Reklama

.

.

pondělí 7. března 2016

Masarykovo desatero

Stanislava Kučerová
7. 3. 2016 České národní listy
 

Dnes slavíme 166. výroční narození prvního Československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Jeho dokaz je živý dodnes, i když mnohým se příčí, přecházejí ho v tichosti či s neurčitou frází a v praktické politice a svých postojích se raději 'inspirují' zpátečnickou 2. republikou či kolaborantským Protektorátem. Profesorka Stanislava Kučerová připomíná 10 bodů masarykovského odkazu dnešním generacím. Stojí každému za připomenutí.

Zkusme desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel. Jsou neurčité? Mlhavé? Nemají nic společného s realitou?

Naopak. Ukazují sebezáchovný směr.

1. Braňte pravdu. (Boje o RKZ, hilsneriáda, záchrana života asi 50 Srbů a Chorvatů v inscenovaném velezrádném procesu). Presidentská standarda „Pravda vítězí“.
(Dnes: cynické manipulace a propaganda ze všech mocenských center, dokonce vědou ve službách moci v zájmu účinnosti podložené.)

2. Buďte uvědomělý národ. Pěstujte vlastní národní historii a filozofii .(Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských snah vzdělávacích, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka, nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a na přínos Havlíčkův. Bez historické paměti není národa. x (Dnes: destrukce historické paměti, ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.)

3. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý a šťastný a hrdý. Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů. Neopičte se po těch větších a bohatších. x (Dnes: opičíme se, nevěříme si, ztrácíme svou identitu.)

4. Vyznávejte ideál humanity (lidství, člověčenství), který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismus, utilitarismus, pesimismus, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.
(Dnes: jsme tu každý sám za sebe. Životní naplnění jedince se stále více jeví jako honba za ziskem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava, pochybný styl života v komerčním šoubyznysu.)
5. Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. I socialismus je humanitní směr. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá.
(Dnes: žebráci, bezdomovci, nezaměstnaní. Spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před a nad člověkem.)
6. Važte si svobody a samostatnosti, kterou jsme vybojovali v 1.válce světové. Važte si hrdinství legionářů, sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.
(Dnes: zpochybňuje se sama existence a identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Perspektivní jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi více vyplatí?)

7. Mějte na paměti Washingtonskou deklaraci z r.1918, naše „Prohlášení nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma) , bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství atd.
(Dnes: státní idea chybí. Hrozí návrat poměrů před Deklarací. Trpíme pochybné restituce církevní i šlechtické, mlčíme k nekritickému a nezaslouženému hodnocení Rakousko-Uherska a některých jeho představitelů aj.)

8. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na principech rovnosti, „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy, octly se historickým vývojem většinou v méně příznivých podmínkách.
(Dnes: poselství zcela aktuální.)

9. Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu . Celé veliké masy národní z nich přijímaly ideály mravní a sociální.
(Dnes: pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmoderna odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících norem a „šok“ z nového díla vlivem jakékoli vulgárnosti a obscénnosti.)

10. Starejte se o školu a učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost, výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě, k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitele i pokud jde o finanční zabezpečení.
(Dnes: škola bez kázně, učitel bez vážnosti, vzdělanost není uznávanou hodnotou..Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout a chce si něco „ užít“. A média ji v tom intenzivně podporují.)

Závěrem: Nemyslím, že odkaz Masarykův je neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi jako celá euroamerická civilizace. Jak? To je na současných generacích, které by měly vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol.

67 komentářů :

 1. Asi je to nevhodný příspěvek, ale neboštík děda mně říkal, že za Masaryka se střílelo do hladových dělníků, zjevně nepřemýšlel demokraticky. Napadlo mne, že to desatero je jako když Havel mluvil o pravdě a lásce, ale mýliti se je lidské.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dělníci nechtěli nic jiného než spustit "Majdan" a rozvrátit republiku. Stříleli do nich jejich vlastní. Jednalo se o operaci pod falešnou vlajkou, rukopis je jasný. Dělníci byli agenti CIA, pátá kolona USA!!!

   Vymazat
  2. Nakonec žid Masaryk odvedl své dílo do dokonalosti a carské Rusko, Rakousko-Uhersko a Německá Říše byly zničeny a rozdrobeny. "Staré-li zhynulo-novému žijme!", jen tak dál až do vlastního sebezničení.

   Vymazat
  3. Můj děda zase tvrdil, že to byl velký ochránce megazlodějů a gaunerů. Nebyla to jen jeho pozemková reforma, ale např. i ukradené carské zlato a velitelé podílející se na jeho ochraně našli teplé místo ve státních službách ! Pokud někdo tvrdí, že je to lež, mohl bych doložit zlatými carskými rubly, které děda dovezl jako výslužku z legií.
   SID

   Vymazat
  4. 2:57 CIA to nebyla, vznikla až roku 1947 a to už byl Tomáš Garyk dávno v pánu ;-)

   Vymazat
 2. .. Tobě to říkal děda, nám to vtloukali do hlavy komunističtí učitelé... a protože víme, kam to komouši dotáhli, tak si lehce uděláme obrázek co je plus a co je mínus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:46 Jistě, bylo to právě naopak. Vypasení dělníci stříleli do hladových policajtů. Záměnou plus za mínus se pravdy nedoberete. A jenom pravdivý pohled na minulost je předpokladem volby správné cesty do budoucnosti. Bohužel, boj za pravdu a lásku pomocí lží a nenávisti lidem rozpoznání pravdy hodně ztížil.

   Vymazat
  2. Ono je to s tou pravdou dost nahnuté. Novodobí dějepisci ohýbyjí minulost podle svých představ a zatím se jim to moc nedaří. Naštěstí. Minulost bychom měli znát, ale zase z ní nevycházet do budoucna. Masaryk byl jako my všichni. Dobrý člověk s chybami. Střílení do dělníků nebyl přímo jeho rozkaz, ale i tak měl máslo na hlavě, protože proti tomu nevystoupil se vší rozhodnodtí. No co na to říct? To se nám stává i dnes. mlčíme tam, kde bychom měli mluvit.

   Vymazat
  3. Debile,v Duchcově do dělníků stríleli kvůli Majdanu?!!!!Vypatlanej havloidní kreténe bez mozku,drž alespoň hubu,když už máš v palici naděláno!T.G.M. rozhodně nebyl na severu extra milovaný za tu střelbu....no není divu.

   Vymazat
 3. Byt komunistickymi zvrhliky kteri vydavaji tyto stranky, vubec bych jmeno T.G.M. nebral do huby.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1:11 naprostý souhlas

   Vymazat
  2. Když si vzpomenu, jak se za Husáka váleli bezdomovci po městě a žebrali, zfetovaná mládež rozbíjela výlohy a exekutoři týrali prostý lid, jsem šťastný, že žiji v demokracii, takhle jsem si to představoval.

   Vymazat
  3. A co jsi si představoval? Že budeš socialisticky pracovat a kapitalisticky žít? Že nasekáš dluhy a nikdo je na tobě nebude vymáhat? Že prochlastáš, profetuješ a progambluješ dům a bude ti obratem přidělen další?
   Někdy ty svoje představy natoč, mohl by to být trhák.

   Btw, za Husáka se bezdomovci skutečně neváleli a nežebrali. Takové okamžitě zavřeli do kriminálu za příživu nebo do ústavu pro choromyslné. Kdyby bodobně "zmizeli" bezdomovce dneska tak by jsi byl první kdo by spustil provařenou odrhovačku o "fašistech".

   Vymazat
  4. Dobří lidé se vždycky domluví, zlé bestie budou vždy vše převádět do sporu a hledat nepřítele a extrémy. Extremista je ten, kdo říká já jsem tu pán a vy budete dělat co chci nebo Vás zabiji a když to nějakou shodou tak dopadne stejně nejsou spokojení. Bestie zůstane bestií a žádná vnější okolnost to nezmění ať se má dobře nebo špatně.

   Otázka zněla je odkaz T.G.Masaryka pro nás významný. Jsou to naše kořeny a je potřeba je ctít a hledat co bylo dobré a co se udělalo špatně.

   Vymazat
  5. K 2:52.
   No, kdyby se v současné době měly ztratit ty tisíce bezdomovců tím fantaskním způsobem, který jste si vymyslel, tak by muselo dnes být v každém okresním městě několik desítek věznic a ústavu pro choromyslné...
   Heriot.

   Vymazat
  6. Lidé dělají chybu tím, že většinou podrobí osobu, která dává odkaz nebo-li slovo, šílenému rozpitvání a odsuzování.Každý může udělat v životě chybu v dané situaci.Až později analytici rozebírají, co měl a co neměl dotyčný dělat.Ale nade vším stojí vážný Odkaz národu, jestli chce přežít.To si vryjme zlatým rydlem do duše.Odkaz je důležitější než odkazovatel.Stejně jednou všichni musíme odejít,ale odkaz pro další generaci zůstává ! A záleží jen na lidech samých kam svou cestu namíří.Buď k vybojované svobodě nebo do otroctví.

   Vymazat
 4. O "českém tatičku" Redlichovi - Mesiárikovi, který, stejně jako drrrchrramatik Havel, tak oddaně sloužil svým sionistickým pánečkům, že ho na český Hrad posadili, o "českém tatičku", ve kterém by se ani Hilsner české krve nedořezal.
  http://ulozto.cz/xaQ2PJX/prihoda-masaryk-studie-vyvolencovy-kryci-legendy-e-book-pdf

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je tam psáno:
   maminka relativně vzdělaná 36 let, tatínek analfabet o 10 let mladší, Tomáš se narodil 7 měsíců po svatbě.
   Určení otcovství pomocí testu DNA by byla konečná pravda a něco by bylo označeno už jednou provždy za bájné, účelové lhaní.

   Vymazat
 5. Dá se dnes srovnat Masaryk s Havlem? Zcela jistě! Oba dva něco hlásali, ale jinak dělali. Blaho národa a jeho lidu bylo u obou dvou až na POSLEDNÍM MÍSTĚ.

  ŘÍKEJ SI CO CHCEŠ, ALE SKUTKY TĚ PROZRADÍ!!!
  Tato věta nepotřebuje komentář, rozumný člověk ví, jak si ji vyložit! A to nejen na domácí scéně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pronárodní byl M.R. Štefánik, měl hluboký vztah ke svému slovenskému národu a zároveň byl mezinárodně uznávaný (měl hodnost francouzského generála). To on uvedl Masaryka do mezinárodních kruhů (Francie, Itálie), nakonec byl odsunut a možná i odstraněn. Nevím, zda byl také zednář, ale rozhodně byl velký vlastenec.

   Vymazat
 6. Jak rikam, komunisticko-nacisticka lejna.
  Lidi jako Masaryk nebo Havel si vubec neberte do huby.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Že ty člověče na nás i po jejich smrti žárlíš? Neboj se do "huby" sis je bral jenom ty, nikdo ti to právo nebere. Vždycky jsem tušil, že někteří buzeranti nemají rádi konkurenci:-) Jinak zásluhy Masaryka při vzniku republiky jsou neoddiskutovatelné i když na každém se najdou nějaké mouchy. Ale to druhé individuum to už byl jenom škůdce a liho-morální sajrajt, humanitární bombometčík a pisálek obskurních dílek. Ovšem jako takový se Amíkům velmi hodil k rozvrácení našeho státu i zbytku morálních hodnot.

   Vymazat
  2. Už se těším,až takový zmrdy jako jsi ty Chujmere debiloviči,budu mít na pitevním stole....to bude překvapený,z čeho a proč ses vlastně vyskytnul!!!!

   Vymazat
  3. 7:35 my si je do huby nebereme, protože hovna nejíme.

   Vymazat
  4. Havel byl nejhorší šmejd a zkáza pro naši republiku. Masaryk nebyl svatý, ale pokud ho někdo srovnává s Havlem, je to pro Masaryka nejhorší možná urážka.

   Vymazat
 7. Pravdo láskař tatíček...A co základy, na nichž vznikla ČR? Co to ruské ZLATO? Dnes už je dba, kdy si každý může udělat názor sám, prastará tabu se otvírají.
  Nebást se a krást - to by se taky dalo říci, zejména v posledním čtvrtstoletí se tento odvážný přístup realizuje měrou vrchovatou. Naši miliardáři ví své.Masaryk byl stejný podvod jako Havel.

  OdpovědětVymazat
 8. Motrok 21 století.7. března 2016 9:14

  Určitá skupina lidí určitého národa pochopila, že komunizmus je možný ale jen pro ně a tak to vypadá v praxi. My jsme jen nutná stafáž.

  OdpovědětVymazat
 9. Obávám se, každý z výše zařazených příspěvků porušuje alespoň jeden z bodů desatera TGM.
  Je na rozumných lidech, aby dále vytrvali a byli příkladem v naplňování masarkyovského desatera a postupně tak nabalovali další občany.
  Ad střílení do dělníků za 1. republiky. Celkem jich bylo zastřeleno okolo 30 (např. Krompachy , Duchcov, Frývaldov (Jeseník)). Nevím, zda někdo zjistil, zda měl TGM přímý podíl - že by vydal rozkaz, povolení střílet, jde ale o politickou zodpovědnost za činy (předsedy) vlády, ministra vnitra, velitelů četnictva atd., u nichž již nepochybně kráčí o nastolení určité atmosféry v resortu (limitů konání) či vydání patřičných rozkazů. Kromě toho by bylo záhodno se vedle zkoumání absolutní stránky věci věnovat i relativní - zamyslit se, jaké měl možnosti a jak je využil, zda a jak by se chovali v dané sitauci jiní, resp. jaká byla tehdy situace v jiných státech. Nezdá se mi, že by TGM při objektivním zkoumání propadl, na druhou stranu by byl nesmysl zapírat, že se něco takového za jeho vlády stalo - byla by to manipulace, dezinterpretace jeho názorů (určitě měla střelba nějaký odraz) a odkazu.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. BLBEČCI !!!
   Tehdejší ministr vnitra Slávik byl suspendován, krajští hejtmani vyhozeni a velitelé četníků, kteří dali rozkaz ke střelbě 6 - 8 let natvrdo.

   Vymazat
  2. Proč nadáváš. Co píšeš je ničím nepodložené tvrzení. Uveď zdroj svých 'informací'! Pavel P.

   Vymazat
  3. 22:49 Zdroj? Přece ten nejspolehlivější - stará Blažková, předsedkyně uliční organizace TOP09.

   Vymazat
 10. TGM byl svobodný zednář , své spolubratry z lóže Mafie + manželku /ta se ve vězení zbláznila/ a dceru zradil a tím odsoudil k smrti. Jen smrt Františka Josefa a nástup Karla je zachránil.
  Jeho Československo posloužilo Francii, která jej při první příležitosti hodila přes palubu, jeho politika rozeštvala do té doby jakž takž v míru žijící obyvatelstvo, hovořící česky nebo německy jen proto, že zvolil nacionalistický místo zemského principu.
  Za rozpad Rakouska Uherska nese přímou zodpovědnost, v důsledku toho spoluzodpvídá i za 2. světovou a padá na něj zodpovědnost za vyvražďování Židů. Rakousko-Uhersko Židy asimilovalo a pogromy na svém území netrpělo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte velmi uhnutou logiku, dá-li se to ještě za logiku označit. Za rozpad R-U mohli především pangermáni, kteří napadli Srbsko a rozjeli celý ten evropský prů.er. Masary, jak jistě nevíte, v exilu dlouho váhal, zda má nad R.-U- udělat kříž. Ale protože vraždění Čechů, jak v zázemí, tak na frontách pokračoval a stupňovalo se, a protože mnoho mladých mužů dezertovalo z r.-u. armády, rozhodl se, jak se rozhodl. Byli jsme jedinou demokracií v širém dalekém evropském okolí. To bylo špatně?

   Vymazat
  2. V exilu neváhal, ale sháněl sponzory.
   A rozjel lživou propagační kampaň, kde vykládal, jak jeho žena a dcera úpí v žaláři a to v době, kdy mu je Karel chtěl poslat do Švýcarska. On to odmítl.
   Jakou morální hodnotu má člověk, jehož syn bojoval za R-U, dokonce dostal vyznamenání za statečnost, jeho vlastní vinou se nervově labilní žena a dcera dostly do vězení? Úplně stejnou, jako Mašínové, kteří nechali státní moci napospas matku a sestru a po cestě zavraždili spoustu neznámých, nevinných lidí.

   Vymazat
 11. Těch deset myšlenek, vybraných z Masarykova odkazu je buď správně, nebo špatně. Já na nich nic špatného nevidím. Naopak, i v souvislosti s poznámkami autorky článku pod nimi, jsem přesvědčen, že je životně důležité pro Českou republiku, se k nim znovu a znovu vracet.
  A je dnes nepodstatné, zda Masaryk mohl, či nemohl ovlivnit represe vůči spoluobčanům v té době. Je známo, že to kritizoval, a nesouhlasil s tímto násilím, ale to z něj nedělá ani světce, ani, na druhou stranu, bezcharakterního lumpa. Nebyl to ani "tatíček" , ani zloduch, ale takového fašounského zmetka (jako např. 7:35), který tady permanentně uráží slušné lidí, by si zaručeně podal. Protože to jsou přesně ty svině, které vyvolávají násilí a rvačky, a chtěli by ostatním poroučet, co si smí, nebo nesmí myslet, a už vůbec ne říkat. Samozřejmě "v zájmu civilizace" že. A protože jsou to zbabělci a poserové, tak si na pomoc pozvou tu "spřátelená vojska Varšavské smlouvy, a dnes "Dragounskou jízdu" NATO. Pořád ti samí, prodejní a zbabělí hajzlíci.
  Budou tu, bohužel, pořád, ale nesmíme jim dovolit, aby vyhráli. I o tom je Masarykův odkaz. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto s vámi souhlasím! Marek

   Vymazat
 12. Pokud na Masarykově desateru nevidíte nic špatného, pak jste se ještě blíže neseznámil s podrobnostmi Velké francouzské revoluce, na jejíž "hodnoty" se v jednom z nich odvolává (falešné volnost, rovnost a bratrství), ani s hodnotami humanity/reformace/renesance. Hodnoty reformace ústily v depopulační pohromy v Evropě a dvě největší známé v dějinách našeho národa. Pravda je, že takto to v učebnicích pro kontinuitu osvícensko-marxistického pojetí podáno není. Všechny zmíněné hodnoty vedly k neskutečnému prolévání krve nevinných lidí. Byl to základ k trockistickému vyvražďování v Rusku, kterému Masaryk ochotně pomohl. Pro srovnání citáty Kramářův: „Rusku pomůžene, sobě pomůžeme.“, Masarykův: Sobě pomůžeme, Rusku pomůžeme.“
  Píšete: „A je dnes nepodstatné, zda Masaryk mohl, či nemohl ovlivnit represe ...“, tvrdil byste to i o Stalinovi? Zřejmě ne. Určitě je potřeba zkoumat, zda a jakou vinu měl Stalin, stejně jako Masaryk. Možná bychom se divili, nebo ani ne, podle toho, co kdo víme.
  Masarykovi byl vytvořen kult osobnosti ještě nechutnější, než Havlovi, to samo by mohlo napovědět o morálních kvalitách tohoto cizince v českém a slovenském národě.

  Hledejte, pokud Vás to opravdu zajímá dále třeba pod hesly Lazaravský, Kolčak, Zuman, Vondrák (některé lze těžko sehnat), další odkazy máte v příspěvcích výše.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro podrobnosti (ďábel je v detailu) z Francouzské revoluce:
   historik Dušan Uhlíř - Brněnský pitaval - kapitola Mesiáš z Podolí
   novinář E.E.Kisch - Pražský pitaval - kapitola Dantonova smrt a Popprovi synovci

   Vymazat
  2. S větou o nechutném kultu osobnosti naprosto souhlasím. Ostatně (ne)obliba jednotlivých osobností historie je vrtkavá, a podřízena aktuálním zákmům a situaci. Ze Stalina se v čase stal z milovaného vůdce nenáviděný diktátor a dnes se zase objevují úvahy o rehabilitaci jeho pragmatismu. U Gorbačova se stal z reformátora a tvůrce naděje, zrádce.
   Můj obecný přístup je založen na tom, že každá ušlechtilá myšlenka se dá zneužít a otočit, nejen proti autorovi, ale proti komukoliv. Jistě lze konstatovat, že desatero křesťanské, je vcelku dobrým návodem k nenásilnému spolužití. Kolik však "v jeho jménu" bylo spácháno loupeží, vražd, válek?.
   Pokaždé jde o to, kdo se "chopí příležitosti" a podvede ostatní ku prospěchu svému, a na úkor těch, kteří je nedokázali rozpoznat a včas zastavit. Tak, jako jsem osobně poznal lidi, kteří za války nosili na rameni hakenkrajc, aby se po válce stali zuřivými komunisty, tak po 89 se z mnoha zuřivých komunistů stali zastánci trhu bez přívlastků a evropské integrace.
   Proto nemám nic proti obraně pravdy, návratu k národnímu seběvědomí, podpoře kvalitního vzdělání, a ano, i k solidárnímu a humánnímu chování. Pouze trvám na tom, že je nutné přesně odlišovat slušné a poctivé, od lumpů a vychcánků, a na základě krutých historických zkušeností je už nepouštět k moci. Uznávám, lehce se to říká, hůře provede. Ale je jiná možnost? J.B.

   Vymazat
  3. Pro (11:40)
   Za to, že jsou mnohé zločiny páchány pod prapory humanitních hodnot, tyto hodnoty nemohou a také tyto zločiny nejsou páchány lidmi, které tyto hodnoty vyznávají. To, že se politici verbálně hlásí k čemusi, je pro inteligentní lidi jen vodítkem, aby věděli, podle čeho poměřovat jeho činy a zjistit, zda, sle spíš jak velkým podvodníkem je a jak velká je jeho drzost se skrývat pod vznešené ideály.
   Hlupáci si samozřejmě myslí, kdoví jak jsou informovaní a sečtělí, když berou vážně to, že se kdosi přihlásí ke konzervativní/sociálnědemokratické, liberální, komunistické, nacionalistické, zelené aj. ideologii, nebo když používá jejich rétoriku. Za to opravdu ale konzervativní, liberální, komunistické aj. hodnoty nemohou, že si s nimi vypočítaví pragmatici drze a pokrytecky vytírají ústa.
   Mohl byste svůj historický exkurz rozšířit o případy, kdy zločinné ideály byly zneužity k páchání dobra?
   KR
   P.S.
   Oh, bože, do čehos´ tu duši dal?!

   Vymazat
  4. Při hodnocení politiků je tendence používat jen "digitální" hodnocení. 0 nebo 1, padouch nebo hrdina. Postavit pomník, odstřelit pomník. Porovnejte to s čínským "analogovým" hodnocením Mao Ce-tunga. Tam s odstupem času zvážili jeho činy podle jejich vlivu na rozvoj země a došli k závěru, že to bylo přibližně 70%+ 30%-. A je jasno. Není třeba mu stavět nové pomníky a pojmenovávat po něm kdeco, ale ani není potřeba na jeho památku plivat.
   Moc by mě zajímalo, jak by dopadlo objektivní "analogové" zhodnocení přínosu našich prezidentů k rozvoji země.

   Vymazat
  5. Pro: (14:35)
   hodnota, řekl bych spíše, myšlenka nemá schopnost za něco moci či nemoci. Autorem každé myšlenky je nějaká bytost. Pravda i lež má svoje autory, tak i myšlenka humanismu, liberalismu, multikulturalismu aj. mají svoje autory a stoupence.

   Myslím si, že s hlupáky a inteligenty to není tak jednoduché, pochybuji, že by se někdo jen tak hlásil k hlupáctví, spíše věří nebo (lépe) doufá ve svoji vyšší inteligenci. Navíc můžete mít v jedné hlavě vysokou inteligenci s bolestným hlupáctvím, stačí je jen stmelit pýchou. Podívejte se na naše "intelektuály", ostatně na jakékoliv.

   Historický exkurz to nebyl. Ani nevím, poč bych měl hledat příklady špatných ideálů k využití konání dobra. Mimochodem, jestliže by se konalo dobrou, nemůže být cestou zneužití a nemůže být pácháno. Nejsem myslitel, proto si netroufám odpovídat. Napadá mě ale jedno lidové přísloví: "Bída učí rozumu." Ne, že bych někomu přál bídu, ale nedostatek čehokoliv (ne jen materiálního) učí poznávat cenu. Moji rodiče byli v mládí zklamáni osmašedesátým, dnešní doba tuto špatnou zkušenost relativizovala natolik, že kdybych si já mohl dnes vybrat, bral bych to v devětaosmdesátem zase. Tak zhoubné ideologie (gender, multikulti...), zničení národa (gender, multikulti, islamizace) nebyly.

   Vymazat
  6. Pro (15:44)
   To, proč jsem Vás vyzval k historickým příkladům, kdy zločinné hodnoty páchaly dobro, bylo Vaše tvrzení o tragédiích, k nimž vedly hodnoty reformace a Velké francouzské buržoazní revoluce. K tragédiím vedlo právě porušení, nedodržení, pošlapání těchto hodnot. Tak by mne zajímalo, jak blahobytné důsledky přinášejí lži, podvody, nenávist, agresivita, pokrytectví, sobectví, chamtivost atp.
   KR

   Vymazat
 13. S deseti body vcelku souhlasím ,zvláště pak s určitými (1,2,3,9,10) ...
  dodrženo nebylo nikdy nic...
  můj děda Masaryka také moc nemusel,ale vysloveně
  špatně o něm nesmýšlel-byla to doba převratu a on byl mladý kluk,zapálený do všeho nového.
  Že mu pak sklaplo a přehodnotil mnohokrát je jiná historie..
  0no ale sklaplo myslím i Masarykovi tváří v tvář
  tomu s čím pak byl konfrontován a čemu byl vystaven.
  -myslím.že to byl
  idealista(přesto,že ten pragmatismus
  tak opěvoval) a "nestál na zemi".
  Těžko říct,to,co jsem od něj četla se mi ale líbilo
  a k některým knihám se vracím...
  dnešní situací by byl určitě těžce zklamán...(za tak inteligentního a spravedlivého člověka je jistě možno ho považovat..
  byl to velký učenec a měl super vzhled -hlavně na tom svým oblíbeným šimlíkovi...
  člověk representativní v tom nejlepším slova smyslu-kultivovaný vnitřní hodnotou.
  jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jinak nemůžu nesouhlasit s 11:40,
   který má také velkou pravdu !
   (souvislosti jsou evidentní)
   j.

   Vymazat
 14. Babička kolikrát vyprávěla, jakou měli za Masaryka bídu . . těžko to dnes hodnotit, ale bylo divné, že se paktoval se židama

  OdpovědětVymazat
 15. Vy potomci střílelo se do dělníků v celé evropě a to na popud kapitalistů a jejich stran v parlamentu,střílelo se proto že chtěli a také vybojovali lepší podmínky pro pracující,které dneska ztrácíme.O tom jestli T.G.M věděl nebo nevěděl se vedou spory.Každopádně tomu z titulu své funkce nemohl zabránit neb to nařídil ministr vnitra a ten byl zodpovědný premiérovi.Dokonce i komunisti do kterých se tenkrát střílelo a který T.G.M nenáviděli nás učili že to nařídil tehdejší ministr vnitra(jména lze snadno dohledat) Nebýt Masaryka který loboval po celém světě a Beneše který mu sháněl na to peníze nemáme Českou republiku a nemluvíme česky.To je dost velká zásluha na to aby jsme těmto velikánům připomínali co všechno posrali.

  OdpovědětVymazat
 16. Nebýt Štefánika a jeho známostí "na vysokých místech",by se skoro nikdo Masarykem natož Benešem nezabýval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebýt toho že se Redlich-Mesiárik oženil na US židovce Garygue, jejíž příbuzný byl bohatý žid Crane, jeden z hlavních sponsorů Wilsonovy volební kampaně, tak se Redlich dostal"nahoru" - a vždy oddaně sloužil svým sionistickým pánů, pro které např. nechal tzv. čs legiemi (dezertéry z RU armády) kolaborací s židobolševiky překlopit úspěch od bělogvardějců admirála Kolčaka k židobolševikům sionisty Bronštajna-Trockého. Za odměnu židobolševici "legiím" dovolili uloupit značné množství carova zlata, to zlato pak posloužilo Redlichovi jako krytí nové čs. měny, jiné zlato neměl, protože zlato RU císaře ukradli Rotšildové. Rovněž za carovo zlato Redlich koupil zámek v Lánech a zabezpečil svou židovskou famílii.

   Vymazat
  2. Vaše nenávist k Židům je opravdu ohromná. Zatemňuje vám myšlení, kupíte jednu blbost na druhou. Vy sám tomu věříte, co tu píšete? To je na pošetilovnu a ne na diskusi! Pavel P.

   Vymazat
  3. Pro 7. března 2016 18:39

   S tím, co píšte o Masarykově vzestupu, se dá snad i souhlasit, ale to s Kolčakem je blábol hodný ruské demagogie. Kdyby Kolčak netrpěl manýry carské éry, mohl se opřít o úspěchy našich legionářů a měl by i podporu lidu. To se ale nestalo a nebyla k tomu vůle ani mezi spojenci. Podpora od nich byla vlažná až symbolická. Japonci, kterých byl ze "spojeneckých" sil na východě největší počet, byli vyložení vyčůranci podporující místní atamany, aby si dělali co se jim zlíbí. Jediný, kdo tam mohl opravdu pomoct místním k demokratičtější samovládě z jakési bratrské sounáležitosti, byli právě naši legionáři, kteří si v čase probíjení se na východ veleli sami(protože jim došlo, jak by je naši, pravých poměrů neznalí političtí zástupci, nahnali odzbrojené bolševikům do tlamy).
   To o jakože rozkradeném carském pokladu nemáte jak doložit. Tyhle mýty přiživují filmy jako Admirál(2008) a pak i místní rusofilové, kteří hltají demagogické weby. Rusové se svou notorickou falešnou hrdostí lži potřebují, aby mohli dále snít, ale že k tomu inklinují i naši, to je ostuda. Carský poklad se začal tenčit, když jej přebral Kolčak a později bolševici. Rozkradli si to sami.

   Vaše věta "nechal tzv. čs legiemi (dezertéry z RU armády) kolaborací s židobolševiky překlopit úspěch od bělogvardějců admirála Kolčaka k židobolševikům sionisty Bronštajna-Trockého" je ultrablábol. Přečtěte si dobovou literaturu psanou přímo pamětníky a pochopíte, kdo tam řezal bolševiky nejefektivněji.
   Trockého a spol. podporovali přímo v poli jen zrádci legií. Z těch známejších třeba Hašek, Kolman. Celkově šlo o zanetbatelné procento z původních československých sil na Rusi..

   Vymazat
 17. Je to smutné čtení, opilcem na Hradě pozvracené, jako korunovační klenoty, symbol země.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jste znečistil Vy, jo? A který z těch sedmi jste, anonyme?

   Vymazat
 18. V Masarykovi by se ani Hilsner české krve nedořezal. Půl Žid, půl Němec... A na dovršení svého zkázonosného díla prosadil jako svého nástupce Beneše, který nás odevzdal nejdřív nacistům a pak komančům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:14 - Žvaníte nesmysly. Napůl Čech napůl Slovák - to byl Masaryk. A ještě na nás zkuste ty kraviny s Protokoly sionských mudrců!

   Vymazat
 19. Masaryk byl přesvědčením socialista, ale nebyl marxista, prezident podle ústavy zastupoval stát na venek, jinak měl omezenou pravomoc. Pokud někdy tuto pravomoc překračoval, stalo se to díky neformální autoritě, kterou měl. Hlavní podíl na moci výkonné měla vláda a to především předseda vlády, vláda byla odpovědná poslanecké sněmovně.
  Za první republiky byl od poloviny dvacátých let v čele koaličních vlád agrární politik (Švehla, Udržal, Malypetr, Hodža a po Mnichovu Beran), tedy představitel pravice. Za hospodářské krize „ docházelo k radikalizaci dělnictva, která byla politicky využívána komunistickou stranou a projevovala se stoupajícím stávkovým hnutím. To vyvolávalo zostřený postup proti dělnictvu ze strany státního aparátu. Dr. Juraj Slávik, slovenský agrární ministr vnitra v Udržalově vládě, prosazoval do praxe státního aparátu nejtvrdší metody. Pod jeho vedením došlo k celé řadě krvavých střetnutí mezi policií a demonstrujícími a stávkujícími dělníky“. (Věra Olivová: Dějiny první republiky, Karolinum 2000). Tvrzení, že Masaryk nechal střílet do dělníků je demagogie nejhrubšího zrna.
  Vůbec jsem se zde v diskusi setkal s názory, které jsou buď projevem naprosté nevědomosti a nebo úplné duševní omezenosti. Myslím, že redakce by měla požadovat identifikaci autorů diskutujících zde.
  Jan Makovička

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte zajímavý názor, že by redakce měla požadovat identifikaci autorů. Nebylo by lepší všechny za jejich názory, třeba i mylné, rovnou pozavírat? Možná, že bychom mohli oprášit prvorepublikový zákon:

   § 11 zákona na ochranu republiky
   1) Kdo před dvěma nebo více lidmi presidentu republiky nebo jeho náměstku na cti ublíží výhružkou zlého nakládání nebo jiným hrubě zneuctívajícím projevem nebo uvede ve veřejný posměch, kdo nese o něm obvinění věda, že tím vážně ohrozí jeho čest, trestá se za přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.
   2) Dopustí-li se vinník činu veřejně nebo tváří v tvář presidentu republiky (jeho náměstku) neb opětovně před dvěma nebo více lidmi při různých příležitostech nebo ho tělesně ztýrá, trestá se za přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.
   3) Důkaz pravdy i přesvědčení o pravdě je vyloučen.

   Článek a debata byla především o "jakémsi" desateru, které podle mě je v řadě bodů sporné a zbývající, cenná jsou znevážená nemorální osobou Masaryka. Například Masarykova slova o pravdě můžete dát do kontextu části uvedeného zákona. Podobně i o demokracii.

   Masaryk sám zřejmě opravdu nedal střílet do dělníků, jenže stalo se to v době jeho oslavované první republiky. Zdá se, že lidé nebyli úplně spokojení, nebýt podmínek, neměli by komunisti šanci. Kde byla Masarykova humanita? Dokázal rozbouřit vody kvůli Hilsnerovi, kvůli rukopisům, tuto příležitost ale vynechal. Ale to zapadá do jeho reálného obrazu.

   Vámi uvedenou knihu neznám, nechci ji znevěrohodňovat, ale mám pochybnosti, že v Karolinu v současnosti vychází něco objektivního, co by nebylo konformní se současností a první republikou. Autor by zřejmě dlouho na svém místě nezůstal nebo by aspoň neměl granty. Vezměte si třeba dnešní situaci. Analýzou denního tisku a televizních zpráv by budoucí badatel došel k závěru, že lid vítal islámské uprchlíky, americké „spojenecké“ vojáky, tu a tam se potýkal s malými, nevýznamnými skupinkami „fašistických“ a nacionalistických bojůvek, vzýval před Hradem slávu premiéru Sobotkovi a jako vřed vnímal svého prezidenta, který ze svého postu neodleze, ani po vypískání a útoku vejci...

   Vymazat
  2. Pane Makovička děláte čest svému jménu. Nejlíp je do nějakého sdělení uvést skutečnosti, polopravdy a pak všechny odpůrce označit za demagogy. To je pak diskuze na velmi vysoké úrovni. Proč se jasně nevyjádřil jako člověk-občan Masaryk k takovým událostem jako bylo vraždění lidí státní mocí? Češi vraždili Čechy!!!! Pokud byli nějací činovníci státní správy postiženi za to střílení do lidí, tak to už život těm prostým lidem nevrátilo. Zásluhy o vznik našeho státu Masarykovi nelze upřít,ale to co se dělo s prostými lidmi za 1. republiky vrhá velký stín na jeho osobnost. Ti co zažili život v 1.republice asi věděli moc dobře proč se jim úřadování Masaryka nelíbilo.
   kytka.michal@seznam.cz

   Vymazat
 20. Pane Dvořáku,odkdy se proruské a nacionalistické pravicové weby,jako jsou České národní listy či Nová republika zaštiťují ideály humanisty a prvního prezidenta ČSR T.G.Masaryka ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od té doby, co vám IQ kleslo pod úroveň troglodita.

   Vymazat
  2. Pane Dvořák,nebudu se s vámi hádat o to,kdo je větší troglodit.Jestli já nebo Vy.
   Vím jistě,ale jedno.
   Web Nová republika je pravicově ultranacionalistický se silným vztahem a sympatiemi k imperiální politice Ruska.
   T.G. Masaryk se musí obracet v hrobě,když vidí,jaké weby či politické iniciativy se jeho osobou v Česku dnes zaštiťují.
   T.G.Masaryk byl vlastenec.To je fakt.
   Nikoliv nacionalista a xenofob.

   Vymazat
 21. Ten slet blbců na diskuzích je čím dál sprostější a trapnější. Odkud se sem slétáte? Z Novinek? Nojo - když oni novinky už nepíšou nic, nad čím by se dalo sprostě urážet a nadávat, a pak - jen dva příspěvky sračkometům nestačí. Každý server, kam se začne stahovat diskuzní smečka z novinek, má holt smůlu. Slušní a chytří lidé z diskuzí hned utečou, a zbyde všude jen tenhle pologramotný xindl. Člověk se nad tím opravdu stydí, že je Čech, a taky patří svým způsobem k téhle humusoidní smečce. Pitomci s IQ houpacího koně - to máte opravdu takovou potřebu psát ke každému článku ty sračky?

  OdpovědětVymazat
 22. Jsem zoufalá.
  Snad neexistuje čistý -na úrovni etické velký člověk-to ,co tady čtu je děs ,ale pravda...
  všichni jsme opuštěni-ke komu vzhlédnout?
  koho s úžasem vyslechnout a vzlétnout k
  výšinám?
  jakà ubohost i u ´Bohů´....
  j.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevšímejte si těch klerikálních a židobijeckých blbů, co naházeli svoje výkaly sem do diskuse. S tím, že Masaryk je i po mnoha letech symbolem odvážného, vzdělaného a samostatně myslícího člověka nic nenadělají. Zasloužil se o obnovu českého samostatného státu. TGM je stále dobrá značka - navzdory komunistickým, fašistickým, antisemitským a klerikálním odpůrcům. Všimněte si, že proti němu vždy stáli přátelé různých totalit. Marek

   Vymazat
  2. Ano Jituš, kápla jste na to, neexistuje. I velcí lidé jsou jenom lidé, ne chodící ideál. Navíc, pro každého je ideální něco zcela jiného, takže není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A pokud se jedná o vrcholnou politiku, ta se nikdy neodehrává ve vakuu, anóbrž je vystavována permanentním tlakům zvenčí i zevnitř a z toho také pramení rčení, že politika je umění možného. Za velký úspěch bych proto u každého takového lídra považovala stav, kdy dobré skutky významně převáží nad těmi horšími. Pak se snad dá uvěřit tomu, že se skutečně upřímně snažil a občas se prostě něco nepovedlo. Osobně takovou tíhu a zodpovědnost nikomu nezávidím a umím si představit, jak těžké je to břímě a co všechno riskujete, chcete-li něco změnit k lepšímu...
   PS: Vzhlížet je nejlépe ke hvězdám, co se lidí týká, idoly nejsou příliš žádoucí, lepší je se inspirovat v tom dobrém u velké spousty lidí a na základě toho jít pak svojí vlastní cestou, než vzhlížet k idolu a chtít se mu podobat. Protože originál je vždycky lepší než kopie.

   Vymazat
 23. Za střelbu do nezaměstnaných dělníků byl politicky odpovědný ministr vnitra dr.Slávik,jeho odstoupení bylo všeobecně požadováno, bylo zásluhou nejen TGM, že tento muž v následné vládě Malypetrově (1932) už nebyl.
  Jan Makovička
  Myslím, že na tom nejsme zatím tak zle, abychom se nemohli pod svým textem podepsat.
  Jan Makovička

  OdpovědětVymazat
 24. JDĚTE, VY BLÁHOVCI. NIKDY NEBYL NIKDO POTRESTÁN. ZAJÍMAVÉ NA TOM JE, ŽE ANI PO ROCE 1945 RESP. 1948 NE. Nikdo nežaloval, nikdo nesoudil, ačkoli lidé pochopitelně ještě žili - četníci, policie, svědci... TO JE ZÁHADA!

  OdpovědětVymazat