Reklama

.

.

úterý 22. března 2016

Jak New York Times lakuje na růžovo, že Izraelci podporují vyhnání Palestinců

James Zogby 
22.3.2016  zdroj

Minulý týden uveřejnila agentura Pew Research Centre výsledky rozsáhlého výzkumu veřejného mínění v Izraeli, který se týkal postojů k náboženství, identity, hodnot a politických problémů, kterým země čelí.
Následně po zveřejnění se v Izraeli a USA objevilo mnoho článků, které zjištění této studie komentovaly.Nejpodivnější a nejproblematičtější z nich byl článek nazvaný „Deep Rifts Among Israeli Jews Are Found in Religion Survey“ [Hluboké rozpory mezi izraelskými Židy zjištěny v šetření o náboženství], který byl otištěn v listu New York Times 8. března 2016.

Tento článek, napsaný Isabelou Kershnerovou, byl zjevnou snahou o skloubení poctivého zpravodajství s pokrouceným omlouváním.

Kershnerová začíná svůj článek prostým zopakováním několika zjištění: „Většina izraelských Židů vstupuje do manželství v rámci svých vlastních náboženských či sekulárních podskupin,“ tyto rozdílné podskupiny „obývají do značné míry oddělené sociální světy“ a mají naprosto rozdílné postoje k mnoha otázkám veřejné politiky,“ např. zda osady na Západním břehu přispívají k izraelské bezpečnosti.

Poctivé referování Kershnerové končí, když dojde na jedno znepokojivé zjištění výzkumu: „téměř polovina izraelských Židů uvedla, že Arabové by měli být vyhnáni či odsunuti z Izraele.“

Kershnerová není schopna uznat, že tento výsledek hovoří sám za sebe, a v tomtéž odstavci dodává, že izraelští odborníci na výzkum veřejného mínění považovali znění dotyčné otázky za problematické.

Toto doplnění je klasickým příkladem úhybného manévru – postupu často používaným ve článcích New York Times –, jenž má zasít pochybnosti či vyvolat zmatek mezi čtenáři, aby se zjemnil dopad faktů, které poškozují Izrael.
Funguje to takto: nejdříve se uvede „fakt“, jenž je pak rychle doprovázen (obvykle ve stejné větě) nepodloženou poznámkou, která onen „fakt“ zpochybňuje.

Čtenář je pak ponechán na pochybách.

K přesnému vysvětlení toho, co bylo na znění oné otázky „problematické“, se Kershnerová nedostala, dokud v několika odstavcích neprobrala další výsledky výzkumu.

Pak se k tématu „odsunu“ vrátila, přičemž poslední čtvrtinu svého článku věnovala citacím izraelských odborníků na výzkum veřejného mínění, kteří nám sdělují, že „formulace otázky byla velmi strohá“ nebo že bylo možné, že izraelští respondenti mohli pochopit otázku ve smyslu, že by Arabové odešli „dobrovolně“ či byli odškodněni za odchod (jakoby to celou věc nějak zlepšovalo!).

Kershnerová cituje jednu odbornici na výzkum veřejného mínění, kterou otázka o odsunu potrápila: „Přišlo by mi divné obviňovat izraelskou veřejnost na základě této jedné otázky,“ přičemž dodala, že se obává, že tato „jedna otázka“ bude „‚využita jako zbraň‘ kritiky Izraele“.

Otázka byla ve skutečnosti naprosto jasná. A nebyla to jediná otázka v tomto výzkumu, ve které Izraelci projevili znepokojivé názory.

Ačkoli bych se mohl handrkovat o slovíčko „zbraň“, bylo by nezodpovědné nevznést vážné otázky o tom, co tento výzkum odhaluje o rasismu v Izraeli.
Nejprve se na onu „problematickou“ otázku podívejme a posuďme, zda je příliš vágní, příliš strohá či příliš nejasná.

Zde je to, nač byli Izraelci dotázáni: Souhlasíte či nesouhlasíte s tímto tvrzením: „Arabové by měli být vyhnáni či odsunuti z Izraele“?
V odpovědi na tuto přímou otázku vyjádřilo 48 procent izraelských Židů souhlas, zatímco 46 procent nesouhlasilo.

Mezi nábožensky založenými Izraelci a těmi, kteří získali židovské vzdělání, dvě třetiny souhlasí s myšlenkou, že Arabové by měli být vyhnáni či odsunuti.
Toto ale není jediné znepokojivé zjištění.

Izraelští Židé byli rovněž dotázáni, zda by souhlasili s tvrzením: „Židé v Izraeli si zaslouží přednostní zacházení“; 79 procent souhlasilo – přičemž z těch, kteří jsou nábožensky založení či získali židovské vzdělání, souhlasilo více než 95 procent.

Podtrženo a sečteno, izraelská politická kultura se stává v rostoucí míře netolerantní.

Když si osm z deseti izraelských Židů pro sebe nárokuje přednostní zacházení na úkor 20 procent populace, která je Arabská, a téměř polovina izraelských Židů volá po tom, aby arabští občané byli vyhnáni či odsunuti, lze pouze konstatovat, že se jedná o společnost a politickou kulturu, která je nemocná.
K této nebezpečné realitě je třeba přistupovat poctivě a otevřeně. Zakrývání stavu věcí pouze umožňuje, že toto nebezpečí poroste.

New York Times prokázal Izraelcům, Palestincům a svým čtenářům medvědí službu.

Zdroj: www.mondoweiss.net, překlad: Karel Hyka 


6 komentářů :

 1. vcelku sa správajú tak, ako aj tu u nás, tieto dve militantné náboženské komunity predsa nemôžu spolu existovať, a ani u nás si to neprajeme - čo tu riešiť, boja sa tak, ako aj my

  OdpovědětVymazat
 2. Palestinci jsou teroristi a muslimové,jejich strana Hizballáh má v názvu Alláh ve jménu alláha nás zabíjejí. Nebýt židů kteří s tím dobytkem bojují tak už je máme tady.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Izraelský stát vznikl na terorismu, je teroristický, utikuje Palestince a proto není divu, že palestinci se uchylují k teroru také. Ale prapůvod násilí na Blízkém Východě je straně sionistů. Ti jsou vini. A vy - 17:24 - si svoje rasistické výpady nechte do Majzlovky. Tam vám na to možná budou přikyvovat. Tady ale sionistická propaganda neplatí. Šalom

   Vymazat
 3. To Anonymní 22. března 2016 17:24
  Vaše černo-bílé vidění světa je zcela jistě vítané na kterékoli krajně vyhraněné demonstraci s jednoduchými a údernými hesly typu "Čechy Čechům" a pod. Kdyby byl svět takto srozumitelně čitelný, tak by každý s kopicí svalů měl nad těmi, kteří mají v hlavě i něco jiného, než stočené švihadlo. Naštěstí jsme se přesvědsčili, že realita je jiná.

  Jak Vám např. pasuje, že dle Talmudu - židovský nábožensko-etický kodex (pravidla chování, jednání a náboženských rituálů) jsou všichni gojimové (nežidé) postaveni na úroveň dobytka a povinností každého pravověrného Žida je gojimům působit škodu, kdykoli se naskytne příležitost. Jestli nemáte oklubanýho pindíka pak Vám možná dojde, že jak Arabáši, tak i Židé k nám mají velmi podobně vyhraněný vztah!!

  Tak. Teď běžte do kouta a dejte si pohlavek, alespoň pro sebe něco rozumného uděláte. Váš primitivní rasismus si nic jiného nezaslouží.

  K článku:
  Divím se, že se někdo může divit výsledkům průzkumů. Podobně by dopadl průzkum v ČR na stejnou otázku ve vztahu k cikánské menšině. Prostě, aby byl zachován jakýsi sociální smír a klid ve státě, tak musí být názory veřenjnosti poměrně vyvážené. Výsledek 48:46 je v pohodě a izraelští palestinci (budou-li respektovat tamní pravidla) nemusí mít o svůj majetek a život obavu. Žádný pogrom se na ně nechystá.

  Můj názor na interpretaci výsledků průzkumu je v příkrém rozporu s názorem autora článku v jeho závěru. Důvodem je dualita světa. Na jednu a tutéž událost, věc, skutečnost je široká škála názorů z mnoha zorných úhlů. Dokud budou názory takové a protichůdné ve vyvážené intenzitě je svět relativně v pořádku. Převáží-li jednosměrný pohled (zásadní příklon na některou stranu) lze očekávat vzedmutí vášní a nebezpečné pohyby (rozkolísání systému) spojené s bezpečnostními ryziky. Toto platí obecně, nejen v sociální oblasti.

  Mír i s Vámi!
  Ferro

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. AD Ferro: Nedomnívám se, že heslo „Čechy Čechům“ je eliptickým vyjádřením požadavku na vyhnání nějaké menšiny či náboženské skupiny. V případě Adama B. Bartoše se jedná o požadavek radikální desionizace české (zahraniční) politiky a polemiku s židovskou kulturou.

   Ferro má asi pravdu, když píše, že: „Podobně by dopadl průzkum v ČR na stejnou otázku ve vztahu k cikánské menšině.“ Na rozdíl od něj to však považuji za velmi nezdravé a nebezpečné. To přece není to samé jako rozdílné názory na střídání letního a zimního času. Skutečnost, že u nás pravděpodobně nevzniknou žádné „Norimberské zákony“ proti cikánské menšině, je slabou útěchou. Negativní smýšlení o této menšině má totiž za následek negativní přístup k těmto lidem v konkrétní rovině. To platí jak pro český, tak pro izraelský případ.

   K článku: Pokud takto smýšlí izraelští Židé o svých arabských spoluobčanech (Arabech s izraelským občanstvím), můžeme se jen domýšlet, jak asi smýšlí o Arabech na okupovaných územích. Pro mírový proces to není dobrá zpráva. Naopak nepřekvapí, jakou „tolerancí“ oplývají věřící židé. To vychází z jejich kultury.

   Vymazat
  2. To Anonymní 23. března 2016 3:59
   Zdravím kolego a díky za smysluplný příspěvek hodný odpovědi.

   Obávám se, že heslo Čechy Čechům má tolik významů, kolik lidí se nad ním poctivě zamyslí. Já jej chápu jako jasné vyjádření požadavku na mononárodnostní stát a skrytou výhrůžku obyvatelům ČR jiné národnosti, primárně směřovaný k jednodušší části populace. To už tady bylo v 38., v opačném gardu ve 45. a s tím mám problém.

   Nad potencionálními výsledky imaginárního průzkumu k cikánům můžeme spekulovat, ale to je asi tak vše co s tím můžeme udělat i kdyby se jednalo o výsledky reálné. Vy je považujete za alarmující. OK, proti tomu žádná, ale co s tím tedy hodláte učinit? Jak a čím změnit vztah majority vůči cikánské minoritě, aby tato byla vnímána pozitivněji?? Doufám, že nebudete navrhovat žádné blbosti, ale skutečně se poctivě zamyslíte a nějaký nápad dáte k lepšímu. Mne totiž skoro nic rozumného nenapadá. To co dnes dělá vláda a další státem placené organizace je nejen nedostatečné, ale většinou i nesmyslné a neúčinné.

   Tady jste to označil jasně a máte mou podporu. Sionisté jsou velmi, ale skutečně velmi, sebestřední a sebemenší příkoří jsou schopni nafouknout jako balón a svou vinu bagatelizovat až do nicotnosti. Desítky podomácku vyrobených neřízených raket "Kassam" vypálených ročně na Izrael s NULOVÝMI škodami na životech a marginálními škodami na majetku a zdraví po "zásluze" odplatili ofenzívou proti Hizballáhu. Za podpory dělostřelectva, tanků, vrtulníků a letadel vybombardovali pásmo Gazy - více než dva tisíce paletinských obětí. Ale palestinský boj s rozpínavostí Izraele a za uvedení rezolucí RB OSN v život, je na dlouhý článek, ne na odstavec v diskusi.

   Mír s Vámi!
   Ferro

   Vymazat