Reklama

.

.

čtvrtek 24. března 2016

Havel: Mravní řád musí být východiskem, nálety NATO na Srbsko jsou ale výlučně humanitární...

Břetislav Olšer
24.3. 2016   Rukojmí
Vše je při starém, nejen v médiích; ČT zasklila 15. březen 1939 jako okupaci ČSR, stejně se tak včera rafinovaně vyhnula zahájení bombardování Srbska, za to se na živo obšírně věnovala Karadžičovi, obviněnému z válečných zločinů v Haagu.Vše je pouze o lidských charakterech; 24. března 1999 začalo NATO bombardováním Bělehradu; Operace Allied Force byla první bojovou kampaní severoatlantické aliance proti svrchovanému státu a jednou z největších operací na území Evropy od konce druhé světové války. Rozkaz k zahájení leteckých útoků dal první charakter generální tajemník NATO Javier Solana...

Letecká kampaň nakonec trvala šílených 78 dní a vyžádala si asi pět set civilních obětí. Škody na infrastruktuře šly do desítek miliard dolarů. Na tisíc letadel NATO svrhlo na Jugoslávii při více než deseti tisících útocích 23 000 bomb o celkové hmotnosti 7 000 tun. Vypuštěno bylo také 2 500 střel s plochou dráhou letu. Napadány a ničeny byly rafinérie, elektrárny, mosty i továrny, které nepracovaly pro ozbrojené síly. Mustr stejný jako útoky USA ve Vietnamu; genocida se třemi miliuony mrtvých; jak to, že v Haagu není Johnson či Nixon…? A co mučení proti lidskosti v Abú Ghrajb v Iráku... kde je Bush. mladší...,

A projevil se rovněž charakter Václava Havla, co napřed řekl, že “Mravní řád musí být východiskem,” upozornil a později žárlivě dodal na adresu svého nástupce, že Klaus "Česku škodí a je pro něho nebezpečím…" Sám Havel pak vydržel na Pražském hradě jako prezident tři funkčních období, když na počátku se čestně a mravně koncem roku 1989 zapřísahal: “Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramaturga…” A neodpustil si pokrytecké pokárání, že české společnosti chybí mravní povědomí, které je nahrazováno lpěním na materiálních hodnotách.

To řekl ten, který restituoval své majetky, jak posedlý. Bedlivě si poté hlídal restituce; od Lucerny až po Barrandov. A jeho morálku a zmíněný charakter odhalil po akci NATO v Srbsku rozhovor pro francouzský Le Monde, kdy mj. řekl: "Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, který nikdo nemůže popřít: nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu. A to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Ale na základě své osobní zkušenosti jsem stejně silně přesvědčen, že jen čas dovolí objektivně zhodnotit to, co se děje v těchto dnech v Jugoslávii a dopad na NATO…” Václav Havel – humanitární bombardování…
Morálka sem, morálka tam, natož aby v očích Havla byl mravní řád východiskem. Největší pozornost vzbudily civilní oběti. Ukázalo se, že ani ta nejpřesnější munice NATO netrefí vždy cíl. Útoky přitom byly často podnikány na nevojenské cíle. Při útoku na železniční most u Grdelicy zahynulo 12. dubna 1999 čtrnáct cestujících ve vlaku. Ještě tragičtější následky měl zásah do autobusu z Niše do Podgorice z 1. května, kdy zemřelo 47 ze 70 cestujících. V Niši bylo 7. května také zasaženo tržiště se zeleninou, přičemž zemřelo nejméně patnáct obyvatel města. Při útoku na silnici spojující Djakovicu s Prizrenem zahynulo 14. dubna 75 uprchlíků z Kosova. Při náletech bylo také zničeno 18 mostů včetně všech mostů přes Dunaj v Novém Sadu...

Proces s devětašedesátiletým bývalým prezidentem Radovanem Karadžičem separatistické Republiky srbské (RS) v Bosně začal v roce 2009. Obvinění z genocidy se týká podílu na etnických čistkách z počátku války a na masakru ve Srebrenici v roce 1995, kde bosensko-srbské jednotky povraždily 8000 muslimských mužů a chlapců. Šlo o největší krveprolití v Evropě od skončení druhé světové války. Dnes byl vyhlášen rozsudek, proti němuž se obě strany odvolaly; Karadžič tvrdí, že je nevinen a chce svobodu, žalobce ho naopak viní z genocidy a žádal doživotí...

Dalším charakterem tentokrát ryzím, je Prof. Rajko Doleček, známý český lékař. Vzpomínám si, jak jsem byl v Bělehradu na ministerstvu zahraničí, když se počítaly škody po barbarských náletech. Bohužel, také s účastí Česka, které bylo čerstvým členem NATO. Prof. MUDr. RAJKO DOLEČEK, DrCs.(89), světově uznávaný lékař-endokrinolog, vydal v roce 1992 knihu „Jihoslovanští bratři Srbové, Chorvati a Muslimové”. Vystu­poval na toto téma v rozhlase, televizi i tisku, na četných přednáškách, pokud mu to bylo dovoleno.


Rozděl a panuj… Divide et impera…


V dubnu 1998 vyšla v Bělehradě jeho další kniha OPTUŽUJEM” (Žaluji), s kritickými poznámkami k roli Evropské unie, NATO a USA v Jugoslávii, a o podvodech na Kosovu. Vyšla dvě vydání v srbštině, tři v češtině a tři v angličtině (l ACUSE! ) v lé­tech 1998 až 2001. Druhá a třetí vydání byla značně rozšířena. Jeho „Necenzuro­vané obrazy z dějin jihoslovanských bratrů” vyšly v r. 2007 (440 str.). Nyní vycházejí jeho „Necenzurované obrazy z dějin Kosova a Metohije II.”

Při nezapomenutelných setkáních s Dr. Rajko Dolečkem jsem se dozvěděl něco z jeho vzpomínek z období, kdy žil v Srbsku: … „Jedno odpoledne roku 1939 mě tatínek odvezl před naše velvyslanectví v Bělehradu. Naše elegantní velvyslanectví obléhaly snad tisíce lidí. Na můj dotaz mi tatínek odpověděl, že se v těchto dnech hlásí tisíce Srbů jako dobrovolníci, kteří půjdou bránit v československé armádě své české bratry proti hitlerovskému Německu. Udávalo se, že se v té době hlásilo kolem 50 tisíc Srbů v různých částech Jugoslávie, aby bojovali proti Němcům jako dobrovolníci v Čsl. armádě. Na četných mnohatisícových manifestacích pro Československo bylo základní heslo BRANIĆEMO ČEŠKU! ŽIVEO BENEŠ ! (Budeme bránit Čechy! Ať žije Beneš!)…A náš vděk za nezištný přístup Srbů v okupaci ČSR nacisty?

Napřed jsme účelově vstoupili do NATO, abych pak své přátele zradili jako perfidní Jidáš; 24. března 1999 začalo bombardování, během něhož použilo NATO rovněž zbraně, zakázané Ženevskou konvencí, tzv. cluster bombs (shlukové třaskavé bomby), i střely s ochuzeným uranem, jehož destruktivní vliv na zdraví civilistů byl ohromný, BBC uveřejnila zprávu o tom, že v regionu údajně vlivem radioaktivity smrtelně onemocní rakovinou až deset tisíc lidí… Během bombardování Jugoslávie bylo z letadel USA, Velké Británie a Nizozemska shozeno více než dva tisíce těchto bomb, které rozprášily 380 tisíc jednotlivých výbušnin. NATO přiznává, že z nich nejméně 20.000 kusů doposud nevybuchlo.

Až dvě třetiny záměrných či náhodných cílů vzdušného útoku tvořily civilní objekty – školy, mosty, továrny, úrody, elektrárny, mediální střediska, chemické objekty, kostely, vlaky, čínská ambasáda a ropné rafinerie. O život přišlo na 1.800 civilistů a přes šest tisíc jich bylo zraněno…Došlo také k rozsáhlé vandalizaci srbských památek i majetků, k ničení klášterů i chrámů, řada z nich z XIII.-XIV. století, zlikvidováno bylo přes 140 pravoslavných chrámů a na dva miliony srbských knih, vyloupeno, vypáleno a pobořeno bylo téměř 40.000 srbských i romských domů. Souzen je však Karadžič, jenž dostal od českých médií přídomek: bosenský řezník.

Jak to opravdu bylo ve Srebrenici, jež je spojena nejenom s pojmem různě udávaného zločinu, ale i s pojmem podvodu až lži. Publicista George Pumphrey nazval svůj obsáhlý článek o Srebrenici před 17 lety „The Srebrenica Massacre“: A hoax? (tedy podfuk, bouda, kanadský žert). Nebyly totiž podle Rajko Dolečka povoleny mezinárodní kontroly nálezů, nebyla povolena přítomnost srbským forenzním odborníkům u masových hrobů, nic nebylo řečeno o masakrech v srbských vesnicích kolem Srebrenici, že zmizelo srbské obyvatelstvo Srebrenici (jeho původních 28% obyvatel), nic nebylo řečeno, že násilnosti začali Muslimové a Chorvati a jejich již připravené paravojenské skupiny, bojůvky kolem jednostranného prohlášení samostatnosti Bosny a Hercegoviny 6.dubna 1992. Propaganda kolem Srebrenici zcela mlží o důkazech s DNA mrtvých, které absolutně nedovedou určit hodinu a příčinu smrti Při tom je surově umlčován jakýkoli kritický nesouhlas s mantrami kolem Srebrenici.

"Je trapné, že media zcela bagatelizovala rozsáhlou publikaci (300 stránek) „MASAKR V SREBRENICI - Důkazy, Souvislosti, Politika“ (Tne Srebrenica Massacre. Evidence Context, Politics) připravenou americkým univerzitním profesorem E.S.Hermanem, za účasti řady významných odborníků, včetně pracovníků OSN v Bosně (P.Corwin), západních novinářů, jako Creative Commons Attribution. Non-Commercial (2011)," tvrdí prof. Doleček. Jeho kolega profesor Herman uvádí osm druhů podvodů, mýtů o Srebrenici, při čemž připomíná podobné neuvěřitelné lži členů State Departmentu i samotného prezidenta Clintona o statisících (objevovalo se až číslo 500 000 !!!) pobitých Albánců na Kosovu v roce 1999, aby Američané a Západní svět „spolkli“ NATO agresi a zločiny proti Srbsku v roce 1999... Jako smutná parodie zazněl znovu hlas Clintona 15. dubna 1999 v San Francisku pro vydavatele novin: „My jsme v Kosovu, protože se staráme o to, abychom uchránili lidské životy…“ Děsivé pokrytectví orálního politika.
Prof. Rajko Doleček k tomu dále uvedl, že např. v kanadské Ottavě tak vznikl Výbor k zastavení účasti Kanady ve válce proti Jugoslávii. Profesor právnické fakulty v Torontu Michael Mandel, uvedl čtyři zločiny NATO:

1) ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI - zničující zbabělé letecké NATO útoky jsou mnohem víc zodpovědné za smrt a ničení v Kosovu a Srbsku, než srbská armáda v bojích proti albánským teroristům z UÇK ,

2) ZLOČIN PROTI MEZINÁRODNÍMU PRÁVU A CHARTĚ OSN,

3) ZLOČIN PROTI HISTORII - je to cynická a revizionistická interpretace pojmů holocaust a degradace pojmů genocida k ospravedlnění pojmů agrese…Já toto (říká profesor Mandel) jako Žid, vnímám obzvláště intenzivně…Jak si vůbec může někdo vážně přirovnávat Srby k nacistům?

4) ZLOČIN PROTI PRAVDĚ - Já zde mluvím o vás, media, která zveřejňujete každou od začátku samotným NATO připravenou povídačku jako pravdu, abyste vyrobila souhlas (k agresi)…Dosud jste se projevovala, že jste jen o trochu víc než ruka propagandy Pentagonu…“

Je zajímavá změna názoru oficiálních USA k teroristické organizaci UÇK kosovských Albánců..Speciální představitel USA pro ni v Jugoslávii R.Gelbard řekl v brífinku v Bělehradu 23.února 1998 v hotelu Hyat Regency, tedy rok před bombardováním NATO: „Jsme hluboce znepokojeni a silně odsuzujeme nepřijatelné násilí vyvolané teroristickou činností prováděnou teroristickými skupinami v Kosovu, obzvláště ze strany UÇK, Kosovské osvobozenecké armády (anglická zkratka KLA - Kosovo Liberation Army)…“ Protože se toto ale později paní Albrightové nehodilo, sdělil mluvčí Pentagonu MacLenny(29.června 1998): -„Ministr zahraničí (tj.M.Albrightová) určuje speciálním legálním postupem, kdy se nějaká organizace stává „teroristickou organizací.“ Takové určení nebylo v případě KLA provedeno a to je všechno…“´Další charakter potvrzuje, jak se dělá skandální lživá politika v provedení USA...

Pro dokreslení; byla to ta samá Maruška ze Smíchova, která zažila své v Bělehradu, jak sama stejným způsobem napsala: “V pátek 7. května 1994 jsem právě skončila schůzku s Kofi Annanem, když mi můj výkonný tajemník Alex Wolf doporučil, ať se raději posadím. “Nevíme to určitě,” spustil, “ale CNN hlásí, že NATO bombardovalo čínské velvyslanectví v Bělehradu.” Brzy jsme se dozvěděli, že bombardéry B2 shodily bomby na budovu, kterou naši piloti považovali za jugoslávskou agenturu pro vyzbrojování. Naši zaměřovači agenturu tragicky zaměnili za podobnou budovu poblíž – čínské velvyslanectví… Osudný omyl způsobil smrt čtyř Číňanů a zranil dalších dvacet. Skutečnost, že velvyslanectví bylo zasaženo několikrát, vedla Peking k tomu, že nás obvinil z úmyslného útoku…”

A ještě jeden charakter, který jasně dokázal, že nešlo o žádnou Miloševičovu, resp. Karadžičovu humanitární krizi; jediným Čechem, který v té době v Kosovu z pověření OSN pobýval, byl Jiří Dienstbier starší, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v Jugoslávii, Bosně a Hercegovině a Chorvatsku. A ten opakovaně prohlásil, že k masovému exodu Albánců a jejich humanitární krizi došlo až v souvislosti s bombardováním NATO. Etnické čistky z let 1999 a 2004, kdy bylo vyhnáno přes 300 tisíc lidí, vypáleno 52 tisíc domů, zničeno 130 křesťanských kostelů a klášterů…? Human Rights Watch uvedla a potvrdila Dienstbierova slova, že bylo více než 500 civilistů zabito při úderech NATO v bývalé Jugoslávii.

Nyní ještě jen malou náplastí na zločinecké lhaní haagského soudu, když byl guvernér nigerijského státu Imo Ročas Okorč obviněn Sdružením nigerijských lékařů z organizování mezinárodní sítě obchodování s lidskými orgány, ve které byli i vládní úředníci Chorvatska a Kosova, včetně Hašima Thaçiho, bývalého předsedy vlády a dnešního ministra zahraničních věcí "nazávislého" Kosova.


a to povzbudivá zpráva byla zveřejněna nigerijskou Informační agenturu "Naija", Veřejnost se z ní mj. dozvěděla o vraždách stovek Srbů pro lidské orgány už před více než sedmi lety, přestože "zvláštní" vyšetřovací skupina EULEX vedená Johnem Williamsonem ukončila vyšetřování těchto zrůdných případů obchodování s částmi lidských těl v Kosovu, k nimž docházelo na přelomu konce devadesátých let a začátku 21. století. Jako první o této hrůze napsala dnes již bývalá žalobkyně haagského tribunálu Carla del Ponteová v knize “Lov: Já a váleční zločinci”. (EULEX - The European Union Rule of Law Mission in Kosovo, je mise Evropské komise k prosazování práva v Kosovu, který má „zajistit“ naplňování rezoluce 1244 RB OSN, která byla zahájena 9. prosince 2008...
Během války v bývalé Jugoslávii jsem měl možnost mluvit s pobočníkem admirála chorvatského vojenského námořnictva Zoranem Pavlovičem, středoškolským profesorem ze Zagrebu, který dobrovolně narukoval do armády. “Každý druhý důstojník chorvatské armády byl Srb,” řekl a já s odstupem času chápu srbskou neudržitelnou pozici. “Původně padl návrh, abychom jejich děti a ženy internovali a tím je přinutili k rezignaci. Tento krok se však zdál nehumánní a tak jsme Srby prostě vytlačili z pohraniční oblasti Krajina a byl klid…”

Bosenští Srbové v neděli ve městě Pale slavnostně otevřeli studentskou kolej pojmenovanou po Radovanu Karadžićovi. Někdejší bosenskosrbský prezident je přitom souzen v Haagu za zločiny během bosenské války; podle soudu je Karadžić trestně odpovědný za vraždu, deportace, násilné přesídlení, porušení zásad vedení války, ale soud není přesvědčen, že se odehrála genocida podle prvního bodu obžaloby...

Inu, po pěti letech mu mezinárodní tribunál v Haagu v rámci justiční mafie přesto vyměřil 40 let za mřížemi.... Bush ml. má štěstí, že ho kámoši z Haagu nepovolali před soud za vylhanou válku v Iráku se statísíci mrtvými a mučením vězňů tamtéž..

74 komentářů :

 1. preklinam casy, ked som sa obdivne dival na Havla ako svetlo na konci tunela, preklinam casy, ked som toleroval ze nim prepusteni kriminalnici zo Sucian vybielovali byty v Martine a preklinam cas, ked pri jeho pokryteckom prehlaseni o humanitarnom bombardovani som nemal odvahu ist a humanitarne mu vytrhnut hrdlo. Pokrytec pokrytcov Vaclav Havel, bud prekliaty na veky vekov

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem si o V.H. naštěstí nedělal nikdy žádné iluze, protože jsem ho poznal už v 60tých letech jako štamgasta (spíše však hospodského povaleče) U Kalendů a v Rybárně.

   Vymazat
  2. Mě počáteční obdiv k Havlovi opustil hned po té, co se omlouval Sudetským Němcům za odsun - a to mi bylo 19 let - vůbec jsem ten krok nechápal a měl jsem pocit ošklivé zrady. Pak jak šel čas, a viděl jsem to porevoluční dění, kdy se celá společnost sunula směrem, o němž sliboval, že to nebude (například se objevovali nezaměstnaní) začínal jsem Havla mít za gaunera - ale bavit se s Čechy o tom nedalo, tenkrát to bylo skoro svatokrádežné. Ale se Slováky spíše ano - ale taky ne s každým... Pamatuji kolik Slováků mě do očí chválilo Havla, a mnohdy šlo o lidi mnohem vzdělanější a inteligentnější než jsem já!

   Vymazat
  3. Jozef 23:36
   já jsem byla také takovýhle blbec..nebyl jsi sám..
   A pak šel čas a docvakalo mi...
   Absolutní detonaci tomu dala ukrajina-
   tady už musel mít všech pět pohromadě snad každý naiva...
   jituš

   Vymazat
  4. Nic sme nechapali. Nicomu sme nerozumeli. Proste, chybali informacie. A nemohli sme vediet, az kym sa Havel a podobne bestie nevyfarbili.

   Vymazat
 2. Chorvatské jednotky a policije vyhnali a zabíjeli Srby . Trest 2 roky vězení . Srbské jednotky vyhnali a zabíjeli muslimy . Trest 40 let . Co to je za soud v Hagu ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Soud v Haagu není soud, ale propgandistická instituce, která má i po letech zdůvodnit, proč NATO porušilo mezinárodní právo, proč poručilo vlastní Chartu a proč se spolčilo s nehnusnějšími týpky na Balkánu: genocidními ustašovci, muslimskými uřezávači hlav a kosovsko-albánskou narkomafií.

   Vymazat
  2. p. Dvořák...vámi napsané, je přesná
   definice zločinu, na kterém jsme se také podíleli...souhlas

   Vymazat
  3. Svatá pravda . Marcel

   Vymazat
 3. Nebyt bombardovani ktere zastavilo srbska zverstva proti nevinnemu civilnimu obyvatelstvu, bojovalo se tam dodnes.
  Za obcany byvale Jugoslavie bych chtel panu Havlovi i NATO podekovat.
  Komunisticti lhari jako je Olser by se meli stydet a meli by sedet hned vedle valecneho zlocince a masoveho vraha Karadzice. Jsou to ztejni darebaci, jako byli naciste.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonym, hanbis sa za svoje meno?

   Vymazat
  2. Zvěrstva jte dělali všichni : ustaše , balije , četnici . Všichni Jugoslávci . Proto měli být tresty stejné . Srbové se vám pomstili za Jasenovac , Chorvatští ustašovci zde zavraždili 1 000 000 Srbu Bosenské jednotky handžar se chovali tak k Srbskému obyvatelstvu že Němečtí vojáci zvraceli nad sadismem proti cikánům a srbům . Fuj hovada .

   Vymazat
  3. Ano, treba pomenovat PRAVDU. Nieco z nej je v romane Koza od autora Malapart. Budme hrdi na to, ze sme schopni svojou vlastnou hlavou vytvorit svoj VLATNY nazor a vyuzivajme to.

   Vymazat
  4. Nie, no hanbim sa to ze som na jednej stranke zo slovenskym hlinkovcom Gatialom.

   Vymazat
  5. 23:44 je nepoučitelný omezený pablb. Naštěstí kola dějin se posouvají dál, protektor ztrácí dech a brzy se i na Balkánu budou trestat opravdoví viníci, a ne Karadžič a Mladič, díky jimž Srbové v Bosně přežili. Ať žije Republika srbská - srpská Sparta! Marek

   Vymazat
  6. Dnešní rozsudek na Karadžičem je výsměch právu. Dávají mu za vinu, co nemohl spáchat ani ovlivnit. Např. loupeživé výpravy Arkanových borců - tehdy neměla Republika srbská v Bosně ani vlastní armádu, aby mohla gangstery vyhnat. Ten rozsudek byl napsán ještě před Karadžičovým zatčením. Pro Srby i pro nás budou Karadžič a gen. Mladič navždy hrdinové, kteří v dobré srbské tradici zastavili expanzi agresivního fašistického islámu, obhájili území obývané Srby a založili republiku, která si vede mnohem lépe, než jejich muslimsko-chorvatský doplněk v Bosně a Hercegovině. Sláva jim!! Marek

   Vymazat
  7. Když někdo označí Olšera za lháře, měl bysvé tvrzení dokázat. Já čtu Olšera celkem s nedůvěrou - tak přistupuji ke všem novinářům, ale jeho tvrzení jsou celkem dobře doložena a zdůvodněna. Budu tedy rád, když někdo opravdu dokáže nějakou úmyslnou lež v pracích pana Olšera.

   Vymazat
  8. Anonym 23.43 K tomu co hulíš,bych si raději ani nepřičichl,to musí být síla !

   Vymazat
 4. Dal jsem mu přezdívku : bombardák Venca . Je to ostuda Slovanu . Stydím ze na něho , má na rukou krev našich Srbských bratrů . Přitom vypadal jako nový otec vlasti . Lezl do zadku západu a my čučeli jako ovce . Žádná demonstrace na podporu Srbska , jako v Atenách . Marcel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ..."Napřed jsme účelově vstoupili do NATO.."

   Ale jdi, Olšere,
   do tohoto zločineckého, agresivního spolku s takovými barbary,jako je Turecko,

   jsme byli vtaženi, aniž by ovčané něco namítali.
   Jedině komunisti byli proti, ale jejich rozumné argumenty nikdo neposlouchal.

   Následně bylo nutno rozložit vlastní obranyschopnost republiky tím, že se zrušily desítky vojenských útvarů, stavy se zredukovaly a ještě se zrušila zákl.voj.služba.

   ČR se tak stala poskokem zločinné zahraniční politiky USA a milánkové,

   dobře vám tak !

   Vymazat
  2. Proti bylo více lidí, nejen z KSČM, ale nedostali šanci veřejně promlouvat, uspořádat referendum.
   Když byl chystán vstup SR do NATO, ptal jsem se tehdejšího minitra zahraničí SR Eduarda Kukana, kolik občanů v členských státech NATO je proti členství svých států v NATO - odvětil, že okolo 18 %. Domnívám se, že v našich zemích to bylo víc. Každopádně je to číslo ovlivněné momentálním politickým paradigmatem, mediálním působením a patrně i vědomím, že je třeba nějaký systém kolektivní obrany. Systém kolektivní obrany je určitě dobrý nástroj, neměla by to ale být kolektivní obrana zájmů USA (nebo jiné vypečené velmoci).
   KR

   Vymazat
 5. Havel byl zaprodanec USA a to co podporoval v Srbsku je moralni hnus.Doufam ze je v pekle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, škvaří se v kotli č. 15 - mají tam ještě místo pro Clintona a krvavou bábu Albrightovou. Vedle v kotli mají Goebelse a Hitlera - to aby si kolegové mohli poklábosit. Květa

   Vymazat
  2. Kvētuš, vedle Goebelse a Hitlera máte vyhrazeno místo vy - komunističtí vlastizrádci a lejna.

   Vymazat
  3. Ty,se tam taky vejdeš bezmozku.

   Vymazat
  4. Tak ta žumpa 2:20 už smrdí 24 hodin denně.

   Vymazat
 6. to 2:20
  ukrajinskej fasoune, strasne se mi libi jak kvicis a sproste nadavas, kdy nemas protiargumenty, jses huvat a primitiv. Jen kvic, kvic jeste vic, voda se uz vari .....ha ha ha ha

  OdpovědětVymazat
 7. Zloba komunistickych vlastizradcu kteri rozkradali 40 let nasi vlast proti panu Havlovi je smesna.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poslední odhady - v ČR je asi 70.000 bezdomovců a státní dluh je cca 2 000 000 000 000 Kč a velkou část majetku vlastní organizace, co platí daně na Severním pólu.

   Vymazat
  2. http://ekonomika.idnes.cz/zakon-o-socialnim-bydleni-a-brnenske-projekty-foa-/ekonomika.aspx?c=A160318_200915_ekonomika_rny

   Bezdomovci už nebudou. Každá fetka, gambler a alkoholik co prošustrovali své bydlení dostane byt. Jen tak. A poctiví pracující to samozřejmě rádi zaplatí.
   Tak co? Jste už spokojení, komunističtí idioti? Toto je váš splněný sen?

   Vymazat
  3. Směšný jsi ty havloide. Jsi druh na vymření. Slušní lidé odlétají z Ruzyně a na veškrnovy předražené lavičky uplivnou když jdou kolem.

   Vymazat
  4. Už chci konečně vědět bezmoznu,kdo je u tebe komunistický idiot,co rozkradl a kdy!Myslíš před r. 1989,kdy byl stát soběstačný,nebo po r.1989,kdy už nám nic nepatří,ani těm komunistům?Jak nás Pepane vůbec selektuješ?Podle životních zkušeností nebo podle toho co ti bratr nakuká?Krev na rukou máš i ty..ať chceš nebo ne!A ty obzlášť.Jelikož ty nejsi hrdý Čech a Slovan.Ty jsi ubohý odpad společnosti.

   Vymazat
  5. 6:12 - 1.těmi alkoholiky bych moc neoperoval, váše morální ikona Venca Bombardér na tom nebyl nejlépe.
   2.ty astronomické dluhy nadělali alkoholici, feťáci a gembleři?
   3. už vůbec nenadávej lidem do komunistů jenom proto, že nemáme rádi zloděje, lháře a výrobce dluhů.

   Vymazat
  6. 4:46 Směšné ! To, co tady bylo vybudováno za 40 let, dokázali havloidi rozkrást a rozprodat za pár roků a změnit Česko na kolonii, která jenom odvádí příspěvky (v r. 2014 to bylo skoro 500 miliard - oproti 20 miliardám v r. 2002). Soudruhu propagandisto, jen tak dál ! Vy si tu muslimskou kulturní povodeň opravdu zasloužíte, potřebujete změnu jako prase drbání.

   Vymazat
  7. Co vám vy komunističtí kokůtci kdy patřilo? Vždycky leda hovno. To vám nakecal nějaký soudruh na ÚV, že vám něco patří? A jak se to vaše "vlastnictví" projevovalo?

   To musela být slast vládnout takovým bezmozkům kterým je možné nakukat cokoli. Dnes se právě z takových nesvéprávných idiotů rekrutují nejvěrnější zákazníci "šmejdů" na předváděčkách.

   Vymazat
  8. vlast tě (12:01) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Vymazat
  9. 4?46- máte pravdu, V.Havel to stihl rozkrást za kratší dobu, proto má přezdívku "Venca Bombarďák"!

   Vymazat
 8. Je to odporna cast Havlovy historie a je dobre, ze uz je Havel pryc, jakkoliv si myslim, ze bohuzel do nasi historie patri a byly doby, kdy se mi to libilo. Nechapu, ze jsem dlouho nevidel ty jeho prasarny. Mozna je to neco jako Peroutka, sice genius, ale obcas zas az tak nic moc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak pozor,Peroutka snad byl vysoce inteligentní a v něčem genius,ale Havel nebyl až tak inteligentní.Nejdříve se cítil ukřivděný a koumal,jak dostat majetek zpět.Proto ta přetvářka revolucionáře a když nastal jeho čas,byl jeden ze dvou,kteří překročli Benešovi dekrety.Jinak v soukromíděvkař,ochlasta,nemakačenko a někdy dost tvrdý bezcharakter.Jeho knihy jsou propadák i zadarmo.Ale krvavá Madla dobře splnila svůj úkol.Dostali ho tam,kam chtěli.

   Vymazat
  2. V nejtrapnější roli
   jsem toho bombarďáka viděl sedět v křesle režiséra,
   když "režíroval" tu svou sračku Odcházení.

   Vymazat
 9. konečne - aj vy máte svojho "Tisa" - som rád .... len ste ho nestihli obesiť, ale dať mu aureolu nesmrteľnosti, rok dva, a budú jeho pamätné tabule v prachu

  OdpovědětVymazat
 10. za humanitární bombardování Libyje dostane Evropa velmi brzy další "dáreček": http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/398624-v-libyi-ceka-800-tisic-bezencu-na-cestu-do-evropy.html

  OdpovědětVymazat
 11. To cynické sousloví ("humanitární ..") snad nejlépe charakterizuje zločinné pokrytectví onoho "Mravního řádu" i všech jeho vykladačů.
  Včetně té proamerické politické loutky, která se tak - kouzlem nechtěného - podřekla.

  OdpovědětVymazat
 12. Havel humanitárny bombardak ma tiež na svedomí rozpad Československa,Slováci rychlo pochopili čo je to za predejného zmrda západu i NATO a preto Havla i jeho zabijacku kamarilu havloidov rychlo opustili. Havel je medzinarodný vojnový zločibec ktorý podporoval bombardovanie v Jugoslávii,Iraku,Lýbii. Som rád že po Havlovi na Slovesnsku ani pes neštekne,bol to mizerný dramatik,praktický prechlastana,prehulená nula vyzdvihnuta propagandisticky západom a NATO aby im služil na ich propaganistické ciele. Ked slušný človek počuje meno Havel - fuj ,musí si s odporom odplivnout - bŕŕ,fuj..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to pravda bratia Slováci . Mysleli jsme si že bude prezident Dubček . Západ nás chtěl oslabit . Proto podporoval bombardáka Vencu . Kosovo mi otevřelo oči . To už bylo asi třetí vyhnání a genocida proti Srbům . Savčenková by v Hagu dostala dva roky a po roce by ji propustili , tak jako sadistu Oriče a fašistu Gotovinu s Čermákem . Doufám že je dají do Havlova kotle .

   Vymazat
  2. ....referendum pro znovuobnovení československé státnosti!!!
   podvedli nás -byl to neprávní úkon!!!!
   j.

   Vymazat
 13. Takovýchto Havulů můžeme počítat desítky.Příkladně p.Bělobrádek,Halík,Štětina nikdo nemáme ponětí za čím dnes jdou.V době p.Havla na hradě byly vyčleněny místnosti, kda se setkávala buňka spolupracující s pracovníky Rakouska.Připravovalo se rozebrání a rozdělení Československa.Kníže se špionem Vondrou dokonávali puč .Vše je prokouknuto ,ale v zájmu mamonu se zabíjí i vlastní matky.A co dál, vše je Pentagonmordem připraveno ,proto kavárna
  kope nohama a Balosek se cítí na koni.

  OdpovědětVymazat
 14. Přijde den, kdy bude loutka Havel odsuzován věřejně.

  OdpovědětVymazat
 15. já jenom žasnu, jak se to mohlo stát, že ta neuvěřitelná protihavlovská propaganda tak uspěla - alespoň u některých diskutérů tady. Já jsem jezdíval na služebky často do zahraničí a měl jsem velmi dobrý pocit, že našeho prezidenta znali, chválili ho a záviděli. Podotýkám, že jsem jezdil prakticky pouze na východ. Nechápu, jak můžete s takovou záští hanobit našeho prezidenta, bez kterého možná by ani nedošlo k odstavení komoušů - a navíc, napište mi prosím někdo tady , co konkrétně Havel způsobil tak strašně špatného ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nespletl jste si to s panem Zemanem? Ten Váš idol chválili jen na západě a věděli proč. Setsakra se jim to vyplatilo a vyplácí dál. Chtěl bych věřit, že to byla jen jeho naivita a ne úmysl.

   Vymazat
  2. 13:45- na těch "služebkách" jste se stýkal s kým? To je důležité pro pochopení úlohy V.Havla. Ne všichni mu odpustili charakterové vady. Zeptejte se mimopražských chartistů, jak zacházel s penězi ze "Západu" , určené na pomoc perzekvovaným. Charakter mu veřejně vyčetl Cibulka, známým "Vašku, jsi prase". To jen na dokreslení, když jeho výroky o "humánním bombardování"považujete za normální. Též jeho lži, že nehrozí kapitalismus s průvodními jevy,považujete jen za normální politickou řeč. A proč pravda(obecně) vychází později? V čiré kapalině bublina pravdy ze dna má přímou cestu vzhůru. V našem bahnu má cestu delší a záleží na intuici(empatii) každého,kde do bahna šťouchnout a proklestit ji cestu. Přispějte i Vy troškou do mlýna!

   Vymazat
  3. Anonymnímu (25. března 2016 13:45):
   Lidé povětšinou znají jen ty, o nichž média dávají vědět. U nás i v zahraničí. To však má se skutečnou hodnotou dané "celebrity" společného pramálo. Říkávají tomu mediální "obraz". Obraz to ale není, neboť víc než často bývá falešný jak pětník. Poplatný zájmům těch, kdo média ovládají.
   Havel byl pokryteckým a sebezahleděným politikem. A jeho populsrita založena na oné mediální manipulaci. Pro jeho charakteristiku je ostatně dalších slov netřeba, dost toho je o něm již řečeno v tomto Olšerově článku. Již jen tím cynickým blábolem o humanitárním bombardování se musel odkopat u každého slušnějšího člověka.

   Vymazat
  4. 13.45 Chceš to vědět,dvojnásobný vlastizrádce,lhář nejhrubšího zrna,opilec,děvkař,který se pelešil s Veškrnovou a to ještě za života Olgy,které jsem si velice vážil.Kecy o tom,jak králikárny jsou hnusné,že nebude nezaměstnanost,žádný pakt a hlavně /humanitární bombardování jugoslávie.Stačí nebo mám ještě pokračovat.

   Vymazat
  5. P.S.: vzpomenete si ještě někdo z vás za držitelku nobelovky za literaturu, jistou běloruskou spisovatelku ? Nějak na ni média pozapomněla, i když se snažila vytvořit další světovou mediální hvězdu, která bude v budoucnu řídit Bělorusko po Lukašenkovi. Nějak se jim (médiím) nepovedla.

   Vymazat
  6. Pozoruhodná je skutečnost, že za toho nejsprávnějšího porevolučního prezidenta si vybírají (je asi zbytečné psát, kdo), závislé, a proto snadno manipulovatelné, osoby. Třeba v případě trojice Havel, Jelcin a Porošenko, to byla (u toho posledního ještě stále je) jejich silná závislost na etanolu. Ještě něco je prý spojuje, protože třeba rodným jménem prvního bylo jméno Jeltzman a toho posledního Waltzman. U české ikony nevím, nemám podklady.

   Vymazat
  7. na výzvu z 13:45 jsem se teda nic nedozvěděl. možná že Havel někde řekl, že se nemáme bát nezaměstnanosti - máme momentálně asi 5,5%nezaměstnanosti = a to nepracují už jen ti , kteří nechtějí. Za to ho posíláte do pekla ? O bombardování Jugoslávie si něco přečtěte - myslíte si, že to byl on, co rozhodl ab se skončila nesmyslná genocída v Jugoslávii ? A pokud by nezasáhly mocnosti, tak možná by dodnes ta válka pokračovala .. Havel by nejlepší prezident z poslední doby, které jsme si my a svět vážil.

   Vymazat
  8. asi tak: https://www.youtube.com/watch?v=iCOFp_Jt1S8

   Vymazat
  9. asi tak: https://www.youtube.com/watch?v=iCOFp_Jt1S8

   Vymazat
  10. Neříkal Havel taky, že budeme mít samostatnou politiku, že už nebudeme nikomu poklonkovat a že nebudeme členy žádného vojenského sdružení ?

   Vymazat
  11. On toho naslintal mraky. Jasné je že sem byl dosazenej Amíkama. Dobře si vzpomínám, že když s ním před sametovým pšoukem vyrukovali, že ho téměř nikdo v republice neznal. Ale že nás to pěkně zmanipulovali?

   Vymazat
  12. 16:40 říkal, ale později se okolnosti tak změnily, že bylo potřebné reagovat. realita je taková, že nebýt našeho členství v NATO, možná pravděpodobnost nějakých konfliktů ze strany Ruska by byla u nás o mnoho větší. viz Ukrajina - neutrální stát - v roce 1994 potvrzeno i samotným Ruskem v Budapešti, a jak dopadla ! Ukradli mu už 14% území a na další části neoznačení vetřelvci rozdmýchali zbytečně další konflikt s tisícema mrtvých ... ano ano.

   Vymazat
  13. 17:12- tak co, povíte nám kam a za jakým účelem ty Vaše "služební" cesty na východ byly? Jsem jedno ucho!

   Vymazat
  14. Provedl revoluci která z poctivých lidí udělala chudáky a zduchodcu bezdomovce . Více toho nepíšu , aby si mohli napsat i ostatní vlastenci .

   Vymazat
  15. Pro (13:45 a 16:25)
   Václav Havel podpořil každou válku, kterou USA a NATO rozpoutaly včetně těch, které byly vedeny bez mandátu RB OSN a na základě porušení mezinárodního práva. A to před listopadem prohlašoval, že žádná raketa není mírová.
   Jen formálně se vzepřel dělení republiky, nijak se nepostavil proti tunelování státních podniků, podpořil zdivočelou, zbrklou, zkorumpovanou privatizaci, mlčel k bankovnímu eldorádu, nezasáhl proti degradaci české ekonomiky, která byla finalizérem a dodavatelem investičních celků, na subdodavatelskou. Jak brojil proti růstu státního dluhu - tím, že souhlasil se smlouvami proti dvojímu zdanění uzavíranými s daňovými ráji? Dopustil rovněž devastaci českého školství. Neřešil mj. třeba ani zmrazení nájmů, které sice nájemníkům léta vyhovovalo, ale pak je vrhlo do zlomových růstů nájmů - hlavně, že se voliči nebouřili. Jak pomohly situaci v zemi jeho masívní amnestie?
   Nic na tom nemění, že nebyl šéfem vlády, což je post, který nese za ekonomická a další rozhodnutí přímější zodpovědnost, než prezident. Měl moc a kredit, aby věci zastavil, pozměnil, usměrnil, aby varoval, informoval, vzdělával občany. Nic takového neučinil, až pak jen pronesl "rudolfínský" projev.
   Těch "5,5 % nezaměstnaných", správně 5,5 % míry nezaměstnaných, jsou nezaměstnaní registrovaní na úřadech práce. Ne všichni se zaevidují a mnoho jich je z evidence vyškrtnuto. Přesnější jsou údaje ČSÚ, které bývají zhruba o 2/5 vyšší. A 5,5 % je to nyní, ale bývalo to k 10 %.
   Fakt, že byl na prezidentském křesle, byl pro zahraniční politiky, podnikatele a další mocné znamením toho, že ČR je podřízenou kolonií, která kašpárkuje na povel z Washingtonu, Bruselu, Berlína, Tel Avivu a nechá se drancovat.
   Na tato fakta si vzpomene 90 % populace, která ji v dospělosti zažila, a zbylých 10 % o tom sice mlčí, ale když jim to naservírujete, tak to přizná, neboť to vše lze doložit statistickými čísly, Havlovými projevy či mlčením. Tak trochu potrapte svoji paměť či svědomí, v tom či onom je klíč k Vašemu prozření a pak si sám odpovíte na svoji otázku.
   KR

   Vymazat
 16. 6.12 Nejsem spokojen,ty modrácký nebo topácký cipe.A velice by mě zajímalo,kde jsi přišel na to,že za to můžou komunisti.No a poctivý pracující to snad ani ty nejsi.OK

  OdpovědětVymazat
 17. Pamatuji se, jak Vendelín v rádiu říkal, že překoveme meče v pluhy a zrušil zbrojovku, snad v Martině. Získal ocenění a metály v USA, které potom zvýšily export svých zbraní. Investice USA do Vendelína se mnohonásobně vrátila...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:52 myslíte si, že náš export zbraní do Varšavské smlouvy (hlavně do Ruska) nahradili USA ? tak jo ..to tedy vidíte moc zjednodušeně.

   Vymazat
  2. Nebyly jen státy VS, ale také Libye, Sýrie, Irák, Alžírsko, Egypt, Kypr, Nigérie, Mozambik, Tanzanie, Bangladéš, Thajsko, Indie, Uruguay, Guatemala a řada dalších států včetně trhu USA, kam byly a jsou prodávány české pistole a pušky.
   Takže - nesmíte to vidět tak zjednodušeně.
   KR

   Vymazat
 18. Jelzman,Walzman a Wezskrna.
  xyz

  OdpovědětVymazat
 19. Konečně alespoň jedna dobrá zpráva z USA: Hilary Clinton nebude americkou prezidentkou, zříká se další účast ve volbách. Oficiální zprávu pustí do světa v pondělí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jsi asi o 5 let mimo, ale ok. někomu to stačí k radosti: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zahranici/164537/bill-clinton-o-manzelce-hillary-uz-nechce-byt-prezidentkou.html

   Vymazat
  2. 17:10
   ....jestli je to pravda,tak se snad vožeru..
   (dneska jsem dělala velikonoční vaječňák;-)
   j.

   Vymazat
 20. Havel vela veci vo svojej naivite nechapal ani to že je manipulovaný USA a NATO. Na Slovensku zrušil zbrojovky čím USA i NATO stratili konkurenciu a mohli nahradit spaddnute trhy po Slovesnkych zbrojovkach. Tak isto bol proti vodnému dielu v Gabčíkove a proti jadrovej elektrárni v Jaslovskych Bohuniciach. Kde sme my slováci potom mali získat elektricku energiu. Kupovat z Rakuska zo západu a za aku cenu? Preto i pre iné spackane veci Havel rychlo stratil popularitu na Slovensku. My Slováci sa tiež nedáme lahko zmanipulovat pro zapadnou propagandou a ked Havel podporil vojny v Jugoslavii,Iraku ,Lýbii uplne stratil kredit ako humanista a na Slovesnku ho chápeme ako proti slovenského populistu a ako vojnoveho štváča v prospech agresívneho NATO i USA. Havel bol v podstate velká nula. prpagandisticky vyrobená made in USA i NATO.

  OdpovědětVymazat
 21. Radovan Karadžič a Radko Mladič jsou hrdinové . Slovany nikdo nerozdělí . Bombardákovi Vencovi se to nepovedlo a vzbuzenému upíru Rakouské monarchie Schwarzenbergovi se to nepovede .

  OdpovědětVymazat