Reklama

.

.

středa 3. února 2016

Západ na cestě k ekonomickému kolapsu

Paul Craig Roberts
3. 2. 2016    Zvědavec

Michael Hudson je nejlepší ekonom na světě. Skutečně, mohl bych téměř říct, že je jediným ekonomem na světě. Téměř všichni ostatní jsou neoliberálové, což nejsou ekonomové, ale vyvolávači pro finanční zájmy.

Pokud jste o Michaelu Hudsonovi neslyšeli, ukazuje to jen na sílu matrixu. Hudson by měl dostat několik Nobelových cen za ekonomiku, ale nikdy žádnou nedostane.
Hudson nechtěl být ekonomem. Na univerzitě v Chicagu, která měla přední ekonomickou fakultu, studoval Hudson hudbu a kulturní historii. Odešel do New Yorku, kde pracoval ve vydavatelství. Myslel si, že se může osamostatnit, když dostal práva na díla a archiv George Lucase a Lva Trockého, ale vydavatelství neměla na dílech dvou židovských marxistů, kteří měli výrazný vliv na 20. století, zájem.

Hudsona pojilo přátelství s bývalým ekonomem General Electric, který ho učil finanční toky v ekonomickém systému a vysvětlil mu, jak vznikají krize, když dluh přeroste ekonomiku. Zaujat začal Hudson studovat ekonomický program na univerzitě v New Yorku a vzal místo ve finančním sektoru, kde počítal, jak jsou úspory přeměňovány na nové hypotéční půjčky.

Hudson se o ekonomii naučil více během své praxe, než v doktorandských kurzech. Na Wall Street se naučil, jak bankovní úvěry nafukují ceny pozemků, a tím úrokové platby finančnímu sektoru. Čím více banky půjčovaly, tím vyšší byl nárůst cen nemovitostí, což opět stimulovalo další bankovní úvěry. Jak obsluha hypotéčních dluhů rostla, rostly platby finančnímu sektoru od domácností a rostla cena nájemného. Když se nerovnováha stala příliš velkou, bubliny praskly. Navzdory jejímu významu nebyla analýza pachtovného a hodnoty nemovitostí součástí jeho doktorandského studia ekonomie.

Pak Hudson pracoval pro Chase Manhattan, kde používal vývozy do jihoamerických zemí k výpočtu, jak velkou dluhovou službu si tyto země mohou dovolit platit americkým bankám. Hudson zjistil, že stejně jako poskytovatelé hypoték považují příjmy z nájemného za peněžní tok, který lze odklonit do plateb úroků, i mezinárodní banky považují příjmy cizích zemí z vývozu za příjmy, které lze použít na placení úroků zahraničních půjček. Hudson zjistil, že cílem věřitelů je zmocnit se celého ekonomického přebytku dané země a převést ho na platby dluhové služby.

Američtí věřitelé a MMF brzy půjčovaly zadluženým zemím peníze, kterými platily úroky. To způsobilo, že zahraniční dluh těchto zemí rostl o složené úroky. Hudson předpověděl, že zadlužené země nebudou schopny splácet své dluhy, což byla nevítaná předpověď, která se však potvrdila, když Mexiko oznámilo, že nemůže splácet. Tato krize byla vyřešena „Bradyho dluhopisy“, papíry pojmenovanými po americkém ministru financí, ale když přišla v r. 2008 americká hypotéční krize, jak Hudson předpověděl, pro americké vlastníky domů se neudělalo nic. Pokud nejste mega bankou, vaše problémy nejsou středem pozornosti americké ekonomické politiky.

Chase Manhattan pak nechala Hudsona vyvinout účetní formát pro analýzu platební bilance amerického ropného průmyslu. Zde se Hudson opět poučil o rozdílu mezi oficiální statistikou a skutečností. Za použití „převodního oceňování“ se ropné společnosti dokázaly vyhnout placení daní tím, že vytvořily iluzi nulových zisků. Pobočky ropných společností v daňových rájích kupují ropu za nízkou cenu od producentů. Těmito místy, kde se daně ze zisku neplatí, pak byla ropa prodávána západním rafinériím za zvýšenou cenu, aby se eliminovaly zisky. Zisky zaznamenaly pobočky ropných společností v daňových rájích. (Daňové úřady do jisté míry podnikly tvrdá opatření, aby aspoň nějak omezily používání převodního oceňování k vyhýbání se daním).

Dalším Hudsonovým úkolem bylo odhadnout množství peněz se zločinným původem jdoucích do tajného bankovního systému Švýcarska. Při svém vyšetřování, naposledy pro Chase, Hudson objevil, že podle pokynu amerického ministerstva zahraničí zřídila Chase a další velké banky pobočky v Karibiku, s cílem lákat peníze drogových dealerů do dolarových aktiv, aby se podpořil dolar (navýšením poptávky po dolarech ze strany zločinců), aby se vyrovnaly či vykompenzovaly odlivy dolarů Washingtonu do zahraničí v souvislosti s vojenskými operacemi. Pokud dolary odtečou z USA, ale nevzroste poptávka, aby se absorbovala větší nabídka dolarů, měl by kurs dolaru spadnout, a tím ohrozit základy americké moci. Poskytnutím trhu bank v daňových rájích, ve kterých si zločinci mohou uložit své nezákonné dolary, americká vláda podporovala kurs dolaru.

Hudson objevil, že deficit americké platební bilance, zdroj tlaku na hodnotu amerického dolaru, je zcela vojenského charakteru. Americké ministerstvo financí a zahraničí podporovaly karibská bezpečná útočiště pro ilegální zisky, aby se vykompenzoval negativní dopad amerických vojenských operací v zahraničí na americkou platební bilanci. Jinými slovy, pokud lze použít kriminalitu na podporu amerického dolaru, je americká vláda pro kriminalitu všemi deseti.

Když přišlo na ekonomiku situace, neměla ekonomická teorie tušení. Ani obchodní toky, ani přímé investice nebyly při určování kurzů důležité. Důležitým byly „chyby a opominutí“, která Hudson objevil jako eufemismus pro horké likvidní peníze drogových dealerů a vládních představitelů defraudujících příjmy z vývozu svých zemí.

Problémem pro Američany je, že obě politické strany považují potřeby Američanů za pasivum a za překážku ziskům vojensko-bezpečnostního komplexu, Wall Street a mega bank, a světovládě Washingtonu. Vláda ve Washingtonu zastupuje mocné zájmové skupiny, nikoliv americké občany. To je důvod, proč je v 21. století útočeno na ústavní ochranu občanů, aby mohli být občané odstraněni z cesty potřebám Říše a jejích leníků.

Hudson zjistil, že ekonomická teorie je skutečně ústrojím pro okrádání Untermenschen. Teorie mezinárodního obchodu tvrdí, že země mohou obsluhovat obrovský dluh prostě tím, že sníží domácí mzdy, aby zaplatily věřitelům. To je politika aplikovaná v současnosti na Řecko a byl to základ restrukturalizačních programů MMF nebo úsporných programů vnucených dlužnickým zemím, tedy v podstatě forma vykrádání, která převádí národní zdroje na zahraniční věřitele.

Hudson zjistil, že monetární teorie se zabývá pouze mzdami a spotřebitelskými cenami, a nikoliv inflací cen aktiv, jako nemovitostí a akcií. Zjistil, že ekonomická teorie slouží jako krytí pro polarizaci světové ekonomiky mezi bohaté a chudé. Sliby globalismu jsou mýty. Dokonce i levicoví marxističtí ekonomové uvažují o vykořisťování jen z hlediska mezd a nejsou si vědomi, že hlavním nástrojem vykořisťování je výpalné finančního systému převáděné na platby úroků.

Ekonomická teorie přehlíží dluh jako nástroj vykořisťování, což vedlo k tomu, že Hudson se podíval na historii toho, jak dřívější civilizace řešily rostoucí dluh. Jeho průzkum byl tak průlomový, že univerzita Harvard ho jmenovala výzkumným odborným asistentem v oboru babylonská ekonomická historie v Peabodyho muzeu.

Mezitím pokračoval ve snaze, aby si ho všimly finanční firmy. Byl najat, aby vypočítal počet let, po která budou Argentina, Brazílie a Mexiko schopny platit extrémně vysoké úroky u svých dluhopisů. Na základě Hudsonovy práce Scudder Fund dosáhl v r. 1990 druhé nejvyšší návratnosti na světě.

Hudsonovy výzkumy problémů naší doby ho přivedly k historii ekonomického myšlení. Objevil, že ekonomové 18. a 19. století chápali ochromující moc dluhu mnohem lépe, než dnešní neoliberální ekonomové, kteří jej v podstatě zanedbávají, aby lépe uspokojili zájmy finančního sektoru.

Hudson ukazuje, že západní ekonomiky byly financializovány kořistnickým způsobem, který obětovává veřejné zájmy zájmům finančního sektoru. To je důvod, proč ekonomika pro obyčejné lidi již nefunguje. Finance již nejsou produktivní. Staly se parazitem ekonomiky. Hudson vypráví tento příběh ve své poslední knize Zabíjení hostitele (Killing the Host) (2015).

Čtenáři se mne často ptají, jak se mohou naučit ekonomii. Mojí odpovědí je, aby strávili spoustu hodin nad Hudsonovou knihou. Zaprvé, přečtěte si knihu jednou nebo dvakrát, abyste získali představu, čím se zabývá. Pak ji prostudujte pečlivě část po části. Když knihu pochopíte, budete chápat ekonomii lépe, než jakýkoliv Nobelovou cenou oceněný ekonom.

Berte tento článek jako úvod ke knize. Napíšu o tom více, jakmile mi to současné události a čas dovolí. Co se mne týká, nelze mnoho současných událostí chápat nezávisle na Hudsonových vysvětleních financializace západní ekonomiky. Skutečně, vzhledem k tomu, že většina ruských a čínských ekonomů je vzdělána v neoliberální ekonomii, mohly by tyto země také následovat Západ a jeho cestu dolů.

Když si dáte Hudsonovu analýzu financializace dohromady s moji analýzou negativních dopadů přesouvání pracovních míst do zahraničí, pochopíte, že současná ekonomická cesta západního světa je cestou k destrukci.


The West Is Traveling The Road To Economic Ruin vyšel 1. února 2016 na paulcraigroberts.org. Překlad v ceně 575 Kč Zvědavec.

17 komentářů :

 1. Co je podstatné,mnozí ekonomové,státnici,už na to přišlo dávno,že celý finanční systém USA,je založen na kořistnictví,podvodech,vydírání,tak se různě tomu brání.Také je nutno k tomu dodat,kolik možných odpůrců,muselo odejít na onen svět.

  OdpovědětVymazat
 2. Říkám totéž. Nikdo neposlouchá, málokdo se zeptá. Míra finančních podvodů je obrovská a co je podstatné, je neudržitelně skrývaná. Úvěrový byznys vede banky do záhuby, neb probudil ty nejtemnější stránky věřitelů i dlužníků a prostá matematika zde zcela selhává. Vítejte v předpokoji stavby Financial Doom.

  OdpovědětVymazat
 3. USA V KONCÍCH - ŠOKUJÍCÍ FAKTA
  USA jsou největší říše zla, zločinecký váleční štváč a mezinárodní terorista v dějinách lidstva. USA vláda je nejzločinnější institucí, která kdy na Zemi byla.
  Zavřete dveře! Zima a mráz přicházejí z Bílé chatrče ve Washingtonu! USA po zásluze končí na smetišti dějin a ve věčném zapomnění. Ani vzteklý pes po nich neštěkne!
  •200 let terorismu USA:
  www.olser.cz/9947/200-let
  •agrese USA:
  www.panobcan.sk/agresia-usa-zlociny-a-vyvrazdovanie-narodov-zoznam-z-ktoreho-vam-moze-byt-aj-spatne
  •Kenneth O’ Keefe v tom má jasno:
  www.hlavnespravy.sk/kenneth-o-keefe-v-tom-ma-jasno-uplne-na-rovinu-o-tom-ako-dnes-funguje-svet/726485
  Státní dluh USA překročil 19 biliónů dolarů
  Tato úroveň byla dosažena již na konci ledna. Částka činí zhruba 103% HDP. Z celkové sumy připadá 13,7 biliónů dolarů přímo na veřejný dluh, který mají firmy a jednotlivci. Dalších 5,3 biliónu tvoří vnitrostátní zadluženost vlády u Federálního rezervního systému. Během prezidentství Obamy se dluh státu téměř zdvojnásobil, když se zvýšil o 8 biliónů dolarů za 7 let.
  •V USA je bez práce 41% populace v aktívním věku.
  •40% Amíků má ušetřeno maximálně 500 dolarů (12.300 Kč).
  •28% Amíků nemá žádné úspory.
  •V celých USA je skoro 10 milionů domácností, které nevlastní ani jeden účet v bance.
  •22,5% Amíků je negramotných.
  •Bezdomovectví rodin vzrostlo o 23%.
  •Počet Amíků žijících v chudobě během 4 let vzrostl o 6 milionů.
  •Střední příjem domácností už 4 roky za sebou klesá - snížil se o výše $4000 (98.480 Kč).
  •62% Amíků ze střední třídy uvádí, že snížili výdaje na domácnost.
  •85% příslušníků střední třídy tvrdí, že je těžší udržet si standard, než tomu bylo před 10 lety.
  •V USA žije čas od času 77% občanů od výplaty k výplatě.
  •Jeden ze 4 amíckých pracujících nosí domů výplatu, která odpovídá kritériím pro chudobu nebo je ještě nižší.
  •V současnosti lze za „dobrou práci“ označit méně než 25% všech prac. míst v USA a toto číslo klesá.
  •20,2 milionů Amíků vynakládá více než 1/2 svého příjmu na bydlení. To znamená 46% nárůst od r. 2001.
  •Mnoha Amíkům během 12 let se zvýšil účet za vodu 3x.
  •Cena elektřiny v USA roste 5 let rychleji než celková míra inflace.
  •V r. 1999 mělo 64,1% Amíků zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem. To se teď vztahuje jen na 55,1%.
  •Pojistné na zdrav. pojištění rostlo v letech 2011-2012 rychleji než celková míra inflace.
  •Podle výzkumu plánuje 10% amíckých zaměstnavatelů ukončit financování zdrav. pojištění svých zaměstnanců.
  •Celková částka všech hypoték v USA je 5x vyšší než před 20 lety.
  •Celková částka všech spotřebitelských úvěrů vzrostla od r. 1971 o 1700%.
  •Celková hodnota všech studentských půjček v USA přesáhla hranici 1 bilionu dolarů (24,62 bilionů Kč).
  •Přibližně třetina všech Amíků neplatí včas své účty.
  •Více než 100 milionů Amíků využívá minimálně jeden sociální program provozovaný federální vládou.
  •25 milionů dospělých Amíků bydlí doma u rodičů.
  •Během recese přišlo amícké hospodářství o více než 220.000 malých podniků.
  •V r. 2010 byl počet nově vzniklých prac. míst v nových podnicích ve srovnání s r. 2000 méně než poloviční.
  •Přibližně 57% dětí v USA žije v domácnostech, které jsou považovány za „nízkopříjmové“ nebo „chudobné“.
  •V USA žije kolem 100 milionů občanů, kteří jsou považováni za „chudé“ nebo „blížící se chudobě“.
  •14% Amíků je na potravinových dávkách, protože mnozí pracující Amíci mají příjem nižší než tisíc dolarů.

  OdpovědětVymazat
 4. @20:09, i pres tato, zajiste 100% zarucena cisla, musim zduraznit, ze je preci jen zivot v te zadluzene americe
  lepsi nez ve kterekoliv postbolsevicke republice, cesky fekalistan nevyjimaje!!! musis chtit, vedet jak a bojovat s nastrahami zivotnimi! jo, vim, bude zde hodne
  nadavacu na mou osobu, ale oni nevi!!
  priznavam ze to neni amerika 70/80 let, ale je stale dobra!!!
  amik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jeste bych se zeptal naslednych pratel nadavajicich na usa a mou osobu kolik let prozili, pracovali, platili dane, najem, zdravotni a duchodove pojisteni, kolika zamestnanimi prosli, platili mortgage, meli domu, aut, ci firem????
   dik amik

   Vymazat
  2. Po jídle a vodě kterou v USA požíváte se nedivim že je Vám tam dobře.

   Vymazat
  3. po jidle a vode mate na mysli skyvu chleba? maestro semtamtrik?
   dik amik

   Vymazat
  4. Ano,mám na mysli gmo skývu chleba.Neberte to zle,rozumím Vám.Sem Tam Trick.

   Vymazat
 5. ok copy!!!sem tam triku
  dik amik

  OdpovědětVymazat
 6. A tak pořád dokola, pořád marně, prolhaní falešní ekonomové! "Kdo" jsou ty "finanční trhy"? Kam jde většina všech úroků?
  Neměly by se zavést navíc ještě jiné peníze, jen za účelem směny, které by nezkolabovaly? (Neměly. To by zkolaboval někdo ...)
  Děda.

  OdpovědětVymazat
 7. problem usa je ze je zidovstvem!!! podobne jako cr!!! kouknete na politiky kazdy druhy zidko!!! kdo ovlada banky, pojistovny, burzy, advokacii, lekarstvi +++, a hlavne 96% vsech svetovych medii ovlada 6 zidovskych familii!!!!! a to je to nejhorsi- brainwashing, oblbovani ofcanu!!!!!
  dik amik

  OdpovědětVymazat
 8. "musim zduraznit, ze je preci jen zivot v te zadluzene americe
  lepsi nez ve kterekoliv postbolsevicke republice, cesky fekalistan nevyjimaje!!!"
  Jestli to nebude tím, že jsme se po "revoluci" zařadili mezi rozvojové kolonie, odkud veškeré zisky směřují penězotokem převážně do bank USA, takže stále ještě amerikou nastolený světový monetární řád umožňuje amíkům jako ty, kteří "musis chtit, vedet jak a bojovat s nastrahami zivotnimi", zkrátka jsou zdraví a mají práci a nedali se nachytat na pořízení "amerického snu" na dluh a dostali se na dno. že si žijí nad standard průměru i chudiny jinde ve světě. Ostatně vyčůraných multimilionářů, kteří se vyrovnají těm vašim, živíme dost i u nás v postbolševickém a "rozvojovém" světě vašich kolonií. Tak si nenatahuj triko "amíku".

  OdpovědětVymazat
 9. To "amik":
  A až budeš vybírat nového pána světa mezi Hilary a Donald, vyber takového, který má alespoň zbyteček mozku, aby ve službě vládnoucím banksterům nezmáčkl ve fanatické víře, že Americe žehná bůh a i tentokrát vyjde z války bohatší, červené tlačítko. Poslední III. světová, na kterou se chystáte by byla kolektivní sebevraždou, kterou by lidstvo nepřežilo.

  OdpovědětVymazat
 10. vam anonymum,
  aaano, po te hrozne a krvave revoluci se ceska hrouda zaradila a stale je na chvostu progresivnich zapadnich zemi! jo, cekalo se, ze pri dostatku bananu, bez frontovych damskych vlozek a hajzl papiru, otevrenych hranic k cestam na zapadni polokouli i zamori, zbaveni
  se tezkeho jarma cccp a nastoleni "demokracie", svobody slova, hovorit bez cenzury, ze to je ten kyzeny kapitalismus!!! honba za pozlatkem, ktera je stale "hot item" v zemi,kde jsou kredem "zlate ceske rucicky, vede
  pred spokojenosti, stestim a tvrdou praci!!!
  a uz dost, to mili anonymove nemuzete pochopit a ani se vam nedivim!
  tak cau a dejte si nejak nicknames,at muzu adresne reagovat!
  dik amik

  OdpovědětVymazat
 11. jen dodam, ze stejne nadavam na spinavou politiku jewsa, izraele a celeho patollizalskeho ancablu ceske politicke skupiny!!!
  jo nabizi se otazka, jakou mi pokladali i policajti cr
  proc zde vlastne jste nebo jezdite?
  no, protoze chci, muzu a mam k tomu sve duvody!!!
  snad to je. srozumitelne dostatecne,ne?
  tak cau dik amik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nic proti Tobě osobně. Je možné, že se živíš poctivě tím, že děláš něco užitečného. Moc srozumitelně mi Tvé příspěvky nepřipadají. Ale za to, že máš mozek dokonale vymytý propagandou, takže si myslíš, že amík je něco víc než lidi v satelitních zemích a koloniích, za to nemůžeš. Takových Američanů, kteří si myslí že jsou nadlidé je dnes většina. Stejně, jako bylo kdysi v Německu ýbermenčů za Hitlera. Vůbec nechápeš, že kdybys stejný výkon a iniciativu podával ve kterékoli z vašich kolonií, byl bys stejně za otroka s holou řití, jako domorodci. Ani za válečné zločince posledních desetiletí Clintona, Bushe, Obamu, za bankstery z Wallstreetu, kterým slouží, ani za nájemné vrahy s US Army, rozlezlé jak krysy po celé planetě, vraždící a přinášející zkázu v cizích zemích, nemůžeš. Žiješ v iluzi demokracie a svobody made in USA, ale jsi bezvýznamný otrok, jako všude jinde v Amerikou ovládané globální říši zla, jen lépe živený. Ať zvolíš kohokoli, nebo ať nevolíš vůbec, do kongresu a do bílého domu se vždycky dostanou desperáti, kteří usilují o světovládu 1% soukromých vlastníků celé planety z klubu Bilderberg.
   Takže nic ve zlém. Třeba jsme jedné krve, Ty i já. Co bys jinak dělal na webu, kde se scházejí spíše lidé, kterým ještě propaganda mainsteemu nestačila vymýt mozek a hledají posilu u vizionářů světa, který se osvobodí z okovů kapitalizmu a nedospěje k apokalypse po dočerpání nenahraditelných zdrojů energie.
   Naut.

   Vymazat
 12. @naut, pekna je pekna, ta tva krkonosska poudacka, precti si sve kontradiktni vety! nevim co nam basniku chces rici! asi mam skutecne vymyty mozek, kdoby nemel po precteni tve tvorby!
  dik amik

  OdpovědětVymazat