Reklama

neděle 13. března 2016

Je Jan Čulík čecháček? a následující Reakce na Surikatin článek Je Jan Čulík čecháček

Proměna Britských listů

Surikata a Všudybylka
13.3.2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
O charakterovém vybarvení Britských listů a především jejich zakladatele a šéfredaktora Jana Čulíka se v posledních dvou letech vede na nezávislých webech silná debata. Aféra, kterou rozpoutal Jan Čulík svým udavačským dopisem, přidala debatě na intenzitě a aktuálnosti. Redakce vybrala dvě úvahy dvou stálých přispěvatelek webu Kosa zostra, které si myslíme, stojí za přečtení:

Je Jan Čulík čecháček?


Jan Čulík z Britských listů, který se v poslední době se minulý týden, astronomickou mluvou řečeno, dopracoval z tzv. supernovy alternativního zpravodajství do stadia bílého trpaslíka – t.j. zhroucené hvězdy. Moc rád užívá slovo čecháček, kterým často a rád bičuje českou veřejnost…

Slovo dehonestující, urážlivé a pohrdající. Co české, to čecháčkovské. O to ani hrábě neopírat. Příslovečné Pražské kavárně je slovo čecháček základním stavebním kamenem. Jsou to jejich hodnoty. Nic mi do nich není. Ale v okamžiku, kdy jsem se dočetla o páně Čulíkově „oznamovacím“ extempore, vzpomněla jsem si na nádhernou definici slova čecháček. Je to definice od člověka, o kterého by si Jan Čulík ani ty hrábě neopřel.

Co tedy o slově „Čecháček“ pravil Pavel Eisner (1889 – 1958), milovník a velikán českého jazyka, básník, překladatel, spisovatel?
Slovo jako stvořené na důkaz, že mohou být na světě i zdrobněliny odporné. Slovo v nedobrém smyslu, sebemrskačské a masochistické. Vím sic, dobře vím, a dovedl bych toho uvést příklady: vyšlo už i z per drahých i mně, zaznělo už i z úst mužů, které bolela přízemní malost, slamotrusovská okresnost jejich okolí, žabomyšiáda života, který viděl kolem sebe. Ale daleko častěji – tak za protektorátu – jsem to slovo četl od lidí nanicovatých, od podlců. Oháněli se tím slovem, aby stáhli lidí své krve tam, kde oni sami vězeli odjakživa.

A nenávidím to slovo i tehdy, má-li mít jen význam rezignované skromnosti. Neboť od prvního dne člověčenstva vězela ještě za každým tvrzením „Já a my všichni tady jsme pleva, smetí“ nějaká poťouchle neřestná troufalost, drzost, nestydatost (je totiž na světě nejen hybris velikášství, je na něm i smrdutost „skromnosti“); a hlavně chytrácká spekulace a úmysl hovět si hovniválsky tam, kde bývá hovnivál aliteračně doma.

Nenávidím to slovo, tu lotrovskou zdrobnělinu Čecháček, a bylo by dobře, kdybyste ji nenáviděli se mnou; neboť kdekoli zazní, bude pravděpodobnost 99:1, že zazněla z úst skutečného Čecháčka, tedy tvora, jehož každé dechnutí by mělo být políčkem pro každého Čecha.

Přepsáno z knihy Čeština poklepem a poslechem, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Leda. Výpisek ze strany 60-61.

Co k tomu říct víc?

Snad jen citát z Ladislava Klímy:
Žmolek z prdele statného drvoštěpa má větší cenu než celá dnešní česká inteligence.

Reakce na Surikatin článek Je Jan Čulík čecháček

napsala Všudybylka

Téma se mě dotklo a myslím, že by zasloužilo rozvinout, protože ponižování druhými i vlastní sebemrskačství se našimi dějinami táhne jako červená nit. Tyto tendence nahlodávají naše národní sebevědomí, ať už zvenčí nebo zevnitř, a mají velký vliv na vnímání naší identity a suverenity. A to je v této křehké době obzvlášť nebezpečné. Povrchní zevšeobecňování namísto poctivého zkoumání a rozvíjení všech aspektů vždy zavání účelovou demagogií. To, že se negativně či posměšně vyjadřuje člověk o svém vlastním národu, je skutečnost o to smutnější a dostatečně výmluvná. Je to jakoby rostlina nenáviděla půdu, ve které má kořeny, půdu, která ji vyživuje a umožňuje růst.

Na podzim loňského roku jsem potkala na procházce muže, který žije nedaleko mého bydliště. Dlouhou dobu žil v Kanadě, před patnácti lety se vrátil do České republiky. Za vydělané peníze si koupil dům, je osvobozen od břemene každodenního zaměstnání, protože v zahraničí nashromáždil kapitál a nyní žije z renty. Má rád myslivost, často chodí do lesa, žije sám a svobodně. Přesto mě na oné procházce šokoval prohlášením, že je u nás sice hezky, krajina malebná, klimatické podmínky ideální, jen nebýt občanů zde žijících. U nás jsou prý lidé hrozní. Urazil v tu chvíli nejen svou matku, ke které jezdí každý víkend na oběd, ale mě, všechny mé blízké, mé rodiče, mou lásku k této zemi a už vůbec si ve svém primitivismu neuvědomil, že dal facku především sám sobě. Když jsem chtěla, aby své tvrzení konkretizoval, začal srovnávat mentalitu lidí žijících západně od našich hranic s naším „čecháčkovstvím“, které podle něj zahrnuje malost, zbabělost, tupost a stádovitost. Jak mě máloco vytočí, tak zde jsem ostře reagovala dotazem, proč se tedy neodstěhuje zpátky do Kanady. Bohorovně odvětil, že už to tady nějak vydrží, protože nebýt zdejších lidí, bylo by tu jinak docela hezky a on se naštěstí stejně s nikým moc nestýká.

Odtrženost těchto lidí od reality je naprosto zřejmá a svědčí, pokud ne o poruše osobnosti, tak přinejmenším o naprostém egoismu a nulové sociální inteligenci. Bohatství, moc či sláva z nich vytvářejí hlásné trouby vlastní hlouposti, která jim umožňuje považovat se za elity. Stejně jako národy, které se v nás snaží vyvolat komplexy méněcennosti jen na základě své geografické rozlohy či ekonomické síly. Proto jakékoli debaty o společném řešení krizí v rámci EU jsou pokrytectvím, které zneužívá tuto domnělou moc. Rozhodnutí dělají ti „silnější“, ale následky musíme nést všichni, to je jejich pojetí spravedlnosti. Jako neexistuje a nikdy existovat nebude absolutní rovnost mezi lidmi a národy, protože vždy budou lidé rozličných tělesných, duševních i duchovních kvalit, tak neexistuje ani oprávnění pro dělení lidí na elity a „lůzu“, jak to v poslední době často zaznívá z jistých kruhů, které samy sebe řadí samozřejmě do té první kategorie.

Síla národa nespočívá pouze v tom, jakou ekonomickou mocí disponuje a jak velký prostor naší planety zaujímá. Tato síla je jen nejhrubším pochopením tohoto pojmu. V krizových momentech rozhoduje jiná kvalita. Nosným prvkem sebevědomí národa jsou zejména osobnosti, které vzešly ze stejné půdy a jejich odkaz, který je často zpečetěn nemalým utrpením. Toto podhoubí ovlivňuje integritu a identitu lidí, kteří sdílí společné území a hodnoty, definuje také jejich vnitřní zralost ve smyslu vyspělosti charakterů. O vnitřní odolnosti českého národa svědčí mimo jiné to, že přežil řadu historických období, ve kterých bylo vyvinuto velké úsilí na vymazání naší kulturní paměti. Ať už ve formě vnucování jiného jazyka, víry apod. Oběť, kterou mnozí položili v boji za zachování našich národních atributů, je silnou energetickou stopou, která v těžkých časech ukazuje směr.

Projevy nadřazenosti svědčí o tom, že chybějící vnitřní síla se kompenzuje fyzickým či ekonomickým nátlakem. Za tímto chováním skrývají lidé, kteří se považují za elitu, podvědomý strach z toho, že hodnoty, kterými demonstrují svoji nadřazenost, jsou proměnlivé a pomíjivé v čase. Místo, aby začali rozvíjet hodnoty trvalejšího charakteru, snaží se expandovat dravčí politiku silnějšího. Snem všech mocných je vychovat si ideální otroky, takové, kteří si budou sami svazovat ruce, zavazovat ústa, sami sebe mrskat bičem vědomí své vlastní mizivé hodnoty a ještě líbat otrokáři za tuto možnost ruce. Přirozenou obranou proti těmto snahám je zaměření se na pozitivní rozvíjení potenciálu, který v sobě nosíme.

Vyzdvihovat a nezapomínat na příklady statečnosti, obětavosti, solidarity, připravenosti hájit pravdu i za cenu nejvyšší se může stát mostem, který nás zavede od neřestí, jejichž zárodky v sobě nosí každá lidská bytost bez ohledu na národnost či rasu, na druhý břeh proudu života, na stranu ctnost Ti, co se považují za něco víc než druzí by si měli ve vlastním zájmu přečíst citát z Bible o tom, že „---Mnozí první budou posledními a poslední prvními.“ (Matouš,19:30)----

51 komentářů :

 1. Dělení je jednoduché: lůza = pražská kavárna a různá špína k ní přibalená; elita = občané ČR mimo definovanou lůzu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A když jsme u toho Matouše: "Poznáte je po jejich ovoci."

   Smazat
  2. je to mnohem prostější. Čulík je vobřezanej darebák a udavač

   Smazat
 2. Dámám poděkuji.
  Takové snažení jak předvedl Čulík,přece známe,spodina národa.Bylo mu umožněno,dostat se mezi zodpovědné osobnosti,ale nejen tímto činem,uškodil sobě i inteligentním osobám.
  Jinak známe to rčení,před nikým se nepovyšuj,před nikým se neponižuj.Hodně inteligentních lidí to dokáže,že se nepovyšují,spíš pomůžou,jenom narcisy,nafoukanci si myslí,že svými penězi dokáží všechno.Je ale dokázáno,až přijde vyúčtováni za prožitý život,pak prohlédnou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. před pár dny jsem "čulíkům" napsal těchto pár řádek:

   "ve své prosbě o finanční podporu p. Čulík zdůvodňuje potřebu existence BL mj. jejich zásluhami v boji proti údajné xenofobii a rasismu nemalé části české veřejnosti. Vážení, mám pocit, že žijete v omylu, pokud se domníváte, že váš způsob boje proti těmto údajným "skvrnám na národní cti" je účinný. Čeho asi dosáhnete, když např. jako dnes přetisknete článek madam Kauffmannové v NYT, ve kterém se morálně fackují některé býv. soc. země a vyhrožuje se jim odebráním EU dotací za jejich postoj k muslimské invazi (papežský pojem, prosím :-))? Normální občan se při četbě tohoto článku jen otřese hnusem nad tou nesnesitelnou dávkou pokrytectví. Vůbec ho ani nenapadne, aby dal za pravdu použité argumentaci. On si přece dobře uvědomuje, že se moralizování zejména dopouštějí reprezentanti zemí, které bezostyšně a v rozporu s mezinárodním právem napadají a rozbíjejí mnoho suverénních států, kde vraždí, rabují a dopouštějí se dalších válečných zločinů. Tyto země mají nějaké právo nás moralizovat a kárat?
   Ano, jediné. Právo silnějšího - a vaše BL se na tuto stranu staví. Beru na vědomí a štědrou ruku ukáži těm, kteří finanční podporu opravdu potřebují, protože od těch kreatur, co reálně ovládají svět, nedostanou ani korunu. Vy můžete požádat madam Madeleine Albright. Z Kosova má nahrabáno..."

   Smazat
  2. Moc hezky řečeno , díky...

   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 4. A jeste, fi ha. Kazdou chvili slysim vyraz cechacek. Jeste nikdy jsem neslysel neco jako moravacek. Je to snad nejaka symbolika? Cau paka. Zdravi vas stryc Pepa Josef.

  OdpovědětSmazat
 5. Čulík je prostě troska, jemu se zhroutily všechny konstanty. Docela bych si tipnul, že to bude mít nějakou souvislost s dítětem.

  OdpovědětSmazat
 6. Mohla to být zajímavá zebra, ale je to jen obyčejný osel!

  OdpovědětSmazat
 7. čecháček je převážně obyvatel prahy. pražané mají vítací symptom. v roce 39 vítali fašisty potom komunisty a nedávno americké vojenské kolony. budou vítat kohokoliv. teď budou vítat arabské kozomrdy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brzděte prosím.Nikterak se necítím být čecháčkem i když moji předkové žili v Praze a jejím blízkém okolí (za hradbami, např. na Královských Vinohradech) od 18. stol. Podívejte se na staré mapy a srovnejte s mapou současnou - o kolik se rozrostla Praha - hlavně o přistěhovalce z celé republiky.Bydlím v domě, kde je 18 bytů. Jediný obyvatel domu narozený v Praze jsem já.

   Smazat
  2. Pro špatně informovaného anonyma 16:26 ---- v březnu 1939 v Praze vítali pražští Němci! Za to a další zločiny byli v roce 1945 odsunuti. Prosím , abyste se do Pražanů nenavážel. Většinu zlodějen a lumpáren v Praze dělají přespolní náplavy. Vždy ti gangstři nám sem i na primátorské křeslo tlačí tu Moraváka, tu Slovenku. Myslíte si, že si to Pražáci přejí? Pavel P.

   Smazat
  3. Nedá se to jinak říci, ale seš zralej pro Chocholouška do Bohnic!
   Vážený pane, jsem rodilý Pražan a jsem na to hrdý. PRAHA, matka všech měst má odjakživa otevřenou náruč pro své děti, ať jsou z Čech, Moravy nebo ze Slovenska. Můj otec se narodil na vysočině, ve Skutči, má matka v osadě se třinácti popisnými čísly nedaleko Chocně. Když se přestěhovali do Prahy, bydleli v domě společně se čtyřiceti partajemi a jen dvě byly rodilí pražané. Prahu neustále osídlují lidé z celé republiky. Je jich tu více než třetina a nikdo jim nevyčítá, že jim kouká sláma z bot. Studuje tu více jak sto tisíc mimopražských studentů, do Prahy přijíždí každý den čtyři sta tisíc automobilů ze všech koutů republiky!!! neustále je zde více jak třicet tisíc turistů, pracují zde tisíce Ostravanů, Brňanů, Plzeňanů, prostě lidé odevšad.
   Jen křupanů, jako jste vy je tady pár.
   Kdybyste ráčil zapojit alespoň pár mozkových buněk, nemohl byste z úst vypustit takovou hovadinu jako, že Pražané vítali fašisty. Pokud je mi známo, v Čechách v roce 1939 žilo více jak tři miliony Němců! a ti vítači fašistů nebyli Češi!!!
   Povstání v Praze je naopak známé, více jak dvěma tisíci barikád a odbojem, do kterého se zapojili tisíce lidí.

   Smazat
  4. Že jim kouká sláma z bot jim nikdo nevyčítá ? Až tedy na Vás. Tak jste tedy ten rodilý, nebo jen ta náplava. Vy a Vám podobní jen potvrzujete konstatování, jehož se dopustil An.16.26

   Smazat
  5. Tož, Pražáci, co ste mu odpověďéli na teho čecháčka, možete ňa tu včíl řéct, proč v Pražsku každý raz vyhrajú dcérky jako Langšáglová, Němcová a šohaji jako černý kníža z rajcha, STBak Štětina, všecko kdesi slavná ODS a tutkaj Kalúskova TOPka? Po volbách tu možno vidět zvolené samé pazgřivce a svoločiska!? To volijá tí mimopražští a pražáky přehlasujú či co? To tí Pražáci jako zalezú na chaty nebo do putýk, chrúpú oharky, pijú gořalu a nevolijá? Či počas voleb robijú děcka?

   Tož nám to tu prezráďte z prvej ruky. Tí , co nejsú pražáci, majú z teho každý raz očiska vypleščené jak tenisáky!


   Smazat
 8. Myslím, že český jazyk zná pro tyto lidi označení udavač a je jedno v které době žije.

  OdpovědětSmazat
 9. Jak se říká:Osel je věc intelektu,svině věc charakteru....a on osel není ani náhodou!!!!

  OdpovědětSmazat
 10. On nás tím čecháčstvím totiž proslavil i v zahraničí jistý dramatik co ho pak zvolili na Hrad českých králů, aby "reprezentoval" národ. A on jezdil po světě a všude vyprávěl jak jsou ti Češi malý a "takový zapšklý národ". Doufám, že mu za to Bůh nadělil dle svého uvážení. Takže i u tohoto humanitárního bombardéra a bohužel bývalého presidenta země také hledejde původ nedostatku národní sebeúcty. On dokonal to, co nezvládli nepřátelé národa po tisíce let nezměrné snahy zatajit nám vlastní slovanské dějiny, vymazat historickou paměť národa, zapomenout na vlastní kulturu. V době kdy nás měl pozvednout nás ještě ponižoval. 800 let germanizace udělalo své, teď opět stojíme před historickou volbou - vlastenectví nebo zrada západu - tady téměř dokonáno jest. A této zradě na národu napomáhá vláda v roce 700. výročí narození největšího ze všech Čechů - Otce vlasti. Stejná vláda, která jistě usedne do lavic Svatovítského chrámu v den výročí narození Karla IV. 14.05.2016 kdy D.Duka bude celebrovat mši za Otce vlasti. Zapomeňte na ty jež ovíněni západem se ohánějí čecháčstvím, buďte navždy jednotni a buďte především Čechy a Slovany.

  OdpovědětSmazat
 11. Pane Dvořáku,zřejmě nejsem dostatečně inteligentní či chápavý,ale já jsem převzatý článek o šéfredaktorovi internetového deníku Britské listy Janu Čulíkovi moc dobře nepochopil...?
  Každý deník nebo zpravodajský web má svoji rétoriku a kulturně-politické zadání.Web Nová republika nepatří mezi žádné výjimky.
  Mně osobně sebemrskačství nás Čechů,které od článků J.Č. na BL zaznívají tolik nevadí a jsem přesvědčen o tom,že jsou i namístě.
  Rozhodně nejsou společensky nebezpečně,jako ty které zveřejňuje pravicový bulvár a proruské weby.
  Novou republiku svými články rozhodně řadím mezi ně.
  Tady neustále nikdo argumentuje "udavačským"dopisem od JČ. Já jsem takový dopis nikde neviděl a to sleduji velkou část našich médií.Ne jenom mainstream. J.Č. je vysokoškolský pedagog na universitě ve Skotsku a novinář. Své komentáře o dění v Česku otiskuje mimo jiné na sociálních sítích a v Britských médiích.Že se najdou mezi Čechy,který pracují ve Velké Británii islamofobové a rasisté to je smutný fakt.Za to J.Č. a BL nemůžou.
  Spisovatel a novinář Karel Čapek,který pro své humanitní a demokratické přesvědčení byl za druhé republiky uštván českými fašisty by musel být dnes ve vašich očích vnímán,jako vlastizrádce a "Čulíkovec."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý Anonyme 17:01. To že nic nevíte o Čulíkovi jako udavači spíš hovoří o vašem nedostatečném výběru zdrojů informací. Pan Čulík, jak uvádíte'vysokoškolský pedagog na universitě ve Skotsku a novinář', udal lékaře českého původu pracujícího v nemocnici v Shefeeldu vedení této nemocnice za články, které pan doktor uveřejňuje na svém českém blogu. Jak vidět, žádné vzdělání ani povolání nebrání podlé lidské povaze, aby se projevila. Vzdělání nedělá člověka ani morálnějším, ani moudřejším, ani vychovanějším. Ostatně z dalšího vyplývá, že jste cosi okolo udavačské kampaně páně Čulíka něco četl. Na rozdíl od vás většina normálně uvažujících lidí pana doktora Vladislava Rogozova za islamofoba a rasistu nepovažuje. Měl byste si lépe utřídit pojmy, které používáte. To, že nechápete psaný text se ve svém výsledku může mnoha lidí dotknout.
   Dále píšete cosi o společenské nebezpečnosti jakýchsi bulvárních a proruských webů. Doufám, že to nemyslíte vážně. Nezdá se vám daleko závažnější, že česká mainstreamová a veřejnoprávní média překrucují skutečnosti, a když informace přicházející ze světa i zevnitř české společnosti neodpovídají ideologickým představám pánů majitelů, ředitelů či šéfredaktorů, nastupuje lež nebo cenzura. To vám je asi jedno a místo toho honíte ruské špióny, přesně jako čeští novináři ve službách 2. republiky, tedy ti, kteří uštvali K.Čapka. Srovnání pana Čulíka s Karlem Čapkem je opravdu velmi odvážné. Jen tak na okraj, můžete mi sdělit, koho a kdy Karel Čapek udal?

   Smazat
  2. Anonymní 13. března 2016 17:01

   Tak to si přečtěte toto:
   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/03/08/britske-listy-jako-server-ostrazitych-domovnic/

   Díky Čulíkovic bonzu dostal výpověď z práce člověk, který si dovolil veřejně napsat na svém blogu své osobní zkušenosti s Islámem ve VB… takovéto praktiky se u nás prováděly v nejtemnějším období násilné „Normalizace“. Jan Čulík se tak zařadil na úroveň normalizačních práskačů STB.

   Čapka proto laskavě neurážejte, nemá s tím vůbec co dělat.

   Zdr.
   JiB

   Smazat
  3. anonyme 17:01 Protože tolik chválíte J.Čulí-
   ka,jste stejného zaměření jako on.Když tedy
   je J.Čulík tak skvělý,podle Vás,tak proč tajíte své jméno?Mělo by být pro Vás ctí se
   postavit veřejně na jeho pozici.Tím,že pod
   Vaším příspěvkem chybí podpis,tak to s pod-
   porou Čulíka nebude tak žhavé.To,že je pro-
   fesorem na nějaké škole ve Skotsku,je sice
   zajímavé,ale nic to nevypovídá.Klvaňa je
   také profesor,ale bez uzardění bojoval za
   novou okupaci našeho státu.Takže z mého
   hlediska není činnost Čulíka na cizí škole
   žádným pozitivem.Nedehostenuji jeho vzdě-
   lání,takže Vaše argumentace je irelevent-
   ní.Spíš mi vadí,že lidé Vašeho typu se bo-
   jí za své názory podepsat.Asi proto,co kdy-
   by se změnily poměry.
   Petr Majevský

   Smazat
  4. Pro Anonyma 17:01
   Ne, že by mě to těšilo, ale dávám Ti zapravdu v prvním řádku Tvého komentáře.
   PS:
   "Přeji Ti, aby Tvá vlastní charakteristika neměla dlouhého trvání."

   Smazat
  5. Pro Anonyma 17:01
   Ne, že by mě to těšilo, ale dávám Ti zapravdu v prvním řádku Tvého komentáře.
   PS:
   "Přeji Ti, aby Tvá vlastní charakteristika sebe samého neměla dlouhého trvání."

   Smazat
 12. Pane Dvořáku,to že lékař V.Rogozov není islamofob či rasista je vaše teze.Britské úřady mají na vyjádření p.Rognozova vůči muslimům jiný názor.Což je dobře.Žádný vysokoškolský diplom nebo profese ještě slušného člověka neudělá.Naprosto souhlasím.To je případ např. českého lékaře p.Rognozova nebo doktora Ivana Davida.
  Kdo je ta většina "normálně" uvažujících lidí,které zmiňujete ? Čtenář např.webu Nové republika či sympatizant nenávistných a ultrapravicových hnutí p.Okamury,Konvičky a A.B.Bartoše ?
  Alespoň uznáváte ten fakt, že žádný "udavačský" dopis neexistuje.Jan Čulík pravdivě na své blogu napsal to o čem píše V.Rogozov v Česku.Britské úřady se tím musí podle zákona,který se v Česku nedodržuje vážně zabývat.Já na tom nevidím nic nemorálního a nelegitimního.
  Nemusíme řešit volbu mezi mainstreamovými médii a zpravodajstvím pravicového bulváru a proruských webů.Tím zrovna nemyslím,že nám zbývají pouze Britské listy. Na svém tvrzení nemám žádný racionální důvod,co měnit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To 18:15 - píšete, že Čulík nikoho neudal, jen že psal blog. Prosím, tedy je jiná informace ---
   http://g.cz/pozor-vydavatel-britskych-listu-jan-culik-je-udavac-prevleceny-za-novinare

   Nevím, proč sem taháte Okamuru a dáváte ho do jedné roviny s Bartošem a ještě do stejné roviny s Konvičkou. To mi nejde do hlavy. Jedině, že to máte z korporátek a ČT. Pak bych se nedivil. Ale to zase odporuje vaší tézi, že čerpáte informace z různých pramenů. Možná i čerpáte, ale nepřemýšlíte.

   Zatahovat do celé záležitosti doktora Davida, jak to činíte vy, je přinejmenším směšné. Nemá nic společného ani s Rogozvem a naštěstí ani s Čulíkem.. Možná ale s vámi. Nejste náhodou jeho pacient?

   StB se musela vážně zabývat také každým 'podnětem'. Náš národ to cinkáním klíčů v roce 1989 odmítl. Ta samá praktika britských úřadů se vám očividně na líbí.
   Aby bylo jasno, uveďte z textů MUDr. Rogozova nějakou pasáž, která by šířila nenávist, xenofobii, rasismus atd. Jsem na to velmi zvědav.

   Smazat
  2. Udávat vás nebudu ale oznámit to musím. Čulík klesá a klesá stále hlouběji, možná to už níž ani nepůjde. Nic na tom nemůže změnit nedostatečná inteligence s neschopností chápat zřetelné, jednoduché záležitosti anonyma 17:01. L.P.

   Smazat
  3. Anonymní 18:15
   Když Vám nestačí jako důkaz Čulíkova udavačství to, co zde již bylo v diskuzi napsáno, podívejte se na web The Star, tam to máte černé na bílém : http://www.thestar.co.uk/news/sheffield-doctor-under-investigation-for-islamophobic-comments-about-muslim-colleagues-1-7778959

   Smazat
  4. Jste uplne mimo, udavacsky dopis existuje. Projel jsem mnohe linky Rogozova a nic rasisticke tam neni. Hnusna stranicka objednavka.

   Smazat
 13. 1.
  Culik pred 2 lety, kdyz jeste byl "relativne" normalni (pred zacatkem Majdanu a v jeho zacatku stval hlavne Dolejsi, ktereho vyvazoval rozumny Kotrba. Culik dokonce publikoval provolani charkovskeho literata, ze Ucka a Rusove jsou prece 1 narod a pritvrdil az 3 - 4 mesice po prvnich nepokojich. A to tak, ze demonstrativne vetsina autoru BL opustila - Culik to povazoval naopak za kvalitu BL) protezoval v BL dceru Emu Culikovou. Ta si vzala pri nebo po studijnim pobytu v Rusku - tusim Peterburghu - Rusa. A Culik psal o tom, ze se v Rusku zvirata v parcich neboji lidi, na rozdil od Zapadu, o tom, ze pokladni v Peterburghu ma 14 000 Kc na rozdil od ceske, ktera ma 8 000. Psal o stavbach v Rusku, o tamnim liberalnim prostredi v porovnani s Kalouskovou CR, o tom, ze exekutor v Rusku nesmi dluznika pripravit o bydleni, publikoval Dugina apod.. atd. kde vyvracel ceskou omezenou propagandu v rozhlasu a TV. Spravne poukazoval, ze protiruske odvadeni pozornosti umoznuje Kalouskove trojkoalici, sponzorovane Bakalou, krast a delat s narodem nejhorsi zverstva. Byl za referendum a vuli obcanu ohledne US utocne zakladny proti "Iranu a Sev. Koreji" :) Psal o Trautenbergovi jako o simulakru,odhalil, ze na nem neni "jediny kladny rys".

  OdpovědětSmazat
 14. 2.
  A najednou prevrat o 180 stupnu. A uplne poprel zasady novinariny, ktere hlasal, jako podsouvani nazoru, selektivitu, manipulaci. Jasne, chteli mu zrusit katedru, psal o managerech na univerzitach ve VB, co rusi ihned nevydelecne smery, o jejich neoliberalismu, bal se o praci, takze stipendium Madlene Allbrightove (ta tam ma jen jmeno, plati to cesti poplatnici) prislo jako spasa z nebe. A Culik otocil jako Hejvl po navratu z USA, kdy se stal z lidumila a snilka tvrdy USS militarista. No, nekdy to byla i svanda, napr. kdyz dvorni sasek Dolejsi "dokazoval" na zaklade you tube, ze povstalci na UK tam meli buk a byl usvedcen svym znamym, (Culik to jeste otiskl) ze ho tam mela UK army, protoze to mesto mela obsazene. Culik publikoval nicnerikajici fotografie Guardianu s kolonami "ruske" armady, porizene za denniho svetla. No, v kongresu USA to odhalili jako podvrh, bylo to z jizni Osetie :-) A nejlepsi svanda byla s Dolejsim, kdyz honil se svedy ruskou ponorku u svedskeho pobrezi, co u toho napsal vyvodu, to byl vykon, stvat a lhat kazdy den mesice.. Hysterie ve Svedsku jiste pro Zapad plnila svuj ucel a na Bl taky. Hledali ji vsim, vsude a nesetrili. Ruskou ponorku i nasli, ale potopenou z 1 svetove valky...Po dlouhych 5 mesicich palcovych titulku MF drobnym pismem oznamila, ze Svedove si spleli vlastni zasobovaci lod :))) No a Kaja Dolejsi ztratil munici, jen se jaksi s Culikem zapomeli ctenarum omluvit za mesice tvrde vymyvaci propagandy a mystifikaci. O te ponorce. I O letadle, sestrelenem na UK, snimky "ruskych vojsk" zamlcovani nepohodlnych zdroju z UK, napr. o protivojernskem hnuti, vrazdach 10tek lidi z UK opozice tamnimi fasity se ani nezminili, ale Nemcova bylo plno a Culik s Dolejsim hned vedeli, kdo za to muze, stejne jako u letadla, kdyz jeste padaly trosky... Jak jinak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čulík vehementně obhajoval bombardování Bělehradu. Nyní se nedivte, dostal rozkaz změnit kurz a rozkazy se poslouchat musejí.

   Smazat
  2. autor
   taky si to pamatuju. Ale aspon pripustil svobodny diskurs. Jiri Jirovec nebuo uz zesnuly Asi? Jaroslav Teply z Holandska byli bajecni. Jako ostatni...

   Culik tehdy zaujimal nazory jako jeho oblibeny levicovy Guardian. A bombardovani Jugoslavie nebyla pravicacka, ale levicacka - "uslechtila, humanitarni" valka, prece. My jsme to mohli slyset ve filmu Pekaruv cisar - "ve jmenu humanity" zlocinci kuli pikle :-)
   US propaganda se od Vietnamu, kde prohrali verejne mineni, za ty roky zdokonalila !

   PS: Ten zmineny Jaroslav Teply z Holandska publikoval na BL v dobe vami zminovane clanek
   "Nepoustejte si cizince do zeme, budete na ne muset pracovat"
   a Culik to tahdy pustil. DNES NEUVERITELNE A VIZIONARSKE !

   Smazat
 15. Kdo jsou BL? Cerpaji z (viz ikona vpravo na jejich strankach) Newton Media Associates, Inc.
  824 Greenbrier Parkway, Suite 200
  Chesapeake, Virginia 23320
  A uz vite vse. Monitoruji formovani verejneho mineni.

  OdpovědětSmazat
 16. blít se mi nechce a tak blicí listy už nečtu, taky kvůli tobě práskači čuríku. Nejsi čech, ale svině, když lež je podle tebe pravda a pravda je lež. Za svinstvo, které bliješ ještě žebráš o manon, FUJ, hnuse.

  OdpovědětSmazat
 17. 3.
  Culik sveho casu suploval neexistujici liberalni diskurs v CR, kdy opozicni media v realu neexistovala , protoze noviny koupili oligarchove jako Bakala a Trautenberg, na netu jinych nazoru bylo malo a o CT od TV prevratu, kdy se klika zamestnancu zmocnila cele TV, ani nemluv
  Jeho cinnost byla uzitecna zejmena za dobu panovani Kalouskovy 3 koalice, jiz volby sponzoroval Bakala, zlodej OKD. Kalousek ihned po sestaveni vlady zastavil proces s Bakalou a ten nemusel vratit ukradené byty. Kalousek ihned prvni rok ukradl stabilizacni fond republiky, nahospodareny vladou CSSD a rozpustil ho v rozpoctu. Pry ho pristi rok vrati, az bude ekonomicky raj diky neoliberalnim reformam.Nikdy ho nevratil a zaskrcena ekonomika, ve ktere nejbohatsi neplatili dane mela rekordni sekyru. A taky rekordni Kalouskovy kradeze. Nastesti uz nemeli cas na privatizaci skolstvi, zdravotnictvi a duchodoveho systemu ala USSA.
  Takze ho hodne lidi cetlo. Pri nastupu neoliberalismu ve VB se Culik dostal do existencnich problemu! Jeho katedru chteli zrusit ...
  A v tom prisel Majdan. "Mírumilovne" demonstranty jsme videli na vlastni oci, rojici se US emisary tamtez. Hakove krize, fasisticka hesla. Mezitim Kyjevane chodili do prace. Pak Antimajdan, kde demonstrovali odpurci. Pak strelbu do neozbrojenych policistu, agresivitu "nasich hodnych". Nasilne brutalni rozehnani Antimajdanu, kde se uz schazelo vic lidi nez na Majdanu. Vrazdy lidi pri nasilnem obsazovani budov, strelba do neozbrojenych policistu i do vlastnich rad. Nasilny neustavni fasisticky prevrat proti demokraticky zvolene vlade. Nasledujici zastrasovani a masakry odpurcu. Mariupol , Korsun, Odessa - zde se v omlouvani fasistickych zverstev vyznamenal Dolejsi! Vrazdeni civilistu na vychodni Ukrajine - historickem Novorusku.
  Propagandisticky slozita doba ..... lidi maji uverit, ze jde o dobro bojujici proti zlu a o dobro jde USA, jako vzdy. Ze cerna je bila a naopak. V Nemecku lidi masove odhlasovali predplacene noviny. Karas a Palata nas presvedcovali, ze se Novorusove vrazdi sami a sami si ostreluji mesta plna civilistu! Sysifovsky ukol !!!
  No a Bl mely dobrou ctenost... a jejich zrizovatel existencni potize...
  JAKO MANA Z NEBES SE OBJEVILO STIPENDIUM OLBRAJTOVE (masove vrazedkyne z Kosova a Iráku, zvané Krvavá Madla) A ZBAVILO CULIKA EXISTENCNICH STAROSTI A NASTAL OBRAT

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nalákat čtenáře jde celkem snadno. Začnete kritizovat sociální útlaku v ČR. Tak začal i Jenda Čulík a čtenáři ho obdivovali a hledali pro BL další čtenáře. Nyní se za to stydí.

   Jednu Čulíka se snaží napodobit i jiné tzv. alternativní weby. Buďte opatrní a nenaleťte. Podívejte se na minulost autorů.

   Smazat
 18. 4.
  A Culik podepsal. Jako spousta jinych. Sve starosti vyresil za cenu likvidaci sveho virtualniho platku. Jako jedna politicka z Nemecka zase zlikvidovala svou zemi. Jako se z jednoho prezidenta pacifisty stal US militarista a dokonce napsal zvaci dopis do Iranu. V dobe, kdy US oligarchove vedli nejvetsi natlak na Iran. Ty, Vasek, potrebujeme pichnut. Irak jsme napadli a nic tam nebylo, Balkan, Lybiu, potrebujeme to zduvodnit. Tobe pestujeme povest humanisty a a spisovatela, na prachy nehledime, prezidentem jsme ta udelali, a nik nam uz neveri, tuz na pomoz. Ten zlikvidoval svou zemi jen castecne, bo byl pasivni - nechali ji rozkrast jinym, zlikvidoval hlavne svou povest a ta dnes nikoho uz nezajima...

  Ale kdyz jsem nevedel to o tom stipendiu, taky, jako jednoho predrecnika vyse mne napadlo, ze je v tom neco rodinneho. Culik protezoval svou dceru Emu Culikovu na BL a delal ji tak trochu karieru. A najednou bylo ticho. Aspon si to myslim, protoze na BL uz vic nez rok nechodim v zajmu zachovani dusevniho zdravi - te same propagandy je v tisku a TV tolik, ze chodit na Bl je ztratou
  casu.
  To stipendium je jasne hlavni. \penize udelaly z odpurce establishmentu jeho zaryteho zastance. Ale mozna svym dilem jeho potomek do mozaiky Culikova prerodu take prispel.
  Tak by mne zajimalo :

  VITE O TOM NEKDO NECO?

  OdpovědětSmazat
 19. Velice děkuji oběma pisatelkám, i vystaviteli jejich článků, panu Dvořákovi, za to že nám všem ukazují cestu, jak ven ze zajetí oné pochmurné pravdy : "K tomu, aby se zlo prosadilo stačí, aby dobří lidé nedělali nic."

  OdpovědětSmazat
 20. Čulík a jeho Britské listy to se nedá číst! A ten kdo druhého nazve čecháčkem dává jen najevo, že čecháček je on sám!Argento

  OdpovědětSmazat
 21. 5.

  K CULIKOVU PRASKACSTVI

  Culik udal sveho krajana ve VB, ceskeho lekare. Lekar popisoval britskou realitu, tak , jak ji zazil, podal svedectvi. Nebylo v tom nic diskriminujiciho nebo urazliveho. PRAVDA NENI DISKRIMINUJICI! POKUD ANO, KONCI PRAVNI STAT A NASE CIVILIZACE.


  Osobne si myslim, ze Culik je v prekerni osobni situaci. Zbavil se existencni nejistoty, ale na ukor toho, co budoval. Znicil svuj kdysi opravdu nezavisly casopis. Mel pocit nadrazenosti nad ostatnimi Cechy a z toho pramenil jeho sklon k mentorovani. Ve svych knihach Jak Cesi mysli apod ma nektere dobre postrehy, ale jinak nepripustne pausalizuje a nechape, ze kazdy nazor nebo zkusenost, zivotni styl apod, je rovnocenny, pokud neublizuje ostatnim a neomezuje demokracii.
  Ale do jiste miry jsem mu to osobne toleroval, protoze za nim bylo neco videt. Prispel k nasemu ceskemu diskursu v dobe totalne sesnerovanych pravicovych medii, koupenych oligarchy (jako na UK dnes).
  Ctenari od nej odstupuji, zbylo jen par extremistu (v pravem smyslu toho slova) to, co budoval, je v troskach. Zasady jim kdysi hlasane nezavisle novinariny na rozdil od tehdejsich ceskych medii - v troskach. Chybi mu uznani, kvuli kteremu to vsechno delal. Musi vytloukat klin klinem, Jako Merkelova ustupuje Turecku, jednomu z viniku krize a vsichni vedi, ze migrace se tim nevyresi , i Culik sve lzi musi obhajovat dalsimi. Vidi zhoubnost a zkazu toho , co propaguje.
  Udal, protoze chce zase citit nadrazenost, protoze dnes nenavidi lidi, kteri mluvi pravdu a tim mu ukazuji, ze on lze. A chce citit uznani, ktereho od naproste vetsiny lidi dnes nemuze dosahnout . Tak chce dosahnout uznani aspon u kterych kolaboroval....
  Ale jestli citi nejake zadostiucineni, dobry pocit za udavacstvi, to vi pouze Panbu a on sam...


  Kazdopadne se Culik svym udanim posunul do hodne vysokeho "novinarskeho" levelu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zde je důkaz přímo z Anglie :
   http://www.thestar.co.uk/news/sheffield-doctor-under-investigation-for-islamophobic-comments-about-muslim-colleagues-1-7778959

   Smazat
 22. To už tady přece bylo - Čechům říkali Čecháček ,
  Židům Židáček. A hodí se jim to zase.
  Jarda

  OdpovědětSmazat
 23. Abychom hovořili konkrétně:

  http://www.thestar.co.uk/news/sheffield-doctor-under-investigation-for-islamophobic-comments-about-muslim-colleagues-1-7778959

  Zapomeňte, že by se Čulík styděl, jistě udání považuje za svou povinnost a ještě bude pyšný, jak to tomu "Čecháčkovi" doktůrkovi zavařil. Fakt, že si ten článek na Blistech nalinkoval, tomu nasvědčuje.

  Jinak ta pětibodová analýza Blistů výše je výstižná, jen bych dodal, že na "comming out" v souvislosti s Majdanem (anebo stipendiem?) bylo zaděláno už léta. J.Č. sice byl/je ochotný kritizovat kapitalismus v ČR (často v kontextu zdůrazňované zaostalosti Čechů), zatímco v globálních otázkách "držel lajnu" mainstreamu - od Jugoslávie, přes Irák, Ukrajinu i Sýrii. Jen dokud tam Kotrba, Jírovec a spol. psali jinak, nebylo to až tak znát. Pochopitelně Dolejší tomu nasadil korunu, místo něj by do BL klidně mohli psát Kissinger s Wolfowitzem, nikdo by nic nepoznal. XJX

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. http://blisty.cz/art/81529.html
   Evidentně na to pyšný je.

   Smazat
 24. Čůlíkům a Čůrákům věčná sláva na hnojišti dějin, odkud se derou na povrch výhonky nové generace i s národním plevelem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Absence sebereflexe a studu.Typická vlastnost lidí z horší kategorie nomen omen.Namátkou.Čulík,Čunek,Nečas,Slota,Štětina,
   Kalousek....

   Smazat
  2. Absence sebereflexe a studu.Typická vlastnost lidí z horší kategorie nomen omen.Namátkou.Čulík,Čunek,Nečas,Slota,Štětina,
   Kalousek....
   ---------------------------------
   A Jan Urban,Šabatová,Stropnický, Trautenberg, Langšáglová Nagyová, Drobil a spousta dalších šíbrů, hlavně z pravice a odlidovců, méně ale přece i od socdem...
   Typčtí deprivanti (psychopaté) dle Koukolíka.

   Absenci sebereflexe a studu má i Klaus, který 2x dostal naši ekonomiku na kolena. Kradljak straka pro své modré i pro sebe - Livia byla svého času v 5 správních radách, amnestie privatizačních zločinů !
   Ale jako jediný z těchto šíbrů paradoxně nekolaboroval proti Evropě a své zemi...

   Smazat
 25. Proboha, opravdu všichni věříte, že si nějaký čecháček a bruselořiťolezec Čulík zasluhuje, abychom mu věnovali tolik pozornosti? Není svět plný mnohem zajímavějších lidí? Vždyť ten donašeč nestojí ani za to, aby si před ním slušný člověk odplivl.

  OdpovědětSmazat
 26. Ten váš kopečkář, který si myslel, že přijde zpátky mezi českou "lůzu" a všichni hned padnou na zadek a budou uctívat jeho velikost, je skutečně zklamaný.
  Nedivte se mu, to, že ho nikdo neobdivuje je určitě vina těch hrozných "Čecháčků".:-)
  Petr Beránek

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.