Reklama

neděle 20. března 2016

Boulevard Voltaire: Vzápětí po Sýrii bere Moskva pod ochranná křídla Tunisko a Maroko


20. 3. 2016    zdroj a zdroj
Od nynějška může Moskva na základě příkladu Sýrie s jistotou zaručit podporu dvěma státům Magribu, které se střetly s hrozbou islamismu, Tunisku a Maroku, píše Boulevard Voltaire. Vytvořením ochranné zóny ve středomořském regionu Rusko zjednoduší čelení turecké hegemonii a džihádistickým hnutím, jež destabilizují jak Blízký východ, tak i jeho vlastní periferní regiony.


Oznámení o stažení ruských vojsk ze Sýrie zapadá do kontextu častějších zahraničněpolitických iniciativ Kremlu, píše Boulevard Voltaire. Podle názoru politologa Françoise-Bernarda Huygha ruská raketová ponorka, kterou francouzští vojáci zaznamenali u svých břehů, je "demonstrací síly" ve Středomoří.

14. března ministr zahraničí RF Sergej Lavrov také ujistil svého tuniského kolegu v podpoře Ruska, oznamuje list. Je to právě ve chvíli, kdy je v Tunisku na vzestupu islamistická "Strana obrození" a zemi hrozí chaos, který zachvátil Libyi, a také džihádistická hnutí, řádící v sousedních státech, jako je Republika Pobřeží slonoviny. Vladimír Putin poskytuje rovněž podporu Maroku ohledně Západní Sahary, čímž dává této monarchii naději na potenciální stabilitu.

Zkrátka, nová středomořská politika Ruska získala reálné obrysy, poznamenává Boulevard Voltaire. Od nynějška se Kreml může opírat o příklad Sýrie při přesvědčování svých severoafrických a blízkovýchodních partnerů o vážnosti daného slova. Přitom je ruská strategie "podřízena logice trojnásobného zadržování", je uvedeno v článku. Na jedné straně Moskva usiluje o zadržení realizace neoosmanského projektu Ankary, jehož podstata spočívá v obnovení sféry vlivu Turecka od Sarajeva po Káhiru a od Maroka po Indonésii. Na druhé straně chce zadržet arabské ropné monarchie a aktivně se rozšiřujících místní islámská hnutí.

A proto může ruský vůdce vytvořit ve středomořském regionu jakousi ochrannou zónu, rekapituluje autor článku. Protože je částečně muslimskou velmocí (15% obyvatelstva jsou muslimové), Rusko přirozeným způsobem čelí vnějšímu tureckému vlivu a brání se destabilizaci ze strany džihádistických hnutích ve svých okrajových oblastech. Z tohoto důvodů je ve značné míře zainteresováno na rozvoji alternativní politiky vůči muslimskému světu. Ale politika tak zvané vícepolarity může být v dlouhodobém výhledu křehčí, než se předpokládá, konstatuje list.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

15 komentářů :

 1. Je jasné,že to těch států přinese Rusko stabilitu a o to jde.Protože se to nebude líbit USA,tak EU přitvrdí sankce na Rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak dlouho si budeme hrát se sankcema, až nám vypnou plyn a bude veselo a až začnou obchodovat s Perským zálivem natvrdo (zbraně), tak budeme v perdeli i s ropou, protože tu schramstne Čína a my se jen budeme starat o přežití proti Turkům, džihádistům a Ukrajincům. Tak to bude veselo v kraji mutti führering Merkel. Díky Němci! Tak konečně se Vám to "konečné řešení" podařilo. Nikdo jen nečekal, že to bude konečné řešení Evrpy a jejích národů. I s Váma, vemena.

   Smazat
  2. Anonymní 11:43.
   Dokonce naše vláda je proti stavbě druhé větve plynovodu Baltským mořem.Ono to fakt může skončit,že nebudeme mít čím topit.Proč nesrovnají Ukrajinu,ať nekrade plyn a je hodně věcí vyřešeno.Ono se právě ukazuje,že už nemůžeme věřit ani Němcům.

   Smazat
  3. ako som sa dnes dozvedel fakticky všetok plyn je už ruský, len ho predávajú rôzny distribútori - ta dobre no ...

   Smazat
  4. Židovská mocichtivost  Hebrejský národ byl Bohem vyvolen za strážce pravého náboženství, jemuž bylo svěřeno jeho uchování uprostřed modlářských národů až do příchodu přislíbeného Mesiáše, čímž se měla naplnit proroctví Starého zákona. Židé však již před Kristovým příchodem začali řečené proroctví překrucovat a komolit v tom smyslu, že mu dávali falešný, rasistický a mocichtivý význam. Příslib království pravého Boha na zemi, tj. duchovní říše skutečného náboženství, vykládali Židé jako čistě materiální říši své rasy, jako Boží příslib světovlády izraelitů a zotročení všech národů. Jako příklady chybné interpretace si uvedeme alespoň následující: V Genezi (XXII, 17-18) říká anděl Páně Abrahámovi: „Budu ti žehnati a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a jako písek, který jest na mořském břehu. Tvé potomstvo bude vládnouti branami svých nepřátel a v tvém potomstvu budou požehnáni všichni národové země, poněvadž jsi poslechl mého hlasu.“ 133 Mocichtiví Židé dali těmto veršům materiální význam a domnívali se, že jim jako plnokrevným potomkům Abrahámovým Bůh nabídl zmocnit se bran svých nepřátel, že pouze v nich jako v židovské rase mohou být požehnány všechny národy země. Naproti tomu Církev svatá vykládá toto proroctví v duchovním smyslu: „Toto je vítězství, jehož mají dosáhnout duchovní dítka Abraháma (tj. křesťané) mocí síly Ježíše Krista a díky daru ustavičné spravedlnosti nad všemi viditelnými i neviditelnými nepřáteli své spásy. A takto se podle Písma naplní ono proroctví zřízením Církve, až se všechny národy světa podrobí Ježíši Kristu a přijmou od Něj požehnání a spásu.“ 134 V Deuteronomiu (II, 25) říká Pán: „Ode dneška začnu pouštěti strach a hrůzu před tebou na národy, kteří sídlí pod vším nebem, aby, jak uslyší jméno tvé, lekli se a (jako žena při porodu) cítili bolesti.“

   Smazat
  5. Rovněž k této pasáži podává Církev svatá určitý výklad, v němž se zcela odlišuje od mocichtivého židovského chápání, které se v průběhu dějin zvrhlo v hrůzné jednání, prokazující praktické užití falešné interpretace. Všude, kde ve středověku triumfovala kacířská, Židy vedená hnutí, přestože taková vítězství byla místně omezená a měla jen přechodný charakter, byla provázena zločiny, hrůznostmi a strachem. Totéž platí o zednářských revolucích, jako byla roku 1789 ve Francii nebo 1931-1936 ve Španělsku, o židovsko-komunistických revolucích ani nemluvě! – V Sovětském svazu, kde se Hebrejcům podařilo instalovat svou totalitní diktaturu, rozsévali hrůzu a smrt tak příšerným způsobem, že se dnes ubozí a zotročení Rusové třesou strachy při pouhém zaslechnutí slova „Žid“. Další příklad nám poskytne mylný výklad jiné pasáže Deuteronomia (VII, 16): „Strávíš všechny národy, které ti hodlá vydati Hospodin, Bůh tvůj. Oka svého nad nimi nepřimhouříš a bohům jejich nebudeš sloužiti, aby ti nebyli na zkázu.“ Přestože Církev k této pasáži rovněž podává přiměřený duchovní výklad, rozumějí jí Židé přímo obludným způsobem v tom smyslu, že Bůh jim propůjčil právo pohltit všechny národy země a zmocnit se jejich bohatství. Ve 4. kapitole naší knihy jsme již viděli, jak rabín Baruch Lévi svému mladému žáku Karlu Marxovi a pozdějšímu zakladateli „vědeckého socialismu“ tak příznačně psal s odkazem na údajné teologické zásady o právu Židů přivlastnit si bohatství všech národů světa pomocí proletářskokomunistického hnutí, kontrolovaného Židovstvem. Verš 24 téže VII. hlavy Deuteronomia zní následovně: „Krále jejich vydá v ruce tvé a vyhladíš jména jejich pod nebem; nikdo ti nebude moci odolati, dokud jich nezničíš.“

   Smazat
  6. Pro 14:44
   Se židy to bylo v historii poněkud jinak.
   https://youtu.be/tzFVEuZibes . V. Pjakin o nich uvádí jiné, historické fakty. Doporučuji shlédnout celé video. Velmi poučné.

   Smazat
 2. Amigos vlastně i my jsme zpusobili rozvrat arabských zemí severní Afriky včetně Iráku , Afghánistánu . Jsou to země kde o demokracii nemůže být ani reč . Potřebijí tvrdou ruku , jinak nastane chaoz a dvouvládí . Škoda že se Srbum nepodařilo obsadit Sarajevo . Ted je pod Tureckým vlivem , turci tam staví mešity . V Bosně běžně uvydíte vlajku daeš .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud vím, Sarajevo bylo druhé největší srbské město v Jugoslávii (po Bělehradu).
   ...Ale pak ho obsadil někdo jiný.

   Smazat
  2. Demografická struktura Sarajeva se změnila především při jeho obnově po zemětřesení. A pak během války 1992-95, kdy byli sarajevští Srbové povražděni (přes 7000!) a nebo museli v muslimských koncentrácích makat na nové pány (viz slavný sarajevský tunel z "obklíčeného města". Marek

   Smazat
 3. Mít ponorky s Kalibry "za zády", to muselo být pro francouzské námořnictvo opravdu "překvapeníčko".
  I Britové v Gibraltaru jistě "jásají".
  Třeba jim Rusové v Maroku a Tunisku "nadělí" i nějakou tu námořní a leteckou základnu.

  OdpovědětSmazat
 4. Vypadá to, že se Rusi zdravě nasr....

  OdpovědětSmazat
 5. Pro 11.55 my jsme jim někdy věřili?

  OdpovědětSmazat
 6. Pane 18:24, trochu si odporujete, píšete, že příčinou všeho zla v každé době jsou elity a jejich touha po majetku. Položil jste si otázku, kdo jsou ony elity? Trochu vám napovím. Většinu majetku západního světa vlastní hrstka jedinců, prostřednictvím bank. Kdo asi vlastní ty banky?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.