Reklama

.

.

čtvrtek 3. března 2016

"Mein Kampf" jako "vhodná metoda pro národ velký"

Radim Valenčík
3. 3. 2016 RadimValenčíkPíše
Kdo pochybil víc? Zeman, nebo Peroutka? - Podle mého názoru nejvíce soudkyně, která případ hradní kanceláře soudila, a následně komentátor J. Šídlo v pořadu Události, komentáře ČT 24 dne 3. 3. A samozřejmě nutno zmínit ještě hloupost Peroutkovy vnučky, která svému dědovi příliš neprospěla.

Došlo totiž k absurdní věci:
Spor o to, zda:
1. Peroutka se některými svými články v létech 1938-1939 nedopustilselhání v podobě podcenění zla nastupujícího nacismu, vytváření iluzí o nastupujícím nacismu, koketování s nastupujícím nacismem a dokonce i oslavy nacismu, Hitlera a jeho díla.
Byl zaměněn na otázku, zda:
2. Má Zeman perfektní paměť, zda ve své hlavě něco nezaměnil, zda se nepřeceňuje, zda nepodceňuje důsledky své životosprávy, zda je ochoten si přiznat, že občas může udělat chybu.
To jsou přece odlišné věci. Ano. Mohlo by se stát, že v důsledku toho, že Zeman už nemá tak perfektní paměť, že ve své hlavě něco zaměnil, že se přeceňuje, že podceňuje důsledky své životosprávy, že není ochoten si přiznat občasná pochybení, došlo k tomu, že poškodil Peroutkovo jméno, jeho pověst a tím i jméno jeho rodiny. Toto se však patrně nestalo. Podle mého názoru se Peroutka doložitelně některými svými články v létech 1938-1939 dopustil selhání v podobě podcenění zla nastupujícího nacismu, vytváření iluzí o nastupujícím nacismu, koketování s nastupujícím nacismem a dokonce i oslavy nacismu, Hitlera a jeho díla.
V tom případě ovšem nemohl Zeman svými výroky, byť i v detailech nepřesnými Peroutkovo jméno poškodit. A dlužno dodat, že on ho ani poškodit nechtěl. Uváděl ho jen jako příklad toho, že nikdo není dokonalý a může se dopustit pochybení. K tomu jsem napsal téměř před rokem článek, který dávám do přílohy tohoto a na kterém nemám co měnit.
Citace uvedené v mém článku jsou pravé, dokumentují složitost Peroutkova postoje. Poslední citace je nepochybně určitou (silnou, důraznou) adorací nacismu:
"Proto i když byl napsán "Mein Kampf" obsahující vhodnou metodu pro národ velký, členové národa malého budou vždy se muset vracet pro poučení ke svým vlastním klasikům, kteří už před desítiletími promýšleli způsob politické taktiky národa malého."
"Mein Kampf" jako "vhodná metoda pro národ velký" (zdůrazňuji - není vytrženo z kontextu!)? Toto chce Peroutkova vnučka obhajovat? Toto chce J. Šídlo obhajovat? Toto chce naše politická "elita" obhajovat? Toto chtějí naše soudy obhajovat?
Podívejte se na pořad Události, komentáře ČT 24 dne 3. 3.:
Informace o tom, že soudkyně nepřipustila čtení Peroutkových článků, i zdůvodnění tohoto rozhodnutí je hned na začátku. To nejdůležitější od J. Šídla je ve 13. minutě.


MEIN KAMPF JE VHODNOU METODOU PRO VELKÝ NÁROD?
Soudy jsou nezávislé. Ovšem ne natolik, aby byly nezávislé na faktech a logice. Pokud by se fakty a logikou soud řídil, nemohl by konstatovat nic jiného, než:
1. Prameny, na které se odkazuje M. Zeman při svém hodnocení F. Peroutky, nebyly ani s odstupem dostatečně velkého časového odstupu předloženy, podle řady odborníků neexistují a s pravděpodobností hraničící s jistotou skutečně neexistují.
2. Existuje několik dalších pramenů v podobě Peroutkových článků z roku 1938 až 1939, jejichž interpretace může být shodná s hodnocením F. Peroutky, které dal M. Zeman, tj. Zemanova interpretace Peroutkových výroků nevybočuje mimo rámec obsahu příslušných článků.
3. Samotné uvedení chybných pramenů nemohlo poškodit jméno a památku F. Peroutky, jeho hodnocení vychází z toho, co skutečně napsal, a Zemanovy výroky se s tímto hodnocením nerozcházejí.
Samozřejmě, že lze namítnout: Hodnocení je vždy subjektivní. Uvedení nepravdivých zdrojů, dokonce takových, které již samotným názvem difamují osobu F. Peroutky, je tím, čím se může soud zabývat a kde má soud právo vyslovit výrok.
To by byla pravda jen v případě, pokud by interpretace obsahu Peroutkových článků z let 1938 až 1939 byla "na hraně". Pokud by z ní jednoznačně nevyplývalo, že tento člověk, který si nepochybně za své celoživotní postoje a své celoživotní dílo zaslouží úctu, se v uvedené době prokazatelně a doložitelně dopustil určitých pochybení a selhání v podobě podcenění zla obsaženého v nacistické ideologii, vytváření iluzí o tomto zlu a dokonce i adorování tohoto zla i Hitlera jako jeho představitele. Jinak by nemohl uveřejnit výroky typu:
"Proto i když byl napsán "Mein Kampf" obsahující vhodnou metodu pro národ velký, členové národa malého budou vždy se muset vracet pro poučení ke svým vlastním klasikům, kteří už před desítiletími promýšleli způsob politické taktiky národa malého."
A řadu dalších obdobných výroků. Zde je jakákoli relativizace nepřípustná. Ten, kdo se pokouší tvrdit něco jiného, fakticky legitimizuje tento výrok:
"MEIN KAMPF JE VHODNOU METODOU PRO VELKÝ NÁROD"
Tak daleko si myslím, že žádný soud (ani ten "nezávislý") u nás nezajde. A dokonce si myslím, že tak daleko nezajdou ani rozumní obhájci F. Peroutky a jeho odkazu (mezi které se také počítám). Vždyť k památce F. Peroutky patří i jeho životní osudy, jeho schopnost vyrovnat se s vlastními pochybeními. Jeho památka nás nabádá k tomu, abychom se sami podobných pochybení dopouštěli co nejméně.
Jen pro ilustraci jeden moment z facebookových diskusí na toto téma:
Jan Kasl uvedl: "Radim Valenčík nemá pravdu - dokonce bych napsal, že lže, protože soudkyně odsoudila ČR - tedy zastoupenou organizační složkou státu KPR - za konkrétní výroky prezidenta Miloše Zemana na konkrétní konferenci a za, z těchto dvou mylně mu přisouzených textů, chybně vyvozené hodnocení morálního profilu F.P.
Každý má právo si utvořit názor o druhém a nikdo mu ho nebere, pokud jej doloží a jeho hodnocení se nedotýká cti a dobrého jména toho druhého. Přesně to nastalo - a soudkyně to zcela pregnantně okomentovala ve zdůvodnění rozsudku. Snahy Ofčáčka mlžit a vytahovat stejně jako to dělá známý levicový extremista R. Valenčík texty z minulosti a vykládat je slovo po slovu v současnosti, jsou jen další urážkou, kterou by - v případě hradního mluvky - měla manželka zažalovat také. To je už vytváření štvavé nálady a atmosféry honů na čarodějnice. Přesně v duchu ex-redaktora Haló novin."
Všimněte si jednoho zajímavého momentu. Ti, co jsou tak citliví na to, aby neutrpěla něčí pověst, místo věcné argumentace kádrují a difamují druhé s lehkostí normalizátorů a sypou jedno nesmyslné obvinění za druhým. Demonstrují, jak vypadá skutečný hon na čarodějnice. Docela by mě zajímalo, zda by J. Kasl dokázal najít v mých textech (a že jsem toho od roku 1981 publikoval hodně!) něco, co by nasvědčovalo tomu, že jsem "levicový extrémista" a ještě k tomu známý (což mě těší).
Položil jsem si otázku, proč zastánci Peroutky kauzu "Peroutka – Zeman" tak rozmazávají. Nic na tom nevydělají. Obraz F. Peroutky tím nevylepší, M. Zeman získá další body, lidé se stanou více odolní proti mediálním manipulacím, pověst soudů nadále utrpí. Tak proč to dělají?
Pak mně to došlo. Oni si tím patrně dělají alibi na své vlastní selhání. Na to, že podobně jako tehdy F. Peroutka (na rozdíl od K. Čapka a dalších), tak oni v současné době nedokážou rozpoznat nebezpečí nástupu zla na Ukrajině, v Turecku a v současné době i v samotné EU. Nedokážou toto zlo rozpoznat, přestože ho někteří z nich cítí, protože ho nechtějí rozpoznat, protože před ním ustupují a mají z toho výhody, protože je lepší nevidět a vytvářet si falešné iluze. Tak na jejich adresu říkám: Ve svém vlastním zájmu berte odkaz F. Peroutky se vším všudy. Tím památku tohoto velkého muže uctíte a uchráníte nejlépe.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3227-jeste-ke-kauze-peroutka-zeman.html
 


Příloha: Můj článek z 22. dubna loňského roku
Hitler, Peroutka a zrádná PŘÍTOMNOST
SPOR O PEROUTKU, NEBO O ZEMANA?
Spory, které v současné době probíhají na téma dobových postojů Ferdinanda Peroutky, považuji za přinejmenším divné. Nerespektují to, jak zrádná je přítomnost. V tom smyslu, že očima přítomnosti, které jsme přítomni, hodnotíme věci zcela jinak, že v době, kdy se z přítomnosti stává dávná minulost. Uvedu to na příkladu článku z časopisu Přítomnost, jehož autorem je právě Ferdinand Peroutka a který v mediálních šarvátkách dosud nikdo nezmínil. A to přesto, že právě tento článek z 26. dubna 1939 s názvem"Dynamický život" věnovaný 50. narozeninám Adolfa Hitlera je nejvíce relevantní z hlediska sporu o Peroutku, ze kterého se v důsledku specifik současné přítomnosti (kterou také jednou budou hodnotit jako minulost z pohledu budoucnosti) stal spor o Zemana. Mohl bych říct, že se jedná o oslavný článek, který Peroutka věnu 50. narozeninám Vůdce, ale to by svádělo k jednostrannému pohledu. Zde je odkaz na celý článek:
Ještě než se mu budu věnovat podrobněji, upozorním na diletantsko-absurdní polohu, ve které je spor o Peroutku, potažmo spor o Zemana veden. Ovčáček patrně není schopen hledat v archívech, protože to, co předkládá, nemá prakticky žádnou váhu, viz:
A Peroutkova vnučka zná velmi málo dílo svého dědy, viz:
Pořad Události, komentáře na ČT 24 21.4. pak lze z tohoto hlediska považovat spíše za frašku, viz:
A teď už k Peroutkově oslavě Hitlera (uveřejňuji autentické pasáže z příslušného článku, v pořadí, v jakém jsou řazeny v textu):
Při největší úctě k Peroutkovi se nemohu zbavit dojmu, že tyto pasáže jsou dost nekritickou oslavou Adolfa Hitlera při příležitosti jeho 50. narozenin. Explicitně se zde sice neříká, že je "Hitler gentleman", ale dobová oslava to je. Dokonce je to i oslava jeho expanzivní politiky. Bez jakéhokoli náznaku kritiky či odhadu dalšího možného vývoje. S tím nic nenadělá ani Peroutkova vnučka, a pokud bude soud, bude nejen pro ni čtení těchto pasáží velmi a velmi nepříjemné. Bude si muset protrpět větu po větě. Inu - i takový byl Peroutka.
Ale abychom mu nekřivdili, podívejme se na další pasáž z téhož článku:
Tato pasáž sice také na první pohled vypadá jako oslava Hitlera a jeho neslavně slavného "Mein Kampfu", svým způsobem je zde ovšem skryté poselství. Nabádání k uchování naší (české) svébytnosti a náznak varování před pokušením kolaborace. I takový byl Peroutka.
Podobně lze jako varování před kolaborací či odmítnutí kolaborace po mnichovském šoku vnímat i následující pasáž:
Snad nejlépe vystihují Peroutku poslední dvě věty jeho článku:
Na jedné straně "Mein Kampf" jako "vhodná metoda pro národ velký", na druhé straně něco jako "Nechoď Vašku s pány na led".
Ani Peroutka ani Zeman nejsou osobnosti, které by si zasloužily jednostranné hodnocení. Ten, kdo se o takovou jednostrannost pokouší, je primitiv těžící z nálad a vášní zrádné přítomnosti.
Přesto si však jednu kritickou výtku k Peroutkovi dovolím. Ve srovnání s Karlem Čapkem (kterého si Peroutka velmi vážil a kterého jako jeden z mála navštěvoval i po Mnichovské zradě a až do konce jeho života, kterého se statečně veřejně zastával), si Peroutka vůbec nedovedl představit, do jak strašných tragédií svět jde. Čapek viděl daleko, Peroutka byl ještě po Čapkově smrti ve srovnání s ním slepý. Netušil ještě, že tragédie jsou neodvratné, zasáhnou i jeho, a že všechno bude zcela jinak. Mj. - to je snad z celé kauzy nejaktuálnější poučení z tehdejší přítomnosti pro přítomnost současnou.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3226-kauza-peroutka-po-rozsudku-a-rok-pote.html

50 komentářů :

 1. peroutka byl známý ochlasta a kavárenský povaleč a takoví vždy hajlují s momentálním režimem ovšem zdaleka nedosahoval kvalit našeho dramatického ožraly havla takovej zmrd se rodí jednou za 100let !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krásně vystiženo, naprostý souhlas!

   Vymazat
 2. Amatérský badatel najde celkem lehce na Peroutku kompromitující materiál. Ukáže, že Peroutkova vnučka je blbec, soudkyně je blbec, Šídlo je blbec a televize je blbec. Národu leží Peroutka u prdele. Už nás neotravujte hovadinami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je komické sledovat, jak se zoufale snaží pošpinit prezidenta a dělají mu reklamu. Pussy zůstane kunda, ať se snaží sebevíc.

   Vymazat
  2. "Peroutka doložitelně některými svými články v létech 1938-1939 dopustil selhání v podobě podcenění zla nastupujícího nacismu, vytváření iluzí o nastupujícím nacismu, koketování s nastupujícím nacismem a dokonce i oslavy nacismu, Hitlera a jeho díla." - soudkyně nepřipustila číst příklady. Že vnučce nevadí daleko větší zhanobení jména jejího dědy, když jeho jménem jsou vyznamenáváni presstituti (Mitrofanové a další).

   Vymazat
  3. Úsměvná je křečovitá snaha ČT využít "kauzy", která má hodnotu kravských dostihů k plivání poé Zemanovi. Už je tím, že v ČT "nechápu", že není odsouzen prezident, nen mu uloženo se omlouvat, ale týká se to kanceláře. Proces jako takový má dle všeho základní procesní vady. Není nezávislý, jsou tam politické výroky.

   Vymazat
 3. Peroutkova vnučka tím soudem zbytečně rozhrábla velmi zapáchající lejno....Jestli tohle napsal ten její děděk koncem dubna 39,čili po Mnichovu a našem obsazení Hitlerem,tak lze říci,že sice nehajloval oběma rukama,ale jednou určitě....

  OdpovědětVymazat
 4. V rádiu Svobodná Evropa měl F.Peroutka kolegu
  L.Nižňanského bývalého příslušníka oddílu Edelweiss
  - na Slovensku odsouzeného k trestu smrti za vypálení několika obcí, upálení a postřílení jejich obyvatel..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná to dělal s pravdou a láskou:)))

   Vymazat
  2. Běžný pracující Čech, který je loyalní ke své vlasti, mohl mít Peroutkovi za zlé jeho angažmá ve Svobodné Evropě. Teď se k tomu přidala další špína. Jeho rodina by udělala lépe, kdyby mlčela.

   Vymazat
 5. Každý kdo přečetl důležité ročníky Přítomnosti - hlavně roky 1933 - 1938 ví, že Peroutkovy články a myšlenky z té doby jsou problematické, nejen ve vztahu k Hitlerovi, ale i ve vztahu k dalším tématům jako přistěhovalectví a migrace nebo vztah k židovskému etniku. Je až komické, jak se snaží titíž lidé, kteří vítají migranty, napadat Zemana pro jeho kritiku Peroutkových článků. A je tragikomické, jak si novináři a televize "utahují s všudypřítomným vítězným a vševědoucím nadhledem" ze sporu, který by mohl možná prezident prohrát de jure, ale nikdy ne de fakto.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:09- Někteří lidé jsou nepoučitelní. Cíleně vytváří modly, aby se na nich mohli přiživovat. To se daří "potřebnou" dobu. Skutečná hodnota modly nebývá někdy jasná ani po staletí. Boj vnučky za dědečka je lidsky pochopitelný ale hloupý. Peroutkovi to vážnosti nepřidá, jen ubere!

   Vymazat
  2. Je možné klamat všechny lidi po nějaký čas, je možné klamat některé lidi po všechen čas, ale není možné klamat všechny lidi po všechen čas!

   Vymazat
  3. V Německu vydali komentované vydání Mein Kampfu, komentáře psala skupina vysokoškolských pedagogů. S vedoucím týmu odborníků besedoval redaktor TV /nebyla veřejná diskuse/, komentáře poukázaly na to, jak text dané kapitoly ovlivnil následující události.
   Autor komentářů byl sám velice udiven, jak málo prostoru bylo věnováno "židovské otázce" a uvedl, že text věnovaný Židům nijak nevybočil z dobového rámce jiných autorů /ve Francii a VB/.
   Z druhé strany Mein Kampf ovlivnil celospolečenské dění a právní rámec u nás dodnes. Například zakázal diskriminaci lidí narozených "mimo manželské lože", kterých bylo mnoho a jejich stigmatizace je poznamenala na celý život /např. manžele Gottwaldovi/.
   Sám autor komentářů a jeho tým uvedl, že z textu v dané době nebylo možno vyčíst nebezpečí, které se ukázalo až mnohem později.
   Škoda, že se mohou u nás takové causy dostat před soud a že soudce nemá za povinnost prozkoumat do všech důsledků v té době dostupné informace. Vyloženě fatální je skutečnost, že po 80-ti letech v Čechách upadla znalost němčiny natolik, že považujeme za normální požadavek na Peroutku znalost textu Mein Kampfu, zatím co soudkyně jej znát nemusí.
   Každá ideologie je krásná, ale důležité je její uvedení do praxe.

   Vymazat
  4. 1:06 proč mám dojem, že ta nastrčená hloupá ženská je jen dalším klackem pravdoláskařů proti prezidentovi. I ty soudní výlohy jí pak zatáhnou. Zemanovi jen přidají na popularitě, je nesporné, že je jediný, kdo může kandidovat s úspěchem na další volební období

   Vymazat
  5. židi nejsou etnikum, je to sekta, nejstarší mafie indoktrinovaná během sinajského pochodu svým faraonským pánečkem, - sekta dědičných degenerátů, která neustále k sobě nabaluje degeneráty z "gojského" obyvatelstva ať je to kdekoliv ve světě, takže židi jsou třeba i černoši nebo Číňani.

   Vymazat
  6. To 20:08 - odborníku na bloudění pouští, nemohl byste své "myšlénky" více rozvést? Dychtíme po poznání, zvláště od vás, vy veličino.

   Vymazat
  7. Je to tak,ty podpindosníku i když budeš tu svojí hubu křivit sebevíc,nic na tom nezměníš,20:08 to vystihl přesně....Otázka:nenechal ses taky obřezat a nedal ses k nim z přesvědčení,dnes je to velice módní a doba si to žádá ?!?!

   Vymazat
 6. Toto je nekonecna snaha pospinit a ublizit skvele reputaci proziraveho statnika presidenta Zemana !

  Tato nemehla z prazske kavarny, jsou tak nesikovna a pruhledna, ze jsou se svym snazenim smesna !

  Oni z prdu stavi snehulaky !
  HUUU, ha, ha, ha
  honolulu s vrozenou bystrozrakosti.

  OdpovědětVymazat
 7. Vazeny pane presidente Zemane !

  Dovolte mi Vas informovat, ze Donald Trump v Americe je na tom jeste daleko hure nez jste Vy v Cesku.

  Hnojometnici na neho utoci NONSTOP 24 hod. denne !
  Oni se ho boji jak certi krize a panikari z jeho uspechu.

  Jak dlouho vsak clovek dokaze vydrzet takovy tlak je zahada. Uz ho nazvali verejne Hitlerem a Mussolinim, kvuli stejnemu drzeni hlavy, o kterem on, ani nevi..

  Podivejte se, at se zasmejete : IMAGES for Mussolini Trump. (Na Google.)

  Takove volby zde jeste nebyli. A to, ze je "rasista" musi vyslechnout 10 x denne kazdy den.

  honolulu


  OdpovědětVymazat
 8. V jednom svém komentáři Peroutka popisuje rozhovor s jedním německým pohlavárem. Povídá:

  "Řekl jsem mu, že židovské matky teď pláčou, když mají rodit. A on mi na to odpověděl, že německé matky plakaly, když měly rodit za velké hospodářské krize ..."

  Na to už mu Peroutka nebyl schopen odpovědět.

  A to je jádro věci: Hitler nebyl příčina, ale důsledek.

  OdpovědětVymazat
 9. Pan Valenčík na "případu Peroutka" přesně popsal metodu kavárny, spočívající v odklánění pozornosti od SMYSLU řečeného k nějaké naprosto nepodstatné prkotině. Pro mně je neuvěřitelné, jak dobře tato primitivní metoda funguje. I poměrně inteligentní lidé jsou ochotni donekonečna diskutovat o té prkotině místo toho, aby diskusi vrátili k podstatě věci. Bohužel to se to aplikuje nejen na vyjádření Zemana, ale stejný postup používá pravice i v záležitostech, týkajících se každého z nás. Tam to ještě vylepšují nějakou lží, čím nehoráznější, tím kupodivu úspěšnější. Lež a hulvátství se stalo normou a když někdy Zeman nebo Babiš řeknou pravdu, všichni ti lháři se na ně vrhnou a ostatní strachy mlčí. Je to hnus, velebnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To 2:21
   Svatá pravda. Pamatuji si jak vedení naší firmy dovedlo dlouhé hodiy diskutovat o vydání částky 5 tisíc, ale bez jediné připomínky schvalovalo vydání v milionech.

   Vymazat
 10. Nasel se ten clanek, nebo nenasel? Ten vas Zeman lhal, komunisti. A protoze je posranec, neomluvi se. Smirte se s tim.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když máš v hlavě nasráno a po ruce žádnej argument,tak to jsi ventilovat na IDĚS nebo do Lidovejch novin,ty vychcaná díro do sněhu!!!!!

   Vymazat
  2. Pro (4:15)
   Případ ukázal, že Zeman je lehce sklerotický a Peroutka poněkud hajzl. Tj. oba ztratili body. A podobně to dopadne s jejich zaslepenými stoupenci, kteří ze sporu vyjdou s cejchem lidí, kteří slepě obdivují chřadnoucího politika, resp. adorují intelektuála, který intelektuálně selhal.

   Vymazat
  3. Je to docela nešťastné - Myslím, že v tomhle případě není důsledně prokázáno, že Zeman je sklerotický, protože jednotlivá digitalizovaná čísla Přítomnosti neodpovídají v některých případech úplně přesně jejich podobě připravované pro první vydání. Na druhou stranu i to, co digitalizováno je, prokazuje že Zeman se při hodnocení Peroutkových textů neplete....

   Vymazat
  4. Pro 4.15

   kdo tady se.re hov na z huby , tak to jsi jedině ty ksindle, jsi jen špína na chodníku , kterou prezident Zeman zaslapne bez mrknutí oka , nic jiného si takove ho .vado jako jsi ty ani nezaslouží.

   H

   Vymazat
 11. Pokud nelze poznat člověka z jeho díla je bezcenný buď on nebo jeho dílo (B.Traven).
  Z mého pohledu Peroutku poškodila vnučka.
  Názor na Peroutku by si měl každý udělat ne podle toho, co o něm kdo říká, ale pochopením co chtěl Peroutka říci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je důležitější, pochopení Peroutky nebo Hitlera? Kdo nás víc ovlivnil? Jak náš dnešek ovlivnil Peroutka a jak Hitler?
   Jezdíte na dovolenou, máte nemanželské děti, považujete za normální, že se zaměstnavatel stará o vaší stravu v pracovní době, chcete mít na koupališti plavčíka.....?

   Vymazat
 12. President Zeman uz se za to , ze nenasel clanek omluvil. Pospineni dobreho jmena, to bude asi jinsi kafe. To ta troubovita vnucka dedovi tedy helfla.

  OdpovědětVymazat
 13. Soudy by si měly dobře rozmyslet, čí je kráva. Celé to s velmi velkou pravděpodobností povede jen k dalšímu snížení již tak mizerné důvěry obyvatelstva v soudní systém a ty, kteří jej mizerným činí. Důsledky mohou být velmi dalekosáhlé a velmi nákladné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mladá hloupá soudkyně prohlásila kategoricky ,že článek není .co bude říkat až se najde?Ta věc se neměla dostat k soudu.Vnučka svého předka poškodila tím ,že přidala ke smečce ,která si chce za každou cenu kopnout do prezidenta republiky

   Vymazat
  2. Po r.89 bylo spáleno mnoho spisů STB, aby mohli do funkcí někteří, které by materiály mohly kompromitovat. Kdo ví, jestli po zmínce prezidenta o Peroutkovi někdo článek taky někam včas "neuklidil". Nedá se mocným nemocným věřit vůbec nic.

   Vymazat
 14. Nešlo o Peroutku,ale o to ,že většina českých intelektuálů v současné době lidsky selhává ,což je pravda.Volba prezidenta ,imigrace,sociální otázky atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tak. Včera se senát rozhodnul, že prezidentovi nasadí náhubek. Tím senát jen potvrdil, že je zbytečný a měl být dávno rozpuštěn, když takto utrácí svůj čas a naše peníze a měl by řešit důležité problémy.

   Vymazat
  2. potíž je hlavně v tom, že ta "většina českých intelektuálů" má obřízku v nohavici

   Vymazat
 15. zeman at zustane na hrade anebo, kdyby prohral trump, ktereho budu volit i presto ze hraje na ruku licousatym, si pujcme do ceske hroudy, mozna by tu udelal poradek!!! hhh
  amik, dobry kluk

  OdpovědětVymazat
 16. Výstižné hodnocení podstaty věci!!
  Díky za něj, pane Valenčíku!
  Smutno mi ze šlapky zvané Šídlo ani té přihlouplé vnučky není. Ono není dáno všem. Jen Peroutkovi by asi nebylo dobře při pohledu na omezenost jedné z potomků ...
  O to horší je to se soudem. Pravda, jednotliví soudci jsou jen lidé, a mohou být omezeni, zaujati, indisponováni. Ale od toho je zde systém soudní moci, aby individuální excesy eliminoval. Zafunguje to tak?? ...

  OdpovědětVymazat
 17. Peroutka doložitelně některými svými články v létech 1938-1939 dopustil selhání v podobě podcenění zla nastupujícího nacismu, vytváření iluzí o nastupujícím nacismu, koketování s nastupujícím nacismem a dokonce i oslavy nacismu, Hitlera a jeho díla. - Za "normalizace" vyšel ve Spieglu článek o kolaboraci tehdejšího ministra Hrbka (za okupace "kulaťoučký" pan doktor hostil německé důstojníky mimo jiné svou chotí). Hrbek u německého soudu protestoval proti LŽIVÉMU slovu "kulaťoučký", neboť v mládí byl štíhlý. Tenkrát neuspěl, dnes u naší soudkyně by vysoudil k omluvě i odškodné. Vnučce nevadí, že jménem jejího dědy jsou laureátováni prestituti Mitrofanovy úrovně?!

  OdpovědětVymazat
 18. Tak nevím, nevím. Jakoby autor článku, Radim Valenčík, jakkoli sympatický, odmítal vzít na vědomí, že náš stát je lokajským státem, podporujícím nástup fašismu na Ukrajině. Trapný stát, který sankcemi proti aktivním odpůrcům ukrajinského fašismu poškozuje sám sebe. Co by asi tak Radim Valenčík chtěl od soudnictví takového pro-fašistického státu požadovat? Spravedlivé rozhodování? L.P.

  OdpovědětVymazat
 19. ... v profesionalitu a nestrannost soudů.

  OdpovědětVymazat
 20. Co dělal a jak se choval Peroutka před válkou, to jsem dříve vůbec nevěděl. Díky pražské kavárně už to vím a nijak to Peroutku nešlechtí. Navíc byla u mne ještě více podlomena důvěra v profesionalitu a nestrannost soudů.

  Česká televize tak opozici vlastně pomáhá. Mělo by se ji poděkovat. Takové zesílení pomluv by se samotným alternativním webům nemohlo podařit.

  OdpovědětVymazat
 21. K této záležitosti se lze vyjádřit buď stručně: „Kdo chce psa bít, hůl vždy najde. A když je nejhůř, nějakou vyrobí.“ nebo takovouto precizní analýzou. Za mne za jedna, pane Valenčíku!
  Jaromír Habr

  OdpovědětVymazat
 22. Pokud si to dobře pamatuji,minulý rok vyšel článek,
  který upozornil na malé vydání tehdejšího tisku,kde
  byl hledaný článek vytištěn.V malém nákladu a pouze
  regionálně.Poté už o tom nikde nabylo ani zmínky.Já
  jsem tomu nevěnoval příliš pozornosti,takže bližší
  informace nemám.Kasl,bývalý primátor Prahy,údajně
  nosil primátorský řetěz stále.Byl totiž do tohoto
  koryta zamilován a bál se o něj.Od té doby mu ne-
  věřím ani slovo a jeho rodinným příslušníkům také
  ne.Kaslová,vnučka Peroutky,o něm asi příliš neví.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 23. To, že Peroutka pochází z česko-německé rodiny a že jako takový byl od mala vychováván k obdivu k všemu Německému, je neoddiskutovatelný fakt.
  Sám se považoval více za Němce, než Čecha. A to, že jeho adoranté tvrdí, že veškeré články, týkající se vztahu Češi- Němci, jsou psány v nadsázce neřkuli v satiře, bohužel kulhají. Viz jeho rozčarování nad tím, že byl umístěn jako rukojmí do koncentračního tábora, pozor nikoliv vyhlazovacího, kde bylo s nimi zacházeno poměrně slušně.
  To, že se rozvedl se svojí židovskou manželkou, údajně kvůli jejich dceři, to je též fakt, který o jeho morálním profilu ledacos vypovídá.
  Nikdo mu nebere, že novinářské řemeslo mistrně ovládal, ale to je asi tak všechno, co mu lze přičíst k dobru.
  Takže polemika, jestli skutečně napsal, či nenapsal, že Hitler je gentleman, je v podstatě pomyslnou třešničkou na docela zapáchajícím dortu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli byl ženatý na židovce a rozvedl se s ní, jak to souvisí s morálním profilem? Oženit se s židovkou je velmi riskantní podnik.

   Vymazat
  2. Každé manželství je riskantní podnik. Celý život je riskantní podnik. Proč to zužovat jen na určité ženy? Navíc rasisticky. Proč?

   Vymazat
  3. Protože na smíšená manželství byl vykonáván tlak, Peroutkovi by jeho články asi netiskli a musel by se živit něčím jiným, možná i rukama! Židovka a "židovský míšenec" neměli nárok na potravinové lístky. "Židovští míšenci" v plnoletosti byli posíláni do pracovních táborů, jejich sběrné místo bylo v Praze např. v bývalém židovském sportovním klubu na Hagiboru / dnes je tam Svobodná Evropa a židovský domov důchodců/. Poslední skupina se přidala 7.5. k povstání.
   Z takového manželství pocházel i Miloš Kopecký, který si trauma z rozvodu rodičů, který odsoudil matku k smrti, nesl až do smrti. Hlavně v kontrastu ke strýci, který si vzal matčinu sestru, nerozvedl se s ní, a ta paní přežila.
   Člověk, který se rozvedl se svým židovským partnerem, si za války byl plně vědom toho, že jeho patrner bude vystaven represím.

   Vymazat
 24. doporučuji přečíst si "právní" analýzu případu a rozsudku v dnešním Právu

  OdpovědětVymazat