Reklama

pondělí 21. března 2016

Dvaadvacátý týden ruského vojenského zásahu v Sýrii: Putin oznamuje novou strategii

The Saker
21.3.2016  Zvědavec

Jsou to vskutku úžasné časy. Před pouhými dvěma týdny jsem vylíčil pravděpodobnost dramatické eskalace války v Sýrii, a tento týden Vladimir Putin oznámil stažení toho, co bych nazval „taktická letecká“ složka ruských jednotek v Sýrii. Jak je to možné? Jak mohli Rusové varovat, že se turecké jednotky chystají vpadnout do Sýrie, a pak náhle stáhnout značnou část své palebné síly v Sýrii?


Nejhloupější vysvětlení ze všech bylo nabídnuto téměř ihned po Putinovo oznámení: „Rusové se bojí a utíkají a opouští Sýrii.“ Tohoto vysvětlení se okamžitě chopila pestrá škála velmi odlišných lidí: Američané, jejichž sebeklam o americké vojenské moci byl otřesen ponižujícím porovnáním výkonu amerických a ruských ozbrojených sil, ruští „hurá vlastenci“, kteří budou vždy obviňovat Putina ze zrazení něčeho nebo někoho, kavalcoví stratégové, kteří vždy nadšeně vybízí k dalším vojenským akcím, bez ohledu na cokoliv, atd.

Jak jsem zmínil v předešlém článku, faktem je, že Rusové prostě splnili všechny své cíle, a ti, kteří nyní obviňují Rusko z „útěku“, buď záměrně ignorují křišťálově jasnou řadu cílů, které ruská mise měla vytyčeny („stabilizovat legitimní moc a vytvořit podmínky pro politický kompromis“), nebo se nikdy neobtěžovali je ani zjistit. Logická nemožnost „útěku“ poté, co byly splněny všechny cíle, těmto lidem zdá se uniká.

Těm, kteří se o tuto problematiku zajímají, bych rád doporučil naprosto skvělou analýzu Alexandera Mercourise v jeho článku „Stažení Ruska ze Sýrie – Proč k němu došlo a proč zůstává změna režimu mimo agendu“ (Russia’s Syrian Withdrawal – Why It Happened and Why Regime Change Remains Off the Agenda), kterou považuji za nejlepší a nejpodrobnější rozbor této problematiky.

Avšak nic z toho neodpovídá na otázku – proč Rusové stáhli jednotky právě ve chvíli, když Turci a Saudové hrozili vpádem?

Stejně jako u většiny logických slepých uliček i tato otázka stojí na dvou velmi špatných předpokladech:
 1. Že jediným/nejlepším způsobem, jak udržet Turky vně, je zastrašit je vojenskou silou.

 1. Že pokud by se Turci rozhodli k invazi, je jediným/nejlepším způsobem upřít jim jejich cíl tím, že se použijí ruské vojenské kapacity umístěné v Sýrii.

Vezměme ho jeden po druhém. Ale než tak učiním, budu muset, opět, zopakovat svoji 22 týdnů přetrvávající mantru: ruské vojenské síly v Sýrii jsou malé. Nikdy nebylo jejich účelem odrazit tureckou invazi (nemluvě o ochraně Sýrie před USA nebo NATO), tím méně vést regionální válku proti Turecku, Saúdské Arábii a bůh ví kolika malým státům. To nikdy nebylo ruským cílem a proto síly vyslané do Sýrie nikdy takovouto schopnost neměly. Ani před 22 týdny, ani dnes. Zadruhé, pokud Erdogan a dům Saudů mají šílenou invazí do Sýrie relativně málo co ztratit, Rusko toho může ztratit hodně a tou poslední věcí, kterou Putin, či Rusko, chce je jakýkoliv typ vojenské konfrontace s Tureckem (dokonce i když NATO zůstane mimo), nebo KSA. Vezmeme-li to v úvahu, pak se stává zjevným a jasným, že použití malé a zranitelné vojenské síly k odstrašení Turecka+KSA je tou nejhorší možnou strategií, obzvláště pokud by to mohlo vyeskalovat do regionální války.

To, co Rusové udělali, je tak, opět, typický judistický tah Putinova stylu ve vztahu k Turkům. Místo eskalace předstírali, že odchází (ano, předstírali, více později). Pro Turky by bylo extrémně těžké náhle napadnout Sýrii, když dokonce i USA a Evropa se připojily, i když zdráhavě, k ruské mírové iniciativě. Ne, že bych čekal od Erdogana nějaký smysl pro načasování, nebo pro slušnost. Ale myslím, že jeho poradci jsou dostatečně chytří, aby pochopili, že pokud Turecko vtrhne do země okamžitě po odchodu Rusů, budou Turci vypadat strašně špatně (opět). A co je důležitější, ti, kteří by reagovali na tureckou invazi, by vypadali jako „agresi odrážející“ strana.

Nyní se podívejme na druhý postulát: pokud Turci vtrhnu do země, dávalo by z vojenského hlediska smysl použít ruské letectvo v Chmeimim k obraně proti turecké invazi? Zaprvé, mějte na paměti, že letouny čistě pro boj vzduch-vzduch (Su-30M a Su-35) staženy nebyly. Vlastně očekávám, že jejich kontingent bude pomalu a v tichosti navyšován. Zadruhé Su-34 jsou útočná letadla dlouhého dosahu a mohou napadat cíle v Sýrii z letišť na jihu Ruska (nebo v Íránu). Co se týká Su-24M a Su-25M, ta by mohla při střetu s Turky velmi pomoct, ale byla by také zranitelná, obzvláště při přímém útoku na Chmeimim. A nakonec Tu-22M3 a Tu-160 základnu v Sýrii nikdy neměly. Co se týká ruských střel s plochou dráhou letu, ty mají dolet 1,500 km (Kalibr) a 4,500 km (X-101) a mohou být odpáleny z Kaspiku, Středozemního moře nebo ze vzduchu. Takže ano, zatímco současné stažení sil sníží úderné kapacity ruských sil v Sýrii, v žádném případě to nesníží celkovou ruskou údernou sílu proti cílům v Sýrii. Co se týká Chmeimim, tato základna zůstane plně osazena, zachová si svoji impozantní protivzdušnou obranu (S-400 a Pancir-F) a neznámý počet moderních ruských letounů.

Sám Putin dnes jasně řekl, že Rusko bude nadále kontrolovat syrský vzdušný prostor:
Všechny komponenty rozmístěného systému protivzdušné obrany, včetně Pancir-F blízkého dosahu a S-400 Triumf dalekého dosahu, budou v řádném provozu. Rád bych poznamenal, že jsme také výrazně obnovili potenciál syrských sil protivzdušné obrany. Všechny dotčené strany o tom byly informovány. Vycházíme ze základních mezinárodních norem – nikdo nemá právo porušovat vzdušný prostor suverénní země, v tomto případě Sýrie. Vytvořili jsme spolu s americkou stranou účinný mechanismus pro zabránění incidentů ve vzduchu, ale všichni naši partneři byli varováni, že naše systémy protivzdušné obrany budou použity proti jakémukoliv cíli, o kterém si budeme myslet, že ohrožuje ruský vojenský personál. A chci zdůraznit – jakémukoliv cíli.

Dost jasné, ne?

Během téhož proslovu rovněž vyslal velmi jasný vzkaz všem potenciálním útočníkům:

Bude-li to, samozřejmě, nebytné, bude Rusko schopno posílit svoji skupinu v regionu během pár hodin na velikost potřebnou pro specifickou situaci a použít všechny dostupné možnosti.

Opět, řekl bych, že tento vzkaz je křišťálově jasný: to, co Putin tento týden oznámil, je nová strategie, a nikoliv stažení se, tím méně ústup.

Konečná výsledková listina první fáze je dosti impozantní, obzvláště v porovnání s chabými výsledky USA vedené koalice, jejíž operace se časově shodovaly s masivním navýšením počtu Daesh řízených teroristů. Podívejte se sami:
Celkově vykonaly ruské kosmické a letecké síly během 5,5 měsíců více než 9000 letů, zasaženo bylo 26,000 cílů infrastruktury teroristů. Mezi nimi: 2,584 komunikačních a velitelských uzlů, 401 výcvikových táborů, 181 muničních výroben, 2,043 muničních a palivových skladů, 9,318 opevnění všech typů, 287 objektů ropné infrastruktury, 2,912 ropných automobilových cisteren. 400 měst a více než 10,000 kilometrů čtverečních bylo osvobozeno SAA. Provincie Latakia zcela osvobozena, komunikace s Aleppem obnovena. Palmyra je obklíčena, kontrola nad jejími ropnými a plynovými poli obnovena. Většina provincií Hama a Homs vyčištěna, letecká základna Kweire odblokována. Celkový počet obětí mezi ruským personálem během operace: 3 (zdroj). 

Ale tyto (skvělé) vojenské výsledky byly přesto jen prostředkem dosažení velmi specifického konečného cíle, „stabilizovat legitimní moc a vytvořit podmínky pro politický kompromis“. Nyní však bude úkolem ruských diplomatů zužitkovat práci svých vojenských kolegů. Nicméně od tohoto okamžiku budou tito diplomaté pracovat ve „stínu“ ruských ozbrojených sil a každý člověk, se kterým budou mluvit, bude, bude-li potřeba, upozorněn na fakt, že Rusové mohou být zpět během pár hodin a že mohou udeřit kdekoliv v Sýrii, nebo mimo, během několika minut. Tato nová realita může být mnohem komplexnější formou zastrašování, než udržování malého kontingentu kosmických a vzdušných sil v Chmeimim, nebo ne?

Když nyní zvětšíme měřítko u záležitosti možné turecko-saudské invaze, můžeme začít vidět kontury toho, jakou by ruská strategie mohla opravdu být: místo porážky Daesh jako první a pak pokusu zreformovat Sýrii pomocí politického dialogu by se Rusové mohli pokusit tuto posloupnost obrátit a nejdříve zreformovat Sýrii pomocí politického dialogu a teprve pak pomoct „zreformované“ a sjednocené Sýrii skutečně porazit Daesh. Je-li toto skutečně ruským plánem, pak je to plán ambiciózní a odvážný, a bude si vyžadovat enormní úsilí ruských diplomatů, kteří si budou muset pečlivě „získat“ syrskou opozici jednu frakci po druhé, zatímco zároveň budou muset čelit snahám všech stran, které chtějí tento mírový proces sabotovat a upřít jak Rusům, tak Syřanům tolik zasloužené vítězství.

Pokud toxická USA vedená aliance Osmanů, wahhabistů a sionistů uspěje při vykolejení této mírové iniciativy, Rusové budou možná muset použít svoji vojenskou sílu opět. S S-400S na místě a podporovaní (neznámým počtem) bojových letadel vládnoucích vzduchu by syrská obloha mohla zůstat pod ruskou kontrolou po dohlednou budoucnost. Podmínky pro vyřešení konfliktu zde jsou, ale jestli to bude stačit k zajištění trvalého míru je nemožné předpovědět.


Week Twenty-two of the Russian Military Intervention in Syria: Putin announces new strategy vyšel 19. března 2016 na thesaker.is. Překlad v ceně 581 Kč Zvědavec.

21 komentářů :

 1. Jakmile by nyní Saudové či Turci vletěli do Sýrie, tak je to agrese par excellence a že to reálně hrozilo a vlastně pořád hrozí je nabíledni. Dále z oněch evropskotureckých námluv vyšlo, že by Turci rádi utvořili na územé Sýrie nárazníkové pásmo s migranty - roztahovat se na Syrském území vlastně salámovou metodou a vlastně s evropským požehnáním. A zároveń s tím likvidace Kurdských snah o osamostatnění a BTW myslím si, že nejdříve k nám budou Turkové lifrovat nepohodlné Kurdy.
  Sims.

  OdpovědětVymazat
 2. Pan Putin je skvělý stratég, ví co dělá!!! Není to ožrala typu Jelcina, který si k "privatizaci" - rozuměj rozkrádání majetku Ruska přizval dva bývalé zaměstnance FEDu!!!

  Proto tak "nasírá" idioty z SS, EU, fašisty z Ukrajiny a "duševní giganty" typu Štětiny, "Zadolárka" , "Ožraly z Bechyně" a mnoho dalších!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to skvělý stratég který vede ekonomiku a životní úroveň Rusů do hajzlu. Bez ropy za 100 dolarů je to jen poštěkující vychrtlý ratlík který si myslí, že je pittbull.

   Vymazat
  2. pro 18.52, to bys chtěl, viď kreténe ? Ale Rusko jen zvyšuje vlastní výrobu a samostatnost včetně vlastního platebního systému místo vyděračského SWIFTu, VISA karet atd

   Vymazat
  3. 19:16
   Rusko zvyšuje leda tak hovno, blbečku. Jednoznačným důkazem je pokles jejich HDP o 4%. Vymysli si jinou pohádku.

   Vymazat
  4. Hlavně že ussa je na výši a roste....leda ve snu,ty pohádkový debile!!!!!

   Vymazat
  5. 19:44

   Jasně, že roste, debílku. Loni o 2%. Kontrolní otázka: Je růst o +2% lepší než pokles o -4%? Vím, otázka je nelehká, přesto zkus potrápit tvůj zakrnělý mozeček.
   Průměrné mzdy doufám srovnávat nebudeme, že ne?

   Vymazat
  6. Skvělý stratég? Do Nikoty má hooodně daleko (nakonec to byl ukrajinec). Dávno už měl udělat pořádek na Ukrajině....

   Vymazat
  7. Havlistický zfanatizovaný pomatenče 18:52, zjevně si neuvědomuješ, že ruský dočasný pokles DPH je ovlivněn nejen umělým poklesem ceny ropy a plynu, ale také sankcemi všeho druhu, tedy snahou celého západního světa poškodit Rusko? Jenže ruská ekonomika funguje za své, a na rozdíl od USA není zadlužena 18 bilióny dolarů, ani nemusí vyvolávat války a barevné revoluce v celém světě, aby ten svůj Dolar, ještě nějakou dobu udrželi nad vodou. Mimochodem, zjisti si vývoj růstu HDP Ruska od roku 2000, tedy v době politického působení Putina. Proč by měl asi tak obrovskou podporu vlastních obyvatel, když by Rusko svými kroky poškozoval? Zkus se zeptat Rusů, pokud nějaké znáš, a možná tě překvapí, že jejich názor na Putina je v drtivé většině pochvalný a diametrálně odlišný od našich ultralživých médií (především ČT a NOVA).

   Vymazat
  8. Ruská ekonomika se svobodně a nerušeně vyvíjela od roku 2000 do roku 1013. Za tuto krátkou dobu prošla neuvěřitelným rozvojem. Ekonomika USA se nerušeně rozvíjí 200 let, a to ještě na úkor celého světa, a přesto jsou úplně v hajzlu, o čemž svědčí její astronomické dluhy.

   Vymazat
 3. Zapomínáte pánové že veřejnost na AGRESIVNÍ vpády je imuní,takže jestli tam turek se saudy vlítne,tak na západě neštěkne ani pes a novináři už si najdou nějakou píčovinu jak to vychválit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikdy neříkej nikdy!!

   Vymazat
  2. 17:06 Jsem přesvědčen, že Turek i Saud si pořádně "rozmyslí" agresi svých vojsk ve větším měřítku v Sýrii. I když na západě by "po tom neštěkl ani pes", zůstali by v tom sami ....

   Vymazat
 4. 18:52
  Bravo, Pepo iPhone Vyskoči, opětně jsi nezklamal ve svém urputném, neustálém dokazování, že jsi loser.

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji za článek který velmi dobře analyzuje situaci v Sýrii. Kdo to sleduje pochopí, Kdo nechce sledovat, nebo chce fantazírovat, tak nepochopí.
  Je celkem možné, že Rusko tímto krokem sleduje co nyní čekat od Turka, ale současně varuje. Nakonec Rusové mohou být skutečně během pár hodin zpátky a to i v mnohem větší síle než doposud.

  OdpovědětVymazat
 6. Když tam Turek vlítne, my se to z českých masmédií ani nedozvíme. Tak po roce. Prostě redaktoři budou řešit sucho, brambory, plíseň...

  OdpovědětVymazat
 7. Jsou tady taky jiné faktory.

  To co mělo být zlikvidováno bylo zlikvidováno, honit stíhačkou kdejaký džíp s kulometem by přinášelo jen ztráty, tak je vystřídaly útočné helikoptéry, které mohou lépe podporovat pozemní jednotky.
  Prostě vyměnili techniku za techniku.

  Rusové nemuseli dělat nákladná cvičení v Rusku, udělali si ho v Sýrii, navíc se zbavili vysloužilé munice a nemuseli tak platit za její likvidaci a to vše v době kdy náklady na provoz (cena ropy - PHM) jsou minimální.
  Nyní se do Sýrie nastěhuje nová ruská technika, malé tančíky, roboti, droni atd. na vyzkoušení v boji.


  Celé to "cvičení" přineslo rusku obrovské zisky na nových kontraktech nákupů ruských zbraní.

  Dále, za měsíc jsou volby.

  Vemte si co by tak asi vykřikovali ochránci demošky, kdyby asadův režim vyhrál volby za přítomnosti "Putina" v Sýrii?

  Dále, proslýchá se, že v květnu se něco chystá na Ukrajině (Bělorusku), nevime, možná někdo jiný ví?
  Technika je třeba opravir a servisovat, aby byla v bojové pohotovosti, to taky nějaký čas vyžaduje.

  Prostě Putín je šachový hráč.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusům fandím, ale i pro ně platí, že všeliká sláva toliko pro hovado dobrá jest a přílišná chvála smrdí.

   Vymazat
 8. Já bych se asi nehádal, kdo je je na tom lépe. Jestli Rusko nebo USA. Nemá to smysl. Čísla ztratila vypovídací schopnost. Po té co USA započítávají do HDP i zločin, nemá smysl věřit číslům. I zde v ČR se snaží všechny přesvědčit, jak se máme skvěle a jak nám vzkvétá země, ale není to pravda. O Rusku nevím, jak tam falšují čísla, ale vypadá to že ne, anebo alespoň ne tolik. Ale ať je to jak chce, tak těmi hádkami nic nezměníme.

  OdpovědětVymazat
 9. Stejně ai myslím, že Turci použijí evropské peníze právě na boj s Kurdy a pro pomoc Turkotatarům na severu Sýrie. Když někdo takhle hloupě rozdává, tak proč ho nepodojit, no ne?

  OdpovědětVymazat
 10. Nechte tady prosim troly" trolovat"!!! Vy,kteri se s nima poustite do slovnich potycek si ani neuvedomujete jak dobrou sluzbu delaji verejnosti.Kazdy,kdo v kontextu vyhodnoti jejich prispevky si musi uvedomit jaky stupen nenavisti k SSA svymi psanim tady vyvolavaji!Sekundarne se k tomu nutne prida i nenavist k cesky politicke scene a EU jakbysmet...
  Tak je prosim nechte byt at si delaji tu "antireklamu" cim vic!Stejne jim asi unika, ze jejich chlebodarci po sobe umi uklizet ,takze je zcela realny scenar ze si casem hodi masli,anebo se podriznou pri holeni,eventuelne propadnou pres zabradli kdyz budou blejt ze 7 patra.
  Nechte je prosim at konaji dobro!!! )))

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.