případy soudců, kteří na základě zákona o konkurzu a vyrovnání likvidovali jednu firmu za druhou, kolik firme krachlo na základě neexistujících dluhů, kolik lidí přišlo o práci? Pamatujete na množství bank a kampeliček, které krachli v období roku 1993 - 2000. Pamatujete kolik objektů bylo zastaveno u bank na základě falešných odhadních posudků nějakých drahých kamenů a odhadů nemovitostí? Pamatujete kolik krachlo firem na základě zmanipulovaných privatizačních projektů. Pamatujete kolik bylo rozkradeno státních peněz při státních zakázkách na padáky, Pandury, letadla CASA? A poslední otázka. Kde jsou ti odsouzení za škody v řádu dnes už mnoha bilionů korun, to znamená, ano odhadujete správně, v řádu několik státních rozpočtů. Jednou jsem zachytil větu z článku amerického novináře působícího na našem území. Ta věta zněla: " Kdyby západní demokratické země chtěly, aby korupce v ČESKÉ REPUBLICE nebyla, tak korupce a rozkrádání v ČR nebude". Konec citátu. Co tato věta vlastně říká, když jak již uvedeno, 100% bank vlastní zahraniční kapitál a 80 % všech firem rovněž vlastní zahraniční kapitál. Tato věta znamená, že ten kdo to tady řídí není naše vláda, ale zahraniční kapitál a ten kdo nejvíc tady krade je ten samá kapitál.

   Vymazat
  2. Já jen doplním čin který dokazuje lidskost Václava Havla"

   Když paní Chadimová nedostala v rámci dělení tepubliky nic, tak se rozhodla si přidělit pomocí PODVODU sama pár miliard!!! Jenže Kosa se zadrhla o kámen a skončilo to nepodmíněným trestem!

   A v tom okamžiku se ve Václavu Havlovi probudilo lidství a bez jakéhokoliv odůvodnění a komentáře jí udělil MILOST.
   Připojím svou osobní doměnku: Moc bych za to nedal, že o tuto milost Marta Chadimová nemusela ani žádat! Nemusí to být pravdou, ale takový mám dojem.

   Vymazat
  3. Marta, jo, Marta, tu zná celá parta ...

   Vymazat
  4. https://www.youtube.com/watch?v=lzgNnosZU7w

   Vymazat
 6. Well, there is no justice, it's "just us".

  OdpovědětVymazat
 7. 10:47, 10:49, 11:18 - Brilantně popsáno.
  A taky si pamatuji, jak nás při dostavbě Temelína, jehož rozpočet byl nakonec násobně překročen, potentáti krmili pohádkou o tom, jak budeme mít levnější el.energii.
  Je to všechno hnus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U Temelína hrozí dokončení Američany, kteří nás kvůli Zemanovi a pověstné slovanské zatvrzelosti nenávidí. Mám strach, jejich bezpečnostní zabezpečovací technika by nemusel být až tak bezpečná...viz co provedli Japoncům, aby jim udělili výstrahu, kdo ví jak to bylo s Černobylem, to ještě vedli válku proti SSSR...Bůh s námi

   Vymazat
 8. Fakt,že se naši takzvaní nezávislí soudci již dávno neřídí platnými zákony natož pak morálkou a pravda neboli skutečnost je jim šumák, je zřejmý.
  A stejné je to u politiků.

  OdpovědětVymazat
 9. Tak k tomu vám něco řeknu:
  Jestli Miloš, Aleně nedá amnestii, tak u mě není president.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. KONEČNĚ NÁZOR!!!JNAK JE TO SAMÝ TLACHÁNÍ O NIČEM STÁLE DOKOLA.

   Vymazat
 10. Anonymní24. února 2016 11:53
  Co to je za debilní názor? Tady se bijí dvě skupiny, které bojují o právo nás vysávat, tak do toho netahejte prezidenta. P.K.

  OdpovědětVymazat
 11. Vazeny pane presidente Zemane !
  Je videt, ze soudci v Brne jsou bezpaterni chameleoni. Proto potrebuji zdisciplinovat a ukazat, ze jejich politicka priposranost je diskvalifikuje z rozhodovani o cemkoliv.
  Z moci sve funkce dejte pani Vitaskove osvobozeni z nespravedliveho trestu, a za "trest" ji poslete otevrit konzulat na Floride..
  nick honolulu se smyslem pro spravedlnost.

  OdpovědětVymazat
 12. Vazena pani Vitaskova !
  Prece nepolozite 8 let sveho zivota na oltar objednane soudni potrebnosti, vznikle na zadost nejake skupiny.
  UTECTE JIM ! Treba do Argentiny, nebo na Bahamas.
  Zakrnela, oklestena zemepisna perspektiva je hole nestesi. Mnoho lide v Cesku nevi, jak je ve svete krasne.
  Krome toho "autority" v Brne berou pitnou vodu z Panavky a jejich makuvky jsou plne olova.
  Ja bych jim neveril ani slovo !
  Proto, hopsa hejsa - do Argentiny.
  nick honolulu - pozitkar.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý Honolulu, nebude vadit, když vezmu s sebou syna s rodinou? On je totiž taky zaháčkovaný v solárním byznysu.
   Tvoje Alena

   Vymazat
 13. tak toto u nás nemáme, ale musíme sa poučiť, takže zlodeji zatvárajú zlodejov, druhá fáza revolúcie

  OdpovědětVymazat
 14. rozsudek brněnského soudu je potvrzením, že se u českých soudů běžně nerespektuje zákonná zásada trestního řízené o povinném přihlédnutí ke skutečnostem, které jsou ve též prospěch obviněného, kterou zpravidla před líčením u soudu poruší státní zástupce.... a soud takové porušení svou autoritou přikryje.... ačkoliv je soud toho, aby takové porušení nikdy nepřipustil
  bohužel, velmi smutná soudní praxe v České republice


  OdpovědětVymazat
 15. Pani Vitaskova,
  svet je daleko vetsi nez je Evropa a je mnoho zemi , ktere jsou PRAZDNE. To neni pouze Argentina, do ktere se Ceska republika vejde 36 x, ale napr. i Canada, ci Australie.

  To zalezi pouze na psychologii kazdeho jedince, kde by se mu libilo..
  Je dalko lepsi sedet v Torontu v kavarne, nez sedet a pit cigorku ve vezeni s Cikany nekde na Pankraci.
  Vzdyt to misto je stejne reservovano pro Sobotku a jeho partu vitacu.

  V Americe prijde k velkym politickym zmenam. Donald Trump, chce prebudovat Ameriku ! Kazdy inzenyr bude vitan.

  Vcera znovu vyhral ve state Nevada. Americane se k nemu pridavaji po tisicich. Jeho nejde zastavit. Soucasny establisment je z neho nestastny. On je fanaticky budovatel ! On nejen, ze se chysta prebudovat Ameriku, ale i Moskvu..

  Pozitivni zmeny jsou na ceste ! Je daleko lepsi se techto zmen zucastnit, nez ztracet drahocenny cas, nekde s Cikany ve vezeni.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 16. Naše soudnictví zatím asi jen sonduje, zda lze kohokoli odsoudit a zavřít bez řádného prokázání viny a bez důkazů. Čistě z toho důvodu, že soud nabyl přesvědčení. Takže odsoudí dle libovůle a nic, absolutně nic se nemůže stát. Takhle absolutní bezpráví, nefungovalo ani zdaleka v té poplivávané totalitě

  OdpovědětVymazat
 17. Vsechni obyvatele jizni a stredni Ameriky, jsou nekonecne, tradicne a stabilne nazlobeni na evropske autority a z principu delaji opak toho, co temto autoritam naslibuji.
  (Hledaneho Evropana nevydaji.)

  Jihoamericane jsou velmi, VELMI jesitni a kdejaky Quasimodo - Porteno (z Buenos Aires) ma 3 plasticke operace ksichtu.

  Toto informace je velmi dulezita, protoze my Cesi jsme velmi hezci - prirozene, proti jinym narodum a proto jsme vsude vitani a nepotrebujeme plasticke operace.
  (U me to tak vzdy bylo !)

  T.zn., ze my Cesi muzeme immigrovat vsude ! Nase houzevnatost zarucuje, ze se vzdy uplatnime v tom oboru, ktery nas zajima. My Cesi jsme proto predurceni k
  uspechu !
  Ti z naseho prostredi, kteri uspesni nejsou - vubec nejsou ani Cesi, nemaji ceske GENY ! Nase taktnost a ethiketa nam nedovoly tyto nestastniky informovat o jejich nedokonalosti.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 18. Jestli Miloš Aleně nedá milost, tak u mě skončil.

  OdpovědětVymazat